Projektový management

Komplexně, prakticky a podle světových standardů

Autor:

Doležal Jan a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 424 stran
Datum vydání:17.02.2016
Katalogové číslo:3945
ISBN:978-80-247-5620-2
Edice:Expert
Kategorie:Podnikání a management
Cena: 499 Kč
Stav: Skladem
ks

Publikace je ojedinělá tím, že shrnuje nástroje, metody a postupy moderního projektového managementu nejen v souladu s hlavními oborovými standardy (PMI, IPMA, Prince 2), ale také dle praktických zkušeností autorů s jejich aplikací v tuzemských i mezinárodních projektech. Jedná se tak o unikátní propojení rozsáhlých teoretických vstupů a dlouhodobé zkušenosti s řízením projektů nejrůznějších velkostí a oborů lidské činnosti (IT, strojírenství, logistika, energetika, veřejná správa, neziskové projekty atd.). Čtenář může použít tuto knihu jako pomocníka při přípravě a realizaci projektu jakékoliv velikosti, při nastavování či optimalizaci systému řízení projektů v organizaci, při přípravě na certifikační zkoušku IPMA, PMI nebo Prince2 či pro studium projektového řízení na vysoké škole.
Výklad je veden podle životního cyklu projektu a dále se autoři věnují nastavení systému řízení projektů, řízení portfolia a programů i měkkým dovednostem projektového manažera. U každého relevantního tématu jsou přitom vysvětleny rozdíly v pojetí jednotlivých standardů. Ukázány jsou také rozdíly při aplikaci na různé velikosti a typy projetků. Srozumitelný, čtivý a prakticky zaměřený výklad je doplněn mnoha obrázky, příklady a případovými studiemi. Publikace je určena zejména projektovým i liniovým manažerům malých, středních i velkých firem, zájemcům o certifikaci některého ze standardů a studentům VŠ.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Tato kniha není jen kuchařkou, která obsahuje návod, kdy se co dělá – kdy použít jaký postup, nástroj nebo techniku. Není to kniha, která pouze říká „dělej to takto“. Nabízí víc – jasně a srozumitelně vysvětluje, PROČ je dobré použít tu či onu techniku, nástroj nebo postup. Předkládá inspirující otázky, tipy a návody pro každodenní praxi, věnuje se často opomíjeným, ale pro praxi velmi důležitým měkkým dovednostem projektového manažera.

Ti z vás, kteří vlastní předchůdkyni této knihy – Projektový management podle IPMA® – nebo ji četli, nyní jistě lépe porozumí smyslu konkrétních nástrojů a technik a tomu, jak je lépe v praxi využít. Vy, kteří se potřebujete zorientovat v tom, co by pro vaše projekty mohlo být užitečné, jste právě našli knihu, která vás určitě osloví. Vám, kdo se potřebujete zorientovat v problematice řízení projektů, programů a portfolií, kniha nabízí vše podstatné. Ti z vás, kteří hledají inspiraci, ji určitě najdou. A vy, kdo se chcete naučit, jak fungují nástroje a techniky projektového řízení, naleznete vše potřebné jasně a srozumitelně vysvětlené a navíc zasazené do kontextu.

Líbí se mi, jak autoři dobře skloubili pohledy odborných komunit na projektové řízení. Nesnaží se hlásat jednu pravdu, pravdu komunity IPMA, PMI či PRINCE2. Projektový management je řemeslo jako každé jiné a dá se popisovat mnoha způsoby. Důležité je, aby byl popis pochopitelný a použitelný v praxi. A to tato kniha splňuje.

- Ing. Michael Motal
prezident Společnosti pro projektové řízení
senior konzultant a lektor, SHINE Consulting, s.r.o.Při vzdělávání projektových manažerů, na konferencích nebo při pomoci na různých projektech či programech dostávám pravidelně otázku, kterou jednu českou knihu bych doporučil jako vstup do problematiky projektového řízení. Odpověď právě držíte v ruce.

Kniha Projektový management – Komplexně, prakticky a podle světových standardů se ve své aktualizované verzi oprostila od zaměření pouze na standard IPMA, což jí velmi prospělo. Přináší naprosto srozumitelně přehled všech klíčových témat, se kterými se projektový manažer ve své praxi setká, a to nezávisle na tom, kterou ze světových metodik se projekt řídí.

Kniha probírá jak oblasti tvrdého projektového řemesla, tak se dotýká i měkkých dovedností nezbytných pro řízení projektových týmů. Bohatě poslouží nejen studentům a začínajícím projektovým manažerům, ale i ti protřelí mnohaletou praxí v ní naleznou inspiraci a připomínku, že i v projektovém řízení existuje nejlepší praxe.

- Martin Klusoň
prezident Komory projektových manažerů
a generální ředitel společnosti Symphera

O autorovi


Ing. Jan Doležal, Ph.D. – vedoucí autor

Vystudoval automatizaci a informatiku na Fakultě strojní VUT v Brně, kde dokončil i doktorské studium s tematikou projektového řízení. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001. Je certifikovaným projektovým manažerem IPMA® Level B a také PMI® PMP.
Dříve působil jako specialista na volné noze, krátce jako projektový manažer ve firmě Logos, a. s., a ještě dříve působil několik let ve východočeské společnosti Mikroelektronika, s. r. o., která je dodavatelem systémů odbavování v hromadné dopravě s celosvětovou působností, kde zavedl projektové řízení, zastával pozici vedoucího projektové kanceláře a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).
Dnes je ředitelem a jednatelem společnosti PM Consulting, s.r.o., a je členem několika profesních a odborných sdružení, mj. působí i jako zkoušející v rámci certifikace projektových manažerů podle IPMA®.
Zabývá se především optimalizací systému řízení projektů v organizacích a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení.


Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Vystudoval průmyslový obor výroba letadel na Letecké fakultě Vojenské akademie v Brně roce 1967.
Externí aspiranturu absolvoval na VUT FE v Brně v letech 1977–1982 v oboru technická kybernetika.
Habilitační práci obhájil na VUT FS v Brně v roce 1995 v oboru automatické řízení.
Odbornou praxi získal ve výpočetním středisku TOS KUŘIM v letech 1967–1990, kde pracoval jako programátor, analytik, systémový programátor a vedoucí výpočetního střediska a kde se podílel na podnikových projektech i oborových projektech v rámci trustu Továren strojírenské techniky Praha.
Na VUT v Brně působí od roku 1991. Vyučoval v Ústavu automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství navrhování informačních a řídicích systémů. Od roku 2005 je výzkumným pracovníkem FSI VUT.
Je členem Společnosti pro projektové řízení, národní členské organizace mezinárodní společnosti International Project Management Association, společnosti rizikových specialistů ASPAR ČR a Českomoravské společnosti pro automatizaci. Zúčastňuje se referáty o projektovém řízení na našich i zahraničních konferencích. Je autorem řady odborných článků o aplikaci projektového řízení v odborných časopisech, autorem vysokoškolských skript a publikací. Pracoval na řešení několika zahraničních grantů z oblasti projektového řízení a dvou národních projektů.
Spolupracuje s řadou vzdělávacích firem jako externí lektor. Věnuje se aplikaci systémového přístupu na oblast analýzy projektových rizik. Je autorem metody RIPRAN pro analýzu rizik a spoluautorem metody DYPREP pro predikci průběhu projektů.
Je certifikovaným projektovým manažerem IPMA®. Je dlouholetým, aktivním členem Společnosti pro projektové řízení, kde v letech 2006–2010 zastával funkci prezidenta.


Ing. Martin Hájek, CSc.

Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na Českém vysokém učení technickém, kde poté pracoval jako výzkumný pracovník. Po několika letech v Ústavu teorie informace a automatizace při České akademii věd působil v letech 1992–2005 již jenom v soukromém sektoru, a to na top manažerských a statutárních pozicích. Získal celou řadu certifikátů z obecného i specializovaného managementu a aplikované psychologie. Od roku 2006 se věnuje koučování, poradenství, trenérské a lektorské praxi, publikační a osvětové činnosti se zaměřením na rozvoj osobního, týmového a organizačního leadershipu.


Ondřej Cingl

Certifikovaný projektový manažer IPMA® Level C, PRINCE2® Practitioner.
Pracuje ve společnosti PM Consulting, s.r.o., jako projektový manažer, trenér projektového řízení a osobní poradce manažerů projektů. Jeho trenérskou specializací je praktické projektové řízení a manažerské dovednosti, zejm. leadership a motivace.
Je (spolu)tvůrcem několika manažerských her, mj. Simulace projektu Pacifická železnice a deskové hry Agilního projektového managementu.
Realizoval projekty v oblasti IT (vývoj aplikací, HW a SW infrastruktura), business development (vývoj a uvedení produktu na trh) a projekty rozvoje lidských zdrojů. Závodně běhá ultramaratony a věnuje se lyžování a horolezectví.


Ing. Jiří Krátký

Absolvoval Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Je členem Výboru Společnosti pro projektové řízení a certifikovaným projektovým manažerem IPMA® Level C.
Působí jako poradce a lektor ve společnosti PM Consulting, s.r.o. Zabývá se rozvojem projektového řízení v organizacích, vytváří a realizuje kurzy, tréninky a simulační hry pro rozvoj znalostí i dovedností projektových týmů. Má zkušenosti s rozvojem projektového řízení jak ve firmách, tak v neziskových organizacích i veřejné správě.
Je autorem knihy Projektový management do kapsy a on-line vzdělávacích kurzů v projektovém řízení na portálu seduo.cz.
Je držitelem mezinárodních certifikátů v projektovém řízení IPMA® stupeň C, IPMA® Project Management Consultant a Project Management Professional. Působí také jako zkoušející v rámci certifikace projektových manažerů podle IPMA®.


Ing. Kateřina Hrazdilová Bočková, Ph.D.

V současné době projektová manažerka sportovních událostí a mnoha organizačních projektů.
Svou praktickou, vědeckovýzkumnou, pedagogickou a publikační činnost zaměřuje do ekonomicko-manažerské oblasti s akcentem na projektové řízení. Je autorkou mnohých článků a publikací z oblasti projektového řízení, stejně tak několika významných knih.
Vystudovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Ekonomika a řízení stavebnictví (2000). V rámci postgraduálního studia na téže fakultě se zaměřila na studium a aplikaci projektového řízení.
Od roku 2002 do 2011 byla odbornou asistentkou na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V letech 2004–2005 zde vedla Ústav podnikové ekonomiky.
V současnosti působí na pozici odborného asistenta na Dubnickém technologickém institutu v Dubnici nad Váhom. Zastává zde pozici vedoucího katedry manažmentu, kde přichází do styku s mnoha vzdělávacími, organizačními a výzkumnými projekty.
Přednáší v bakalářských, magisterských a MBA akreditovaných studijních programech doma i v zahraničí a je lektorkou Projektového a Strategického řízení v několika školicích a vzdělávacích zařízení.

O autorech 9
Předmluva 12
1. Úvod do projektového managementu 13
1.1 Proč a v jakých případech používat projektové řízení 14
1.2 Co je projektové řízení 16
1.3 Projekt, program, portfolio 17
1.3.1 Co je to projekt 17
1.3.2 Jak poznat projekt 18
1.3.3 Co je to program 20
1.3.4 Hlavní rozdíly mezi programem a projektem 21
1.3.5 Co je to portfolio 23
1.3.6 Vzájemný vztah projektu, programu a portfolia se strategií organizace 24
1.4 Světové standardy a metodiky projektového managementu 27
1.4.1 Project Management Body of Knowledge (PM BoK) 28
1.4.2 PRojects IN Controlled Environments – PRINCE2® 28
1.4.3 IPMA® Competence Baseline – ICB 29
1.4.4 ISO 21 500 30
1.5 Certifikace projektových manažerů a systémů řízení projektů 30
1.5.1 PMI® certifikace 31
1.5.2 IPMA® certifikace 32
1.5.3 PRINCE2® certifikace 33
2. Než s projekty začneme 35
2.1 Projektový přístup jako způsob řízení organizace 36
2.2 Základní role v PPP systému – zainteresované strany 38
2.3 Základní role v projektovém týmu 39
2.3.1 Manažer projektu 39
2.3.2 Garant výstupu 40
2.4 Standardní organizační struktura projektu 41
2.5 Systém řízení projektů v organizaci 42
2.6 Základní organizační modely 46
2.6.1 Útvarové projektové řízení 46
2.6.2 Autonomní projektové řízení 47
2.6.3 Maticové projektové řízení 48
2.6.4 Síťové projektové řízení – projektová organizační struktura 49
2.6.5 Projektová kancelář – rozhraní trvalé a dočasné organizace 50
3. Řízení projektu krok za krokem 53
3.1 Životní cyklus projektu 54
3.1.1 Čas a projekt 54
3.1.2 Fáze řízení projektu 56
3.2 Než je projekt zahájen 64
3.2.1 Zainteresované strany podrobně 65
3.2.2 Řízení zainteresovaných stran 67
3.2.3 Sběr požadavků 72
3.2.4 Strategie projektu 75
3.2.5 SMART cíl 79
3.2.6 Trojimperativ 81
3.2.7 Logický rámec – nástroj pro SMART projekt 83
3.2.8 Předprojektové analýzy a studie 99
3.2.9 Ekonomická analýza projektu 102
3.3 Zahájení projektu 106
3.3.1 Kritéria úspěchu 107
3.3.2 Zakládací (identifikační) listina projektu 109
3.3.3 Proces zpracování zakládací listiny projektu 112
3.4 Plánování (příprava) projektu 112
3.4.1 Řízení projektu – integrace 114
3.4.2 Řízení rozsahu projektu 121
3.4.3 Řízení času v projektu 137
3.4.4 Řízení nákladů v projektu 150
3.4.5 Řízení kvality projektu 154
3.4.6 Řízení lidí a dalších zdrojů v projektu 167
3.4.7 Řízení komunikace projektu 195
3.4.8 Řízení rizik projektu 198
3.4.9 Řízení obstarávání v projektu 237
3.5 Realizace projektu 247
3.5.1 Podávání zpráv o průběhu projektu – reporting 252
3.5.2 Porovnání plánu se skutečností 257
3.5.3 Operativní řízení projektu 281
3.5.4 Krize projektu 293
3.6 Ukončení projektu 297
3.6.1 Ukončení jako proces 299
3.6.2 Ukončení etap a fází 301
3.6.3 Mimořádné ukončení projektu 302
3.6.4 Je ukončení koncem? 304
4. Agilní přístupy 307
4.1 Co znamená řízení projektu „agilně“ 309
4.2 Vztah ke konvenčnímu projektovému řízení 310
4.3 Klíčové agilní principy 311
4.4 Metoda Scrum 314
4.4.1 Základní přehled metodiky Scrum 314
4.4.2 Scrum role 315
4.4.3 Scrum postupy a porady 316
4.4.4 Scrum artefakty (nástroje) 318
4.5 Efekty využití agilního projektového řízení 323
4.6 Agile jako plnohodnotná alternativa 324
5. Když je projektů více 325
5.1 Programový management 326
5.2 Řízení portfolia projektů 330
5.2.1 Role portfolio manažera 332
5.2.2 Přehled procesů pro řízení portfolia projektů 334
5.2.3 Metody a techniky pro řízení portfolia 336
6. Měkké dovednosti projektového manažera 349
6.1 Vůdcovství 350
6.1.1 Základní pojmy 351
6.1.2 Působnost vůdcovství 351
6.1.3 Účel vůdcovství 352
6.1.4 Charakter vůdcovství 352
6.1.5 Hlavní činnosti při vedení 354
6.1.6 Vedení v průběhu projektu 355
6.1.7 Rozvoj vůdčích schopností a charakteru 356
6.1.8 Situační vedení 356
6.1.9 Různé teorie vedení 358
6.2 Zainteresovanost a motivace 359
6.2.1 Základní pojmy 360
6.2.2 Vybrané teorie motivace 362
6.2.3 Motivace týmu 368
6.2.4 Vybrané typologie týmových rolí 370
6.2.5 Shrnutí 375
6.3 Kreativita a kreativní techniky 376
6.3.1 Brainstorming 378
6.3.2 Brainwriting 379
6.3.3 Myšlenkové mapy 379
6.3.4 Crawford slip 379
6.3.5 Strategie Walta Disneye 380
6.3.6 Metoda strukturovaných porad (walkthrough) 381
6.3.7 Metoda přepnutí (swapping) 381
6.3.8 Metoda šesti otázek 382
6.3.9 Náhodný vstup 382
6.3.10 Překážky kreativity 383
6.4 Orientace na výsledky 385
6.4.1 Očekávání a výsledky 385
6.4.2 Matice důležitý–urgentní 388
6.4.3 Doporučení 389
6.5 Konflikty a vyjednávání 390
6.5.1 Definice konfliktu a varianty jeho řešení 390
6.5.2 Klíčové kompetence manažera pro produktivní řešení konfliktů 392
6.5.3 Produktivní řešení konfliktů 393
6.5.4 Vyjednávání 394
6.5.5 Poziční vyjednávání 396
6.5.6 Manipulace a manipulátoři 397
6.6 Sebekontrola, stres a jeho uvolnění 398
6.6.1 Stres 399
6.6.2 Sebekontrola 401
6.6.3 Jak zvládat stres a získávat sebekontrolu 402
6.6.4 Monitorování a nápravná opatření 404
6.7 Prezentační dovednosti 404
Závěr 407
Summary 409
Seznam literatury 410
Rejstřík 413


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Světové standardy projektového řízení
pro malé a střední firmy

Projektový management
Systémový přístup k řízení projektů - 2., aktualizované a doplněné vydání

Tvorba a řízení portfolia projektů
Jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a výzkumný program

Investiční rozhodování a řízení projektů
Jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů

5 kroků k úspěšnému projektu
22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty

Procesní řízení pro manažery
Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli

Projektový management
Systémový přístup k řízení projektů - 3., aktualizované a rozšířené vydání
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.