Psychiatrie

Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 369

Agresivita v psychiatrii

Látalová Klára

Odborná publikace určená psychiatrům, zdravotním sestrám, studentům lékařských a zdravotnických oborů výborně poslouží i všem pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s klienty, u nichž se projevují sklony k agresivnímu chování (lékaři rychlé záchranné služby, praktičtí lékaři, pracovníci pomáhajících profesí). Kniha čtenáře seznamuje s hlavními projevy zjevné i skryté agrese, vysvětluje její příčiny a zákonitosti. Zabývá se nejen násilím namířeným vůči okolí, ale i agresivitou pacientů vůči sobě samým – sebepoškozováním či sebevražedným jednáním. Autorka přehledně uvádí diagnózy a poskytuje doporučení pro prevenci a pro případnou léčbu. Upozorňuje na možnosti agresivního chování vzniklého na základě úzkosti, strachu, nejistoty, obav či nízkého sebehodnocení.
14×21 cm | 240 stran | 978-80-247-4454-4 | Katalog. č. knihy: 2339
Cena: 369
ks  
Detail knihy: Agresivita v psychiatrii
Cena: 419

Bipolární afektivní porucha

Látalová Klára

Publikace poslouží především těm, jimž na našem trhu chybí česky psaná, odborná, moderní a komplexní publikace o bipolární afektivní poruše, která je laické veřejnosti známa i pod starším názvem maniodepresivní porucha. Čtenář získá důkladný přehled o jednom z nejnevyzpytatelnějších psychických onemocnění. Publikace je určena především lékařům, psychiatrům, klinickým psychologům, studentům medicíny i odborníkům z oblasti humanitních oborů. Zevrubně se zabývá variantami klinických obrazů, diagnostickými metodami a jejich úskalími, akutní i dlouhodobou léčbou, nežádoucími účinky léků i možnostmi psychoterapie. Dále se zaměřuje na doprovodné jevy onemocnění, jako je zneužívání návykových látek, vysoká sebevražednost či potíže v partnerských vztazích a v profesním životě. Samostatné kapitoly jsou věnovány dospívajícím, těhotným a kojícím ženám, tělesně nemocným a pacientům vyššího věku. V knize jsou začleněny výsledky výzkumy a zkušenosti autorky z klinické praxe.
17×24 cm | 256 stran | 978-80-247-3125-4 | Katalog. č. knihy: 2175
Cena: 419
ks  
Detail knihy: Bipolární afektivní porucha
Cena: 299

Demence

Pidrman Vladimír

Praktická kniha předního českého autora, doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, Ph.D., přináší diagnostiku a diferenciální diagnostiku demence. Zabývá se neurobiochemií, patologií a neuropatologií demence a uvádí terapeutické postupy léčby kognitivní poruch, poruch chování a změn aktivit denního života. A to vše jak z pohledu farmakologického, tak i behaviorálního. Nezapomíná ani na výživu - často opomíjenou problematiku dementních nemocných. Vymezuje roli pečovatele. Publikace je doplněna zajímavými kazuistikami a je určena zejména nejširší lékařské veřejnosti a studentům medicíny.
17×23 cm | 192 stran | 978-80-247-1490-5 | Katalog. č. knihy: 2073
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Demence
Cena: 399

Panická porucha

Kamarádová Dana, Látalová Klára, Praško Ján

Seznamte se s jednou z nejčastějších psychických poruch! Potkává lidi nezávisle na jejich inteligenci, vzdělání či síle osobnosti. Strach a úzkost jsou normální a důležité emoce, ale problém vzniká, když se objevují příliš často, trvají příliš dlouho a jejich intenzita je nepřiměřená situaci.
17×24 cm | 320 stran | 978-80-247-5218-1 | Katalog. č. knihy: 25060
Cena: 399
ks  
Detail knihy: Panická porucha Více o autorovi: Kamarádová Dana, Látalová Klára, Praško Ján
Cena: 299

Psychiatrické minimum

Kučerová Helena

Kniha přibližuje čtenářům obor psychiatrie. Na našem knižním trhu je ojedinělá tím, že se zaměřuje na široký okruh veřejnosti – vítanou pomůckou může být zejména těm, kdo se v okruhu svých blízkých setkávají s psychicky nemocným člověkem.
14×21 cm | 168 stran | 978-80-247-4733-0 | Katalog. č. knihy: 2349
Cena: 299
ks  
Detail knihy: Psychiatrické minimum Více o autorovi: Kučerová Helena
Cena: 899

Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii

Kalina Kamil

Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Propojuje nejen poznatky z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce, ale i ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní a sociální antropologie. Publikace učí rozumět psychoterapii a jednotlivým přístupům a uplatňovat je ve specifických aplikacích v adiktologii. Tím se podstatně liší od dalších psychoterapeutických titulů, které jsou na trhu dostupné. Oproti kolektivním monografiím využívá jednotícího autorského pohledu, podloženého dlouhodobými zkušenostmi. Doplňuje tak základní knižní fond v oboru pro potřeby studentů, absolventů i všech, kteří v něm třeba již dlouhá léta působí.
20×25 cm | 528 stran | 978-80-247-4361-5 | Katalog. č. knihy: 2333
Cena: 899
ks  
Detail knihy: Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii
Cena: 1 499

Sexuologie

Weiss Petr a kolektiv

Interdisciplinárně pojatá monografie o lidské sexualitě, sepsaná předními odborníky z řad sexuologů, psychiatrů, psychologů, urologů, gynekologů, chirurgů či antropologů přináší komplexní pohled na somatosexuální i psychosexuální vývoj člověka od prenatálního období až po stáří. Najdete zde odpovědi na otázky týkající se sexuální orientace a sexuální identity, sexuálních dysfunkcí, parafilií, jejich diagnostiky a léčby, kulturně podmíněných odlišností i vrozených evolučních determinant lidského sexuálního chování. Knihu jistě ocení odborníci z řad lékařů.
20×25 cm | 744 stran | 978-80-247-2492-8 | Katalog. č. knihy: 2143
Cena: 1 499
ks  
Detail knihy: Sexuologie Více o autorovi: Weiss Petr a kolektiv
Cena: 329
Vychází v týdnu od 23. ledna

Sociální fobie a její léčba

Praško Ján, Holubová Michaela

Lidé trpící sociální fobií cítí nervozitu a napětí ve společnosti jiných lidí. Mají přehnané obavy z toho, co si druzí o nich budou myslet. Tato porucha výrazně zhoršuje kvalitu života zejména mladým lidem, brání jim ve studiu, v práci, v kontaktu s vrstevníky i v navazování partnerských vztahů.
17×24 cm | 256 stran | 978-80-247-5841-1 | Katalog. č. knihy: 21006
Cena: 329
ks  
Detail knihy: Sociální fobie a její léčba Vychází v týdnu od 23. ledna Více o autorovi: Praško Ján, Holubová Michaela
Cena: 499

Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

Ocisková Marie, Praško Ján

Pacienti trpící psychickými poruchami se denně potýkají nejen s příznaky své nemoci, ale také s diskriminací, která souvisí se stigmatizujícími postoji a s chováním společnosti. Monografie je věnována důležitému psychosociálnímu aspektu utrpení těchto osob.
17×24 cm | 376 stran | 978-80-247-5199-3 | Katalog. č. knihy: 2366
Cena: 499
ks  
Detail knihy: Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch Více o autorovi: Ocisková Marie, Praško Ján
Cena: 349

Suicidialita u psychických poruch

Látalová Klára, Kamarádová Dana, Praško Ján

Publikace je určena lékařům-psychiatrům, psychologům, studentům i pracovníkům v pomáhajících profesích. Analyzuje suicidialitu u různých typů psychických poruch, např. u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, deprese, poruch způsobených užíváním návykových látek a dalších. Nabízí vodítka, jak zabránit sebevražednému chování.
17×24 cm | 216 stran | 978-80-247-4305-9 | Katalog. č. knihy: 2360
Cena: 349
ks  
Detail knihy: Suicidialita u psychických poruch
1Tituly 1-10 (celkem 10)
 

Novinky


Příběhy z jižních Čech - Toulava
Jak se Mates toulal ke štěstí

Móda za železnou oponou
společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
2., aktualizované vydání

Tajný život v Bílém domě
Svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu

Bestiář omalovánkový
relaxační omalovánky pro dospělé

Spodní stavba historických budov

Volný čas seniorů

V soukolí okřídleného šípu
Zákulisí automobilky Škoda pohledem tří generací rodiny Hrdličků - 2., rozšířené vydání

Opráski sčeskí historje f koztce

Jak se dělá jazz

Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.