>Pedagogika>Pedagogika>Rétorika pro pedagogy
Sleva70%

Rétorika pro pedagogy

Autor:

Hájková Eva

Formát / stran:14×21 cm, 208 stran
Datum vydání:06.01.2012
Katalogové číslo:2857
ISBN:978-80-247-1990-0
Edice:Pedagogika
Kategorie:Pedagogika
Cena dříve: 299 Kč
Sleva: 70%
Cena: 89 Kč
Stav: Skladem
ks
Kniha Rétorika pro pedagogy přináší fundovaný odborný výklad problematiky veřejných mluvených verbálních projevů, který je doveden do praktické aplikace v řadě cvičení k vytvoření dovednosti kvalitně promlouvat na veřejnosti. Zaměřuje se především na studenty učitelství a na pedagogy v praxi, kromě doporučení pro dospělé uvádí například i řadu námětů pro práci s žáky, může se však stát dobrým pomocníkem i pro zájemce z nepedagogické veřejnosti. Vedle tradičních čtyř kroků techniky řeči, a to respirace, fonace, artikulace a práce s dalšími funkčními zvukovými prostředky mluveného projevu, přináší i řešení komunikačních situací z pozic lingvistické pragmatiky, věnuje se otázkám kooperativní komunikace, zdvořilosti a umění ji vyjádřit, asertivitě i stresu a jeho překonávání.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

ÚVOD
Z HISTORIE RÉTORIKY
OŽIVENÍ ZÁJMU O RÉTORIKU
I. ABY MOHL ŘEČNÍK VŮBEC MLUVIT, MUSÍ K TOMU BÝT TECHNICKY VYBAVEN – MĚL BY ZVLÁDNOUT TECHNIKU ŘEČI
1. TECHNIKA MLUVENÉHO PROJEVU
1.1 Produkce a percepce lidské řeči
1.2 Vnímání řeči – sluchové ústrojí
1.3 Proces mluvení
1.4 Dechové ústrojí
1.5 Hlasové ústrojí
1.6 Hlasová hygiena
1.7 Artikulační ústrojí
1.8 Popis českých hlásek
1.9 Artikulační cvičení
1.10 Mluvní rozcvička
1.11 Vady výslovnosti
1.12 Význam zvládnutí techniky řeči pro učitele
2. SPISOVNÁ VÝSLOVNOST (ORTOEPIE)
2.1 Pravidla spisovné výslovnosti češtiny
2.2 Výslovnost slov přejatých z cizích jazyků
3. MODULACE SOUVISLÉHO PROJEVU
4. ZÁKLADY TECHNIKY ŘEČI JE MOŽNO – A JE I TŘEBA – ZPROSTŘEDKOVAT UŽ ŠKOLNÍM DĚTEM
II. ABY ŘEČNÍK ZVLÁDL SOUVISLE PROMLUVITNA VEŘEJNOSTI, MĚL BY VĚDĚT, JAK NA TO
5. TVORBA SOUVISLÉHO PROJEVU
5.1 Invence
5.2 Dispozice
5.3 Elokuce: jazyk – stavební materiál pro naše projevy
5.4 Memorování řeči
5.5 Proslovení řeči
6. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
6.1 Prostor
6.2 Pohyb
6.3 Postoj
6.4 Posed
6.5 Gestikulace a mimika
6.6 Doteky
6.7 Pohyby očí
III. ABY ŘEČNÍK PŘESVĚDČIL SVÝM PROJEVEM, MĚL BY VĚDĚT, CO JEJ MŮŽE OVLIVNIT
7. STRES
7.1 Jak se projevuje stres u člověka
7.2 Jak stres působí
7.3 Stresory – příčiny zátěže
7.4 Jak se vypořádat se stresem
7.5 Stres a tréma
7.6 Zásady přípravy a realizace vlastního veřejného vystoupení
7.7 Techniky na potlačení stresu a trémy
7.8 Pozitivní myšlení
8. ASERTIVITA
8.1 Kritizujeme
8.2 Přijímáme kritiku
9. ZDVOŘILOST A UMĚNÍ JI VYJÁDŘIT
9.1 Využití jazykových prostředků k vyjádření zdvořilosti
10. KOOPERATIVNÍ KOMUNIKACE
10.1 Griceovy maximy
10.2 Konflikt a konfliktní interpersonální komunikace
10.3 Uplatnění kooperativního principu komunikace v monologu
ZÁVĚREČNÉ SLOVO KE ČTENÁŘŮM
SUMMARY
VÝBĚR Z LITERATURY K OBORU


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Pedagogika pro učitele
2., rozšířené a aktualizované vydání

Pedagogika

Obecná didaktika
2., rozšířené a aktualizované vydání

Psychodidaktika
Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování

Vysokoškolská pedagogika
Pro odborné vzdělávání

Učitel a rodič
Spolupráce, třídní schůzka, komunikace
Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.