A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autoři

Ing. Hrbková Jana, Ph.D.

V letech 1985–1990 pracovala na Ekonomickém ústavu Slovenské akademie věd a zároveň externě učila optimální programování na Obchodní fakultě Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Od roku 1995 učí ekonomickou teorii a hospodářskou politiku na katedře společenských věd Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. V posledních několika letech se v rámci svého odborného působení zaměřuje na problematiku sociální politiky a sociálního státu.
Více o autorovi: Ing. Hrbková Jana, Ph.D.
PhDr. Mgr. Seknička Pavel, Ph.D.

V současnosti působí jako vysokoškolský učitel v oboru národního hospodářství na Právnické fakultě UK v Praze. V letech 1990–1998 pracoval jako generální manažer v různých organizacích na finančním trhu, poté se věnoval přednáškové a vědecké činnosti v oblasti teorie národního hospodářství, zároveň vyučoval i volitelné předměty etika v podnikání a vybrané otázky kapitálového trhu na PF UK v Praze. Odbornou a vědeckou činnost zaměřuje na institucionální aspekty v podnikání, finanční ekonomii, právo kapitálového trhu a také na etiku v podnikání. Je členem Společnosti pro etiku v ekonomice, podnikání a správě. Podílí se na výzkumu zejména v rámci programu PRVOUK 04 „Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu“. Absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii, Belgii a Německu. Publikuje doma i v zahraničí.
Více o autorovi: PhDr. Mgr. Seknička Pavel, Ph.D.
Doc. RNDr. Putnová Anna, Ph.D., MBA

Je docentkou a bývalou děkankou Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Vyučuje podnikový management a etiku v podnikání. Od roku 2002 do roku 2004 byla členkou „Týmu expertů“ Ekonomické komise OSN pro podnikání žen. Vedla několik výzkumných projektů zaměřených na etiku podnikání. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi a výzkumnými pracovišti. Hostovala a přednášela na univerzitách v Itálii, Rakousku a Řecku. Absolvovala studijní pobyty ve Finsku a Velké Británii. Odborně se zabývá otázkou aplikace etického řízení firem v českém a mezinárodním prostředí. Publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku.
Více o autorovi: Doc. RNDr. Putnová Anna, Ph.D., MBA
Prof. Ing. Noskievičová Darja, CSc.

Po absolvování doktorského studia v letech 1984–1985 pracovala jako programátorka odboru nákupu v n. p. NHKG Ostrava-Kunčice. Od roku 1993 působí na Katedře managementu kvality na FMMI VŠB-TU Ostrava, kde vyučuje předměty zaměřené na aplikaci statistických metod v managementu kvality a na management procesů. Aktivně spolupracuje s podnikovou sférou. V letech 1994–2011 působila jako členka Akreditovaného certifikačního místa Domu techniky Ostrava. Dlouhodobě se aktivně zapojuje do práce ČSJ – v posledních letech zejména jako členka odborné skupiny pro statistické metody. Je členkou TNK 4 při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Praha. Ve své pedagogické a vědeckovýzkumné práci se zaměřuje na aplikace statistických metod v oblasti řízení kvality, především na problematiku komplexního přístupu ke statistické regulaci procesu. Dále se zabývá problematikou moderních manažerských přístupů (Six Sigma, Lean, Agile). Je spoluautorkou pěti monografií.
Více o autorovi: Prof. Ing. Noskievičová Darja, CSc.
Prof. Ing. Jurová Marie, CSc.

Pedagogické působení má zaměřené do oblasti řízení výrobních procesů, logistiky, managementu a ekonomiky podnikání. V pedagogickém procesu garantuje a přednáší jak v bakalářském, magisterském, tak i doktorském studiu na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě podnikatelské, na Fakultě strojního inženýrství a Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. Spolupracuje s řadou univerzit a institucí v zahraničí (Technische Fachhochschule Coburg, ECONSULT, Betriebs beratungsges, m. b. H. Burostrasse 12 A-1230 Wien, VSM Production ve Švédsku a dalších institucí). Výsledky vědecko-výzkumné práce (granty FRVŠ, grant MŽP ČR, výzkumné záměry fakulty apod.) prezentovala na řadě zahraničních i domácích mezinárodních konferencí s širokým ohlasem formou citací. Má širokou a významnou publikační činnost v oblasti monografií, vysokoškolských skript (i cizojazyčných), článků v odborných časopisech, na mezinárodních zahraničních i domácích konferencích.
Více o autorovi: Prof. Ing. Jurová Marie, CSc.
Hladká Jitka

Spisovatelka, manažerka. Společně se svým manželem Markem Hladkým napsala pohádkovou knihu „Velká pohádka o malé víle“ a příběh pro děti i dospělé „Tajemství Pergamenů“. Podílela se na vzniku cyklu dokumentárních pořadů mapujících současnou divadelní scénu a pořadů, které se zabývaly marketingem mezinárodních společností, působících na českém trhu. Jako manažerka se věnuje oblasti zdravého spánku a technologiím zpracování přírodních materiálů.
Více o autorovi: Hladká Jitka
MgA. Hladký Marek

Spisovatel, scenárista, producent, dramaturg, vysokoškolský pedagog. Společně se svou manželkou Jitkou napsal pohádkovou knihu „Velká pohádka o malé víle“ a příběh pro děti i dospělé „Tajemství Pergamenů“. Je autorem námětu a scénáře celovečerního životopisného filmu o profesoru Josefu Thomayerovi Prosté krutosti v režii Vladimíra Drhy s Radoslavem Brzobohatým v hlavní roli. Podle jeho scénáře byl natočen detektivní film Tónina smrti v hlavní roli s Markem Vašutem, Jiřím Langmajerem a Nelou Boudovou. V roce 2002 napsal detektivní novelu „Anděl smrti“. Národní divadlo Brno v lednu 2011 uvádí divadelní hru Zaslíbení, kterou napsal společně s Lenkou Plachou, v režii Zdenka Plachého. Pro Národní divadlo Brno napsal v roce 2012 divadelní hru Černá Madona Brněnská. Je autorem mnoha reportáží v pořadech Černé ovce, Klekánice a Ta naše povaha Česká. Působil ve vedení České televize, Národního divadla Brno a celoplošné soukromé televize. V současné době působí jako producent v oblasti uměleckých projektů a vysokoškolský pedagog.
Více o autorovi: MgA. Hladký Marek
Mgr. Písecký Václav

V roce 1999 nastoupil na Úřad vyšetřování hl. m. Prahy a od roku 2008 je vedoucím oddělení informační kriminality SKPV Krajského ředitelství hl. m. Prahy. Jako odborný poradce se podílel na všech preventivních filmech „Seznam se bezpečně!“. Je pravidelným přednášejícím celorepublikových seminářů Dítě v krizi a Fóra výchovy ke zdraví (akreditace MŠMT ČR). Mimo jiné je také spoluautorem odborné publikace „Sexuální výchova – vybraná témata“. Podílí se aktivně na mnoha preventivních programech zaměřených na internetovou bezpečnost a již několik let patří k uznávaným odborníkům v této oblasti.
Více o autorovi: Mgr. Písecký Václav
Kožíšek Martin

Ve společnosti Seznam.cz pracuje od roku 2006. Jako produktový manažer měl na starosti sociální sítě Lidé.cz, Spolužáci.cz a Hry.cz. Právě na sociálních sítích pozoroval vznikající rizika ohrožující jejich uživatele. Začal se proto zajímat o komunikaci lidí na internetu a možná nebezpečí, která jim hrozí. V roce 2008 stál u vzniku projektu Seznam se bezpečně!, který je určen dětem ve věku 13–16 let a zaměřuje se na rizika sociálních sítí, seznamování či dětskou prostituci. Od roku 2012 působí na pozici manažera pro internetovou bezpečnost, kde má na starosti koordinaci a řízení projektů v oblasti bezpečnosti napříč všemi službami společnosti a vzdělávání uživatelů.
Více o autorovi: Kožíšek Martin
prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Václav Klaus je významný český ekonom, politik a státník. Jeho úspěšná akademická kariéra započatá v Ekonomickém ústavu ČSAV byla nuceně přerušena na konci šedesátých let, kdy byl z akademie vyhozen. Poté pracoval téměř do devadesátých let ve Státní bance československé a k akademické činnosti se opět mohl vrátit až v roce 1987, kdy nastoupil do Prognostického ústavu ČSAV. S listopadem 1989 vstoupil aktivně do politiky a jako jeden ze zakladatelů Občanského fóra se staljednou z vůdčích osobností politické a hospodářské transformace země, neztratilvšak kontakt ani s akademickým světem. Byl federálním ministrem financí v letech 1989–1992 a v letech 1992–1997 předsedou vlády České republiky. Od roku 1998 byl čtyři roky předsedou Poslanecké sněmovny a v roce 2003 byl zvolen prezidentem české republiky. V roce 2008 byl zvolen prezidentem na druhé funkční období. Po skončení prezidentského mandátu založil se svými spolupracovníky Institut Václava Klause, liberálně-konzervativní think tank s vlastní výzkumnou a publikační činností, semináři, konferencemi a dalšími akcemi pro odbornou i širokou veřejnost. Václav Klaus publikoval více než čtyřicet knih a je nositelem řady doktorátů a mezinárodních ocenění.
Více o autorovi: prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Autoři 1-10 (celkem 399)
 
Nákupní košík
Nemáte v košíku
žádné zboží


Novinky e-mailem
Chcete být o aktuálních
novinkách informováni
e-mailem?

Naše knihy v zahraničí
Stránky jsou aktualizovány k 10. 2. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.