Autoři

Mgr. Doležalová Edita


Autorka vystudovala pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a nyní pracuje jako učitelka na základní škole, která je zapojena do Národní sítě Zdravých škol. Publikuje v odborných pedagogických časopisech a sbornících. Zajímá se o nové trendy ve výuce, v praxi ověřuje zajímavé metody práce s dětmi. Poskytuje konzultace v oblasti projektové výuky. V této oblasti zpracovala a realizovala řadu zajímavých projektů s žáky základní školy.

Fakta

Příjmení a jméno:
Mgr. Doležalová Edita

Bydliště:
Most

Datum narození:
1965

Místo narození:
Kaplice
Vzdělání:
1988 - Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
1983 - Gymnázium v Českém Krumlově
1978 - Základní škola ve Vyšším Brodě


Webová stránka:
http://www.mostzs15.zde.cz
Stránky jsou aktualizovány k 27. 3. 2015, Copyright © 2015 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.