Autoři

MUDr. Daneš Luděk, CSc.


Odborný psychiatr a sexuolog Sexuologického ústavu v Praze a sex. ambulance na Poliklinice zahradní město. Vystudoval Fakultu Všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se zejména diagnostikou a léčbou sexuálních dysfunkcí mužů a žen a vyšetřením plodnosti mužů. Je soudní znalec v odvětví psychiatrie a sexuologie.

Fakta

Příjmení a jméno:
MUDr. Daneš Luděk, CSc.

Bydliště:
Praha

Datum narození:
1958

Místo narození:
Praha
Vzdělání:
1984 – Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze

Autorovy knihy, včetně jeho překladů, k zakoupení


Opožděná ejakulace
 
Stránky jsou aktualizovány k 27. 3. 2015, Copyright © 2015 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.