Autoři

Prof. PhDr. Kolář Zdeněk, DrSc.


Autor vystudoval na Moskevském státním pedagogickém institutu, obor Pedagogika - psychologie. V současné době působí na Filozofické fakultě UK v Praze (Katedra pedagogiky) a zároveň na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem (Katedra pedagogiky). Jeho odborné zaměření se soustředí hlavně na obecnou pedagogiku, obecnou didaktiku, sociální pedagogiku a v určitém smyslu i na vysokoškolskou pedagogiku. Autor publikuje v odborných časopisech, píše odborné recenze, účastní se mezinárodních konferencí a seminářů.

Fakta

Příjmení a jméno:
Prof. PhDr. Kolář Zdeněk, DrSc.

Bydliště:
Praha

Datum narození:
1929

Místo narození:
Kopisty, okres Most
Vzdělání:
1950 - Maturita na Gymnáziu v Teplicích
1950-1954 - Studium na Moskevském státním pedagogickém institutu, obor Pedagogika - psychologie

Ocenění:
1974-člen komise pro obhajoby kandidátských prací na FFUK
1982-předseda komise pro obhajoby kandidátských prací na FFUK
1983-člen a později předseda komise pro obhajoby doktorských prací na FFUK
1981-1991 vedoucí katedry pedagogiky na FFUK

Autorovy knihy, včetně jeho překladů, k zakoupení


Analýza vyučování

Hodnocení žáků
2., doplněné vydání

Výkladový slovník z pedagogiky
583 vybraných hesel

Srnčí zvěř v našich honitbách

Základní učebnice pedagogiky
 
Nákupní košík
Nemáte v košíku
žádné zboží


Novinky e-mailem
Chcete být o aktuálních
novinkách informováni
e-mailem?

Naše knihy v zahraničí
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.