>Pedagogika>Pedagogika>Sociální dovednosti ve škole
Sleva45%

Sociální dovednosti ve škole

Autor:

Gillernová Ilona, Krejčová Lenka a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 248 stran
Datum vydání:23.08.2012
Katalogové číslo:2797
ISBN:978-80-247-3472-9
Edice:Pedagogika
Kategorie:Pedagogika
Cena dříve: 359 Kč
Sleva: 45%
Cena: 199 Kč
Stav: Skladem
ks
Cílem publikace je zmapovat prostředí školy ze sociálněpsychologického úhlu pohledu, objasnit projevy různých fenoménů a načrtnout, jak souvisejí s efektivitou edukačních procesů. Sociální svět školy je zajímavý, dynamický a poskytuje řadu možností pro rozvíjení sociálních dovedností žáků. Kniha nabízí teoreticko-aplikační východiska a zároveň konkrétní postupy, jak příznivě ovlivnit procesy rozvoje sociálních dovedností žáků i učitelů. Kromě nových poznatků a témat i výsledků aktuálních výzkumů zde autorky navazují na úspěšné příspěvky či texty z předchozích let. Publikace je určena lektorům, kteří vedou výcvik sociálních dovedností učitelů i žáků, učitelům základních a středních škol různého typu a zaměření, vychovatelům, trenérům či vedoucím zájmových kroužků a oddílů pro děti a dospívající.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

ÚVODEM
1. SOCIÁLNÍ SVĚT ŠKOLY A JEHO CHARAKTERISTIKA
1.1 Škola a vybrané sociální atributy školního prostředí
1.1.1 Škola jako zajímavý sociální svět
1.1.2 Sociální komunikace a škola
1.1.3 Školní interakce
1.2 Sociální procesy a vztahy ve škole
1.2.1 Socializace, socializační procesy ve škole
1.2.2 Školní třída jako malá sociální skupina
1.2.3 Činnosti učitele v síti sociálních vztahů ve škole
1.3 Sociální dovednosti a jejich rozvíjení ve škole
1.3.1 Co jsou sociální dovednosti
1.3.2 Cíle a postupy výcviků sociálních dovedností ve škole
1.3.3 Možnosti, úskalí a limity rozvoje sociálních dovedností žáků i učitelů
2. SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI JAKO SOUČÁST PROFESNÍ KOMPETENCE UČITELE
2.1 Profesní dovednosti učitele a jejich stručná charakteristika
2.2 Sociální dovednosti učitele ve prospěch edukačních aktivit
2.3 Videotrénink interakcí ve škole
2.3.1 Základní východiska videotréninku interakcí a jeho využití ve škole
2.3.2 Principy úspěšné komunikace učitele a žáka
2.3.3 Organizace činností žáků a učitelů
2.3.4 Způsob práce s videonahrávkou
2.4 Sociálněpsychologický výcvik učitelů
2.4.1 Východiska a cíle výcviku
2.4.2 Tematické okruhy výcviku učitelů a jeho organizace
2.4.3 Příklad výcvikového programu pro rozvoj sociálních dovedností učitele
2.5 Profesní zátěž, sociální opora a psychohygiena učitele
2.5.1 Profesní zátěž učitele
2.5.2 Zátěž jako výzva pro prevenci – duševní hygiena učitele
2.5.3 Sociální opora a její význam pro práci učitele
3. ROZVÍJENÍ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE
3.1 Předpoklady rozvoje sociálních dovedností žáků ve školních třídách
3.2 Projevy sociálních dovedností žáků
3.3 Programy rozvoje sociálních dovedností žáků ve škole
3.3.1 Principy účinných rozvíjejících a preventivních školních programů a jejich evaluace
3.3.2 Diagnostika školní třídy
3.3.3 Podoby rozvíjejících a preventivních programů a jejich místo v edukačních aktivitách
3.4 Vybrané aktivity pro rozvoj sociálních dovedností žáků a jejich metodické zpracování
3.4.1 Metodické souvislosti výcvikových postupů
3.4.2 Hry pro vzájemné poznávání, představení, zapamatování jmen
3.4.3 Techniky pro posílení spolupráce, komunikace, naslouchání a akceptace spolužáků
3.4.4 Cvičení aktivizující, relaxační a uzavírající výcviková setkání
3.5 Příklady výcvikových programů pro žáky základních a středních škol
3.5.1 Sestavy interakčních her a cvičení pro nejstarší předškoláky a žáky od prvního do pátého ročníku základní školy
3.5.2 Výcvikové programy pro žáky ve věku od dvanácti do šestnácti let
.5.3 Programy rozvoje sociálních dovedností pro žáky středních škol
ZÁVĚREM K ROZVOJI SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ VE ŠKOLE
LITERATURA
PŘÍLOHA: INSPIROMAT HER A CVIČENÍ PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
1. Metodické zásady pro práci s interakčními hrami
2. Interakční hry
2.1 Postupy dělení skupin
2.2 Rozpracované techniky rozvíjení sociálních dovedností
2.3 Náměty pro další interakční hry
3. Vybrané publikace s náměty pro interakční hry a cvičení
SOUHRN
SUMMARY
RESUMÉ
REJSTŘÍK CVIČENÍ A HER
VĚCNÝ REJSTŘÍK
JMENNÝ REJSTŘÍK


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Sociální pedagogika

Sociální práce
Pro pedagogické obory

Psychodidaktika
Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování

Pedagogika pro učitele
2., rozšířené a aktualizované vydání

Teorie výchovy
K vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny

Odměny a tresty ve školní praxi
2., přepracované vydání
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.