>Ekonomie a podnikání>Podnikání a management>Strategické řízení podniku

Strategické řízení podniku

Autor:

Zuzák Roman

Formát / stran:17×24 cm, 176 stran
Datum vydání:09.11.2011
Katalogové číslo:3469
ISBN:978-80-247-4008-9
Edice:Expert
Kategorie:Podnikání a management
Cena: 269 Kč
Stav: Skladem
ks
Kvalitní podniková strategie, která je současně dobře zvládnuta, je základem úspěchu podniku a vede k dosažení dlouhodobější konkurenční výhody. Tato kniha představuje hlavní přístupy k dosahování konkurenční výhody a staví je kriticky do kontextu současného globálního prostředí a hyperkonkurence. Ukazuje, jak úspěšné podniky tyto přístupy využívají, řeší problémy manažerů se strategickým rozhodováním a zabývá se faktory, které při tom musí vzít v úvahu. Současně se publikace věnuje problémům spojeným s realizací strategie, především v oblastech podnikové kultury, interní komunikace a řízení změny. Kniha je určena manažerům v podnikové i veřejné sféře a jejím cílem je inspirovat je a ukázat širší souvislosti strategického rozhodování. Pedagogům a studentům ekonomických fakult vysokých škol pak kniha rozšíří jejich pohled na strategické řízení o další souvislosti a aplikace v podnikové praxi.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. (*1947)
V roce 1970 absolvoval Fakultu výrobně ekonomickou VŠE v Praze a roku 1978 čtyřsemestrový postgraduální kurz na Fakultě řízení VŠE v Praze. Do začátku devadesátých let pracoval převážně ve vedoucích pozicích v ekonomické oblasti, byl např. vedoucím ekonomického útvaru Papírny Vrané nad Vltavou, provozního útvaru Fakultní nemocnice Motol a finančního útvaru v Československém rozhlase. Od roku 1991 se zaměřil převážně na poradenskou činnost a působil např. v Československé obchodní a průmyslové komoře a dále například ve firmách Fixit, s. r. o., TES Praha, a. s., Sindat ČS Consulting, a. s.
Po rozhodnutí naplno se věnovat pedagogické činnosti přešel v roce 1998 na katedru řízení Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2003 dokončil na této fakultě doktorské studium a roku 2005 se habilitoval v oboru Management. V současné době je prorektorem Vysoké školy aplikované psychologie, přednáší na Vysoké škole ekonomie a managementu, spolupracuje s dalšími univerzitami, vysokými školami a s podniky. Ve své odborné a vědecké činnosti se zaměřuje především na krizové a strategické řízení podniku.
Autor je členem vědecké a akademické rady, redakční rady vědeckého časopisu, dlouholetým členem hodnotící komise prestižní soutěže Manažer roku. Jeho odborná činnost byla oceněna zápisem do publikace Who´s Who in the World 2010 a je uveden v databázi Who´s Who in Business Academia. Je autorem a spoluautorem řady monografií, odborných publikací a skript. Publikoval více než sto vědeckých a odborných článků, výsledky své práce prezentuje na domácích i zahraničních konferencích. Jeho publikace se setkávají s řadou pozitivních ohlasů, a to i v zahraničí (např. v Německu, USA, Číně, Rusku, Srbsku, na Slovensku). Spolupracoval na řešení několika grantů a mezinárodních projektů. Autorovy publikace jsou využívány pro výuku na mnoha ekonomických fakultách v České a Slovenské republice. Je zván na přednášky pro manažery a odbornou veřejnost.

O autorovi 9
Úvodní slovo recenzentů 10
Předmluva 14
Úvod 16
1 Změny v podnikatelském prostředí 17
1.1 Hlavní faktory změn 18
1.2 Globalizace trhů 20
1.3 Zintenzivnění konkurence 22
1.4 Faktor času 24
1.5 Reakce podniků 24
1.6 Vývoj strategického podnikového myšlení 26
2 Manažer jako stratég 31
2.1 Vojenská strategie 32
2.2 Manažer jako vůdce 33
2.3 Manažerské strategické rozhodování ve věku hyperkonkurence 37
2.4 Paradoxy strategického řízení 38
2.5 Řízení portfolia (portfoliový manažer) 40
2.6 Mentální modely ve strategickém myšlení manažerů 44
3 Teorie her pro strategické rozhodování 49
3.1 Teorie her a manažerské rozhodování 50
3.2 Faktory iracionality a intuice v rozhodování 51
3.3 Vztah k riziku a k užitku 52
3.4 Národní kultura a rozhodování 55
3.5 Rozhodování a komplexnost problémů 55
3.6 Morálka a fair play 58
3.7 Formulace strategického rozhodnutí 60
4 Strategie spolupráce 63
4.1 Strategie spolupráce 64
4.2 Spolupráce konkurentů 66
4.3 Model co-opetiton 68
5 Univerzální recept na podnikovou úspěšnost 71
5.1 Existuje univerzální recept na úspěšnost? 72
5.2 Tom Peters a hledání dokonalosti 72
5.3 Zásada 4 + 2 74
6 Cíl podniku - konkurenční výhoda 77
6.1 Dosahování konkurenční výhody jako cíl podniku 78
6.2 Udržitelnost konkurenční výhody 79
7 Inovace jako zdroj konkurenční výhody 81
7.1 Schumpeter, inovace a konkurenční výhoda 82
7.2 Význam inovačních řádů 83
7.3 Inovace jako zdroj konkurenční výhody 84
7.4 Inovační riziko 85
7.5 Inovační strategie 88
8 Konec generických strategií? 91
8.1 Princip generických strategií 92
8.2 Kritika pozičního přístupu 95
8.3 Poziční přístup v podnikových strategiích 95
9 Zdroje a konkurenční výhoda 101
9.1 Podnikové zdroje 102
9.2 Konkurenční výhoda a změny v charakteru zdrojů 103
9.3 Klíčové kompetence (způsobilosti) 104
9.4 Strategie k získávání chybějících zdrojů a kompetencí 111
9.5 Éra znalostního kapitálu 115
10 Znalosti a konkurenční výhoda 117
10.1 Znalosti a konkurenční výhoda 118
10.2 Explicitní, tacitní a implicitní znalosti 119
10.3 Řízení znalostí a znalostní řízení 121
10.4 Transfer a kontinuita znalostí 123
10.5 Podniková kultura a transfer znalostí 125
10.6 Organizační struktura a transfer znalostí 127
10.7 Vytváření znalostních sítí a kontinuita 129
11 Strategie po krizi? 131
Summary 134
Přílohy 135
Příloha 1
Světové osobnosti, které ovlivnily strategické myšlení podniků 136
Příloha 2
Marketingová válka mobilních operátorů v ČR (případová studie) 146
Příloha 3
Nízkonákladové letecké společnosti nevítězí jen nízkými cenami
(případová studie) 149
Příloha 4
Procter & Gamble (případová studie) 152
Příloha 5
Ikea - spojení klíčových kompetencí s nízkými náklady (případová studie) 155
Příloha 6
Metoda Management by Wandering Around a transfer znalostí 158
Literatura 160
Rejstřík 165
Jmenný rejstřík 168
Rejstřík společností 171


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Projektový management
Systémový přístup k řízení projektů - 2., aktualizované a doplněné vydání

Podnikatelský plán a strategie

Jak z dobré firmy udělat skvělou
Překlad bestselleru Good to Great

Kreativita a inovace v organizaci

Zlepšování podnikových procesů

Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy
2., aktualizované a rozšířené vydání
Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.