Vědecká redakce

Nakladatelství Grada Publishing, a.s., zřídilo Vědeckou redakci, aby došlo k naplnění Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2012 (Úřadu vlády ČR, čj. 09323/11-RVV). Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s., je poradním orgánem nakladatelství při vydávání odborných knih. Vědeckou redakci tvoří pedagogové s vědeckou hodností a odborníci uznávaní ve svém oboru.  Odborné knihy schválené Vědeckou redakcí jsou v tiráži označené doložkou: “Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s.“ 

 

Členové vědecké redakce:

 

doc. Ing. Jakubíková Dagmar, Ph.D.

Katedra marketingu a mediálních komunikací

Vysoká škola hotelová v Praze

 

prof. Ing. Jurečka Václav, CSc.

Katedra ekonomie

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

 

prof. PhDr. Kolář Zdeněk, DrSc.

Katedra pedagogiky

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze

 

prim. MUDr. Lukáš Karel, CSc.

IV. interní klinika Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

 

 

doc. PhDr. Novotná Viléma

vedoucí katedry gymnastiky

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova v Praze

 

prof. MUDr. Rosina Jozef, Ph.D.

děkan Fakulty biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze

a

přednosta Ústavu lékařské biofyziky a informatiky Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta v Praze

 

prof. MUDr. Ryska Miroslav, CSc.

přednosta Chirurgické kliniky Univerzity Karlovy

2. lékařská fakulta a Ústřední vojenská nemocnice Praha

a

předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP

 

doc. RNDr. Scholleová Hana, Ph.D.

Katedra podnikové ekonomiky

Fakulta Podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

prof. PhDr. Tóthová Valérie, Ph.D., R.N.

děkanka

a

vedoucí katedry ošetřovatelství

Zdravotně-sociální fakulty        

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

prof. Ing. Tywoniak Jan, CSc.

Katedra konstrukce pozemních staveb

Stavební fakulta

České vysoké učení technické v Praze

 

 

PhDr. Václavík David, Ph.D.
vedoucí ústavu
Ústav religionistiky

Masarykova univerzita v Brně

 

doc. PhDr. Osvaldová Barbora

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Praha

Předseda komice pro etiku při Syndikátu novinářů ČR

prof. PhDr. Potůček Martin, CSc.

Fakulta sociálních věd UK Praha

 

Ing. Přibil Jiří, Ph.D.

Katedra managementu informací

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze

 

Ing. Odehnal Petr

Spoluzakladatel společnosti Cybex
V letech 1995-2010 vedoucí virové laboratoře firmy Grisoft (později AVG Technologies CZ)
Člen odborných organizací EICAR, AVAR a AMTSO

 

PhDr. Kocianová Renata, Ph.D.

Vedoucí katedry andragogiky a personálního řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

prof. MUDr. Smetana Karel, DrSc.

přednosta Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

prof. MUDr. Čapov Ivan, CSc.

proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

a

přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 

prof. MUDr. Druga Rastislav, DrSc.

Anatomický ústav

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Závacká Ivona, Ph.D.

proděkanka Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

 

 

prof. MUDr. Souček Miroslav, CSc.

přednosta II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Sovová Eliška, Ph.D., MBA

proděkanka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

a

přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc

 

prof. MUDr. Prymula Roman, CSc., Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové

a

předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP

doc. PhDr. Slezáková Zuzana, MPH., PhD.

vedúci Odboru zdravotníckeho vzdelávania

Ministerstvo zdravotníctva SR

 
Akce, Soutěže, Slevy
Náš tip
Ekonomie bez mýtů a iluzí Urban Jan
208 stran

269 Kč
Katalog
Objednejte si zdarma katalog Grada 2015
Objednat Stáhnout PDF
Soubory a příklady u vyprodaných knih ke stažení
Stránky jsou aktualizovány k 17. 04. 2015, Copyright © 2015 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.