Vědecká redakce

Nakladatelství Grada Publishing, a.s., zřídilo Vědeckou redakci, aby došlo k naplnění Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2012 (Úřadu vlády ČR, čj. 09323/11-RVV). Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s., je poradním orgánem nakladatelství při vydávání odborných knih. Vědeckou redakci tvoří pedagogové s vědeckou hodností a odborníci uznávaní ve svém oboru.  Odborné knihy schválené Vědeckou redakcí jsou v tiráži označené doložkou: “Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s.“ 

 

Členové vědecké redakce:

 

prof. MUDr. Čapov Ivan, CSc.

proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

a

přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně

Ing. Přibil Jiří, Ph.D.

Katedra managementu informací

Fakulta managementu

Vysoké školy ekonomické v Praze

prof. MUDr. Druga Rastislav, DrSc.

Anatomický ústav

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

prof. MUDr. Rosina Jozef, Ph.D.

proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze

a

přednosta Ústavu lékařské biofyziky a informatiky

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

doc. Ing. Jakubíková Dagmar, Ph.D.

Katedra marketingu a mediálních komunikací

Vysoká škola hotelová v Praze

prof. MUDr. Ryska Miroslav, CSc.

přednosta Chirurgické kliniky

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Ústřední vojenská nemocnice v Praze

a

předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP

Mgr. Jurásková Dana, Ph.D., MBA

ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

doc. RNDr. Scholleová Hana, Ph.D.

Katedra podnikové ekonomiky

Fakulta Podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze

prof. Ing. Jurečka Václav, CSc.

Katedra ekonomie

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

doc. PhDr. Slezáková Zuzana, MPH., PhD.

vedúci Odboru zdravotníckeho vzdelávania

Ministerstvo zdravotníctva SR

PhDr. Kocianová Renata, Ph.D.

Vedoucí katedry andragogiky a personálního řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

prof. MUDr. Smetana Karel, DrSc.

přednosta Anatomického ústavu

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

prof. PhDr. Kolář Zdeněk, DrSc.

Katedra pedagogiky

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze

prof. MUDr. Souček Miroslav, CSc.

přednosta II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

prim. MUDr. Lukáš Karel, CSc.

IV. interní klinika

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

prof. MUDr. Sovová Eliška, Ph.D., MBA

proděkanka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

a

přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace

Fakultní nemocnice Olomouc

doc. PhDr. Novotná Viléma

vedoucí katedry gymnastiky

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova v Praze

prof. PhDr. Tóthová Valérie, Ph.D., R.N.

děkanka a vedoucí katedry ošetřovatelství Zdravotně-sociální fakulty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Odehnal Petr

Spoluzakladatel společnosti Cybex

V letech 1995-2010 vedoucí virové laboratoře firmy Grisoft (později AVG Technologies CZ)

Člen odborných organizací EICAR, AVAR a AMTSO

prof. Ing. Tywoniak Jan, CSc.

Katedra konstrukce pozemních staveb

Stavební fakulta

České vysoké učení technické v Praze

doc. PhDr. Osvaldová Barbora

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK Praha

Předseda komise pro etiku při Syndikátu novinářů ČR

PhDr. Václavík David, Ph.D. 

vedoucí ústavu 

Ústav religionistiky Masarykova univerzita v Brně

prof. PhDr. Potůček Martin, CSc.

Fakulta sociálních věd UK Praha

Mgr. Závacká Ivona, Ph.D.

proděkanka Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

prof. MUDr. Prymula Roman, CSc., Ph.D.

předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP

Ing. Šikýř Martin, Ph.D.

Katedra ekonomiky a managementu

Vysoká škola regionálního rozvoje v Praze

 
Akce, Soutěže, Slevy
Náš tip
Dívka v ledu Bryndza Robert
448 stran

399 Kč
Soubory a příklady u vyprodaných knih ke stažení
Stránky jsou aktualizovány k 10. 2. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.