>Ekonomie a podnikání>Podnikání a management>Velká kniha o řízení firmy

Velká kniha o řízení firmy

Praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace

Autor:

Janišová Dana, Křivánek Mirko

Formát / stran:17×24 cm, 400 stran
Datum vydání:31.10.2013
Katalogové číslo:3971
ISBN:978-80-247-4337-0
Kategorie:Podnikání a management
Cena: 590 Kč
Stav: Skladem
ks
Kniha se komplexně a s důrazem na využití předkládaných poznatků v praxi věnuje řízení firmy od strategie až po praktickou implementaci metod a nástrojů usnadňujících fungování celé firemní organizace. Autoři s mnohaletými zkušenostmi z praxe ukazují, že firma se chová jako živý organismus, ve kterém jsou jednotlivé části vzájemně provázány, a pokud přestane fungovat jedna z nich, odrazí se to většinou i na řadě ostatních. Manažeři, majitelé firem a konzultanti získají praktické informace o tvorbě firemní strategie, optimalizaci procesů, využití finančních ukazatelů, metodách výběru, hodnocení a motivaci zaměstnanců a o využití informačních zdrojů a systémů k automatizaci některých činností. Naleznou zde také praktické kroky pro řízení změnových projektů a seznámí se s řadou zkušeností, které autoři získali při své mnohaleté konzultantské a manažerské činnosti. Kniha nemá svou komplexností a praktičností na českém trhu konkurenci.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


„Kniha s takovým záběrem, vyváženou kombinací nadhledu a teorie i konkrétních příkladů, to vše na 400 stránkách. A přitom se dá číst a nepůsobí, jako když pejsek s kočičkou vařili dort. Díky hlubokým teoretickým znalostem autorů, jejich dlouholetým praktickým zkušenostem, ale také schopnostem strukturovaně, přehledně a pochopitelně vyjádřit myšlenku jsou známé i méně známé koncepty propojeny v nosný originální celek, který má hlavu a patu.“
RNDr. Jan Valenta, CEO RWE Distribuční služby

„Každý z nás chce fi rmu riadiť jednoducho, efektívne a spôsobom, ktorý zabezpečí vytváranie stabilných vzťahov v jej vnútri, ale aj s externým prostredím. Výkonnosť fi rmy nie je len o sile jednotlivca, ale celého teamu, a preto si každá fi rma musí systém riadenia doslova ‚ušiť‘ na mieru. Kniha, ktorú práve držíte v rukách, vám pomôže zvládnuť túto náročnú úlohu. Jej jednotlivé kapitoly vám umožnia získať nadhľad a vidieť riadenie fi rmy ako celok zložený zo vzájomne prepojených neoddeliteľných súčastí, ktoré sa vyvažujú a podporujú.“
Ing. Štefan Šabík, generální ředitel a předseda představenstva, JESS Bratislava

„Kniha je odborná, ale zároveň i čtivá a díky grafice velmi přehledná. Přínos této knihy spočívá v jednoduché orientaci v oblasti řízení fi rmy pro čtenáře a cílové skupiny – manažery, majitele firem a poradce. Je to komplexní kniha, která na našem trhu chyběla – doporučuji ji k zařazení do vaší fi remní či domácí knihovny.“
Ing. Ivo Gajdoš, viceprezident ČMA

„Velmi zdařilá publikace shrnující přehledně a pochopitelně všechny kapitoly businessu. Kéž by tu byla, když jsem studoval MBA.“
Ing. Petr Janák, MBA, výkonný ředitel pro lidské zdroje, PPF Group

O autorovi


Doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

Mirko Křivánek má dlouholeté zkušenosti z poradenských projektů v nejrůznějších firmách v různých zemích ­Evropy. Specializuje se na řízení komplexních změnových a restrukturalizačních projektů, vedení strategických a řešících workshopů s top managementem a na koučování manažerů. Jeho oblíbenými tématy jsou strategie, systémové myšlení, leadership, učící se organizace a celkové rozvíjení firemního businessu a lidí.
Kromě realizace projektů působil ve vedoucích manažerských pozicích pro mezinárodní poradenské firmy Arthur D. Little a PA Consulting Group a největší českou poradenskou firmu M.C.TRITON. Proto velmi dobře zná problematiku manažerského řízení projektově orientovaných profesionálních servisních firem. V současné době pracuje v konzultační firmě Top Leadership International, kterou spoluzakládal.
Od roku 1987 působí jako docent informatiky na MFF UK v Praze, kde kromě expertních seminářů vede diplomové a doktorské práce na téma systémová dynamika ve firmách a vychovává odborníky v této oblasti.


PhDr. Dana Janišová

Dana Janišová působila během své dlouholeté konzultantské praxe na mnohých projektech v České republice, ale i v západní a východní Evropě a Kazachstánu. Při jejich realizaci propojila své psychologické vzdělání s poznatky z jiných oborů a postupně získala i cenné zkušenosti z velké části řízení podnikatelských aktivit. Specializuje se na oblast lidských zdrojů, kde se zabývá výběry a posuzováním manažerů, optimalizací HR procesů, změnou firemní kultury, efektivitou vzdělávání, kompetenčními modely a jejich využitím při zavádění on-line procesů a specifikací požadavků na workflow, které ve velkých firmách směřují k bezpapírové komunikaci.
Kromě řízení HR projektů se zúčastnila i velkých restrukturalizačních projektů, ať už v oblasti studie proveditelnosti a zavádění procesů či vytváření nových organizačních struktur. Dříve působila nejvíce v oblasti energetiky a telekomunikací, poslední roky realizuje projekty hlavně v automobilovém průmyslu. Kromě konzultačních aktivit je trenérem a koučem v oblasti projektového řízení, systematického procesu řešení problémů a procesního řízení.
Řadu let působila v mezinárodní konzultační firmě PA Consulting Group, kde získala i řídicí zkušenosti. V roce 2007 spoluzaložila konzultační firmu Top Leadership Inter­national, v níž je dosud jednatelkou.

O autorech 11
Úvod 13
1. Teorie a praxe firmy 15
1.1 Zájmové skupiny 16
1.2 Atributy spokojenosti 17
1.3 Výzva pro generálního ředitele firmy 18
1.4 Firemní modely 19
1.4.1 Vysoce výkonná firma 19
1.4.2 EFQM 22
1.4.3 Učící se organizace 23
Literatura 33
2. Systémový pohled na řízení firmy 35
2.1 Systémové myšlení 37
2.2 Kauzální mentální modely businessu 39
2.2.1 Nástroje vizualizace - kauzální vztahy se zpětnou vazbou 40
2.2.2 Systémové archetypy 42
2.2.3 Limity růstu 43
2.2.4 Posouvání břemene 44
2.2.5 Rozmělňování cílů 46
2.2.6 Úspěch úspěšnému 47
2.2.7 Eskalace 49
2.2.8 Tragédie společného 50
2.2.9 Růst a nedostatečné investice 52
2.2.10 Nahodilí protivníci 53
2.2.11 Neúspěšná náprava 55
2.2.12 Princip atraktivity 57
2.2.13 Počítačová simulace 60
2.3 Příklad modelů firem a průmyslových odvětví 60
2.3.1 Letecká společnost 60
2.3.2 Profesionální servisní firma 72
2.3.3 Síťové regulované průmyslové odvětví 73
Literatura 76
3. Strategie firmy 77
3.1 Mise, vize, hodnoty a strategické cíle firmy 78
3.1.1 Mise je posláním firmy 78
3.1.2 Hodnoty firmy 79
3.1.3 Vize 80
3.1.4 Strategické cíle 83
3.1.5 Sdílená strategická vize 85
3.2 Strategická mapa firmy 85
3.2.1 Strategie na jedné stránce 85
3.2.2 Strategická mapa 86
3.2.3 Konstrukce strategické mapy 87
3.2.4 Příklad strategické mapy firmy Hvězdné linky 88
3.2.5 Příklad strategické mapy pro profesionální servisní firmu 90
3.3 Strategický Balanced Scorecard 91
3.3.1 Balanced Scorecard 91
3.3.2 Příklad Balanced Scorecard 92
3.3.3 KFÚ 94
3.3.4 KPI 94
3.3.5 Charakteristiky dobrého Balanced Scorecard 96
3.3.6 Proces sestavování KPI 97
3.4 Jednostránková strategie 97
3.5 Rozpad strategického Balanced Scorecard do cílů pro organizační útvary a jednotlivce 102
3.6 Balanced Scorecard - celkové skóre pro celou společnost 103
3.7 Poznámky k návrhu strategie 104
3.7.1 Komunikace strategického plánu 106
3.8 Poznámky k implementaci strategie 106
3.8.1 Zaměření a priority 108
3.8.2 Závazek 109
3.9 War room - místnost pro řízení strategických informací 110
3.10 Řízení znalostí 117
Literatura 121
4. Procesy 123
4.1 Tradičně řízená společnost 124
4.2 Základy procesního řízení 126
4.2.1 Definice procesu 127
4.2.2 Popis procesu 129
4.2.3 Klasifikace procesů 132
4.2.4 Dekompozice procesů 133
4.3 Procesní mapa a procesní model 133
4.4 Procesně řízená organizace 138
4.5 Reengineering 140
4.5.1 Realizační tým reengineeringu 140
4.5.2 Výběr procesů pro reengineering 141
4.5.3 Nastavení cílů změny 143
4.5.4 Metoda inovace procesu (BPR) 143
4.5.5 Optimalizace procesů 162
Literatura 168
5. Řízení lidských zdrojů 169
5.1 Čím se zabývá řízení lidských zdrojů (HR)? 170
5.1.1 HR model Davida Ulricha 170
5.1.2 Kdo se podílí na řízení lidských zdrojů? 172
5.1.3 HR organizace ve větších firmách 173
5.1.4 Centralizované HR organizace 174
5.1.5 Sdílené služby a kompetenční centra 175
5.1.6 Poslání HR útvarů 177
5.2 Strategie HR 177
5.2.1 Postup při vytváření HR strategie 178
5.2.2 Zpracování HR strategie 180
5.3 HR procesy 182
5.3.1 Best practice model 183
5.4 Plánování personálu 183
5.4.1 Dlouhodobé plánování personálu 185
5.4.2 Krátkodobé plánování personálu 185
5.4.3 Popis pracovního místa 187
5.4.4 Kompetenční model 189
5.5 Vyhledávání a výběr zaměstnanců včetně jejich adaptace 193
5.5.1 Cíle a účel procesu vyhledávání a výběru zaměstnanců 193
5.5.2 Proč je kvalitní výběr zaměstnanců tak důležitý? 194
5.5.3 Předpoklady pro správné nastavení a průběh procesu 195
5.5.4 Vyhledávání zaměstnanců 196
5.5.5 Výběr zaměstnanců 201
5.5.6 Assessment Centre 203
5.5.7 Výběr zaměstnanců prostřednictvím personálních agentur 208
5.5.8 E-recruiting 209
5.5.9 Adaptace zaměstnanců 210
5.6 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 212
5.6.1 Identifikace vzdělávacích potřeb 213
5.6.2 Metody firemního vzdělávání 216
5.6.3 Styly učení 218
5.6.4 Měření efektivity vzdělávání 219
5.7 Hodnocení výkonu 226
5.7.1 Cíle hodnocení 227
5.7.2 Pravidelné roční hodnocení 227
5.7.3 Hodnoticí pohovor 228
5.7.4 Hodnocení 360° 229
5.8 Odměňování 231
5.8.1 Hmotná odměna 232
5.8.2 Nehmotná motivace 237
5.9 Řízení zaměstnaneckých vztahů 238
5.9.1 Personální agenda 238
5.9.2 Firemní kultura 239
5.10 Řízení zdraví a bezpečnosti práce 245
5.10.1 Bezpečnost práce a péče o zdraví 245
5.10.2 Péče o životní prostředí 246
5.11 Personální controlling 246
Literatura 249
6. Finanční řízení 251
6.1 Podnikatelský plán 252
6.1.1 Přípravná fáze 253
6.1.2 Investiční fáze 262
6.1.3 Provozní fáze 263
6.2 Finanční hospodaření firmy 264
6.2.1 Finanční analýza 265
6.2.2 Finanční plánování 270
6.2.3 Finanční prognózy 271
6.2.4 Náklady na podnikání a jejich optimalizace 272
6.2.5 Metoda ABC 275
6.2.6 Finanční controlling 277
6.2.7 Možnosti investování vlastního kapitálu 278
6.2.8 Možnosti financování 279
6.3 Úspěšnost firmy a zvyšování její hodnoty 280
6.3.1 Ukazatele měření úspěšnosti firmy 280
6.3.2 Hodnota firmy 282
6.4 Konkrétní formy zvyšování hodnoty firmy 284
6.4.1 Outsourcing 284
6.4.2 Fúze a akvizice 287
Literatura 293
7. Řízení informačních a komunikačních technologií 295
7.1 Strategické plánování ICT 297
7.2 Mapa informačních potřeb 298
7.3 Aplikační architektura 299
7.3.1 Datový model 299
7.3.2 Aplikační architektura a mapa procesů 300
7.4 Technologická architektura 301
7.5 Organizační architektura 302
7.5.1 Modelování uživatelských rolí 302
7.6 Řízení ICT a návratnost investic 302
7.6.1 Hodnocení ICT funkcí a procesů 303
7.7 Řízení ICT 312
7.7.1 Parametry služeb 313
7.7.2 ICT Balanced Scorecard pro manažera firmy 314
7.7.3 Plán obnovy kontinuity podnikání 315
7.8 Outsourcing ICT 318
7.8.1 Klíčové kompetence ICT 318
7.8.2 Benefity 319
7.8.3 Rizika 320
7.8.4 Výzvy 320
7.8.5 Best practices 320
Literatura 321
8. Organizace 323
8.1 Úloha managementu 324
8.1.1 Plánování 325
8.1.2 Organizování a organizační struktury 325
8.1.3 Řízení 332
8.1.4 Kontrola 337
8.2 Leadership versus management 338
8.2.1 Manažer má podřízené 339
8.2.2 Leadership a management se v praxi vzájemně prolínají 341
8.3
Teorie a modely vedení a motivace zaměstnanců 342
8.3.1 McGregorova teorie 342
8.3.2 Kontinuum Tannenbauma a Schmidta 343
8.3.3 Manažerská mřížka Blakea a Moutonové 343
8.3.4 Situační leadership Herseye a Blancharda 344
8.3.5 Vliv současných změn na trzích na vedení lidí 347
8.4 Řízení organizačních změn 348
8.4.1 Důvody pro organizační změny 349
8.4.2 Cíle organizační změny 349
8.4.3 Rozsah organizačních změn 350
8.4.4 Způsob provedení organizačních změn 351
Literatura 355
9. Změnové projekty a soustavné zlepšování 357
9.1 Definice projektů jako změny 360
9.2 Projektové řízení 361
9.2.1 Projektové procesy a záměr projektu 362
9.2.2 Projektová organizace 363
9.2.3 Výzva pro vedoucího projektu 364
9.2.4 Projektový controlling 368
9.2.5 Plánování projektu 369
9.2.6 Řízení rozsahu prací 369
9.2.7 Řízení času 371
9.2.8 Řízení nákladů 374
9.2.9 Řízení rizik 375
9.2.10 Řízení zdrojů 376
9.2.11 Kritický řetěz 377
9.2.12 Vícepráce, předělávky a změny 379
9.2.13 Reportování a dokumentace projektů 382
9.2.14 Ukončení projektu 384
9.2.15 Řešení typických situací při práci na projektech 385
9.3 Řízení implementace změny 387
9.3.1 Nepsaná pravidla hry 387
9.3.2 Kritické faktory úspěchu 388
9.3.3 Postup implementace změny 389
9.3.4 Soustavné zlepšování 391
Literatura 393
Závěr 394


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Velká kniha manažerských dovedností

Velká kniha o prodeji
Nový hardselling – Staňte se jedničkou na trhu

Procesní řízení pro manažery
Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli

Jak z dobré firmy udělat skvělou
Překlad bestselleru Good to Great

Diagnostika a vitalizace firem a organizací
Teorie vitality v podnikatelské a manažerské praxi

Jak vybudovat trvale úspěšnou firmu
Úspěšné návyky vizionářských společností – Překlad bestselleru Built to Last
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.