Základy financí

Autor:

Černohorský Jan, Teplý Petr

Formát / stran:17×24 cm, 304 stran
Datum vydání:04.05.2011
Katalogové číslo:4351
ISBN:978-80-247-3669-3
Kategorie:Finanční trhy a instituce
Cena: 319 Kč
Stav: Skladem
ks
Přednost knihy spočívá v komplexnosti teoretických a praktických poznatků z oblasti financí. Zahrnuje všechny oblasti financí, teoretické vysvětlení základních charakteristik a uvádí praktické implikace. Vysvětluje klíčové pojmy, jako jsou peníze, úroková míra, finanční trh a rizika. Kniha dále charakterizuje podstatné prvky každé oblasti financí, a to měny, bankovnictví, pojišťovnictví, podnikové finance, veřejné finance. Kniha slouží k uvedení do základních problematických okruhů a chápání souvislostí v rámci jednotlivých oblastí a financí jako celku a vytváří tak podklady pro hlubší studium. V rámci jednotlivých kapitol jsou uváděny praktické příklady ilustrující konkrétní problematiku, které čtenáře uvedou do praktických aspektů financí.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Kniha je díky vědeckým zkušenostem autorů na českém trhu unikátní.
Finanční sektor tvoří neodmyslitelnou součást každé ekonomiky, a proto pochopení jeho principů hraje důležitou roli pro celkové porozumění fungování národního hospodářství. V případě financí se jedná o problematiku komplexní a náročnou na zpracování. Tohoto úkolu se velmi dobře zhostili Jan Černohorský z Univerzity Pardubice a Petr Teplý z Univerzity Karlovy a VŠE v Praze. V publikaci Základy financí čtenáře do této problematiky uvádějí přehlednou formou. Autoři využili svých mnohaletých vědeckých a pedagogických zkušeností z domácích i zahraničních univerzit, což umožnilo vytvořit dílo, které je svým způsobem na současném českém knižním trhu unikátní.
Jako ve škole
Ačkoli název publikace naznačuje, že jsou zde diskutovány pouze základy financí, některá témata jsou zpracována velmi detailně, téměř na úrovni vysokoškolských přednášek. A v čem že je předkládané dílo tak unikátní? Rád bych upozornil na čtyři klíčové rysy: komplexnost, srozumitelnost, názornost a aktuálnost. Publikace má dvanáct kapitol a obsahuje všechny důležité součásti soudobých financí. Výklad začíná vysvětlením základních pojmů v oblasti peněz (úrok, inflace či měnová politika). Autoři dále popisují strukturu jak tuzemského, tak i světového finančního trhu. Následně jsou vysvětleny principy bankovnictví, pojišťovnictví, mezinárodních, podnikových a také veřejných financí. V rámci výkladu autoři neopomněli upozornit na vzrůstající úlohu nových hráčů na globálním finančním trhu, kam můžeme zařadit suverénní fondy, hedgeové fondy a fondy soukromého kapitálu.
Pro laiky i odborníky
Dalším rysem je srozumitelnost výkladu, neboť dílo má logickou strukturu, autoři nejdříve seznamují čtenáře se základními pojmy a poté analyzují vybrané problémy ve větším detailu. Publikace je proto vhodná nejen pro odborníky, ale i pro čtenáře, kteří se s financemi teprve seznamují. Nedílnou součást díla tvoří i rejstřík a seznam použitých zdrojů. S tím souvisí i třetí rys publikace - názornost. Text obsahuje velké množství relevantních obrázků, tabulek a schémat, které umožňují pochopení složitých ekonomických a finančních vztahů.
Pohled do budoucna
V neposlední řadě oceňuji aktuálnost díla, nejen po kvantitativní stránce (aktuální data v tabulkách a obrázcích), ale i po kvalitativní stránce. Autoři totiž nezůstali pouze u analýzy daného stavu financí, ale poukazují i na budoucí trendy. Například v sedmé kapitole správně upozorňují na důležité faktory očekávané v budoucnosti na finančních trzích: rostoucí míra regulace, konec éry bezrizikových státních dlužníků, konec období poklesu úrokových sazeb, stárnutí populace a divergenční proces mezi ekonomickým růstem rozvinutých a rozvíjejících se zemí. Celkově lze konstatovat, že vytyčený cíl autorů - problematiku financí zpracovat v rozumný, přehledný a čtivý text - se podařilo naplnit. Autoři prokázali svou širokou teoretickou i praktickou znalost dané tematiky a publikace si tak nepochybně najde pozitivní odezvu nejen u čtenářů »začátečníků«, ale rovněž u studentů a odborník
ů z akademické, veřejné i podnikatelské sféry.
Institut ekonomických studií FSV UK
Michal Mejstřík
- Je profesorem ekonomie na Univerzitě Karlově.
- Působí na Institutu ekonomických studií FSV UK.
- Je členem NERV.
zdroj: Časopis Ekonom, č. 24/11 (16. - 22. 6. 2011)

O autorovi


Ing. Jan Černohorský, Ph.D. působí na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, kde přednáší Základy financí a další finanční předměty. Dále se zde podílí na výuce předmětů Mikroekonomie II a Makroekonomie II. Doktorát v oboru Řízení a ekonomika podniku získal na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. V rámci svého výzkumu publikoval více než 40 odborných příspěvků a podílel se na 2 knihách. Dále přednáší na zahraničních univerzitách a konferencích (USA, Turecko, Německo, Portugalsko, Rumunsko).
PhDr. Petr Teplý, Ph.D. přednáší bankovnictví a finanční trhy na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Univerzitě Karlově, kde zíslal doktorát v oboru ekonomie (studoval též v Rakousku, USA a na Novém Zélandu). V rámci svého výzkumu se podílel na více než 60 odborných studií a 10 knihách. Dále pravidelně přednáší na zahraničních univerzitách a konferencích (např. Čína, Egypt, Indie, Nový Zéland, Turecko, USA či Velká Británie). V současnosti pracuje jako projektový manažer v EEIP, a.s., před tím pracoval pět let v bankovním sektoru v ČR a USA.

Úvodní slovo autorů
Seznam použitých zkratek a symbolů
1. Finance
1.1 Pojem finance
1.2 Funkce financí
1.3 Metody financování
1.4 Principy financí
1.5 Struktura financí
1.6 Časová hodnota peněz
2. Měna a peníze
2.1 Pojem peněz
2.2 Vznik peněz
2.3 Vývoj emise peněz
2.4 Měnové standardy
2.5 Pojem peníze
3. Měnová politika a teorie
3.1 Peněžní agregáty
3.2 Měnová politika
3.3 Měnová teorie a trh peněz
3.4 Centrální banka
4. Inflace
4.1 Pojem inflace
4.2 Podstata inflace
4.3 Příčiny vzniku inflace
4.4 Důsledky inflace
4.5 Deflace a její důsledky
4.6 Základní pojmy související s inflací
4.7 Měření inflace
5. Úroková míra
5.1 Historie a vznik úrokové míry
5.2 Význam úrokové míry
5.3 Úroková míra a úroková sazba - struktura a faktory
ovlivňující úrokové sazby
5.4 Specifika úročení
5.5 Nominální a reálná úroková míra
5.6 Teorie determinace úrokové míry
6 Finanční trh
6.1 Definice, význam a funkce finančních trhů
6.2 Typy finančních trhů
6.3 Finanční zprostředkovatelé
6.4 Investiční instrumenty
6.5 Finanční trh v ČR a světě
6.6 Soudobé trendy na finančních a bankovních trzích
7 Řízení finančních rizik
7.1 Hlavní úkoly řízení finančních rizik
7.2 Příklad finančního rizika: tržní riziko
7.3 Příklad finančního rizika: operační riziko
7.4 Příklad finančního rizika: úvěrové riziko
8 Mezinárodní finance
8.1 Platební bilance
8.2 Devizové kurzy
8.3 Mezinárodní měnová spolupráce
9. Bankovnictví
9.1 Pojem banka
9.2 Bankovní soustava
9.3 Druhy bank
9.4 Bilance banky
9.5 Výkaz zisku a ztráty
9.6 Princip hospodaření banky
9.7 Bankovní regulace a dohled
9.8 Bankovní obchody
10. Pojišťovnictví
10.1 Riziko a podstata pojišťovnictví
10.2 Pojištění
10.3 Princip hospodaření komerčních pojišťoven
10.4 Zajištění
10.5 Propojování finančních služeb
11. Podnikové finance
11.1 Hlavní oblasti finančního rozhodování podniku
11.2 Principy podnikových financí
11.3 Majetková struktura podniku
11.4 Finanční struktura podniku
11.5 Zdroje krátkodobého financování
11.6 Zdroje dlouhodobého financování
11.7 Finanční analýza
12. Veřejné finance
12.1 Soustava veřejných rozpočtů
12.2 Státní rozpočet
12.3 Místní rozpočty
12.4 Fiskální federalismus
12.5 Veřejný dluh
Použité zdroje
Rejstřík


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Naučte se investovat
2. rozšířené vydání

Spořit nebo investovat?

Finance po krizi - 3. rozšířené vydání
Evropa na cestě do neznáma

Krizová ekonomie
Budoucnost finančnictví v kostce

Finanční matematika pro každého
8. rozšířené vydání

Jak žít šťastně na dluh

Osobní finance
2. aktualizované vydání - řízení financí pro každého
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.