Základy marketingu

Autor:

Karlíček Miroslav a kolektiv

Formát / stran:17×24 cm, 256 stran
Datum vydání:10.01.2013
Katalogové číslo:3184
ISBN:978-80-247-4208-3
Edice:Manažer
Kategorie:Marketing a reklama
Cena: 298 Kč
Stav: Skladem
ks
První kniha základů marketingu na našem trhu, která vznikla v úzké spolupráci s předními odborníky z praxe. Hlavní autor, vedoucí katedry marketingu na VŠE v Praze, předkládá základní principy marketingu srozumitelně a čtivě a dokládá je velkým množstvím praktických příkladů s fotografiemi. Postupně se věnuje marketingovému prostředí, marketingovému výzkumu, segmentaci a targetingu a značce a jejímu positioningu. Největší část knihy je věnována marketingovému mixu - produktu, ceně, komunikaci a dostupnosti. Zmiňuje také roli marketéra ve firmě. Kniha není určena pouze studentům ekonomických oborů, ale inspiraci v ní najdou rovněž manažeři, podnikatelé a všichni ostatní, kteří chtějí pochopit, jak marketing funguje a jak jim může pomoci v dosažení jejich cílů.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Hlavní autor
Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. (autor či spoluautor všech kapitol)
Je vedoucí katedry marketingu na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze, akademický ředitel Marketingového institutu FPH VŠE a šéfredaktor odborného časopisu Central European Business Review. Praktické zkušenosti získal v agentuře Ogilvy Public Relations, kde pracoval pro klienty, jako jsou Janssen-Cilag, Plzeňský Prazdroj, Henkel či Olympus. Působil také jako tiskový mluvčí VŠE. Další zkušenosti nabyl během stáží na prestižní HEC School of Management ve Francii, ve společnosti EPSON v USA a ve společnosti BOSCH v Německu. Od roku 2009 je členem vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Spoluautoři
Mgr. Radek Tahal, Ph.D. (spoluautor kapitoly 4)
Je absolventem VŠE v Praze, oboru Podniková ekonomika a management se zaměřením na marketingový výzkum. Marketingu se profesně věnuje od roku 1998. V Komerční bance a České spořitelně se podílel na vývoji služeb elektronického bankovnictví. Následně rozvíjel svou kariéru v oblasti výzkumu trhu ve společnostech STEM/MARK a GfK. Výzkumu trhu a segmentaci, zejména v oblasti financí, se věnuje i v současnosti. Externě spolupracuje s katedrou marketingu na VŠE v Praze.

Ing. Jaroslav Dvořák (spoluautor kapitoly 8)
Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po ukončení studií pracoval v poradenských společnostech McKinsey&Company a Roland Berger Strategy Consultants, kde se věnoval především oblastem finančních institucí a marketingu se zaměřením na cenotvorbu. Během svého působení spolupracoval s řadou významných firem v České republice i v regionu CEE. V současné době působí v GE Money Bank, kde má na starosti segment podnikatelů a menších firem.

Ing. David Říha, MBA (spoluautor subkapitol 10.1 až 10.3)
Je členem katedry marketingu na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze, výkonné rady Marketingového institutu FPH VŠE a Česko-čínské společnosti (Klubu ekonomické spolupráce). Vzdělání na Vysoké škole podnikání a na manažerské fakultě Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si dále rozšířil v rámci studijních stáží ve Finsku, Mexiku, Rakousku a Velké Británii. Praktické zkušenosti v oblastech obchodu a marketingu získal na manažerských postech národních i mezinárodních společností a poradenskou činností. Je spoluzakladatel a ředitel společnosti CORPORATEPRO.

Ing. Petra Průšová (spoluautorka subkapitoly 5.5 a poradkyně ke kapitole 5)
Vystudovala obor statistika na VŠE v Praze. Od roku 1986 působí ve výzkumu trhu a veřejného mínění. Od roku 1992 pedagogicky působí na katedře sociologie FFUK. V roce 1999 založila českou pobočku Millward Brown, kde vykonává funkci ředitelky pro Čechy a Slovensko. Byla pověřena vedením regionu CEE, po jeho transformaci je zodpovědná za rozvoj nových zemí / licencí v evropských zemích v síti Millward Brown. Byla zástupcem v projektu INES OECD a Národní koordinátor Sondy Maturant, opakovaně předsedkyní sdružení SIMAR. V současné době vyučuje marketingový výzkum na VŠE a FFUK.

Ing. Lucie Brichová (spoluautorka subkapitoly 6.5)
Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru Mezinárodní vztahy a Ekonomická žurnalistika. Od roku 1996 působí v oblasti reklamy a marketingu. Vedla týmy v agenturách Young & Rubicam, Leo Burnett i v korporacích (např. ve společnosti Vodafone či Česká pojišťovna). Řízení značky a zákaznické zkušenosti se značkou se věnuje i jako konzultant. Zaměřuje se také na oblast společenské odpovědnosti, interní komunikaci a další disciplíny doplňující sféru marketingu. Příležitostně přednáší na VŠE v Praze.

Ing. Iveta Horáková, M.A. (spoluautorka subkapitoly 7.4)
Absolvovala VŠE v Praze, stáž na University of Michigan (specializace marketing) a magisterské studium na Central European University (specializace ekonomie). Pracovala mimo jiné v české pobočce reklamní agentury Ogilvy& Mather, jako managing partner vydavatelské a konzultační skupiny ATOZ a následně v konzultantských funkcích se zaměřením na marketingový výzkum, trade marketing, private labels a on-line komunikaci. Od roku 2005 působí jako senior consultant Ogilvy Public Relations v Praze. Má za sebou rozsáhlou publikační činnost se zaměřením na marketing a komunikaci.

Ing. Petr Král, Ph.D. (spoluautor subkapitoly 3.5)
Je odborným asistentem katedry mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE, kde vyučuje mezinárodní marketing a mezinárodní marketingovou komunikaci. Tyto předměty vyučuje také na zahraničních univerzitách. Je členem "Faculty Group for Marketing" - globální aliance vysokých škol CEMS. Je také jednatelem a spolumajitelem společnosti WebTrade CZ s.r.o., která se specializuje na poradenství v česko-německém obchodě a je výhradním zástupcem Veletrhů Dortmund pro Českou republiku a Slovensko.

Ing. Martin Machek (spoluautor subkapitoly 10.4)
Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze obdržel stipendium Eiffel od francouzské vlády, které mu umožnilo vystudovat magisterský studijní program "Management des Activités Internationales" na univerzitě Jean Moulin Lyon 3. Od roku 2008 začal svou profesní kariéru ve společnosti L'Oréal Česká republika, kde pracoval jako produktový manažer značky Redken. Po třech letech odborné praxe se rozhodl vrátit na VŠE v Praze jako výkonný ředitel Francouzsko-českého institutu řízení. Pokračuje rovněž ve studiu v doktorském studijním programu na katedře marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Ing. Michal Kučera (spoluautor subkapitoly 9.4)
Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Specializoval se na marketing, mimo jiné absolvováním vedlejší specializace Komerční komunikace. Cenné zkušenosti získal také během zahraniční stáže na norské Universitetet i Agder. Po ukončení studií nastoupil do společnosti Plzeňský Prazdroj a.s., kde v současné době pracuje na pozici brand specialist značky Radegast.

Ing. Zuzana Chytková, Ph.D. (spoluautorka subkapitoly 2.5)
Vystudovala marketing a průzkum trhu na Univerzitě v Pise, kde poté získala evropský doktorát v oboru spotřebního chování. Od roku 2010 působí jako odborná asistentka na katedře marketingu Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se především na výzkum symbolických a kulturních aspektů spotřeby. Působila na univerzitách v Dánsku a ve Francii, se kterými dále úzce spolupracuje. Svou práci prezentovala na mezinárodních konferencích ve Spojených Státech, Velké Británii nebo Francii a v mezinárodních odborných publikacích jako Advances in Consumer Research nebo Consumption, Markets and Culture.

Ing. Jitka Černá, Ph.D. (spoluautorka subkapito­ly 2.5)
Na Vysoké škole ekonomické v Praze vystudovala obor vnitřní obchod na Obchodní fakultě a v rámci doktorského studia na Fakultě podnikohospodářské v oboru Ekonomika a management se věnovala marketingové specializaci. Dlouhou dobu pracovala v oblasti ekonomiky a marketingu, posléze se zaměřením na marketingovou komunikaci a sponzoring ve sportu a kultuře. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře marketingu FPH VŠE v Praze. Specializuje se na vědecký výzkum a výuku marketingu v oblasti umění a kulturního dědictví.

Bc. Martin Svoboda (spoluautor subkapitoly 2.5)
V současnosti dokončuje magisterské studium na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Zároveň pracuje jako konzultant mediální komunikace v agentuře OMD. Mezi jeho klienty patří společnost Renault, kde organizuje mediální komunikaci v České republice, Slovensku a Maďarsku. Dalšími klienty jsou společnosti Bauer Media, Monster a Palmknihy. Zkušenosti z oblasti marketingu získával i během neziskové praxe ve sportovním klubu SC Inferno Praha či společnosti APEX o.p.s., která se zabývá mezinárodní výměnou studentů do USA.

Hlavní autor 9
Spoluautoři 10
Část I.
ÚVOD 15
1 Marketing a marketingová koncepce 18
1.1 Co je to marketing 18
1.2 Základní podnikatelské koncepce 22
1.3 Marketing: věda, nebo umění? 25
1.4 Marketing v praxi 27
Část II.
MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ 33
2 Marketingové mikroprostředí 37
2.1 Rozhodovací proces zákazníka 37
2.2 Psychologická dimenze kupního rozhodování42
2.3 Konkurenti 47
2.4 Distributoři, dodavatelé a ovlivňovatelé 49
2.5 Marketingové mikroprostředí v praxi 52
3 Marketingové makroprostředí 59
3.1 Politicko-právní prostředí 59
3.2 Ekonomické prostředí 62
3.3 Sociálně-kulturní prostředí 64
3.4 Technologické a přírodní prostředí 70
3.5 Marketingové makroprostředí v praxi 72
Část III.
MARKETINGOVÝ VÝZKUM 79
4 Marketingový výzkum 83
4.1 Primární a sekundární výzkum 83
4.2 Kvantitativní a kvalitativní výzkum 85
4.3 Metody primárního marketingového výzkumu 90
4.4 Marketingový výzkum v praxi 95
Část IV.
MARKETINGOVÁ STRATEGIE 101
5 Segmentace a targeting 104
5.1 Cílený marketing 104
5.2 Demografická a geografická segmentace 106
5.3 Psychografická a behaviorální segmentace 110
5.4 Principy segmentace a targetingu 113
5.5 Segmentace v praxi 118
6 Značka a její positioning 125
6.1 Co je to značka 125
6.2 Hodnota značky 128
6.3 Identita a positioning značky 133
6.4 Značkové strategie 140
6.5 Značka v praxi 144
Část V.
MARKETINGOVÝ MIX 151
7 Produkt 154
7.1 Produkt a marketingová strategie 154
7.2 Životní cyklus produktu a inovace 157
7.3 Management produktového mixu 162
7.4 Produkt v praxi 165
8 Cena 171
8.1 Cena a marketingová strategie 171
8.2 Tvorba cen a cenové strategie 175
8.3 Změny cen 182
8.4 Cena v praxi 186
9 Komunikace 190
9.1 Komunikace a marketingová strategie 190
9.2 Komunikační disciplíny 193
9.3 Komunikační mix 202
9.4 Komunikace v praxi 205
10 Dostupnost 211
10.1 Dostupnost a marketingová strategie 211
10.2 Přímé distribuční cesty 214
10.3 Nepřímé distribuční cesty 219
10.4 Dostupnost v praxi 222
Část VI.
ZÁVĚR 227
11 Role marketéra ve firmě 230
11.1 Pozice marketingového oddělení ve firmě 230
11.2 Nároky kladené na marketéra 231
11.3 Marketingové plánování 234
11.4 Role marketéra v praxi 238
Doslov 244
Literatura a zdroje 245


Lidé, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Doporučujeme knihy s podobným tématem


Skvělé služby
Jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou

Marketing služeb - efektivně a moderně
2., aktualizované a rozšířené vydání

Marketing management
14. vydání

Marketingová komunikace
Jak komunikovat na našem trhu

Marketing
6. vydání

Emoce v marketingu
Jak oslovit srdce zákazníka

Reklama
Jak dělat reklamu - 3., aktualizované a doplněné vydání

Mezinárodní marketing
Strategické trendy a příklady z praxe – 4. vydání

Public relations

Marketingová komunikace
Jak komunikovat na našem trhu - 2., aktualizované a doplněné vydání
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.