>Ekonomie a podnikání>Podnikání a management>Zlepšování podnikových procesů

Zlepšování podnikových procesů

Autor:

Svozilová Alena

Formát / stran:17×24 cm, 232 stran
Datum vydání:02.12.2011
Katalogové číslo:3952
ISBN:978-80-247-3938-0
Edice:Expert
Kategorie:Podnikání a management
Cena: 319 Kč
Stav: Skladem
ks

Kniha uznávané autorky je praktickým průvodcem zejména pro manažery a konzultanty, jejichž cílem je zlepšení podnikových procesů. Kromě praktických doporučení, jak postupovat při obecných zlepšovatelských aktivitách, kniha poskytuje návod, jak aplikovat metodické přístupy a nástroje Lean Six Sigma. Je rozdělena na čtyři části. Úvodní část se věnuje roli procesů v organizacích všech typů a velikostí, přístupům procesního řízení, podnikové kultuře a významu soustavného poznávání a zlepšování procesů. Druhá část představuje základní principy přístupů Lean Six Sigma a doporučení, jak se na tyto iniciativy připravit, a ukazuje také obvyklé chyby a překážky zlepšovatelských aktivit. Ve třetí, klíčové části knihy, získáte návod, kdy volit Lean, kdy Six Sigma, kdy obojí, anebo případně jiný model, jak postupovat při výběru konkrétního projektu pro zlepšovatelskou aktivitu, jak plánovat vlastní postup, spolupracovat se sponzorem a projektovými týmy. Dozvíte se, jaké varianty
procesních map je vhodné použít, jak je vytvořit, jak postupovat při analýze problémů a návrzích i řízení změn, jak hledat, měřit a hodnotit slabá místa procesů. Čtvrtá část je zaměřena na nástroje Lean Six Sigma a nabízí přehled základních metod, jako například diagramy (SIPOC, DMAIC, atd.), přehledy statistických metod, pravidla řízených diskusí, strukturované analytické postupy atd. Vedle charakteristik jednotlivých nástrojů získáte i doporučení, kdy je vhodné jednotlivé nástroje použít a jak při jejich aplikaci postupovat.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Ing. Alena Svozilová, MBA
Alena Svozilová je dlouholetou konzultantkou a manažerkou s roz­sáhlými zkušenostmi v oblasti projektového a procesního managementu a informačních technologií. V uplynulých dvaceti letech pracovala v celé řadě podniků, od malých soukromých firem přes rozsáhlé mezinárodní společnosti. Jako konzultant a projektový manažer působila v projektech zaměřených na zlepšování kvality a výkonnosti procesů, strategického marketingu, řízení a implementace informačních technologií v celé řadě předních českých podniků i ve státní správě. Má hluboké znalosti v oblasti manažerských metod, realizace strategických iniciativ a zlepšování procesů. Je autorkou knihy věnované projektovému řízení.
Alena Svozilová je absolventkou elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně a v roce 1999 úspěšně ukončila studium MBA v rámci společného programu Vysokého učení technického v Brně a Nottingham Trent University ve Velké Británii. Od roku 2002 žije v USA a pracuje v oblasti projektového managementu jako odborný konzultant ve zlepšovatelských projektech Lean Six Sigma, podílí se na mapování podnikatelských procesů a návrhu nových procesních modelů při vývoji informačních technologií pro soukromé podniky a úřady federální i státní správy.

O autorce 8
Předmluva 9
1 Základní přístupy k řízení a zlepšování procesů 13
1.1 Základní definice procesního prostředí 14
1.1.1 Proces, procesní tok 14
1.1.2 Činnost, úkol nebo aktivita 15
1.1.3 Produkt procesu a zákazník 16
1.1.4 Hranice procesu 16
1.1.5 Účastníci procesu 17
1.1.6 Řízení procesu 18
1.1.7 Zlepšování podnikových procesů 19
1.2 Historie zlepšování podnikových procesů 19
1.2.1 Reengineering podnikových procesů 19
1.2.2 Období "úžasu a pochyb" 20
1.2.3 Podnikové procesy znovu v sedle 21
1.2.4 Historické kořeny metodologie Lean 22
1.2.5 Nástup Six Sigma 24
1.3 Role zlepšování procesů v podnicích všech typů 25
1.3.1 Podniková kultura soustavného zlepšování procesů 26
1.3.2 Poznávání jako základ zlepšování procesů 27
1.3.3 Hodnota jako východisko pro zlepšování procesů 28
2 Základní charakteristiky Lean a Six Sigma 31
2.1 Základní principy Lean 32
2.1.1 Původci plýtvání v procesech 34
2.1.2 Základní nástroje metodologie Lean 36
2.1.3 Typické postupy při aplikaci Lean 40
2.2 Přínosy metodologie Six Sigma 41
2.2.1 Změna v pojetí "kvality" 41
2.2.2 Strukturované postupy zlepšovatelských iniciativ 42
2.2.3 Zaměření na potřeby a požadavky zákazníka 42
2.2.4 Statistické myšlení 44
2.2.5 Užití statistických, matematických a grafických analýz 45
3 Lean Six Sigma 47
3.1 Kombinované metody Lean Six Sigma 48
3.1.1 Porovnání Lean a Six Sigma 48
3.1.2 Komplexní pojetí procesního zlepšovatelství 50
3.1.3 Porovnání Lean Six Sigma a ISO 50
3.2 Výběr témat pro zlepšovatelské projekty 51
3.2.1 Strukturální zaměření zlepšovatelských iniciativ 52
3.2.2 Vazby zlepšovatelských iniciativ na strategické cíle 53
3.2.3 Předběžné hodnocení zlepšovatelských projektů 56
3.2.4 Volby metod v závislosti na prostředí organizace 60
3.3 Finanční úvahy o přínosech projektů 63
3.3.1 Náklady na kvalitu 63
3.3.2 Finanční návratnost projektu 66
3.4 Podmínky úspěchu zlepšovatelských projektů Lean Six Sigma 66
3.4.1 Klíčové podmínky úspěchu 67
3.4.2 Obvyklé chyby a překážky 68
4 Než se pustíte do zlepšování 71
4.1 Strategické koncepty zlepšovatelských aktivit 72
4.1.1 Strategické zaměření 72
4.1.2 Procesní různorodost a rozsah zkoumání 74
4.1.3 Organizační a zlepšovatelská vyspělost 76
4.2 Hybné síly zlepšovatelských iniciativ 77
4.3 Struktury zlepšovatelských týmů 78
4.3.1 Pracovní skupiny 78
4.3.2 Projektové role Six Sigma 79
4.3.3 Podpůrné struktury 81
4.4 Řízení projektových týmů Six Sigma 81
4.4.1 Budování infrastruktury pro soustavné zlepšování 82
4.4.2 Školení členů projektových týmů 84
5 Fázování zlepšovatelských iniciativ 87
5.1 Poznávací procesy 88
5.2 Cyklus DMAIC 89
5.2.1 D / Definování zlepšovatelských příležitostí 90
5.2.2 M / Měření procesů pro zlepšení výkonnosti 93
5.2.3 A / Analýza problémových jevů procesu a poznání jejich příčin 96
5.2.4 I / Zlepšování parametrů a eliminace závad procesu 100
5.2.5 C / Řízení budoucího procesu k zajištění zvýšené výkonnosti 103
5.3 Specifické varianty a praktické aplikace 107
5.3.1 Navrhování pro Six Sigma, DMADV 108
5.3.2 Akce Kaizen, SCORE 110
6 Specifická témata projektů Lean Six Sigma 115
6.1 Varianty procesních modelů a práce s návrhy 116
6.1.1 Práce s diagramy a jejich podrobnost 117
6.1.2 Variantní procesní návrhy 117
6.2 Rozhodování na základě faktů 117
6.2.1 Úloha měření ve zlepšovatelském projektu 118
6.2.2 Systémy měření a soubory údajů 118
6.2.3 Typy měřítek a údajů 120
6.2.4 Místo měření 122
6.2.5 Zajištění kvality měřicích systémů 123
6.2.6 Měření vlastností a parametrů procesů 123
6.3 Implementace změn a stabilizace procesů 125
6.3.1 Hodnocení projektů a maximalizace návratnosti 125
6.3.2 Lidská stránka zlepšování podnikatelských procesů 126
6.4 Optimalizace a cyklické zlepšovatelské iniciativy 127
7 Nástroje Lean Six Sigma - přehled základních metod 129
7.1 Zlepšovatelské iniciativy a nástroje Lean Six Sigma 130
7.2 Mapování procesních toků 131
7.2.1 Typy procesních diagramů 131
7.3 Identifikace problémů a hledání jejich příčin 147
7.3.1 Jednoduché nástroje pro sbírání informací 147
7.3.2 Skupinové diskuse a generování námětů 149
7.3.3 Diagramy pro třídění a sdružování námětů 153
7.3.4 Benchmarking 155
7.3.5 Pomůcky pro identifikaci příčin problémů 157
7.4 Hodnotové analýzy 167
7.4.1 Hlas zákazníka 167
7.4.2 Analýzy zájmových skupin 180
7.5 Speciální nástroje pro úpravy procesů 181
7.5.1 Pět S 181
7.5.2 Obecný princip tahu 182
7.5.3 Doplňovací systémy tahu 184
7.5.4 Časové prodlevy a úzká místa 185
7.6 Sběr údajů a jejich analýzy 187
7.6.1 Vzorkování 187
7.6.2 Návrhy a ověřování měřicích systémů 189
7.6.3 Matice výběru měření 191
7.6.4 Vrstvené faktory měření 191
7.6.5 Tabulky pro zápis stavů nebo hodnot 192
7.7 Statistické metody Six Sigma 194
7.7.1 Jednoduché graficko-statistické metody 194
7.7.2 Statistické řízení procesů 206
7.8 Ověřování a testování navržených řešení 222


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Projektový management
Systémový přístup k řízení projektů - 2., aktualizované a doplněné vydání

Úspěšný projektový manažer
Jak se stát mistrem projektového managementu

Strategické řízení podniku

Investiční rozhodování a řízení projektů
Jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů

Management rizik projektů
se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích

Procesně řízená organizace
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.