Takto jsme se prezentovali


Křest knihy Mé dítě má autismus - příběh pokračuje


Dne 16.9. 2008 se Paláci knih Kanzelsberger ke křtu knihy Mé dítě má autismus - příběh pokračuje sešla řada zajímavých hostů. Na snímku zleva kmotr Jiří Krampol, s mikrofonem je na snímku zvěčněna autorka paní Kazi P. Pátá, zcela vpravo je šéfredaktorka redakce Psyché paní G. Plicková. Pokračování úspěšné publikace vydalo opět nakladatelství Grada Publishing.

Křest knihy Jak efektivně vést porady


Dne 18. 6. 2008 byla při příležitosti akce Klubu manažerek ČMA slavnostně pokřtěna knižní novinka z produkce nakladatelství Grada Publishing Jak efektivně vést porady. V příjemném prostředí Japonské zahrady pražského Top hotelu knihu slavnostně uvedli do života: (zprava) Manažer roku 1999 Jan Mühlfeit, autorka Eva Kaňáková, Manažerka roku 1999 Helena Rögnerová a za Gradu šéfredaktorka Gabriela Plicková.

Křest knihy Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví


Dne 11. června 2008 proběhl v Akademickém klubu 1. LF UK v pražském Faustově domě slavnostní křest publikace MKF : Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Snímek zachytil slavnostní přípitek, zleva: ředitelka odboru zdravotnických služeb MUDr. S. Pánová, ředitelka WHO pro ČR MUDr. A. Šteflová, Ph.D., ředitel nakladatelství Grada Ing. M. Brunát, CSc., předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása, děkan 1. LF UK prof. MUDr. T. Zima, DrSc., MBA, zástupce zdravotnické redakce Grady MUDr. E. Fabian a oba autoři českého překladu prof. MUDr. J. Pfeiffer, DrSc., a doc. MUDr. O. Švestková, Ph.D.

Křest knihy Koučování - kdy a jak proč


Dne 20. května 2008 byla v podvečerních hodinách v Galerii kritikou, palác Adria slavnostně pokřtěna knižní novinka Koučování - Kdy, jak a proč. Na snímku předstvuje novou knihu její autorka PhDr. Michaela Daňková, u mikrofonu je připravena kmotra publikace paní Ivana Vágnerová.

Cena Grada 2008


Koncem května jako již každoročně, nakladatelství Grada udělovalo prestižní ocenění CENA GRADA. Při této slavnostní příležitosti jsou oceňovány knižní tituly, které svým odborným přínosem i čtenářským ohlasem získaly nezastupitelné místo na knižním trhu.

Křest knihy Žhavé komodity


V 10. patře Jindřišské věže se 24. dubna 2008 uskutečnil křest knihy Jima Rogerse Hot Commodities v českém překladu Miroslava Koplíka : „Žhavé komodity“. Knihu pokřtil a jejím kmotrem se tak stal předseda představenstva a ředitel společnosti Colosseum a.s. Jiří Šťastný. Na snímku zleva vedoucí marketingu Grada Publishing Ing. Zdeněk Jaroš, šéfredaktorka Hana Zaňková, iniciátor překladu Tomáš Hejsler, kmotr Jiří Šťastný a překladatel Miroslav Koplík.

Křest knihy Vyhněte se rakovině!


V průběhu XXXII. brněnských onkologických dnů (17.–18. 4. 2008) pokřtilo nakladatelství Grada Publishing, a.s., novinku určenou pro tento obor. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, DrSc., představil svou knížku Vyhněte se rakovině!, která je první vlaštovkou nové ediční řady, ta je určená pro nemocné a jejich nejbližší, autory publikací budou naši přední odborníci.

Křest publikace Hematologie


V průběhu XXXII. brněnských onkologických dnů (17.–18. 4. 2008) pokřtilo nakladatelství Grada Publishing, a.s., novinku určenou pro tento obor. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, DrSc., jeden z vedoucích autorského kolektivu publikace Hematologie – přehled maligních hematologických nemocí na snímku zvedá sklenku k přípitku spolu s šéfredaktorem zdravotnické redakce MUDr. Miroslavem Lomíčkem.

Křest knihy Psychologie reklamy


Křest publikace Psychologie reklamy proběhl v prostorách restaurace Mánes za účasti autorky doc. PhDr. Jitky Vysekalové, CSc. ( na fotografii uprostřed ), spoluautora RNDr. Jana Herzmannna ( druhý zprava ), CSc. a šéfredaktorky redakce Ekonomie a podnikání nakladatelství Grada Ing. Kateřiny Drongové ( druhá zleva ). Role kmotrů knihy se úspěšně zhostili Ing. Jiří Mikeš ( první zleva ) a prof. Ing. Gustav Tomek ( první zprava ).

Křest knihy Čekáme děťátko


Dne 5. 12. byla slavnostně uvítana na trh kniha Čekáme děťátko, která je dílem autorského kolektivu: MUDr. M. Velemínský, CSc.a MUDr. M. Gregora. Na snímku knize připíjejí zleva oba autoři, kmotry Mgr. Jana Hašplová a Simona Chytrová a šéfredaktorka Mgr. Gabriela Plicková. Publikaci vydala Grada Publishing.
81-90 (celkem 159)
 
Stránky jsou aktualizovány k 21. 11. 2014, Copyright © 2014 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.