Takto jsme se prezentovali


Křest knihy Stomatologie


Ve středu 25. 2. 2009 byla vpodveřerních hodinách v Akademickém klubu u Fausta slavnostně představena kniha Stomatologie autorek prof. MUDr. Taťány Dostálové, DrSc., MBA a MUDr. Michaely Seydlové, Ph.D., a kolektivu. Na křtu knihy se sešli představitelé 1. LF prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., 2. LF děkan doc. MUDr. Ondřej Hrušák, CSc., a zástupce rektorátu UK prorektor prof. PhDr. Mojmír Horyna, kteří ocenili přínos autorů pro výuku zubního lékařství.

Křest knihy Svatba – vše, co potřebujete vědět


Praha 14. 2. 2009 Hotel Diplomat
V rámci doprovodného programu veletrhu Svateb v pražském hotelu Diplomat byla pokřtěna stejnojmenná kniha vydavatelství GRADA „Svatba – vše, co potřebujete vědět“. Autorka knihy Patricia Janečková osoba na slovo vzatá, která se už několik let věnuje profesionální přípravou svateb tady sepsala svoje bohaté zkušenosti. Půvabná kniha je jedinečnou pomůckou všem snoubencům, kteří se plánují vzít. Nabízí kompletní přehledný seznam aspektů, které by v přípravách na svůj nejvýznamnější den neměli opominout.
Na snímku zleva moderátor akce, autorka Patricia Janečková, za Gradu Iva Volfová a kmotra modelka Karolína Bosáková.

Křest knihy Bylinky pro děti a maminky


Nevlídný zimní podvečer 22. ledna 2009 rozzářila milá událost, křest knihy všestranně nadané autorky Magdaleny Staňkové-Kröhnové – Bylinky pro děti a maminky. Tato půvabná novinka z nakladatelství GRADA přenášející moudré rady starých kořenářek do dnešního uspěchaného života přilákala do Komunitního centra sv. Prokopa mnoho zájemců. Na křtu byla také Česká televize, a tak se 1. února prostřednictvím pořadu Knižní svět dostane informace k široké čtenářské veřejnosti.

Netradičně ovšem tematicky pokřtili knihu dětským bylinným čajem (viz foto) Magdaléna Staňková, autorka malířka Eva Hernandézová, vedoucí centra Prokůpek Veronika Černá a za nakladatele ing. Matulík.


Křest knihy Konopí a konopné drogy


Adventní podvečer s datem 3. prosince 2008 podtrhl sváteční atmosféru v Akademickém klubu 1. LF UK Praha, kde se sešla řada hostů na křtu publikace Konopí a konopné drogy, z produkce nakladatelství Grada Publishing. V čele početného kolektivu spoluautorů stanul doc. M. Miovský. Snímek zachytil vlastní akt křtu, jehož se zúčastnili – zleva: prorektor UK Praha prof. PhDr. Vlastimil Štech, CSc., ředitel nakladatelství Grada Publishing Ing. Milan Brunát, CSc., děkan 1. LF UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vedoucí autorského kolektivu doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., a proděkan 1. LF UK doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

Křest knih Základy klinické adiktologie a Terapeutická komunita


V posledních listopadových dnech roku 2008 hostil Akademický klub 1. LF UK dvojkřest knih s adiktologickou tématikou. Pod oběmi publikacemi je jako autor podepsán doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., v případě publikace Základy klinické adiktologie se ujal nelehkého úkoly hlavního editora.
Na snímku představuje doc. Kalina ve společnosti děkana 1. LF UK Praha prof. MUDr. T. Zimy, DrSc., pod jehož záštitou akce proběhla, auditoriu obě nové knihy Terapeutickou komunitu i Základy klinické adiktologie.

Křest knihy Péče o novorozence a kojence - Maminčin domácí lékař


Baby-boom s sebou nese mimo jiné i "hlad" budoucích rodičů po kvalitních informacích. Důkazem toho je již třetí doplněné a aktualizované vydání knihy Péče o novorozence a kojence - Maminčin domácí lékař. Na snímku knižního novorozence křtí pyšní autoři MUDr. Magdalena Paulová, CSc., a MUDr. Martin Gregora za aistence šéfredaktorky pyschologické redakce nakladatelství Grada Mgr. G. Plickové a dvou kmotrů. Křest šampaňským proběhl dne 27. listopadu 2008.

Křest knihy Tvůrčí psaní 2


Ve čtvrtek 4. prosince 2008 v kavárně pražského knihkupectví Academia byla pokřtěna kniha uznávané lektorky Markéty Dočekalové Tvůrčí psaní pro každého 2. Kniha navazující na první díl přináší tentokrát praktické rady, jak se píše povídka a novela, okrajově se publikace věnuje i románu, nechybí ani praktická cvičení. Sklenkou šampaňského na úspěch nového titulu připili (viz foto zprava) spisovatelka a scenáristka Iva Hlaváčková, autorka Markéta Dočekalová, režisér Dušan Klein a zástupce nakladatelství Iva Volfová. Pokračování úspěšné publikace vydalo opět nakladatelství GRADA Publishing.

Křest knihy Architektura 60. let


Dne 26. listopadu 2008 byla v aule Stavební fakulty ČVUT křtěna velmi zásadní obsáhlá velkoformátová publikace nakladatelství GRADA autorů Oldřicha Ševčíka a Ondřeje Beneše, Architektura 60. let – „zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století. Je to první ucelená studie o zatím neprávem pomíjeném období dějin naší architektury.
Kmotrem knihy se stal prof. Masák a na úspěch ji slavnostně připili (viz foto zprava): děkan fakulty architektury, doc. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, autoři, ing. arch. Ondřej Beneš, doc. PhDr. Oldřich Ševčík, prof. ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., prof. ing. arch. Matúš Dulla, prof. ing. arch. Miroslav Masák, DrSc. a za nakladatele šéfredaktor technické redakce ing. Radomír Matulík.Křtu bylo přítomno mnoho dalších významných hostů z obce architektonické, a také mnoho studentů stavebních a architektonických oborů.

Křest knihy Mé dítě má autismus - příběh pokračuje


Dne 16.9. 2008 se Paláci knih Kanzelsberger ke křtu knihy Mé dítě má autismus - příběh pokračuje sešla řada zajímavých hostů. Na snímku zleva kmotr Jiří Krampol, s mikrofonem je na snímku zvěčněna autorka paní Kazi P. Pátá, zcela vpravo je šéfredaktorka redakce Psyché paní G. Plicková. Pokračování úspěšné publikace vydalo opět nakladatelství Grada Publishing.

Křest knihy Jak efektivně vést porady


Dne 18. 6. 2008 byla při příležitosti akce Klubu manažerek ČMA slavnostně pokřtěna knižní novinka z produkce nakladatelství Grada Publishing Jak efektivně vést porady. V příjemném prostředí Japonské zahrady pražského Top hotelu knihu slavnostně uvedli do života: (zprava) Manažer roku 1999 Jan Mühlfeit, autorka Eva Kaňáková, Manažerka roku 1999 Helena Rögnerová a za Gradu šéfredaktorka Gabriela Plicková.
81-90 (celkem 167)
 
Stránky jsou aktualizovány k 03. 07. 2015, Copyright © 2015 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.