Takto jsme se prezentovali


Křest knihy Konopí a konopné drogy


Adventní podvečer s datem 3. prosince 2008 podtrhl sváteční atmosféru v Akademickém klubu 1. LF UK Praha, kde se sešla řada hostů na křtu publikace Konopí a konopné drogy, z produkce nakladatelství Grada Publishing. V čele početného kolektivu spoluautorů stanul doc. M. Miovský. Snímek zachytil vlastní akt křtu, jehož se zúčastnili – zleva: prorektor UK Praha prof. PhDr. Vlastimil Štech, CSc., ředitel nakladatelství Grada Publishing Ing. Milan Brunát, CSc., děkan 1. LF UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vedoucí autorského kolektivu doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., a proděkan 1. LF UK doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

Křest knih Základy klinické adiktologie a Terapeutická komunita


V posledních listopadových dnech roku 2008 hostil Akademický klub 1. LF UK dvojkřest knih s adiktologickou tématikou. Pod oběmi publikacemi je jako autor podepsán doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., v případě publikace Základy klinické adiktologie se ujal nelehkého úkoly hlavního editora.
Na snímku představuje doc. Kalina ve společnosti děkana 1. LF UK Praha prof. MUDr. T. Zimy, DrSc., pod jehož záštitou akce proběhla, auditoriu obě nové knihy Terapeutickou komunitu i Základy klinické adiktologie.

Křest knihy Péče o novorozence a kojence - Maminčin domácí lékař


Baby-boom s sebou nese mimo jiné i "hlad" budoucích rodičů po kvalitních informacích. Důkazem toho je již třetí doplněné a aktualizované vydání knihy Péče o novorozence a kojence - Maminčin domácí lékař. Na snímku knižního novorozence křtí pyšní autoři MUDr. Magdalena Paulová, CSc., a MUDr. Martin Gregora za aistence šéfredaktorky pyschologické redakce nakladatelství Grada Mgr. G. Plickové a dvou kmotrů. Křest šampaňským proběhl dne 27. listopadu 2008.

Křest knihy Tvůrčí psaní 2


Ve čtvrtek 4. prosince 2008 v kavárně pražského knihkupectví Academia byla pokřtěna kniha uznávané lektorky Markéty Dočekalové Tvůrčí psaní pro každého 2. Kniha navazující na první díl přináší tentokrát praktické rady, jak se píše povídka a novela, okrajově se publikace věnuje i románu, nechybí ani praktická cvičení. Sklenkou šampaňského na úspěch nového titulu připili (viz foto zprava) spisovatelka a scenáristka Iva Hlaváčková, autorka Markéta Dočekalová, režisér Dušan Klein a zástupce nakladatelství Iva Volfová. Pokračování úspěšné publikace vydalo opět nakladatelství GRADA Publishing.

Křest knihy Architektura 60. let


Dne 26. listopadu 2008 byla v aule Stavební fakulty ČVUT křtěna velmi zásadní obsáhlá velkoformátová publikace nakladatelství GRADA autorů Oldřicha Ševčíka a Ondřeje Beneše, Architektura 60. let – „zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století. Je to první ucelená studie o zatím neprávem pomíjeném období dějin naší architektury.
Kmotrem knihy se stal prof. Masák a na úspěch ji slavnostně připili (viz foto zprava): děkan fakulty architektury, doc. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, autoři, ing. arch. Ondřej Beneš, doc. PhDr. Oldřich Ševčík, prof. ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., prof. ing. arch. Matúš Dulla, prof. ing. arch. Miroslav Masák, DrSc. a za nakladatele šéfredaktor technické redakce ing. Radomír Matulík.Křtu bylo přítomno mnoho dalších významných hostů z obce architektonické, a také mnoho studentů stavebních a architektonických oborů.

Křest knihy Mé dítě má autismus - příběh pokračuje


Dne 16.9. 2008 se Paláci knih Kanzelsberger ke křtu knihy Mé dítě má autismus - příběh pokračuje sešla řada zajímavých hostů. Na snímku zleva kmotr Jiří Krampol, s mikrofonem je na snímku zvěčněna autorka paní Kazi P. Pátá, zcela vpravo je šéfredaktorka redakce Psyché paní G. Plicková. Pokračování úspěšné publikace vydalo opět nakladatelství Grada Publishing.

Křest knihy Jak efektivně vést porady


Dne 18. 6. 2008 byla při příležitosti akce Klubu manažerek ČMA slavnostně pokřtěna knižní novinka z produkce nakladatelství Grada Publishing Jak efektivně vést porady. V příjemném prostředí Japonské zahrady pražského Top hotelu knihu slavnostně uvedli do života: (zprava) Manažer roku 1999 Jan Mühlfeit, autorka Eva Kaňáková, Manažerka roku 1999 Helena Rögnerová a za Gradu šéfredaktorka Gabriela Plicková.

Křest knihy Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví


Dne 11. června 2008 proběhl v Akademickém klubu 1. LF UK v pražském Faustově domě slavnostní křest publikace MKF : Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Snímek zachytil slavnostní přípitek, zleva: ředitelka odboru zdravotnických služeb MUDr. S. Pánová, ředitelka WHO pro ČR MUDr. A. Šteflová, Ph.D., ředitel nakladatelství Grada Ing. M. Brunát, CSc., předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása, děkan 1. LF UK prof. MUDr. T. Zima, DrSc., MBA, zástupce zdravotnické redakce Grady MUDr. E. Fabian a oba autoři českého překladu prof. MUDr. J. Pfeiffer, DrSc., a doc. MUDr. O. Švestková, Ph.D.

Křest knihy Koučování - kdy a jak proč


Dne 20. května 2008 byla v podvečerních hodinách v Galerii kritikou, palác Adria slavnostně pokřtěna knižní novinka Koučování - Kdy, jak a proč. Na snímku předstvuje novou knihu její autorka PhDr. Michaela Daňková, u mikrofonu je připravena kmotra publikace paní Ivana Vágnerová.

Cena Grada 2008


Koncem května jako již každoročně, nakladatelství Grada udělovalo prestižní ocenění CENA GRADA. Při této slavnostní příležitosti jsou oceňovány knižní tituly, které svým odborným přínosem i čtenářským ohlasem získaly nezastupitelné místo na knižním trhu.

81-90 (celkem 164)
 
Stránky jsou aktualizovány k 22. 12. 2014, Copyright © 2014 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.