Pedagogika

Daňové zákony 2017
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z x
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 319

Pedagogika

Čábalová Dagmar

Tato publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k vlastnímu pedagogickému uvažování. Základním cílem učebnice je především podporovat samostatné pedagogické myšlení, tvořivost a prostřednictvím variabilních úkolů a otázek umožnit reflexi vlastního učení. Text je určen především studentům středoškolského pedagogického vzdělávání a studujícím učitelství na pedagogických i jiných fakultách, ale také začínajícím učitelům, vychovatelům a všem ostatním, kteří mají touhu po vědění a putování pedagogickou teorií a praxí.
14×21 cm | 272 stran | 978-80-247-2993-0 | Katalog. č. knihy: 2772
Cena: 319
ks  
Detail knihy: Pedagogika Více o autorovi: Čábalová Dagmar
Cena: 429

Pedagogika pro učitele

2., rozšířené a aktualizované vydání

Vališová Alena, Kasíková (eds.) Hana

Základní učební text Pedagogika pro učitele je nepostradatelný pro všechny studenty pedagogických oborů na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých fakultách a na ČVUT v jejich praktické vzdělávací činnosti s důrazem na současné pedagogické ideje, trendy i vědění.
17×24 cm | 456 stran | 978-80-247-3357-9 | Katalog. č. knihy: 2789
Cena: 429
ks  
Detail knihy: Pedagogika pro učitele Více o autorovi: Vališová Alena, Kasíková (eds.) Hana
Sleva70% Cena: 69

Pět pohledů na nadání

Havigerová Jana Marie

Publikace nabízí informace o vztahu mezi nadáním a mozkem, uvádí aktuální výzkumy rodových rozdílů a návody, jak poznat a rozvíjet rozumové nadání či jak se pozná škola pro nadané. Popsány jsou vůdčí teorie současné psychologie nadání včetně teorie mnohočetné inteligence Howarda Gardnera a koncepce úspěšné inteligence Roberta Sternberga.

Původní cena 229 Kč, současná cena 69
14×21 cm | 144 stran | 978-80-247-3857-4 | Katalog. č. knihy: 27031
Cena: 69
ks  
Detail knihy: Pět pohledů na nadání
Cena: 189

Problémové chování dětí a mládeže

Jak mu předcházet, jak ho eliminovat

Navrátil Stanislav, Mattioli Jan

Obsah knihy vychází z faktu, že častým zdrojem nežádoucího chování dětí a mládeže jsou chybná osobní pojetí výchovy, učení, vyučování a pedagogické komunikace jednotlivých rodičů, vychovatelů a učitelů a jim odpovídající činnosti využívané v průběhu výchovně-vzdělávací práce. První část publikace se zaměřuje na rozbor a zhodnocení konkrétních podob chybného pojetí výchovy, učení a vyučování a na popis jejich vlivů na vznik nežádoucího chování dětí a mládeže. Druhá část předkládá alternativy pedagogických činností, které pomáhají předcházet vzniku nevhodného chování, a popisuje podmínky pro jejich využití ve výchovně-vzdělávací praxi. Kniha je určena studentům pedagogických oborů, pedagogům, výchovným poradcům, vychovatelům apod.
14×21 cm | 120 stran | 978-80-247-3672-3 | Katalog. č. knihy: 27003
Cena: 189
ks  
Detail knihy: Problémové chování dětí a mládeže
Cena: 249

Profesní kompetence učitele mateřské školy

Syslová Zora

Cílem tematicky ojedinělé publikace je podat jasný přehled o specifických kompetencích učitele mateřské školy a upozornit na nutnost pedagogické sebereflexe, která je společně s podporou ze strany ředitelů mateřských škol zásadním předpokladem profesního rozvoje učitelů a celkového zkvalitňování předškolního vzdělávání. V centru autorčina zájmu stojí především kompetence sebereflektivní - jedním z důležitých materiálů pro hodnocení a sebehodnocení kvality učitele je nástroj Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy, který tvoří přílohu této knihy. Text je určen především učitelům a ředitelům mateřských škol, ale také studentům oboru učitelství pro mateřské školy (předškolní pedagogika).
14×21 cm | 160 stran | 978-80-247-4309-7 | Katalog. č. knihy: 27020
Cena: 249
ks  
Detail knihy: Profesní kompetence učitele mateřské školy
Cena: 249

Projevy dětské zvídavosti

Získávání informací a kladení otázek od předškolního věku v kontextu intelektového nadání

Havigerová Jana Marie, Burešová Iva, Smetanová Veronika, Haviger Jiří

Podporujte děti v umění se ptát! Cílem knihy je připoutat pozornost k fenoménu pohotovosti klást otázky, upozornit na jeho propojení s řadou významných psychosociálních souvislostí (myšlení, pozornost, paměť, prožívání, sociální vztahy) a povzbudit rodiče i učitele k rozvíjení této nenápadné, ale prospěšné dovednosti.
14×21 cm | 176 stran | 978-80-247-5200-6 | Katalog. č. knihy: 27042
Cena: 249
ks  
Detail knihy: Projevy dětské zvídavosti
Cena: 329

Předškolní pedagogika

Opravilová Eva

Renomovaná česká autorka uvádí čtenáře do studia předškolní pedagogiky jako vědní disciplíny a seznamuje je s jejími teoretickými problémy. Kniha představuje základní zdroj ke studiu předškolní pedagogiky v odborné profesní přípravě pracovníků předškolního vzdělávání a může být inspirací i laické veřejnosti.
17×24 cm | 224 stran | 978-80-247-5107-8 | Katalog. č. knihy: 27040
Cena: 329
ks  
Detail knihy: Předškolní pedagogika
Cena: 269

Psychodidaktika

Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování

Škoda Jiří, Doulík Pavel

Procesy učení a vyučování jsou mnohem složitější, než se původně zdálo. Jejich zákonitosti je však nutné poznat a naučit se je efektivně využívat v pedagogické praxi. Moderní publikace zkušených pedagogů analyzuje mechanismy a typy paměti, fyziologické faktory, které ovlivňují proces zapamatování, vztah mezi pamětí a učením. Dále se autoři zabývají styly učení, problematikou individuální charakteristiky učícího se jedince a didaktickou rekonstrukcí (didaktická transformace učiva, přibližování vnitřních poznatkových systémů učícího se jedince k aktuálnímu stavu poznání). Podstatná část knihy je věnována metodám efektivního učení a vyučování a jejich praktickému využití. Publikace je určena především studentům pedagogických oborů, učitelům a všem zájemcům o efektivní učení.
14×21 cm | 208 stran | 978-80-247-3341-8 | Katalog. č. knihy: 2182
Cena: 269
ks  
Detail knihy: Psychodidaktika
Cena: 279

Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících

Krejčová Lenka

Publikace se primárně zabývá procesem socializace a rozvojem sociálních dovedností dospívajících v prostředí střední školy. V této souvislosti se věnuje také motivaci středoškolských studentů ke školní práci, interakci s vrstevníky i učiteli, výskytu rizikového chování ve škole a jeho prevenci. Prezentované informace jsou založeny na soudobých tuzemských i zahraničních výzkumech i současné praxi středních škol v ČR. Publikace je určena studentům učitelství a učitelům se zaměřením na terciární vzdělávání. Mohou z ní čerpat také studenti psychologie a pedagogiky, kteří se věnují práci s dospívajícími. V neposlední řadě je užitečná poradenským pracovníkům, kteří působí ve školských poradenských zařízeních.
14×21 cm | 232 stran | 978-80-247-3474-3 | Katalog. č. knihy: 2798
Cena: 279
ks  
Detail knihy: Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících
Cena: 319

Psychologie v učitelské praxi

Holeček Václav

Publikace srozumitelným způsobem ukazuje, jak by mohla právě psychologie pomoci učitelům a rodičům při komunikaci s dětmi. Je určena učitelům, ředitelům základních a středních škol, rodičům a všem, kterým na kvalitě výchovy a vzdělávání našich potomků záleží.
17×24 cm | 224 stran | 978-80-247-3704-1 | Katalog. č. knihy: 27004
Cena: 319
ks  
Detail knihy: Psychologie v učitelské praxi
Sleva50% Cena: 149

Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty

Kosíková Věra

Jak naplňovat vzdělávací cíle? Jakou úlohu v jejich naplňování má psychologie? Jak rozvíjet žádoucí kompetence u žáků? Na co klást důraz v oblasti žákovské a učitelské interakce, v oblasti výukových metod, forem, hodnocení aj.? Na to vše a mnohem víc odpovídá tato publikace. Zaměřuje se zejména na oblast pojetí psychologie, na to, jakým způsobem reaguje na současné požadavky kurikulární reformy. Hlavní důraz je kladen na psychologické porozumění didaktickým otázkám - na oblast, která je velmi zajímavá nejen pro studenty psychologie, pedagogiky, ale i jiných humanitních předmětů. Knihu jistě ocení odborníci (pedagogové, psychologové) v praxi.

Původní cena 299 Kč, současná cena 149
14×21 cm | 272 stran | 978-80-247-2433-1 | Katalog. č. knihy: 2139
Cena: 149
ks  
Detail knihy: Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty Více o autorovi: Kosíková Věra
1Tituly 1-11 (celkem 11)
 

Novinky


Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

Daňové a nedaňové náklady 2017

Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným
2. rozšířené vydání

Daňové zákony 2017
Úplná znění platná k 1. 1. 2017

Příběhy z jižních Čech - Toulava
Jak se Mates toulal ke štěstí

Móda za železnou oponou
společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
2., aktualizované vydání

Tajný život v Bílém domě
Svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu

Letokruhy jako kalendář i záznamník
Zajímavosti z dendrochronologie

FOREX – jak zbohatnout a nekrást
2. rozšířené vydání

Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.