0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Akutní končetinová ischemie

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodánr: 2979
E-kniha
PDF
166 -20 %
Ihned ke stažení
i: 23808 n: 24763057r: 2979

Ukázky z E-knihy

PDF
Nesprávná diagnostika a nedostatečná léčba kardiovaskulárních onemocnění vede k trvalé invalidizaci nemocného. Obrovský pokrok v diagnostice a léčbě chronických ischemických projevů a jejich řešení tzv. revaskularizační léčbou prodlužuje život nemocného a odvrací často nevyhnutelné mutilující amputační výkony končetin a brání rozvoji těžkého neurologického postižení. Krásná celobarevná publikace s 50 barevnými, 110 černobílými obrázky a 5 schématy. Kniha obsahuje 50 barevných, 110 černobílých obrázků a 5 schémat.

Z obsahu knihy Akutní končetinová ischemie

Obsah
Seznam zkratek
Předmluva
Úvod
1 Patofyziologie končetinové ischemie
2 Etiopatogeneze a rozdělení akutních končetinových ischemií
2.1 Netraumatické akutní končetinové ischemie
2.1.1 Akutní trombóza nativního tepenného řečiště
2.1.2 Akutní trombóza cévních rekonstrukcí
2.1.3 Embolie
2.1.4 Méně časté příčiny netraumatických akutních končetinových ischemií
2.2 Traumatické akutní končetinové ischemie
3 Koagulační systém a trombofilie
3.1 Hemostáza
3.2 Plazmatický koagulační systém
3.3 Trombofilie
4 Fibrinolytický systém
4.1 Změny v kapacitě endogenní fibrinolýzy
4.2 Změny v kapacitě endogenní fibrinolýzy ve vztahu k aterotrombotickým onemocněním
4.3 Závěr
5 Trombolytická léčba
5.1 Obecný mechanismus působení fibrinolytik
5.1.1 Streptokináza (SK)
5.1.2 Urokináza (UK)
5.1.3 Tkáňový aktivátor plazminogenu (t-PA)
5.1.4 Prourokináza (proUK)
5.1.5 Acylated Plasminogen – Streptokinase Activator Complex (APSAC)
5.1.6 Bat Plasminogen Activator (b-PA)
5.2 Metody trombolytické léčby
5.2.1 Systémová intravenózní trombolýza
5.2.2 Lokální intra-arteriální trombolýza
5.2.3 Katétrové systémy
5.2.4 Doplňující techniky
5.3 Faktory ovlivňující trombolýzu
5.4 Pulzní sprejová trombolýza (PST)
5.4.1 Indikace k PST
5.4.2 Kontraindikace k PST
5.4.3 Monitorace nemocného
5.4.4 Bezpečnost pulzní sprejové trombolýzy
6 Klinický obraz a diagnostika akutních končetinových ischemií
6.1 Embolie končetinových tepen
6.2 Trombóza končetinových tepen
7 Chirurgické řešení netraumatických akutních končetinových ischemií
7.1 Akutní tepenné trombózy
7.1.1 Indikace a operační výkony v oblasti aortofemorální
7.1.2 Indikace a operační výkony v oblasti infrainguinální
7.2 Vzácné akutní uzávěry nativního řečiště
7.2.1 Indikace a operace v oblasti aortofemorální
7.2.2 Indikace a operace v oblasti infrainguinální
7.3 Akutní trombotické tepenné uzávěry horních končetin
7.4 Embolie
7.4.1 Embolizace do aortoiliakálního řečiště
7.4.2 Embolizace do infrainguinálního řečiště
7.4.3 Embolizace do tepenného řečiště horní končetiny
7.5 Akutní končetinové ischemie iatrogenního původu
7.6 Akutní uzávěry cévních rekonstrukcí
7.6.1 Bezprostřední a časné uzávěry rekonstrukcí v aortofemorální oblasti
7.6.2 Pozdní uzávěry rekonstrukcí v aortofemorální oblasti
7.6.3 Uzávěry rekonstrukcí v infrainguinální oblasti
7.7 Přehled chirurgicky řešených netraumatických akutních končetinových ischemií na chirurgické klinice FN v Plzni v letech 2000–2002
8 Radioinvazivní řešení netraumatických akutních končetinových ischemií
8.1 Akutní tepenné trombózy
8.1.1 Indikace a radioinvazivní výkony v oblasti aortofemorální
8.1.2 Indikace a radioinvazivní výkony v oblasti infrainguinální
8.2 Vzácné akutní uzávěry nativního řečiště
8.2.1 Indikace a radioinvazivní výkony v oblasti aortofemorální
8.2.2 Indikace a radioinvazivní výkony v oblasti infrainguinální
8.3 Akutní trombotické tepenné uzávěry horních končetin
8.4 Embolizace do končetinových tepen
8.5 Akutní uzávěry cévních rekonstrukcí
8.5.1 Časné a pozdní uzávěry rekonstrukcí v oblasti aortofemorální
8.5.2 Časné a pozdní uzávěry rekonstrukcí v infrainguinální oblasti
8.6 Přehled radioinvazivně řešených netraumatických akutních končetinových ischemií na chirurgické klinice FN v Plzni v letech 2000–2002
9 Možnosti kombinovaného přístupu při řešení netraumatických akutních končetinových ischemií
9.1 Akutní tepenné trombózy
9.1.1 Možnosti kombinovaného řešení v oblasti aortofemorální
9.1.2 Možnosti kombinovaného řešení v oblasti infrainguinální
9.2 Vzácné akutní uzávěry nativního řečiště
9.2.1 Možnosti kombinovaného řešení v oblasti aortofemorální
9.2.2 Možnosti kombinovaného řešení v oblasti infrainguinální
9.3 Akutní trombotické tepenné uzávěry horních končetin
9.4 Akutní uzávěry cévních rekonstrukcí
9.4.1 Uzávěry rekonstrukcí v aortofemorální oblasti
9.4.2 Uzávěry rekonstrukcí v infrainguinální oblasti
10 Konzervativní léčba a dispenzarizace nemocných
10.1 Léčba primární – zajišťovací
10.2 Léčba sekundární – doplňující
10.3 Léčba základní – kurativní
10.4 Hyperbaroxie
10.5 Dispenzarizace nemocných
10.6 Preventivní léčba
11 Řešení traumatických končetinových ischemií
11.1 Poranění cév horních končetin
11.2 Poranění cév dolních končetin
11.3 Compartment syndrom, reperfuzní syndrom a následná pooperační léčba
11.4 Iatrogenní poranění končetinových cév
11.5 Přehled řešení traumatických končetinových ischemií na chirurgické klinice FN v Plzni v letech 2000–2002
Literatura
Rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 5MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Akutní končetinová ischemie

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 5MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Akutní končetinová ischemie

Nesprávná diagnostika a nedostatečná léčba kardiovaskulárních onemocnění vede k trvalé invalidizaci nemocného. Obrovský pokrok v diagnostice a léčbě chronických ischemických projevů a jejich řešení tzv. revaskularizační léčbou prodlužuje život nemocného a odvrací často nevyhnutelné mutilující amputační výkony končetin a brání rozvoji těžkého neurologického postižení. Krásná celobarevná publikace s 50 barevnými, 110 černobílými obrázky a 5 schématy. Kniha obsahuje 50 barevných, 110 černobílých obrázků a 5 schémat.
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodánr: 2979
E-kniha
PDF
166 -20 %
Ihned ke stažení
i: 23808 n: 24763057r: 2979

Z obsahu knihy Akutní končetinová ischemie

Obsah
Seznam zkratek
Předmluva
Úvod
1 Patofyziologie končetinové ischemie
2 Etiopatogeneze a rozdělení akutních končetinových ischemií
2.1 Netraumatické akutní končetinové ischemie
2.1.1 Akutní trombóza nativního tepenného řečiště
2.1.2 Akutní trombóza cévních rekonstrukcí
2.1.3 Embolie
2.1.4 Méně časté příčiny netraumatických akutních končetinových ischemií
2.2 Traumatické akutní končetinové ischemie
3 Koagulační systém a trombofilie
3.1 Hemostáza
3.2 Plazmatický koagulační systém
3.3 Trombofilie
4 Fibrinolytický systém
4.1 Změny v kapacitě endogenní fibrinolýzy
4.2 Změny v kapacitě endogenní fibrinolýzy ve vztahu k aterotrombotickým onemocněním
4.3 Závěr
5 Trombolytická léčba
5.1 Obecný mechanismus působení fibrinolytik
5.1.1 Streptokináza (SK)
5.1.2 Urokináza (UK)
5.1.3 Tkáňový aktivátor plazminogenu (t-PA)
5.1.4 Prourokináza (proUK)
5.1.5 Acylated Plasminogen – Streptokinase Activator Complex (APSAC)
5.1.6 Bat Plasminogen Activator (b-PA)
5.2 Metody trombolytické léčby
5.2.1 Systémová intravenózní trombolýza
5.2.2 Lokální intra-arteriální trombolýza
5.2.3 Katétrové systémy
5.2.4 Doplňující techniky
5.3 Faktory ovlivňující trombolýzu
5.4 Pulzní sprejová trombolýza (PST)
5.4.1 Indikace k PST
5.4.2 Kontraindikace k PST
5.4.3 Monitorace nemocného
5.4.4 Bezpečnost pulzní sprejové trombolýzy
6 Klinický obraz a diagnostika akutních končetinových ischemií
6.1 Embolie končetinových tepen
6.2 Trombóza končetinových tepen
7 Chirurgické řešení netraumatických akutních končetinových ischemií
7.1 Akutní tepenné trombózy
7.1.1 Indikace a operační výkony v oblasti aortofemorální
7.1.2 Indikace a operační výkony v oblasti infrainguinální
7.2 Vzácné akutní uzávěry nativního řečiště
7.2.1 Indikace a operace v oblasti aortofemorální
7.2.2 Indikace a operace v oblasti infrainguinální
7.3 Akutní trombotické tepenné uzávěry horních končetin
7.4 Embolie
7.4.1 Embolizace do aortoiliakálního řečiště
7.4.2 Embolizace do infrainguinálního řečiště
7.4.3 Embolizace do tepenného řečiště horní končetiny
7.5 Akutní končetinové ischemie iatrogenního původu
7.6 Akutní uzávěry cévních rekonstrukcí
7.6.1 Bezprostřední a časné uzávěry rekonstrukcí v aortofemorální oblasti
7.6.2 Pozdní uzávěry rekonstrukcí v aortofemorální oblasti
7.6.3 Uzávěry rekonstrukcí v infrainguinální oblasti
7.7 Přehled chirurgicky řešených netraumatických akutních končetinových ischemií na chirurgické klinice FN v Plzni v letech 2000–2002
8 Radioinvazivní řešení netraumatických akutních končetinových ischemií
8.1 Akutní tepenné trombózy
8.1.1 Indikace a radioinvazivní výkony v oblasti aortofemorální
8.1.2 Indikace a radioinvazivní výkony v oblasti infrainguinální
8.2 Vzácné akutní uzávěry nativního řečiště
8.2.1 Indikace a radioinvazivní výkony v oblasti aortofemorální
8.2.2 Indikace a radioinvazivní výkony v oblasti infrainguinální
8.3 Akutní trombotické tepenné uzávěry horních končetin
8.4 Embolizace do končetinových tepen
8.5 Akutní uzávěry cévních rekonstrukcí
8.5.1 Časné a pozdní uzávěry rekonstrukcí v oblasti aortofemorální
8.5.2 Časné a pozdní uzávěry rekonstrukcí v infrainguinální oblasti
8.6 Přehled radioinvazivně řešených netraumatických akutních končetinových ischemií na chirurgické klinice FN v Plzni v letech 2000–2002
9 Možnosti kombinovaného přístupu při řešení netraumatických akutních končetinových ischemií
9.1 Akutní tepenné trombózy
9.1.1 Možnosti kombinovaného řešení v oblasti aortofemorální
9.1.2 Možnosti kombinovaného řešení v oblasti infrainguinální
9.2 Vzácné akutní uzávěry nativního řečiště
9.2.1 Možnosti kombinovaného řešení v oblasti aortofemorální
9.2.2 Možnosti kombinovaného řešení v oblasti infrainguinální
9.3 Akutní trombotické tepenné uzávěry horních končetin
9.4 Akutní uzávěry cévních rekonstrukcí
9.4.1 Uzávěry rekonstrukcí v aortofemorální oblasti
9.4.2 Uzávěry rekonstrukcí v infrainguinální oblasti
10 Konzervativní léčba a dispenzarizace nemocných
10.1 Léčba primární – zajišťovací
10.2 Léčba sekundární – doplňující
10.3 Léčba základní – kurativní
10.4 Hyperbaroxie
10.5 Dispenzarizace nemocných
10.6 Preventivní léčba
11 Řešení traumatických končetinových ischemií
11.1 Poranění cév horních končetin
11.2 Poranění cév dolních končetin
11.3 Compartment syndrom, reperfuzní syndrom a následná pooperační léčba
11.4 Iatrogenní poranění končetinových cév
11.5 Přehled řešení traumatických končetinových ischemií na chirurgické klinice FN v Plzni v letech 2000–2002
Literatura
Rejstřík

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 471 -20 %
E-kniha 401 -20 %
Tištěná 239 -20 %
E-kniha 203 -20 %
Tištěná 119 -20 %
E-kniha 199 -20 %
Tištěná 71 -20 %
E-kniha 71 -20 %
Tištěná 312 -20 %
E-kniha 266 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace