0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Biometrie a identita člověka

ve forenzních a komerčních aplikacích

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 4982
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
678  610 
Ihned ke stažení
i: 24456 n: 24763927r: 4982
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Dostává se vám do rukou zcela jedinečná a neopakovatelná kniha, jejíž mezinárodní kolektiv autorů je smíšený z řad vysokoškolských pedagogů Policejní akademie ČR, Masarykovy univerzity i dalších vysokých škol ČR, Británie, Německa a Švýcarska, ale i soudních znalců a expertů Kriminalistického ústavu. V devatenácti kapitolách jsou detailně rozebrány jednotlivé biometrické metody a aplikace (bertilonáž, otisky prstů a dlaní, geometrie tvaru ruky, krevního řečiště dlaně i hřbetu ruky, DNA, rozpoznávání osoby dle její tváře, tvaru ucha, hlasu, oční duhovky i sítnice, podpisu i psaní na počítačové klávesnici). A to vždy ze dvou základních pohledů: ze zorného úhlu forenzních věd, tj. využití biometrických principů a aplikací pro potřeby orgánů činných v trestním řízení (policisté, kriminalisté, vyšetřovatelé, soudní znalci, obhájci a soudci) a z pohledu komerčně využitelných aplikací pro privátní ochranu osob a majetku.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Biometrie a identita člověka

Předmluva
Použité zkratky
1. Identifikace a její místo ve společnosti
1.1 Stručná historie lidské mobility, komunikace a rozvoje identifikačních potřeb
1.2 Identifikační potřeby v globalizovaném světě 2. Obecná identita, identita a identifikace osoby
2.1 Identita
2.2 Identita osoby
2.3 Identifikace a identifikace osoby
2.4 Literatura a další zdroje 3. Základní pohled na identifikaci osoby
3.1 Vlastnictví
3.2 Znalosti
3.3 Biometrické charakteristiky 3.4 Základní filozofie vývoje zpravodajských a identifikačních technologií
3.5 Literatura a další zdroje
4. Biometrická identifikace a verifikace
4.1 Základní definice a pojmy, členění biometrické identifikace a verifikace
4.2 Biometrická identifikace policejně-soudní, bezpečnostně-komerční a ezotorická
4.3 Stručný přehled základních biometrických identifikačních metod používaných v běžné praxi
4.4 Kritéria pro biometrické technologie
4.5 Klasifikace biometrických aplikací ve vztahu k uživatelům a prostředí
4.6 Obecné principy biometrických technologií
4.7 Literatura a další zdroje
5. Měření výkonnosti biometrických metod a zařízení
5.1 Pravděpodobnost chybného odmítnutí (False Rejection Rate – FRR)
5.2 Pravděpodobnost chybného přijetí (False Acceptance Rate – FAR)
5.3 Přesnější výpočty chybovosti
5.4 Vztah FRR a FAR
5.5 Krádeže identity a ochrana proti nim
5.6 Literatura a další zdroje
6. Identifikace osoby pomocí antropometrické metody Alphonse Bertillona
6.1 Metody identifikace trestaných osob, používané v minulosti
6.2 Život a dílo Alphonse Bertillona
6.3 Podstata antropometrické metody A. Bertillona
6.4 Praktické využití metody
6.5 Využití a rozvoj antropometrické metody v Rusku
6.6 Využití antropometrické metody v USA
6.7 Využití antropometrické metody v Čechách
6.8 Závěr
6.9 Literatura a další zdroje
7. Otisky prstů, daktyloskopie – forenzní teorie a praxe
7.1 Historie daktyloskopie
7.2 Podstata a význam daktyloskopie
7.3 Daktyloskopické stopy, jejich vznik a vyvolávání
7.4 Zajišťování a vyhodnocování daktyloskopických stop
7.5 Časová stálost daktyloskopických stop
7.6 Kriminalistické způsoby zkoumání stop a možnosti identifikace člověka
7.7 Klasifikace otisků prstů a daktyloskopické evidence
7.8 Literatura a další zdroje
8. Otisky prstů, daktyloskopie, jejich podpora a využití v prostředí informačních technologií
8.1 Smysl automatizace daktyloskopie
8.2 Technologie počítačového vyhodnocování otisků prstů
8.3 Daktyloskopické identifikační a verifikační aplikace pro policejně-soudní a vládní potřeby
8.4 Využití biometrické identifikace pomocí otisků prstů pro víceúčelové identifikační průkazy v administrativně-správní sféře
8.5 Využití daktyloskopické identifikace pro komerční účely
8.6 Literatura a další zdroje
9. Geometrie ruky
9.1 Historie
9.2 Základní princip snímání a vyhodnocování geometrie ruky
9.3 Výkonové charakteristiky a obecné využití metody
9.4 Konkrétní oblasti využití metody geometrie ruky
9.5 Přednosti a nedostatky metody geometrie ruky
9.6 Literatura a další zdroje
10. Krevní řečiště hřbetu ruky
10.1 Základní princip metody
10.2 Snímání a vyhodnocení biometrického vzorku
10.3 Využití metody v bezpečnostní praxi
10.4 Literatura a další zdroje 11. Tvář
11.1 Úvod
11.2 Identifikace osob podle vnějších znaků
11.3 Klasická portrétní identifikace používaná bezpečnostními složkami
11.4 Standardní subjektivní i exaktní analytické a grafické metody pro portrétní identifikaci používané bezpečnostními službami v minulosti i současnosti
11.5 Úvod do strojového rozpoznávání lidských tváří
11.6 Dvourozměrné versus třírozměrné zpracování obrazu tváří
11.7 Rozpoznávání tváří v infračervené oblasti
11.8 Praktické aplikace
11.9 Závěr
11.10 Literatura a další zdroje
12. Tvar ucha a jeho otisky
12.1 Historický úvod
12.2 Využití tvaru vnějšího ucha a jeho otisků pro forenzní účely
12.3 Anatomie a morfologie ucha
12.4 Kde nalézt otisky ucha
12.5 Vliv tlaku na otisk ucha
12.6 Pořizování referenčního otisku ucha
12.7 Porovnání otisků ucha
12.8 Současnost a další rozvoj identifikace osob na základě uší a jejich otisků
12.9 Počítačové vidění ucha
12.10 Technologie počítačového vyhodnocení obrazu ucha
12.11 Mezinárodní výzkum
12.12 Literatura a další zdroje
13. Ruční písmo a podpis
13.1 Úvod
13.2 Ruční písmo – historie a podstata
13.3 Individualizace písma
13.4 Identifikace osob podle ručního písma
13.5 Verifikace osoby na základě ověřování jejího podpisu
13.6 Základní etapy verifikace osoby
13.7 Off-line systémy pro verifikaci osob podle jejího podpisu
13.8 On-line systémy pro verifikaci osob podle jejího podpisu
13.9 Pseudo-dynamická verifikace
13.10 Snímací periférie
13.11 Oblasti praktického využití
13.12 Literatura a další zdroje
14. Hlas a řeč
14.1 Úvod ke kriminalistické audioexpertize hlasu a řeči osob
14.2 Historie fonetických forenzních expertiz
14.3 Úkoly kriminalistické audioexpertizy
14.4 Základní pojmy kriminalistické audioexpertizy
14.5 Fonetické aspekty zkoumání řečového signálu pro forenzní účely identifikace mluvčích
14.6 Metody kriminalistické audioexpertizy
14.7 Shrnutí poznatků forenzního zkoumání lidského hlasu a řeči
14.8 Úvod do problematiky obecného rozpoznání mluvčího
14.9 Hlasový signál
14.10 Systémy rozpoznání mluvčího
14.11 Výkon
14.12 Potenciální aplikace
14.13 Základy algoritmů
14.14 Praktické využití
14.15 Další zdroj
14.16 Literatura a další zdroje
15. Oční duhovka
15.1 Úvod
15.2 Nalezení duhovky v obraze
15.3 Kódování znaků duhovky pomocí 2D waveletové demodulace
15.4 Test statistické nezávislosti: kombinatorika fázových posloupností
15.5 Rozpoznávání duhovek bez ohledu na velikost, umístění a orientaci
15.6 Unikátnost selhání testu statistické nezávislosti
15.7 Rozhodovací prostředí pro rozpoznávání duhovek
15.8 Rychlost
15.9 Příklady aplikací rozpoznávání na základě duhovky
15.10 Literatura a další zdroje
16. Oční sítnice
16.1 Úvod
16.2 Rozpoznávání sítnice a její využití pro identifikaci osob
16.3 Historie
16.4 Současnost
16.5 Systém firmy EyeDentify
16.6 Chybovost
16.7 Nevýhody a výhody technologie
16.8 Závěr
16.9 Literatura a další zdroje
17. Dynamika stisku počítačových kláves
17.1 Úvod
17.2 Měřené vlastnosti
17.3 Prvopočátky výzkumu dynamiky stisku kláves
17.4 Kontinuální verifikace
17.5 „R“ hodnoty
17.6 „A“ hodnoty
17.7 Klasifikace uživatele
17.8 Statická verifikace
17.9 BioPassword
17.10 Závěr
17.11 Literatura a další zdroje
18. DNA
18.1 DNA jako nosič informace
18.2 Identita jedince
18.3 Identifikace osob prostřednictvím analýzy DNA
18.4 Technologie genetické analýzy
18.5 Využití genetické identifikace jedinců
18.6 Literatura a další zdroje
19. Chůze
19.1 Historie, geneze a teoretické základy kriminalistických stop a identifikace podle funkčních a pohybových vlastností
19.3 Úvod do biometrie chůze
19.4 Závěry
19.5 Literatura a další zdroje
20. Závěr – biometriky a jejich využití v počítačové bezpečnosti
20.1 Nasazení biometrických systémů
20.2 Bezpečný hardware
20.3 Bezpečnost biometrických systémů
20.4 Testování živosti
20.5 Návrh klasifikace biometrických systémů
20.6 Biometrické standardy
20.7 Shrnující poznámky
20.8 Závěry
20.9 Literatura a další zdroje
Rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 18.02MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Biometrie a identita člověka
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 18.02 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Biometrie a identita člověka

ve forenzních a komerčních aplikacích

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 4982
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
678  610 
Ihned ke stažení
i: 24456 n: 24763927r: 4982
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Dostává se vám do rukou zcela jedinečná a neopakovatelná kniha, jejíž mezinárodní kolektiv autorů je smíšený z řad vysokoškolských pedagogů Policejní akademie ČR, Masarykovy univerzity i dalších vysokých škol ČR, Británie, Německa a Švýcarska, ale i soudních znalců a expertů Kriminalistického ústavu. V devatenácti kapitolách jsou detailně rozebrány jednotlivé biometrické metody a aplikace (bertilonáž, otisky prstů a dlaní, geometrie tvaru ruky, krevního řečiště dlaně i hřbetu ruky, DNA, rozpoznávání osoby dle její tváře, tvaru ucha, hlasu, oční duhovky i sítnice, podpisu i psaní na počítačové klávesnici). A to vždy ze dvou základních pohledů: ze zorného úhlu forenzních věd, tj. využití biometrických principů a aplikací pro potřeby orgánů činných v trestním řízení (policisté, kriminalisté, vyšetřovatelé, soudní znalci, obhájci a soudci) a z pohledu komerčně využitelných aplikací pro privátní ochranu osob a majetku.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Biometrie a identita člověka

Předmluva
Použité zkratky
1. Identifikace a její místo ve společnosti
1.1 Stručná historie lidské mobility, komunikace a rozvoje identifikačních potřeb
1.2 Identifikační potřeby v globalizovaném světě 2. Obecná identita, identita a identifikace osoby
2.1 Identita
2.2 Identita osoby
2.3 Identifikace a identifikace osoby
2.4 Literatura a další zdroje 3. Základní pohled na identifikaci osoby
3.1 Vlastnictví
3.2 Znalosti
3.3 Biometrické charakteristiky 3.4 Základní filozofie vývoje zpravodajských a identifikačních technologií
3.5 Literatura a další zdroje
4. Biometrická identifikace a verifikace
4.1 Základní definice a pojmy, členění biometrické identifikace a verifikace
4.2 Biometrická identifikace policejně-soudní, bezpečnostně-komerční a ezotorická
4.3 Stručný přehled základních biometrických identifikačních metod používaných v běžné praxi
4.4 Kritéria pro biometrické technologie
4.5 Klasifikace biometrických aplikací ve vztahu k uživatelům a prostředí
4.6 Obecné principy biometrických technologií
4.7 Literatura a další zdroje
5. Měření výkonnosti biometrických metod a zařízení
5.1 Pravděpodobnost chybného odmítnutí (False Rejection Rate – FRR)
5.2 Pravděpodobnost chybného přijetí (False Acceptance Rate – FAR)
5.3 Přesnější výpočty chybovosti
5.4 Vztah FRR a FAR
5.5 Krádeže identity a ochrana proti nim
5.6 Literatura a další zdroje
6. Identifikace osoby pomocí antropometrické metody Alphonse Bertillona
6.1 Metody identifikace trestaných osob, používané v minulosti
6.2 Život a dílo Alphonse Bertillona
6.3 Podstata antropometrické metody A. Bertillona
6.4 Praktické využití metody
6.5 Využití a rozvoj antropometrické metody v Rusku
6.6 Využití antropometrické metody v USA
6.7 Využití antropometrické metody v Čechách
6.8 Závěr
6.9 Literatura a další zdroje
7. Otisky prstů, daktyloskopie – forenzní teorie a praxe
7.1 Historie daktyloskopie
7.2 Podstata a význam daktyloskopie
7.3 Daktyloskopické stopy, jejich vznik a vyvolávání
7.4 Zajišťování a vyhodnocování daktyloskopických stop
7.5 Časová stálost daktyloskopických stop
7.6 Kriminalistické způsoby zkoumání stop a možnosti identifikace člověka
7.7 Klasifikace otisků prstů a daktyloskopické evidence
7.8 Literatura a další zdroje
8. Otisky prstů, daktyloskopie, jejich podpora a využití v prostředí informačních technologií
8.1 Smysl automatizace daktyloskopie
8.2 Technologie počítačového vyhodnocování otisků prstů
8.3 Daktyloskopické identifikační a verifikační aplikace pro policejně-soudní a vládní potřeby
8.4 Využití biometrické identifikace pomocí otisků prstů pro víceúčelové identifikační průkazy v administrativně-správní sféře
8.5 Využití daktyloskopické identifikace pro komerční účely
8.6 Literatura a další zdroje
9. Geometrie ruky
9.1 Historie
9.2 Základní princip snímání a vyhodnocování geometrie ruky
9.3 Výkonové charakteristiky a obecné využití metody
9.4 Konkrétní oblasti využití metody geometrie ruky
9.5 Přednosti a nedostatky metody geometrie ruky
9.6 Literatura a další zdroje
10. Krevní řečiště hřbetu ruky
10.1 Základní princip metody
10.2 Snímání a vyhodnocení biometrického vzorku
10.3 Využití metody v bezpečnostní praxi
10.4 Literatura a další zdroje 11. Tvář
11.1 Úvod
11.2 Identifikace osob podle vnějších znaků
11.3 Klasická portrétní identifikace používaná bezpečnostními složkami
11.4 Standardní subjektivní i exaktní analytické a grafické metody pro portrétní identifikaci používané bezpečnostními službami v minulosti i současnosti
11.5 Úvod do strojového rozpoznávání lidských tváří
11.6 Dvourozměrné versus třírozměrné zpracování obrazu tváří
11.7 Rozpoznávání tváří v infračervené oblasti
11.8 Praktické aplikace
11.9 Závěr
11.10 Literatura a další zdroje
12. Tvar ucha a jeho otisky
12.1 Historický úvod
12.2 Využití tvaru vnějšího ucha a jeho otisků pro forenzní účely
12.3 Anatomie a morfologie ucha
12.4 Kde nalézt otisky ucha
12.5 Vliv tlaku na otisk ucha
12.6 Pořizování referenčního otisku ucha
12.7 Porovnání otisků ucha
12.8 Současnost a další rozvoj identifikace osob na základě uší a jejich otisků
12.9 Počítačové vidění ucha
12.10 Technologie počítačového vyhodnocení obrazu ucha
12.11 Mezinárodní výzkum
12.12 Literatura a další zdroje
13. Ruční písmo a podpis
13.1 Úvod
13.2 Ruční písmo – historie a podstata
13.3 Individualizace písma
13.4 Identifikace osob podle ručního písma
13.5 Verifikace osoby na základě ověřování jejího podpisu
13.6 Základní etapy verifikace osoby
13.7 Off-line systémy pro verifikaci osob podle jejího podpisu
13.8 On-line systémy pro verifikaci osob podle jejího podpisu
13.9 Pseudo-dynamická verifikace
13.10 Snímací periférie
13.11 Oblasti praktického využití
13.12 Literatura a další zdroje
14. Hlas a řeč
14.1 Úvod ke kriminalistické audioexpertize hlasu a řeči osob
14.2 Historie fonetických forenzních expertiz
14.3 Úkoly kriminalistické audioexpertizy
14.4 Základní pojmy kriminalistické audioexpertizy
14.5 Fonetické aspekty zkoumání řečového signálu pro forenzní účely identifikace mluvčích
14.6 Metody kriminalistické audioexpertizy
14.7 Shrnutí poznatků forenzního zkoumání lidského hlasu a řeči
14.8 Úvod do problematiky obecného rozpoznání mluvčího
14.9 Hlasový signál
14.10 Systémy rozpoznání mluvčího
14.11 Výkon
14.12 Potenciální aplikace
14.13 Základy algoritmů
14.14 Praktické využití
14.15 Další zdroj
14.16 Literatura a další zdroje
15. Oční duhovka
15.1 Úvod
15.2 Nalezení duhovky v obraze
15.3 Kódování znaků duhovky pomocí 2D waveletové demodulace
15.4 Test statistické nezávislosti: kombinatorika fázových posloupností
15.5 Rozpoznávání duhovek bez ohledu na velikost, umístění a orientaci
15.6 Unikátnost selhání testu statistické nezávislosti
15.7 Rozhodovací prostředí pro rozpoznávání duhovek
15.8 Rychlost
15.9 Příklady aplikací rozpoznávání na základě duhovky
15.10 Literatura a další zdroje
16. Oční sítnice
16.1 Úvod
16.2 Rozpoznávání sítnice a její využití pro identifikaci osob
16.3 Historie
16.4 Současnost
16.5 Systém firmy EyeDentify
16.6 Chybovost
16.7 Nevýhody a výhody technologie
16.8 Závěr
16.9 Literatura a další zdroje
17. Dynamika stisku počítačových kláves
17.1 Úvod
17.2 Měřené vlastnosti
17.3 Prvopočátky výzkumu dynamiky stisku kláves
17.4 Kontinuální verifikace
17.5 „R“ hodnoty
17.6 „A“ hodnoty
17.7 Klasifikace uživatele
17.8 Statická verifikace
17.9 BioPassword
17.10 Závěr
17.11 Literatura a další zdroje
18. DNA
18.1 DNA jako nosič informace
18.2 Identita jedince
18.3 Identifikace osob prostřednictvím analýzy DNA
18.4 Technologie genetické analýzy
18.5 Využití genetické identifikace jedinců
18.6 Literatura a další zdroje
19. Chůze
19.1 Historie, geneze a teoretické základy kriminalistických stop a identifikace podle funkčních a pohybových vlastností
19.3 Úvod do biometrie chůze
19.4 Závěry
19.5 Literatura a další zdroje
20. Závěr – biometriky a jejich využití v počítačové bezpečnosti
20.1 Nasazení biometrických systémů
20.2 Bezpečný hardware
20.3 Bezpečnost biometrických systémů
20.4 Testování živosti
20.5 Návrh klasifikace biometrických systémů
20.6 Biometrické standardy
20.7 Shrnující poznámky
20.8 Závěry
20.9 Literatura a další zdroje
Rejstřík

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 365 
E-kniha 329 
E-kniha 201 
Tištěná 149 
E-kniha 229 
E-kniha 228 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.