0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Causae mortis v urologii

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodánr: 2805
Autoři podrobují klinický materiál kritickému hodnocení s cílem zjistit, zda se v léčebném postupu nestala chyba. V případě, že tomu tak bylo, zjišťují, o jakou chybu se jednalo, na kterém stupni zdravotnické péče a ve které fázi vyšetřování nebo léčby a v čem bylo úmrtí ovlivněno ze strany lékaře a v čem ze strany pacienta. Tím, že se snaží najít seriózní odpověď na některé z otázek, týkajících se příčin úmrtí urologických nemocných, je publikace zcela ojedinělá a má i aspekt forenzní.

Z obsahu knihy Causae mortis v urologii

Poděkování
Předmluva
Zkratky
1 Epidemiologie úmrtí urologických pacientů (M. Čelko, R. Zachoval)
2 Základní problematika anestezie a intenzivní péče u urologických pacientů (J. Pachl, R. Zachoval)
3 Otevřené urologické operace (M. Urban)
3.1 Nefrektomie
3.1.1 Nefrektomie
3.1.2 Resekce ledviny
3.1.3 Operace tumoru ledviny s trombem ve vena cava
3.1.4 Operace tumoru ledviny infiltrujícího okolní struktury
3.2 Transvezikální prostatektomie
3.3 Radikální cystektomie
3.4 Paliativní derivační výkony
3.5 Radikální prostatektomie
3.5.1 Peroperační komplikace
3.5.2 Časné pooperační komplikace
3.6 Pyelolitotomie
4 Endoskopické operace na horních močových cestách (O. Köhler, R. Zachoval)
4.1 Komplikace ureterorenoskopie
4.1.1 Akutní komplikace
4.1.1.1 Velké komplikace
4.1.1.2 Malé komplikace
4.1.2 Chronické komplikace
4.1.3 Reflux
4.2 Komplikace perkutánních operací
4.2.1 Krvácení
4.2.2 Poranění okolních orgánů
4.2.3 Poranění dutého systému ledviny
4.2.4 Jiné komplikace
5 Endoskopické operace na dolních močových cestách (R. Zachoval)
5.1 Problematika transuretrální resekce prostaty
5.1.1 Úvod
5.1.2 Mortalita benigní hyperplazie prostaty
5.1.3 Výsledky studií hodnotících mortalitu TURP
5.1.4 Výsledky studií hodnotících závažnou morbiditu TURP
5.1.5 Vliv druhu pracoviště na pooperační mortalitu a morbiditu
5.1.6 Vliv předoperační interní zátěže na pooperační mortalitu a morbiditu
5.1.7 Vliv velikosti prostaty na pooperační mortalitu a morbi ditu
5.1.8 Měření peroperační ischemie myokardu při TURP a její vliv na pooperační mortalitu a morbiditu
5.1.9 Specifické příčiny pooperační mortality a morbidity
5.1.10 Dlouhodobá mortalita TURP
5.1.11 Závěr
6 Laparoskopické operace (R. Zachoval, M. Záleský)
6.1 Komplikace anestezie při laparoskopických výkonech
6.1.1 Akutní hypotenze
6.1.2 Plicní komplikace
6.2 Komplikace spojené s vytvořením pneumoperitonea
6.2.1 Insuflační tlak
6.2.2 Subkutánní a preperitoneální emfyzém
6.2.3 Plynová embolie
6.3 Komplikace spojené se zaváděním trokarů
6.3.1 Intraabdominální adheze
6.3.2 Hloubka penetrace trokaru
6.4 Vaskulární poranění
6.4.1 Cévy břišní stěny
6.4.2 Subfasciální preperitonální oblast
6.4.3 Velké retroperitoneální cévy
6.4.4 Jiná vaskulární poranění
6.5 Gastrointestinální poranění
6.5.1 Perforace žaludku
6.5.2 Perforace tenkého střeva
6.5.3 Poranění tlustého střeva
6.6 Poranění močového traktu
6.7 Komplikace v oblasti břišní stěny
6.8 Infekční komplikace
6.9 Poranění elektrickým proudem a selhání přístrojového vybavení
6.10 Komplikace jednotlivých laparoskopických urologických operací
6.10.1 Komplikace laparoskopické adrenalektomie
6.10.2 Komplikace laparoskopické nefrektomie
6.10.3 Komplikace laparoskopické pyeloplastiky
6.10.4 Komplikace laparoskopické pánevní lymfadenektomie
6.10.5 Komplikace laparoskopické retroperitoneální lymfadenektomie
6.10.6 Komplikace laparoskopické radikální prostatektomie
6.10.7 Komplikace laparoskopické varikokélektomie
6.11 Závěr
7 Extrakorporální litotrypse rázovou vlnou (R. Zachoval, J. Kuncová)
7.1 Úvod
7.2 Absolutní kontraindikace provedení LERV
7.3 Vliv rázových vln na srdeční akci
7.4 Potřeba anestezie
7.5 Mortalita a závažná morbidita LERV
7.5.1 Komplikace způsobené účinkem rázových vln na tkáně
7.5.1.1 Účinek rázových vln na parenchym ledviny
7.5.1.2 Účinek rázových vln na jiné orgány
7.5.2 Komplikace způsobené fragmentací konkrementu
7.5.3 Infekční komplikace po LERV
8 Infekční onemocnění (R. Zachoval, J. Heráček)
8.1 Urosepse
8.2 Fournierova gangréna
8.3 Bronchopneumonie
8.3.1 Bakteriální pneumonie
8.3.2 Intersticiální pneumonie (pneumonitidy)
8.3.3 Problematika nozokomiálních pneumonií
8.3.4 Pneumonie jako urologické pooperační komplikace
8.4 Peritonitida
9 Pokročilá nádorová onemocnění (R. Zachoval)
9.1 Nádory močového měchýře
9.1.1 Infiltrující a lokálně pokročilý nádor
9.1.2 Metastatický nádor
9.1.2.2 Léčba metastatického karcinomu močového měchýře
9.1.2.3 Léčba pacientů s renální insuficiencí
9.1.2.4 Léčba neuroteliálních karcinomů močového měchýře
9.1.2.5 Chirurgická terapie
9.2 Nádory prostaty
9.2.1 Hormonální terapie
9.2.1.1 Vysazení antiandrogenů u pacientů s totální androgenní blokádou
9.2.1.2 Léčba antiandrogeny u pacientů s chirurgickou nebo medikamentózní kastrací
9.2.1.3 Inhibice adrenálních steroidů
9.2.1.4 Léčba ostatními kortikosteroidy
9.2.2 Chemoterapie
9.3 Nádory ledvin
9.3.1 Imunoterapie
9.3.2 Radioterapie
9.3.3 Chirurgická léčba
Závěr
Rejstřík

Titul Causae mortis v urologii byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 159 -20 %
E-kniha 475 -20 %
Tištěná 552 -20 %
E-kniha 470 -20 %
Tištěná 599 -20 %
E-kniha 510 -20 %

Causae mortis v urologii

Autoři podrobují klinický materiál kritickému hodnocení s cílem zjistit, zda se v léčebném postupu nestala chyba. V případě, že tomu tak bylo, zjišťují, o jakou chybu se jednalo, na kterém stupni zdravotnické péče a ve které fázi vyšetřování nebo léčby a v čem bylo úmrtí ovlivněno ze strany lékaře a v čem ze strany pacienta. Tím, že se snaží najít seriózní odpověď na některé z otázek, týkajících se příčin úmrtí urologických nemocných, je publikace zcela ojedinělá a má i aspekt forenzní.
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodánr: 2805

Z obsahu knihy Causae mortis v urologii

Poděkování
Předmluva
Zkratky
1 Epidemiologie úmrtí urologických pacientů (M. Čelko, R. Zachoval)
2 Základní problematika anestezie a intenzivní péče u urologických pacientů (J. Pachl, R. Zachoval)
3 Otevřené urologické operace (M. Urban)
3.1 Nefrektomie
3.1.1 Nefrektomie
3.1.2 Resekce ledviny
3.1.3 Operace tumoru ledviny s trombem ve vena cava
3.1.4 Operace tumoru ledviny infiltrujícího okolní struktury
3.2 Transvezikální prostatektomie
3.3 Radikální cystektomie
3.4 Paliativní derivační výkony
3.5 Radikální prostatektomie
3.5.1 Peroperační komplikace
3.5.2 Časné pooperační komplikace
3.6 Pyelolitotomie
4 Endoskopické operace na horních močových cestách (O. Köhler, R. Zachoval)
4.1 Komplikace ureterorenoskopie
4.1.1 Akutní komplikace
4.1.1.1 Velké komplikace
4.1.1.2 Malé komplikace
4.1.2 Chronické komplikace
4.1.3 Reflux
4.2 Komplikace perkutánních operací
4.2.1 Krvácení
4.2.2 Poranění okolních orgánů
4.2.3 Poranění dutého systému ledviny
4.2.4 Jiné komplikace
5 Endoskopické operace na dolních močových cestách (R. Zachoval)
5.1 Problematika transuretrální resekce prostaty
5.1.1 Úvod
5.1.2 Mortalita benigní hyperplazie prostaty
5.1.3 Výsledky studií hodnotících mortalitu TURP
5.1.4 Výsledky studií hodnotících závažnou morbiditu TURP
5.1.5 Vliv druhu pracoviště na pooperační mortalitu a morbiditu
5.1.6 Vliv předoperační interní zátěže na pooperační mortalitu a morbiditu
5.1.7 Vliv velikosti prostaty na pooperační mortalitu a morbi ditu
5.1.8 Měření peroperační ischemie myokardu při TURP a její vliv na pooperační mortalitu a morbiditu
5.1.9 Specifické příčiny pooperační mortality a morbidity
5.1.10 Dlouhodobá mortalita TURP
5.1.11 Závěr
6 Laparoskopické operace (R. Zachoval, M. Záleský)
6.1 Komplikace anestezie při laparoskopických výkonech
6.1.1 Akutní hypotenze
6.1.2 Plicní komplikace
6.2 Komplikace spojené s vytvořením pneumoperitonea
6.2.1 Insuflační tlak
6.2.2 Subkutánní a preperitoneální emfyzém
6.2.3 Plynová embolie
6.3 Komplikace spojené se zaváděním trokarů
6.3.1 Intraabdominální adheze
6.3.2 Hloubka penetrace trokaru
6.4 Vaskulární poranění
6.4.1 Cévy břišní stěny
6.4.2 Subfasciální preperitonální oblast
6.4.3 Velké retroperitoneální cévy
6.4.4 Jiná vaskulární poranění
6.5 Gastrointestinální poranění
6.5.1 Perforace žaludku
6.5.2 Perforace tenkého střeva
6.5.3 Poranění tlustého střeva
6.6 Poranění močového traktu
6.7 Komplikace v oblasti břišní stěny
6.8 Infekční komplikace
6.9 Poranění elektrickým proudem a selhání přístrojového vybavení
6.10 Komplikace jednotlivých laparoskopických urologických operací
6.10.1 Komplikace laparoskopické adrenalektomie
6.10.2 Komplikace laparoskopické nefrektomie
6.10.3 Komplikace laparoskopické pyeloplastiky
6.10.4 Komplikace laparoskopické pánevní lymfadenektomie
6.10.5 Komplikace laparoskopické retroperitoneální lymfadenektomie
6.10.6 Komplikace laparoskopické radikální prostatektomie
6.10.7 Komplikace laparoskopické varikokélektomie
6.11 Závěr
7 Extrakorporální litotrypse rázovou vlnou (R. Zachoval, J. Kuncová)
7.1 Úvod
7.2 Absolutní kontraindikace provedení LERV
7.3 Vliv rázových vln na srdeční akci
7.4 Potřeba anestezie
7.5 Mortalita a závažná morbidita LERV
7.5.1 Komplikace způsobené účinkem rázových vln na tkáně
7.5.1.1 Účinek rázových vln na parenchym ledviny
7.5.1.2 Účinek rázových vln na jiné orgány
7.5.2 Komplikace způsobené fragmentací konkrementu
7.5.3 Infekční komplikace po LERV
8 Infekční onemocnění (R. Zachoval, J. Heráček)
8.1 Urosepse
8.2 Fournierova gangréna
8.3 Bronchopneumonie
8.3.1 Bakteriální pneumonie
8.3.2 Intersticiální pneumonie (pneumonitidy)
8.3.3 Problematika nozokomiálních pneumonií
8.3.4 Pneumonie jako urologické pooperační komplikace
8.4 Peritonitida
9 Pokročilá nádorová onemocnění (R. Zachoval)
9.1 Nádory močového měchýře
9.1.1 Infiltrující a lokálně pokročilý nádor
9.1.2 Metastatický nádor
9.1.2.2 Léčba metastatického karcinomu močového měchýře
9.1.2.3 Léčba pacientů s renální insuficiencí
9.1.2.4 Léčba neuroteliálních karcinomů močového měchýře
9.1.2.5 Chirurgická terapie
9.2 Nádory prostaty
9.2.1 Hormonální terapie
9.2.1.1 Vysazení antiandrogenů u pacientů s totální androgenní blokádou
9.2.1.2 Léčba antiandrogeny u pacientů s chirurgickou nebo medikamentózní kastrací
9.2.1.3 Inhibice adrenálních steroidů
9.2.1.4 Léčba ostatními kortikosteroidy
9.2.2 Chemoterapie
9.3 Nádory ledvin
9.3.1 Imunoterapie
9.3.2 Radioterapie
9.3.3 Chirurgická léčba
Závěr
Rejstřík

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 431 -20 %
Tištěná 511 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace