0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6979
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  203  -20 %
Ihned ke stažení
i: 19317 n: 24770598r: 6979
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Prakticky zaměřená publikace s mnoha příklady je určena zejména podnikatelům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a vzhledem k tomu, že představuje i teoretická východiska, tak i studentům středních a vysokých škol. Kniha pojednává o jednotlivých oblastech cestovního ruchu (CR): počínaje ubytovacími a stravovacími službami přes dopravní služby až po služby průvodců a cestovní kanceláře a agentury. Dále se věnuje řízení destinace a financování rozvoje CR a legislativním podmínkám CR, aplikuje principy marketing managementu do cestovního ruchu a přibližuje specifické techniky CR, jako např. franchising nebo revenue/yield management, a specifické formy CR, jako je kongresový CR, CR na venkově či golfová turistika. Čtivá publikace shrnuje všechny důležité oblasti cestovního ruchu (teoretické východisko plus praktická aplikace) a poskytuje tak čtenářům komplexní přehled od obecných zákonitostí až po specifické nástroje řízení cestovního ruchu.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi

O autorech 11
Předmluva 13
1 Úvod 15
Literatura a prameny ke kapitole 16
2 Vymezení cestovního ruchu 17
2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18
2.2 Typologie cestovního ruchu 19
2.2.1 Formy cestovního ruchu 19
2.2.2 Druhy cestovního ruchu 20
2.3 Specifika trhu cestovního ruchu 22
Literatura a prameny ke kapitole 23
3 Vývoj cestovního ruchu 24
3.1 Prvopočátky cestovního ruchu 25
3.2 Moderní cestovní ruch 25
3.3 Novodobý cestovní ruch 26
3.3.1 Československo / Česká republika 26
3.3.2 Cestovní ruch na Západě 26
3.4 Současné období (po roce 1989) 27
3.4.1 Vývoj v Československu / České republice 27
3.4.2 Charakteristické rysy a požadavky současného cestovního ruchu 31
Literatura a prameny ke kapitole 32
4 Faktory ovlivňující cestovní ruch 34
4.1 Lokalizační faktory 34
4.1.1 Přírodní podmínky 34
4.1.2 Společenské atraktivity 35
4.1.3 Význam lokalizačních faktorů pro marketing destinací 35
4.2 Realizační faktory 35
4.2.1 Doprava 36
4.2.2 Infrastruktura služeb 36
4.3 Selektivní (stimulační) faktory 37
4.3.1 Objektivní stimulační faktory 38
4.3.2 Subjektivní stimulační faktory 39
Literatura a prameny ke kapitole 39
5 Regiony, destinace 40
5.1 NUTS 40
5.2 Mikroregiony, turistické regiony, euroregiony 40
5.2.1 Mikroregiony 40
5.2.2 Turistické regiony 40
5.3 Destinace 42
Literatura a prameny ke kapitole 43
6 Řízení cestovního ruchu v ČR 45
6.1 Kompetence v oblasti řízení cestovního ruchu 45
6.1.1 Stát (NUTS 1) 45
6.1.2 Kraje (NUTS 3) 46
6.1.3 Obce a města (NUTS 5) 47
6.1.4 Sdružení obcí 47
6.1.5 Podnikatelský sektor 47
6.1.6 Turistické informační centrum 47
Literatura a prameny ke kapitole 48
7 Materiálně-technická základna 49
7.1 Ubytovací služby v cestovním ruchu 49
7.1.1 Členění ubytovacích zařízení 49
7.1.2 Hromadná ubytovací zařízení 50
7.1.3 Individuální ubytovací zařízení 51
7.1.4 Terminologie ubytovacích služeb 51
7.1.5 Základní aspekty provozu ubytovacího zařízení 52
7.1.6 Klasifikace ubytovacích zařízení 55
7.2 Stravovací služby v cestovním ruchu 56
7.2.1 Společné stravování 56
7.2.2 Catering 57
7.2.3 Terminologie stravovacích služeb 58
7.2.4 Základní aspekty provozu stravovacího zařízení 59
7.3 Cestovní kanceláře a agentury 60
7.3.1 Předmět činnosti 60
7.3.2 Situace na trhu v ČR a zahraničí 61
7.3.3 Specifika služeb cestovních kanceláří 62
7.4 Služby průvodců 63
7.5 Dopravní služby v cestovním ruchu 64
7.5.1 Železniční doprava 65
7.5.2 Silniční doprava 66
7.5.3 Letecká doprava 67
7.5.4 Vodní (lodní) doprava 69
7.5.5 Cyklodoprava, cykloturistika 71
7.5.6 Další druhy dopravy 73
Literatura a prameny ke kapitole 73
8 Legislativní podmínky pro služby CR 74
8.1 Základní legislativní rámec 74
8.1.1 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 74
8.1.2 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 74
8.1.3 Vyhláška MMR o obecných technických požadavcích na stavbu 75
8.1.4 Daň z příjmů 75
8.1.5 Daň z nemovitostí 76
8.1.6 Daň silniční a použití vozidla pro podnikatelské účely 76
8.1.7 Daň z přidané hodnoty, DPH 77
8.1.8 Poplatky koncesionářské a autorské 77
8.1.9 Program statistických zjišťování 77
8.1.10 Požární bezpečnost, bezpečnost práce 77
8.1.11 Další zákony 77
8.2 Legislativa pro ubytovací služby 78
8.2.1 Ubytovací služby - obsahová náplň, živnost ohlašovací volná 78
8.2.2 Hostinská činnost - obsahová náplň, živnost ohlašovací řemeslná 79
8.2.3 Poplatky místní 79
8.2.4 Evidence činností, informační a registrační povinnosti, ochrana osobních údajů 79
8.3 Legislativa pro stravovací služby 83
8.3.1 Vyhláška 252/2004 sb., o požadavcích na pitnou a teplou vodu 84
8.3.2 Podmínky provozu stravovacího zařízení 84
8.3.3 HACCP 85
8.4 Legislativa pro služby cestovních agentur a kanceláří 87
8.4.1 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -
obsahová náplň, živnost volná 87
8.4.2 Provozování cestovní kanceláře - obsahová náplň, živnost koncesovaná 87
8.4.3 Zájezd, cestovní smlouva 88
8.5 Legislativa pro průvodcovské činnosti 90
8.6 Legislativa pro silniční osobní motorovou dopravu 90
8.7 Další živnosti volné 91
8.8 Pasová a celní služba 91
8.8.1 Schengenský prostor 92
8.8.2 Víza 92
8.8.3 Celní kontrola 93
8.8.4 Devizová kontrola 94
Literatura a prameny ke kapitole 94
9 Využití principů marketingového managementu v cestovním ruchu 96
9.1 Vlastnosti služeb cestovního ruchu 96
9.2 Rozhodovací proces a psychologické aspekty účastníků cestovního ruchu 98
9.2.1 Specifika rozhodovacího procesu 101
9.3 Nástroje marketingu v cestovním ruchu 102
9.3.1 Strategické analýzy 103
9.3.2 Marketingová strategie a taktika 107
9.3.3 Marketingový mix 108
9.3.4 Product - produkt 111
9.3.5 Price - cena 115
9.3.6 Place - distribuce 122
9.3.7 Promotion - propagace 124
9.3.8 Packaging - balíčky služeb 134
9.3.9 Programming - programování 136
9.3.10 People - lidé 136
9.3.11 Partnership - partnerství 136
9.4 Segmentace trhu cestovního ruchu 137
9.4.1 Proces segmentace 138
9.4.2 Segmentační kritéria 139
9.5 Kvalita služeb v cestovním ruchu 141
9.5.1 Kvalita jako komplexní otázka 141
9.5.2 Přístupy k hodnocení kvality 142
9.5.3 Kvalita z pohledu udržitelnosti v CR 144
9.6 Marketing destinace 149
9.6.1 Strategický marketing destinací 150
9.6.2 Životní cyklus destinace 151
9.6.3 Velikost destinace a její konkurenceschopnost 152
9.6.4 Image destinace 154
9.6.5 Positioning (umisťování produktu) 156
9.6.6 Branding (politika značky) 158
9.6.7 Systémy klíčových produktů (obchodů) 160
9.6.8 Distribuční sítě 160
Literatura a prameny ke kapitole 161
10 Destinační management 163
10.1 Organizace cestovního ruchu v destinaci 163
Literatura a prameny ke kapitole 166
11 Speciální techniky v cestovním ruchu 167
11.1 Timesharing 167
11.2 Franchising 168
11.3 Revenue/yield management (RYM) 169
11.3.1 Systémy a procedury 170
11.3.2 Strategické a taktické plánování 171
11.3.3 Systémy zpětné vazby 173
Literatura a prameny ke kapitole 174
12 Podpora cestovního ruchu z veřejných zdrojů 176
12.1 Poslání a struktura podpůrných finančních nástrojů 176
12.2 Příprava projektu 178
12.2.1 Prvotní analýza charakteru projektu a finančního zdroje 179
12.2.2 Základní požadavky na žadatele a projekty 180
12.2.3 Realizace projektu 183
12.2.4 Udržitelnost výstupů projektu 184
Literatura a prameny ke kapitole 185
13 Specifické formy cestovního ruchu 186
13.1 Cestovní ruch dětí a mládeže 188
13.2 Cestovní ruch seniorů (50+) 189
13.3 Kongresový a incentivní CR (KIT) 190
13.4 Golfová turistika 192
13.5 Lázeňství a wellness 194
13.6 Cestovní ruch na venkově 196
13.7 Pěší a cykloturistika 200
13.8 Náboženský cestovní ruch 202
13.9 Kosmická turistika 203
Literatura a prameny ke kapitole 203
Přílohy 206
Příloha 1:
Vytvoření metodiky hodnocení vhodnosti investičních záměrů
v rekreační plavbě v ČR 206
Příloha 2:
Hodnocení plnění zásad udržitelného cestovního ruchu
v ubytovacím zařízení podle ECEAT Quality Label 211
Shrnutí/Summary 213

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 5.73MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 5.73 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6979
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
254  203  -20 %
Ihned ke stažení
i: 19317 n: 24770598r: 6979
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prakticky zaměřená publikace s mnoha příklady je určena zejména podnikatelům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a vzhledem k tomu, že představuje i teoretická východiska, tak i studentům středních a vysokých škol. Kniha pojednává o jednotlivých oblastech cestovního ruchu (CR): počínaje ubytovacími a stravovacími službami přes dopravní služby až po služby průvodců a cestovní kanceláře a agentury. Dále se věnuje řízení destinace a financování rozvoje CR a legislativním podmínkám CR, aplikuje principy marketing managementu do cestovního ruchu a přibližuje specifické techniky CR, jako např. franchising nebo revenue/yield management, a specifické formy CR, jako je kongresový CR, CR na venkově či golfová turistika. Čtivá publikace shrnuje všechny důležité oblasti cestovního ruchu (teoretické východisko plus praktická aplikace) a poskytuje tak čtenářům komplexní přehled od obecných zákonitostí až po specifické nástroje řízení cestovního ruchu.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi

O autorech 11
Předmluva 13
1 Úvod 15
Literatura a prameny ke kapitole 16
2 Vymezení cestovního ruchu 17
2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18
2.2 Typologie cestovního ruchu 19
2.2.1 Formy cestovního ruchu 19
2.2.2 Druhy cestovního ruchu 20
2.3 Specifika trhu cestovního ruchu 22
Literatura a prameny ke kapitole 23
3 Vývoj cestovního ruchu 24
3.1 Prvopočátky cestovního ruchu 25
3.2 Moderní cestovní ruch 25
3.3 Novodobý cestovní ruch 26
3.3.1 Československo / Česká republika 26
3.3.2 Cestovní ruch na Západě 26
3.4 Současné období (po roce 1989) 27
3.4.1 Vývoj v Československu / České republice 27
3.4.2 Charakteristické rysy a požadavky současného cestovního ruchu 31
Literatura a prameny ke kapitole 32
4 Faktory ovlivňující cestovní ruch 34
4.1 Lokalizační faktory 34
4.1.1 Přírodní podmínky 34
4.1.2 Společenské atraktivity 35
4.1.3 Význam lokalizačních faktorů pro marketing destinací 35
4.2 Realizační faktory 35
4.2.1 Doprava 36
4.2.2 Infrastruktura služeb 36
4.3 Selektivní (stimulační) faktory 37
4.3.1 Objektivní stimulační faktory 38
4.3.2 Subjektivní stimulační faktory 39
Literatura a prameny ke kapitole 39
5 Regiony, destinace 40
5.1 NUTS 40
5.2 Mikroregiony, turistické regiony, euroregiony 40
5.2.1 Mikroregiony 40
5.2.2 Turistické regiony 40
5.3 Destinace 42
Literatura a prameny ke kapitole 43
6 Řízení cestovního ruchu v ČR 45
6.1 Kompetence v oblasti řízení cestovního ruchu 45
6.1.1 Stát (NUTS 1) 45
6.1.2 Kraje (NUTS 3) 46
6.1.3 Obce a města (NUTS 5) 47
6.1.4 Sdružení obcí 47
6.1.5 Podnikatelský sektor 47
6.1.6 Turistické informační centrum 47
Literatura a prameny ke kapitole 48
7 Materiálně-technická základna 49
7.1 Ubytovací služby v cestovním ruchu 49
7.1.1 Členění ubytovacích zařízení 49
7.1.2 Hromadná ubytovací zařízení 50
7.1.3 Individuální ubytovací zařízení 51
7.1.4 Terminologie ubytovacích služeb 51
7.1.5 Základní aspekty provozu ubytovacího zařízení 52
7.1.6 Klasifikace ubytovacích zařízení 55
7.2 Stravovací služby v cestovním ruchu 56
7.2.1 Společné stravování 56
7.2.2 Catering 57
7.2.3 Terminologie stravovacích služeb 58
7.2.4 Základní aspekty provozu stravovacího zařízení 59
7.3 Cestovní kanceláře a agentury 60
7.3.1 Předmět činnosti 60
7.3.2 Situace na trhu v ČR a zahraničí 61
7.3.3 Specifika služeb cestovních kanceláří 62
7.4 Služby průvodců 63
7.5 Dopravní služby v cestovním ruchu 64
7.5.1 Železniční doprava 65
7.5.2 Silniční doprava 66
7.5.3 Letecká doprava 67
7.5.4 Vodní (lodní) doprava 69
7.5.5 Cyklodoprava, cykloturistika 71
7.5.6 Další druhy dopravy 73
Literatura a prameny ke kapitole 73
8 Legislativní podmínky pro služby CR 74
8.1 Základní legislativní rámec 74
8.1.1 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 74
8.1.2 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 74
8.1.3 Vyhláška MMR o obecných technických požadavcích na stavbu 75
8.1.4 Daň z příjmů 75
8.1.5 Daň z nemovitostí 76
8.1.6 Daň silniční a použití vozidla pro podnikatelské účely 76
8.1.7 Daň z přidané hodnoty, DPH 77
8.1.8 Poplatky koncesionářské a autorské 77
8.1.9 Program statistických zjišťování 77
8.1.10 Požární bezpečnost, bezpečnost práce 77
8.1.11 Další zákony 77
8.2 Legislativa pro ubytovací služby 78
8.2.1 Ubytovací služby - obsahová náplň, živnost ohlašovací volná 78
8.2.2 Hostinská činnost - obsahová náplň, živnost ohlašovací řemeslná 79
8.2.3 Poplatky místní 79
8.2.4 Evidence činností, informační a registrační povinnosti, ochrana osobních údajů 79
8.3 Legislativa pro stravovací služby 83
8.3.1 Vyhláška 252/2004 sb., o požadavcích na pitnou a teplou vodu 84
8.3.2 Podmínky provozu stravovacího zařízení 84
8.3.3 HACCP 85
8.4 Legislativa pro služby cestovních agentur a kanceláří 87
8.4.1 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -
obsahová náplň, živnost volná 87
8.4.2 Provozování cestovní kanceláře - obsahová náplň, živnost koncesovaná 87
8.4.3 Zájezd, cestovní smlouva 88
8.5 Legislativa pro průvodcovské činnosti 90
8.6 Legislativa pro silniční osobní motorovou dopravu 90
8.7 Další živnosti volné 91
8.8 Pasová a celní služba 91
8.8.1 Schengenský prostor 92
8.8.2 Víza 92
8.8.3 Celní kontrola 93
8.8.4 Devizová kontrola 94
Literatura a prameny ke kapitole 94
9 Využití principů marketingového managementu v cestovním ruchu 96
9.1 Vlastnosti služeb cestovního ruchu 96
9.2 Rozhodovací proces a psychologické aspekty účastníků cestovního ruchu 98
9.2.1 Specifika rozhodovacího procesu 101
9.3 Nástroje marketingu v cestovním ruchu 102
9.3.1 Strategické analýzy 103
9.3.2 Marketingová strategie a taktika 107
9.3.3 Marketingový mix 108
9.3.4 Product - produkt 111
9.3.5 Price - cena 115
9.3.6 Place - distribuce 122
9.3.7 Promotion - propagace 124
9.3.8 Packaging - balíčky služeb 134
9.3.9 Programming - programování 136
9.3.10 People - lidé 136
9.3.11 Partnership - partnerství 136
9.4 Segmentace trhu cestovního ruchu 137
9.4.1 Proces segmentace 138
9.4.2 Segmentační kritéria 139
9.5 Kvalita služeb v cestovním ruchu 141
9.5.1 Kvalita jako komplexní otázka 141
9.5.2 Přístupy k hodnocení kvality 142
9.5.3 Kvalita z pohledu udržitelnosti v CR 144
9.6 Marketing destinace 149
9.6.1 Strategický marketing destinací 150
9.6.2 Životní cyklus destinace 151
9.6.3 Velikost destinace a její konkurenceschopnost 152
9.6.4 Image destinace 154
9.6.5 Positioning (umisťování produktu) 156
9.6.6 Branding (politika značky) 158
9.6.7 Systémy klíčových produktů (obchodů) 160
9.6.8 Distribuční sítě 160
Literatura a prameny ke kapitole 161
10 Destinační management 163
10.1 Organizace cestovního ruchu v destinaci 163
Literatura a prameny ke kapitole 166
11 Speciální techniky v cestovním ruchu 167
11.1 Timesharing 167
11.2 Franchising 168
11.3 Revenue/yield management (RYM) 169
11.3.1 Systémy a procedury 170
11.3.2 Strategické a taktické plánování 171
11.3.3 Systémy zpětné vazby 173
Literatura a prameny ke kapitole 174
12 Podpora cestovního ruchu z veřejných zdrojů 176
12.1 Poslání a struktura podpůrných finančních nástrojů 176
12.2 Příprava projektu 178
12.2.1 Prvotní analýza charakteru projektu a finančního zdroje 179
12.2.2 Základní požadavky na žadatele a projekty 180
12.2.3 Realizace projektu 183
12.2.4 Udržitelnost výstupů projektu 184
Literatura a prameny ke kapitole 185
13 Specifické formy cestovního ruchu 186
13.1 Cestovní ruch dětí a mládeže 188
13.2 Cestovní ruch seniorů (50+) 189
13.3 Kongresový a incentivní CR (KIT) 190
13.4 Golfová turistika 192
13.5 Lázeňství a wellness 194
13.6 Cestovní ruch na venkově 196
13.7 Pěší a cykloturistika 200
13.8 Náboženský cestovní ruch 202
13.9 Kosmická turistika 203
Literatura a prameny ke kapitole 203
Přílohy 206
Příloha 1:
Vytvoření metodiky hodnocení vhodnosti investičních záměrů
v rekreační plavbě v ČR 206
Příloha 2:
Hodnocení plnění zásad udržitelného cestovního ruchu
v ubytovacím zařízení podle ECEAT Quality Label 211
Shrnutí/Summary 213

O Autorovi

Ryglová Kateřina
Působí na Ústavu marketingu a obchodu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kde se významně podílela na vzniku nového bakalářského oboru Cestovní ruch, jehož je v současnosti garantem. Garantuje a zajišťuje výuku předmětů související s problematikou cestovního ruchu a marketingu. V rámci programu učitelských mobilit Socrates/Erasmus několikrát přednášela na partnerských univerzitách v zahraničí. Od roku 2003 působí také jako lektor modulu „Řízení cestovního ruchu“ na Brno International Business School (B.I.B.S.) v rámci programů validovaných Nottingham Trent University. V letech 2009–10 byla Kateřina Ryglová členem expertní pracovní skupiny pro přípravu Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna zajišťované Magistrátem města Brna. Mimo pedagogické činnosti je zapojena ve vědecko-výzkumných aktivitách a grantových projektech Pef Mendelovy univerzity. Je autorkou řady prací publikovaných na vědeckých konferencích a časopisech.
Burian Michal
Pracuje v nevládní i podnikatelské sféře. Je předsedou European Centre for Ecology and Tourism, zabývá se odborným poradenstvím a vlastní cestovní kancelář. Je expertem na udržitelný cestovní ruch a má řadu tuzemských i mezinárodních zkušeností. Prostřednictvím svých aktivit získal praktické pracovní zkušenosti na poli udržitelného rozvoje a speciálně cestovního ruchu. Má rozsáhlé praktické zkušenosti zejména s: analýzami (SWOT, studiemi proveditelnosti, CBA atd.) všech aspektů udržitelného, komunitního, rurálního cestovního ruchu a ekoturistiky, vývojem i implementací jednotlivých administrativních i marketingových nástrojů a produktů, přípravou, vývojem, řízením, monitoringem a evaluací projektů udržitelného rozvoje, vytvářením a implementací tréninkových programů pro podnikatele a pedagogickou činností na vysokoškolské i středoškolské úrovni, tvorbou a uplatněním systémů udržitelné kvality služeb cestovního ruchu.
Vajčnerová Ida
Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně a po jejím absolvování v roce 1990 začala podnikat v oblasti cestovního ruchu. Založila a více než deset let provozovala cestovní kancelář. Od roku 2001 působí na Mendelově univerzitě na Ústavu marketingu a obchodu, zavedla a garantuje zde předměty Podnikání v cestovním ruchu a Destinační management, dále vyučuje Cestovní ruch a Marketing. V roce 2007 získala doktorát v oboru Ekonomika a management. V současné době s týmem spolupracovníků pracuje na moderní koncepci výuky cestovního ruchu za využití inovačních projektů ESF s cílem propojit akademickou sféru s praxí. Je lektorkou odborných seminářů zaměřených na vzdělávání pracovníků veřejné správy a podnikatelů z praxe. Autorsky připravila řadu publikací a odborných článků, v poslední době se v rámci vědecko-výzkumné činnosti věnuje problematice kvality služeb v cestovním ruchu, hodnocení kvality a atraktivity destinace a destinačnímu managementu.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 190  -20 %
E-kniha 190  -20 %
Tištěná 149 
E-kniha 203  -20 %
Tištěná 382 
E-kniha 306  -20 %
E-kniha 183  -20 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.