0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

CSS - kaskádové styly

praktický manuál

Tištěná kniha
Šitá vazba
Titul doprodán
r: 3903
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

CSS ( Tabulky kaskádových stylů, Cascading Style Sheets) jsou skutečným přelomem ve způsobu formátování webových prezentací. Protože CSS neovlivňuje obsah dokumentů samotných, umožňuje vytvářet čisté, přísně strukturované dokumenty, vyhovujíci logice i standardům, umožňující bezproblémovou práci s obsahem vašich stránek i jiným aplikacím, než jakými jsou běžné prohlížeče (včetně čtecích zařízení pro nevidomé, mobilních zařízení, XML aplikací, fulltextových vyhledávačů na webu, ale třeba i starých textových prohlížečů). Jak je tato kniha napsánaTato kniha je psána trochu jinak, než je u většiny podobných knih o CSS zvykem. Najdete tu jen velmi málo teorie, kniha je koncipována spíše jako praktický manuál pro tvůrce webových stránek. Obsahuje základní popis využití CSS, dále detailní popis vlastností s přihlédnutím k praxi, řešení problémů pomocí JavaScriptu, využití spojení CSS a JavaScriptu, kompatibilitu CSS v nejčastěji používaných prohlížečích a další témata. Další rozdíl je v tom, že zde nezatajuji žádné problémy, které vás při vytváření dokumentů za pomoci CSS mohou potkat. Většina publikací o CSS se spokojí s tím, že popíší teorii, popíší stručně jednotlivé vlastnosti a připojí test podpory v jednotlivých prohlížečích v základních konstrukcích, avšak chování prohlížečů ve složitějších situacích příliš nerozebírají, aby čtenáře neodradili od CSS zcela. V této knize je tomu jinak – pokud jsem zjistil v určitých situacích nějaké nekorektní chování prohlížečů, neváhám na problém upozornit a nabídnu případně řešení. Rovněž se snažím nepreferovat žádný prohlížeč, nejsem ani stoupenec tzv. „IE ONLY“, ani bezvýhradný obdivovatel Mozilly, jsem zastáncem hesla „padni komu padni“, jen když to bude užitečné pro čtenáře. Co byste měli znátStudium této knihy předpokládá, že máte alespoň základní znalosti jazyka HTML či XHTML. Není nutná žádná znalost CSS (...to vás má tato kniha přece naučit...). Vítána je znalost jazyka JavaScript – není však vůbec nutná –, při jeho neznalosti se pouze připravíte o spoustu zajímavých možností. Struktura knihyJak již bylo uvedeno výše, tato kniha má posloužit hlavně praktickým potřebám webových tvůrců, proto zde praxe vysoce převažuje nad teorií. Zájemce o studium teorie CSS odkazuji na jinou literaturu či ještě lépe přímo na stránky W3C (www.w3.org), kde naleznete přesné znění všech specifikací (CSS 1, CSS 2, CSS 2,1, jakož i stále ještě rozpracované CSS 3). Největší část obsahu knihy (kapitoly 3 až 14) proto tvoří popis jednotlivých vlastností, návody na jejich praktické použití (a využití), řešení případných problémů s nekompatibilitou v prohlížečích a zajímavé tipy. Na konci každé kapitoly je pak ještě tabulka s detailním popisem podpory vlastností popsaných v této kapitole, a to ve všech běžně používaných prohlížečích (novější verze prohlížečů Mozilla, Opera, Internet Explorer a Konqueror). Popisované vlastnosti jsou do jednotlivých kapitol zařazovány podle toho, v jakých situacích jsou nejčastěji využívány (např. vlastnost font-size spolehlivě najdete v kapitole Vlastnosti písma).

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 95 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy CSS - kaskádové styly

Úvod

1. Základy CSS
1.1 Základem je dobrý dokument
1.2 Vytvoření stylopisu
1.3 Připojení stylopisu k dokumentu XHTML
1.4 Hodnoty
1.5 Selektory
1.6 Pseudotřídy a pseudoprvky
1.7 Kombinování a seskupování selektorů, pseudotříd a pseudoprvků
1.8 Média
1.9 Dědičnost
1.10 Vypočítané hodnoty a kaskáda
1.11 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

2. CSS a JavaScript
2.1 Připojení souboru JavaScriptu k dokumentu XHTML
2.2 Identifikace prohlížečů JavaScriptem (příklady)
2.3 Podstrčení vhodného stylu na základě identifikace prohlížeče

3. Rozměry prvků a přetékání obsahu
3.1 Výpočet rozměrů prvků
3.2 Šířka obsahu prvku – vlastnost width
3.3 Minimální šířka prvku – vlastnost min-width
3.4 Maximální šířka prvku – vlastnost max-width
3.5 Šířka prvku „od hrany rámečku po hranu rámečku“– vlastnost box-width
3.6 Výška obsahu prvku – vlastnost height
3.7 Minimální výška prvku – vlastnost min-height
3.8 Maximální výška prvku – vlastnost max-height
3.9 Výška prvku „od hrany rámečku po hranu rámečku“– vlastnost box-height
3.10 Výpočetní model rozměrů prvků – vlastnost box-sizing
3.11 Přetékání obsahu – vlastnosti overflow, overflow-x a overflow-y
3.12 Viditelná oblast – vlastnost clip
3.13 Viditelná oblast v CSS 3 – vlastnost overflow-clip
3.14 Viditelná oblast nahrazovaných prvků – vlastnost crop
3.15 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

4. Barvy a pozadí
4.1 Barva textu – vlastnost color
4.2 Styl pozadí – vlastnost background
4.3 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

5. Okraje, výplně a rámečky
5.1 Základní koncepce rámů
5.2 Okraje – vlastnost margin
5.3 Výplně – vlastnost padding
5.4 Rámečky – vlastnost border
5.5 Zaoblení rámečku – vlastnost border-radius
5.6 Obrazy v rámečku – vlastnosti border-image, border-corner-image, border-fit, border-image-transform, border-corner-image-transform
5.7 Obrys prvku – vlastnost outline
5.8 Stín prvku – vlastnost box-shadow
5.9 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

6. Vlastnosti písma
6.1 Typ písma – font-family
6.2 Velikost písma – font-size
6.3 Styl písma – font-style
6.4 Síla písma – font-weight
6.5 Kapitálky – font-variant
6.6 Výška řádek – line-height
6.7 Sdružená vlastnost – font
6.8 Hustota písma – font-stretch
6.9 Výška nízkých liter – font-size-adjust
6.10 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

7. Vlastnosti textu
7.1 Odsazení první řádky – vlastnost text-indent
7.2 Rozestup znaků – vlastnost letter-spacing
7.3 Rozestup slov – vlastnost word-spacing
7.4 Vodorovné zarovnání – vlastnost text-align
7.5 Svislé zarovnání – vlastnost vertical-align
7.6 Velikost písmen – vlastnost text-transform
7.7 Dekorace textu – vlastnost text-decoration
7.8 Stín kolem textu – vlastnost text-shadow
7.9 Rolování textu – vlastnosti marquee
7.10 Efekty písma – vlastnost font-effect
7.11 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

8. Typ prvku a viditelnost
8.1 Typ prvku – vlastnost display
8.2 Viditelnost prvku – vlastnost visibility
8.3 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

9. Pozice prvku
9.1 Pozice prvku – vlastnosti position, top, right, bottom, right, z-index
9.2 Plovoucí prvky – vlastnost float
9.3 Zrušení obtékání – vlastnost clear
9.4 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

10. Tabulky
10.1 Tabulky a CSS
10.2 Tabulkový formátovací model CSS
10.3 Tabulkové prvky
10.4 Šířka tabulky
10.5 Formátovací modely – vlastnost table-layout
10.6 Výška tabulky
10.7 Vodorovné zarovnání obsahu buněk
10.8 Svislé zarovnání obsahu buněk – vlastnost vertical-align
10.9 Formátování sloupců
10.10 Dynamické efekty – skrytí či zobrazení řádků a sloupců – vlastnost visibility
10.11 Slučování rámů buněk – vlastnost border-collapse
10.12 Rozestup mezi rámy buněk – vlastnost border-spacing
10.13 Zobrazení prázdných buněk – vlastnost empty-cells
10.14 Pozice titulku tabulky – vlastnost caption-side
10.15 Praktické příklady formátování tabulek v CSS
10.16 Automatické nastavení barev v buňkách podle obsahu
10.17 Podpora CSS v nejběžnějších prohlížečích

11. Generovaný obsah
11.1 Generování obsahu – vlastnost content
11.2 Čítače – vlastnosti counter-increment a counter-reset
11.3 Uvozovky – vlastnost quotes
11.4 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

12. Vlastnosti seznamů
12.1 Typ odrážky seznamu – vlastnost list-style-type
12.2 Obrázek jako odrážka seznamu – vlastnost list-style-image
12.3 Umístění odrážky seznamu – vlastnost list-style-position
12.4 Sdružená vlastnost list-style
12.5 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

13. Uživatelské efekty
13.1 Tvar kurzoru – vlastnost cursor
13.2 Průhlednost prvku – vlastnost opacity
13.3 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

14. Vlastnosti tisku
14.1 Zalamování textu – vlastnosti page-break-before,
14.2 Minimální počet řádků na stránce – vlastnosti orphans a widows
14.3 Tisknutelná oblast – pravidlo @page
14.4 Velikost a orientace tisknutelné oblasti – vlastnost size
14.5 Pojmenované stránky – vlastnost page
14.6 Adresování první, levé a pravé strany – pseudotřídy :first, :left a :right
14.7 Další tipy k formátování pro tisk
14.8 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

15. Odstřižení starých prohlížečů od stylů a skriptů, individualizace stylopisů
15.1 Individualizace stylů
15.2 Individualizace skriptů

16. Další tipy a řešení
16.1 Režimy prohlížečů
16.2 Zapsání stylu JavaScriptem
16.3 Registrace ovladačů událostí
16.4 Jak na onload
16.5 Rozbalovací nabídky
16.6 Nejzákladnější styly pište přímo do dokumentu

Rejstřík

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul CSS - kaskádové styly byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 220  -15 %
E-kniha 154  -15 %
Tištěná 149  -50 %
E-kniha 216  -15 %
Tištěná 69  -80 %

CSS - kaskádové styly

praktický manuál

Tištěná kniha
Šitá vazba
Titul doprodán
r: 3903
CSS ( Tabulky kaskádových stylů, Cascading Style Sheets) jsou skutečným přelomem ve způsobu formátování webových prezentací. Protože CSS neovlivňuje obsah dokumentů samotných, umožňuje vytvářet čisté, přísně strukturované dokumenty, vyhovujíci logice i standardům, umožňující bezproblémovou práci s obsahem vašich stránek i jiným aplikacím, než jakými jsou běžné prohlížeče (včetně čtecích zařízení pro nevidomé, mobilních zařízení, XML aplikací, fulltextových vyhledávačů na webu, ale třeba i starých textových prohlížečů). Jak je tato kniha napsánaTato kniha je psána trochu jinak, než je u většiny podobných knih o CSS zvykem. Najdete tu jen velmi málo teorie, kniha je koncipována spíše jako praktický manuál pro tvůrce webových stránek. Obsahuje základní popis využití CSS, dále detailní popis vlastností s přihlédnutím k praxi, řešení problémů pomocí JavaScriptu, využití spojení CSS a JavaScriptu, kompatibilitu CSS v nejčastěji používaných prohlížečích a další témata. Další rozdíl je v tom, že zde nezatajuji žádné problémy, které vás při vytváření dokumentů za pomoci CSS mohou potkat. Většina publikací o CSS se spokojí s tím, že popíší teorii, popíší stručně jednotlivé vlastnosti a připojí test podpory v jednotlivých prohlížečích v základních konstrukcích, avšak chování prohlížečů ve složitějších situacích příliš nerozebírají, aby čtenáře neodradili od CSS zcela. V této knize je tomu jinak – pokud jsem zjistil v určitých situacích nějaké nekorektní chování prohlížečů, neváhám na problém upozornit a nabídnu případně řešení. Rovněž se snažím nepreferovat žádný prohlížeč, nejsem ani stoupenec tzv. „IE ONLY“, ani bezvýhradný obdivovatel Mozilly, jsem zastáncem hesla „padni komu padni“, jen když to bude užitečné pro čtenáře. Co byste měli znátStudium této knihy předpokládá, že máte alespoň základní znalosti jazyka HTML či XHTML. Není nutná žádná znalost CSS (...to vás má tato kniha přece naučit...). Vítána je znalost jazyka JavaScript – není však vůbec nutná –, při jeho neznalosti se pouze připravíte o spoustu zajímavých možností. Struktura knihyJak již bylo uvedeno výše, tato kniha má posloužit hlavně praktickým potřebám webových tvůrců, proto zde praxe vysoce převažuje nad teorií. Zájemce o studium teorie CSS odkazuji na jinou literaturu či ještě lépe přímo na stránky W3C (www.w3.org), kde naleznete přesné znění všech specifikací (CSS 1, CSS 2, CSS 2,1, jakož i stále ještě rozpracované CSS 3). Největší část obsahu knihy (kapitoly 3 až 14) proto tvoří popis jednotlivých vlastností, návody na jejich praktické použití (a využití), řešení případných problémů s nekompatibilitou v prohlížečích a zajímavé tipy. Na konci každé kapitoly je pak ještě tabulka s detailním popisem podpory vlastností popsaných v této kapitole, a to ve všech běžně používaných prohlížečích (novější verze prohlížečů Mozilla, Opera, Internet Explorer a Konqueror). Popisované vlastnosti jsou do jednotlivých kapitol zařazovány podle toho, v jakých situacích jsou nejčastěji využívány (např. vlastnost font-size spolehlivě najdete v kapitole Vlastnosti písma).
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 95 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy CSS - kaskádové styly

Úvod

1. Základy CSS
1.1 Základem je dobrý dokument
1.2 Vytvoření stylopisu
1.3 Připojení stylopisu k dokumentu XHTML
1.4 Hodnoty
1.5 Selektory
1.6 Pseudotřídy a pseudoprvky
1.7 Kombinování a seskupování selektorů, pseudotříd a pseudoprvků
1.8 Média
1.9 Dědičnost
1.10 Vypočítané hodnoty a kaskáda
1.11 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

2. CSS a JavaScript
2.1 Připojení souboru JavaScriptu k dokumentu XHTML
2.2 Identifikace prohlížečů JavaScriptem (příklady)
2.3 Podstrčení vhodného stylu na základě identifikace prohlížeče

3. Rozměry prvků a přetékání obsahu
3.1 Výpočet rozměrů prvků
3.2 Šířka obsahu prvku – vlastnost width
3.3 Minimální šířka prvku – vlastnost min-width
3.4 Maximální šířka prvku – vlastnost max-width
3.5 Šířka prvku „od hrany rámečku po hranu rámečku“– vlastnost box-width
3.6 Výška obsahu prvku – vlastnost height
3.7 Minimální výška prvku – vlastnost min-height
3.8 Maximální výška prvku – vlastnost max-height
3.9 Výška prvku „od hrany rámečku po hranu rámečku“– vlastnost box-height
3.10 Výpočetní model rozměrů prvků – vlastnost box-sizing
3.11 Přetékání obsahu – vlastnosti overflow, overflow-x a overflow-y
3.12 Viditelná oblast – vlastnost clip
3.13 Viditelná oblast v CSS 3 – vlastnost overflow-clip
3.14 Viditelná oblast nahrazovaných prvků – vlastnost crop
3.15 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

4. Barvy a pozadí
4.1 Barva textu – vlastnost color
4.2 Styl pozadí – vlastnost background
4.3 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

5. Okraje, výplně a rámečky
5.1 Základní koncepce rámů
5.2 Okraje – vlastnost margin
5.3 Výplně – vlastnost padding
5.4 Rámečky – vlastnost border
5.5 Zaoblení rámečku – vlastnost border-radius
5.6 Obrazy v rámečku – vlastnosti border-image, border-corner-image, border-fit, border-image-transform, border-corner-image-transform
5.7 Obrys prvku – vlastnost outline
5.8 Stín prvku – vlastnost box-shadow
5.9 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

6. Vlastnosti písma
6.1 Typ písma – font-family
6.2 Velikost písma – font-size
6.3 Styl písma – font-style
6.4 Síla písma – font-weight
6.5 Kapitálky – font-variant
6.6 Výška řádek – line-height
6.7 Sdružená vlastnost – font
6.8 Hustota písma – font-stretch
6.9 Výška nízkých liter – font-size-adjust
6.10 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

7. Vlastnosti textu
7.1 Odsazení první řádky – vlastnost text-indent
7.2 Rozestup znaků – vlastnost letter-spacing
7.3 Rozestup slov – vlastnost word-spacing
7.4 Vodorovné zarovnání – vlastnost text-align
7.5 Svislé zarovnání – vlastnost vertical-align
7.6 Velikost písmen – vlastnost text-transform
7.7 Dekorace textu – vlastnost text-decoration
7.8 Stín kolem textu – vlastnost text-shadow
7.9 Rolování textu – vlastnosti marquee
7.10 Efekty písma – vlastnost font-effect
7.11 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

8. Typ prvku a viditelnost
8.1 Typ prvku – vlastnost display
8.2 Viditelnost prvku – vlastnost visibility
8.3 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

9. Pozice prvku
9.1 Pozice prvku – vlastnosti position, top, right, bottom, right, z-index
9.2 Plovoucí prvky – vlastnost float
9.3 Zrušení obtékání – vlastnost clear
9.4 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

10. Tabulky
10.1 Tabulky a CSS
10.2 Tabulkový formátovací model CSS
10.3 Tabulkové prvky
10.4 Šířka tabulky
10.5 Formátovací modely – vlastnost table-layout
10.6 Výška tabulky
10.7 Vodorovné zarovnání obsahu buněk
10.8 Svislé zarovnání obsahu buněk – vlastnost vertical-align
10.9 Formátování sloupců
10.10 Dynamické efekty – skrytí či zobrazení řádků a sloupců – vlastnost visibility
10.11 Slučování rámů buněk – vlastnost border-collapse
10.12 Rozestup mezi rámy buněk – vlastnost border-spacing
10.13 Zobrazení prázdných buněk – vlastnost empty-cells
10.14 Pozice titulku tabulky – vlastnost caption-side
10.15 Praktické příklady formátování tabulek v CSS
10.16 Automatické nastavení barev v buňkách podle obsahu
10.17 Podpora CSS v nejběžnějších prohlížečích

11. Generovaný obsah
11.1 Generování obsahu – vlastnost content
11.2 Čítače – vlastnosti counter-increment a counter-reset
11.3 Uvozovky – vlastnost quotes
11.4 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

12. Vlastnosti seznamů
12.1 Typ odrážky seznamu – vlastnost list-style-type
12.2 Obrázek jako odrážka seznamu – vlastnost list-style-image
12.3 Umístění odrážky seznamu – vlastnost list-style-position
12.4 Sdružená vlastnost list-style
12.5 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

13. Uživatelské efekty
13.1 Tvar kurzoru – vlastnost cursor
13.2 Průhlednost prvku – vlastnost opacity
13.3 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

14. Vlastnosti tisku
14.1 Zalamování textu – vlastnosti page-break-before,
14.2 Minimální počet řádků na stránce – vlastnosti orphans a widows
14.3 Tisknutelná oblast – pravidlo @page
14.4 Velikost a orientace tisknutelné oblasti – vlastnost size
14.5 Pojmenované stránky – vlastnost page
14.6 Adresování první, levé a pravé strany – pseudotřídy :first, :left a :right
14.7 Další tipy k formátování pro tisk
14.8 Podpora vlastností v nejběžnějších prohlížečích

15. Odstřižení starých prohlížečů od stylů a skriptů, individualizace stylopisů
15.1 Individualizace stylů
15.2 Individualizace skriptů

16. Další tipy a řešení
16.1 Režimy prohlížečů
16.2 Zapsání stylu JavaScriptem
16.3 Registrace ovladačů událostí
16.4 Jak na onload
16.5 Rozbalovací nabídky
16.6 Nejzákladnější styly pište přímo do dokumentu

Rejstřík

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 271  -15 %
E-kniha 230  -15 %
E-kniha 118  -15 %
Tištěná 229  -15 %
E-kniha 195  -15 %
E-kniha 257  -15 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.