0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Diagnostika a terapie duševních poruch

Tištěná kniha
Šitá vazba
Titul doprodán
r: 4153
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
543  489 
Ihned ke stažení
i: 15182 n: 24775432r: 4153
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům, pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice, o syndromologii a nozologii duševních poruch. V části o terapii kniha nabízí seznámení se správným psychologickým přístupem k pacientovi, informuje o psychofarmakoterapii, šokové terapii, rehabilitaci atp.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Diagnostika a terapie duševních poruch

Úvod Z historie české a světové psychiatrie Část I Diagnostika duševních poruch 1. Diagnostický proces 1.1Obecné zásady diagnostiky v psychiatrii 1.2 Duševní zdraví a duševní porucha (nemoc) 1.3 Modely duševních (a behaviorálních) poruch 1.4 Rozpoznání duševně nemocného 1.5 Klasifikační soustavy a diagnostika 1.6 Diagnostika - dynamický proces 1.7 Subjektivní činitelé v diagnostice 1.8 Objektivní faktory v diagnostice 1.9 Získávání a zpracování informací 1.9.1 Rozmluva s nemocným a jeho pozorování 1.9.2 Anamnestické údaje 1.9.3 Nynější onemocnění 1.9.4 Zaměřené psychiatrické vyšetření 1.9.5 Tělesné vyšetření 1.9.6 Popis chování 1.9.7 Psychiatrické zhodnocení (psychopatologický rozbor) 1.9.8 Diagnostický závěr 2. Symptomy duševních poruch 2.1 Symptom 2.2 Vnímání a jeho poruchy 2.2.1 Zvláštní projevy vnímání 2.2.2 Poruchy vnímání 2.3 Emotivita a její poruchy 2.3.1 Charakteristické rysy emocí 2.3.2 Rozdělení emocí 2.3.3 Somatické projevy emocí 2.3.4 Poruchy emotivity 2.3.5 Poruchy afektů 2.3.6 Poruchy nálad 2.3.7 Poruchy vyšších citů 2.3.8 Fobie 2.4 Paměť a její poruchy 2.4.1 Vlastnosti paměti 2.4.2 Poruchy paměti 2.5 Intelekt a jeho poruchy 2.5.1 Strukturální elementy 2.5.2 Vyšetřování intelektu 2.5.3 Poruchy intelektu 2.6 Myšlení a jeho poruchy 2.6.1 Poruchy myšlení 2.7 Vědomí a jeho poruchy 2.7.1 Změny vědomí 2.7.2 Poruchy vědomí 2.8 Pozornost a její poruchy 2.8.1 Poruchy pozornosti 2.9 Orientace a její poruchy 2.9.1 Poruchy orientace 2.10 Pudy, instinkty a jejich poruchy 2.10.1 Poruchy instinktů 2.10.2 Poruchy pudů 2.11 Jednání, vůle a jejich poruchy 2.11.1 Poruchy volního jednání 2.11.2 Poruchy vůle 2.11.3 Poruchy jednání 2.12 Osobnost a její poruchy 2.12.1 Snahy po třídění osobnosti 2.12.2 Vyšetřování osobnosti 2.12.3 Poruchy osobnosti 2.13 Somatické projevy u duševních poruch 2.14 Neklid 2.15 Agrese 2.16 Autoagrese a sebevražedná aktivita 3. Syndromy duševních poruch 3.1 Syndrom 3.2 Abstinenční syndrom 3.3 Akinetický syndrom 3.4 Amentní syndrom 3.5 Anxiózní syndrom 3.6 Apatický a apaticko-abulický syndrom 3.7 Autistický syndrom 3.8 Deliriózní (delirantní) syndrom 3.9 Depersonalizační syndrom 3.10 Depresivní syndrom 3.11 Fobický syndrom 3.12 Halucinatorní syndrom 3.13 Halucinatorně paranoidní syndrom 3.14 Hyperkinetický syndrom 3.15 Hypochondrický syndrom 3.16 Hysterický syndrom (konverzní, disociační) 3.17 Katatonní syndrom 3.18 Manický syndrom 3.19 Neurastenický syndrom 3.20 Obnubilatorní syndrom 3.21 Obsedantní syndrom 3.22 Oneiroidní syndrom 3.23 Organický psychosyndrom (dementní syndrom) 3.24 Paranoidní syndrom 3.25 Paranoidně halucinatorní syndrom 4. Duševní poruchy 4.1 F00-09 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických 4.1.1 F00 - Demence u Alzheimerovy choroby 4.1.2 Psychické poruchy při cévních onemocněních mozku 4.1.3 F02 - Demence u chorob klasifikovaných jinde 4.1.4 Psychické poruchy při zánětlivých onemocněních mozku 4.1.5 Psychické poruchy při expenzivních procesech nitrolebních 4.1.6 Psychické projevy při epilepsii 4.1.7 Psychické poruchy při lues 4.1.8 F04 - Organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný alkoholem a jinými drogami 4.1.9 F05 - Delirium jiné než vyvolané alkoholem a jinými drogami 4.1.10 F06 - Jiné duševní poruchy vznikající následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkce mozku nebo následkem somatického onemocnění 4.1.11 F06.0 - Organická halucinóza 4.1.12 F06.1 - Organická katatonní porucha 4.1.13 F06.2 - Organický syndrom s bludy (schizoformní) 4.1.14 F06.3 - Organické afektivní poruchy 4.1.15 F06.4-06.6 - Organická úzkostná porucha, organická disociační porucha, organická emoční labilita - astenická porucha 4.1.16 F06.7 - Mírná kognitivní porucha 4.1.17 F07 - Poruchy osobnosti a poruchy chování vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku 4.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinky psychoaktivních látek 4.2.1 F10 - Poruchy vyvolané požíváním alkoholu 4.2.2 Drogové závislosti jiné než na alkoholu 4.3 F20-29 - Schizofrenice, schizotypní poruchy a poruchy s bludy 4.3.1 F20 - Schizofrenie 4.3.2 F21 - Schizotypní porucha 4.3.3 F22 - Trvalé duševní poruchy s bludy 4.3.4 F23 - Akutní a přechodné psychotické poruchy 4.3.5 F24 - Indukovaná porucha s bludy 4.3.6 F25 - Schizoafektivní poruchy 4.4 F30-39 - Afektivní poruchy (poruchy nálady) 4.4.1 F30 - Manická epizoda 4.4.2 F31 - Bipolární afektivní porucha 4.4.3 F33 - Rekurentní depresivní porucha 4.4.4 F34 - Trvalé poruchy nálady 4.4.5 Výpovědi nemocných o depresi 4.5 F40-49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a samotoformní poruchy 4.5.1 F40 - Fobické úzkostné poruchy 4.5.2 F43 - Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení 4.5.3 F44 - Disociační (konverzní) poruchy 4.5.4 F45 - Somatoformní poruchy 4.5.5 F48 - Jiné neurotické poruchy 4.6 F50 - Poruchy příjmu potravy 4.6.1 F50.0 - Mentální anorexie 4.6.2 F60.2 - Mentální bulimie 4.7 F51 Neorganické poruchy spánku 4.7.1 F51.0 - Neorganická nespavost 4.7.2 F51.1 - Neorganická hypersomnie 4.7.3 F51.2 - Neorganické poruchy rytmu spánek-bdění 4.7.4 F51.3 - Somnambulismus (náměsíčnost) 4.7.5 F51.4 - Noční děsy (pavor nocturnus) 4.7.6 F51.5 - Noční můry (úzkostné sny) 4.8 F52 - Sexuální dysfunkce nevyvolaná organickou poruchou nebo nemocí 4.9 F53 - Duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím (neklasifikované jinde) 4.9.1 Psychické poruchy v období puberty při menses 4.10 F55 - Abúzus látek nevyvolávajících závislost 4.11 F60-69 - Poruchy osobnosti a chování u dospělých 4.11.1 Definice, terminologie 4.11.2 Klasifikace 4.11.3 Epidemiologie 4.11.4 Etiologie a patogeneze 4.11.5 Rizikové faktory a prevence 4.11.6 Klinický obraz 4.11.7 Diagnostická kritéria a klinický obraz jednotlivých poruch osobnosti 4.11.8 Terapie poruch osobnosti 4.12 F63 - Návykové a impulzivní poruchy 4.12.1 F63.0 - Patologické hráčství (gambling) 4.12.2 F63.1 - Patologické zakládání požárů (pyromanie) 4.12.3 F63.2 - Patologické kradení (kleptomanie) 4.12.4 F63.3 - Trichotillomanie 4.13 F64 - Poruchy pohlavní identity 4.13.1 F64.0 - Transsexualismus 4.13.2 F64.1 - Transvestitismus 4.13.3 F64.2 - Porucha pohlavní identity v dětství 4.14 F65 - Poruchy sexuální preference 4.14.1 F65.0 - Fetišismus 4.14.2 F65.2 - Exhibicionismus 4.14.3 F65.4 - Pedofilie 4.14.4 F65.6 - Sadomasochismus 4.15 F70-79 - Mentální retardace 4.15.1 Mentální retardace na podkladě chromozomálních odchylek 4.15.2 Mentální retardace na podkladě metabolických poruchy 4.15.3 Mentální retardace na bázi heredodegenerativních poruch 4.15.4 Sociální faktory v etiologii mentální retardace 4.15.5 Diagnostika mentální retardace (podle SZO) Část II Terapie duševních poruch 5. Psychologický přístup 5.1 Úvod a definice 5.2 Rozhovor 5.2.1 Rozhovor, jeho struktura a funkce 5.2.2 Některé specifické problémy 5.2.3 Sdělování diagnózy duševního onemocnění 5.2.4 Vedení rozhovoru s pozůstalými 5.3 Psychologický přístup k sobě jako zdravotníkovi 5.3.1 Burn-out syndrom 5.3.2 Prevence burn-out syndromu 6. Psychoterapie 6.1 Výzkum účinnosti psychoterapie 6.2 Psychoterapie v zobrazovacích metodách CNS 6.3 Kvalita života a duševní porucha 6.4 Hlavní směry a metody psychoterapie 6.4.1 Hlubinná a psychoanalytická psychoterapie 6.4.2 Dynamická a interpersonální psychoterapie 6.4.3 Rogersovská psychoterapie 6.4.4 Behaviorální psychoterapie 6.4.5 Kognitivní psychoterapie 6.4.6 Kognitivně behaviorální psychoterapie 6.4.7 Racionální psychoterapie 6.4.8 Sugestivní a hypnotická psychoterapie 6.4.9 Nácviková psychoterapie 6.4.10 Logoterapie a existenciální analýza 6.4.11 Gestalt psychoterapie (GPT) 6.4.12 Psychoterapeutické přístupy zaměřené na práci s tělem 6.4.13 Rodinná terapie (RT) 6.4.14 Integrativní psychoterapie 6.4.15 Terapeutická komunita (TK) (léčebné společenství) 6.4.16 Jiné psychoterapeutické metody používané v PPP 6.5 Krizová intervence 6.5.1 Definice, spouštěče, průběh 6.5.2 Suicidální krize 6.5.3 Organizace a limity krizové intervence 6.5.4 Zásady psychoterapie a farmakoterapie 7. Psychofarmakoterapie 7.1 Úvod 7.2 Psychostimulancia 7.3 Hypnotika 7.3.1 Klasická hypnosedativa 7.3.2 Benzodiazepiny 7.3.3 Z-hypnotika, pyrazinové deriváty 7.3.4 Terapie poruch spánku úpravou cirkadiánního rytmu - melatonin 7.3.5 Agonisté melatoninových receptorů 7.3.6 Další léčiva využívaná v léčbě poruch spánku 7.4 Antidepresiva 7.4.1 Antidepresiva I. generace 7.4.2 Antidepresiva II. generace 7.4.3 Antidepresiva III. generace - SSRI, ASRI, SARI, NARI, DARI 7.4.4 Antidepresiva IV. generace: SNRI, NaSSA, DNRI 7.4.5 Inhibitory zpětného vychytávání - RUI, Hypericum perforatum 7.4.6 SRE - stimulanty zpětného vychytávání serotoninu 7.4.7 MASSA - agonisté melatoninových receptorů a antagonisté serotoninových receptorů 7.4.8 Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) 7.4.9 Závěr 7.5 Anxiolytika 7.5.1 Propandiolová anxiolytika 7.5.2 Benzodiazepinová anxiolytika 7.5.3 Nebenzodiazepinová anxiolytika 7.6 Thymoprofylaktika 7.6.1 Lithium 7.6.2 Antiepileptika II. generace - valproáty a karbamazepin 7.6.3 Novější thymoprofylaktika - antiepileptika III. generace, lamotrigin, gabapentin, pregabalin, topiramat 7.7 Antipsychotika 7.7.1 Kontraindikace podání antipsychotik 7.7.2 Akutní podání 7.7.3 Antipsychotika první generace (AP 1. generace) 7.7.4 Antipsychotika II. generace 7.7.5 Depotní antipsychotika - prevence relapsu 7.7.6 Interakce antipsychotik 7.8 Neuroprotektiva a kognitiva 7.8.1 Kognitiva 7.8.2 Další látky využívané k léčbě demence 7.9 Léčiva používaná v léčbě závislosti na opioidech, alkoholu a tabáku 7.9.1 Detoxikace a detoxifikace 7.9.2 Substituční terapie 7.9.3 "Anti-cravingová léčbaa" 7.9.4 Senzabilizační léčba 7.9.5 Terapie závislosti na tabáku 7.10 Léčba erektilní dysfunkce 7.10.1 Stanovení diagnózy 7.10.2 Perorální léčba s centrálním účinkem, tzv. sexuální tonika, centrální alfa-2 adrenergní antagonisté 7.10.3 Perorální léčba s periferním účinkem 7.10.4 Další možnosti léčby 7.11 Fytoterapie v psychiatrii 7.11.1 Hypnotika a sedativa 7.11.2 Antidepresiva 7.11.3 Nootropika a prokognitiva 7.11.4 Ženšen 7.11.5 Bachovy květy nejsou byliny, ale homeopatika 7.12 Interakce psychofarmak, výhodné a nevýhodné kombinace psychofarmak 7.12.1 Farmaceutické interakce 7.12.2 Farmakokinetické interakce 7.12.3 Interakce na úrovni farmakodynamické 7.12.4 Některé vhodné a nevhodné kombinace antidepresiv a antipsychotik 7.12.5 Závěr 7.13 Intoxikace psychofarmaky 7.14 Psychofarmaka v nepsychiatrických indikacích 7.15 Volba psychofarmaka u definovaných skupin pacientů 7.15.1 Volba psychofarmaka v dětském věku 7.15.2 Volba psychofarmaka ve stáří 7.15.3 Volba psychofarmaka v graviditě a laktaci 7.15.4 Volba psychofarmaka při současné hyperplazii prostaty 7.15.5 Volba psychofarmaka při současné kardiopatii 7.15.6 Volba psychofarmaka při současné nefro- a hepatopatii 7.15.7 Volba psychofarmaka při současné nadváze 7.15.8 Volba psychofarmaka při současné sexuální dysfunkci 7.15.9 Volba psychofarmaka při současné Parkinsonově nemoci 8. Fyzické omezení a omezovací prostředky 8.1 Omezovací prostředky v psychiatrii 8.2 Přijetí do lůžkového psychiatrického zařízení bez souhlasu nemocného 8.3 Aplikace psychofarmak bez souhlasu pacienta a umělá výživa sonodou 9. Biologická terapie 9.1 Elektrokonvulzivní terapie (EKT) 9.1.1 Metodika postupu při EKT 9.1.2 Frekvence EKT 9.1.3 Nežádoucí účinky po EKT 9.1.4 EKT u speciálních populací 9.1.5 Souběžná farmakoterapie 9.1.6 EEG 9.1.7 Mechanismus účinku 9.1.8 Závěr 9.2 Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) 9.2.1 Mechanismus stimulace 9.2.2 Mechanismus účinku 9.3 Vagová stimulace (VNS) 9.4 Fototerapie 9.5 Experimentální metody 9.5.1 Magnetická konvulzivní terapie (magnetic seizure therapy, MST) 9.5.2 Hluboká mozková stimulace (DBS) 10. Psychiatrická rehabilitace a socioterapie 10.1 Cíle 10.2 Historie 10.3 Rehabilitace pracovní 10.4 Rehabilitace léčebná 10.5 Rehabilitace sociálně-psychologická a pedagogická 10.6 Rehabilitace sociálně-psychologická 10.7 Lázeňská léčba v psychiatrii 11. Terapeutické postupy v léčbě duševních poruch Literatura Rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.50MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Diagnostika a terapie duševních poruch
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.50 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Diagnostika a terapie duševních poruch

Tištěná kniha
Šitá vazba
Titul doprodán
r: 4153
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
543  489 
Ihned ke stažení
i: 15182 n: 24775432r: 4153
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům, pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice, o syndromologii a nozologii duševních poruch. V části o terapii kniha nabízí seznámení se správným psychologickým přístupem k pacientovi, informuje o psychofarmakoterapii, šokové terapii, rehabilitaci atp.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Diagnostika a terapie duševních poruch

Úvod Z historie české a světové psychiatrie Část I Diagnostika duševních poruch 1. Diagnostický proces 1.1Obecné zásady diagnostiky v psychiatrii 1.2 Duševní zdraví a duševní porucha (nemoc) 1.3 Modely duševních (a behaviorálních) poruch 1.4 Rozpoznání duševně nemocného 1.5 Klasifikační soustavy a diagnostika 1.6 Diagnostika - dynamický proces 1.7 Subjektivní činitelé v diagnostice 1.8 Objektivní faktory v diagnostice 1.9 Získávání a zpracování informací 1.9.1 Rozmluva s nemocným a jeho pozorování 1.9.2 Anamnestické údaje 1.9.3 Nynější onemocnění 1.9.4 Zaměřené psychiatrické vyšetření 1.9.5 Tělesné vyšetření 1.9.6 Popis chování 1.9.7 Psychiatrické zhodnocení (psychopatologický rozbor) 1.9.8 Diagnostický závěr 2. Symptomy duševních poruch 2.1 Symptom 2.2 Vnímání a jeho poruchy 2.2.1 Zvláštní projevy vnímání 2.2.2 Poruchy vnímání 2.3 Emotivita a její poruchy 2.3.1 Charakteristické rysy emocí 2.3.2 Rozdělení emocí 2.3.3 Somatické projevy emocí 2.3.4 Poruchy emotivity 2.3.5 Poruchy afektů 2.3.6 Poruchy nálad 2.3.7 Poruchy vyšších citů 2.3.8 Fobie 2.4 Paměť a její poruchy 2.4.1 Vlastnosti paměti 2.4.2 Poruchy paměti 2.5 Intelekt a jeho poruchy 2.5.1 Strukturální elementy 2.5.2 Vyšetřování intelektu 2.5.3 Poruchy intelektu 2.6 Myšlení a jeho poruchy 2.6.1 Poruchy myšlení 2.7 Vědomí a jeho poruchy 2.7.1 Změny vědomí 2.7.2 Poruchy vědomí 2.8 Pozornost a její poruchy 2.8.1 Poruchy pozornosti 2.9 Orientace a její poruchy 2.9.1 Poruchy orientace 2.10 Pudy, instinkty a jejich poruchy 2.10.1 Poruchy instinktů 2.10.2 Poruchy pudů 2.11 Jednání, vůle a jejich poruchy 2.11.1 Poruchy volního jednání 2.11.2 Poruchy vůle 2.11.3 Poruchy jednání 2.12 Osobnost a její poruchy 2.12.1 Snahy po třídění osobnosti 2.12.2 Vyšetřování osobnosti 2.12.3 Poruchy osobnosti 2.13 Somatické projevy u duševních poruch 2.14 Neklid 2.15 Agrese 2.16 Autoagrese a sebevražedná aktivita 3. Syndromy duševních poruch 3.1 Syndrom 3.2 Abstinenční syndrom 3.3 Akinetický syndrom 3.4 Amentní syndrom 3.5 Anxiózní syndrom 3.6 Apatický a apaticko-abulický syndrom 3.7 Autistický syndrom 3.8 Deliriózní (delirantní) syndrom 3.9 Depersonalizační syndrom 3.10 Depresivní syndrom 3.11 Fobický syndrom 3.12 Halucinatorní syndrom 3.13 Halucinatorně paranoidní syndrom 3.14 Hyperkinetický syndrom 3.15 Hypochondrický syndrom 3.16 Hysterický syndrom (konverzní, disociační) 3.17 Katatonní syndrom 3.18 Manický syndrom 3.19 Neurastenický syndrom 3.20 Obnubilatorní syndrom 3.21 Obsedantní syndrom 3.22 Oneiroidní syndrom 3.23 Organický psychosyndrom (dementní syndrom) 3.24 Paranoidní syndrom 3.25 Paranoidně halucinatorní syndrom 4. Duševní poruchy 4.1 F00-09 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických 4.1.1 F00 - Demence u Alzheimerovy choroby 4.1.2 Psychické poruchy při cévních onemocněních mozku 4.1.3 F02 - Demence u chorob klasifikovaných jinde 4.1.4 Psychické poruchy při zánětlivých onemocněních mozku 4.1.5 Psychické poruchy při expenzivních procesech nitrolebních 4.1.6 Psychické projevy při epilepsii 4.1.7 Psychické poruchy při lues 4.1.8 F04 - Organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný alkoholem a jinými drogami 4.1.9 F05 - Delirium jiné než vyvolané alkoholem a jinými drogami 4.1.10 F06 - Jiné duševní poruchy vznikající následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkce mozku nebo následkem somatického onemocnění 4.1.11 F06.0 - Organická halucinóza 4.1.12 F06.1 - Organická katatonní porucha 4.1.13 F06.2 - Organický syndrom s bludy (schizoformní) 4.1.14 F06.3 - Organické afektivní poruchy 4.1.15 F06.4-06.6 - Organická úzkostná porucha, organická disociační porucha, organická emoční labilita - astenická porucha 4.1.16 F06.7 - Mírná kognitivní porucha 4.1.17 F07 - Poruchy osobnosti a poruchy chování vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku 4.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinky psychoaktivních látek 4.2.1 F10 - Poruchy vyvolané požíváním alkoholu 4.2.2 Drogové závislosti jiné než na alkoholu 4.3 F20-29 - Schizofrenice, schizotypní poruchy a poruchy s bludy 4.3.1 F20 - Schizofrenie 4.3.2 F21 - Schizotypní porucha 4.3.3 F22 - Trvalé duševní poruchy s bludy 4.3.4 F23 - Akutní a přechodné psychotické poruchy 4.3.5 F24 - Indukovaná porucha s bludy 4.3.6 F25 - Schizoafektivní poruchy 4.4 F30-39 - Afektivní poruchy (poruchy nálady) 4.4.1 F30 - Manická epizoda 4.4.2 F31 - Bipolární afektivní porucha 4.4.3 F33 - Rekurentní depresivní porucha 4.4.4 F34 - Trvalé poruchy nálady 4.4.5 Výpovědi nemocných o depresi 4.5 F40-49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a samotoformní poruchy 4.5.1 F40 - Fobické úzkostné poruchy 4.5.2 F43 - Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení 4.5.3 F44 - Disociační (konverzní) poruchy 4.5.4 F45 - Somatoformní poruchy 4.5.5 F48 - Jiné neurotické poruchy 4.6 F50 - Poruchy příjmu potravy 4.6.1 F50.0 - Mentální anorexie 4.6.2 F60.2 - Mentální bulimie 4.7 F51 Neorganické poruchy spánku 4.7.1 F51.0 - Neorganická nespavost 4.7.2 F51.1 - Neorganická hypersomnie 4.7.3 F51.2 - Neorganické poruchy rytmu spánek-bdění 4.7.4 F51.3 - Somnambulismus (náměsíčnost) 4.7.5 F51.4 - Noční děsy (pavor nocturnus) 4.7.6 F51.5 - Noční můry (úzkostné sny) 4.8 F52 - Sexuální dysfunkce nevyvolaná organickou poruchou nebo nemocí 4.9 F53 - Duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím (neklasifikované jinde) 4.9.1 Psychické poruchy v období puberty při menses 4.10 F55 - Abúzus látek nevyvolávajících závislost 4.11 F60-69 - Poruchy osobnosti a chování u dospělých 4.11.1 Definice, terminologie 4.11.2 Klasifikace 4.11.3 Epidemiologie 4.11.4 Etiologie a patogeneze 4.11.5 Rizikové faktory a prevence 4.11.6 Klinický obraz 4.11.7 Diagnostická kritéria a klinický obraz jednotlivých poruch osobnosti 4.11.8 Terapie poruch osobnosti 4.12 F63 - Návykové a impulzivní poruchy 4.12.1 F63.0 - Patologické hráčství (gambling) 4.12.2 F63.1 - Patologické zakládání požárů (pyromanie) 4.12.3 F63.2 - Patologické kradení (kleptomanie) 4.12.4 F63.3 - Trichotillomanie 4.13 F64 - Poruchy pohlavní identity 4.13.1 F64.0 - Transsexualismus 4.13.2 F64.1 - Transvestitismus 4.13.3 F64.2 - Porucha pohlavní identity v dětství 4.14 F65 - Poruchy sexuální preference 4.14.1 F65.0 - Fetišismus 4.14.2 F65.2 - Exhibicionismus 4.14.3 F65.4 - Pedofilie 4.14.4 F65.6 - Sadomasochismus 4.15 F70-79 - Mentální retardace 4.15.1 Mentální retardace na podkladě chromozomálních odchylek 4.15.2 Mentální retardace na podkladě metabolických poruchy 4.15.3 Mentální retardace na bázi heredodegenerativních poruch 4.15.4 Sociální faktory v etiologii mentální retardace 4.15.5 Diagnostika mentální retardace (podle SZO) Část II Terapie duševních poruch 5. Psychologický přístup 5.1 Úvod a definice 5.2 Rozhovor 5.2.1 Rozhovor, jeho struktura a funkce 5.2.2 Některé specifické problémy 5.2.3 Sdělování diagnózy duševního onemocnění 5.2.4 Vedení rozhovoru s pozůstalými 5.3 Psychologický přístup k sobě jako zdravotníkovi 5.3.1 Burn-out syndrom 5.3.2 Prevence burn-out syndromu 6. Psychoterapie 6.1 Výzkum účinnosti psychoterapie 6.2 Psychoterapie v zobrazovacích metodách CNS 6.3 Kvalita života a duševní porucha 6.4 Hlavní směry a metody psychoterapie 6.4.1 Hlubinná a psychoanalytická psychoterapie 6.4.2 Dynamická a interpersonální psychoterapie 6.4.3 Rogersovská psychoterapie 6.4.4 Behaviorální psychoterapie 6.4.5 Kognitivní psychoterapie 6.4.6 Kognitivně behaviorální psychoterapie 6.4.7 Racionální psychoterapie 6.4.8 Sugestivní a hypnotická psychoterapie 6.4.9 Nácviková psychoterapie 6.4.10 Logoterapie a existenciální analýza 6.4.11 Gestalt psychoterapie (GPT) 6.4.12 Psychoterapeutické přístupy zaměřené na práci s tělem 6.4.13 Rodinná terapie (RT) 6.4.14 Integrativní psychoterapie 6.4.15 Terapeutická komunita (TK) (léčebné společenství) 6.4.16 Jiné psychoterapeutické metody používané v PPP 6.5 Krizová intervence 6.5.1 Definice, spouštěče, průběh 6.5.2 Suicidální krize 6.5.3 Organizace a limity krizové intervence 6.5.4 Zásady psychoterapie a farmakoterapie 7. Psychofarmakoterapie 7.1 Úvod 7.2 Psychostimulancia 7.3 Hypnotika 7.3.1 Klasická hypnosedativa 7.3.2 Benzodiazepiny 7.3.3 Z-hypnotika, pyrazinové deriváty 7.3.4 Terapie poruch spánku úpravou cirkadiánního rytmu - melatonin 7.3.5 Agonisté melatoninových receptorů 7.3.6 Další léčiva využívaná v léčbě poruch spánku 7.4 Antidepresiva 7.4.1 Antidepresiva I. generace 7.4.2 Antidepresiva II. generace 7.4.3 Antidepresiva III. generace - SSRI, ASRI, SARI, NARI, DARI 7.4.4 Antidepresiva IV. generace: SNRI, NaSSA, DNRI 7.4.5 Inhibitory zpětného vychytávání - RUI, Hypericum perforatum 7.4.6 SRE - stimulanty zpětného vychytávání serotoninu 7.4.7 MASSA - agonisté melatoninových receptorů a antagonisté serotoninových receptorů 7.4.8 Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) 7.4.9 Závěr 7.5 Anxiolytika 7.5.1 Propandiolová anxiolytika 7.5.2 Benzodiazepinová anxiolytika 7.5.3 Nebenzodiazepinová anxiolytika 7.6 Thymoprofylaktika 7.6.1 Lithium 7.6.2 Antiepileptika II. generace - valproáty a karbamazepin 7.6.3 Novější thymoprofylaktika - antiepileptika III. generace, lamotrigin, gabapentin, pregabalin, topiramat 7.7 Antipsychotika 7.7.1 Kontraindikace podání antipsychotik 7.7.2 Akutní podání 7.7.3 Antipsychotika první generace (AP 1. generace) 7.7.4 Antipsychotika II. generace 7.7.5 Depotní antipsychotika - prevence relapsu 7.7.6 Interakce antipsychotik 7.8 Neuroprotektiva a kognitiva 7.8.1 Kognitiva 7.8.2 Další látky využívané k léčbě demence 7.9 Léčiva používaná v léčbě závislosti na opioidech, alkoholu a tabáku 7.9.1 Detoxikace a detoxifikace 7.9.2 Substituční terapie 7.9.3 "Anti-cravingová léčbaa" 7.9.4 Senzabilizační léčba 7.9.5 Terapie závislosti na tabáku 7.10 Léčba erektilní dysfunkce 7.10.1 Stanovení diagnózy 7.10.2 Perorální léčba s centrálním účinkem, tzv. sexuální tonika, centrální alfa-2 adrenergní antagonisté 7.10.3 Perorální léčba s periferním účinkem 7.10.4 Další možnosti léčby 7.11 Fytoterapie v psychiatrii 7.11.1 Hypnotika a sedativa 7.11.2 Antidepresiva 7.11.3 Nootropika a prokognitiva 7.11.4 Ženšen 7.11.5 Bachovy květy nejsou byliny, ale homeopatika 7.12 Interakce psychofarmak, výhodné a nevýhodné kombinace psychofarmak 7.12.1 Farmaceutické interakce 7.12.2 Farmakokinetické interakce 7.12.3 Interakce na úrovni farmakodynamické 7.12.4 Některé vhodné a nevhodné kombinace antidepresiv a antipsychotik 7.12.5 Závěr 7.13 Intoxikace psychofarmaky 7.14 Psychofarmaka v nepsychiatrických indikacích 7.15 Volba psychofarmaka u definovaných skupin pacientů 7.15.1 Volba psychofarmaka v dětském věku 7.15.2 Volba psychofarmaka ve stáří 7.15.3 Volba psychofarmaka v graviditě a laktaci 7.15.4 Volba psychofarmaka při současné hyperplazii prostaty 7.15.5 Volba psychofarmaka při současné kardiopatii 7.15.6 Volba psychofarmaka při současné nefro- a hepatopatii 7.15.7 Volba psychofarmaka při současné nadváze 7.15.8 Volba psychofarmaka při současné sexuální dysfunkci 7.15.9 Volba psychofarmaka při současné Parkinsonově nemoci 8. Fyzické omezení a omezovací prostředky 8.1 Omezovací prostředky v psychiatrii 8.2 Přijetí do lůžkového psychiatrického zařízení bez souhlasu nemocného 8.3 Aplikace psychofarmak bez souhlasu pacienta a umělá výživa sonodou 9. Biologická terapie 9.1 Elektrokonvulzivní terapie (EKT) 9.1.1 Metodika postupu při EKT 9.1.2 Frekvence EKT 9.1.3 Nežádoucí účinky po EKT 9.1.4 EKT u speciálních populací 9.1.5 Souběžná farmakoterapie 9.1.6 EEG 9.1.7 Mechanismus účinku 9.1.8 Závěr 9.2 Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) 9.2.1 Mechanismus stimulace 9.2.2 Mechanismus účinku 9.3 Vagová stimulace (VNS) 9.4 Fototerapie 9.5 Experimentální metody 9.5.1 Magnetická konvulzivní terapie (magnetic seizure therapy, MST) 9.5.2 Hluboká mozková stimulace (DBS) 10. Psychiatrická rehabilitace a socioterapie 10.1 Cíle 10.2 Historie 10.3 Rehabilitace pracovní 10.4 Rehabilitace léčebná 10.5 Rehabilitace sociálně-psychologická a pedagogická 10.6 Rehabilitace sociálně-psychologická 10.7 Lázeňská léčba v psychiatrii 11. Terapeutické postupy v léčbě duševních poruch Literatura Rejstřík

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 484 
E-kniha 436 
Tištěná 339 
E-kniha 305 
E-kniha 1 147 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.