0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Dívčí a chlapecká identita

Vývoj a úskalí

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 4937
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  305 
Ihned ke stažení
i: 15772 n: 24767451r: 4937
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Problematika dívčí a chlapecké identity je jedním z nejaktuálnějších témat na hranici sociální a vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Autorka předkládá detailní přehled o pohlavním vývoji a jeho alternativách v jednotlivých obdobích i o specifikách vývoje genderově "nestandardníchh" dětí. Ovlivňuje rodinná situace formování rodové identity? Co je to vlastně intersexualita? Jak moc jsme ovlivněni okolím a stereotypy, do jaké míry jsou poruchy identity dědičné? Rádi byste našli na tyto a další otázky srozumitelné odpovědi, bez nutnosti se pídit po střípcích informací v zahraniční literatuře či na internetu? Snažíte se lépe porozumět chování dětí a dospívajících? Pak je tato publikace určena právě vám.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Dívčí a chlapecká identita

Předmluva
Úvod
1. Role muže a ženy v sociologické perspektivě
1.1 Kulturní a dějinné rozdíly rodových rolí
1.2 Několik slov o feminismu
1.2.1 Ženské dilema
1.2.2 Odpověď mužů
1.3 Situace v současné rodině; krize mužské role
1.4 Některé skutečnosti o socializaci chlapců jako pozdějších otců
1.5 O rozdílech mezi muži a ženami
1.6 O stereotypech
1.6.1 Význam rodové stereotypie v dětství
1.7 paradigma nezávislosti ženských a mužských vlastností
1.8 Jakým způsobem přispívá ke stereotypii televize a literatura?
2. Základní pojmy a jejich význam
2.1 Lidská sexualita
2.2 Pohlaví
2.3 Rod, gender
2.4 Rodová role, genderová role
2.5 Rodová identita, genderová identita
2.6 Jádrová pohlavní identita
3. Před narozením - pohlavní vývoj a jeho alternativy
3.1 Chromozomální pohlaví
3.2 Chromozomální poruchy pohlavního vývoje
3.2.1 Turnerův syndrom
3.2.2 Klinefelterův syndrom
3.2.3 Syndrom 47,XYY - "supermalee"
3.2.4 Syndrom 47,XXX - "superfemalee"
3.2.5 Mozaikové karyotypy
3.2.6 Muži s karyotypem 46,XX
3.2.7 Gonadální dysgeneze
3.2.8 Informace závěrem
3.3 Hormonální pohlaví
3.4 Hormonální poruchy pohlavního vývoje
3.4.1 Fetální androgenizace dívek
3.4.2 Syndrom androgenní necitlivosti - AIS (též syndrom testikulární feminizace)
3.5 Determinanty jádrové pohlavní identity
3.5.1 Vývoj jádrové pohlavní identity, vznik transsexuality a homosexuality
3.6 Intersexualita (hermafroditismus)
3.6.1 Jak často se intersexualita vyskytuje
3.6.2 Sociálně-psychologické pozadí intersexuality
3.6.3 Lékařská praxe ve 20. století a její následky
3.6.4 Doporučený lékařský a výchovný postup
3.6.5 Jedna úvaha navíc: mají androgeny vliv na intenzitu puzení k pohlavní identitě a k sexuální orientaci?
3.6.6 Intersexualita v tradiční a v moderní společnosti
4. Po narození - první rok života
4.1 Narození dítěte
4.1.1 Přání mít syna
4.1.2 Přání mít dceru
4.2 Socializační rozdíly u chlapců a dívek v prvním roce života
5. Batolecí období
5.1 Dětská hra v závislosti na reakci rodičů
5.2 Počátky pohlavní identity
5.3 Výchova dcer a synů matkami a otci
5.4 Identifikace dítěte s lidmi téhož pohlaví
5.5 Jak se dítě identifikuje s rodiči
5.5.1 Faktory, jež ovlivňují identifikaci dítěte s rodiči
5.5.2 Odlišná situace chlapců a dívek batolecího věku a její vliv na jejich budoucí partnerské role
6. Teorie vzniku pohlavní a genderové identity
6.1 Identifikační teorie
6.1.1 Vznik pohlavní identity u chlapců
6.1.2 Konsekvence přijetí pohlavní identity chlapců podle Freudovy koncepce
6.1.3 Vznik pohlavní identity u dívek
6.1.4 Několik poznámek k identifikační teorii
6.2 Teorie sociálního učení
6.2.1 Diskuse o teorii sociálního učení
6.3 Kognitivně vývojová teorie
6.4 Teorie genderového schématu
6.4.1 Diskuse o kognitivně vývojové teorii a o teorii genderového schématu
7. Předškolní věk
7.1 Kontakt s vrstevníky
7.1.1 Fenomén "in groupp", "out groupp"
7.2 Pedagogický vliv mateřské školy
7.3 Rozdíly ve hře a v chování předškolních chlapců a dívek
7.4 Proměny vztahu rodičů a předškolních dětí
7.4.1 Výchovný zásah do dětského stereotypního myšlení?
7.5 Sexualita předškolního věku a dětské lásky
8. Vrstevnické vztahy v mladšíma středním školním věku
8.1 Proměna stereotypie v myšlení školních dětí
8.2 Vrstevnická skupina v mladším a středním školním věku
8.2.1 Rozdíly ve verbálním vyjadřování dívek a chlapců
8.2.2 Chlapecké skupiny
8.2.3 Dívčí skupiny
8.2.4 Interakce chlapců a dívek
9. Role školáka z genderového hlediska
9.1 V čem je škola femininní
9.1.1 Příčiny nižší školní úspěšnosti chlapců na základních školách
9.2 V čem je škola maskulinní
9.3 Slovo závěrem
10. K rozdílům vlastností a dovedností chlapců a dívek ve školním věku
10.1 Rozdíly v kognitivních schopnostech a dovednostech
10.1.1 Rozdíly ve verbálních dovednostech
10.1.2 Rozdíly v matematických schopnostech
10.1.3 Rozdíly v prostorových schopnostech
10.2 Příčiny vzniku těchto rozdílů
10.2.1 Biologické rozdíly
10.2.2 Sociální vlivy
10.3 Rozdílné projevy v chování chlapců a dívek
10.3.1 Rozdílné projevy agresivity
10.3.2 Rozdíly v prosociálním chování
10.4 Sexualita dětí mladšího a středního školního věku
11. Vliv rodinné situace na formování genderové identity a role dětí
11.1 Domácnost očima dětí mladšího a středního školního věku
11.1.1 Profesní orientace rodičů a jejich dětí
11.1.2 Rozdíly v sociálních vrstvách
11.1.3 Specifika rodinných vztahů
11.1.4 Sourozenecký vliv
11.2 Alternativní rodinné uspořádání a jeho vliv na genderovou identitu dětí
11.2.1 Neúplná rodina
11.2.1.1 Rozvod a jeho vliv na dítě
11.2.2 Vývoj pohlavní identity u dětí vyrůstajících mimo prostředí vlastní rodiny a dětí nechtěných
11.2.3 Výchova dítěte homosexuálním či transsexuálním
12. Dospívání
12.1 Biologické změny
12.1.1 Biologické změny u dívek
12.1.1.1 Menarché
12.1.1.2 Můžeme dívkám pomoci zlepšit vztah k biologickým změnám?
12.1.1.3 Nástup tělesného dospívání dívek
12.1.2 Biologické změny u chlapců
12.1.2.1 Pohlavní zralost chlapců
12.1.2.2 Význam věku tělesného dospívání chlapců
12.1.2.3 Chlapecké rituály
12.2 Sebepojetí dospívajících chlapců a dívek
12.2.1 Rizika požadavků kladených na vzhled
12.3 Dospívání potomka a proměna rodinných vztahů
12.4 Význam vrstevníků
12.5 Zamilovanost a partnerství
12.5.1 Zahájení sexuálního života
12.5.2 Role muže a ženy uvnitř rodiny v představách dospívajících
13. Poruchy pohlavní identity
13.1 Diagnostika poruch pohlavní identity podle zdravotnických klasifikací
13.2 Porucha pohlavní identity u dětí a dospívajících
13.2.1 Nejčastější projevy u chlapců
13.2.2 Klinický obraz poruchy u dívek
13.2.3 Rozdíly mezi dětmi s poruchou pohlavní identity a dětmi ostatními
13.2.4 Speciálně adaptační potíže
13.2.5 Specifika dospívajících
13.2.6 Prognóza dalšího vývoje
13.3 Přístup k dítěti s poruchou pohlavní identity (GID)
13.3.1 Osobnost terapeuta a zásady terapeutické pomoci
13.3.2 Terapeutická práce v oblasti rodinného zázemí
13.3.3 Přístup rodičů k předškolním dětem
13.3.4 Další intervence u transsexuality
13.4 Sociální stigmatizace - transfobie
13.5 Slovo odborníkům v pomáhajících profesích
13.6 Závěrešné slovo
Seznam použité literatury
Slovník
Věcný rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.76MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Dívčí a chlapecká identita
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.76 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Dívčí a chlapecká identita

Vývoj a úskalí

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 4937
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  305 
Ihned ke stažení
i: 15772 n: 24767451r: 4937
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Problematika dívčí a chlapecké identity je jedním z nejaktuálnějších témat na hranici sociální a vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Autorka předkládá detailní přehled o pohlavním vývoji a jeho alternativách v jednotlivých obdobích i o specifikách vývoje genderově "nestandardníchh" dětí. Ovlivňuje rodinná situace formování rodové identity? Co je to vlastně intersexualita? Jak moc jsme ovlivněni okolím a stereotypy, do jaké míry jsou poruchy identity dědičné? Rádi byste našli na tyto a další otázky srozumitelné odpovědi, bez nutnosti se pídit po střípcích informací v zahraniční literatuře či na internetu? Snažíte se lépe porozumět chování dětí a dospívajících? Pak je tato publikace určena právě vám.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Dívčí a chlapecká identita

Předmluva
Úvod
1. Role muže a ženy v sociologické perspektivě
1.1 Kulturní a dějinné rozdíly rodových rolí
1.2 Několik slov o feminismu
1.2.1 Ženské dilema
1.2.2 Odpověď mužů
1.3 Situace v současné rodině; krize mužské role
1.4 Některé skutečnosti o socializaci chlapců jako pozdějších otců
1.5 O rozdílech mezi muži a ženami
1.6 O stereotypech
1.6.1 Význam rodové stereotypie v dětství
1.7 paradigma nezávislosti ženských a mužských vlastností
1.8 Jakým způsobem přispívá ke stereotypii televize a literatura?
2. Základní pojmy a jejich význam
2.1 Lidská sexualita
2.2 Pohlaví
2.3 Rod, gender
2.4 Rodová role, genderová role
2.5 Rodová identita, genderová identita
2.6 Jádrová pohlavní identita
3. Před narozením - pohlavní vývoj a jeho alternativy
3.1 Chromozomální pohlaví
3.2 Chromozomální poruchy pohlavního vývoje
3.2.1 Turnerův syndrom
3.2.2 Klinefelterův syndrom
3.2.3 Syndrom 47,XYY - "supermalee"
3.2.4 Syndrom 47,XXX - "superfemalee"
3.2.5 Mozaikové karyotypy
3.2.6 Muži s karyotypem 46,XX
3.2.7 Gonadální dysgeneze
3.2.8 Informace závěrem
3.3 Hormonální pohlaví
3.4 Hormonální poruchy pohlavního vývoje
3.4.1 Fetální androgenizace dívek
3.4.2 Syndrom androgenní necitlivosti - AIS (též syndrom testikulární feminizace)
3.5 Determinanty jádrové pohlavní identity
3.5.1 Vývoj jádrové pohlavní identity, vznik transsexuality a homosexuality
3.6 Intersexualita (hermafroditismus)
3.6.1 Jak často se intersexualita vyskytuje
3.6.2 Sociálně-psychologické pozadí intersexuality
3.6.3 Lékařská praxe ve 20. století a její následky
3.6.4 Doporučený lékařský a výchovný postup
3.6.5 Jedna úvaha navíc: mají androgeny vliv na intenzitu puzení k pohlavní identitě a k sexuální orientaci?
3.6.6 Intersexualita v tradiční a v moderní společnosti
4. Po narození - první rok života
4.1 Narození dítěte
4.1.1 Přání mít syna
4.1.2 Přání mít dceru
4.2 Socializační rozdíly u chlapců a dívek v prvním roce života
5. Batolecí období
5.1 Dětská hra v závislosti na reakci rodičů
5.2 Počátky pohlavní identity
5.3 Výchova dcer a synů matkami a otci
5.4 Identifikace dítěte s lidmi téhož pohlaví
5.5 Jak se dítě identifikuje s rodiči
5.5.1 Faktory, jež ovlivňují identifikaci dítěte s rodiči
5.5.2 Odlišná situace chlapců a dívek batolecího věku a její vliv na jejich budoucí partnerské role
6. Teorie vzniku pohlavní a genderové identity
6.1 Identifikační teorie
6.1.1 Vznik pohlavní identity u chlapců
6.1.2 Konsekvence přijetí pohlavní identity chlapců podle Freudovy koncepce
6.1.3 Vznik pohlavní identity u dívek
6.1.4 Několik poznámek k identifikační teorii
6.2 Teorie sociálního učení
6.2.1 Diskuse o teorii sociálního učení
6.3 Kognitivně vývojová teorie
6.4 Teorie genderového schématu
6.4.1 Diskuse o kognitivně vývojové teorii a o teorii genderového schématu
7. Předškolní věk
7.1 Kontakt s vrstevníky
7.1.1 Fenomén "in groupp", "out groupp"
7.2 Pedagogický vliv mateřské školy
7.3 Rozdíly ve hře a v chování předškolních chlapců a dívek
7.4 Proměny vztahu rodičů a předškolních dětí
7.4.1 Výchovný zásah do dětského stereotypního myšlení?
7.5 Sexualita předškolního věku a dětské lásky
8. Vrstevnické vztahy v mladšíma středním školním věku
8.1 Proměna stereotypie v myšlení školních dětí
8.2 Vrstevnická skupina v mladším a středním školním věku
8.2.1 Rozdíly ve verbálním vyjadřování dívek a chlapců
8.2.2 Chlapecké skupiny
8.2.3 Dívčí skupiny
8.2.4 Interakce chlapců a dívek
9. Role školáka z genderového hlediska
9.1 V čem je škola femininní
9.1.1 Příčiny nižší školní úspěšnosti chlapců na základních školách
9.2 V čem je škola maskulinní
9.3 Slovo závěrem
10. K rozdílům vlastností a dovedností chlapců a dívek ve školním věku
10.1 Rozdíly v kognitivních schopnostech a dovednostech
10.1.1 Rozdíly ve verbálních dovednostech
10.1.2 Rozdíly v matematických schopnostech
10.1.3 Rozdíly v prostorových schopnostech
10.2 Příčiny vzniku těchto rozdílů
10.2.1 Biologické rozdíly
10.2.2 Sociální vlivy
10.3 Rozdílné projevy v chování chlapců a dívek
10.3.1 Rozdílné projevy agresivity
10.3.2 Rozdíly v prosociálním chování
10.4 Sexualita dětí mladšího a středního školního věku
11. Vliv rodinné situace na formování genderové identity a role dětí
11.1 Domácnost očima dětí mladšího a středního školního věku
11.1.1 Profesní orientace rodičů a jejich dětí
11.1.2 Rozdíly v sociálních vrstvách
11.1.3 Specifika rodinných vztahů
11.1.4 Sourozenecký vliv
11.2 Alternativní rodinné uspořádání a jeho vliv na genderovou identitu dětí
11.2.1 Neúplná rodina
11.2.1.1 Rozvod a jeho vliv na dítě
11.2.2 Vývoj pohlavní identity u dětí vyrůstajících mimo prostředí vlastní rodiny a dětí nechtěných
11.2.3 Výchova dítěte homosexuálním či transsexuálním
12. Dospívání
12.1 Biologické změny
12.1.1 Biologické změny u dívek
12.1.1.1 Menarché
12.1.1.2 Můžeme dívkám pomoci zlepšit vztah k biologickým změnám?
12.1.1.3 Nástup tělesného dospívání dívek
12.1.2 Biologické změny u chlapců
12.1.2.1 Pohlavní zralost chlapců
12.1.2.2 Význam věku tělesného dospívání chlapců
12.1.2.3 Chlapecké rituály
12.2 Sebepojetí dospívajících chlapců a dívek
12.2.1 Rizika požadavků kladených na vzhled
12.3 Dospívání potomka a proměna rodinných vztahů
12.4 Význam vrstevníků
12.5 Zamilovanost a partnerství
12.5.1 Zahájení sexuálního života
12.5.2 Role muže a ženy uvnitř rodiny v představách dospívajících
13. Poruchy pohlavní identity
13.1 Diagnostika poruch pohlavní identity podle zdravotnických klasifikací
13.2 Porucha pohlavní identity u dětí a dospívajících
13.2.1 Nejčastější projevy u chlapců
13.2.2 Klinický obraz poruchy u dívek
13.2.3 Rozdíly mezi dětmi s poruchou pohlavní identity a dětmi ostatními
13.2.4 Speciálně adaptační potíže
13.2.5 Specifika dospívajících
13.2.6 Prognóza dalšího vývoje
13.3 Přístup k dítěti s poruchou pohlavní identity (GID)
13.3.1 Osobnost terapeuta a zásady terapeutické pomoci
13.3.2 Terapeutická práce v oblasti rodinného zázemí
13.3.3 Přístup rodičů k předškolním dětem
13.3.4 Další intervence u transsexuality
13.4 Sociální stigmatizace - transfobie
13.5 Slovo odborníkům v pomáhajících profesích
13.6 Závěrešné slovo
Seznam použité literatury
Slovník
Věcný rejstřík

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 679 
E-kniha 611 
Tištěná 1 529 
E-kniha 1 376 
Tištěná 365 
E-kniha 329 
Tištěná 356 
E-kniha 320 
Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 322 
E-kniha 290 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.