0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Dívčí a chlapecká identita

Vývoj a úskalí

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 4937
E-kniha
PDF
149 
Ihned ke stažení
i: 15772 n: 24767451r: 4937
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Problematika dívčí a chlapecké identity je jedním z nejaktuálnějších témat na hranici sociální a vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Autorka předkládá detailní přehled o pohlavním vývoji a jeho alternativách v jednotlivých obdobích i o specifikách vývoje genderově "nestandardníchh" dětí. Ovlivňuje rodinná situace formování rodové identity? Co je to vlastně intersexualita? Jak moc jsme ovlivněni okolím a stereotypy, do jaké míry jsou poruchy identity dědičné? Rádi byste našli na tyto a další otázky srozumitelné odpovědi, bez nutnosti se pídit po střípcích informací v zahraniční literatuře či na internetu? Snažíte se lépe porozumět chování dětí a dospívajících? Pak je tato publikace určena právě vám.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Dívčí a chlapecká identita

Předmluva
Úvod
1. Role muže a ženy v sociologické perspektivě
1.1 Kulturní a dějinné rozdíly rodových rolí
1.2 Několik slov o feminismu
1.2.1 Ženské dilema
1.2.2 Odpověď mužů
1.3 Situace v současné rodině; krize mužské role
1.4 Některé skutečnosti o socializaci chlapců jako pozdějších otců
1.5 O rozdílech mezi muži a ženami
1.6 O stereotypech
1.6.1 Význam rodové stereotypie v dětství
1.7 paradigma nezávislosti ženských a mužských vlastností
1.8 Jakým způsobem přispívá ke stereotypii televize a literatura?
2. Základní pojmy a jejich význam
2.1 Lidská sexualita
2.2 Pohlaví
2.3 Rod, gender
2.4 Rodová role, genderová role
2.5 Rodová identita, genderová identita
2.6 Jádrová pohlavní identita
3. Před narozením - pohlavní vývoj a jeho alternativy
3.1 Chromozomální pohlaví
3.2 Chromozomální poruchy pohlavního vývoje
3.2.1 Turnerův syndrom
3.2.2 Klinefelterův syndrom
3.2.3 Syndrom 47,XYY - "supermalee"
3.2.4 Syndrom 47,XXX - "superfemalee"
3.2.5 Mozaikové karyotypy
3.2.6 Muži s karyotypem 46,XX
3.2.7 Gonadální dysgeneze
3.2.8 Informace závěrem
3.3 Hormonální pohlaví
3.4 Hormonální poruchy pohlavního vývoje
3.4.1 Fetální androgenizace dívek
3.4.2 Syndrom androgenní necitlivosti - AIS (též syndrom testikulární feminizace)
3.5 Determinanty jádrové pohlavní identity
3.5.1 Vývoj jádrové pohlavní identity, vznik transsexuality a homosexuality
3.6 Intersexualita (hermafroditismus)
3.6.1 Jak často se intersexualita vyskytuje
3.6.2 Sociálně-psychologické pozadí intersexuality
3.6.3 Lékařská praxe ve 20. století a její následky
3.6.4 Doporučený lékařský a výchovný postup
3.6.5 Jedna úvaha navíc: mají androgeny vliv na intenzitu puzení k pohlavní identitě a k sexuální orientaci?
3.6.6 Intersexualita v tradiční a v moderní společnosti
4. Po narození - první rok života
4.1 Narození dítěte
4.1.1 Přání mít syna
4.1.2 Přání mít dceru
4.2 Socializační rozdíly u chlapců a dívek v prvním roce života
5. Batolecí období
5.1 Dětská hra v závislosti na reakci rodičů
5.2 Počátky pohlavní identity
5.3 Výchova dcer a synů matkami a otci
5.4 Identifikace dítěte s lidmi téhož pohlaví
5.5 Jak se dítě identifikuje s rodiči
5.5.1 Faktory, jež ovlivňují identifikaci dítěte s rodiči
5.5.2 Odlišná situace chlapců a dívek batolecího věku a její vliv na jejich budoucí partnerské role
6. Teorie vzniku pohlavní a genderové identity
6.1 Identifikační teorie
6.1.1 Vznik pohlavní identity u chlapců
6.1.2 Konsekvence přijetí pohlavní identity chlapců podle Freudovy koncepce
6.1.3 Vznik pohlavní identity u dívek
6.1.4 Několik poznámek k identifikační teorii
6.2 Teorie sociálního učení
6.2.1 Diskuse o teorii sociálního učení
6.3 Kognitivně vývojová teorie
6.4 Teorie genderového schématu
6.4.1 Diskuse o kognitivně vývojové teorii a o teorii genderového schématu
7. Předškolní věk
7.1 Kontakt s vrstevníky
7.1.1 Fenomén "in groupp", "out groupp"
7.2 Pedagogický vliv mateřské školy
7.3 Rozdíly ve hře a v chování předškolních chlapců a dívek
7.4 Proměny vztahu rodičů a předškolních dětí
7.4.1 Výchovný zásah do dětského stereotypního myšlení?
7.5 Sexualita předškolního věku a dětské lásky
8. Vrstevnické vztahy v mladšíma středním školním věku
8.1 Proměna stereotypie v myšlení školních dětí
8.2 Vrstevnická skupina v mladším a středním školním věku
8.2.1 Rozdíly ve verbálním vyjadřování dívek a chlapců
8.2.2 Chlapecké skupiny
8.2.3 Dívčí skupiny
8.2.4 Interakce chlapců a dívek
9. Role školáka z genderového hlediska
9.1 V čem je škola femininní
9.1.1 Příčiny nižší školní úspěšnosti chlapců na základních školách
9.2 V čem je škola maskulinní
9.3 Slovo závěrem
10. K rozdílům vlastností a dovedností chlapců a dívek ve školním věku
10.1 Rozdíly v kognitivních schopnostech a dovednostech
10.1.1 Rozdíly ve verbálních dovednostech
10.1.2 Rozdíly v matematických schopnostech
10.1.3 Rozdíly v prostorových schopnostech
10.2 Příčiny vzniku těchto rozdílů
10.2.1 Biologické rozdíly
10.2.2 Sociální vlivy
10.3 Rozdílné projevy v chování chlapců a dívek
10.3.1 Rozdílné projevy agresivity
10.3.2 Rozdíly v prosociálním chování
10.4 Sexualita dětí mladšího a středního školního věku
11. Vliv rodinné situace na formování genderové identity a role dětí
11.1 Domácnost očima dětí mladšího a středního školního věku
11.1.1 Profesní orientace rodičů a jejich dětí
11.1.2 Rozdíly v sociálních vrstvách
11.1.3 Specifika rodinných vztahů
11.1.4 Sourozenecký vliv
11.2 Alternativní rodinné uspořádání a jeho vliv na genderovou identitu dětí
11.2.1 Neúplná rodina
11.2.1.1 Rozvod a jeho vliv na dítě
11.2.2 Vývoj pohlavní identity u dětí vyrůstajících mimo prostředí vlastní rodiny a dětí nechtěných
11.2.3 Výchova dítěte homosexuálním či transsexuálním
12. Dospívání
12.1 Biologické změny
12.1.1 Biologické změny u dívek
12.1.1.1 Menarché
12.1.1.2 Můžeme dívkám pomoci zlepšit vztah k biologickým změnám?
12.1.1.3 Nástup tělesného dospívání dívek
12.1.2 Biologické změny u chlapců
12.1.2.1 Pohlavní zralost chlapců
12.1.2.2 Význam věku tělesného dospívání chlapců
12.1.2.3 Chlapecké rituály
12.2 Sebepojetí dospívajících chlapců a dívek
12.2.1 Rizika požadavků kladených na vzhled
12.3 Dospívání potomka a proměna rodinných vztahů
12.4 Význam vrstevníků
12.5 Zamilovanost a partnerství
12.5.1 Zahájení sexuálního života
12.5.2 Role muže a ženy uvnitř rodiny v představách dospívajících
13. Poruchy pohlavní identity
13.1 Diagnostika poruch pohlavní identity podle zdravotnických klasifikací
13.2 Porucha pohlavní identity u dětí a dospívajících
13.2.1 Nejčastější projevy u chlapců
13.2.2 Klinický obraz poruchy u dívek
13.2.3 Rozdíly mezi dětmi s poruchou pohlavní identity a dětmi ostatními
13.2.4 Speciálně adaptační potíže
13.2.5 Specifika dospívajících
13.2.6 Prognóza dalšího vývoje
13.3 Přístup k dítěti s poruchou pohlavní identity (GID)
13.3.1 Osobnost terapeuta a zásady terapeutické pomoci
13.3.2 Terapeutická práce v oblasti rodinného zázemí
13.3.3 Přístup rodičů k předškolním dětem
13.3.4 Další intervence u transsexuality
13.4 Sociální stigmatizace - transfobie
13.5 Slovo odborníkům v pomáhajících profesích
13.6 Závěrešné slovo
Seznam použité literatury
Slovník
Věcný rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.8MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Dívčí a chlapecká identita
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.8 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
100% 1 hlas

Dívčí a chlapecká identita

Vývoj a úskalí

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 4937
E-kniha
PDF
149 
Ihned ke stažení
i: 15772 n: 24767451r: 4937
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Problematika dívčí a chlapecké identity je jedním z nejaktuálnějších témat na hranici sociální a vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Autorka předkládá detailní přehled o pohlavním vývoji a jeho alternativách v jednotlivých obdobích i o specifikách vývoje genderově "nestandardníchh" dětí. Ovlivňuje rodinná situace formování rodové identity? Co je to vlastně intersexualita? Jak moc jsme ovlivněni okolím a stereotypy, do jaké míry jsou poruchy identity dědičné? Rádi byste našli na tyto a další otázky srozumitelné odpovědi, bez nutnosti se pídit po střípcích informací v zahraniční literatuře či na internetu? Snažíte se lépe porozumět chování dětí a dospívajících? Pak je tato publikace určena právě vám.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Dívčí a chlapecká identita

Předmluva
Úvod
1. Role muže a ženy v sociologické perspektivě
1.1 Kulturní a dějinné rozdíly rodových rolí
1.2 Několik slov o feminismu
1.2.1 Ženské dilema
1.2.2 Odpověď mužů
1.3 Situace v současné rodině; krize mužské role
1.4 Některé skutečnosti o socializaci chlapců jako pozdějších otců
1.5 O rozdílech mezi muži a ženami
1.6 O stereotypech
1.6.1 Význam rodové stereotypie v dětství
1.7 paradigma nezávislosti ženských a mužských vlastností
1.8 Jakým způsobem přispívá ke stereotypii televize a literatura?
2. Základní pojmy a jejich význam
2.1 Lidská sexualita
2.2 Pohlaví
2.3 Rod, gender
2.4 Rodová role, genderová role
2.5 Rodová identita, genderová identita
2.6 Jádrová pohlavní identita
3. Před narozením - pohlavní vývoj a jeho alternativy
3.1 Chromozomální pohlaví
3.2 Chromozomální poruchy pohlavního vývoje
3.2.1 Turnerův syndrom
3.2.2 Klinefelterův syndrom
3.2.3 Syndrom 47,XYY - "supermalee"
3.2.4 Syndrom 47,XXX - "superfemalee"
3.2.5 Mozaikové karyotypy
3.2.6 Muži s karyotypem 46,XX
3.2.7 Gonadální dysgeneze
3.2.8 Informace závěrem
3.3 Hormonální pohlaví
3.4 Hormonální poruchy pohlavního vývoje
3.4.1 Fetální androgenizace dívek
3.4.2 Syndrom androgenní necitlivosti - AIS (též syndrom testikulární feminizace)
3.5 Determinanty jádrové pohlavní identity
3.5.1 Vývoj jádrové pohlavní identity, vznik transsexuality a homosexuality
3.6 Intersexualita (hermafroditismus)
3.6.1 Jak často se intersexualita vyskytuje
3.6.2 Sociálně-psychologické pozadí intersexuality
3.6.3 Lékařská praxe ve 20. století a její následky
3.6.4 Doporučený lékařský a výchovný postup
3.6.5 Jedna úvaha navíc: mají androgeny vliv na intenzitu puzení k pohlavní identitě a k sexuální orientaci?
3.6.6 Intersexualita v tradiční a v moderní společnosti
4. Po narození - první rok života
4.1 Narození dítěte
4.1.1 Přání mít syna
4.1.2 Přání mít dceru
4.2 Socializační rozdíly u chlapců a dívek v prvním roce života
5. Batolecí období
5.1 Dětská hra v závislosti na reakci rodičů
5.2 Počátky pohlavní identity
5.3 Výchova dcer a synů matkami a otci
5.4 Identifikace dítěte s lidmi téhož pohlaví
5.5 Jak se dítě identifikuje s rodiči
5.5.1 Faktory, jež ovlivňují identifikaci dítěte s rodiči
5.5.2 Odlišná situace chlapců a dívek batolecího věku a její vliv na jejich budoucí partnerské role
6. Teorie vzniku pohlavní a genderové identity
6.1 Identifikační teorie
6.1.1 Vznik pohlavní identity u chlapců
6.1.2 Konsekvence přijetí pohlavní identity chlapců podle Freudovy koncepce
6.1.3 Vznik pohlavní identity u dívek
6.1.4 Několik poznámek k identifikační teorii
6.2 Teorie sociálního učení
6.2.1 Diskuse o teorii sociálního učení
6.3 Kognitivně vývojová teorie
6.4 Teorie genderového schématu
6.4.1 Diskuse o kognitivně vývojové teorii a o teorii genderového schématu
7. Předškolní věk
7.1 Kontakt s vrstevníky
7.1.1 Fenomén "in groupp", "out groupp"
7.2 Pedagogický vliv mateřské školy
7.3 Rozdíly ve hře a v chování předškolních chlapců a dívek
7.4 Proměny vztahu rodičů a předškolních dětí
7.4.1 Výchovný zásah do dětského stereotypního myšlení?
7.5 Sexualita předškolního věku a dětské lásky
8. Vrstevnické vztahy v mladšíma středním školním věku
8.1 Proměna stereotypie v myšlení školních dětí
8.2 Vrstevnická skupina v mladším a středním školním věku
8.2.1 Rozdíly ve verbálním vyjadřování dívek a chlapců
8.2.2 Chlapecké skupiny
8.2.3 Dívčí skupiny
8.2.4 Interakce chlapců a dívek
9. Role školáka z genderového hlediska
9.1 V čem je škola femininní
9.1.1 Příčiny nižší školní úspěšnosti chlapců na základních školách
9.2 V čem je škola maskulinní
9.3 Slovo závěrem
10. K rozdílům vlastností a dovedností chlapců a dívek ve školním věku
10.1 Rozdíly v kognitivních schopnostech a dovednostech
10.1.1 Rozdíly ve verbálních dovednostech
10.1.2 Rozdíly v matematických schopnostech
10.1.3 Rozdíly v prostorových schopnostech
10.2 Příčiny vzniku těchto rozdílů
10.2.1 Biologické rozdíly
10.2.2 Sociální vlivy
10.3 Rozdílné projevy v chování chlapců a dívek
10.3.1 Rozdílné projevy agresivity
10.3.2 Rozdíly v prosociálním chování
10.4 Sexualita dětí mladšího a středního školního věku
11. Vliv rodinné situace na formování genderové identity a role dětí
11.1 Domácnost očima dětí mladšího a středního školního věku
11.1.1 Profesní orientace rodičů a jejich dětí
11.1.2 Rozdíly v sociálních vrstvách
11.1.3 Specifika rodinných vztahů
11.1.4 Sourozenecký vliv
11.2 Alternativní rodinné uspořádání a jeho vliv na genderovou identitu dětí
11.2.1 Neúplná rodina
11.2.1.1 Rozvod a jeho vliv na dítě
11.2.2 Vývoj pohlavní identity u dětí vyrůstajících mimo prostředí vlastní rodiny a dětí nechtěných
11.2.3 Výchova dítěte homosexuálním či transsexuálním
12. Dospívání
12.1 Biologické změny
12.1.1 Biologické změny u dívek
12.1.1.1 Menarché
12.1.1.2 Můžeme dívkám pomoci zlepšit vztah k biologickým změnám?
12.1.1.3 Nástup tělesného dospívání dívek
12.1.2 Biologické změny u chlapců
12.1.2.1 Pohlavní zralost chlapců
12.1.2.2 Význam věku tělesného dospívání chlapců
12.1.2.3 Chlapecké rituály
12.2 Sebepojetí dospívajících chlapců a dívek
12.2.1 Rizika požadavků kladených na vzhled
12.3 Dospívání potomka a proměna rodinných vztahů
12.4 Význam vrstevníků
12.5 Zamilovanost a partnerství
12.5.1 Zahájení sexuálního života
12.5.2 Role muže a ženy uvnitř rodiny v představách dospívajících
13. Poruchy pohlavní identity
13.1 Diagnostika poruch pohlavní identity podle zdravotnických klasifikací
13.2 Porucha pohlavní identity u dětí a dospívajících
13.2.1 Nejčastější projevy u chlapců
13.2.2 Klinický obraz poruchy u dívek
13.2.3 Rozdíly mezi dětmi s poruchou pohlavní identity a dětmi ostatními
13.2.4 Speciálně adaptační potíže
13.2.5 Specifika dospívajících
13.2.6 Prognóza dalšího vývoje
13.3 Přístup k dítěti s poruchou pohlavní identity (GID)
13.3.1 Osobnost terapeuta a zásady terapeutické pomoci
13.3.2 Terapeutická práce v oblasti rodinného zázemí
13.3.3 Přístup rodičů k předškolním dětem
13.3.4 Další intervence u transsexuality
13.4 Sociální stigmatizace - transfobie
13.5 Slovo odborníkům v pomáhajících profesích
13.6 Závěrešné slovo
Seznam použité literatury
Slovník
Věcný rejstřík

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 469 
E-kniha 399 
Tištěná 343  -20 %
E-kniha 292  -20 %
Tištěná 559  -20 %
E-kniha 475  -20 %
Tištěná 499 
E-kniha 424 
Tištěná 799  -20 %
E-kniha 679  -20 %
Tištěná 239  -20 %
E-kniha 203  -20 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.