0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Ekonomické a finanční řízení firmy

Manažerské účetnictví v praxi - 2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 5861
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
1 267  1 140 
Ihned ke stažení
i: 17060 n: 24770352r: 5861
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Nové vydání ojedinělé komplexní publikace je zcela aktualizováno a výrazně rozšířeno zejména o moderní procesní, hodnotové, zákaznicky a tržně orientované firemní řízení (Corporate Management) včetně ABC/ABM, o problematiku oceňování a odvozování hodnoty firem a organizací a o interaktivní plánování i rozpočtování. Díky prezentování nejmodernějších přístupů, šíři záběru a mimořádné praktičnosti nemá publikace na trhu konkurenci. Je určena pro finanční a ekonomické manažery a další řídící pracovníky, pro auditory, účetní profesionály, konzultanty a finanční analytiky, bankovní specialisty, studenty a pro ty, kteří se připravují na mezinárodní certifikace (např. ACCA, CIMA , ICA), ale i pro majitele firem a podniků a investory.
Autor vysvětluje podstatu, úlohu, použití a nezbytnost manažerského účetnictví (Management Accounting) v ekonomickém a finančním řízení firmy, a to na provozní, taktické i strategické úrovni. Důraz klade na těsný vztah manažerského účetnictví a tvorbu efektivních a hodnototvorných řídících rozhodnutí zhodnocujících konkurenčně organizaci jako celek. Text je doplněn rozsáhlými souvisejícími přílohami a finančními tabulkami. Kniha pracuje také s podrobnou soudobou anglickou finanční, ekonomickou a manažerskou terminologií.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Ekonomické a finanční řízení firmy

O autorovi 19

Kapitola 1
Úvod do manažerského účetnictví (MA) a firemního řízení (CM) 25
1.1Druhy účetních systémů 26
1.2 Definice manažerského účetnictví a jeho základní aspekty 27

Kapitola 2
Kontrolní funkce manažerského účetnictví (Control) 31
2.1 Typy kontrolních systémů 32
2.2 Rozpočtování a druhy rozpočtů (budgeting) 33
2.3 Metoda a koncepce ABCM 39
2.4 Kontrola rozpočtů (budgetary control) 43
2.5 Nákladové účetnictví založené na standardech (standard costing) 46
2.6 Standardy a jejich konstrukce (standards) 47
2.7 Odchylky a jejich analýza (variance analysis) 51
2.8 Marginální nákladové účetnictví založené na standardech
(marginal standard costing) 61
2.9 Plánování provozních standardů (odchylek) a jejich revize 64
2.10 Hodnotové analýzy (value analyses) 67
2.11 Kontrola skladu a zásob (stock control) 70
2.12 Metoda ABC, Paretova analýza (ABC-analysis) 74
2.13 Pokročilé výrobní technologie a jejich vztah k manažerskému účetnictví 76

Kapitola 3
Strategické, taktické a operativní plánování (Corporate, tactical and operational planning) 89
Význam firemního plánování 90
Dlouhodobé strategické plánování (long-term strategic or corporate planning)
a jeho fáze 90
3.1 Konstrukce dlouhodobého strategického plánu 92
3.2 Kontrola a sledování strategického plánu (control and monitoring, CP) 94
3.3 Krátkodobé firemní plánování (short-term planning) a jeho vztah s dlouhodobým strategickým plánováním CP (corporate planning) 95


Kapitola 4
Tvorba manažerských rozhodnutí (Decision making) 105
Jednotlivé úrovně manažerských rozhodnutí 106
4.1 Rozhodovací proces a jeho etapy 106
4.2 Obecná pravidla rozhodování (decision rules) 109
4.3 Využití marginálního-variabilního nákladového účetnictví v rozhodovacích procesech
(marginal costing and decision process) 110
4.4 Krátkodobá manažerská rozhodnutí a koncepce vyvolaných nákladů
(differential costing) 113
4.5 Dlouhodobá investiční rozhodnutí a jejich hodnocení (investment appraisal) 122
Kapitola 5
Měření a hodnocení výkonnosti firmy (Performance appraisal) 207
5.1Měření a hodnocení vnitřní výkonnosti firmy 208
5.2 Měření celkové finanční výkonnosti a Finanční analýza (Financial analysis,
IAS/IFRS) 224
5.3 Ostatní metody finanční analýzy 261
Kapitola 6
Rozvinuté a komplexní manažerské účetnictví a současné konkurenční firemní,
podnikové a organizační řízení 273
6.1 Úpravy českého a mezinárodního finančního účetnictví, jejich výkazů, účetních postupů,
dat a informací na ekonomicky věrný manažerský model 275
6.2 Hlavní současné přístupy, metody a techniky oceňování firmy (podniku) využitelné a využívané soudobým MA 302
6.3 Výnosové ocenění firmy/podniku pomocí diskontovaných peněžních toků (DCF, Discounted
6.4 Určení a odvození celkové tržní hodnoty (market value) společnosti preferované MA a DCF výnosové ocenění a jeho techniky (FCFF a FCFE) 331
6.5 Výnosová oceňovací metoda kapitalizovaných zisků (kapitalizovaných čistých výnosů, KČV) - alternativa k výnosovým DCF metodám 365
6.6 Ekonomická přidaná hodnota (EVA, Economic Value Added) a její úloha při řízení a hodnocení efektivity, výkonnosti i ocenění firmy v moderním MA 367
6.7 Metody ocenění a stanovení hodnoty firmy a podniku na základě analýz
trhu (market approach) 387
6.8 Majetkové přístupy a metody ocenění společnosti (assets/cost approach) 420
6.9 Majetkové ocenění v efektivní a ekonomicky perspektivní (dlouhodobě hodnototvorné) společnosti (book value, market value, replacement costs approach) 425
6.10 Souhrnné ocenění společnosti a celkové shrnutí problematiky ocenění společnosti (firmy, podniku) jako jednoho funkčního celku 438
6.11 Přehled základních oceňovacích přístupů a základních souhrnných metod ocenění firmy/podniku 446
6.12 Moderní a rozvinuté MA a efektivní osobní motivace manažerů, executives a top managementu 448
6.13 Moderní manažerské účetnictví a současné progresivní a strategické firemní řízení (Corporate Management, CM) orientované na strategii, hodnotu, zákazníky, trh a procesy 465
6.14 Úvod do manažerské koncepce nákladového účetnictví tvořeného aktivitami (ABC), CM a MA, realizovaného řízením aktivit (ABM) u soudobých firem a organizací orientovaných na tvorbu hodnoty, zákazní
ky a trh 468
6.15 Strategické ABC/ABM a jeho původní nákladový objekt - produkty a produktové linie
(products and products lines) a jejich využití v rozvinutém MA 513
Standardní manažerská rozhodnutí (management decision) tvořená na základě PPA/PVA
(product profit/value analysis) ve strategickém ABC/ABM a rozvinutém MA 516
6.16Tradiční pojetí fixních a variabilních nákladů v tradičním modelu (traditional fixed and variable costs) a přístupu ABC a ABC/ABM 533
6.17 Moderní a rozvinuté manažerské účetnictví, ABC a ABC/ABM v odvětví služeb
(Service Industry, SI) a službově orientovaných firmách a organizacích
(MA, ABC a ABC/ABM, Service Firms and Organizations, SFO) 550
6.18 Rozvinuté moderní a komplexní manažerské účetnictví (MA) a pokročilé aplikace ABC/ABM 580
Rozpočtování a rozpočet tvořený aktivitami ABB a ABBs (Activity-based Budgeting/Budgets),
jeho definice a předpoklady 583
6.19 Procesní přístup a linie ABC/ABM, moderní a komplexní MA a progresivní procesní firemní řízení (Process Management) 598
6.20 Moderní, rozvinuté a komplexní manažerské účetnictví (MA), progresivní procesní, hodnotové a tržně orientované firemní řízení (CM) a současné ABC a ABC/ABM
v 21. století 612
Závěr 617
Literatura 623
Použité související legislativní normy 624
Webové stránky 624
Příloha 1 Finanční výkazy podle UK GAAP a US GAAP 625
Příloha 2 Rozpočty a rozpočtované finanční výkazy (budgets and budgeted financial statements) 637
Příloha 3 Business Financial Statement for the Trading Company US GAAP 643
Příloha 4 Finanční analýza pomocí účetních finančních poměrových ukazatelů se zahrnutím
Příloha 5 Finanční tabulky 659
Příloha 6 Analytická podpora pro ocenění firmy a podniku 667
Příloha 7 Fundamentální horizontální analýza reálné telekomunikační společnosti 677
Příloha 8 Moderní a rozvinuté MA a ABC a ABC/ABM 679
Příloha 9 Procesní analýza (Process Analysis), její rozbor a implementace kompletního procesního ABC modelu a jeho přechod v ABC/ABM (Bliss & Laughlin
Příloha 10 Oceňování firmy/podniku (firm valuation), strategická analýza a finanční plán 717
Příloha 11 Praktická implementace manažerského nákladového účetnictví a implementační projekt ABC a ABC/ABM v SFO (KúKk) 729

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 7.41MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Ekonomické a finanční řízení firmy
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 7.41 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Ekonomické a finanční řízení firmy

Manažerské účetnictví v praxi - 2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 5861
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
1 267  1 140 
Ihned ke stažení
i: 17060 n: 24770352r: 5861
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Nové vydání ojedinělé komplexní publikace je zcela aktualizováno a výrazně rozšířeno zejména o moderní procesní, hodnotové, zákaznicky a tržně orientované firemní řízení (Corporate Management) včetně ABC/ABM, o problematiku oceňování a odvozování hodnoty firem a organizací a o interaktivní plánování i rozpočtování. Díky prezentování nejmodernějších přístupů, šíři záběru a mimořádné praktičnosti nemá publikace na trhu konkurenci. Je určena pro finanční a ekonomické manažery a další řídící pracovníky, pro auditory, účetní profesionály, konzultanty a finanční analytiky, bankovní specialisty, studenty a pro ty, kteří se připravují na mezinárodní certifikace (např. ACCA, CIMA , ICA), ale i pro majitele firem a podniků a investory.
Autor vysvětluje podstatu, úlohu, použití a nezbytnost manažerského účetnictví (Management Accounting) v ekonomickém a finančním řízení firmy, a to na provozní, taktické i strategické úrovni. Důraz klade na těsný vztah manažerského účetnictví a tvorbu efektivních a hodnototvorných řídících rozhodnutí zhodnocujících konkurenčně organizaci jako celek. Text je doplněn rozsáhlými souvisejícími přílohami a finančními tabulkami. Kniha pracuje také s podrobnou soudobou anglickou finanční, ekonomickou a manažerskou terminologií.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Ekonomické a finanční řízení firmy

O autorovi 19

Kapitola 1
Úvod do manažerského účetnictví (MA) a firemního řízení (CM) 25
1.1Druhy účetních systémů 26
1.2 Definice manažerského účetnictví a jeho základní aspekty 27

Kapitola 2
Kontrolní funkce manažerského účetnictví (Control) 31
2.1 Typy kontrolních systémů 32
2.2 Rozpočtování a druhy rozpočtů (budgeting) 33
2.3 Metoda a koncepce ABCM 39
2.4 Kontrola rozpočtů (budgetary control) 43
2.5 Nákladové účetnictví založené na standardech (standard costing) 46
2.6 Standardy a jejich konstrukce (standards) 47
2.7 Odchylky a jejich analýza (variance analysis) 51
2.8 Marginální nákladové účetnictví založené na standardech
(marginal standard costing) 61
2.9 Plánování provozních standardů (odchylek) a jejich revize 64
2.10 Hodnotové analýzy (value analyses) 67
2.11 Kontrola skladu a zásob (stock control) 70
2.12 Metoda ABC, Paretova analýza (ABC-analysis) 74
2.13 Pokročilé výrobní technologie a jejich vztah k manažerskému účetnictví 76

Kapitola 3
Strategické, taktické a operativní plánování (Corporate, tactical and operational planning) 89
Význam firemního plánování 90
Dlouhodobé strategické plánování (long-term strategic or corporate planning)
a jeho fáze 90
3.1 Konstrukce dlouhodobého strategického plánu 92
3.2 Kontrola a sledování strategického plánu (control and monitoring, CP) 94
3.3 Krátkodobé firemní plánování (short-term planning) a jeho vztah s dlouhodobým strategickým plánováním CP (corporate planning) 95


Kapitola 4
Tvorba manažerských rozhodnutí (Decision making) 105
Jednotlivé úrovně manažerských rozhodnutí 106
4.1 Rozhodovací proces a jeho etapy 106
4.2 Obecná pravidla rozhodování (decision rules) 109
4.3 Využití marginálního-variabilního nákladového účetnictví v rozhodovacích procesech
(marginal costing and decision process) 110
4.4 Krátkodobá manažerská rozhodnutí a koncepce vyvolaných nákladů
(differential costing) 113
4.5 Dlouhodobá investiční rozhodnutí a jejich hodnocení (investment appraisal) 122
Kapitola 5
Měření a hodnocení výkonnosti firmy (Performance appraisal) 207
5.1Měření a hodnocení vnitřní výkonnosti firmy 208
5.2 Měření celkové finanční výkonnosti a Finanční analýza (Financial analysis,
IAS/IFRS) 224
5.3 Ostatní metody finanční analýzy 261
Kapitola 6
Rozvinuté a komplexní manažerské účetnictví a současné konkurenční firemní,
podnikové a organizační řízení 273
6.1 Úpravy českého a mezinárodního finančního účetnictví, jejich výkazů, účetních postupů,
dat a informací na ekonomicky věrný manažerský model 275
6.2 Hlavní současné přístupy, metody a techniky oceňování firmy (podniku) využitelné a využívané soudobým MA 302
6.3 Výnosové ocenění firmy/podniku pomocí diskontovaných peněžních toků (DCF, Discounted
6.4 Určení a odvození celkové tržní hodnoty (market value) společnosti preferované MA a DCF výnosové ocenění a jeho techniky (FCFF a FCFE) 331
6.5 Výnosová oceňovací metoda kapitalizovaných zisků (kapitalizovaných čistých výnosů, KČV) - alternativa k výnosovým DCF metodám 365
6.6 Ekonomická přidaná hodnota (EVA, Economic Value Added) a její úloha při řízení a hodnocení efektivity, výkonnosti i ocenění firmy v moderním MA 367
6.7 Metody ocenění a stanovení hodnoty firmy a podniku na základě analýz
trhu (market approach) 387
6.8 Majetkové přístupy a metody ocenění společnosti (assets/cost approach) 420
6.9 Majetkové ocenění v efektivní a ekonomicky perspektivní (dlouhodobě hodnototvorné) společnosti (book value, market value, replacement costs approach) 425
6.10 Souhrnné ocenění společnosti a celkové shrnutí problematiky ocenění společnosti (firmy, podniku) jako jednoho funkčního celku 438
6.11 Přehled základních oceňovacích přístupů a základních souhrnných metod ocenění firmy/podniku 446
6.12 Moderní a rozvinuté MA a efektivní osobní motivace manažerů, executives a top managementu 448
6.13 Moderní manažerské účetnictví a současné progresivní a strategické firemní řízení (Corporate Management, CM) orientované na strategii, hodnotu, zákazníky, trh a procesy 465
6.14 Úvod do manažerské koncepce nákladového účetnictví tvořeného aktivitami (ABC), CM a MA, realizovaného řízením aktivit (ABM) u soudobých firem a organizací orientovaných na tvorbu hodnoty, zákazní
ky a trh 468
6.15 Strategické ABC/ABM a jeho původní nákladový objekt - produkty a produktové linie
(products and products lines) a jejich využití v rozvinutém MA 513
Standardní manažerská rozhodnutí (management decision) tvořená na základě PPA/PVA
(product profit/value analysis) ve strategickém ABC/ABM a rozvinutém MA 516
6.16Tradiční pojetí fixních a variabilních nákladů v tradičním modelu (traditional fixed and variable costs) a přístupu ABC a ABC/ABM 533
6.17 Moderní a rozvinuté manažerské účetnictví, ABC a ABC/ABM v odvětví služeb
(Service Industry, SI) a službově orientovaných firmách a organizacích
(MA, ABC a ABC/ABM, Service Firms and Organizations, SFO) 550
6.18 Rozvinuté moderní a komplexní manažerské účetnictví (MA) a pokročilé aplikace ABC/ABM 580
Rozpočtování a rozpočet tvořený aktivitami ABB a ABBs (Activity-based Budgeting/Budgets),
jeho definice a předpoklady 583
6.19 Procesní přístup a linie ABC/ABM, moderní a komplexní MA a progresivní procesní firemní řízení (Process Management) 598
6.20 Moderní, rozvinuté a komplexní manažerské účetnictví (MA), progresivní procesní, hodnotové a tržně orientované firemní řízení (CM) a současné ABC a ABC/ABM
v 21. století 612
Závěr 617
Literatura 623
Použité související legislativní normy 624
Webové stránky 624
Příloha 1 Finanční výkazy podle UK GAAP a US GAAP 625
Příloha 2 Rozpočty a rozpočtované finanční výkazy (budgets and budgeted financial statements) 637
Příloha 3 Business Financial Statement for the Trading Company US GAAP 643
Příloha 4 Finanční analýza pomocí účetních finančních poměrových ukazatelů se zahrnutím
Příloha 5 Finanční tabulky 659
Příloha 6 Analytická podpora pro ocenění firmy a podniku 667
Příloha 7 Fundamentální horizontální analýza reálné telekomunikační společnosti 677
Příloha 8 Moderní a rozvinuté MA a ABC a ABC/ABM 679
Příloha 9 Procesní analýza (Process Analysis), její rozbor a implementace kompletního procesního ABC modelu a jeho přechod v ABC/ABM (Bliss & Laughlin
Příloha 10 Oceňování firmy/podniku (firm valuation), strategická analýza a finanční plán 717
Příloha 11 Praktická implementace manažerského nákladového účetnictví a implementační projekt ABC a ABC/ABM v SFO (KúKk) 729

O Autorovi

Petřík Tomáš
V roce 1994 získal titul inženýra na VŠE v Praze na Fakultě národohospodářské. Poté pracoval jako asistent auditora, daňový poradce a posléze jako firemní obchodní konzultant a obchodní ředitel v renomované auditorské firmě aktivně spolupracující s tehdejší tzv. velkou šestkou auditorských a poradenských firem (Big Six). Dále působil postupně na pozicích finančního ředitele v známé Investiční společnosti EXPANDIA, v obchodním zastoupení renomované americké firmy CATERPILLAR S.A. (CFO), dále jako výkonný ředitel české výrobní a obchodní firmy v oblasti realit a stavebnictví a byl také krátce hlavním ekonomem pobočky německé firmy ThyssenKrupp. Následně pracoval ve společnosti Body International Brokers (člen burzy – PSE) jako ekonomický ředitel. V současné době pracuje a působí jako nezávislý manažerský a business konzultant a publikuje v související oblasti Manažerského účetnictví a moderního Corporate Managementu (CM). Tyto velmi aktuální, související i široké disciplíny pak v rámci svých komplexních konzultačních služeb, zahrnující dnes i firemní oceňování (firm valution), realizuje v praxi převážně na klientské bázi, včetně související implementace moderního a rozvinutého Manažerského účetnictví i Controllingu a následně konkurenčního CM do manažersky a ekonomicky produktivního MIS (Management Information System). "Více informací viz Životopis"

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 416 
E-kniha 374 
Tištěná 552 
E-kniha 497 
Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 271 
E-kniha 244 
Tištěná 254 
E-kniha 229 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.