0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Ekonomické a finanční řízení firmy

Manažerské účetnictví v praxi - 2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání

E-kniha
PDF
1 267 
Ihned ke stažení
i: 17060 n: 24770352r: 5861
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 5861
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Nové vydání ojedinělé komplexní publikace je zcela aktualizováno a výrazně rozšířeno zejména o moderní procesní, hodnotové, zákaznicky a tržně orientované firemní řízení (Corporate Management) včetně ABC/ABM, o problematiku oceňování a odvozování hodnoty firem a organizací a o interaktivní plánování i rozpočtování. Díky prezentování nejmodernějších přístupů, šíři záběru a mimořádné praktičnosti nemá publikace na trhu konkurenci. Je určena pro finanční a ekonomické manažery a další řídící pracovníky, pro auditory, účetní profesionály, konzultanty a finanční analytiky, bankovní specialisty, studenty a pro ty, kteří se připravují na mezinárodní certifikace (např. ACCA, CIMA , ICA), ale i pro majitele firem a podniků a investory.
Autor vysvětluje podstatu, úlohu, použití a nezbytnost manažerského účetnictví (Management Accounting) v ekonomickém a finančním řízení firmy, a to na provozní, taktické i strategické úrovni. Důraz klade na těsný vztah manažerského účetnictví a tvorbu efektivních a hodnototvorných řídících rozhodnutí zhodnocujících konkurenčně organizaci jako celek. Text je doplněn rozsáhlými souvisejícími přílohami a finančními tabulkami. Kniha pracuje také s podrobnou soudobou anglickou finanční, ekonomickou a manažerskou terminologií.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Ekonomické a finanční řízení firmy

O autorovi 19

Kapitola 1
Úvod do manažerského účetnictví (MA) a firemního řízení (CM) 25
1.1Druhy účetních systémů 26
1.2 Definice manažerského účetnictví a jeho základní aspekty 27

Kapitola 2
Kontrolní funkce manažerského účetnictví (Control) 31
2.1 Typy kontrolních systémů 32
2.2 Rozpočtování a druhy rozpočtů (budgeting) 33
2.3 Metoda a koncepce ABCM 39
2.4 Kontrola rozpočtů (budgetary control) 43
2.5 Nákladové účetnictví založené na standardech (standard costing) 46
2.6 Standardy a jejich konstrukce (standards) 47
2.7 Odchylky a jejich analýza (variance analysis) 51
2.8 Marginální nákladové účetnictví založené na standardech
(marginal standard costing) 61
2.9 Plánování provozních standardů (odchylek) a jejich revize 64
2.10 Hodnotové analýzy (value analyses) 67
2.11 Kontrola skladu a zásob (stock control) 70
2.12 Metoda ABC, Paretova analýza (ABC-analysis) 74
2.13 Pokročilé výrobní technologie a jejich vztah k manažerskému účetnictví 76

Kapitola 3
Strategické, taktické a operativní plánování (Corporate, tactical and operational planning) 89
Význam firemního plánování 90
Dlouhodobé strategické plánování (long-term strategic or corporate planning)
a jeho fáze 90
3.1 Konstrukce dlouhodobého strategického plánu 92
3.2 Kontrola a sledování strategického plánu (control and monitoring, CP) 94
3.3 Krátkodobé firemní plánování (short-term planning) a jeho vztah s dlouhodobým strategickým plánováním CP (corporate planning) 95


Kapitola 4
Tvorba manažerských rozhodnutí (Decision making) 105
Jednotlivé úrovně manažerských rozhodnutí 106
4.1 Rozhodovací proces a jeho etapy 106
4.2 Obecná pravidla rozhodování (decision rules) 109
4.3 Využití marginálního-variabilního nákladového účetnictví v rozhodovacích procesech
(marginal costing and decision process) 110
4.4 Krátkodobá manažerská rozhodnutí a koncepce vyvolaných nákladů
(differential costing) 113
4.5 Dlouhodobá investiční rozhodnutí a jejich hodnocení (investment appraisal) 122
Kapitola 5
Měření a hodnocení výkonnosti firmy (Performance appraisal) 207
5.1Měření a hodnocení vnitřní výkonnosti firmy 208
5.2 Měření celkové finanční výkonnosti a Finanční analýza (Financial analysis,
IAS/IFRS) 224
5.3 Ostatní metody finanční analýzy 261
Kapitola 6
Rozvinuté a komplexní manažerské účetnictví a současné konkurenční firemní,
podnikové a organizační řízení 273
6.1 Úpravy českého a mezinárodního finančního účetnictví, jejich výkazů, účetních postupů,
dat a informací na ekonomicky věrný manažerský model 275
6.2 Hlavní současné přístupy, metody a techniky oceňování firmy (podniku) využitelné a využívané soudobým MA 302
6.3 Výnosové ocenění firmy/podniku pomocí diskontovaných peněžních toků (DCF, Discounted
6.4 Určení a odvození celkové tržní hodnoty (market value) společnosti preferované MA a DCF výnosové ocenění a jeho techniky (FCFF a FCFE) 331
6.5 Výnosová oceňovací metoda kapitalizovaných zisků (kapitalizovaných čistých výnosů, KČV) - alternativa k výnosovým DCF metodám 365
6.6 Ekonomická přidaná hodnota (EVA, Economic Value Added) a její úloha při řízení a hodnocení efektivity, výkonnosti i ocenění firmy v moderním MA 367
6.7 Metody ocenění a stanovení hodnoty firmy a podniku na základě analýz
trhu (market approach) 387
6.8 Majetkové přístupy a metody ocenění společnosti (assets/cost approach) 420
6.9 Majetkové ocenění v efektivní a ekonomicky perspektivní (dlouhodobě hodnototvorné) společnosti (book value, market value, replacement costs approach) 425
6.10 Souhrnné ocenění společnosti a celkové shrnutí problematiky ocenění společnosti (firmy, podniku) jako jednoho funkčního celku 438
6.11 Přehled základních oceňovacích přístupů a základních souhrnných metod ocenění firmy/podniku 446
6.12 Moderní a rozvinuté MA a efektivní osobní motivace manažerů, executives a top managementu 448
6.13 Moderní manažerské účetnictví a současné progresivní a strategické firemní řízení (Corporate Management, CM) orientované na strategii, hodnotu, zákazníky, trh a procesy 465
6.14 Úvod do manažerské koncepce nákladového účetnictví tvořeného aktivitami (ABC), CM a MA, realizovaného řízením aktivit (ABM) u soudobých firem a organizací orientovaných na tvorbu hodnoty, zákazní
ky a trh 468
6.15 Strategické ABC/ABM a jeho původní nákladový objekt - produkty a produktové linie
(products and products lines) a jejich využití v rozvinutém MA 513
Standardní manažerská rozhodnutí (management decision) tvořená na základě PPA/PVA
(product profit/value analysis) ve strategickém ABC/ABM a rozvinutém MA 516
6.16Tradiční pojetí fixních a variabilních nákladů v tradičním modelu (traditional fixed and variable costs) a přístupu ABC a ABC/ABM 533
6.17 Moderní a rozvinuté manažerské účetnictví, ABC a ABC/ABM v odvětví služeb
(Service Industry, SI) a službově orientovaných firmách a organizacích
(MA, ABC a ABC/ABM, Service Firms and Organizations, SFO) 550
6.18 Rozvinuté moderní a komplexní manažerské účetnictví (MA) a pokročilé aplikace ABC/ABM 580
Rozpočtování a rozpočet tvořený aktivitami ABB a ABBs (Activity-based Budgeting/Budgets),
jeho definice a předpoklady 583
6.19 Procesní přístup a linie ABC/ABM, moderní a komplexní MA a progresivní procesní firemní řízení (Process Management) 598
6.20 Moderní, rozvinuté a komplexní manažerské účetnictví (MA), progresivní procesní, hodnotové a tržně orientované firemní řízení (CM) a současné ABC a ABC/ABM
v 21. století 612
Závěr 617
Literatura 623
Použité související legislativní normy 624
Webové stránky 624
Příloha 1 Finanční výkazy podle UK GAAP a US GAAP 625
Příloha 2 Rozpočty a rozpočtované finanční výkazy (budgets and budgeted financial statements) 637
Příloha 3 Business Financial Statement for the Trading Company US GAAP 643
Příloha 4 Finanční analýza pomocí účetních finančních poměrových ukazatelů se zahrnutím
Příloha 5 Finanční tabulky 659
Příloha 6 Analytická podpora pro ocenění firmy a podniku 667
Příloha 7 Fundamentální horizontální analýza reálné telekomunikační společnosti 677
Příloha 8 Moderní a rozvinuté MA a ABC a ABC/ABM 679
Příloha 9 Procesní analýza (Process Analysis), její rozbor a implementace kompletního procesního ABC modelu a jeho přechod v ABC/ABM (Bliss & Laughlin
Příloha 10 Oceňování firmy/podniku (firm valuation), strategická analýza a finanční plán 717
Příloha 11 Praktická implementace manažerského nákladového účetnictví a implementační projekt ABC a ABC/ABM v SFO (KúKk) 729

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 7.5MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Ekonomické a finanční řízení firmy
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 7.5 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština

Ekonomické a finanční řízení firmy

Manažerské účetnictví v praxi - 2., výrazně rozšířené a aktualizované vydání

E-kniha
PDF
1 267 
Ihned ke stažení
i: 17060 n: 24770352r: 5861
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 5861
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Nové vydání ojedinělé komplexní publikace je zcela aktualizováno a výrazně rozšířeno zejména o moderní procesní, hodnotové, zákaznicky a tržně orientované firemní řízení (Corporate Management) včetně ABC/ABM, o problematiku oceňování a odvozování hodnoty firem a organizací a o interaktivní plánování i rozpočtování. Díky prezentování nejmodernějších přístupů, šíři záběru a mimořádné praktičnosti nemá publikace na trhu konkurenci. Je určena pro finanční a ekonomické manažery a další řídící pracovníky, pro auditory, účetní profesionály, konzultanty a finanční analytiky, bankovní specialisty, studenty a pro ty, kteří se připravují na mezinárodní certifikace (např. ACCA, CIMA , ICA), ale i pro majitele firem a podniků a investory.
Autor vysvětluje podstatu, úlohu, použití a nezbytnost manažerského účetnictví (Management Accounting) v ekonomickém a finančním řízení firmy, a to na provozní, taktické i strategické úrovni. Důraz klade na těsný vztah manažerského účetnictví a tvorbu efektivních a hodnototvorných řídících rozhodnutí zhodnocujících konkurenčně organizaci jako celek. Text je doplněn rozsáhlými souvisejícími přílohami a finančními tabulkami. Kniha pracuje také s podrobnou soudobou anglickou finanční, ekonomickou a manažerskou terminologií.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Ekonomické a finanční řízení firmy

O autorovi 19

Kapitola 1
Úvod do manažerského účetnictví (MA) a firemního řízení (CM) 25
1.1Druhy účetních systémů 26
1.2 Definice manažerského účetnictví a jeho základní aspekty 27

Kapitola 2
Kontrolní funkce manažerského účetnictví (Control) 31
2.1 Typy kontrolních systémů 32
2.2 Rozpočtování a druhy rozpočtů (budgeting) 33
2.3 Metoda a koncepce ABCM 39
2.4 Kontrola rozpočtů (budgetary control) 43
2.5 Nákladové účetnictví založené na standardech (standard costing) 46
2.6 Standardy a jejich konstrukce (standards) 47
2.7 Odchylky a jejich analýza (variance analysis) 51
2.8 Marginální nákladové účetnictví založené na standardech
(marginal standard costing) 61
2.9 Plánování provozních standardů (odchylek) a jejich revize 64
2.10 Hodnotové analýzy (value analyses) 67
2.11 Kontrola skladu a zásob (stock control) 70
2.12 Metoda ABC, Paretova analýza (ABC-analysis) 74
2.13 Pokročilé výrobní technologie a jejich vztah k manažerskému účetnictví 76

Kapitola 3
Strategické, taktické a operativní plánování (Corporate, tactical and operational planning) 89
Význam firemního plánování 90
Dlouhodobé strategické plánování (long-term strategic or corporate planning)
a jeho fáze 90
3.1 Konstrukce dlouhodobého strategického plánu 92
3.2 Kontrola a sledování strategického plánu (control and monitoring, CP) 94
3.3 Krátkodobé firemní plánování (short-term planning) a jeho vztah s dlouhodobým strategickým plánováním CP (corporate planning) 95


Kapitola 4
Tvorba manažerských rozhodnutí (Decision making) 105
Jednotlivé úrovně manažerských rozhodnutí 106
4.1 Rozhodovací proces a jeho etapy 106
4.2 Obecná pravidla rozhodování (decision rules) 109
4.3 Využití marginálního-variabilního nákladového účetnictví v rozhodovacích procesech
(marginal costing and decision process) 110
4.4 Krátkodobá manažerská rozhodnutí a koncepce vyvolaných nákladů
(differential costing) 113
4.5 Dlouhodobá investiční rozhodnutí a jejich hodnocení (investment appraisal) 122
Kapitola 5
Měření a hodnocení výkonnosti firmy (Performance appraisal) 207
5.1Měření a hodnocení vnitřní výkonnosti firmy 208
5.2 Měření celkové finanční výkonnosti a Finanční analýza (Financial analysis,
IAS/IFRS) 224
5.3 Ostatní metody finanční analýzy 261
Kapitola 6
Rozvinuté a komplexní manažerské účetnictví a současné konkurenční firemní,
podnikové a organizační řízení 273
6.1 Úpravy českého a mezinárodního finančního účetnictví, jejich výkazů, účetních postupů,
dat a informací na ekonomicky věrný manažerský model 275
6.2 Hlavní současné přístupy, metody a techniky oceňování firmy (podniku) využitelné a využívané soudobým MA 302
6.3 Výnosové ocenění firmy/podniku pomocí diskontovaných peněžních toků (DCF, Discounted
6.4 Určení a odvození celkové tržní hodnoty (market value) společnosti preferované MA a DCF výnosové ocenění a jeho techniky (FCFF a FCFE) 331
6.5 Výnosová oceňovací metoda kapitalizovaných zisků (kapitalizovaných čistých výnosů, KČV) - alternativa k výnosovým DCF metodám 365
6.6 Ekonomická přidaná hodnota (EVA, Economic Value Added) a její úloha při řízení a hodnocení efektivity, výkonnosti i ocenění firmy v moderním MA 367
6.7 Metody ocenění a stanovení hodnoty firmy a podniku na základě analýz
trhu (market approach) 387
6.8 Majetkové přístupy a metody ocenění společnosti (assets/cost approach) 420
6.9 Majetkové ocenění v efektivní a ekonomicky perspektivní (dlouhodobě hodnototvorné) společnosti (book value, market value, replacement costs approach) 425
6.10 Souhrnné ocenění společnosti a celkové shrnutí problematiky ocenění společnosti (firmy, podniku) jako jednoho funkčního celku 438
6.11 Přehled základních oceňovacích přístupů a základních souhrnných metod ocenění firmy/podniku 446
6.12 Moderní a rozvinuté MA a efektivní osobní motivace manažerů, executives a top managementu 448
6.13 Moderní manažerské účetnictví a současné progresivní a strategické firemní řízení (Corporate Management, CM) orientované na strategii, hodnotu, zákazníky, trh a procesy 465
6.14 Úvod do manažerské koncepce nákladového účetnictví tvořeného aktivitami (ABC), CM a MA, realizovaného řízením aktivit (ABM) u soudobých firem a organizací orientovaných na tvorbu hodnoty, zákazní
ky a trh 468
6.15 Strategické ABC/ABM a jeho původní nákladový objekt - produkty a produktové linie
(products and products lines) a jejich využití v rozvinutém MA 513
Standardní manažerská rozhodnutí (management decision) tvořená na základě PPA/PVA
(product profit/value analysis) ve strategickém ABC/ABM a rozvinutém MA 516
6.16Tradiční pojetí fixních a variabilních nákladů v tradičním modelu (traditional fixed and variable costs) a přístupu ABC a ABC/ABM 533
6.17 Moderní a rozvinuté manažerské účetnictví, ABC a ABC/ABM v odvětví služeb
(Service Industry, SI) a službově orientovaných firmách a organizacích
(MA, ABC a ABC/ABM, Service Firms and Organizations, SFO) 550
6.18 Rozvinuté moderní a komplexní manažerské účetnictví (MA) a pokročilé aplikace ABC/ABM 580
Rozpočtování a rozpočet tvořený aktivitami ABB a ABBs (Activity-based Budgeting/Budgets),
jeho definice a předpoklady 583
6.19 Procesní přístup a linie ABC/ABM, moderní a komplexní MA a progresivní procesní firemní řízení (Process Management) 598
6.20 Moderní, rozvinuté a komplexní manažerské účetnictví (MA), progresivní procesní, hodnotové a tržně orientované firemní řízení (CM) a současné ABC a ABC/ABM
v 21. století 612
Závěr 617
Literatura 623
Použité související legislativní normy 624
Webové stránky 624
Příloha 1 Finanční výkazy podle UK GAAP a US GAAP 625
Příloha 2 Rozpočty a rozpočtované finanční výkazy (budgets and budgeted financial statements) 637
Příloha 3 Business Financial Statement for the Trading Company US GAAP 643
Příloha 4 Finanční analýza pomocí účetních finančních poměrových ukazatelů se zahrnutím
Příloha 5 Finanční tabulky 659
Příloha 6 Analytická podpora pro ocenění firmy a podniku 667
Příloha 7 Fundamentální horizontální analýza reálné telekomunikační společnosti 677
Příloha 8 Moderní a rozvinuté MA a ABC a ABC/ABM 679
Příloha 9 Procesní analýza (Process Analysis), její rozbor a implementace kompletního procesního ABC modelu a jeho přechod v ABC/ABM (Bliss & Laughlin
Příloha 10 Oceňování firmy/podniku (firm valuation), strategická analýza a finanční plán 717
Příloha 11 Praktická implementace manažerského nákladového účetnictví a implementační projekt ABC a ABC/ABM v SFO (KúKk) 729

O Autorovi

Petřík Tomáš
V roce 1994 získal titul inženýra na VŠE v Praze na Fakultě národohospodářské. Poté pracoval jako asistent auditora, daňový poradce a posléze jako firemní obchodní konzultant a obchodní ředitel v renomované auditorské firmě aktivně spolupracující s tehdejší tzv. velkou šestkou auditorských a poradenských firem (Big Six). Dále působil postupně na pozicích finančního ředitele v známé Investiční společnosti EXPANDIA, v obchodním zastoupení renomované americké firmy CATERPILLAR S.A. (CFO), dále jako výkonný ředitel české výrobní a obchodní firmy v oblasti realit a stavebnictví a byl také krátce hlavním ekonomem pobočky německé firmy ThyssenKrupp. Následně pracoval ve společnosti Body International Brokers (člen burzy – PSE) jako ekonomický ředitel. V současné době pracuje a působí jako nezávislý manažerský a business konzultant a publikuje v související oblasti Manažerského účetnictví a moderního Corporate Managementu (CM). Tyto velmi aktuální, související i široké disciplíny pak v rámci svých komplexních konzultačních služeb, zahrnující dnes i firemní oceňování (firm valution), realizuje v praxi převážně na klientské bázi, včetně související implementace moderního a rozvinutého Manažerského účetnictví i Controllingu a následně konkurenčního CM do manažersky a ekonomicky produktivního MIS (Management Information System). "Více informací viz Životopis"

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 499 
E-kniha 424 
Tištěná 349 
E-kniha 297 
Tištěná 425 
E-kniha 361 
Tištěná 495 
E-kniha 421 
Tištěná 269 
E-kniha 229 
Tištěná 299 
E-kniha 254 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.