0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Experimentální hypnóza

3., aktualizované a rozšířené vydání
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6463
E-kniha
PDF
458  366  -20 %
Ihned ke stažení
i: 18216 n: 24775388r: 6463
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Monografie přináší shrnutí současných poznatků o hypnóze na základě vědeckého výzkumu hypnotických jevů v laboratorních podmínkách. Zabývá se zvláštnostmi hypnotického stavu a individuálními schopnostmi jedinců se do něj pohroužit. Charakterizuje projevy hypnózy různé hloubky a uvádí výzkumy jejího vlivu na různé psychické i fyziologické procesy, mj. na motoriku, vnímání, myšlení, city, bolest a paměť. Uvádí ukázky vsugerovaného zapomenutí událostí během hypnózy i neuvědomovaného jednání na základě posthypnotické sugesce. Autor se opírá o důkladné zpracování světové literatury, o výsledky pokusů amerických i evropských vědců i o své vlastní experimenty a zkušenosti z kroměřížských výcvikových kurzů hypnózy pro lékaře a klinické psychology. Publikace zaujme nejen odborníky, lékaře-psychiatry a psychology, ale i laiky, kteří se chtějí něco dozvědět o dosud neprobádaných hlubinách lidské psychiky.

Z obsahu knihy Experimentální hypnóza

Předmluva ke 3. vydání
A. PODSTATA HYPNÓZY
Úvod
1. Zvýšená sugestibilita
1.1 Sugesce a instrukce
1.2 Přírůstek sugestibility a hypnotizace
2. Změněný stav vědomí
2.1 Poznávací procesy
2.2 Řídící činnost
2.3 Kontrolní funkce
3. Interpersonální vztah
3.1 Raport
3.2 Přenosové faktory
3.3 Vyladěnost na hypnotizéra
3.4 Autohypnóza
4. Vedlejší charakteristiky
4.1 Hraní role
4.2 Mozková činnost
4.3 Relaxace
4.4 Situační a motivační proměnné
4.5 Vyhovění hypnotizérovi
B. HYPNABILITA
5. Měření hypnability
5.1 Harvardská skupinová škála
5.2 Stanfordská škála, forma C
5.3 Další stanfordské a odvozené škály
5.4 Barberovy škály a Carletonská škála
5.5 Spiegelův hypnotizační profil
5.6 Diagnostická škála
5.7 Hypnabilita a hloubka hypnózy
5.8 Obecná schopnost a faktory hypnability
6. Hypnabilita a osobnost
6.1 Stabilita hypnability
6.2 Věk a pohlaví
6.2.1 Hypnabilita v dětství
6.2.2 Hypnabilita ve vyšším věku
6.2.3 Hypnabilita a pohlaví
6.3 Ovlivnitelnost jako osobnostní rys
6.3.1 Bdělá sugestibilita
6.3.2 Další druhy ovlivnitelnosti
6.3.3 Reaktivita na placebo
6.3.4 Tendence k souhlasu
6.4 Prožitkové schopnosti
6.4.1 Zážitky podobné hypnóze
6.4.2 Schopnost pohlcení
6.4.3 Představivost
6.4.4 Tvořivost
6.4.5 Pružnost a schopnost disociace
6.5 Anamnestický rozbor osobnosti
6.6 Klinická diagnóza
6.6.1 Schizofrenie
6.6.2 Neurózy
6.6.3 Alkoholismus
6.6.4 Srovnání diagnostických skupin
6.7 Elektroencefalogram
7. Ovlivnitelnost hypnability
7.1 Postojové proměnné
7.1.1 Korelační studie
7.1.2 Experimentální práce
7.2 Situační proměnné
7.2.1 Hypnotizér
7.2.2 Metoda hypnotizace
7.2.3 Prostředí
7.3 Trénink
7.3.1 Přímý trénink hypnotických dovedností
7.3.2 Trénink příbuzných dovedností a procesů
C. HYPNOTICKÉ JEVY
8. Ovlivnění motoriky
8.1 Ovládání pohybů
8.2 Svalové výkony
9. Změny vnímání
9.1 Ukázky a klasifikace
9.2 Pokusy s běžnou populací
9.3 Pokusy s hypnabilními subjekty
10. Vegetativní reakce a emoce
10.1 Spontánní změny
10.2 Vsugerované změny
11. Analgezie
11.1 Bolest klinická a experimentální
11.2 Měření bolesti
11.3 Navození analgezie
11.4 Výskyt hypnotické analgezie
11.5 Činitele ovlivňující analgezii
11.5.1 Hypnabilita a hypnotický stav
11.5.2 Hypnotická analgezie a placebový účinek
11.5.3 Hypnóza a simulace
11.5.4 Senzorická bolest, utrpení a strach
11.6 Fyziologické reakce při analgezii
11.7 Mechanismy hypnotické analgezie
11.8 Skrytá bolest a skrytý pozorovatel
12. Věková regrese
12.1 Průběh věkové regrese a role hypnotizéra
12.2 Fyziologické reflexy
12.3 Vybavení vzpomínek z dětství
12.4 Percepční procesy
12.5 Řeč, písmo a kresba
12.6 Poznávací procesy
12.7 Emoční procesy
12.8 Výklad věkové regrese
12.9 Věková progrese
13. Transová logika
13.1 Průhledná halucinace a halucinace dvojníka
13.2 Nedůslednost v reakcích hypnotizované osoby
14. Amnézie
14.1 Metodologie výzkumu amnézie
14.1.1 Zapamatování položek škál hypnability
14.1.2 Zapamatování slovních řad
14.2 Druhy amnézie
14.2.1 Amnézie spontánní a vsugerovaná
14.2.2 Amnézie při reprodukci a rekognici
14.2.3 Amnézie na zdroj informací
14.2.4 Selektivní amnézie
14.2.5 Reziduální amnézie
14.2.6 Trvání amnézie
14.3 Proměnné ovlivňující amnézii
14.3.1 Hypnabilita a hloubka hypnózy
14.3.2 Hypnotizace, sugesce a instrukce
14.3.3 Požadavkové charakteristiky
14.3.4 Normální zapomínání
14.3.5 Pokusy o prolomení amnézie
14.4 Mechanismy amnézie
14.4.1 Popření vzpomínky
14.4.2 Vytěsnění
14.4.3 Disociace
14.4.4 Narušení procesu vybavování
15. Oživení a pozměňování vzpomínek
15.1 Hypermnézie
15.2 Vsugerované paramnézie
15.3 Hypnoticky vyvolané bludy
15.4 Hypnóza v kriminalistice
15.5 Syndrom nepravdivé vzpomínky
16. Posthypnotická sugesce
16.1 Posthypnotická sugesce a amnézie
16.2 Osud nezrušené hypnotické sugesce
16.3 Účinnost a trvání posthypnotické sugesce
16.4 Účinnost mimo experimentální kontext
16.5 Psychický stav při provádění posthypnotické sugesce
16.6 Osud nevyplněné posthypnotické sugesce
16.7 Vsugerovaný posthypnotický konflikt
17. Vnucené jednání
17.1 Soudní případy
17.1.1 Francie koncem 19. století
17.1.2 Heidelberský případ
17.1.3 Kodaňský případ
17.1.4 USA a Austrálie
17.2 Laboratorní výzkumy
17.3 Hypnóza a vůle
Závěr
Příloha
Významní představitelé výzkumu hypnózy
Literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.4MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

O Autorovi

Kratochvíl Stanislav

Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., je vedoucím psychologem v psychiatrické léčebně v Kroměříži a emeritním profesorem klinické psychologie na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1969–1970 se aktivně účastnil jako výzkumný pracovník četných pokusů s hypnózou na renomovaných pracovištích v USA, na Stanfordské a Pensylvánské univerzitě. Je autorem řady odborných monografií, mj. Základy psychoterapie, Manželská a párová terapie, Skupinová psychoterapie v praxi, Příběhy terapeutických skupin a Klinická hypnóza. Je členem Americké společnosti pro klinickou hypnózu a předsedou sekce pro hypnózu České psychiatrické společnosti.

Experimentální hypnóza
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.4MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Experimentální hypnóza

3., aktualizované a rozšířené vydání
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6463
E-kniha
PDF
458  366  -20 %
Ihned ke stažení
i: 18216 n: 24775388r: 6463
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Monografie přináší shrnutí současných poznatků o hypnóze na základě vědeckého výzkumu hypnotických jevů v laboratorních podmínkách. Zabývá se zvláštnostmi hypnotického stavu a individuálními schopnostmi jedinců se do něj pohroužit. Charakterizuje projevy hypnózy různé hloubky a uvádí výzkumy jejího vlivu na různé psychické i fyziologické procesy, mj. na motoriku, vnímání, myšlení, city, bolest a paměť. Uvádí ukázky vsugerovaného zapomenutí událostí během hypnózy i neuvědomovaného jednání na základě posthypnotické sugesce. Autor se opírá o důkladné zpracování světové literatury, o výsledky pokusů amerických i evropských vědců i o své vlastní experimenty a zkušenosti z kroměřížských výcvikových kurzů hypnózy pro lékaře a klinické psychology. Publikace zaujme nejen odborníky, lékaře-psychiatry a psychology, ale i laiky, kteří se chtějí něco dozvědět o dosud neprobádaných hlubinách lidské psychiky.

Z obsahu knihy Experimentální hypnóza

Předmluva ke 3. vydání
A. PODSTATA HYPNÓZY
Úvod
1. Zvýšená sugestibilita
1.1 Sugesce a instrukce
1.2 Přírůstek sugestibility a hypnotizace
2. Změněný stav vědomí
2.1 Poznávací procesy
2.2 Řídící činnost
2.3 Kontrolní funkce
3. Interpersonální vztah
3.1 Raport
3.2 Přenosové faktory
3.3 Vyladěnost na hypnotizéra
3.4 Autohypnóza
4. Vedlejší charakteristiky
4.1 Hraní role
4.2 Mozková činnost
4.3 Relaxace
4.4 Situační a motivační proměnné
4.5 Vyhovění hypnotizérovi
B. HYPNABILITA
5. Měření hypnability
5.1 Harvardská skupinová škála
5.2 Stanfordská škála, forma C
5.3 Další stanfordské a odvozené škály
5.4 Barberovy škály a Carletonská škála
5.5 Spiegelův hypnotizační profil
5.6 Diagnostická škála
5.7 Hypnabilita a hloubka hypnózy
5.8 Obecná schopnost a faktory hypnability
6. Hypnabilita a osobnost
6.1 Stabilita hypnability
6.2 Věk a pohlaví
6.2.1 Hypnabilita v dětství
6.2.2 Hypnabilita ve vyšším věku
6.2.3 Hypnabilita a pohlaví
6.3 Ovlivnitelnost jako osobnostní rys
6.3.1 Bdělá sugestibilita
6.3.2 Další druhy ovlivnitelnosti
6.3.3 Reaktivita na placebo
6.3.4 Tendence k souhlasu
6.4 Prožitkové schopnosti
6.4.1 Zážitky podobné hypnóze
6.4.2 Schopnost pohlcení
6.4.3 Představivost
6.4.4 Tvořivost
6.4.5 Pružnost a schopnost disociace
6.5 Anamnestický rozbor osobnosti
6.6 Klinická diagnóza
6.6.1 Schizofrenie
6.6.2 Neurózy
6.6.3 Alkoholismus
6.6.4 Srovnání diagnostických skupin
6.7 Elektroencefalogram
7. Ovlivnitelnost hypnability
7.1 Postojové proměnné
7.1.1 Korelační studie
7.1.2 Experimentální práce
7.2 Situační proměnné
7.2.1 Hypnotizér
7.2.2 Metoda hypnotizace
7.2.3 Prostředí
7.3 Trénink
7.3.1 Přímý trénink hypnotických dovedností
7.3.2 Trénink příbuzných dovedností a procesů
C. HYPNOTICKÉ JEVY
8. Ovlivnění motoriky
8.1 Ovládání pohybů
8.2 Svalové výkony
9. Změny vnímání
9.1 Ukázky a klasifikace
9.2 Pokusy s běžnou populací
9.3 Pokusy s hypnabilními subjekty
10. Vegetativní reakce a emoce
10.1 Spontánní změny
10.2 Vsugerované změny
11. Analgezie
11.1 Bolest klinická a experimentální
11.2 Měření bolesti
11.3 Navození analgezie
11.4 Výskyt hypnotické analgezie
11.5 Činitele ovlivňující analgezii
11.5.1 Hypnabilita a hypnotický stav
11.5.2 Hypnotická analgezie a placebový účinek
11.5.3 Hypnóza a simulace
11.5.4 Senzorická bolest, utrpení a strach
11.6 Fyziologické reakce při analgezii
11.7 Mechanismy hypnotické analgezie
11.8 Skrytá bolest a skrytý pozorovatel
12. Věková regrese
12.1 Průběh věkové regrese a role hypnotizéra
12.2 Fyziologické reflexy
12.3 Vybavení vzpomínek z dětství
12.4 Percepční procesy
12.5 Řeč, písmo a kresba
12.6 Poznávací procesy
12.7 Emoční procesy
12.8 Výklad věkové regrese
12.9 Věková progrese
13. Transová logika
13.1 Průhledná halucinace a halucinace dvojníka
13.2 Nedůslednost v reakcích hypnotizované osoby
14. Amnézie
14.1 Metodologie výzkumu amnézie
14.1.1 Zapamatování položek škál hypnability
14.1.2 Zapamatování slovních řad
14.2 Druhy amnézie
14.2.1 Amnézie spontánní a vsugerovaná
14.2.2 Amnézie při reprodukci a rekognici
14.2.3 Amnézie na zdroj informací
14.2.4 Selektivní amnézie
14.2.5 Reziduální amnézie
14.2.6 Trvání amnézie
14.3 Proměnné ovlivňující amnézii
14.3.1 Hypnabilita a hloubka hypnózy
14.3.2 Hypnotizace, sugesce a instrukce
14.3.3 Požadavkové charakteristiky
14.3.4 Normální zapomínání
14.3.5 Pokusy o prolomení amnézie
14.4 Mechanismy amnézie
14.4.1 Popření vzpomínky
14.4.2 Vytěsnění
14.4.3 Disociace
14.4.4 Narušení procesu vybavování
15. Oživení a pozměňování vzpomínek
15.1 Hypermnézie
15.2 Vsugerované paramnézie
15.3 Hypnoticky vyvolané bludy
15.4 Hypnóza v kriminalistice
15.5 Syndrom nepravdivé vzpomínky
16. Posthypnotická sugesce
16.1 Posthypnotická sugesce a amnézie
16.2 Osud nezrušené hypnotické sugesce
16.3 Účinnost a trvání posthypnotické sugesce
16.4 Účinnost mimo experimentální kontext
16.5 Psychický stav při provádění posthypnotické sugesce
16.6 Osud nevyplněné posthypnotické sugesce
16.7 Vsugerovaný posthypnotický konflikt
17. Vnucené jednání
17.1 Soudní případy
17.1.1 Francie koncem 19. století
17.1.2 Heidelberský případ
17.1.3 Kodaňský případ
17.1.4 USA a Austrálie
17.2 Laboratorní výzkumy
17.3 Hypnóza a vůle
Závěr
Příloha
Významní představitelé výzkumu hypnózy
Literatura
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

O Autorovi

Kratochvíl Stanislav

Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., je vedoucím psychologem v psychiatrické léčebně v Kroměříži a emeritním profesorem klinické psychologie na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1969–1970 se aktivně účastnil jako výzkumný pracovník četných pokusů s hypnózou na renomovaných pracovištích v USA, na Stanfordské a Pensylvánské univerzitě. Je autorem řady odborných monografií, mj. Základy psychoterapie, Manželská a párová terapie, Skupinová psychoterapie v praxi, Příběhy terapeutických skupin a Klinická hypnóza. Je členem Americké společnosti pro klinickou hypnózu a předsedou sekce pro hypnózu České psychiatrické společnosti.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 799  -20 %
E-kniha 679  -20 %
Tištěná 559  -20 %
E-kniha 475  -20 %
Tištěná 367  -20 %
E-kniha 312  -20 %
Tištěná 263  -20 %
E-kniha 224  -20 %
Tištěná 271  -20 %
E-kniha 230  -20 %
Tištěná 239  -20 %
E-kniha 203  -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Vyberte témata, která vás zajímají:Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 


 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.