0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Expertní inženýrství v systémovém pojetí

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 6817
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
587 
Ihned ke stažení
i: 18978 n: 24781990r: 6817
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Na trhu ojedinělá publikace s neobvyklým zaměřením představuje průvodce světem systémových metod a inženýrských oborů expertních analýz. Uznávaní autoři využívají zcela původní systémovou metodologii, v níž dominují systémový přístup a obsahově vytříbené základní a odborné pojmy. Kniha pojednává o aktuálních problematikách, předkládá „scénář řešení příčinných problémů“, který má nadoborovou platnost. V progresivním pojetí se zabývá těmito systémovými disciplínami: logikou, experimentem, modelováním, statistikou a mezními stavy. Vymezuje současné pojetí inženýrství a do kategorií člení novodobé inženýrské obory. V systémovém pojetí analyzuje expertní inženýrství a na něho navazující inženýrství znalecké, bezpečnostní, rizik a jakosti a expertní odhadcovskou činnost. Tomu předcházejí pojednání o inženýrství systémovém, znalostním, informačním, bioinformačním a softwarovém.
Publikace provází čtenáře světem techniky. Vymezuje jeho problémy, analyzuje je z hlediska možností a psychologických aspektů řešení. Ze systémového pohledu a chronologicky analyzuje struktury podniků vytvářející technické artefakty a podnikové procesy. Je určena výzkumným pracovníkům, lidem z praxe i vysokoškolským studentům.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Expertní inženýrství v systémovém pojetí

O autorech 10
Úvod 11
Předmluva - krátký průvodce knihou 13
Kapitola A 13
Kapitola B 15
Kapitola C 17
Kapitola A: Systémová metodologie 19
1-A Systémová metodologie 20
1.1-A Vznik a struktura systémové metodologie 20
1.2-A Systémový přístup 22
1.2.1-A Vstupní úvahy o vzniku systémového přístupu 22
1.2.2-A Současnost systémového přístupu 23
1.2.3-A Systémové atributy 24
1.3-A Systémové myšlení 30
1.4-A Systémové disciplíny 32
1.5-A Systémové algoritmy 34
2-A Základní pojmy v systémové metodologii 35
2.1-A Pojmy související se strukturou entit 36
2.1.1-A Entita, okolí entity a hranice entity 36
2.1.2-A Struktura a strukturovanost 37
2.1.3-A Rozlišitelnost a rozlišovací úroveň 38
2.1.4-A Vazba a interakce 38
2.1.5-A Prvek entity, oddělování a uvolňování prvku z entity 40
2.1.6-A Systém a soustava 41
2.2-A Pojmy související s procesy na entitě 42
2.2.1-A Aktivace entity 42
2.2.2-A Ovlivňování entity 43
2.2.3-A Proces na entitě a stav entity 43
2.2.4-A Jev, projev a chování entity, důsledek 44
2.2.5-A Situace 46
2.3-A Pojmy související s poznáváním 48
2.3.1-A Vlastnost a funkce entity 48
2.3.2-A Poznávací proces 48
2.3.3-A Poznatek 49
2.3.4-A Znalost a poznání 52
2.3.5-A Vědomosti a dovednosti 53
2.3.6-A Data 54
2.3.7-A Informace 55
2.3.8-A Informačně-dovednostní soustava 56
2.3.9-A Teorie a hypotéza - souvislosti 56
2.3.10-A Inženýrství, technika 58
2.3.11-A Věda a vědeckost 59
2.3.12-A Zákonitost, zákon, náhoda 60
2.3.13-A Komplexnost, komplexita 62
2.4-A Pojmy související s kvantifikací entit 63
2.4.1-A Veličina 63
2.4.2-A Chyba 64
2.5-A Pojmy související s modelováním 65
2.5.1-A Neurčitost, nejistota, vágnost 65
2.5.2-A Mezní stav entity, spolehlivost, bezpečnost, životnost 67
2.5.3-A Nebezpečí, zdroj nebezpečí, riziko, mezní riziko 68
2.5.4-A Deterministické a stochastické veličiny a procesy 68
2.5.5-A Deterministické a stochastické modely 72
2.5.6-A Deterministické a stochastické zákony 74
3-A Problémy a jejich řešení 75
3.1-A Vstupní úvahy 75
3.2-A "Světyy" a problémy podle Poppera 76
3.3-A Členění problémů podle různých kritérií 77
3.4-A Komplexní analýza problému 78
3.5-A Jednotný scénář řešení problémů 81
3.5.1-A Vytváření systému podstatných veličin 82
3.5.2-A Podmnožiny systému veličin (?) 84
3.5.3-A Ilustrativní příklady na vytváření systému podstatných veličin 85
3.6-A Struktura procesu řešení problému 87
3.7-A Rozpory v řešení problémů 89
3.8-A Překážky a bariéry v řešení problémů 90
4-A Úvod do vybraných systémových disciplín 92
4.1-A Logika a logické metody 93
4.1.1-A Základní pojmy z logiky 93
4.1.2-A Zákony logiky (správného myšlení) 95
4.1.3-A Přehled typů logik 96
4.1.4-A Soustava logických metod 99
4.2-A Systémové pojetí experimentu 102
4.2.1-A Vytvoření komplexní zobecněné struktury experimentu 102
4.2.2-A Členění experimentu 104
4.2.3-A Členění struktury experimentu 105
4.2.4-A Teorie experimentu - struktura 106
4.2.5-A Okolí experimentu 107
4.2.6-A Chování experimentu 108
4.2.7-A Přípravná etapa experimentu 109
4.3-A Teorie modelování 112
4.3.1-A Základní atributy modelování 112
4.3.2-A Základní charakteristiky modelu 116
4.3.3-A Zobecněná struktura modelu 116
4.3.4-A Vymezení typů modelování 119
4.3.5-A Zobecněná struktura modelování 124
4.3.6-A Analýza klasického výpočtového modelování 127
4.3.7-A Specifické typy výpočtového modelování 130
4.3.8-A Hybridní modelování 132
4.3.9-A Přehledná struktura typů modelování 135
4.3.10-A Úloha experimentu ve výpočtovém modelování 137
4.4-A Systémové pojetí základů statistiky 139
4.4.1-A Vstupní úvahy 139
4.4.2-A Pojednání o pojmu "statistikaa" 140
4.4.3-A Pojednání o popisné statistice 142
4.4.4-A Statistické soubory a?výběry 143
4.4.5-A Systémové pojetí statistických veličin a metod 144
4.4.6-A Systémové pojetí statistických metod 146
4.5-A Teorie mezních stavů 149
4.5.1-A Vymezení pojmu mezní stav 149
4.5.2-A Členění mezních stavů (MS) 150
4.5.3-A Členění mezních stavů technických 154
4.5.4-A Mezní stavy související s poškozováním povrchů těles 157
4.5.5-A Mezní stavy specifické 159
4.5.6-A Environmentálně-technické mezní stavy 160
Literatura ke kapitole A 162
Kapitola B: Inženýrství a novodobé inženýrské obory 165
1-B Komplexně o inženýrství a novodobých inženýrských oborech166
1.1-B Všeobecně o inženýrství 166
1.1.1-B Počátky inženýrství 166
1.1.2-B Novodobé pojetí inženýrství167
1.1.3-B Relace mezi inženýrstvím a vědou172
1.1.4-B Některé základní skutečnosti ve vztahu k inženýrství174
1.2-B Inženýrství a inženýrské obory 177
2-B Vymezení vybraných novodobých inženýrských oborů 183
2.1-B Systémové inženýrství 183
2.1.1-B Vznik systémového inženýrství 183
2.1.2-B Charakteristiky a atributy systémového inženýrství185
2.1.3-B Situace v systémovém inženýrství 186
2.2-B Znalostní inženýrství 188
2.2.1-B Situace v nedávné minulosti 188
2.2.2-B Situace znalostního inženýrství v současnosti 190
2.3-B Informační inženýrství 191
2.3.1-B Teoretické aspekty informace 191
2.3.2-B Aplikační aspekty informace 193
2.4-B Bioinformační inženýrství 195
2.4.1-B Pojmy bioinformace, bioinformatika a?biosignály 195
2.4.2-B Vstupní úvahy o lidském organismu 196
2.4.3-B Informační dráhy a lidský organismus 198
2.5-B Softwarové inženýrství 200
2.5.1-B Vymezení softwarového inženýrství 200
2.5.2-B Krizové a rizikové situace v SW-inženýrství200
2.5.3-B Vytváření softwarových produktů 203
2.6-B Skupina "inženýrství expertních analýzz" 205
3-B Expertní inženýrství 207
3.1-B Vymezení pojmu "expertizaa" a??"expertní inženýrstvíí"207
3.2-B Obecně o expertizách 208
3.3-B Strukturovanost expertiz 208
3.3.1-B Strukturovanost expertizy jako soustavy 209
3.3.2-B Struktura expertiz podle různých kritérií210
3.4-B Analýzy prvků soustavy "expertizaa" 213
3.4.1-B Expertní entita 213
3.4.2-B Zadání expertizy 214
3.4.3-B Expertní úlohy (problémy) 216
3.4.4-B Experti 217
3.4.5-B Expertní týmy 223
3.4.6-B Expertní analytik 229
3.4.7-B Expertní činnost 230
3.4.8-B Expertní metody 239
3.4.9-B Expertní hodnocení 241
3.5-B Přehled expertních metod 252
3.5.1-B Verbální expertní metody 252
3.5.2-B Verbálně-numerické expertní metody 258
4-B Znalectví a znalecké inženýrství 272
4.1-B Znalectví jako odborná disciplína 273
4.1.1-B Znalectví z různých pohledů 273
4.1.2-B Dvanáctero charakteristik znalectví 275
4.2-B Znalectví jako strukturovaná entita 277
4.2.1-B Základní struktura "znalectvíí" 277
4.2.2-B Struktura "okolí znalectvíí" 278
4.2.3-B Znalecké entity a znalecké obory279
4.2.4-B Základní členění znalectví 280
4.2.5-B Znalecké problémy 281
4.2.6-B Znalecká činnost 282
4.2.7-B Znalecký posudek 285
4.2.8-B Znalec 286
4.2.9-B Etika znalce 291
4.3-B Znalecké inženýrství jako vědecký obor 295
4.3.1-B Znalecké inženýrství jako vědecký obor - konkretizace 296
4.3.2-B Filozofie znaleckého inženýrství (ZI) 297
4.3.3-B Znalecké inženýrství a systémovost 298
5-B Inženýrství rizik 299
5.1-B Riziko v běžném životě 299
5.2-B Na začátku bylo bezpečnostní inženýrství 301
5.2.1-B Vstupní úvahy 301
5.2.2-B Vznik bezpečnostního inženýrství 303
5.3-B Vznik inženýrství rizik 304
5.4-B Struktura a pojmy v?inženýrství rizik 305
5.4.1-B Struktura inženýrství rizik 305
5.4.2-B Základní pojmy ve struktuře procesu vzniku rizika306
5.5-B Algoritmus realizace procesu rizika 309
5.6-B Rozdíl mezi managementem rizik a analýzou rizika entity 311
5.7-B Typy nebezpečí 312
5.8-B Členění rizik podle různých kritérií 313
5.9-B Základy managementu rizik 314
5.9.1-B Intuitivní management rizik 314
5.9.2-B Normovaný management rizik 316
5.9.3-B Zobecněná metodika managementu rizik 318
5.9.4-B Analýza prvků zobecněné struktury managementu rizik 320
5.10-B Soustava "expertní analýza rizikk" 321
5.11-B Expertní činnosti o riziku 323
5.12-B Realizace fáze K2 "identifikace rizikk" 323
6-B Bezpečnostní inženýrství 327
6.1-B Vymezení bezpečnostního inženýrství a několik úvah 327
6.2-B Strukturovanost bezpečnostního inženýrství 329
6.3-B Metody pro identifikaci poruch a nebezpečí 331
6.4-B Přístupy k zajištění spolehlivosti technických entit 332
7-B Inženýrství jakosti 335
7.1-B Jakost a její struktura 335
7.1.1-B Vymezení a struktura jakosti 335
7.1.2-B Vztah subjektů k jakosti 337
7.2-B Jakost jako faktor úspěšnosti organizace 338
7.3-B Management jakosti a?systém managementu jakosti 341
7.3.1-B Vymezení a základní činnosti managementu jakosti341
7.3.2-B Desatero principů managementu jakosti 343
7.3.3-B Management jakosti a expertizy jakosti 344
7.3.4-B Analýza základních okruhů managementu jakosti 347
7.3.5-B Sedm klasických nástrojů managementu jakosti 355
7.3.6-B Sedm novodobých nástrojů managementu jakosti 360
8-B Expertní odhadcovská činnost 368
8.1-B Vymezení základních pojmů 368
8.2-B Vymezení expertní odhadcovské činnosti, charakteristiky oceňování 369
8.3-B Právní vymezení oceňování majetku 369
8.3.1-B Právní vymezení výkonu profese odhadce majetku 369
8.3.2-B Požadavky odborné způsobilosti odhadce majetku 370
8.4-B Metodika oceňování majetku 371
8.4.1-B Uplatnění Zákona o oceňování majetku při činnosti
odhadce majetku 371
8.4.2-B Způsoby oceňování majetku a služeb 373
8.5-B Oceňování podniků 375
8.5.1-B Důvody pro ocenění 375
8.5.2-B Hodnota podniku a jeho cena 376
8.5.3-B Oceňování podniků jako multifaktorová problematika 378
8.5.4-B Oceňování podniků jako autonomní disciplína oceňování
majetku 378
8.5.5-B Metodická východiska oceňování podniků 378
8.5.6-B Systematika procesu oceňování podniků 379
8.5.7-B Základní metody oceňování podniku 381
8.5.8-B Komplexní a výsledné ocenění podniku 389
8.5.9-B Obecná doporučení pro oceňování podniků 389
8.5.10-B Metodický postup pro oceňování podniků a obchodních společností 389
8.5.11-B Podklady potřebné pro ekonomické zhodnocení podniku a jeho ocenění 391
8.6-B Forma odhadu a struktura dokumentu ocenění obecně 393
8.6.1-B Formální struktura dokumentu ocenění podniku 394
9-B Expertní činnost samostatného likvidátora pojistných událostí 395
9.1-B Osoby provádějící likvidaci pojistných událostí 395
9.1.1-B Likvidátor pojistných událostí - zaměstnanec pojišťovny 395
9.1.2-B Samostatný likvidátor pojistných událostí (fyzická osoba) 396
9.2-B Komplexně o samostatném likvidátorovi pojistných událostí 396
9.2.1-B Odborná způsobilost samostatného likvidátora pojistných událostí 396
9.2.2-B Důvěryhodnost samostatného likvidátora pojistných událostí 397
9.2.3-B Registrace samostatného likvidátora pojistných událostí 397
9.2.4-B Právní vztahy samostatného likvidátora pojistných událostí k druhým osobám 398
9.3-B Likvidace pojistných událostí 399
9.3.1-B Postup likvidace pojistných událostí 399
9.3.2-B Formální struktura zprávy o likvidaci pojistné události 401
9.4-B Spolupráce samostatných likvidátorů pojistných událostí a?pojišťoven 403
9.5-B Organizace a instituce působící v oblasti pojišťovnictví 404
9.5.1-B Česká kancelář pojistitelů 404
9.5.2-B Česká asociace pojišťoven 404
9.5.3-B Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí 405
9.5.4-B Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí 405
9.5.5-B Evropská federace likvidátorů pojistných událostí 406
Literatura ke kapitole B 406
Kapitola C: Problémy ve "světě technikyy" 411
1-C "Svět technikyy" 412
1.1-C Naše Země je systémovým objektem 412
1.2-C Svět techniky jako součást "Země lidíí" 415
1.3-C Svět techniky jako strukturovaný objekt 416
1.3.1-C Technická praxe 417
1.3.2-C Další prvky "světa technikyy" 420
2-C Problémové situace ve "světě technikyy" 423
2.1-C Vstupní úvahy 424
2.2-C Zdroje kritické sebereflexe techniky 425
2.3-C Globální odezvy na kritickou sebereflexi vědy a techniky 428
2.4-C Okolí světa techniky jako prostor sebereflexí 429
3-C Typy problémů v technické praxi 430
3.1-C Vlastnosti a charakteristiky technických objektů 430
3.1.1-C Vlastnosti technických objektů 430
3.1.2-C Specifické charakteristiky technických objektů 432
3.2-C Technický život technického objektu 433
3.3-C Problémy v technickém životě TO 434
3.3.1-C Konstruktivní problém 434
3.3.2-C Poznávací problém 436
3.3.3-C Rekonstruktivní problém 437
3.3.4-C Havarijní problém 437
3.3.5-C Likvidační problém 437
3.3.6-C Problém přípustnosti odchylek 437
3.4-C Přístupy k řešení technických problémů 439
4-C Řešení konstruktivních technických problémů 442
4.1-C Charakteristiky současného konstruktivního problému 443
4.2-C Dílčí problémy konstruktivního problému a jejich řešení 444
4.2.1-C Soustava dílčích problémů 444
4.2.2-C Přístupy k řešení koncepčně-strukturního problému 448
4.2.3-C Intuice jako nezastupitelná součást tvůrčího procesu 451
4.2.4-C Dílčí problémy konstruktivního problému u návrhu obráběcího stroje 453
4.3-C Fáze řešení konstruktivního problému 457
4.4-C Vývojové etapy způsobu řešení konstruktivního problému 461
4.5-C Řešení technických problémů technických objektů 463
4.5.1-C Sériové inženýrství 464
4.5.2-C Paralelní inženýrství 466
5-C Psychologické aspekty řešení technických problémů 478
5.1-C Vymezení základních pojmů 478
5.1.1-C Pojem osobnost 478
5.1.2-C Pojem pracovní tým 479
5.1.3-C Pojem komunikace 482
5.1.4-C Pojem konflikt 483
5.1.5-C Emoce 484
5.1.6-C Emoční inteligence 485
5.2-C Pojednání o stresogenních situacích 486
5.2.1-C Problémová situace 487
5.2.2-C Stresové situace 488
5.2.3-C Konfliktní situace 490
5.2.4-C Frustrační situace 493
5.2.5-C Krizové situace 494
5.2.6-C Emoční stresory 496
5.2.7-C Morální normy jako stresory 496
5.2.8-C Časová tíseň jako stresor 498
5.2.9-C Deficit profesních znalostí jako stresor 499
5.2.10-C Strategie zvládání stresu a nadlimitní zátěže 499
5.3-C Psychologické aspekty činností při řešení problému 501
5.3.1-C Informační činnosti 501
5.3.2-C Tvůrčí činnosti 502
5.3.3-C Hodnoticí činnosti 505
5.3.4-C Rozhodovací činnosti 506
5.3.5-C Výkonné činnosti 508
5.4-C Psychologické aspekty odpovědnosti nejen za výsledky řešení problémů 510
5.4.1-C Odpovědnost v řešení problémů technických objektů 510
5.4.2-C Právní odpovědnost tvůrčích pracovníků za své činnosti 511
5.4.3-C Odpovědnost za výsledek dobrovolně konaných poznávacích procesů 511
5.4.4-C Odpovědnost za výsledek smluvně sjednaných poznávacích procesů 512
5.4.5-C Odpovědnost za tvorbu technického díla v závěrech Bergamského kongresu 514
6-C Podnik a podnikové procesy ze systémového pohledu 516
6.1-C Procesy v životě technického objektu 516
6.2-C Podnik v systémovém pojetí 517
6.3-C Podnikové procesy v systémovém pojetí 542
6.3.1-C Podnikový proces v systémových atributech 543
6.3.2-C Modelování podnikových procesů 549
6.3.3-C Přístupy k podnikovým procesům 556
6.4-C Nakonec dva doslovy 575
Literatura ke kapitole C 576
Závěr: ilustrace expertízy o?jedné společenské struktuře 580
Z1 Preprocessing expertní činnosti (stať 3.4.7-B; bod B) 580
Z2. Processing expertní činnosti (stať 3.4.7-B; bod C) 585
Z3. Postprocessing expertní činnosti 587
Z4. Závěr expertízy 590
Shrnutí 592
Summary 592

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 10.9MB | 7.5MB | 16.3MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Expertní inženýrství v systémovém pojetí

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 10.9 MB | 7.5 MB | 16.3 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština

Expertní inženýrství v systémovém pojetí

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 6817
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
587 
Ihned ke stažení
i: 18978 n: 24781990r: 6817
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Na trhu ojedinělá publikace s neobvyklým zaměřením představuje průvodce světem systémových metod a inženýrských oborů expertních analýz. Uznávaní autoři využívají zcela původní systémovou metodologii, v níž dominují systémový přístup a obsahově vytříbené základní a odborné pojmy. Kniha pojednává o aktuálních problematikách, předkládá „scénář řešení příčinných problémů“, který má nadoborovou platnost. V progresivním pojetí se zabývá těmito systémovými disciplínami: logikou, experimentem, modelováním, statistikou a mezními stavy. Vymezuje současné pojetí inženýrství a do kategorií člení novodobé inženýrské obory. V systémovém pojetí analyzuje expertní inženýrství a na něho navazující inženýrství znalecké, bezpečnostní, rizik a jakosti a expertní odhadcovskou činnost. Tomu předcházejí pojednání o inženýrství systémovém, znalostním, informačním, bioinformačním a softwarovém.
Publikace provází čtenáře světem techniky. Vymezuje jeho problémy, analyzuje je z hlediska možností a psychologických aspektů řešení. Ze systémového pohledu a chronologicky analyzuje struktury podniků vytvářející technické artefakty a podnikové procesy. Je určena výzkumným pracovníkům, lidem z praxe i vysokoškolským studentům.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Expertní inženýrství v systémovém pojetí

O autorech 10
Úvod 11
Předmluva - krátký průvodce knihou 13
Kapitola A 13
Kapitola B 15
Kapitola C 17
Kapitola A: Systémová metodologie 19
1-A Systémová metodologie 20
1.1-A Vznik a struktura systémové metodologie 20
1.2-A Systémový přístup 22
1.2.1-A Vstupní úvahy o vzniku systémového přístupu 22
1.2.2-A Současnost systémového přístupu 23
1.2.3-A Systémové atributy 24
1.3-A Systémové myšlení 30
1.4-A Systémové disciplíny 32
1.5-A Systémové algoritmy 34
2-A Základní pojmy v systémové metodologii 35
2.1-A Pojmy související se strukturou entit 36
2.1.1-A Entita, okolí entity a hranice entity 36
2.1.2-A Struktura a strukturovanost 37
2.1.3-A Rozlišitelnost a rozlišovací úroveň 38
2.1.4-A Vazba a interakce 38
2.1.5-A Prvek entity, oddělování a uvolňování prvku z entity 40
2.1.6-A Systém a soustava 41
2.2-A Pojmy související s procesy na entitě 42
2.2.1-A Aktivace entity 42
2.2.2-A Ovlivňování entity 43
2.2.3-A Proces na entitě a stav entity 43
2.2.4-A Jev, projev a chování entity, důsledek 44
2.2.5-A Situace 46
2.3-A Pojmy související s poznáváním 48
2.3.1-A Vlastnost a funkce entity 48
2.3.2-A Poznávací proces 48
2.3.3-A Poznatek 49
2.3.4-A Znalost a poznání 52
2.3.5-A Vědomosti a dovednosti 53
2.3.6-A Data 54
2.3.7-A Informace 55
2.3.8-A Informačně-dovednostní soustava 56
2.3.9-A Teorie a hypotéza - souvislosti 56
2.3.10-A Inženýrství, technika 58
2.3.11-A Věda a vědeckost 59
2.3.12-A Zákonitost, zákon, náhoda 60
2.3.13-A Komplexnost, komplexita 62
2.4-A Pojmy související s kvantifikací entit 63
2.4.1-A Veličina 63
2.4.2-A Chyba 64
2.5-A Pojmy související s modelováním 65
2.5.1-A Neurčitost, nejistota, vágnost 65
2.5.2-A Mezní stav entity, spolehlivost, bezpečnost, životnost 67
2.5.3-A Nebezpečí, zdroj nebezpečí, riziko, mezní riziko 68
2.5.4-A Deterministické a stochastické veličiny a procesy 68
2.5.5-A Deterministické a stochastické modely 72
2.5.6-A Deterministické a stochastické zákony 74
3-A Problémy a jejich řešení 75
3.1-A Vstupní úvahy 75
3.2-A "Světyy" a problémy podle Poppera 76
3.3-A Členění problémů podle různých kritérií 77
3.4-A Komplexní analýza problému 78
3.5-A Jednotný scénář řešení problémů 81
3.5.1-A Vytváření systému podstatných veličin 82
3.5.2-A Podmnožiny systému veličin (?) 84
3.5.3-A Ilustrativní příklady na vytváření systému podstatných veličin 85
3.6-A Struktura procesu řešení problému 87
3.7-A Rozpory v řešení problémů 89
3.8-A Překážky a bariéry v řešení problémů 90
4-A Úvod do vybraných systémových disciplín 92
4.1-A Logika a logické metody 93
4.1.1-A Základní pojmy z logiky 93
4.1.2-A Zákony logiky (správného myšlení) 95
4.1.3-A Přehled typů logik 96
4.1.4-A Soustava logických metod 99
4.2-A Systémové pojetí experimentu 102
4.2.1-A Vytvoření komplexní zobecněné struktury experimentu 102
4.2.2-A Členění experimentu 104
4.2.3-A Členění struktury experimentu 105
4.2.4-A Teorie experimentu - struktura 106
4.2.5-A Okolí experimentu 107
4.2.6-A Chování experimentu 108
4.2.7-A Přípravná etapa experimentu 109
4.3-A Teorie modelování 112
4.3.1-A Základní atributy modelování 112
4.3.2-A Základní charakteristiky modelu 116
4.3.3-A Zobecněná struktura modelu 116
4.3.4-A Vymezení typů modelování 119
4.3.5-A Zobecněná struktura modelování 124
4.3.6-A Analýza klasického výpočtového modelování 127
4.3.7-A Specifické typy výpočtového modelování 130
4.3.8-A Hybridní modelování 132
4.3.9-A Přehledná struktura typů modelování 135
4.3.10-A Úloha experimentu ve výpočtovém modelování 137
4.4-A Systémové pojetí základů statistiky 139
4.4.1-A Vstupní úvahy 139
4.4.2-A Pojednání o pojmu "statistikaa" 140
4.4.3-A Pojednání o popisné statistice 142
4.4.4-A Statistické soubory a?výběry 143
4.4.5-A Systémové pojetí statistických veličin a metod 144
4.4.6-A Systémové pojetí statistických metod 146
4.5-A Teorie mezních stavů 149
4.5.1-A Vymezení pojmu mezní stav 149
4.5.2-A Členění mezních stavů (MS) 150
4.5.3-A Členění mezních stavů technických 154
4.5.4-A Mezní stavy související s poškozováním povrchů těles 157
4.5.5-A Mezní stavy specifické 159
4.5.6-A Environmentálně-technické mezní stavy 160
Literatura ke kapitole A 162
Kapitola B: Inženýrství a novodobé inženýrské obory 165
1-B Komplexně o inženýrství a novodobých inženýrských oborech166
1.1-B Všeobecně o inženýrství 166
1.1.1-B Počátky inženýrství 166
1.1.2-B Novodobé pojetí inženýrství167
1.1.3-B Relace mezi inženýrstvím a vědou172
1.1.4-B Některé základní skutečnosti ve vztahu k inženýrství174
1.2-B Inženýrství a inženýrské obory 177
2-B Vymezení vybraných novodobých inženýrských oborů 183
2.1-B Systémové inženýrství 183
2.1.1-B Vznik systémového inženýrství 183
2.1.2-B Charakteristiky a atributy systémového inženýrství185
2.1.3-B Situace v systémovém inženýrství 186
2.2-B Znalostní inženýrství 188
2.2.1-B Situace v nedávné minulosti 188
2.2.2-B Situace znalostního inženýrství v současnosti 190
2.3-B Informační inženýrství 191
2.3.1-B Teoretické aspekty informace 191
2.3.2-B Aplikační aspekty informace 193
2.4-B Bioinformační inženýrství 195
2.4.1-B Pojmy bioinformace, bioinformatika a?biosignály 195
2.4.2-B Vstupní úvahy o lidském organismu 196
2.4.3-B Informační dráhy a lidský organismus 198
2.5-B Softwarové inženýrství 200
2.5.1-B Vymezení softwarového inženýrství 200
2.5.2-B Krizové a rizikové situace v SW-inženýrství200
2.5.3-B Vytváření softwarových produktů 203
2.6-B Skupina "inženýrství expertních analýzz" 205
3-B Expertní inženýrství 207
3.1-B Vymezení pojmu "expertizaa" a??"expertní inženýrstvíí"207
3.2-B Obecně o expertizách 208
3.3-B Strukturovanost expertiz 208
3.3.1-B Strukturovanost expertizy jako soustavy 209
3.3.2-B Struktura expertiz podle různých kritérií210
3.4-B Analýzy prvků soustavy "expertizaa" 213
3.4.1-B Expertní entita 213
3.4.2-B Zadání expertizy 214
3.4.3-B Expertní úlohy (problémy) 216
3.4.4-B Experti 217
3.4.5-B Expertní týmy 223
3.4.6-B Expertní analytik 229
3.4.7-B Expertní činnost 230
3.4.8-B Expertní metody 239
3.4.9-B Expertní hodnocení 241
3.5-B Přehled expertních metod 252
3.5.1-B Verbální expertní metody 252
3.5.2-B Verbálně-numerické expertní metody 258
4-B Znalectví a znalecké inženýrství 272
4.1-B Znalectví jako odborná disciplína 273
4.1.1-B Znalectví z různých pohledů 273
4.1.2-B Dvanáctero charakteristik znalectví 275
4.2-B Znalectví jako strukturovaná entita 277
4.2.1-B Základní struktura "znalectvíí" 277
4.2.2-B Struktura "okolí znalectvíí" 278
4.2.3-B Znalecké entity a znalecké obory279
4.2.4-B Základní členění znalectví 280
4.2.5-B Znalecké problémy 281
4.2.6-B Znalecká činnost 282
4.2.7-B Znalecký posudek 285
4.2.8-B Znalec 286
4.2.9-B Etika znalce 291
4.3-B Znalecké inženýrství jako vědecký obor 295
4.3.1-B Znalecké inženýrství jako vědecký obor - konkretizace 296
4.3.2-B Filozofie znaleckého inženýrství (ZI) 297
4.3.3-B Znalecké inženýrství a systémovost 298
5-B Inženýrství rizik 299
5.1-B Riziko v běžném životě 299
5.2-B Na začátku bylo bezpečnostní inženýrství 301
5.2.1-B Vstupní úvahy 301
5.2.2-B Vznik bezpečnostního inženýrství 303
5.3-B Vznik inženýrství rizik 304
5.4-B Struktura a pojmy v?inženýrství rizik 305
5.4.1-B Struktura inženýrství rizik 305
5.4.2-B Základní pojmy ve struktuře procesu vzniku rizika306
5.5-B Algoritmus realizace procesu rizika 309
5.6-B Rozdíl mezi managementem rizik a analýzou rizika entity 311
5.7-B Typy nebezpečí 312
5.8-B Členění rizik podle různých kritérií 313
5.9-B Základy managementu rizik 314
5.9.1-B Intuitivní management rizik 314
5.9.2-B Normovaný management rizik 316
5.9.3-B Zobecněná metodika managementu rizik 318
5.9.4-B Analýza prvků zobecněné struktury managementu rizik 320
5.10-B Soustava "expertní analýza rizikk" 321
5.11-B Expertní činnosti o riziku 323
5.12-B Realizace fáze K2 "identifikace rizikk" 323
6-B Bezpečnostní inženýrství 327
6.1-B Vymezení bezpečnostního inženýrství a několik úvah 327
6.2-B Strukturovanost bezpečnostního inženýrství 329
6.3-B Metody pro identifikaci poruch a nebezpečí 331
6.4-B Přístupy k zajištění spolehlivosti technických entit 332
7-B Inženýrství jakosti 335
7.1-B Jakost a její struktura 335
7.1.1-B Vymezení a struktura jakosti 335
7.1.2-B Vztah subjektů k jakosti 337
7.2-B Jakost jako faktor úspěšnosti organizace 338
7.3-B Management jakosti a?systém managementu jakosti 341
7.3.1-B Vymezení a základní činnosti managementu jakosti341
7.3.2-B Desatero principů managementu jakosti 343
7.3.3-B Management jakosti a expertizy jakosti 344
7.3.4-B Analýza základních okruhů managementu jakosti 347
7.3.5-B Sedm klasických nástrojů managementu jakosti 355
7.3.6-B Sedm novodobých nástrojů managementu jakosti 360
8-B Expertní odhadcovská činnost 368
8.1-B Vymezení základních pojmů 368
8.2-B Vymezení expertní odhadcovské činnosti, charakteristiky oceňování 369
8.3-B Právní vymezení oceňování majetku 369
8.3.1-B Právní vymezení výkonu profese odhadce majetku 369
8.3.2-B Požadavky odborné způsobilosti odhadce majetku 370
8.4-B Metodika oceňování majetku 371
8.4.1-B Uplatnění Zákona o oceňování majetku při činnosti
odhadce majetku 371
8.4.2-B Způsoby oceňování majetku a služeb 373
8.5-B Oceňování podniků 375
8.5.1-B Důvody pro ocenění 375
8.5.2-B Hodnota podniku a jeho cena 376
8.5.3-B Oceňování podniků jako multifaktorová problematika 378
8.5.4-B Oceňování podniků jako autonomní disciplína oceňování
majetku 378
8.5.5-B Metodická východiska oceňování podniků 378
8.5.6-B Systematika procesu oceňování podniků 379
8.5.7-B Základní metody oceňování podniku 381
8.5.8-B Komplexní a výsledné ocenění podniku 389
8.5.9-B Obecná doporučení pro oceňování podniků 389
8.5.10-B Metodický postup pro oceňování podniků a obchodních společností 389
8.5.11-B Podklady potřebné pro ekonomické zhodnocení podniku a jeho ocenění 391
8.6-B Forma odhadu a struktura dokumentu ocenění obecně 393
8.6.1-B Formální struktura dokumentu ocenění podniku 394
9-B Expertní činnost samostatného likvidátora pojistných událostí 395
9.1-B Osoby provádějící likvidaci pojistných událostí 395
9.1.1-B Likvidátor pojistných událostí - zaměstnanec pojišťovny 395
9.1.2-B Samostatný likvidátor pojistných událostí (fyzická osoba) 396
9.2-B Komplexně o samostatném likvidátorovi pojistných událostí 396
9.2.1-B Odborná způsobilost samostatného likvidátora pojistných událostí 396
9.2.2-B Důvěryhodnost samostatného likvidátora pojistných událostí 397
9.2.3-B Registrace samostatného likvidátora pojistných událostí 397
9.2.4-B Právní vztahy samostatného likvidátora pojistných událostí k druhým osobám 398
9.3-B Likvidace pojistných událostí 399
9.3.1-B Postup likvidace pojistných událostí 399
9.3.2-B Formální struktura zprávy o likvidaci pojistné události 401
9.4-B Spolupráce samostatných likvidátorů pojistných událostí a?pojišťoven 403
9.5-B Organizace a instituce působící v oblasti pojišťovnictví 404
9.5.1-B Česká kancelář pojistitelů 404
9.5.2-B Česká asociace pojišťoven 404
9.5.3-B Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí 405
9.5.4-B Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí 405
9.5.5-B Evropská federace likvidátorů pojistných událostí 406
Literatura ke kapitole B 406
Kapitola C: Problémy ve "světě technikyy" 411
1-C "Svět technikyy" 412
1.1-C Naše Země je systémovým objektem 412
1.2-C Svět techniky jako součást "Země lidíí" 415
1.3-C Svět techniky jako strukturovaný objekt 416
1.3.1-C Technická praxe 417
1.3.2-C Další prvky "světa technikyy" 420
2-C Problémové situace ve "světě technikyy" 423
2.1-C Vstupní úvahy 424
2.2-C Zdroje kritické sebereflexe techniky 425
2.3-C Globální odezvy na kritickou sebereflexi vědy a techniky 428
2.4-C Okolí světa techniky jako prostor sebereflexí 429
3-C Typy problémů v technické praxi 430
3.1-C Vlastnosti a charakteristiky technických objektů 430
3.1.1-C Vlastnosti technických objektů 430
3.1.2-C Specifické charakteristiky technických objektů 432
3.2-C Technický život technického objektu 433
3.3-C Problémy v technickém životě TO 434
3.3.1-C Konstruktivní problém 434
3.3.2-C Poznávací problém 436
3.3.3-C Rekonstruktivní problém 437
3.3.4-C Havarijní problém 437
3.3.5-C Likvidační problém 437
3.3.6-C Problém přípustnosti odchylek 437
3.4-C Přístupy k řešení technických problémů 439
4-C Řešení konstruktivních technických problémů 442
4.1-C Charakteristiky současného konstruktivního problému 443
4.2-C Dílčí problémy konstruktivního problému a jejich řešení 444
4.2.1-C Soustava dílčích problémů 444
4.2.2-C Přístupy k řešení koncepčně-strukturního problému 448
4.2.3-C Intuice jako nezastupitelná součást tvůrčího procesu 451
4.2.4-C Dílčí problémy konstruktivního problému u návrhu obráběcího stroje 453
4.3-C Fáze řešení konstruktivního problému 457
4.4-C Vývojové etapy způsobu řešení konstruktivního problému 461
4.5-C Řešení technických problémů technických objektů 463
4.5.1-C Sériové inženýrství 464
4.5.2-C Paralelní inženýrství 466
5-C Psychologické aspekty řešení technických problémů 478
5.1-C Vymezení základních pojmů 478
5.1.1-C Pojem osobnost 478
5.1.2-C Pojem pracovní tým 479
5.1.3-C Pojem komunikace 482
5.1.4-C Pojem konflikt 483
5.1.5-C Emoce 484
5.1.6-C Emoční inteligence 485
5.2-C Pojednání o stresogenních situacích 486
5.2.1-C Problémová situace 487
5.2.2-C Stresové situace 488
5.2.3-C Konfliktní situace 490
5.2.4-C Frustrační situace 493
5.2.5-C Krizové situace 494
5.2.6-C Emoční stresory 496
5.2.7-C Morální normy jako stresory 496
5.2.8-C Časová tíseň jako stresor 498
5.2.9-C Deficit profesních znalostí jako stresor 499
5.2.10-C Strategie zvládání stresu a nadlimitní zátěže 499
5.3-C Psychologické aspekty činností při řešení problému 501
5.3.1-C Informační činnosti 501
5.3.2-C Tvůrčí činnosti 502
5.3.3-C Hodnoticí činnosti 505
5.3.4-C Rozhodovací činnosti 506
5.3.5-C Výkonné činnosti 508
5.4-C Psychologické aspekty odpovědnosti nejen za výsledky řešení problémů 510
5.4.1-C Odpovědnost v řešení problémů technických objektů 510
5.4.2-C Právní odpovědnost tvůrčích pracovníků za své činnosti 511
5.4.3-C Odpovědnost za výsledek dobrovolně konaných poznávacích procesů 511
5.4.4-C Odpovědnost za výsledek smluvně sjednaných poznávacích procesů 512
5.4.5-C Odpovědnost za tvorbu technického díla v závěrech Bergamského kongresu 514
6-C Podnik a podnikové procesy ze systémového pohledu 516
6.1-C Procesy v životě technického objektu 516
6.2-C Podnik v systémovém pojetí 517
6.3-C Podnikové procesy v systémovém pojetí 542
6.3.1-C Podnikový proces v systémových atributech 543
6.3.2-C Modelování podnikových procesů 549
6.3.3-C Přístupy k podnikovým procesům 556
6.4-C Nakonec dva doslovy 575
Literatura ke kapitole C 576
Závěr: ilustrace expertízy o?jedné společenské struktuře 580
Z1 Preprocessing expertní činnosti (stať 3.4.7-B; bod B) 580
Z2. Processing expertní činnosti (stať 3.4.7-B; bod C) 585
Z3. Postprocessing expertní činnosti 587
Z4. Závěr expertízy 590
Shrnutí 592
Summary 592

O Autorovi

Janíček Přemysl
Od roku 1959 do 1969 působil v I. Brněnské strojírně jako konstruktér, výpočtář a vedoucí pevnostních výpočtů. Od roku 1970 dodnes pracuje na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě strojní. Z počátku na katedře technické mechaniky pružnosti a pevnosti, nyní na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky biomechaniky. Zde postupně získal všechny vědecko-pedagogické tituly – docent a profesor v oboru Mechaniky. Šest let byl ředitelem Ústavu mechaniky těles, pak vedoucím oboru Mechatroniky a biomechaniky. Je autorem a spoluautorem třiceti vysokoškolských skript a pěti monografií.
Marek Jiří
Pracuje na pozici technického ředitele společnosti TOSHULIN. Přednáší na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě strojní, a na Mendelově univerzitě v Brně v Institutu celoživotního vzdělávání, oddělení Expertního inženýrství. V praktické a pedagogické činnosti je zaměřen především na konstrukci obráběcích strojů a obráběcích center pro rotační i nerotační obrobky, teorii konstrukčního procesu a životního cyklu produktu a v neposlední řadě na systémovou metodologii. Jeho dlouholetou snahou je spojovat teorii s praxí do vzájemně se respektujícího celku. Je členem řady odborných organizací.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 499 
E-kniha 424 
Tištěná 495 
E-kniha 421 
Tištěná 590 
E-kniha 502 
Tištěná 495 
E-kniha 421 
Tištěná 495 
E-kniha 421 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.