0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Expertní inženýrství v systémovém pojetí

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 6817
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
587  528 
Ihned ke stažení
i: 18978 n: 24781990r: 6817
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Na trhu ojedinělá publikace s neobvyklým zaměřením představuje průvodce světem systémových metod a inženýrských oborů expertních analýz. Uznávaní autoři využívají zcela původní systémovou metodologii, v níž dominují systémový přístup a obsahově vytříbené základní a odborné pojmy. Kniha pojednává o aktuálních problematikách, předkládá „scénář řešení příčinných problémů“, který má nadoborovou platnost. V progresivním pojetí se zabývá těmito systémovými disciplínami: logikou, experimentem, modelováním, statistikou a mezními stavy. Vymezuje současné pojetí inženýrství a do kategorií člení novodobé inženýrské obory. V systémovém pojetí analyzuje expertní inženýrství a na něho navazující inženýrství znalecké, bezpečnostní, rizik a jakosti a expertní odhadcovskou činnost. Tomu předcházejí pojednání o inženýrství systémovém, znalostním, informačním, bioinformačním a softwarovém.
Publikace provází čtenáře světem techniky. Vymezuje jeho problémy, analyzuje je z hlediska možností a psychologických aspektů řešení. Ze systémového pohledu a chronologicky analyzuje struktury podniků vytvářející technické artefakty a podnikové procesy. Je určena výzkumným pracovníkům, lidem z praxe i vysokoškolským studentům.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Expertní inženýrství v systémovém pojetí

O autorech 10
Úvod 11
Předmluva - krátký průvodce knihou 13
Kapitola A 13
Kapitola B 15
Kapitola C 17
Kapitola A: Systémová metodologie 19
1-A Systémová metodologie 20
1.1-A Vznik a struktura systémové metodologie 20
1.2-A Systémový přístup 22
1.2.1-A Vstupní úvahy o vzniku systémového přístupu 22
1.2.2-A Současnost systémového přístupu 23
1.2.3-A Systémové atributy 24
1.3-A Systémové myšlení 30
1.4-A Systémové disciplíny 32
1.5-A Systémové algoritmy 34
2-A Základní pojmy v systémové metodologii 35
2.1-A Pojmy související se strukturou entit 36
2.1.1-A Entita, okolí entity a hranice entity 36
2.1.2-A Struktura a strukturovanost 37
2.1.3-A Rozlišitelnost a rozlišovací úroveň 38
2.1.4-A Vazba a interakce 38
2.1.5-A Prvek entity, oddělování a uvolňování prvku z entity 40
2.1.6-A Systém a soustava 41
2.2-A Pojmy související s procesy na entitě 42
2.2.1-A Aktivace entity 42
2.2.2-A Ovlivňování entity 43
2.2.3-A Proces na entitě a stav entity 43
2.2.4-A Jev, projev a chování entity, důsledek 44
2.2.5-A Situace 46
2.3-A Pojmy související s poznáváním 48
2.3.1-A Vlastnost a funkce entity 48
2.3.2-A Poznávací proces 48
2.3.3-A Poznatek 49
2.3.4-A Znalost a poznání 52
2.3.5-A Vědomosti a dovednosti 53
2.3.6-A Data 54
2.3.7-A Informace 55
2.3.8-A Informačně-dovednostní soustava 56
2.3.9-A Teorie a hypotéza - souvislosti 56
2.3.10-A Inženýrství, technika 58
2.3.11-A Věda a vědeckost 59
2.3.12-A Zákonitost, zákon, náhoda 60
2.3.13-A Komplexnost, komplexita 62
2.4-A Pojmy související s kvantifikací entit 63
2.4.1-A Veličina 63
2.4.2-A Chyba 64
2.5-A Pojmy související s modelováním 65
2.5.1-A Neurčitost, nejistota, vágnost 65
2.5.2-A Mezní stav entity, spolehlivost, bezpečnost, životnost 67
2.5.3-A Nebezpečí, zdroj nebezpečí, riziko, mezní riziko 68
2.5.4-A Deterministické a stochastické veličiny a procesy 68
2.5.5-A Deterministické a stochastické modely 72
2.5.6-A Deterministické a stochastické zákony 74
3-A Problémy a jejich řešení 75
3.1-A Vstupní úvahy 75
3.2-A "Světyy" a problémy podle Poppera 76
3.3-A Členění problémů podle různých kritérií 77
3.4-A Komplexní analýza problému 78
3.5-A Jednotný scénář řešení problémů 81
3.5.1-A Vytváření systému podstatných veličin 82
3.5.2-A Podmnožiny systému veličin (?) 84
3.5.3-A Ilustrativní příklady na vytváření systému podstatných veličin 85
3.6-A Struktura procesu řešení problému 87
3.7-A Rozpory v řešení problémů 89
3.8-A Překážky a bariéry v řešení problémů 90
4-A Úvod do vybraných systémových disciplín 92
4.1-A Logika a logické metody 93
4.1.1-A Základní pojmy z logiky 93
4.1.2-A Zákony logiky (správného myšlení) 95
4.1.3-A Přehled typů logik 96
4.1.4-A Soustava logických metod 99
4.2-A Systémové pojetí experimentu 102
4.2.1-A Vytvoření komplexní zobecněné struktury experimentu 102
4.2.2-A Členění experimentu 104
4.2.3-A Členění struktury experimentu 105
4.2.4-A Teorie experimentu - struktura 106
4.2.5-A Okolí experimentu 107
4.2.6-A Chování experimentu 108
4.2.7-A Přípravná etapa experimentu 109
4.3-A Teorie modelování 112
4.3.1-A Základní atributy modelování 112
4.3.2-A Základní charakteristiky modelu 116
4.3.3-A Zobecněná struktura modelu 116
4.3.4-A Vymezení typů modelování 119
4.3.5-A Zobecněná struktura modelování 124
4.3.6-A Analýza klasického výpočtového modelování 127
4.3.7-A Specifické typy výpočtového modelování 130
4.3.8-A Hybridní modelování 132
4.3.9-A Přehledná struktura typů modelování 135
4.3.10-A Úloha experimentu ve výpočtovém modelování 137
4.4-A Systémové pojetí základů statistiky 139
4.4.1-A Vstupní úvahy 139
4.4.2-A Pojednání o pojmu "statistikaa" 140
4.4.3-A Pojednání o popisné statistice 142
4.4.4-A Statistické soubory a?výběry 143
4.4.5-A Systémové pojetí statistických veličin a metod 144
4.4.6-A Systémové pojetí statistických metod 146
4.5-A Teorie mezních stavů 149
4.5.1-A Vymezení pojmu mezní stav 149
4.5.2-A Členění mezních stavů (MS) 150
4.5.3-A Členění mezních stavů technických 154
4.5.4-A Mezní stavy související s poškozováním povrchů těles 157
4.5.5-A Mezní stavy specifické 159
4.5.6-A Environmentálně-technické mezní stavy 160
Literatura ke kapitole A 162
Kapitola B: Inženýrství a novodobé inženýrské obory 165
1-B Komplexně o inženýrství a novodobých inženýrských oborech166
1.1-B Všeobecně o inženýrství 166
1.1.1-B Počátky inženýrství 166
1.1.2-B Novodobé pojetí inženýrství167
1.1.3-B Relace mezi inženýrstvím a vědou172
1.1.4-B Některé základní skutečnosti ve vztahu k inženýrství174
1.2-B Inženýrství a inženýrské obory 177
2-B Vymezení vybraných novodobých inženýrských oborů 183
2.1-B Systémové inženýrství 183
2.1.1-B Vznik systémového inženýrství 183
2.1.2-B Charakteristiky a atributy systémového inženýrství185
2.1.3-B Situace v systémovém inženýrství 186
2.2-B Znalostní inženýrství 188
2.2.1-B Situace v nedávné minulosti 188
2.2.2-B Situace znalostního inženýrství v současnosti 190
2.3-B Informační inženýrství 191
2.3.1-B Teoretické aspekty informace 191
2.3.2-B Aplikační aspekty informace 193
2.4-B Bioinformační inženýrství 195
2.4.1-B Pojmy bioinformace, bioinformatika a?biosignály 195
2.4.2-B Vstupní úvahy o lidském organismu 196
2.4.3-B Informační dráhy a lidský organismus 198
2.5-B Softwarové inženýrství 200
2.5.1-B Vymezení softwarového inženýrství 200
2.5.2-B Krizové a rizikové situace v SW-inženýrství200
2.5.3-B Vytváření softwarových produktů 203
2.6-B Skupina "inženýrství expertních analýzz" 205
3-B Expertní inženýrství 207
3.1-B Vymezení pojmu "expertizaa" a??"expertní inženýrstvíí"207
3.2-B Obecně o expertizách 208
3.3-B Strukturovanost expertiz 208
3.3.1-B Strukturovanost expertizy jako soustavy 209
3.3.2-B Struktura expertiz podle různých kritérií210
3.4-B Analýzy prvků soustavy "expertizaa" 213
3.4.1-B Expertní entita 213
3.4.2-B Zadání expertizy 214
3.4.3-B Expertní úlohy (problémy) 216
3.4.4-B Experti 217
3.4.5-B Expertní týmy 223
3.4.6-B Expertní analytik 229
3.4.7-B Expertní činnost 230
3.4.8-B Expertní metody 239
3.4.9-B Expertní hodnocení 241
3.5-B Přehled expertních metod 252
3.5.1-B Verbální expertní metody 252
3.5.2-B Verbálně-numerické expertní metody 258
4-B Znalectví a znalecké inženýrství 272
4.1-B Znalectví jako odborná disciplína 273
4.1.1-B Znalectví z různých pohledů 273
4.1.2-B Dvanáctero charakteristik znalectví 275
4.2-B Znalectví jako strukturovaná entita 277
4.2.1-B Základní struktura "znalectvíí" 277
4.2.2-B Struktura "okolí znalectvíí" 278
4.2.3-B Znalecké entity a znalecké obory279
4.2.4-B Základní členění znalectví 280
4.2.5-B Znalecké problémy 281
4.2.6-B Znalecká činnost 282
4.2.7-B Znalecký posudek 285
4.2.8-B Znalec 286
4.2.9-B Etika znalce 291
4.3-B Znalecké inženýrství jako vědecký obor 295
4.3.1-B Znalecké inženýrství jako vědecký obor - konkretizace 296
4.3.2-B Filozofie znaleckého inženýrství (ZI) 297
4.3.3-B Znalecké inženýrství a systémovost 298
5-B Inženýrství rizik 299
5.1-B Riziko v běžném životě 299
5.2-B Na začátku bylo bezpečnostní inženýrství 301
5.2.1-B Vstupní úvahy 301
5.2.2-B Vznik bezpečnostního inženýrství 303
5.3-B Vznik inženýrství rizik 304
5.4-B Struktura a pojmy v?inženýrství rizik 305
5.4.1-B Struktura inženýrství rizik 305
5.4.2-B Základní pojmy ve struktuře procesu vzniku rizika306
5.5-B Algoritmus realizace procesu rizika 309
5.6-B Rozdíl mezi managementem rizik a analýzou rizika entity 311
5.7-B Typy nebezpečí 312
5.8-B Členění rizik podle různých kritérií 313
5.9-B Základy managementu rizik 314
5.9.1-B Intuitivní management rizik 314
5.9.2-B Normovaný management rizik 316
5.9.3-B Zobecněná metodika managementu rizik 318
5.9.4-B Analýza prvků zobecněné struktury managementu rizik 320
5.10-B Soustava "expertní analýza rizikk" 321
5.11-B Expertní činnosti o riziku 323
5.12-B Realizace fáze K2 "identifikace rizikk" 323
6-B Bezpečnostní inženýrství 327
6.1-B Vymezení bezpečnostního inženýrství a několik úvah 327
6.2-B Strukturovanost bezpečnostního inženýrství 329
6.3-B Metody pro identifikaci poruch a nebezpečí 331
6.4-B Přístupy k zajištění spolehlivosti technických entit 332
7-B Inženýrství jakosti 335
7.1-B Jakost a její struktura 335
7.1.1-B Vymezení a struktura jakosti 335
7.1.2-B Vztah subjektů k jakosti 337
7.2-B Jakost jako faktor úspěšnosti organizace 338
7.3-B Management jakosti a?systém managementu jakosti 341
7.3.1-B Vymezení a základní činnosti managementu jakosti341
7.3.2-B Desatero principů managementu jakosti 343
7.3.3-B Management jakosti a expertizy jakosti 344
7.3.4-B Analýza základních okruhů managementu jakosti 347
7.3.5-B Sedm klasických nástrojů managementu jakosti 355
7.3.6-B Sedm novodobých nástrojů managementu jakosti 360
8-B Expertní odhadcovská činnost 368
8.1-B Vymezení základních pojmů 368
8.2-B Vymezení expertní odhadcovské činnosti, charakteristiky oceňování 369
8.3-B Právní vymezení oceňování majetku 369
8.3.1-B Právní vymezení výkonu profese odhadce majetku 369
8.3.2-B Požadavky odborné způsobilosti odhadce majetku 370
8.4-B Metodika oceňování majetku 371
8.4.1-B Uplatnění Zákona o oceňování majetku při činnosti
odhadce majetku 371
8.4.2-B Způsoby oceňování majetku a služeb 373
8.5-B Oceňování podniků 375
8.5.1-B Důvody pro ocenění 375
8.5.2-B Hodnota podniku a jeho cena 376
8.5.3-B Oceňování podniků jako multifaktorová problematika 378
8.5.4-B Oceňování podniků jako autonomní disciplína oceňování
majetku 378
8.5.5-B Metodická východiska oceňování podniků 378
8.5.6-B Systematika procesu oceňování podniků 379
8.5.7-B Základní metody oceňování podniku 381
8.5.8-B Komplexní a výsledné ocenění podniku 389
8.5.9-B Obecná doporučení pro oceňování podniků 389
8.5.10-B Metodický postup pro oceňování podniků a obchodních společností 389
8.5.11-B Podklady potřebné pro ekonomické zhodnocení podniku a jeho ocenění 391
8.6-B Forma odhadu a struktura dokumentu ocenění obecně 393
8.6.1-B Formální struktura dokumentu ocenění podniku 394
9-B Expertní činnost samostatného likvidátora pojistných událostí 395
9.1-B Osoby provádějící likvidaci pojistných událostí 395
9.1.1-B Likvidátor pojistných událostí - zaměstnanec pojišťovny 395
9.1.2-B Samostatný likvidátor pojistných událostí (fyzická osoba) 396
9.2-B Komplexně o samostatném likvidátorovi pojistných událostí 396
9.2.1-B Odborná způsobilost samostatného likvidátora pojistných událostí 396
9.2.2-B Důvěryhodnost samostatného likvidátora pojistných událostí 397
9.2.3-B Registrace samostatného likvidátora pojistných událostí 397
9.2.4-B Právní vztahy samostatného likvidátora pojistných událostí k druhým osobám 398
9.3-B Likvidace pojistných událostí 399
9.3.1-B Postup likvidace pojistných událostí 399
9.3.2-B Formální struktura zprávy o likvidaci pojistné události 401
9.4-B Spolupráce samostatných likvidátorů pojistných událostí a?pojišťoven 403
9.5-B Organizace a instituce působící v oblasti pojišťovnictví 404
9.5.1-B Česká kancelář pojistitelů 404
9.5.2-B Česká asociace pojišťoven 404
9.5.3-B Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí 405
9.5.4-B Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí 405
9.5.5-B Evropská federace likvidátorů pojistných událostí 406
Literatura ke kapitole B 406
Kapitola C: Problémy ve "světě technikyy" 411
1-C "Svět technikyy" 412
1.1-C Naše Země je systémovým objektem 412
1.2-C Svět techniky jako součást "Země lidíí" 415
1.3-C Svět techniky jako strukturovaný objekt 416
1.3.1-C Technická praxe 417
1.3.2-C Další prvky "světa technikyy" 420
2-C Problémové situace ve "světě technikyy" 423
2.1-C Vstupní úvahy 424
2.2-C Zdroje kritické sebereflexe techniky 425
2.3-C Globální odezvy na kritickou sebereflexi vědy a techniky 428
2.4-C Okolí světa techniky jako prostor sebereflexí 429
3-C Typy problémů v technické praxi 430
3.1-C Vlastnosti a charakteristiky technických objektů 430
3.1.1-C Vlastnosti technických objektů 430
3.1.2-C Specifické charakteristiky technických objektů 432
3.2-C Technický život technického objektu 433
3.3-C Problémy v technickém životě TO 434
3.3.1-C Konstruktivní problém 434
3.3.2-C Poznávací problém 436
3.3.3-C Rekonstruktivní problém 437
3.3.4-C Havarijní problém 437
3.3.5-C Likvidační problém 437
3.3.6-C Problém přípustnosti odchylek 437
3.4-C Přístupy k řešení technických problémů 439
4-C Řešení konstruktivních technických problémů 442
4.1-C Charakteristiky současného konstruktivního problému 443
4.2-C Dílčí problémy konstruktivního problému a jejich řešení 444
4.2.1-C Soustava dílčích problémů 444
4.2.2-C Přístupy k řešení koncepčně-strukturního problému 448
4.2.3-C Intuice jako nezastupitelná součást tvůrčího procesu 451
4.2.4-C Dílčí problémy konstruktivního problému u návrhu obráběcího stroje 453
4.3-C Fáze řešení konstruktivního problému 457
4.4-C Vývojové etapy způsobu řešení konstruktivního problému 461
4.5-C Řešení technických problémů technických objektů 463
4.5.1-C Sériové inženýrství 464
4.5.2-C Paralelní inženýrství 466
5-C Psychologické aspekty řešení technických problémů 478
5.1-C Vymezení základních pojmů 478
5.1.1-C Pojem osobnost 478
5.1.2-C Pojem pracovní tým 479
5.1.3-C Pojem komunikace 482
5.1.4-C Pojem konflikt 483
5.1.5-C Emoce 484
5.1.6-C Emoční inteligence 485
5.2-C Pojednání o stresogenních situacích 486
5.2.1-C Problémová situace 487
5.2.2-C Stresové situace 488
5.2.3-C Konfliktní situace 490
5.2.4-C Frustrační situace 493
5.2.5-C Krizové situace 494
5.2.6-C Emoční stresory 496
5.2.7-C Morální normy jako stresory 496
5.2.8-C Časová tíseň jako stresor 498
5.2.9-C Deficit profesních znalostí jako stresor 499
5.2.10-C Strategie zvládání stresu a nadlimitní zátěže 499
5.3-C Psychologické aspekty činností při řešení problému 501
5.3.1-C Informační činnosti 501
5.3.2-C Tvůrčí činnosti 502
5.3.3-C Hodnoticí činnosti 505
5.3.4-C Rozhodovací činnosti 506
5.3.5-C Výkonné činnosti 508
5.4-C Psychologické aspekty odpovědnosti nejen za výsledky řešení problémů 510
5.4.1-C Odpovědnost v řešení problémů technických objektů 510
5.4.2-C Právní odpovědnost tvůrčích pracovníků za své činnosti 511
5.4.3-C Odpovědnost za výsledek dobrovolně konaných poznávacích procesů 511
5.4.4-C Odpovědnost za výsledek smluvně sjednaných poznávacích procesů 512
5.4.5-C Odpovědnost za tvorbu technického díla v závěrech Bergamského kongresu 514
6-C Podnik a podnikové procesy ze systémového pohledu 516
6.1-C Procesy v životě technického objektu 516
6.2-C Podnik v systémovém pojetí 517
6.3-C Podnikové procesy v systémovém pojetí 542
6.3.1-C Podnikový proces v systémových atributech 543
6.3.2-C Modelování podnikových procesů 549
6.3.3-C Přístupy k podnikovým procesům 556
6.4-C Nakonec dva doslovy 575
Literatura ke kapitole C 576
Závěr: ilustrace expertízy o?jedné společenské struktuře 580
Z1 Preprocessing expertní činnosti (stať 3.4.7-B; bod B) 580
Z2. Processing expertní činnosti (stať 3.4.7-B; bod C) 585
Z3. Postprocessing expertní činnosti 587
Z4. Závěr expertízy 590
Shrnutí 592
Summary 592

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 7.47MB | 7.47MB | 16.27MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Expertní inženýrství v systémovém pojetí

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 7.47 MB | 7.47 MB | 16.27 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Expertní inženýrství v systémovém pojetí

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 6817
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
587  528 
Ihned ke stažení
i: 18978 n: 24781990r: 6817
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Na trhu ojedinělá publikace s neobvyklým zaměřením představuje průvodce světem systémových metod a inženýrských oborů expertních analýz. Uznávaní autoři využívají zcela původní systémovou metodologii, v níž dominují systémový přístup a obsahově vytříbené základní a odborné pojmy. Kniha pojednává o aktuálních problematikách, předkládá „scénář řešení příčinných problémů“, který má nadoborovou platnost. V progresivním pojetí se zabývá těmito systémovými disciplínami: logikou, experimentem, modelováním, statistikou a mezními stavy. Vymezuje současné pojetí inženýrství a do kategorií člení novodobé inženýrské obory. V systémovém pojetí analyzuje expertní inženýrství a na něho navazující inženýrství znalecké, bezpečnostní, rizik a jakosti a expertní odhadcovskou činnost. Tomu předcházejí pojednání o inženýrství systémovém, znalostním, informačním, bioinformačním a softwarovém.
Publikace provází čtenáře světem techniky. Vymezuje jeho problémy, analyzuje je z hlediska možností a psychologických aspektů řešení. Ze systémového pohledu a chronologicky analyzuje struktury podniků vytvářející technické artefakty a podnikové procesy. Je určena výzkumným pracovníkům, lidem z praxe i vysokoškolským studentům.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Expertní inženýrství v systémovém pojetí

O autorech 10
Úvod 11
Předmluva - krátký průvodce knihou 13
Kapitola A 13
Kapitola B 15
Kapitola C 17
Kapitola A: Systémová metodologie 19
1-A Systémová metodologie 20
1.1-A Vznik a struktura systémové metodologie 20
1.2-A Systémový přístup 22
1.2.1-A Vstupní úvahy o vzniku systémového přístupu 22
1.2.2-A Současnost systémového přístupu 23
1.2.3-A Systémové atributy 24
1.3-A Systémové myšlení 30
1.4-A Systémové disciplíny 32
1.5-A Systémové algoritmy 34
2-A Základní pojmy v systémové metodologii 35
2.1-A Pojmy související se strukturou entit 36
2.1.1-A Entita, okolí entity a hranice entity 36
2.1.2-A Struktura a strukturovanost 37
2.1.3-A Rozlišitelnost a rozlišovací úroveň 38
2.1.4-A Vazba a interakce 38
2.1.5-A Prvek entity, oddělování a uvolňování prvku z entity 40
2.1.6-A Systém a soustava 41
2.2-A Pojmy související s procesy na entitě 42
2.2.1-A Aktivace entity 42
2.2.2-A Ovlivňování entity 43
2.2.3-A Proces na entitě a stav entity 43
2.2.4-A Jev, projev a chování entity, důsledek 44
2.2.5-A Situace 46
2.3-A Pojmy související s poznáváním 48
2.3.1-A Vlastnost a funkce entity 48
2.3.2-A Poznávací proces 48
2.3.3-A Poznatek 49
2.3.4-A Znalost a poznání 52
2.3.5-A Vědomosti a dovednosti 53
2.3.6-A Data 54
2.3.7-A Informace 55
2.3.8-A Informačně-dovednostní soustava 56
2.3.9-A Teorie a hypotéza - souvislosti 56
2.3.10-A Inženýrství, technika 58
2.3.11-A Věda a vědeckost 59
2.3.12-A Zákonitost, zákon, náhoda 60
2.3.13-A Komplexnost, komplexita 62
2.4-A Pojmy související s kvantifikací entit 63
2.4.1-A Veličina 63
2.4.2-A Chyba 64
2.5-A Pojmy související s modelováním 65
2.5.1-A Neurčitost, nejistota, vágnost 65
2.5.2-A Mezní stav entity, spolehlivost, bezpečnost, životnost 67
2.5.3-A Nebezpečí, zdroj nebezpečí, riziko, mezní riziko 68
2.5.4-A Deterministické a stochastické veličiny a procesy 68
2.5.5-A Deterministické a stochastické modely 72
2.5.6-A Deterministické a stochastické zákony 74
3-A Problémy a jejich řešení 75
3.1-A Vstupní úvahy 75
3.2-A "Světyy" a problémy podle Poppera 76
3.3-A Členění problémů podle různých kritérií 77
3.4-A Komplexní analýza problému 78
3.5-A Jednotný scénář řešení problémů 81
3.5.1-A Vytváření systému podstatných veličin 82
3.5.2-A Podmnožiny systému veličin (?) 84
3.5.3-A Ilustrativní příklady na vytváření systému podstatných veličin 85
3.6-A Struktura procesu řešení problému 87
3.7-A Rozpory v řešení problémů 89
3.8-A Překážky a bariéry v řešení problémů 90
4-A Úvod do vybraných systémových disciplín 92
4.1-A Logika a logické metody 93
4.1.1-A Základní pojmy z logiky 93
4.1.2-A Zákony logiky (správného myšlení) 95
4.1.3-A Přehled typů logik 96
4.1.4-A Soustava logických metod 99
4.2-A Systémové pojetí experimentu 102
4.2.1-A Vytvoření komplexní zobecněné struktury experimentu 102
4.2.2-A Členění experimentu 104
4.2.3-A Členění struktury experimentu 105
4.2.4-A Teorie experimentu - struktura 106
4.2.5-A Okolí experimentu 107
4.2.6-A Chování experimentu 108
4.2.7-A Přípravná etapa experimentu 109
4.3-A Teorie modelování 112
4.3.1-A Základní atributy modelování 112
4.3.2-A Základní charakteristiky modelu 116
4.3.3-A Zobecněná struktura modelu 116
4.3.4-A Vymezení typů modelování 119
4.3.5-A Zobecněná struktura modelování 124
4.3.6-A Analýza klasického výpočtového modelování 127
4.3.7-A Specifické typy výpočtového modelování 130
4.3.8-A Hybridní modelování 132
4.3.9-A Přehledná struktura typů modelování 135
4.3.10-A Úloha experimentu ve výpočtovém modelování 137
4.4-A Systémové pojetí základů statistiky 139
4.4.1-A Vstupní úvahy 139
4.4.2-A Pojednání o pojmu "statistikaa" 140
4.4.3-A Pojednání o popisné statistice 142
4.4.4-A Statistické soubory a?výběry 143
4.4.5-A Systémové pojetí statistických veličin a metod 144
4.4.6-A Systémové pojetí statistických metod 146
4.5-A Teorie mezních stavů 149
4.5.1-A Vymezení pojmu mezní stav 149
4.5.2-A Členění mezních stavů (MS) 150
4.5.3-A Členění mezních stavů technických 154
4.5.4-A Mezní stavy související s poškozováním povrchů těles 157
4.5.5-A Mezní stavy specifické 159
4.5.6-A Environmentálně-technické mezní stavy 160
Literatura ke kapitole A 162
Kapitola B: Inženýrství a novodobé inženýrské obory 165
1-B Komplexně o inženýrství a novodobých inženýrských oborech166
1.1-B Všeobecně o inženýrství 166
1.1.1-B Počátky inženýrství 166
1.1.2-B Novodobé pojetí inženýrství167
1.1.3-B Relace mezi inženýrstvím a vědou172
1.1.4-B Některé základní skutečnosti ve vztahu k inženýrství174
1.2-B Inženýrství a inženýrské obory 177
2-B Vymezení vybraných novodobých inženýrských oborů 183
2.1-B Systémové inženýrství 183
2.1.1-B Vznik systémového inženýrství 183
2.1.2-B Charakteristiky a atributy systémového inženýrství185
2.1.3-B Situace v systémovém inženýrství 186
2.2-B Znalostní inženýrství 188
2.2.1-B Situace v nedávné minulosti 188
2.2.2-B Situace znalostního inženýrství v současnosti 190
2.3-B Informační inženýrství 191
2.3.1-B Teoretické aspekty informace 191
2.3.2-B Aplikační aspekty informace 193
2.4-B Bioinformační inženýrství 195
2.4.1-B Pojmy bioinformace, bioinformatika a?biosignály 195
2.4.2-B Vstupní úvahy o lidském organismu 196
2.4.3-B Informační dráhy a lidský organismus 198
2.5-B Softwarové inženýrství 200
2.5.1-B Vymezení softwarového inženýrství 200
2.5.2-B Krizové a rizikové situace v SW-inženýrství200
2.5.3-B Vytváření softwarových produktů 203
2.6-B Skupina "inženýrství expertních analýzz" 205
3-B Expertní inženýrství 207
3.1-B Vymezení pojmu "expertizaa" a??"expertní inženýrstvíí"207
3.2-B Obecně o expertizách 208
3.3-B Strukturovanost expertiz 208
3.3.1-B Strukturovanost expertizy jako soustavy 209
3.3.2-B Struktura expertiz podle různých kritérií210
3.4-B Analýzy prvků soustavy "expertizaa" 213
3.4.1-B Expertní entita 213
3.4.2-B Zadání expertizy 214
3.4.3-B Expertní úlohy (problémy) 216
3.4.4-B Experti 217
3.4.5-B Expertní týmy 223
3.4.6-B Expertní analytik 229
3.4.7-B Expertní činnost 230
3.4.8-B Expertní metody 239
3.4.9-B Expertní hodnocení 241
3.5-B Přehled expertních metod 252
3.5.1-B Verbální expertní metody 252
3.5.2-B Verbálně-numerické expertní metody 258
4-B Znalectví a znalecké inženýrství 272
4.1-B Znalectví jako odborná disciplína 273
4.1.1-B Znalectví z různých pohledů 273
4.1.2-B Dvanáctero charakteristik znalectví 275
4.2-B Znalectví jako strukturovaná entita 277
4.2.1-B Základní struktura "znalectvíí" 277
4.2.2-B Struktura "okolí znalectvíí" 278
4.2.3-B Znalecké entity a znalecké obory279
4.2.4-B Základní členění znalectví 280
4.2.5-B Znalecké problémy 281
4.2.6-B Znalecká činnost 282
4.2.7-B Znalecký posudek 285
4.2.8-B Znalec 286
4.2.9-B Etika znalce 291
4.3-B Znalecké inženýrství jako vědecký obor 295
4.3.1-B Znalecké inženýrství jako vědecký obor - konkretizace 296
4.3.2-B Filozofie znaleckého inženýrství (ZI) 297
4.3.3-B Znalecké inženýrství a systémovost 298
5-B Inženýrství rizik 299
5.1-B Riziko v běžném životě 299
5.2-B Na začátku bylo bezpečnostní inženýrství 301
5.2.1-B Vstupní úvahy 301
5.2.2-B Vznik bezpečnostního inženýrství 303
5.3-B Vznik inženýrství rizik 304
5.4-B Struktura a pojmy v?inženýrství rizik 305
5.4.1-B Struktura inženýrství rizik 305
5.4.2-B Základní pojmy ve struktuře procesu vzniku rizika306
5.5-B Algoritmus realizace procesu rizika 309
5.6-B Rozdíl mezi managementem rizik a analýzou rizika entity 311
5.7-B Typy nebezpečí 312
5.8-B Členění rizik podle různých kritérií 313
5.9-B Základy managementu rizik 314
5.9.1-B Intuitivní management rizik 314
5.9.2-B Normovaný management rizik 316
5.9.3-B Zobecněná metodika managementu rizik 318
5.9.4-B Analýza prvků zobecněné struktury managementu rizik 320
5.10-B Soustava "expertní analýza rizikk" 321
5.11-B Expertní činnosti o riziku 323
5.12-B Realizace fáze K2 "identifikace rizikk" 323
6-B Bezpečnostní inženýrství 327
6.1-B Vymezení bezpečnostního inženýrství a několik úvah 327
6.2-B Strukturovanost bezpečnostního inženýrství 329
6.3-B Metody pro identifikaci poruch a nebezpečí 331
6.4-B Přístupy k zajištění spolehlivosti technických entit 332
7-B Inženýrství jakosti 335
7.1-B Jakost a její struktura 335
7.1.1-B Vymezení a struktura jakosti 335
7.1.2-B Vztah subjektů k jakosti 337
7.2-B Jakost jako faktor úspěšnosti organizace 338
7.3-B Management jakosti a?systém managementu jakosti 341
7.3.1-B Vymezení a základní činnosti managementu jakosti341
7.3.2-B Desatero principů managementu jakosti 343
7.3.3-B Management jakosti a expertizy jakosti 344
7.3.4-B Analýza základních okruhů managementu jakosti 347
7.3.5-B Sedm klasických nástrojů managementu jakosti 355
7.3.6-B Sedm novodobých nástrojů managementu jakosti 360
8-B Expertní odhadcovská činnost 368
8.1-B Vymezení základních pojmů 368
8.2-B Vymezení expertní odhadcovské činnosti, charakteristiky oceňování 369
8.3-B Právní vymezení oceňování majetku 369
8.3.1-B Právní vymezení výkonu profese odhadce majetku 369
8.3.2-B Požadavky odborné způsobilosti odhadce majetku 370
8.4-B Metodika oceňování majetku 371
8.4.1-B Uplatnění Zákona o oceňování majetku při činnosti
odhadce majetku 371
8.4.2-B Způsoby oceňování majetku a služeb 373
8.5-B Oceňování podniků 375
8.5.1-B Důvody pro ocenění 375
8.5.2-B Hodnota podniku a jeho cena 376
8.5.3-B Oceňování podniků jako multifaktorová problematika 378
8.5.4-B Oceňování podniků jako autonomní disciplína oceňování
majetku 378
8.5.5-B Metodická východiska oceňování podniků 378
8.5.6-B Systematika procesu oceňování podniků 379
8.5.7-B Základní metody oceňování podniku 381
8.5.8-B Komplexní a výsledné ocenění podniku 389
8.5.9-B Obecná doporučení pro oceňování podniků 389
8.5.10-B Metodický postup pro oceňování podniků a obchodních společností 389
8.5.11-B Podklady potřebné pro ekonomické zhodnocení podniku a jeho ocenění 391
8.6-B Forma odhadu a struktura dokumentu ocenění obecně 393
8.6.1-B Formální struktura dokumentu ocenění podniku 394
9-B Expertní činnost samostatného likvidátora pojistných událostí 395
9.1-B Osoby provádějící likvidaci pojistných událostí 395
9.1.1-B Likvidátor pojistných událostí - zaměstnanec pojišťovny 395
9.1.2-B Samostatný likvidátor pojistných událostí (fyzická osoba) 396
9.2-B Komplexně o samostatném likvidátorovi pojistných událostí 396
9.2.1-B Odborná způsobilost samostatného likvidátora pojistných událostí 396
9.2.2-B Důvěryhodnost samostatného likvidátora pojistných událostí 397
9.2.3-B Registrace samostatného likvidátora pojistných událostí 397
9.2.4-B Právní vztahy samostatného likvidátora pojistných událostí k druhým osobám 398
9.3-B Likvidace pojistných událostí 399
9.3.1-B Postup likvidace pojistných událostí 399
9.3.2-B Formální struktura zprávy o likvidaci pojistné události 401
9.4-B Spolupráce samostatných likvidátorů pojistných událostí a?pojišťoven 403
9.5-B Organizace a instituce působící v oblasti pojišťovnictví 404
9.5.1-B Česká kancelář pojistitelů 404
9.5.2-B Česká asociace pojišťoven 404
9.5.3-B Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí 405
9.5.4-B Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí 405
9.5.5-B Evropská federace likvidátorů pojistných událostí 406
Literatura ke kapitole B 406
Kapitola C: Problémy ve "světě technikyy" 411
1-C "Svět technikyy" 412
1.1-C Naše Země je systémovým objektem 412
1.2-C Svět techniky jako součást "Země lidíí" 415
1.3-C Svět techniky jako strukturovaný objekt 416
1.3.1-C Technická praxe 417
1.3.2-C Další prvky "světa technikyy" 420
2-C Problémové situace ve "světě technikyy" 423
2.1-C Vstupní úvahy 424
2.2-C Zdroje kritické sebereflexe techniky 425
2.3-C Globální odezvy na kritickou sebereflexi vědy a techniky 428
2.4-C Okolí světa techniky jako prostor sebereflexí 429
3-C Typy problémů v technické praxi 430
3.1-C Vlastnosti a charakteristiky technických objektů 430
3.1.1-C Vlastnosti technických objektů 430
3.1.2-C Specifické charakteristiky technických objektů 432
3.2-C Technický život technického objektu 433
3.3-C Problémy v technickém životě TO 434
3.3.1-C Konstruktivní problém 434
3.3.2-C Poznávací problém 436
3.3.3-C Rekonstruktivní problém 437
3.3.4-C Havarijní problém 437
3.3.5-C Likvidační problém 437
3.3.6-C Problém přípustnosti odchylek 437
3.4-C Přístupy k řešení technických problémů 439
4-C Řešení konstruktivních technických problémů 442
4.1-C Charakteristiky současného konstruktivního problému 443
4.2-C Dílčí problémy konstruktivního problému a jejich řešení 444
4.2.1-C Soustava dílčích problémů 444
4.2.2-C Přístupy k řešení koncepčně-strukturního problému 448
4.2.3-C Intuice jako nezastupitelná součást tvůrčího procesu 451
4.2.4-C Dílčí problémy konstruktivního problému u návrhu obráběcího stroje 453
4.3-C Fáze řešení konstruktivního problému 457
4.4-C Vývojové etapy způsobu řešení konstruktivního problému 461
4.5-C Řešení technických problémů technických objektů 463
4.5.1-C Sériové inženýrství 464
4.5.2-C Paralelní inženýrství 466
5-C Psychologické aspekty řešení technických problémů 478
5.1-C Vymezení základních pojmů 478
5.1.1-C Pojem osobnost 478
5.1.2-C Pojem pracovní tým 479
5.1.3-C Pojem komunikace 482
5.1.4-C Pojem konflikt 483
5.1.5-C Emoce 484
5.1.6-C Emoční inteligence 485
5.2-C Pojednání o stresogenních situacích 486
5.2.1-C Problémová situace 487
5.2.2-C Stresové situace 488
5.2.3-C Konfliktní situace 490
5.2.4-C Frustrační situace 493
5.2.5-C Krizové situace 494
5.2.6-C Emoční stresory 496
5.2.7-C Morální normy jako stresory 496
5.2.8-C Časová tíseň jako stresor 498
5.2.9-C Deficit profesních znalostí jako stresor 499
5.2.10-C Strategie zvládání stresu a nadlimitní zátěže 499
5.3-C Psychologické aspekty činností při řešení problému 501
5.3.1-C Informační činnosti 501
5.3.2-C Tvůrčí činnosti 502
5.3.3-C Hodnoticí činnosti 505
5.3.4-C Rozhodovací činnosti 506
5.3.5-C Výkonné činnosti 508
5.4-C Psychologické aspekty odpovědnosti nejen za výsledky řešení problémů 510
5.4.1-C Odpovědnost v řešení problémů technických objektů 510
5.4.2-C Právní odpovědnost tvůrčích pracovníků za své činnosti 511
5.4.3-C Odpovědnost za výsledek dobrovolně konaných poznávacích procesů 511
5.4.4-C Odpovědnost za výsledek smluvně sjednaných poznávacích procesů 512
5.4.5-C Odpovědnost za tvorbu technického díla v závěrech Bergamského kongresu 514
6-C Podnik a podnikové procesy ze systémového pohledu 516
6.1-C Procesy v životě technického objektu 516
6.2-C Podnik v systémovém pojetí 517
6.3-C Podnikové procesy v systémovém pojetí 542
6.3.1-C Podnikový proces v systémových atributech 543
6.3.2-C Modelování podnikových procesů 549
6.3.3-C Přístupy k podnikovým procesům 556
6.4-C Nakonec dva doslovy 575
Literatura ke kapitole C 576
Závěr: ilustrace expertízy o?jedné společenské struktuře 580
Z1 Preprocessing expertní činnosti (stať 3.4.7-B; bod B) 580
Z2. Processing expertní činnosti (stať 3.4.7-B; bod C) 585
Z3. Postprocessing expertní činnosti 587
Z4. Závěr expertízy 590
Shrnutí 592
Summary 592

O Autorovi

Janíček Přemysl
Od roku 1959 do 1969 působil v I. Brněnské strojírně jako konstruktér, výpočtář a vedoucí pevnostních výpočtů. Od roku 1970 dodnes pracuje na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě strojní. Z počátku na katedře technické mechaniky pružnosti a pevnosti, nyní na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky biomechaniky. Zde postupně získal všechny vědecko-pedagogické tituly – docent a profesor v oboru Mechaniky. Šest let byl ředitelem Ústavu mechaniky těles, pak vedoucím oboru Mechatroniky a biomechaniky. Je autorem a spoluautorem třiceti vysokoškolských skript a pěti monografií.
Marek Jiří
Pracuje na pozici technického ředitele společnosti TOSHULIN. Přednáší na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě strojní, a na Mendelově univerzitě v Brně v Institutu celoživotního vzdělávání, oddělení Expertního inženýrství. V praktické a pedagogické činnosti je zaměřen především na konstrukci obráběcích strojů a obráběcích center pro rotační i nerotační obrobky, teorii konstrukčního procesu a životního cyklu produktu a v neposlední řadě na systémovou metodologii. Jeho dlouholetou snahou je spojovat teorii s praxí do vzájemně se respektujícího celku. Je členem řady odborných organizací.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 382 
Tištěná 421 
E-kniha 379 
Tištěná 149 
E-kniha 267 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.