0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Finance podniku: Komplexní pojetí

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
489  416 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 28. 05. 2024 16:03
i: 41375 n: 27132676r: 12539
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
416  374 
Ihned ke stažení
i: 42178 n: 27146338r: 12539
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Předkládaná publikace popisuje procesy podniku v podobě jejich finančního vyjádření. Zároveň nabízí nástroje optimalizace těchto procesů tak, aby se výsledky projevily v plnění hlavního cíle podniku - růstu hodnoty pro vlastníky.

Dále nabízí nástroje, kterými plnění hlavního cíle management a vlastníci změří. Zabývá se rovněž aparátem nástrojů finančního řízení podniku, tedy aparátem, který umožní kontinuální zefektivnění chodu podniku.

Publikace pojímá finance podniku velmi komplexně. Chápe je v jejich nejširším slova smyslu. Zabývá se vším, co souvisí s penězi a růstem hodnoty pro vlastníky (akcentuje řízení podle cílů jako trend moderního řízení podniku). Publikace je tak komplexní knihou postihující nejen základy podnikových financí, ale prezentuje i velmi pokročilé aspekty řízení financí podniku. 

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Finance podniku: Komplexní pojetí

1. Úvod do problematiky financí podniku
1.1 Úloha finančního manažera v organizaci
      1.1.1 Finanční plánování a kontrola
      1.1.2 Prognózy a plánování
      1.1.3 Strategické plánování
      1.1.4 Měnící se role finančního manažera
      1.1.5 Přidělení finančních prostředků (investice)
      1.1.6 Získávání finančních prostředků (financování)
      1.1.7 Řízení finančních rizik
1.2 Prostředí podniku z pohledu finančního manažera
      1.2.1 Prostředí podniku
      1.2.2 Stakeholdeři
      1.2.3 Společenská odpovědnost firem (Corporate social responsibility – CSR)
1.3 Vazba controllingu a financí podniku na primární a sekundární funkce podniku
      1.3.1 Historický vývoj controllingu
      1.3.2 Funkce controllingu a jeho cíle
      1.3.3 Controller a jeho povinnosti
      1.3.4 Systém controllingu
      1.3.5 Nástroje operativního a strategického controllingu
      1.3.6 Návaznost controllingu na primární funkce podniku
      1.3.7 Návaznost controllingu na sekundární funkce podniku
1.4 Práce s finančními daty podniku – výkazy účetní závěrky
      1.4.1 Účetní závěrka
      1.4.2 Manažerské účetnictví
      1.4.3 Rozvaha
1.5 Časová hodnota peněz
      1.5.1 Historie peněz
      1.5.2 Funkce a vlastnosti peněz
      1.5.3 Výměnný obchod
      1.5.4 Stanovení hodnoty peněz
1.6 Vztah rizik a výnosů
      1.6.1 Výnos
      1.6.2 Riziko
      1.6.3 Náklady
      1.6.4 Teorie užitku
      1.6.5 Produkční funkce
      1.6.6 Vztah nákladů, výnosů a ceny
      1.6.7 Hospodářský výsledek
1.7 Finanční dopad získávání nových zaměstnanců a vzdělávání a rozvoje stávajících zaměstnanců
      1.7.1 Financování rozvoje
      1.7.2 Rozvoj zaměstnanců
      1.7.3 Náklady na výdaje
      1.7.4 Finanční odměny
2. Finanční řízení a optimalizace oběžného majetku
2.1 Řízení zásob
      2.1.1 Odlišné přístupy k velikosti zásob
      2.1.2 Systémy řízení zásob
      2.1.3 Q-systém řízení zásob
      2.1.4 P-systém řízení zásob
      2.1.5 Systém dvou zásobníků
      2.1.6 Strategie řízení zásob
      2.1.7 Příznaky špatného řízení zásob
      2.1.8 Metody k řízení zásob
2.2 Řízení hotovosti, řízení peněžního toku, jejich optimalizace
      2.2.1 Řízení hotovosti
      2.2.2 Motivy držení hotovosti
      2.2.3 Náklady udržení hotovosti
      2.2.4 Investování peněžní hotovosti
      2.2.5 Přístupy k určení optimálního stavu hotovosti – modely řízení hotovosti
      2.2.6 Řízení cash flow
2.3 Řízení pohledávek, faktoring, forfaiting
      2.3.1 Význam a předmět řízení pohledávek
      2.3.2 Prevence pohledávek
      2.3.3 Monitorování pohledávek
      2.3.4 Vymáhání pohledávek
3. Finanční řízení a optimalizace dlouhodobého majetku
3.1 Struktura dlouhodobého majetku podniku
      3.1.1 Charakteristika dlouhodobého majetku
      3.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
      3.1.3 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
      3.1.4 Dlouhodobý finanční majetek (DFM)
      3.1.5 Operace s dlouhodobým majetkem
      3.1.6 Goodwill podniku
3.2 Investice podniku, fáze investice a investiční rozhodování (předrealizační, realizační a postrealizační fáze, statické a dynamické metody, cost-benefit analýza, stínové ceny)
      3.2.1 Základní pravidla financování, daňový štít, finanční páka
      3.2.2 Investice podniku
      3.2.3 Fáze investičního procesu
3.3 Hodnocení efektivnosti investic
      3.3.1 Metody hodnocení efektivnosti investic
      3.3.2 Investiční strategie
      3.3.3 Investiční riziko
      3.3.4 Cost-Benefit analýza
      3.3.5 Stínové ceny
      3.3.6 Neúspěšnost investičních projektů
4. Kapitálová struktura a hodnota podniku
4.1 Kapitálová struktura podniku, optimalizace kapitálové struktury
      4.1.1 Kapitálová struktura podniku, optimalizace kapitálové struktury
      4.1.2 Optimální kapitálová struktura podniku
4.2 Dluhová politika podniku (úvěrové riziko, význam zadlužení)
      4.2.1 Úvěrové riziko
      4.2.2 Řízení úvěrového rizika
      4.2.3 Celková zadluženost
      4.2.4 Stupeň oddlužení
      4.2.5 Doba splacení dluhu z cash flow
4.3 Zisk jako nástroj refinancování činnosti podniku. Dividendová politika podniku – payout policy
4.4 Hodnota podniku pro investory, akcionáře, věřitele. Vazby na stakeholdery
      4.4.1 Hodnota podniku pro investory, akcionáře, věřitele
      4.4.2 Vazby na stakeholdery
4.5 Řízení hodnoty podniku s vrcholovým ukazatelem FCFF, FCFE a EVA Entity, EVA Equity
      4.5.1 FCFF (Free Cash Flow to the Firm)
      4.5.2 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
      4.5.3 EVA entity a EVA equity
5. Metody hodnocení podniku
5.1 Finanční analýza (horizontální, vertikální, poměrová)
      5.1.1 Horizontální analýza
      5.1.2 Vertikální analýza
      5.1.3 Horizontální a vertikální analýza – dělení
5.2 Bonitní modely
      5.2.1 Komparativně-analytické metody
      5.2.2 Matematicko-statistické metody
      5.2.3 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy
5.3 Bankrotní modely a ostatní modely
      5.3.1 Porovnání bankrotních modelů
      5.3.2 Kritéria vyžadovaná pro nástroje modelu predikce bankrotu
      5.3.3 Faktory ovlivňující bankrot podniků
      5.3.4 Druhy bankrotních modelů
      5.3.5 Bankrotně bonitní modely
5.4 Metody komplexního hodnocení podniku – EVA, MVA, TSR a další, benchmarkingové modely (INFA, Balance Scorecard a další)
      5.4.1 Hodnocení podniku podnikem
      5.4.2 Hodnocení podniku při změně vlastníka společnosti
      5.4.3 Hodnocení podniku externími subjekty
      5.4.4 Metody využívané k hodnocení podniku dle jeho výkonnosti
      5.4.5 Průměrné vážené náklady na celkový kapitál – WACC
      5.4.6 Total Shareholder Return – TSR
      5.4.7 Benchmarkingové modely
      5.4.8 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů – INFA
      5.4.9 Balanced Scorecard
      5.4.10 Český benchmarkingový Index
5.5 Finanční plánování – metody sestavování plánu, krátkodobý a dlouhodobý finanční plán
      5.5.1 Cíle podniku
      5.5.2 Dlouhodobý a krátkodobý finanční plán
      5.5.3 Metody sestavování plánu
      5.5.4 Kontrola plnění plánu
6. Mimořádné financování
6.1 Životní cyklus podniku
      6.1.1 Životní cyklus podniku
      6.1.2 Strategie podniku jako recept úspěšnosti
6.2 Financování podniku v době jeho založení – zakladatelský projekt, zakladatelský rozpočet a financování růstu podniku
      6.2.1 Založení podniku
6.3 Financování růstu podniku
      6.3.1 Růst podniku
      6.3.2 Stabilizace podniku
      6.3.3 Rizikové (ne)chování podniku aneb jak se na příkladech vyhnout hrozbám
6.4 Krize podniku – krize vedení, krize autonomie, krize kontroly, krize byrokracie
      6.4.1 Krize podniku ve významu časového vývoje
      6.4.2 Pionýrství a krize vedení
      6.4.3 Řízení a krize autonomie
      6.4.4 Delegování a krize kontroly
      6.4.5 Koordinace a krize byrokracie
      6.4.6 Spolupráce a krize psychologického nasycení
6.5 Financování podniku v době insolvence podniku, sanace podniku
      6.5.1 Restrukturalizace (sanace) podniku
      6.5.2 Restrukturalizace majetku podniku
      6.5.3 Aktuality k restrukturalizačnímu plánu (preventivní restrukturalizace)
6.6 Restrukturalizace podniku. Transformace podniku. Fúze podniků. Převzetí
      6.6.1 Transformace podniku skrze sdružování a jiné formy změny
      6.6.2 Fúze
      6.6.3 Rozdělení
      6.6.4 Převod jmění
      6.6.5 Změna právní formy
      6.6.6 Přeshraniční přemístění sídla
6.7 Zánik podniku a ostatní mimořádné financování podniku

Seznam použité literatury
Slovo autorů

Tištěná kniha

Datum vydání: 19.11.2021
Katalogové číslo: 40123
ISBN: 978-80-271-3267-6
Formát / stran: 167×240, 312 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 6.75MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Finance podniku: Komplexní pojetí
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 19.11.2021
Katalogové číslo: 40123
ISBN: 978-80-271-3267-6
Formát / stran: 167×240, 312 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 6.75 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Finance podniku: Komplexní pojetí

Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
489  416 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 28. 05. 2024 16:03
i: 41375 n: 27132676r: 12539
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
416  374 
Ihned ke stažení
i: 42178 n: 27146338r: 12539
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Předkládaná publikace popisuje procesy podniku v podobě jejich finančního vyjádření. Zároveň nabízí nástroje optimalizace těchto procesů tak, aby se výsledky projevily v plnění hlavního cíle podniku - růstu hodnoty pro vlastníky.

Dále nabízí nástroje, kterými plnění hlavního cíle management a vlastníci změří. Zabývá se rovněž aparátem nástrojů finančního řízení podniku, tedy aparátem, který umožní kontinuální zefektivnění chodu podniku.

Publikace pojímá finance podniku velmi komplexně. Chápe je v jejich nejširším slova smyslu. Zabývá se vším, co souvisí s penězi a růstem hodnoty pro vlastníky (akcentuje řízení podle cílů jako trend moderního řízení podniku). Publikace je tak komplexní knihou postihující nejen základy podnikových financí, ale prezentuje i velmi pokročilé aspekty řízení financí podniku. 
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Finance podniku: Komplexní pojetí

1. Úvod do problematiky financí podniku
1.1 Úloha finančního manažera v organizaci
      1.1.1 Finanční plánování a kontrola
      1.1.2 Prognózy a plánování
      1.1.3 Strategické plánování
      1.1.4 Měnící se role finančního manažera
      1.1.5 Přidělení finančních prostředků (investice)
      1.1.6 Získávání finančních prostředků (financování)
      1.1.7 Řízení finančních rizik
1.2 Prostředí podniku z pohledu finančního manažera
      1.2.1 Prostředí podniku
      1.2.2 Stakeholdeři
      1.2.3 Společenská odpovědnost firem (Corporate social responsibility – CSR)
1.3 Vazba controllingu a financí podniku na primární a sekundární funkce podniku
      1.3.1 Historický vývoj controllingu
      1.3.2 Funkce controllingu a jeho cíle
      1.3.3 Controller a jeho povinnosti
      1.3.4 Systém controllingu
      1.3.5 Nástroje operativního a strategického controllingu
      1.3.6 Návaznost controllingu na primární funkce podniku
      1.3.7 Návaznost controllingu na sekundární funkce podniku
1.4 Práce s finančními daty podniku – výkazy účetní závěrky
      1.4.1 Účetní závěrka
      1.4.2 Manažerské účetnictví
      1.4.3 Rozvaha
1.5 Časová hodnota peněz
      1.5.1 Historie peněz
      1.5.2 Funkce a vlastnosti peněz
      1.5.3 Výměnný obchod
      1.5.4 Stanovení hodnoty peněz
1.6 Vztah rizik a výnosů
      1.6.1 Výnos
      1.6.2 Riziko
      1.6.3 Náklady
      1.6.4 Teorie užitku
      1.6.5 Produkční funkce
      1.6.6 Vztah nákladů, výnosů a ceny
      1.6.7 Hospodářský výsledek
1.7 Finanční dopad získávání nových zaměstnanců a vzdělávání a rozvoje stávajících zaměstnanců
      1.7.1 Financování rozvoje
      1.7.2 Rozvoj zaměstnanců
      1.7.3 Náklady na výdaje
      1.7.4 Finanční odměny
2. Finanční řízení a optimalizace oběžného majetku
2.1 Řízení zásob
      2.1.1 Odlišné přístupy k velikosti zásob
      2.1.2 Systémy řízení zásob
      2.1.3 Q-systém řízení zásob
      2.1.4 P-systém řízení zásob
      2.1.5 Systém dvou zásobníků
      2.1.6 Strategie řízení zásob
      2.1.7 Příznaky špatného řízení zásob
      2.1.8 Metody k řízení zásob
2.2 Řízení hotovosti, řízení peněžního toku, jejich optimalizace
      2.2.1 Řízení hotovosti
      2.2.2 Motivy držení hotovosti
      2.2.3 Náklady udržení hotovosti
      2.2.4 Investování peněžní hotovosti
      2.2.5 Přístupy k určení optimálního stavu hotovosti – modely řízení hotovosti
      2.2.6 Řízení cash flow
2.3 Řízení pohledávek, faktoring, forfaiting
      2.3.1 Význam a předmět řízení pohledávek
      2.3.2 Prevence pohledávek
      2.3.3 Monitorování pohledávek
      2.3.4 Vymáhání pohledávek
3. Finanční řízení a optimalizace dlouhodobého majetku
3.1 Struktura dlouhodobého majetku podniku
      3.1.1 Charakteristika dlouhodobého majetku
      3.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
      3.1.3 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
      3.1.4 Dlouhodobý finanční majetek (DFM)
      3.1.5 Operace s dlouhodobým majetkem
      3.1.6 Goodwill podniku
3.2 Investice podniku, fáze investice a investiční rozhodování (předrealizační, realizační a postrealizační fáze, statické a dynamické metody, cost-benefit analýza, stínové ceny)
      3.2.1 Základní pravidla financování, daňový štít, finanční páka
      3.2.2 Investice podniku
      3.2.3 Fáze investičního procesu
3.3 Hodnocení efektivnosti investic
      3.3.1 Metody hodnocení efektivnosti investic
      3.3.2 Investiční strategie
      3.3.3 Investiční riziko
      3.3.4 Cost-Benefit analýza
      3.3.5 Stínové ceny
      3.3.6 Neúspěšnost investičních projektů
4. Kapitálová struktura a hodnota podniku
4.1 Kapitálová struktura podniku, optimalizace kapitálové struktury
      4.1.1 Kapitálová struktura podniku, optimalizace kapitálové struktury
      4.1.2 Optimální kapitálová struktura podniku
4.2 Dluhová politika podniku (úvěrové riziko, význam zadlužení)
      4.2.1 Úvěrové riziko
      4.2.2 Řízení úvěrového rizika
      4.2.3 Celková zadluženost
      4.2.4 Stupeň oddlužení
      4.2.5 Doba splacení dluhu z cash flow
4.3 Zisk jako nástroj refinancování činnosti podniku. Dividendová politika podniku – payout policy
4.4 Hodnota podniku pro investory, akcionáře, věřitele. Vazby na stakeholdery
      4.4.1 Hodnota podniku pro investory, akcionáře, věřitele
      4.4.2 Vazby na stakeholdery
4.5 Řízení hodnoty podniku s vrcholovým ukazatelem FCFF, FCFE a EVA Entity, EVA Equity
      4.5.1 FCFF (Free Cash Flow to the Firm)
      4.5.2 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
      4.5.3 EVA entity a EVA equity
5. Metody hodnocení podniku
5.1 Finanční analýza (horizontální, vertikální, poměrová)
      5.1.1 Horizontální analýza
      5.1.2 Vertikální analýza
      5.1.3 Horizontální a vertikální analýza – dělení
5.2 Bonitní modely
      5.2.1 Komparativně-analytické metody
      5.2.2 Matematicko-statistické metody
      5.2.3 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy
5.3 Bankrotní modely a ostatní modely
      5.3.1 Porovnání bankrotních modelů
      5.3.2 Kritéria vyžadovaná pro nástroje modelu predikce bankrotu
      5.3.3 Faktory ovlivňující bankrot podniků
      5.3.4 Druhy bankrotních modelů
      5.3.5 Bankrotně bonitní modely
5.4 Metody komplexního hodnocení podniku – EVA, MVA, TSR a další, benchmarkingové modely (INFA, Balance Scorecard a další)
      5.4.1 Hodnocení podniku podnikem
      5.4.2 Hodnocení podniku při změně vlastníka společnosti
      5.4.3 Hodnocení podniku externími subjekty
      5.4.4 Metody využívané k hodnocení podniku dle jeho výkonnosti
      5.4.5 Průměrné vážené náklady na celkový kapitál – WACC
      5.4.6 Total Shareholder Return – TSR
      5.4.7 Benchmarkingové modely
      5.4.8 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů – INFA
      5.4.9 Balanced Scorecard
      5.4.10 Český benchmarkingový Index
5.5 Finanční plánování – metody sestavování plánu, krátkodobý a dlouhodobý finanční plán
      5.5.1 Cíle podniku
      5.5.2 Dlouhodobý a krátkodobý finanční plán
      5.5.3 Metody sestavování plánu
      5.5.4 Kontrola plnění plánu
6. Mimořádné financování
6.1 Životní cyklus podniku
      6.1.1 Životní cyklus podniku
      6.1.2 Strategie podniku jako recept úspěšnosti
6.2 Financování podniku v době jeho založení – zakladatelský projekt, zakladatelský rozpočet a financování růstu podniku
      6.2.1 Založení podniku
6.3 Financování růstu podniku
      6.3.1 Růst podniku
      6.3.2 Stabilizace podniku
      6.3.3 Rizikové (ne)chování podniku aneb jak se na příkladech vyhnout hrozbám
6.4 Krize podniku – krize vedení, krize autonomie, krize kontroly, krize byrokracie
      6.4.1 Krize podniku ve významu časového vývoje
      6.4.2 Pionýrství a krize vedení
      6.4.3 Řízení a krize autonomie
      6.4.4 Delegování a krize kontroly
      6.4.5 Koordinace a krize byrokracie
      6.4.6 Spolupráce a krize psychologického nasycení
6.5 Financování podniku v době insolvence podniku, sanace podniku
      6.5.1 Restrukturalizace (sanace) podniku
      6.5.2 Restrukturalizace majetku podniku
      6.5.3 Aktuality k restrukturalizačnímu plánu (preventivní restrukturalizace)
6.6 Restrukturalizace podniku. Transformace podniku. Fúze podniků. Převzetí
      6.6.1 Transformace podniku skrze sdružování a jiné formy změny
      6.6.2 Fúze
      6.6.3 Rozdělení
      6.6.4 Převod jmění
      6.6.5 Změna právní formy
      6.6.6 Přeshraniční přemístění sídla
6.7 Zánik podniku a ostatní mimořádné financování podniku

Seznam použité literatury
Slovo autorů

O Autorovi

Vochozka Marek
V březnu 2009 byl Akademickým senátem VŠTE pověřen k výkonu funkce rektora. Do té doby pracoval na VŠTE jako vedoucí ekonomické katedry, v rámci níž přednášel předměty se zaměřením na ekonomiku podniku, finanční řízení a ekonomii. V roce 2008 získal titul Ph.D. na VŠE v Praze, kde t. č. působil jako odborný asistent na katedře podnikové ekonomiky. Podílí se na tvorbě řady evropských grantů, je nositelem dvou patentů a několika užitných vzorů.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 305 
E-kniha 244 
Tištěná 199 
E-kniha 305 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.