0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Finanční management

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
280  252 
Ihned ke stažení
i: 19340 n: 24780382r: 6987
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6987
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Výhodou publikace je komplexnost a šíře zpracovaných poznatků z oblasti řízení financí.Prezentuje nejen základní teoretické přístupy, ale i jejich uplatnění a projevy v praxi. Autorky upozorňují na specifika realizace finančního managementu v ČR a odlišnosti vzhledem k zahraničí. Pozornost je zaměřena na aspekty vzniku a vývoje korporací, zdroje financování, metody hodnocení investic apod. Jako nedílnou součást správy korporací obsahuje kniha také problematiku dividendové politiky. Nezbytnou součástí rozhodovacího procesu je také finanční analýza vnitřních a vnějších podmínek fungování podniku, prognóza těchto podmínek a hodnocení nejistot či rizik spojených s budoucími aktivitami podniku. Plánování je proces, který bezprostředně na finanční analýzu navazuje. Zpracovávat podnikatelský plán bez předchozí analýzy podniku a jeho okolí, včetně analýzy finanční je téměř nerealizovatelné.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Finanční management

1 Vznik a vývoj korporací jako nejvyššího stupně organizace firmy
1.1 Firma jednoho vlastníka
1.2 Společnost
1.3 Korporace
1.4 Vznik korporací – krátký historický exkurz
1.5 Cíl korporace
1.6 Naplňování cíle korporace
2. Investování
2.1 Budoucí a současná hodnota jednoduchá
2.1.1 Budoucí hodnota jednoduchá
2.1.2 Současná hodnota jednoduchá
2.1.3 Další formy úročení
2.2 Budoucí a současná hodnota proudu hotovostních toků
2.3 Budoucí a současná hodnota anuity
2.4 Současná hodnota perpetuity
3. Metody hodnocení investic
3.1 Metoda čisté současné hodnoty (NPV)
3.2 Metoda vnitřního výnosového procenta (IRR)
3.2.1 Navzájem se vylučující projekty
3.2.2 Nekonvenční hotovostní toky
3.3 Metoda indexu ziskovosti (PI)
3.4 Metoda doby splatnosti (PBP)
3.5 Diskontovaná metoda doby splatnosti (DPBP)
4. Dlouhodobé zdroje financování
4.1 Členění finančních zdrojů
4.2 Vlastní zdroje financování
4.3 Cizí dlouhodobé zdroje financování
4.3.1 Dlouhodobý úvěr
4.3.2 Emise obligací
4.3.3 Leasing
4.3.4 Forfaiting
5. Finanční analýza
5.1 Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy
5.2 Rozvaha
5.3 Výkaz zisku a ztráty
5.4 Přehled o peněžních tocích (Cash Flow)
6. Metody finanční analýzy
6.1 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů
6.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů
6.3 Přímá analýza intenzivních ukazatelů
6.4 Analýza soustav ukazatelů
7. Poměrová analýza
7.1 Ukazatele likvidity
7.2 Ukazatele rentability
7.3 Ukazatele zadluženosti
7.4 Ukazatele aktivity
7.5 Provozní (výrobní) ukazatele
7.6 Ukazatele cash flow
7.7 Ukazatele tržní hodnoty
8. Řízení kapitálové struktury
8.1 Teorie kapitálové struktury
8.1.1 Model MM&M
8.1.2 Statické teorie
8.1.3 Dynamické teorie
8.1.4 Teorie kapitálové struktury založené na konfliktu zájmů
8.2 Vliv fungování finančního systému na kapitálovou strukturu
8.3 Kapitálová struktura v podmínkách České republiky
9. Plánování jako nezbytná součást finančního řízení
9.1 Východiska finančního plánování
9.2 Plánované cíle spojené s fungováním firmy
9.3 Dlouhodobé finanční plánování
9.3.1 Složky strategického plánu
9.4 Plánování tržeb
9.5 Plánování nákladů
9.5.1 Stanovení nákladů v relaci k tržbám
9.5.2 Individuální stanovení nákladových položek
9.5.3 Odpisy
9.6 Plánová rozvaha
9.7 Forma (struktura) dlouhodobého plánu
9.8 Krátkodobé taktické plánování
10. Geneze dividendové politiky
10.1 Škola dividendové irelevance
10.1.1 Teorie Millera a Modiglianiho
10.1.2 Další představitelé školy dividendové irelevance
10.2 Škola dividendové relevance
10.2.1 Pro-dividendová škola
10.2.2 Anti-dividendová škola
10.2.3 Teorie založené na informačním efektu dividend
10.2.4 Teorie zabývající se zastupitelskými náklady a externím financováním
10.2.5 Teorie dividendové politiky a daňová problematika
10.3 Empirické studie v oblasti dividendové politiky
10.4 Dividendová politika a hodnocení firmy
11. Dividendová politika
11.1 Malý exkurz do historie
11.2 Druhy dividendové politiky
11.3 Dividendy a jejich členění
11.3.1 Členění dividend podle druhu akcie, na kterou jsou vypláceny
11.3.2 Členění dividend podle podoby
11.3.3 Členění dividend podle intervalu jejich vyplácení
11.3.4 Členění dividend podle pravidelnosti vyplácení
11.4 Procedura výplaty dividend
11.4.1 Výplatní procedura v USA
11.4.2 Výplatní procedura v České republice
11.5 Zpětný odkup akcií jako alternativa k dividendové politice
11.5.1 Způsoby provedení zpětného odkupu
11.5.2 Efekt zpětného odkupu
11.6 Dividendový reinvestiční plán
12. Corporate governance – teoretický exkurz
12.1 Teoretický rámec corporate governance
12.1.1 Zastupitelská teorie
12.2 Ekonomie transakčních nákladů
12.3 Teorie zájmových skupin
12.4 Teorie vlastnických práv
12.5 Institucionalismus
12.5.1 Od Homo sapiens po Homo neuroeconomicus
12.5.2 Člověk smluvní
13. Corporate Governance ve 20. a 21. století
13.1 Důležitý mezník na přelomu tisíciletí
13.1.1 Barings Bank
13.1.2 Enron
13.1.3 Royal Ahold
13.2 Definice corporate governance
13.3 Modely Corporate Governance ve světě
13.3.1 Členění systémů z hlediska koncentrace vlastnických práv
13.3.2 Členění systémů z hlediska vlivu bank na nebankovní společnosti
13.3.3 Členění systémů z hlediska způsobu financování – finančního systému
13.3.4 Členění systémů z hlediska struktury správních orgánů
13.3.5 Členění z územně – historického hlediska
13.3.6 Shrnutí výhod a nevýhod Kontinentálně-evropského a Angloamerického systému
13.4 Kapitálový trh jako nástroj kontroly managementu
13.5 Corporate governance v podmínkách České republiky
13.5.1 Převzetí v České republice
13.6 Kodexy corporate governance
13.7 Společenská odpovědnost firem
Seznam použité literatury
Přílohy

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 7.79MB | 7.79MB | 8.31MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Finanční management

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 7.79 MB | 7.79 MB | 8.31 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Finanční management

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
280  252 
Ihned ke stažení
i: 19340 n: 24780382r: 6987
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6987
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Výhodou publikace je komplexnost a šíře zpracovaných poznatků z oblasti řízení financí.Prezentuje nejen základní teoretické přístupy, ale i jejich uplatnění a projevy v praxi. Autorky upozorňují na specifika realizace finančního managementu v ČR a odlišnosti vzhledem k zahraničí. Pozornost je zaměřena na aspekty vzniku a vývoje korporací, zdroje financování, metody hodnocení investic apod. Jako nedílnou součást správy korporací obsahuje kniha také problematiku dividendové politiky. Nezbytnou součástí rozhodovacího procesu je také finanční analýza vnitřních a vnějších podmínek fungování podniku, prognóza těchto podmínek a hodnocení nejistot či rizik spojených s budoucími aktivitami podniku. Plánování je proces, který bezprostředně na finanční analýzu navazuje. Zpracovávat podnikatelský plán bez předchozí analýzy podniku a jeho okolí, včetně analýzy finanční je téměř nerealizovatelné.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Finanční management

1 Vznik a vývoj korporací jako nejvyššího stupně organizace firmy
1.1 Firma jednoho vlastníka
1.2 Společnost
1.3 Korporace
1.4 Vznik korporací – krátký historický exkurz
1.5 Cíl korporace
1.6 Naplňování cíle korporace
2. Investování
2.1 Budoucí a současná hodnota jednoduchá
2.1.1 Budoucí hodnota jednoduchá
2.1.2 Současná hodnota jednoduchá
2.1.3 Další formy úročení
2.2 Budoucí a současná hodnota proudu hotovostních toků
2.3 Budoucí a současná hodnota anuity
2.4 Současná hodnota perpetuity
3. Metody hodnocení investic
3.1 Metoda čisté současné hodnoty (NPV)
3.2 Metoda vnitřního výnosového procenta (IRR)
3.2.1 Navzájem se vylučující projekty
3.2.2 Nekonvenční hotovostní toky
3.3 Metoda indexu ziskovosti (PI)
3.4 Metoda doby splatnosti (PBP)
3.5 Diskontovaná metoda doby splatnosti (DPBP)
4. Dlouhodobé zdroje financování
4.1 Členění finančních zdrojů
4.2 Vlastní zdroje financování
4.3 Cizí dlouhodobé zdroje financování
4.3.1 Dlouhodobý úvěr
4.3.2 Emise obligací
4.3.3 Leasing
4.3.4 Forfaiting
5. Finanční analýza
5.1 Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy
5.2 Rozvaha
5.3 Výkaz zisku a ztráty
5.4 Přehled o peněžních tocích (Cash Flow)
6. Metody finanční analýzy
6.1 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů
6.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů
6.3 Přímá analýza intenzivních ukazatelů
6.4 Analýza soustav ukazatelů
7. Poměrová analýza
7.1 Ukazatele likvidity
7.2 Ukazatele rentability
7.3 Ukazatele zadluženosti
7.4 Ukazatele aktivity
7.5 Provozní (výrobní) ukazatele
7.6 Ukazatele cash flow
7.7 Ukazatele tržní hodnoty
8. Řízení kapitálové struktury
8.1 Teorie kapitálové struktury
8.1.1 Model MM&M
8.1.2 Statické teorie
8.1.3 Dynamické teorie
8.1.4 Teorie kapitálové struktury založené na konfliktu zájmů
8.2 Vliv fungování finančního systému na kapitálovou strukturu
8.3 Kapitálová struktura v podmínkách České republiky
9. Plánování jako nezbytná součást finančního řízení
9.1 Východiska finančního plánování
9.2 Plánované cíle spojené s fungováním firmy
9.3 Dlouhodobé finanční plánování
9.3.1 Složky strategického plánu
9.4 Plánování tržeb
9.5 Plánování nákladů
9.5.1 Stanovení nákladů v relaci k tržbám
9.5.2 Individuální stanovení nákladových položek
9.5.3 Odpisy
9.6 Plánová rozvaha
9.7 Forma (struktura) dlouhodobého plánu
9.8 Krátkodobé taktické plánování
10. Geneze dividendové politiky
10.1 Škola dividendové irelevance
10.1.1 Teorie Millera a Modiglianiho
10.1.2 Další představitelé školy dividendové irelevance
10.2 Škola dividendové relevance
10.2.1 Pro-dividendová škola
10.2.2 Anti-dividendová škola
10.2.3 Teorie založené na informačním efektu dividend
10.2.4 Teorie zabývající se zastupitelskými náklady a externím financováním
10.2.5 Teorie dividendové politiky a daňová problematika
10.3 Empirické studie v oblasti dividendové politiky
10.4 Dividendová politika a hodnocení firmy
11. Dividendová politika
11.1 Malý exkurz do historie
11.2 Druhy dividendové politiky
11.3 Dividendy a jejich členění
11.3.1 Členění dividend podle druhu akcie, na kterou jsou vypláceny
11.3.2 Členění dividend podle podoby
11.3.3 Členění dividend podle intervalu jejich vyplácení
11.3.4 Členění dividend podle pravidelnosti vyplácení
11.4 Procedura výplaty dividend
11.4.1 Výplatní procedura v USA
11.4.2 Výplatní procedura v České republice
11.5 Zpětný odkup akcií jako alternativa k dividendové politice
11.5.1 Způsoby provedení zpětného odkupu
11.5.2 Efekt zpětného odkupu
11.6 Dividendový reinvestiční plán
12. Corporate governance – teoretický exkurz
12.1 Teoretický rámec corporate governance
12.1.1 Zastupitelská teorie
12.2 Ekonomie transakčních nákladů
12.3 Teorie zájmových skupin
12.4 Teorie vlastnických práv
12.5 Institucionalismus
12.5.1 Od Homo sapiens po Homo neuroeconomicus
12.5.2 Člověk smluvní
13. Corporate Governance ve 20. a 21. století
13.1 Důležitý mezník na přelomu tisíciletí
13.1.1 Barings Bank
13.1.2 Enron
13.1.3 Royal Ahold
13.2 Definice corporate governance
13.3 Modely Corporate Governance ve světě
13.3.1 Členění systémů z hlediska koncentrace vlastnických práv
13.3.2 Členění systémů z hlediska vlivu bank na nebankovní společnosti
13.3.3 Členění systémů z hlediska způsobu financování – finančního systému
13.3.4 Členění systémů z hlediska struktury správních orgánů
13.3.5 Členění z územně – historického hlediska
13.3.6 Shrnutí výhod a nevýhod Kontinentálně-evropského a Angloamerického systému
13.4 Kapitálový trh jako nástroj kontroly managementu
13.5 Corporate governance v podmínkách České republiky
13.5.1 Převzetí v České republice
13.6 Kodexy corporate governance
13.7 Společenská odpovědnost firem
Seznam použité literatury
Přílohy

O Autorovi

Růčková Petra
Je docentkou na katedře financí a účetnictví Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde působí od roku 1994. Garantuje a vyučuje předměty Finanční analýza a Finanční plánování a rozpočtování. Rovněž vyučuje předměty Finance a Finance podniku. V doktorském studiu vyučuje a garantuje předmět Finanční řízení. V rámci MBA programu zajišťuje program Finanční management. Určitou dobu působila jako vyučující a manažer odborné přípravy na Vysoké škole podnikání a na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity. Zúčastnila se řady domácích i zahraničních vědeckých konferencí (například ve Velké Británii, Řecku, Turecku, Polsku či na Slovensku), kde prezentovala příspěvky zaměřené na oblast finančního managementu, řízení finanční struktury a pojišťovnictví. Publikuje v odborných časopisech. Je spoluautorkou publikace Finanční management vydané v nakladatelství Grada Publishing.
Roubíčková Michaela
Je odbornou asistentkou na katedře financí Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde působí od roku 1994. Vyučuje předměty Finanční analýza, Finanční plánování a rozpoč tování, Mezinárodní finanční management a Finance podniku – dva naposledy jmenované též garantuje. Určitou dobu působila jako manažer tréninkového centra ve společnosti Trenkwalder a rovněž jako ved oucí katedry Podnikání na Vysoké škole podnikání. Zúčastnila se řady domácích i zahraničních vědeckých konferencí (například ve Velké Británii, Řecku, Turecku, Polsku či na Slovensku), kde prezentova la příspěvky zaměřené na finanční management a správu korporací. Tuto problematiku vyučovala například i ve Finsku.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 416 
E-kniha 374 
Tištěná 199 
E-kniha 305 
Tištěná 314 
E-kniha 283 
Poškozená 323 
E-kniha 412 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.