0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 3229
E-kniha
PDF
139
Ihned ke stažení
i: 23880 n: 24765693r: 3229
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Originální publikace kolektivu českých autorů přináší ucelený moderní přístup ke kondičnímu tréninku s cílem poskytnout trenérům, studentům v oboru trenérství fotbalu, odborníkům ve sportu a další odborné veřejnosti hlubší výklad této problematiky. Vysvětluje východiska, principy, metody a praktické postupy při plánování, realizaci a hodnocení kondičního tréninku, který je nedílnou součástí tréninkových programů fotbalových týmů. Autoři vychází ze současných vědeckých poznatků o sportu, zejména fyziologie sportu a fotbalu, a teorie sportovního tréninku. Výklad je podpořen výsledky jejich dlouholeté výzkumné činnosti, zkušenostmi z výuky trenérů na FTVS UK i poznatky z trenérských aktivit, opírá se také o závěry současných, především zahraničních výzkumů pohybových požadavků herního výkonu v utkání, efektů tréninku a profilu tělesné výkonnosti hráčů fotbalu.

Z obsahu knihy Fotbal

Úvod

1 Pohybová a fyziologická charakteristika fotbalu (Rudolf Psotta)
1. 1 Vývojové trendy v pohybových nárocích utkání
1. 2 Pohybová a fyziologická charakteristika herního výkonu v utkání
1. 3 Výkonnostní a fyziologický profil hráče
1. 4 Somatické charakteristiky
1. 5 Specifické fyziologické faktory pohybového výkonu v utkání
1. 6 Faktory pohybových a fyziologických nároků utkání
1. 7 Závěry k pohybovým a fyziologickým požadavkům fotbalu
2 Trénink pohybové rychlosti (Rudolf Psotta)
2. 1 Anaerobní trénink – úvod
2. 2 Fenomén pohybové rychlosti ve fotbale
2. 3 Základní determinanty maximální rychlosti lokomoce
2. 4 Východiska pro trénink pohybové rychlosti
2. 5 Cíle a struktura tréninku pohybové rychlosti
2. 6 Principy tréninku pohybové rychlosti
2. 7 Poznámky k principu dostatečného zotavení v tréninku pohybové rychlosti
2. 8 Trénink rychlosti reakce
2. 9 Trénink běžeckého sprintu v akcelerační fázi
2. 10 Trénink způsobilosti udržet maximální běžeckou rychlost
2. 11 Komplexní trénink rychlosti herní běžecké lokomoce
2. 12 Dlouhodobé plánování tréninku pohybové rychlosti
2. 13 Krátkodobé plánování tréninku pohybové rychlosti
3 Anaerobní rychlostně vytrvalostní trénink (Rudolf Psotta)
3. 1 Podstata rychlostně vytrvalostního výkonu
3. 2 Adaptace na rychlostně vytrvalostní trénink
3. 3 Vztah rychlostní vytrvalosti a kapacity pro střídavý krátkodobý výkon
3. 4 Intermitentní vysoce intenzivní trénink
3. 5 Základní rychlostně vytrvalostní trénink
3. 6 Dlouhodobé a krátkodobé plánování rychlostně vytrvalostního tréninku a intermitentního tréninku
4 Trénink svalové síly (Rudolf Psotta)
4. 1 Podstata svalové síly
4. 2 Hlavní druhy svalové síly, základní princip jejich rozvoje
4. 3 Význam tréninku svalové síly pro hráče fotbalu
4. 4 Cíle tréninku svalové síly
4. 5 Základní a specifická svalová síla
4. 6 Obecné principy tréninku svalové síly
4. 7 Funkční trénink svalové síly
4. 8 Základní trénink svalové síly
4. 9 Trénink svalové vytrvalosti
4. 10 Dlouhodobé a krátkodobé plánování tréninku svalové síly
5 Trénink vhazování, výskoku a dovednosti běžeckého sprintu (Jan Netscher)
5. 1 Trénink vhazování na delší vzdálenost
5. 2 Trénink výskoku
5. 3 Trénink dovednosti běžeckého sprintu
6 Metoda senzomotorické stimulace v tréninku fotbalu (Andrea Mahrová)
6. 1 Neurofyziologické principy
6. 2 Metoda senzomotorické stimulace
6. 3 Pomůcky usnadňující senzomotorickou stimulaci
6. 4 Poznámky k praktickému využití balančních pomůcek
7 Aerobní trénink (Rudolf Psotta)
7. 1 Podstata aerobní výkonnosti
7. 2 Faktory vytrvalostní pohybového výkonu
7. 3 Efekty vytrvalostního tréninku
7. 4 Význam aerobního tréninku pro hráče fotbalu
7. 5 Druhy aerobního tréninku
7. 6 Stanovení individuálních pásem intenzit tělesného zatížení
7. 7 Aerobní regenerační trénink
7. 8 Aerobní trénink nižší intenzity
7. 9 Aerobní trénink vyšší intenzity
7. 10 Dlouhodobé plánování aerobního tréninku
7. 11 Krátkodobé plánování aerobního tréninku
8 Diagnostika trénovanosti hráčů fotbalu (Václav Bunc)
8. 1 Úvod
8. 2 Diagnostika aerobních a anaerobních předpokladů pro herní výkon
8. 3 Hodnocení vytrvalostních předpokladů pro herní výkon
8. 4 Hodnocení rychlostně vytrvalostních předpokladů pro herní výkon
8. 5 Hodnocení rychlostních předpokladů pro herní výkon
8. 6 Hodnocení tělesného složení
8. 7 Závěry pro praxi
9 Testování pohybové výkonnosti hráčů fotbalu (Rudolf Psotta, Hana Nováková)
9. 1 Účely testování
9. 2 Výběr testů
9. 3 Provedení testu
9. 4 Testování maximálního krátkodobého výkonu
9. 5 Testování anaerobní kapacity
9. 6 Testování explozivní síly dolních končetin
9. 7 Testování aerobní výkonnosti
9. 8 Testování kapacity pro střídavý výkon

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.7MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Fotbal
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.7MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Fotbal

kondiční trénink
Originální publikace kolektivu českých autorů přináší ucelený moderní přístup ke kondičnímu tréninku s cílem poskytnout trenérům, studentům v oboru trenérství fotbalu, odborníkům ve sportu a další odborné veřejnosti hlubší výklad této problematiky. Vysvětluje východiska, principy, metody a praktické postupy při plánování, realizaci a hodnocení kondičního tréninku, který je nedílnou součástí tréninkových programů fotbalových týmů. Autoři vychází ze současných vědeckých poznatků o sportu, zejména fyziologie sportu a fotbalu, a teorie sportovního tréninku. Výklad je podpořen výsledky jejich dlouholeté výzkumné činnosti, zkušenostmi z výuky trenérů na FTVS UK i poznatky z trenérských aktivit, opírá se také o závěry současných, především zahraničních výzkumů pohybových požadavků herního výkonu v utkání, efektů tréninku a profilu tělesné výkonnosti hráčů fotbalu.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 3229
E-kniha
PDF
139
Ihned ke stažení
i: 23880 n: 24765693r: 3229

Z obsahu knihy Fotbal

Úvod

1 Pohybová a fyziologická charakteristika fotbalu (Rudolf Psotta)
1. 1 Vývojové trendy v pohybových nárocích utkání
1. 2 Pohybová a fyziologická charakteristika herního výkonu v utkání
1. 3 Výkonnostní a fyziologický profil hráče
1. 4 Somatické charakteristiky
1. 5 Specifické fyziologické faktory pohybového výkonu v utkání
1. 6 Faktory pohybových a fyziologických nároků utkání
1. 7 Závěry k pohybovým a fyziologickým požadavkům fotbalu
2 Trénink pohybové rychlosti (Rudolf Psotta)
2. 1 Anaerobní trénink – úvod
2. 2 Fenomén pohybové rychlosti ve fotbale
2. 3 Základní determinanty maximální rychlosti lokomoce
2. 4 Východiska pro trénink pohybové rychlosti
2. 5 Cíle a struktura tréninku pohybové rychlosti
2. 6 Principy tréninku pohybové rychlosti
2. 7 Poznámky k principu dostatečného zotavení v tréninku pohybové rychlosti
2. 8 Trénink rychlosti reakce
2. 9 Trénink běžeckého sprintu v akcelerační fázi
2. 10 Trénink způsobilosti udržet maximální běžeckou rychlost
2. 11 Komplexní trénink rychlosti herní běžecké lokomoce
2. 12 Dlouhodobé plánování tréninku pohybové rychlosti
2. 13 Krátkodobé plánování tréninku pohybové rychlosti
3 Anaerobní rychlostně vytrvalostní trénink (Rudolf Psotta)
3. 1 Podstata rychlostně vytrvalostního výkonu
3. 2 Adaptace na rychlostně vytrvalostní trénink
3. 3 Vztah rychlostní vytrvalosti a kapacity pro střídavý krátkodobý výkon
3. 4 Intermitentní vysoce intenzivní trénink
3. 5 Základní rychlostně vytrvalostní trénink
3. 6 Dlouhodobé a krátkodobé plánování rychlostně vytrvalostního tréninku a intermitentního tréninku
4 Trénink svalové síly (Rudolf Psotta)
4. 1 Podstata svalové síly
4. 2 Hlavní druhy svalové síly, základní princip jejich rozvoje
4. 3 Význam tréninku svalové síly pro hráče fotbalu
4. 4 Cíle tréninku svalové síly
4. 5 Základní a specifická svalová síla
4. 6 Obecné principy tréninku svalové síly
4. 7 Funkční trénink svalové síly
4. 8 Základní trénink svalové síly
4. 9 Trénink svalové vytrvalosti
4. 10 Dlouhodobé a krátkodobé plánování tréninku svalové síly
5 Trénink vhazování, výskoku a dovednosti běžeckého sprintu (Jan Netscher)
5. 1 Trénink vhazování na delší vzdálenost
5. 2 Trénink výskoku
5. 3 Trénink dovednosti běžeckého sprintu
6 Metoda senzomotorické stimulace v tréninku fotbalu (Andrea Mahrová)
6. 1 Neurofyziologické principy
6. 2 Metoda senzomotorické stimulace
6. 3 Pomůcky usnadňující senzomotorickou stimulaci
6. 4 Poznámky k praktickému využití balančních pomůcek
7 Aerobní trénink (Rudolf Psotta)
7. 1 Podstata aerobní výkonnosti
7. 2 Faktory vytrvalostní pohybového výkonu
7. 3 Efekty vytrvalostního tréninku
7. 4 Význam aerobního tréninku pro hráče fotbalu
7. 5 Druhy aerobního tréninku
7. 6 Stanovení individuálních pásem intenzit tělesného zatížení
7. 7 Aerobní regenerační trénink
7. 8 Aerobní trénink nižší intenzity
7. 9 Aerobní trénink vyšší intenzity
7. 10 Dlouhodobé plánování aerobního tréninku
7. 11 Krátkodobé plánování aerobního tréninku
8 Diagnostika trénovanosti hráčů fotbalu (Václav Bunc)
8. 1 Úvod
8. 2 Diagnostika aerobních a anaerobních předpokladů pro herní výkon
8. 3 Hodnocení vytrvalostních předpokladů pro herní výkon
8. 4 Hodnocení rychlostně vytrvalostních předpokladů pro herní výkon
8. 5 Hodnocení rychlostních předpokladů pro herní výkon
8. 6 Hodnocení tělesného složení
8. 7 Závěry pro praxi
9 Testování pohybové výkonnosti hráčů fotbalu (Rudolf Psotta, Hana Nováková)
9. 1 Účely testování
9. 2 Výběr testů
9. 3 Provedení testu
9. 4 Testování maximálního krátkodobého výkonu
9. 5 Testování anaerobní kapacity
9. 6 Testování explozivní síly dolních končetin
9. 7 Testování aerobní výkonnosti
9. 8 Testování kapacity pro střídavý výkon

Zařazena v kategoriích

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 189
E-kniha 118
E-kniha 118
E-kniha 97
Tištěná 219
E-kniha 186
Tištěná 199
E-kniha 169

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace