0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Fyziologie

učebnice pro studenty zdravotnických oborů

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3694
E-kniha
PDF
200  160  -20 %
Ihned ke stažení
i: 24056 n: 24766171r: 3694
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Fyziologie pro studenty zdravotnických oborů je určena všem studentům nelékařských zdravotnických oborů i oborů sociálně-zdravotních, které jsou realizovány na vyšších odborných školách a v bakalářských a magisterských programech vysokých škol. Autor přednášel fyziologii celé řadě generací studentů medicíny a v současné době i studentům jiných oborů. V roce 2003 mu bylo uděleno čestné členství České fyziologické společnosti, která je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.…Tato učebnice je šitá „na tělo“ tak, aby přinesla studujícím vše podstatné a důležité, aby ukázala na vazbu s praxí. Studenti musí nabýt přesvědčení, že studium fyziologie není studium teoretické, ale naopak nanejvýš reálné a bezpodmínečně nutné právě pro následující kliniku a praxi…(z předmluvy prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc.)

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Fyziologie

Předmluva .................................................................................................. 11
Seznam zkratek .......................................................................................... 13
1 Tělní tekutiny ......................................................................................... 15
1.1 Úvod a historie .................................................................................. 15
1.2 Hlavní oddíly tělních tekutin ........................................................... 15
1.3 Krev .................................................................................................. 17
1.3.1 Červené krvinky – erytrocyty ............................................... 19
1.3.2 Krevní destičky – trombocyty .............................................. 22
1.3.3 Krevní skupiny (krevní systémy) .......................................... 24
1.3.4 Bílé krvinky – leukocyty ...................................................... 26
1.3.5 Obrana organizmu – imunita ................................................ 28
2 Kardiovaskulární systém ...................................................................... 31
2.1 Čerpací funkce srdce ........................................................................ 31
2.2 Srdeční automacie ............................................................................ 31
2.3 Elektrokardiogram ........................................................................... 35
2.4 Srdeční revoluce ............................................................................... 36
2.4.1 Minutový objem srdeční ........................................................ 37
2.4.2 Starlingův zákon ................................................................... 37
2.4.3 Koronární oběh ..................................................................... 38
2.5 Zevní projevy srdeční činnosti ........................................................ 38
2.6 Řízení činnosti srdce ........................................................................ 39
2.7 Krevní oběh ..................................................................................... 40
2.7.1 Tlak krve, periferní odpor .................................................... 40
2.7.2 Tvorba tkáňového moku ........................................................ 41
2.7.3 Žilní návrat ............................................................................ 42
2.7.4 Řízení krevního oběhu .......................................................... 43
2.7.5 Zvláštnosti průtoku krve v některých orgánech ................... 44
3 Fyziologie dýchání ................................................................................. 47
3.1 Úvod a význam dýchacích plynů ..................................................... 47
3.2 Dýchací cesty a obranné dýchací re.exy ......................................... 47
3.3 Ventilace plic .................................................................................... 49
3.4 Plicní objemy .................................................................................... 50
3.5 Mechanika dýchání ........................................................................ 51
3.6 Compliance (poddajnost) plic ........................................................ 51
3.7 Průtok krve plícemi ........................................................................ 52
3.8 Difuze plynů v plicích .................................................................... 52
3.9 Transport dýchacích plynů krví ..................................................... 53
3.10 Regulace dýchání ............................................................................ 55
3.11 Hypoxie ........................................................................................... 56
4 Metabolizmus – přeměna látek a energií ............................................ 59
4.1 Přehled a pojmy ................................................................................ 59
4.2 Energetický ekvivalent ..................................................................... 59
4.3 Osud energie v organizmu ............................................................... 61
4.4 Přeměna látek ................................................................................... 62
4.5 Funkce jater ..................................................................................... 66
5 Termoregulace ....................................................................................... 69
5.1 Stálá tělesná teplota .......................................................................... 69
5.2 Tvorba tepla – termogeneze ............................................................. 70
5.3 Ztráty tepla – termolýza ................................................................... 71
5.4 Řízení tělesné teploty ....................................................................... 72
6 Racionální výživa ................................................................................... 75
6.1 Význam racionální výživy, základní pojmy .................................... 75
6.2 Bazální metabolizmus ...................................................................... 76
6.3 Význam jednotlivých živin v potravě .............................................. 77
6.3.1 Sacharidy ............................................................................... 77
6.3.2 Proteiny ................................................................................. 77
6.3.3 Lipidy ..................................................................................... 78
6.3.4 Minerály a stopové prvky ...................................................... 79
6.3.5 Vitaminy ............................................................................... 80
6.4 Poruchy výživy ................................................................................ 83
8.5 Zásady racionální výživy ................................................................. 85
7 Funkce gastrointestinálního systému (GIT) ....................................... 87
7.1 Úvod .................................................................................................. 87
7.2 Dutina ústní ...................................................................................... 87
7.3 Žaludek ............................................................................................. 88
7.4 Regulace sekrece a motility žaludku .............................................. 90
7.5 Duodenum ........................................................................................ 91
7.6 Tenké střevo ...................................................................................... 92
7.7 Tlusté střevo ..................................................................................... 93
7.8 Defekace – vyprazdňování stolice ................................................... 95
7.9 Vstřebávání jednotlivých živin v GIT .............................................. 95
8 Fyziologie vylučování ........................................................................... 97
8.1 Homeostáza a renální funkce ........................................................... 97
8.2 Pohyb některých látek v ledvinách ................................................. 99
8.3 Močové cesty .................................................................................. 103
9 Endokrinologie – fyziologie žláz s vnitřní sekrecí ........................... 105
9.1 Přehled a základní pojmy ............................................................. 105
9.2 Základní mechanizmy působení hormonů .................................. 105
9.3 Štítná žláza (tyreoidea) ................................................................. 107
9.4 Příštitná tělíska ............................................................................. 108
9.5 Inzulin .......................................................................................... 108
9.6 Glukagon ...................................................................................... 109
9.7 Kůra nadledvin ............................................................................. 110
9.8 Dřeň nadledvin ............................................................................. 111
9.9 Adenohypofýza (hypotalamus) .................................................... 111
9.10 Neurohypofýza ............................................................................. 113
9.11 Stres ............................................................................................... 113
10 Fyziologie rozmnožování .................................................................. 117
10.1 Úvod .............................................................................................. 117
10.2 Pohlavní vývoj .............................................................................. 117
10.3 Mužský reprodukční systém ........................................................ 119
10.4 Ženský reprodukční systém ......................................................... 120
10.4.1 Menstruační cyklus ........................................................... 122
10.4.2 Pohlavní spojení ................................................................ 123
10.4.3 Těhotenství ........................................................................ 123
10.4.4 Porod .................................................................................. 124
10.4.5 Laktace .............................................................................. 125
10.5 Postnatální péče – péče o potomstvo ........................................... 126
11 Neurofyziologie .................................................................................. 129
11.1 Vymezení pojmu ........................................................................... 129
11.2 Neuron .......................................................................................... 129
11.3 Polarizace membrány ................................................................... 130
11.4 Synapse ......................................................................................... 130
11.5 Membrána nervové buňky ............................................................ 131
11.6 Vedení vzruchu ............................................................................. 132
11.6.1 Přenos informací přes synapsi ........................................... 133
11.6.2 Re.ex ................................................................................. 135
11.6.3 Podnět (stimulus) ............................................................... 136
11.7 Neuroglie ....................................................................................... 137
11.8 Vztahy mezi neurony .................................................................... 137
12 Fyziologie svalstva ............................................................................. 139
12.1 Úvod ............................................................................................. 139
12.2 Příčně pruhovaná svalovina (kosterní) ........................................ 139
12.2.1 Zevní projevy svalové kontrakce ...................................... 141
12.2.2 Svalový tonus .................................................................... 142
12.3 Hladká svalovina .......................................................................... 142
12.3.1 Zevní projevy aktivity hladké svaloviny .......................... 143
13 Motorické funkce ............................................................................... 145
13.1 Motorika (hybnost) ....................................................................... 145
13.2 Re.exní motorika – svalový tonus ............................................... 145
13.2.1 Míšní re.exy ...................................................................... 146
13.3 Retikulární formace ..................................................................... 147
13.4 Význam mozečku ......................................................................... 149
13.5 Volní motorika .............................................................................. 149
13.5.1 Bazální ganglia .................................................................. 149
13.5.2 Talamus .............................................................................. 150
13.5.3 Korový mozeček ................................................................ 150
13.5.4 Mozková kůra .................................................................... 151
13.5.5 Limbický systém ................................................................ 152
13.5.6 Motorické funkce hlavových nervů .................................. 152
14 Fyziologie smyslů ............................................................................... 155
14.1 Historie a základní pojmy ............................................................ 155
14.2 Čich ............................................................................................... 158
14.3 Chuť .............................................................................................. 158
14.4 Zrak ............................................................................................... 159
14.5 Sluch ............................................................................................. 164
14.6 Statokinetické čidlo ...................................................................... 167
14.7 Kožní citlivost ............................................................................... 168
14.8 Propriorecepce .............................................................................. 170
15 Funkční stavy CNS, integrační funkce ............................................ 173
15.1 Elektroencefalogram .................................................................... 173
15.2 Bdění a spánek ............................................................................. 174
15.3 Biorytmy ....................................................................................... 176
15.4 Integrační funkce CNS ................................................................. 177
15.4.1 Motivace ............................................................................ 178
15.4.2 Emoce ................................................................................ 178
15.4.3 Paměť ................................................................................. 179
15.4.4 Učení .................................................................................. 181
15.4.5 Limbický systém ................................................................ 184
15.5 Speci.cké lidské vlastnosti vázané na CNS ................................ 185
15.6 Mozkomíšní mok .......................................................................... 186
15.7 Hematoencefalická bariéra ........................................................... 186
15.8 Mozkový metabolizmus ............................................................... 187
Doporučená literatura ............................................................................. 189
Rejstřík ..................................................................................................... 191

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.8MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Fyziologie
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 0.8 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština

Fyziologie

učebnice pro studenty zdravotnických oborů

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3694
E-kniha
PDF
200  160  -20 %
Ihned ke stažení
i: 24056 n: 24766171r: 3694
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Fyziologie pro studenty zdravotnických oborů je určena všem studentům nelékařských zdravotnických oborů i oborů sociálně-zdravotních, které jsou realizovány na vyšších odborných školách a v bakalářských a magisterských programech vysokých škol. Autor přednášel fyziologii celé řadě generací studentů medicíny a v současné době i studentům jiných oborů. V roce 2003 mu bylo uděleno čestné členství České fyziologické společnosti, která je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.…Tato učebnice je šitá „na tělo“ tak, aby přinesla studujícím vše podstatné a důležité, aby ukázala na vazbu s praxí. Studenti musí nabýt přesvědčení, že studium fyziologie není studium teoretické, ale naopak nanejvýš reálné a bezpodmínečně nutné právě pro následující kliniku a praxi…(z předmluvy prof. MUDr. Jindřicha Mourka, DrSc.)
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Fyziologie

Předmluva .................................................................................................. 11
Seznam zkratek .......................................................................................... 13
1 Tělní tekutiny ......................................................................................... 15
1.1 Úvod a historie .................................................................................. 15
1.2 Hlavní oddíly tělních tekutin ........................................................... 15
1.3 Krev .................................................................................................. 17
1.3.1 Červené krvinky – erytrocyty ............................................... 19
1.3.2 Krevní destičky – trombocyty .............................................. 22
1.3.3 Krevní skupiny (krevní systémy) .......................................... 24
1.3.4 Bílé krvinky – leukocyty ...................................................... 26
1.3.5 Obrana organizmu – imunita ................................................ 28
2 Kardiovaskulární systém ...................................................................... 31
2.1 Čerpací funkce srdce ........................................................................ 31
2.2 Srdeční automacie ............................................................................ 31
2.3 Elektrokardiogram ........................................................................... 35
2.4 Srdeční revoluce ............................................................................... 36
2.4.1 Minutový objem srdeční ........................................................ 37
2.4.2 Starlingův zákon ................................................................... 37
2.4.3 Koronární oběh ..................................................................... 38
2.5 Zevní projevy srdeční činnosti ........................................................ 38
2.6 Řízení činnosti srdce ........................................................................ 39
2.7 Krevní oběh ..................................................................................... 40
2.7.1 Tlak krve, periferní odpor .................................................... 40
2.7.2 Tvorba tkáňového moku ........................................................ 41
2.7.3 Žilní návrat ............................................................................ 42
2.7.4 Řízení krevního oběhu .......................................................... 43
2.7.5 Zvláštnosti průtoku krve v některých orgánech ................... 44
3 Fyziologie dýchání ................................................................................. 47
3.1 Úvod a význam dýchacích plynů ..................................................... 47
3.2 Dýchací cesty a obranné dýchací re.exy ......................................... 47
3.3 Ventilace plic .................................................................................... 49
3.4 Plicní objemy .................................................................................... 50
3.5 Mechanika dýchání ........................................................................ 51
3.6 Compliance (poddajnost) plic ........................................................ 51
3.7 Průtok krve plícemi ........................................................................ 52
3.8 Difuze plynů v plicích .................................................................... 52
3.9 Transport dýchacích plynů krví ..................................................... 53
3.10 Regulace dýchání ............................................................................ 55
3.11 Hypoxie ........................................................................................... 56
4 Metabolizmus – přeměna látek a energií ............................................ 59
4.1 Přehled a pojmy ................................................................................ 59
4.2 Energetický ekvivalent ..................................................................... 59
4.3 Osud energie v organizmu ............................................................... 61
4.4 Přeměna látek ................................................................................... 62
4.5 Funkce jater ..................................................................................... 66
5 Termoregulace ....................................................................................... 69
5.1 Stálá tělesná teplota .......................................................................... 69
5.2 Tvorba tepla – termogeneze ............................................................. 70
5.3 Ztráty tepla – termolýza ................................................................... 71
5.4 Řízení tělesné teploty ....................................................................... 72
6 Racionální výživa ................................................................................... 75
6.1 Význam racionální výživy, základní pojmy .................................... 75
6.2 Bazální metabolizmus ...................................................................... 76
6.3 Význam jednotlivých živin v potravě .............................................. 77
6.3.1 Sacharidy ............................................................................... 77
6.3.2 Proteiny ................................................................................. 77
6.3.3 Lipidy ..................................................................................... 78
6.3.4 Minerály a stopové prvky ...................................................... 79
6.3.5 Vitaminy ............................................................................... 80
6.4 Poruchy výživy ................................................................................ 83
8.5 Zásady racionální výživy ................................................................. 85
7 Funkce gastrointestinálního systému (GIT) ....................................... 87
7.1 Úvod .................................................................................................. 87
7.2 Dutina ústní ...................................................................................... 87
7.3 Žaludek ............................................................................................. 88
7.4 Regulace sekrece a motility žaludku .............................................. 90
7.5 Duodenum ........................................................................................ 91
7.6 Tenké střevo ...................................................................................... 92
7.7 Tlusté střevo ..................................................................................... 93
7.8 Defekace – vyprazdňování stolice ................................................... 95
7.9 Vstřebávání jednotlivých živin v GIT .............................................. 95
8 Fyziologie vylučování ........................................................................... 97
8.1 Homeostáza a renální funkce ........................................................... 97
8.2 Pohyb některých látek v ledvinách ................................................. 99
8.3 Močové cesty .................................................................................. 103
9 Endokrinologie – fyziologie žláz s vnitřní sekrecí ........................... 105
9.1 Přehled a základní pojmy ............................................................. 105
9.2 Základní mechanizmy působení hormonů .................................. 105
9.3 Štítná žláza (tyreoidea) ................................................................. 107
9.4 Příštitná tělíska ............................................................................. 108
9.5 Inzulin .......................................................................................... 108
9.6 Glukagon ...................................................................................... 109
9.7 Kůra nadledvin ............................................................................. 110
9.8 Dřeň nadledvin ............................................................................. 111
9.9 Adenohypofýza (hypotalamus) .................................................... 111
9.10 Neurohypofýza ............................................................................. 113
9.11 Stres ............................................................................................... 113
10 Fyziologie rozmnožování .................................................................. 117
10.1 Úvod .............................................................................................. 117
10.2 Pohlavní vývoj .............................................................................. 117
10.3 Mužský reprodukční systém ........................................................ 119
10.4 Ženský reprodukční systém ......................................................... 120
10.4.1 Menstruační cyklus ........................................................... 122
10.4.2 Pohlavní spojení ................................................................ 123
10.4.3 Těhotenství ........................................................................ 123
10.4.4 Porod .................................................................................. 124
10.4.5 Laktace .............................................................................. 125
10.5 Postnatální péče – péče o potomstvo ........................................... 126
11 Neurofyziologie .................................................................................. 129
11.1 Vymezení pojmu ........................................................................... 129
11.2 Neuron .......................................................................................... 129
11.3 Polarizace membrány ................................................................... 130
11.4 Synapse ......................................................................................... 130
11.5 Membrána nervové buňky ............................................................ 131
11.6 Vedení vzruchu ............................................................................. 132
11.6.1 Přenos informací přes synapsi ........................................... 133
11.6.2 Re.ex ................................................................................. 135
11.6.3 Podnět (stimulus) ............................................................... 136
11.7 Neuroglie ....................................................................................... 137
11.8 Vztahy mezi neurony .................................................................... 137
12 Fyziologie svalstva ............................................................................. 139
12.1 Úvod ............................................................................................. 139
12.2 Příčně pruhovaná svalovina (kosterní) ........................................ 139
12.2.1 Zevní projevy svalové kontrakce ...................................... 141
12.2.2 Svalový tonus .................................................................... 142
12.3 Hladká svalovina .......................................................................... 142
12.3.1 Zevní projevy aktivity hladké svaloviny .......................... 143
13 Motorické funkce ............................................................................... 145
13.1 Motorika (hybnost) ....................................................................... 145
13.2 Re.exní motorika – svalový tonus ............................................... 145
13.2.1 Míšní re.exy ...................................................................... 146
13.3 Retikulární formace ..................................................................... 147
13.4 Význam mozečku ......................................................................... 149
13.5 Volní motorika .............................................................................. 149
13.5.1 Bazální ganglia .................................................................. 149
13.5.2 Talamus .............................................................................. 150
13.5.3 Korový mozeček ................................................................ 150
13.5.4 Mozková kůra .................................................................... 151
13.5.5 Limbický systém ................................................................ 152
13.5.6 Motorické funkce hlavových nervů .................................. 152
14 Fyziologie smyslů ............................................................................... 155
14.1 Historie a základní pojmy ............................................................ 155
14.2 Čich ............................................................................................... 158
14.3 Chuť .............................................................................................. 158
14.4 Zrak ............................................................................................... 159
14.5 Sluch ............................................................................................. 164
14.6 Statokinetické čidlo ...................................................................... 167
14.7 Kožní citlivost ............................................................................... 168
14.8 Propriorecepce .............................................................................. 170
15 Funkční stavy CNS, integrační funkce ............................................ 173
15.1 Elektroencefalogram .................................................................... 173
15.2 Bdění a spánek ............................................................................. 174
15.3 Biorytmy ....................................................................................... 176
15.4 Integrační funkce CNS ................................................................. 177
15.4.1 Motivace ............................................................................ 178
15.4.2 Emoce ................................................................................ 178
15.4.3 Paměť ................................................................................. 179
15.4.4 Učení .................................................................................. 181
15.4.5 Limbický systém ................................................................ 184
15.5 Speci.cké lidské vlastnosti vázané na CNS ................................ 185
15.6 Mozkomíšní mok .......................................................................... 186
15.7 Hematoencefalická bariéra ........................................................... 186
15.8 Mozkový metabolizmus ............................................................... 187
Doporučená literatura ............................................................................. 189
Rejstřík ..................................................................................................... 191

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 259 
E-kniha 176  -20 %
Tištěná 249 
E-kniha 170  -20 %
Tištěná 299 
E-kniha 203  -20 %
Tištěná 459 
Tištěná 539 
Tištěná 569 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.