0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Hrozba radikalizace

Terorismus, varovné signály a ochrana společnosti

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
288  259 
Ihned ke stažení
i: 36347 n: 27110698r: 10333
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 10333
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace se věnuje aktuálním otázkám radikalizace, extremismu a terorismu, které jsou prioritou vnitřní bezpečnosti většiny států světa, protože bezprostředně ohrožují obyvatelstvo i základní pilíře demokratické společnosti. Přibližuje čtenářům nové jevy a trendy, ale také příčiny rostoucího násilí, které akutně ohrožuje země Evropské unie a nejzákladnější lidské právo, tedy právo na život.
 
Hrozba radikalizace souvisí se všemi formami terorismu, ať jde o terorismus politický, náboženský, separatistický, environmentální nebo nacionalistický, a je spojena s dalšími sociálně patologickými jevy, předsudky a násilnými incidenty. Tento dynamický proces v současnosti představuje jednu z nejvýznamnějších bezpečnostních výzev. Kniha se zabývá následujícími závažnými problémy:
 
Současná podoba globálního terorismu, jeho dopady na společnost, profily aktérů terorismu.
Militantní interpretace islámského náboženství, formy džihádistické propagandy.
Radikalizační proces – jeho vznik, dynamika a průběh, modely radikalizace, specifika ve vězeňském prostředí.
Možnosti rozpoznání varovných signálů a symbolů probíhající radikalizace.
Prevence radikalizace v bezpečnostním a právním kontextu a metody deradikalizace – je třeba nalézt účinné nástroje těchto procesů i následných aktů masového násilí.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Hrozba radikalizace

Předmluva
1. Transformace a kontexty terorismu

    1.1 Vymezení základního pojmosloví
    1.2 Islám a islámský fundamentalismus
    1.3 Islamismus, salafismus a džihádismus
    Shrnutí
2. Radikalizační proces
    2.1 Vymezení radikalizace
    2.2 Modely radikalizačního procesu
    2.3 Modely rekrutace a jejich specifika
    Shrnutí
3. Radikalizované osoby
    3.1 Úvod do problematiky
    3.2 Zahraniční terorističtí bojovníci
    3.3 Osamělí útočníci
    3.4 Role žen v terorismu
    3.5 Navrátilci
    3.6 Sebevražedné teroristické útoky
    Shrnutí
4. Radikalizace ve věznicích
    4.1 Radikalizační potenciál vězeňských zařízení
    4.2 Teroristé ve věznicích
    4.3 Radikalizace a české vězeňství
    Shrnutí
5. Indikátory radikalizace a detekce
    5.1 Základní východiska detekce radikalizace
    5.2 Kategorie příznaků radikalizace
         Změna jména, zvolení přezdívky
         Změna stylu oblékání
         Změna vzhledu
         Tetování, skarifikace a další tělesné úpravy
         Snaha navázat kontakt s vůdčími osobnostmi hnutí
         Vlastnictví propagandistických knih a časopisů
         Vlastnictví propagačních předmětů a relevantních reálií
         Změna v náboženské praxi
         Sledování webových stránek a chatů s extremistickým obsahem
         Glorifikace násilí a mučednictví
         Případová studie
    5.3 Indikátory radikalizace ve věznicích
    5.4 Indikátory radikalizace u dětí
    Shrnutí
6. Deradikalizace a prevence radikalizace
    6.1 Deradikalizační proces a jeho atributy
    6.2 Role žen v procesu deradikalizace
    6.3 Bezpečnostní výzvy a kontexty radikalizace
    6.4 Právní kontexty problematiky radikalizace v České republice
         § 312e Podpora a propagace terorismu
Závěr
Použité a doporučené informační zdroje
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.63MB | 3.63MB | 7.67MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Recenze

Téma publikace je aktuální a jistě zaujme mnoho čtenářů z různých profesních okruhů. Autorka přistupuje k výkladu dané problematiky klasickým způsobem, od základní charakteristiky procesu radikalizace, její proměny a vlivu kultury, v níž se rozvíjí. Vysvětlení vázané na otázky „jak“ a „proč“ je užitečné. Lze souhlasit s názorem autorky, že hrozba terorismu ovlivňuje všechny státy, i ty, které s ní dosud nemají reálnou zkušenost, a že její důsledky mohou být devastující (ovlivní např. výsledky voleb). Výklad problematiky je výstižný a pro čtenáři srozumitelný. Zajímavé je i vysvětlení příčin rozvoje terorismu. Jeho síla je ve schopnosti ovládat strach lidí, který vyplývá z jejich neporozumění tomuto procesu a s tím související představou o neschopnosti mu zabránit. Prezentace násilí je součástí propagandy, která je bohužel dost účinná. Autorka dobře vysvětluje i motivaci lidí, kteří účast v takovém společenství akceptují.
     Z výkladu vyplývá i doporučení, co je třeba vzít v úvahu, aby reakce na terorismus, zaměřená na jeho eliminaci, byla alespoň přijatelně účinná.
     Lze souhlasit s názorem, že jedním z problémů přístupu k islámskému terorismu a snaze jej eliminovat je jeho nedostatečná znalost. V souvislosti s tím nabízí autorka vysvětlení základních pojmů, což je jistě užitečné, protože nepochopení příčiny této radikalizace vyvolává podobnou reakci na druhé straně. Výklad jednotlivých pojmů je jasný a srozumitelný, zejména vysvětlení nejednoznačného a často užívaného pojmu „islamismus“. Užitečný je výklad termínu „džihád“, který je rovněž dost často používán bez většího porozumění.
     Text nabízí užitečné informace pro odborníky i laické zájemce. Podobnost různých radikalizačních hnutí je zřejmá a je dobře, že na ni autorka upozorňuje. Přínosný je i výklad diverzifikace a různorodost těchto hnutí. Rebelství, řád a komunita, která člověka akceptuje a do níž by mohl patřit, saturuje psychickou potřebu mnoha mladých lidí, zejména těch, kteří se cítí neúspěšní a přehlížení, a tím je nasměruje k radikalizaci.
     Vymezení příčin radikalizačního procesu je užitečné pro pochopení z něj vyplývajících násilných činů a pro jejich prevenci. Radikalizace skutečně souvisí se sociálním vyloučením, které k ní může přispívat. Radikalizace vede k proměně postojů a z nich vyplývajícího chování. Ideologie, která zdůvodňuje a ospravedlňuje násilné jednání, je příčinou malé účinnosti prevence, protože emoční zdůvodnění se racionálním postupem eliminovat nedá. Lze souhlasit s autorkou, že radikalizaci ovlivňuje více faktorů, a proto je prevence obtížná. Uvedení modelů radikalizačního procesu je přínosné, jeho grafické znázornění představuje srozumitelnou ilustraci jeho průběhu. Výklad procesu radikalizace, včetně změny postojů, emočního vyladění a jeho sociálního aspektu (jímž je příslušnost ke skupině nebo dokonce identifikace se skupinou), ukazuje, že k jeho potlačení nestačí způsoby, které fungují v jiných případech. Prezentované modely jsou v detailech různé, ale všechny zachycují důležité aspekty proměny, jimž je třeba porozumět, pokud má být další radikalizace potlačena. Přínosná je i informace o různých způsobech rekrutace nových členů (která se podobná získávání nových členů různými náboženskými skupinami).
     Kapitola věnovaná proměně, která souvisí s radikalizací jednotlivců získaných pro danou ideologii, uvádí fakta, která mohou být do určité míry překvapivá. Často dochází k radikalizaci lidí, kteří se v Evropě narodili, vyrostli tu, a přesto se nechají ovlivnit natolik, že se z nich stanou teroristé (i když zdrojem problémů mohou být i lidé, kteří do Evropy přišli až nyní). Autorka se snaží odpovědět na otázku, kdo jsou tito lidé. Jedním z významných kritérií jejich následné profilace je neschopnost vymezit svou identitu jiným způsobem, a tak ji hledají i ve společenství, které je zároveň ze společnosti vyčleňuje, nicméně dává jim nějaký řád, vymezuje pravidla chování a poskytuje zázemí. Lidé, kteří se zradikalizovali, mohou být různí, a stejně tak mohou být rozdílné i jejich důvody. Překvapující není ani skutečnost, že jde často o jedince z problematických rodin s nízkým vzděláním nebo z kriminální subkultury, pro které je nabídka někam patřit lákavá bez ohledu na další důsledky. Důležitá je i připomínka autorky v závěru kapitoly, že většina džihádistických rekrutů o islámu mnoho nevěděla a jejich radikalizace byla dána jiným mechanismem. Zajímavou kategorií jsou osamělí útočníci, kteří nikam nepatří, ale kterých je čím dál víc.
     Přínosné je i upozornění na skutečnost, že do terorismu se zapojuje čím dál tím víc žen. Autorka vysvětluje příčiny tohoto jevu, které jsou vázány na radikalizaci v rámci širší rodiny (která má význam vždycky, i v případě deradikalizačního procesu). Zejména mladé ženy se dají snadno ovlivnit důrazem na roli ženy a matky, která bývá v západním světě často podceňována. Uvedené příklady jsou vhodnou ilustrací, která slouží k lepšímu porozumění problému.
     Významnou kategorií jsou navrátilci z oblastí bývalého Islámského státu, kteří se vracejí do země svého původu, respektive do země, ze které přišli. Problémem zůstává, že se o těchto lidech mnoho neví, často ani nejsou identifikováni. Přehled různých kategorií těchto lidí, který autorka uvádí, přispívá k lepšímu pochopení daného problému.
     Častým, pro Evropana těžko pochopitelným je chování sebevražedných atentátníků. Pro čtenáře jsou samozřejmě zajímavé jejich motivy, které pro ně nemusí být srozumitelné, protože oni by se tak nechovali. Z pohledu lidí, kteří sebevražedný atentát spáchali, mohlo být důležitým motivem jejich zviditelnění či zvýšení sociálního statusu jejich rodiny a také její zajištění (což už srozumitelné je).
     Zdrojem důležitých informací je kapitola, která pojednává o radikalizaci ve věznicích. Není pochyb o tom, že jde o závažný problém. Jak autorka uvádí, věznice jsou místem, kde dochází k radikalizaci často. Vězeňská subkultura, která je považována za hostilní a násilnou, má na jedince pobývající ve výkonu trestu vždycky nějaký vliv. Kriminální minulost je teroristickými organizacemi považována za výhodu, a proto tyto lidi často oslovuje. Je třeba ocenit, že autorka k tématu přistupuje kriticky a bere v úvahu, že skutečnost bývá mnohdy složitější. Upozorňuje na význam období po propuštění z věznice, kdy tito lidé nemají kam jít, a jsou proto snadněji ovlivnitelní. Bere v úvahu skutečnost, že ve věznicích dochází k vytváření muslimských gangů, což je jev, který sice zatím není pro české věznice typický, ale je dobré o něm vědět. A navazuje otázkou, jak je třeba k odsouzeným teroristům přistupovat, zda je lepší cesta izolace, či integrace. I v tomto případě slouží k ilustraci problému kazuistiky. Je vhodné, že autorka bere v úvahu všechny možné mechanismy, které mohou jedince ve výkonu trestu ovlivnit. Klade si oprávněnou otázku, co je třeba udělat, aby se věznice nestaly rekrutačními středisky. Krátké pojednání o přístupu českých věznic k případné radikalizaci je užitečné. Důležité uvedení znaků radikalizace, s nimiž se setkali pracovníci věznic.
     Obecně přínosné je upozornění na různé indikátory radikalizace a připomenutí, že včasná identifikace signálů radikalizačního procesu může zabránit jeho pokračování. Problémem je, že tyto signály nedokáže veřejnost včas a správně rozpoznat. Lidé musí rovněž vědět, jak by se měli zachovat, když se s nimi setkají. Jde o to, jak radikalizovaný jedinec působí na ostatní a jak se chová. Je užitečné, že autorka uvádí různé signály radikalizace, které by mohli lidé identifikovat. Text je přehledný a obsahuje mnoho důležitých informací včetně upozornění, co je důležité a proč. I zde přispívá k pochopení dané problematiky kazuistika. Zajímavá je subkapitola, která pojednává o radikalizaci dětí a uvádí, co ji může signalizovat, jaké jsou její indikátory.                   Inspirativní je i informace, že mnohé evropské země proškolují v této problematice pedagogy, což by bylo užitečné i v ČR, protože i zde mohou být děti a mladiství podobným tlakům vystaveni. Vhodná je i osvěta zaměřená na rodiče, kteří obvykle o proměně svého dítěte vědí, ale nedovedou ji správně interpretovat a adekvátně na ni reagovat.
     Text je zcela logicky zakončen kapitolou pojednávající o deradikalizaci. Je třeba vědět, jak postupovat, aby došlo k žádoucí změně či alespoň k zastavení procesu radikalizace. Není pochyb o tom, že jde o obtížný proces, u něhož není předem jasné, zda bude úspěšný. Autorka čtenáře informuje o deradikalizačních programech, jejich cílech a postupech, které jsou aplikovány například ve věznicích. V rámci deradikalizace bývá důležitá rodina, zejména matka.
     Publikace přináší mnoho nových informací o problémech, které jsou důležité, ale většina lidí o nich mnoho neví. Neznalost dané problematiky může přispět k nežádoucí změně jejich názorů a postojů, což nepřispěje ke zklidnění situace. Publikace je přínosná i systematickým a srozumitelným výkladem.

prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Hrozba radikalizace

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.63 MB | 3.63 MB | 7.67 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Hrozba radikalizace

Terorismus, varovné signály a ochrana společnosti

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
288  259 
Ihned ke stažení
i: 36347 n: 27110698r: 10333
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 10333
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace se věnuje aktuálním otázkám radikalizace, extremismu a terorismu, které jsou prioritou vnitřní bezpečnosti většiny států světa, protože bezprostředně ohrožují obyvatelstvo i základní pilíře demokratické společnosti. Přibližuje čtenářům nové jevy a trendy, ale také příčiny rostoucího násilí, které akutně ohrožuje země Evropské unie a nejzákladnější lidské právo, tedy právo na život.
 
Hrozba radikalizace souvisí se všemi formami terorismu, ať jde o terorismus politický, náboženský, separatistický, environmentální nebo nacionalistický, a je spojena s dalšími sociálně patologickými jevy, předsudky a násilnými incidenty. Tento dynamický proces v současnosti představuje jednu z nejvýznamnějších bezpečnostních výzev. Kniha se zabývá následujícími závažnými problémy:
 
Současná podoba globálního terorismu, jeho dopady na společnost, profily aktérů terorismu.
Militantní interpretace islámského náboženství, formy džihádistické propagandy.
Radikalizační proces – jeho vznik, dynamika a průběh, modely radikalizace, specifika ve vězeňském prostředí.
Možnosti rozpoznání varovných signálů a symbolů probíhající radikalizace.
Prevence radikalizace v bezpečnostním a právním kontextu a metody deradikalizace – je třeba nalézt účinné nástroje těchto procesů i následných aktů masového násilí.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Hrozba radikalizace

Předmluva
1. Transformace a kontexty terorismu

    1.1 Vymezení základního pojmosloví
    1.2 Islám a islámský fundamentalismus
    1.3 Islamismus, salafismus a džihádismus
    Shrnutí
2. Radikalizační proces
    2.1 Vymezení radikalizace
    2.2 Modely radikalizačního procesu
    2.3 Modely rekrutace a jejich specifika
    Shrnutí
3. Radikalizované osoby
    3.1 Úvod do problematiky
    3.2 Zahraniční terorističtí bojovníci
    3.3 Osamělí útočníci
    3.4 Role žen v terorismu
    3.5 Navrátilci
    3.6 Sebevražedné teroristické útoky
    Shrnutí
4. Radikalizace ve věznicích
    4.1 Radikalizační potenciál vězeňských zařízení
    4.2 Teroristé ve věznicích
    4.3 Radikalizace a české vězeňství
    Shrnutí
5. Indikátory radikalizace a detekce
    5.1 Základní východiska detekce radikalizace
    5.2 Kategorie příznaků radikalizace
         Změna jména, zvolení přezdívky
         Změna stylu oblékání
         Změna vzhledu
         Tetování, skarifikace a další tělesné úpravy
         Snaha navázat kontakt s vůdčími osobnostmi hnutí
         Vlastnictví propagandistických knih a časopisů
         Vlastnictví propagačních předmětů a relevantních reálií
         Změna v náboženské praxi
         Sledování webových stránek a chatů s extremistickým obsahem
         Glorifikace násilí a mučednictví
         Případová studie
    5.3 Indikátory radikalizace ve věznicích
    5.4 Indikátory radikalizace u dětí
    Shrnutí
6. Deradikalizace a prevence radikalizace
    6.1 Deradikalizační proces a jeho atributy
    6.2 Role žen v procesu deradikalizace
    6.3 Bezpečnostní výzvy a kontexty radikalizace
    6.4 Právní kontexty problematiky radikalizace v České republice
         § 312e Podpora a propagace terorismu
Závěr
Použité a doporučené informační zdroje
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

Recenze

Téma publikace je aktuální a jistě zaujme mnoho čtenářů z různých profesních okruhů. Autorka přistupuje k výkladu dané problematiky klasickým způsobem, od základní charakteristiky procesu radikalizace, její proměny a vlivu kultury, v níž se rozvíjí. Vysvětlení vázané na otázky „jak“ a „proč“ je užitečné. Lze souhlasit s názorem autorky, že hrozba terorismu ovlivňuje všechny státy, i ty, které s ní dosud nemají reálnou zkušenost, a že její důsledky mohou být devastující (ovlivní např. výsledky voleb). Výklad problematiky je výstižný a pro čtenáři srozumitelný. Zajímavé je i vysvětlení příčin rozvoje terorismu. Jeho síla je ve schopnosti ovládat strach lidí, který vyplývá z jejich neporozumění tomuto procesu a s tím související představou o neschopnosti mu zabránit. Prezentace násilí je součástí propagandy, která je bohužel dost účinná. Autorka dobře vysvětluje i motivaci lidí, kteří účast v takovém společenství akceptují.
     Z výkladu vyplývá i doporučení, co je třeba vzít v úvahu, aby reakce na terorismus, zaměřená na jeho eliminaci, byla alespoň přijatelně účinná.
     Lze souhlasit s názorem, že jedním z problémů přístupu k islámskému terorismu a snaze jej eliminovat je jeho nedostatečná znalost. V souvislosti s tím nabízí autorka vysvětlení základních pojmů, což je jistě užitečné, protože nepochopení příčiny této radikalizace vyvolává podobnou reakci na druhé straně. Výklad jednotlivých pojmů je jasný a srozumitelný, zejména vysvětlení nejednoznačného a často užívaného pojmu „islamismus“. Užitečný je výklad termínu „džihád“, který je rovněž dost často používán bez většího porozumění.
     Text nabízí užitečné informace pro odborníky i laické zájemce. Podobnost různých radikalizačních hnutí je zřejmá a je dobře, že na ni autorka upozorňuje. Přínosný je i výklad diverzifikace a různorodost těchto hnutí. Rebelství, řád a komunita, která člověka akceptuje a do níž by mohl patřit, saturuje psychickou potřebu mnoha mladých lidí, zejména těch, kteří se cítí neúspěšní a přehlížení, a tím je nasměruje k radikalizaci.
     Vymezení příčin radikalizačního procesu je užitečné pro pochopení z něj vyplývajících násilných činů a pro jejich prevenci. Radikalizace skutečně souvisí se sociálním vyloučením, které k ní může přispívat. Radikalizace vede k proměně postojů a z nich vyplývajícího chování. Ideologie, která zdůvodňuje a ospravedlňuje násilné jednání, je příčinou malé účinnosti prevence, protože emoční zdůvodnění se racionálním postupem eliminovat nedá. Lze souhlasit s autorkou, že radikalizaci ovlivňuje více faktorů, a proto je prevence obtížná. Uvedení modelů radikalizačního procesu je přínosné, jeho grafické znázornění představuje srozumitelnou ilustraci jeho průběhu. Výklad procesu radikalizace, včetně změny postojů, emočního vyladění a jeho sociálního aspektu (jímž je příslušnost ke skupině nebo dokonce identifikace se skupinou), ukazuje, že k jeho potlačení nestačí způsoby, které fungují v jiných případech. Prezentované modely jsou v detailech různé, ale všechny zachycují důležité aspekty proměny, jimž je třeba porozumět, pokud má být další radikalizace potlačena. Přínosná je i informace o různých způsobech rekrutace nových členů (která se podobná získávání nových členů různými náboženskými skupinami).
     Kapitola věnovaná proměně, která souvisí s radikalizací jednotlivců získaných pro danou ideologii, uvádí fakta, která mohou být do určité míry překvapivá. Často dochází k radikalizaci lidí, kteří se v Evropě narodili, vyrostli tu, a přesto se nechají ovlivnit natolik, že se z nich stanou teroristé (i když zdrojem problémů mohou být i lidé, kteří do Evropy přišli až nyní). Autorka se snaží odpovědět na otázku, kdo jsou tito lidé. Jedním z významných kritérií jejich následné profilace je neschopnost vymezit svou identitu jiným způsobem, a tak ji hledají i ve společenství, které je zároveň ze společnosti vyčleňuje, nicméně dává jim nějaký řád, vymezuje pravidla chování a poskytuje zázemí. Lidé, kteří se zradikalizovali, mohou být různí, a stejně tak mohou být rozdílné i jejich důvody. Překvapující není ani skutečnost, že jde často o jedince z problematických rodin s nízkým vzděláním nebo z kriminální subkultury, pro které je nabídka někam patřit lákavá bez ohledu na další důsledky. Důležitá je i připomínka autorky v závěru kapitoly, že většina džihádistických rekrutů o islámu mnoho nevěděla a jejich radikalizace byla dána jiným mechanismem. Zajímavou kategorií jsou osamělí útočníci, kteří nikam nepatří, ale kterých je čím dál víc.
     Přínosné je i upozornění na skutečnost, že do terorismu se zapojuje čím dál tím víc žen. Autorka vysvětluje příčiny tohoto jevu, které jsou vázány na radikalizaci v rámci širší rodiny (která má význam vždycky, i v případě deradikalizačního procesu). Zejména mladé ženy se dají snadno ovlivnit důrazem na roli ženy a matky, která bývá v západním světě často podceňována. Uvedené příklady jsou vhodnou ilustrací, která slouží k lepšímu porozumění problému.
     Významnou kategorií jsou navrátilci z oblastí bývalého Islámského státu, kteří se vracejí do země svého původu, respektive do země, ze které přišli. Problémem zůstává, že se o těchto lidech mnoho neví, často ani nejsou identifikováni. Přehled různých kategorií těchto lidí, který autorka uvádí, přispívá k lepšímu pochopení daného problému.
     Častým, pro Evropana těžko pochopitelným je chování sebevražedných atentátníků. Pro čtenáře jsou samozřejmě zajímavé jejich motivy, které pro ně nemusí být srozumitelné, protože oni by se tak nechovali. Z pohledu lidí, kteří sebevražedný atentát spáchali, mohlo být důležitým motivem jejich zviditelnění či zvýšení sociálního statusu jejich rodiny a také její zajištění (což už srozumitelné je).
     Zdrojem důležitých informací je kapitola, která pojednává o radikalizaci ve věznicích. Není pochyb o tom, že jde o závažný problém. Jak autorka uvádí, věznice jsou místem, kde dochází k radikalizaci často. Vězeňská subkultura, která je považována za hostilní a násilnou, má na jedince pobývající ve výkonu trestu vždycky nějaký vliv. Kriminální minulost je teroristickými organizacemi považována za výhodu, a proto tyto lidi často oslovuje. Je třeba ocenit, že autorka k tématu přistupuje kriticky a bere v úvahu, že skutečnost bývá mnohdy složitější. Upozorňuje na význam období po propuštění z věznice, kdy tito lidé nemají kam jít, a jsou proto snadněji ovlivnitelní. Bere v úvahu skutečnost, že ve věznicích dochází k vytváření muslimských gangů, což je jev, který sice zatím není pro české věznice typický, ale je dobré o něm vědět. A navazuje otázkou, jak je třeba k odsouzeným teroristům přistupovat, zda je lepší cesta izolace, či integrace. I v tomto případě slouží k ilustraci problému kazuistiky. Je vhodné, že autorka bere v úvahu všechny možné mechanismy, které mohou jedince ve výkonu trestu ovlivnit. Klade si oprávněnou otázku, co je třeba udělat, aby se věznice nestaly rekrutačními středisky. Krátké pojednání o přístupu českých věznic k případné radikalizaci je užitečné. Důležité uvedení znaků radikalizace, s nimiž se setkali pracovníci věznic.
     Obecně přínosné je upozornění na různé indikátory radikalizace a připomenutí, že včasná identifikace signálů radikalizačního procesu může zabránit jeho pokračování. Problémem je, že tyto signály nedokáže veřejnost včas a správně rozpoznat. Lidé musí rovněž vědět, jak by se měli zachovat, když se s nimi setkají. Jde o to, jak radikalizovaný jedinec působí na ostatní a jak se chová. Je užitečné, že autorka uvádí různé signály radikalizace, které by mohli lidé identifikovat. Text je přehledný a obsahuje mnoho důležitých informací včetně upozornění, co je důležité a proč. I zde přispívá k pochopení dané problematiky kazuistika. Zajímavá je subkapitola, která pojednává o radikalizaci dětí a uvádí, co ji může signalizovat, jaké jsou její indikátory.                   Inspirativní je i informace, že mnohé evropské země proškolují v této problematice pedagogy, což by bylo užitečné i v ČR, protože i zde mohou být děti a mladiství podobným tlakům vystaveni. Vhodná je i osvěta zaměřená na rodiče, kteří obvykle o proměně svého dítěte vědí, ale nedovedou ji správně interpretovat a adekvátně na ni reagovat.
     Text je zcela logicky zakončen kapitolou pojednávající o deradikalizaci. Je třeba vědět, jak postupovat, aby došlo k žádoucí změně či alespoň k zastavení procesu radikalizace. Není pochyb o tom, že jde o obtížný proces, u něhož není předem jasné, zda bude úspěšný. Autorka čtenáře informuje o deradikalizačních programech, jejich cílech a postupech, které jsou aplikovány například ve věznicích. V rámci deradikalizace bývá důležitá rodina, zejména matka.
     Publikace přináší mnoho nových informací o problémech, které jsou důležité, ale většina lidí o nich mnoho neví. Neznalost dané problematiky může přispět k nežádoucí změně jejich názorů a postojů, což nepřispěje ke zklidnění situace. Publikace je přínosná i systematickým a srozumitelným výkladem.

prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

O Autorovi

Vegrichtová Barbora
doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, pedagogická a akademická pracovnice na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, členka České kriminologické společnosti a European Expert Network on Terrorism Issue, si klade za cíl zvýšit povědomí pracovníků bezpečnostních sborů o této problematice, přispět k efektivnějšímu boji se zločinem a lépe postihovat bezpečnostní hrozby související s kriminalitou gangů, radikalizací a terorismem.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 122 
Tištěná 339 
E-kniha 305 
Tištěná 199  -47 %
E-kniha 290 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.