0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Intenzivní péče v psychiatrii

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 3060
Knížka anglických autorů podává komplexní pohled na systém péče (i její forenzní a etické aspekty). Věnuje se terapeutickým intervencím, zhodnocení a zvládání rizik, struktuře a vedení jednotek intenzivní psychiatrické péče. Zabývá se otázkami psychologického a psychofarmakologického přístupu k pacientům i návazné dlouhodobé péče.

Z obsahu knihy Intenzivní péče v psychiatrii

Obsah
Předmluva
Úvod
Část 1TERAPEUTICKÉ INTERVENCE
1 Intenzivní psychiatrická péče – historický vývoj a definice (M Dominic Beer, Stephen M Pereira, Carol Paton)
Z historie oboru
Bezpečnostní opatření ve Velké Británii 70. letech 20. století
Vznik jednotek intenzivní psychiatrické péče ve světě
Bezpečnostní opatření ve Velké Británii v 80. a 90. letech 20. století
Jednotky intenzivní psychiatrické péče ve Velké Británii v 90. letech 20. století
Definice intenzivní psychiatrické péče
Závěr
2 Náhle vzniklé problémové chování a možnosti jeho zvládání (M Dominic Beer, Carol Paton, Stephen M Pereira)
Příprava oddělení na příjezd pacienta s akutně problémovým chováním
Vyšetření pacienta s náhle vzniklým neklidným a problémovým chováním
Riziko sebevraždy
Vhodné intervence po incidentu s násilným a agresivním chováním – debriefing
Závěr
3 Techniky zklidnění (deeskalace) (Roland Dix)
1. složka: vyhodnocení agresivního incidentu
2. složka: komunikace
3. složka: taktika vyjednávání a zklidňující techniky
Závěr
4 Rychlá trankvilizace – zklidnění (Caroline L Holmes, Helen Simmons, Lyn S Pilowsky)
Úvod
Praktické využití metody rychlého zklidnění
Správný výběr farmak
Postup po aplikaci metody rychlého zklidnění
Nebezpečí rychlého zklidnění
Rychlé zklidnění v současné praxi
Nahrazení rychlého zklidnění jinými metodami
Právní úvahy
5 Farmakologická léčba (Chike I Okocha)
Obecné principy
Využití antipsychotik
Užívání vysokých dávek antipsychotik
Atypická antipsychotika
Farmakorezistence
Anxiolytika a další medikace
Elektrokonvulzivní terapie (ECT)
Závěr
6A Psychologické přístupy v léčbě akutně neklidných pacientů (Marc Goldstein)
Úvod
Psychologické vyšetření pacienta
Psychoterapie
Závěr
6B Psychologický přístup k pacientům s dlouhodobou poruchou chování (Brian M McKenzie)
Úvod
Porozumění komplikovaným vzorcům myšlení, emocí a chování
Léčba problémového chování při hospitalizaci
Integrovaná terapie
Závěr
7 Izolace (Roland Dix, Christian Betteridge)
Úvod
Z historie umísťování pacientů do izolace
Činitelé ovlivňující užití metody izolace
Pravidla pro umísťování pacienta do izolace
Závěr
8 Fyzické omezení (Mark Polczyk-Przybyla, Tom Morahan)
Úvod
Z historie používání metody fyzického omezení
Indikace, kontraindikace a etika
Metoda ovládání a omezování (Control & Restraint – C&R)
Strategie prevence a krizové intervence
Závěr
9 Pacient s komplexním systémem potřeb (Zerrin Atakan)
Úvod
Definování pacienta s komplexním systémem potřeb
Péče o pacienty s komplexním systémem potřeb
Závěr
Poděkování
10 Terapeutické aktivity na jednotkách intenzivní psychiatrické péče (Brenda Flood, Sarah Hooton)
Úvod
Aktivity
Terapeutický program
Skupina pacientů a prostředí na oddělení
Tvorba terapeutického programu
Závěr
Část 2FORENZNÍ ASPEKTY A RIZIKA
11 Hodnocení a zvládnutí rizika (Stephen M Pereira, Maurice Lipsedge)
První část: násilnický pacient
Otázky při hodnocení rizika
Události signalizující vznik bezprostředního násilí
Faktory vyvolávající násilí na JIPP
Zvládání bezprostředně hrozícího nebezpečí
Faktory ovlivňující zvládnutí rizikových a problémových situací
Druhá část: pacient se sebevražednými úmysly
Vyšetření sebevražedného rizika a postupy při jeho zvládání
12 Spolupráce s forenzní psychiatrickou péčí a vymezení vzájemných hranic (James Anderson)
Úvod
Forenzně-psychiatrické zařízení a všeobecná psychiatrie
Standardy pro přijímání k hospitalizaci do forenzně-psychiatrického zařízení
Přeložení pacienta na jiné oddělení
Výsledky
13 Intenzivní péče ve forenzní psychiatrii (Harvey Gordon)
Část 3STRUKTURA A ŘÍZENÍ
14 Zřízení nové jednotky intenzivní psychiatrické péče: principy a praxe (Andrew W Procter)
Úvod
Definice intenzivní psychiatrické péče
Charakteristiky navrženého zařízení
Spolupráce vedení a klinického týmu
Manažer projektu, manažerský tým
Kontrola činnosti jednotky
Závěr
Dodatek: příklad standardu JIPP
15 Uspořádání prostoru na jednotce intenzivní péče (Roland Dix)
Základní principy celkového vzhledu JIPP
Vhodné umístění a dispozice JIPP
Stupně bezpečnostních opatření
Dvůr a zahrada
Hlavní vchod
Nouzové východy
Okna
Dveře
Zámky
Dohled
Zařízení pro akutně silně neklidné pacienty
Zóna zvýšené péče
Aktivity volného času a pracovní terapie
Nábytek a vybavení
Komunikační zařízení
Standardy
Závěr
16 Řízení jednotky intenzivní psychiatrické péče (Phil Garnham, Debbie Coleman)
Úvod
Jednotka intenzivní psychiatrické péče (JIPP)
Prostředí na oddělení
Vzdělávací a výcvikový plán
Podpora personálu
Audit
Vzájemný poměr počtu zaměstnanců a pacientů
Závěr
17 Problematika „dobré praxe“ – kvalita poskytování péče (Stephen M Pereira, M Dominic Beer, Carol Paton)
Úvod
Výsledky celonárodního průzkumu ve Velké Británii
Praxe na jednotkách intenzivní psychiatrické péče
Postupy
Závěr
Část 3DODATEK A
Standard č. 1Návštěvy
Standard č. 2Postupy při prohledávání pacienta a jeho majetku
Standard č. 3Útěk pacienta
Standard č. 4Pravidla pro fyzické omezení pacienta
Standard č. 5Pacienti vyžadující dohled a jejich monitorování
Standard č. 6Užívání a nabízení nepředepsaných drog a návykových látek
Ostatní standardy a postupy
Poznámky k vybraným anglickým výrazům a význam zkratek
Rejstřík

Titul Intenzivní péče v psychiatrii byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 419
E-kniha 356
Kalina Kamil a kolektiv
Tištěná 999
E-kniha 679 -20 %
Tištěná 899
E-kniha 764
Pavlovský Pavel a kolektiv
Tištěná 389
E-kniha 265 -20 %
Tištěná 179
E-kniha 122 -20 %
Tištěná 99
E-kniha 314

Intenzivní péče v psychiatrii

Knížka anglických autorů podává komplexní pohled na systém péče (i její forenzní a etické aspekty). Věnuje se terapeutickým intervencím, zhodnocení a zvládání rizik, struktuře a vedení jednotek intenzivní psychiatrické péče. Zabývá se otázkami psychologického a psychofarmakologického přístupu k pacientům i návazné dlouhodobé péče.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 3060

Z obsahu knihy Intenzivní péče v psychiatrii

Obsah
Předmluva
Úvod
Část 1TERAPEUTICKÉ INTERVENCE
1 Intenzivní psychiatrická péče – historický vývoj a definice (M Dominic Beer, Stephen M Pereira, Carol Paton)
Z historie oboru
Bezpečnostní opatření ve Velké Británii 70. letech 20. století
Vznik jednotek intenzivní psychiatrické péče ve světě
Bezpečnostní opatření ve Velké Británii v 80. a 90. letech 20. století
Jednotky intenzivní psychiatrické péče ve Velké Británii v 90. letech 20. století
Definice intenzivní psychiatrické péče
Závěr
2 Náhle vzniklé problémové chování a možnosti jeho zvládání (M Dominic Beer, Carol Paton, Stephen M Pereira)
Příprava oddělení na příjezd pacienta s akutně problémovým chováním
Vyšetření pacienta s náhle vzniklým neklidným a problémovým chováním
Riziko sebevraždy
Vhodné intervence po incidentu s násilným a agresivním chováním – debriefing
Závěr
3 Techniky zklidnění (deeskalace) (Roland Dix)
1. složka: vyhodnocení agresivního incidentu
2. složka: komunikace
3. složka: taktika vyjednávání a zklidňující techniky
Závěr
4 Rychlá trankvilizace – zklidnění (Caroline L Holmes, Helen Simmons, Lyn S Pilowsky)
Úvod
Praktické využití metody rychlého zklidnění
Správný výběr farmak
Postup po aplikaci metody rychlého zklidnění
Nebezpečí rychlého zklidnění
Rychlé zklidnění v současné praxi
Nahrazení rychlého zklidnění jinými metodami
Právní úvahy
5 Farmakologická léčba (Chike I Okocha)
Obecné principy
Využití antipsychotik
Užívání vysokých dávek antipsychotik
Atypická antipsychotika
Farmakorezistence
Anxiolytika a další medikace
Elektrokonvulzivní terapie (ECT)
Závěr
6A Psychologické přístupy v léčbě akutně neklidných pacientů (Marc Goldstein)
Úvod
Psychologické vyšetření pacienta
Psychoterapie
Závěr
6B Psychologický přístup k pacientům s dlouhodobou poruchou chování (Brian M McKenzie)
Úvod
Porozumění komplikovaným vzorcům myšlení, emocí a chování
Léčba problémového chování při hospitalizaci
Integrovaná terapie
Závěr
7 Izolace (Roland Dix, Christian Betteridge)
Úvod
Z historie umísťování pacientů do izolace
Činitelé ovlivňující užití metody izolace
Pravidla pro umísťování pacienta do izolace
Závěr
8 Fyzické omezení (Mark Polczyk-Przybyla, Tom Morahan)
Úvod
Z historie používání metody fyzického omezení
Indikace, kontraindikace a etika
Metoda ovládání a omezování (Control & Restraint – C&R)
Strategie prevence a krizové intervence
Závěr
9 Pacient s komplexním systémem potřeb (Zerrin Atakan)
Úvod
Definování pacienta s komplexním systémem potřeb
Péče o pacienty s komplexním systémem potřeb
Závěr
Poděkování
10 Terapeutické aktivity na jednotkách intenzivní psychiatrické péče (Brenda Flood, Sarah Hooton)
Úvod
Aktivity
Terapeutický program
Skupina pacientů a prostředí na oddělení
Tvorba terapeutického programu
Závěr
Část 2FORENZNÍ ASPEKTY A RIZIKA
11 Hodnocení a zvládnutí rizika (Stephen M Pereira, Maurice Lipsedge)
První část: násilnický pacient
Otázky při hodnocení rizika
Události signalizující vznik bezprostředního násilí
Faktory vyvolávající násilí na JIPP
Zvládání bezprostředně hrozícího nebezpečí
Faktory ovlivňující zvládnutí rizikových a problémových situací
Druhá část: pacient se sebevražednými úmysly
Vyšetření sebevražedného rizika a postupy při jeho zvládání
12 Spolupráce s forenzní psychiatrickou péčí a vymezení vzájemných hranic (James Anderson)
Úvod
Forenzně-psychiatrické zařízení a všeobecná psychiatrie
Standardy pro přijímání k hospitalizaci do forenzně-psychiatrického zařízení
Přeložení pacienta na jiné oddělení
Výsledky
13 Intenzivní péče ve forenzní psychiatrii (Harvey Gordon)
Část 3STRUKTURA A ŘÍZENÍ
14 Zřízení nové jednotky intenzivní psychiatrické péče: principy a praxe (Andrew W Procter)
Úvod
Definice intenzivní psychiatrické péče
Charakteristiky navrženého zařízení
Spolupráce vedení a klinického týmu
Manažer projektu, manažerský tým
Kontrola činnosti jednotky
Závěr
Dodatek: příklad standardu JIPP
15 Uspořádání prostoru na jednotce intenzivní péče (Roland Dix)
Základní principy celkového vzhledu JIPP
Vhodné umístění a dispozice JIPP
Stupně bezpečnostních opatření
Dvůr a zahrada
Hlavní vchod
Nouzové východy
Okna
Dveře
Zámky
Dohled
Zařízení pro akutně silně neklidné pacienty
Zóna zvýšené péče
Aktivity volného času a pracovní terapie
Nábytek a vybavení
Komunikační zařízení
Standardy
Závěr
16 Řízení jednotky intenzivní psychiatrické péče (Phil Garnham, Debbie Coleman)
Úvod
Jednotka intenzivní psychiatrické péče (JIPP)
Prostředí na oddělení
Vzdělávací a výcvikový plán
Podpora personálu
Audit
Vzájemný poměr počtu zaměstnanců a pacientů
Závěr
17 Problematika „dobré praxe“ – kvalita poskytování péče (Stephen M Pereira, M Dominic Beer, Carol Paton)
Úvod
Výsledky celonárodního průzkumu ve Velké Británii
Praxe na jednotkách intenzivní psychiatrické péče
Postupy
Závěr
Část 3DODATEK A
Standard č. 1Návštěvy
Standard č. 2Postupy při prohledávání pacienta a jeho majetku
Standard č. 3Útěk pacienta
Standard č. 4Pravidla pro fyzické omezení pacienta
Standard č. 5Pacienti vyžadující dohled a jejich monitorování
Standard č. 6Užívání a nabízení nepředepsaných drog a návykových látek
Ostatní standardy a postupy
Poznámky k vybraným anglickým výrazům a význam zkratek
Rejstřík

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 539
Tištěná 569
Tištěná 639

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace