0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Jak na spolkový rejstřík

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
99
Do 15 dnůi
Zašleme ihned po naskladnění (max. do 15 dnů)
Poslední aktualizace skladu 23.2.2018 13:01
i: 22710 n: 24756721r: 8840
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
161
Ihned ke stažení
i: 22711 n: 24759081r: 8840
PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO VŠECHNY, KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ DO STYKU SE SPOLKOVÝM REJSTŘÍKEM!
Jste jedním ze 60 tisíců existujících spolků, dříve občanských sdružení? Publikace Vás provede procesem nutného zápisu do spolkového rejstříku, který musí do konce roku 2016 provést všechny organizace, které měly dříve právní formu občanského sdružení. Naleznete informace o tom, jaké podklady je třeba připravit (včetně vzorů základních listin – prohlášení zapisované osoby a souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla), jak vyplnit interaktivní formulář (včetně detailního návodu) a jak postupovat při komunikaci s rejstříkovým soudem. Publikace se věnuje jak prvozápisu nového spolku, tak změně údajů. Naleznete informace i k přeměně, kdy se spolek mění na ústav či sociální družstvo.

Z obsahu knihy Jak na spolkový rejstřík

1. Úvodem
1.1 Předmluva
1.2 Jak pracovat s knížkou?
1.3 Seznam zkratek
ČÁST PRVNÍ – OBECNÉ OTÁZKY
2. Co je spolkový rejstřík? Proč už nás neeviduje ministerstvo vnitra?
2.1 Veřejný rejstřík
2.2 Rejstříkový soud
2.3 Soudní poplatek
3. Princip formální a materiální publicity
3.1 Formální publicita
3.2 Materiální publicita
4. Co se zapisuje a jak to doložit?
5. Ověřování podpisů
5.1 Na co potřebuji ověřený podpis?
5.2 Jak získám ověřený podpis?
5.3 Kolik to bude stát?
6. Jak se provádí zápis do rejstříku?
6.1 Kde najdu formulář?
6.2 Inteligentní formulář
6.3 Vyplňování formuláře
6.3.1 Obecné rady k vyplňování formuláře
6.3.2 Vyplňování předmětné části
6.3.3 Vyplňování závěrečné části
6.4 Vytvoření podání
6.5 Doručení návrhu k soudu
7. Návratový kód
7.1 Co je návratový kód?
7.2 Použití návratového kódu
8. Komunikace se soudem
8.1 Obecně k rejstříkovému řízení
8.2 Podání návrhu nesprávnému soudu
8.3 Výzva k zaplacení soudního poplatku
8.4 Výzva k doplnění podkladů pro zápis
8.5 Usnesení o odmítnutí návrhu na zápis spolku
8.6 Usnesení o zamítnutí návrhu na zápis spolku
8.7 Usnesení o zápisu skutečností do spolkového rejstříku
9. Granty a dotace
9.1 Jaké dopady má existence nové právní úpravy?
9.2 Příklady z praxe poskytovatelů dotací
ČÁST DRUHÁ – JEDNOTLIVÉ TYPY NÁVRHŮ
10. Prvozápis spolku
10.1 Co je potřeba na prvozápis spolku?
10.2 Jak vyplnit formulář?
10.2.1 Výběr formuláře
10.2.2 Vyplňování předmětné části
10.2.3 Vyplnění závěrečné části a odeslání návrhu soudu
11. Zápis změny údajů
11.1 Lhůta pro bývalá občanská sdružení
11.2 Chybně převedené informace od Ministerstva vnitra ČR
11.3 Co potřebuji pro změnu údajů v rejstříku?
11.4 Jak se to dělá?
11.4.1 Výběr formuláře
11.4.2 Změna názvu
11.4.3 Změna sídla
11.4.4 Zápis člena orgánu
11.4.5 Změna účelu
11.4.6 Závěrečná část formuláře a doručení soudu
11.5 Kolik to bude stát?
11.6 Kdy se nové údaje objeví v rejstříku?
11.7 Sankce za porušení povinnosti doložit rejstříkovému soudu změny skutečností
12. Zápis pobočného spolku
12.1 Co je pobočný spolek? K čemu je to dobré?
12.2 Jak založit pobočný spolek?
12.3 Co potřebuji na zápis pobočného spolku do rejstříku?
12.4 Jak vyplnit formulář
12.4.1 Výběr formuláře
12.4.2 Vyplňování předmětné části
12.4.3 Vyplnění závěrečné části a odeslání návrhu soudu
13. Přeměny spolku: fúze, rozdělení a změna právní formy
13.1 Fúze spolků
13.2 Rozdělení spolků
13.3 Změna právní formy spolku
13.4 Podrobný návod na vyplnění inteligentního formuláře (změna právní formy spolku na ústav)
13.4.1 Volba příslušného formuláře
13.4.2 Vyplnění předmětné části
13.4.3 Závěrečná část
13.5 Finalizace a odeslání návrhu
14. Likvidace a výmaz spolku z rejstříku
14.1 Likvidace spolku
14.2 Výmaz spolku z rejstříku
15. Sbírka listin
15.1 Praktické pokyny k založení dokumentu do sbírky listin
ČÁST TŘETÍ – POMOCNÉ MATERIÁLY
16. Checklisty – kontrolní seznamy
16.1 Než začnete vyplňovat formulář
16.2 Než odešlete návrh soudu
16.2.1 Bývalé občanské sdružení
16.2.2 Změna jednotlivého údaje v existujícím spolku
16.2.3 Prvozápis
16.2.4 Zápis pobočného spolku
17. Prameny
18. Vzory
18.1 Vzor č. 1: Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku
18.2 Vzor č. 2: Prohlášení statutárního zástupce – předsedy (fyzická osoba)
18.3 Vzor č. 3: Prohlášení statutárního zástupce – člena výboru (právnická osoba)
18.4 Vzor č. 4: Prohlášení zástupce člena orgánu (právnické osoby)
18.5 Vzor č. 5: Vzdání se práva na odvolání
18.6 Vzor č. 6: Stanovy spolku
18.7 Vzor č. 7: Zápis z ustavující schůze spolku
18.8 Vzor č. 8: Listina přítomných na ustavující schůzi spolku

Tištěná kniha

Datum vydání: 06. 11. 2015
Katalogové číslo: 4266
ISBN: 978-80-247-5672-1
Formát / stran: 144×207, 144 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.5MB | 5.8MB | 5.2MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jak na spolkový rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 06. 11. 2015
Katalogové číslo: 4266
ISBN: 978-80-247-5672-1
Formát / stran: 144×207, 144 stran

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 4.5MB | 5.8MB | 5.2MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Jak na spolkový rejstřík

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO VŠECHNY, KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ DO STYKU SE SPOLKOVÝM REJSTŘÍKEM!
Jste jedním ze 60 tisíců existujících spolků, dříve občanských sdružení? Publikace Vás provede procesem nutného zápisu do spolkového rejstříku, který musí do konce roku 2016 provést všechny organizace, které měly dříve právní formu občanského sdružení. Naleznete informace o tom, jaké podklady je třeba připravit (včetně vzorů základních listin – prohlášení zapisované osoby a souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla), jak vyplnit interaktivní formulář (včetně detailního návodu) a jak postupovat při komunikaci s rejstříkovým soudem. Publikace se věnuje jak prvozápisu nového spolku, tak změně údajů. Naleznete informace i k přeměně, kdy se spolek mění na ústav či sociální družstvo.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
99
Do 15 dnůi
Zašleme ihned po naskladnění (max. do 15 dnů)
Poslední aktualizace skladu 23.2.2018 13:01
i: 22710 n: 24756721r: 8840
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
161
Ihned ke stažení
i: 22711 n: 24759081r: 8840

Z obsahu knihy Jak na spolkový rejstřík

1. Úvodem
1.1 Předmluva
1.2 Jak pracovat s knížkou?
1.3 Seznam zkratek
ČÁST PRVNÍ – OBECNÉ OTÁZKY
2. Co je spolkový rejstřík? Proč už nás neeviduje ministerstvo vnitra?
2.1 Veřejný rejstřík
2.2 Rejstříkový soud
2.3 Soudní poplatek
3. Princip formální a materiální publicity
3.1 Formální publicita
3.2 Materiální publicita
4. Co se zapisuje a jak to doložit?
5. Ověřování podpisů
5.1 Na co potřebuji ověřený podpis?
5.2 Jak získám ověřený podpis?
5.3 Kolik to bude stát?
6. Jak se provádí zápis do rejstříku?
6.1 Kde najdu formulář?
6.2 Inteligentní formulář
6.3 Vyplňování formuláře
6.3.1 Obecné rady k vyplňování formuláře
6.3.2 Vyplňování předmětné části
6.3.3 Vyplňování závěrečné části
6.4 Vytvoření podání
6.5 Doručení návrhu k soudu
7. Návratový kód
7.1 Co je návratový kód?
7.2 Použití návratového kódu
8. Komunikace se soudem
8.1 Obecně k rejstříkovému řízení
8.2 Podání návrhu nesprávnému soudu
8.3 Výzva k zaplacení soudního poplatku
8.4 Výzva k doplnění podkladů pro zápis
8.5 Usnesení o odmítnutí návrhu na zápis spolku
8.6 Usnesení o zamítnutí návrhu na zápis spolku
8.7 Usnesení o zápisu skutečností do spolkového rejstříku
9. Granty a dotace
9.1 Jaké dopady má existence nové právní úpravy?
9.2 Příklady z praxe poskytovatelů dotací
ČÁST DRUHÁ – JEDNOTLIVÉ TYPY NÁVRHŮ
10. Prvozápis spolku
10.1 Co je potřeba na prvozápis spolku?
10.2 Jak vyplnit formulář?
10.2.1 Výběr formuláře
10.2.2 Vyplňování předmětné části
10.2.3 Vyplnění závěrečné části a odeslání návrhu soudu
11. Zápis změny údajů
11.1 Lhůta pro bývalá občanská sdružení
11.2 Chybně převedené informace od Ministerstva vnitra ČR
11.3 Co potřebuji pro změnu údajů v rejstříku?
11.4 Jak se to dělá?
11.4.1 Výběr formuláře
11.4.2 Změna názvu
11.4.3 Změna sídla
11.4.4 Zápis člena orgánu
11.4.5 Změna účelu
11.4.6 Závěrečná část formuláře a doručení soudu
11.5 Kolik to bude stát?
11.6 Kdy se nové údaje objeví v rejstříku?
11.7 Sankce za porušení povinnosti doložit rejstříkovému soudu změny skutečností
12. Zápis pobočného spolku
12.1 Co je pobočný spolek? K čemu je to dobré?
12.2 Jak založit pobočný spolek?
12.3 Co potřebuji na zápis pobočného spolku do rejstříku?
12.4 Jak vyplnit formulář
12.4.1 Výběr formuláře
12.4.2 Vyplňování předmětné části
12.4.3 Vyplnění závěrečné části a odeslání návrhu soudu
13. Přeměny spolku: fúze, rozdělení a změna právní formy
13.1 Fúze spolků
13.2 Rozdělení spolků
13.3 Změna právní formy spolku
13.4 Podrobný návod na vyplnění inteligentního formuláře (změna právní formy spolku na ústav)
13.4.1 Volba příslušného formuláře
13.4.2 Vyplnění předmětné části
13.4.3 Závěrečná část
13.5 Finalizace a odeslání návrhu
14. Likvidace a výmaz spolku z rejstříku
14.1 Likvidace spolku
14.2 Výmaz spolku z rejstříku
15. Sbírka listin
15.1 Praktické pokyny k založení dokumentu do sbírky listin
ČÁST TŘETÍ – POMOCNÉ MATERIÁLY
16. Checklisty – kontrolní seznamy
16.1 Než začnete vyplňovat formulář
16.2 Než odešlete návrh soudu
16.2.1 Bývalé občanské sdružení
16.2.2 Změna jednotlivého údaje v existujícím spolku
16.2.3 Prvozápis
16.2.4 Zápis pobočného spolku
17. Prameny
18. Vzory
18.1 Vzor č. 1: Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku
18.2 Vzor č. 2: Prohlášení statutárního zástupce – předsedy (fyzická osoba)
18.3 Vzor č. 3: Prohlášení statutárního zástupce – člena výboru (právnická osoba)
18.4 Vzor č. 4: Prohlášení zástupce člena orgánu (právnické osoby)
18.5 Vzor č. 5: Vzdání se práva na odvolání
18.6 Vzor č. 6: Stanovy spolku
18.7 Vzor č. 7: Zápis z ustavující schůze spolku
18.8 Vzor č. 8: Listina přítomných na ustavující schůzi spolku

Zařazena v kategoriích

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 375
E-kniha 319
Tištěná 549
E-kniha 467
Tištěná 229

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace