0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Klastry a jejich vliv na výkonnost firem

 a kolektiv
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 4843
E-kniha
PDF
339 
Ihned ke stažení
i: 15699 n: 24763798r: 4843
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Kniha se věnuje velmi aktuální problematice vzniku a rozvoje klastrů a jejich vlivu na výkonnost subjektů zapojených do klastrových aktivit. V České republice vznikla v minulém období řada klastrů; tyto činnosti se začínají rozvíjet a mnoha aktérům, kteří se v nich angažují, kniha doplní přehled o možnostech a potenciálu klastrů. Její zpracování vychází zejména z teoretického základu popisu klastrů, klastrových iniciativ a klastrové politiky a dále z praktických zkušeností klastrů v zahraničí i v České republice, získaných spoluprací autorského kolektivu s řadou manažerů klastrů a zástupců regionů a díky šetření ve vybraných zemích Evropy, USA a Asie. Vedle teoretických poznatků publikace obsahuje řadu praktických doporučení pro vyhledávání firem do klastrů, založení klastru a rozvoje existujících klastrů. Manažerům firem demonstruje možnosti, které vstup do klastru skýtá pro jejich rozvoj a zvýšení výkonnosti. Obsahuje výsledky terénních šetření, „dobré praktiky“ (
best practises) i překážky, které omezují vznik a rozvoj klastrů. Kniha je určena pro zájemce z řad manažerů firem, profesionálních manažerů klastrů, akademické sféry či zástupců státní správy a regionálních institucí, které přímo nebo nepřímo rozvoj klastrů podporují.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Klastry a jejich vliv na výkonnost firem

Seznam nejpoužívanějších zkratek
Úvod
1 Síťový charakter podnikání
1.2 Síťové podnikání
1.3 Strategické aliance
1.4 Sítě a klastry
Shrnutí
2 Klastry a klastrové iniciativy: základní pojmy
2.1 Historický vývoj problematiky klastrů
2.2 Defi nice klastrů a jejich základní charakteristiky
2.3 Typologie klastrů
2.4 Klastrové iniciativy
2.5 Vznik klastrů a jejich životní cyklus
Shrnutí
3 Klastry a jejich vliv na konkurenceschopnost
3.1 Konkurenceschopnost a pilíře konkurenceschopnosti národních ekonomik
3.2 Konkurenceschopnost regionů
3.3 Konkurenceschopnost fi rem v klastru
Shrnutí
4 Klastrová politika
4.1 Východiska pro defi nování a realizaci klastrové politiky
4.2 Přístupy ke klastrové politice a její nástroje
4.3 Klasifi kace klastrové politiky
4.4 Zaměření klastrové politiky a příjemci podpory
4.5 Klastry a jejich podpora v Evropě
4.6 Klastrová politika v České republice
4.7 Přínosy a rizika klastrové politiky
Shrnutí
5 Proces vzniku a rozvoje klastrů
5.1 Identifikace klastrů
5.2 Počáteční analýza potenciálních klastrů
5.3 Účastníci a struktura klastrů
5.4 Organizace klastrů
5.5 Personální dimenze klastrů
5.6 Stanovení vizí, cílů a strategie klastrů
5.7 Informační a komunikační podpora pro efektivní řízení a fungování klastrů
5.8 Financování klastrů
5.9 Aktivity klastrů
5.10 Klíčové faktory ovlivňující úspěšný rozvoj klastrů
Shrnutí
6 Měření výkonnosti klastrů a klastrových iniciativ
6.1 Výkonnost klastrů a klastrových iniciativ
6.2 Modely a přístupy k měření a řízení výkonnosti klastrů a klastrových iniciativ
6.3 Vícerozměrné hodnocení výkonnosti klastrů a klastrových iniciativ
6.4 Využití benchmarkingu jako nástroje pro měření a řízení výkonnosti klastrů a klastrových iniciativ
6.5 Závěry a doporučení k hodnocení výkonnosti klastrů a klastrových iniciativ
Shrnutí
7 Případové studie vybraných klastrů z ČR a ze zahraničí
7.1 Kunststoff Cluster
7.2 Borg plast-net
7.3 Holzcluster Tirol
7.4 Pannon Mechatronikai Klaszter – PANEL
7.5 Plastikářský klastr
7.6 Klastr OMNIPACK – Klastr výrobců obalů
7.7 Envicrack – klastr obnovitelných zdrojů energie
7.8 EKOGEN
7.9 Klastr českých nábytkářů
Příloha 1: Evropské klastrové memorandum
Příloha 2: Ukázka hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku v klastru
Použitá literatura
Rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.4MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Klastry a jejich vliv na výkonnost firem
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 3.4 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština

Klastry a jejich vliv na výkonnost firem

 a kolektiv
Tištěná kniha
Pevná šitá vazba
Titul doprodán
r: 4843
E-kniha
PDF
339 
Ihned ke stažení
i: 15699 n: 24763798r: 4843
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kniha se věnuje velmi aktuální problematice vzniku a rozvoje klastrů a jejich vlivu na výkonnost subjektů zapojených do klastrových aktivit. V České republice vznikla v minulém období řada klastrů; tyto činnosti se začínají rozvíjet a mnoha aktérům, kteří se v nich angažují, kniha doplní přehled o možnostech a potenciálu klastrů. Její zpracování vychází zejména z teoretického základu popisu klastrů, klastrových iniciativ a klastrové politiky a dále z praktických zkušeností klastrů v zahraničí i v České republice, získaných spoluprací autorského kolektivu s řadou manažerů klastrů a zástupců regionů a díky šetření ve vybraných zemích Evropy, USA a Asie. Vedle teoretických poznatků publikace obsahuje řadu praktických doporučení pro vyhledávání firem do klastrů, založení klastru a rozvoje existujících klastrů. Manažerům firem demonstruje možnosti, které vstup do klastru skýtá pro jejich rozvoj a zvýšení výkonnosti. Obsahuje výsledky terénních šetření, „dobré praktiky“ (
best practises) i překážky, které omezují vznik a rozvoj klastrů. Kniha je určena pro zájemce z řad manažerů firem, profesionálních manažerů klastrů, akademické sféry či zástupců státní správy a regionálních institucí, které přímo nebo nepřímo rozvoj klastrů podporují.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Klastry a jejich vliv na výkonnost firem

Seznam nejpoužívanějších zkratek
Úvod
1 Síťový charakter podnikání
1.2 Síťové podnikání
1.3 Strategické aliance
1.4 Sítě a klastry
Shrnutí
2 Klastry a klastrové iniciativy: základní pojmy
2.1 Historický vývoj problematiky klastrů
2.2 Defi nice klastrů a jejich základní charakteristiky
2.3 Typologie klastrů
2.4 Klastrové iniciativy
2.5 Vznik klastrů a jejich životní cyklus
Shrnutí
3 Klastry a jejich vliv na konkurenceschopnost
3.1 Konkurenceschopnost a pilíře konkurenceschopnosti národních ekonomik
3.2 Konkurenceschopnost regionů
3.3 Konkurenceschopnost fi rem v klastru
Shrnutí
4 Klastrová politika
4.1 Východiska pro defi nování a realizaci klastrové politiky
4.2 Přístupy ke klastrové politice a její nástroje
4.3 Klasifi kace klastrové politiky
4.4 Zaměření klastrové politiky a příjemci podpory
4.5 Klastry a jejich podpora v Evropě
4.6 Klastrová politika v České republice
4.7 Přínosy a rizika klastrové politiky
Shrnutí
5 Proces vzniku a rozvoje klastrů
5.1 Identifikace klastrů
5.2 Počáteční analýza potenciálních klastrů
5.3 Účastníci a struktura klastrů
5.4 Organizace klastrů
5.5 Personální dimenze klastrů
5.6 Stanovení vizí, cílů a strategie klastrů
5.7 Informační a komunikační podpora pro efektivní řízení a fungování klastrů
5.8 Financování klastrů
5.9 Aktivity klastrů
5.10 Klíčové faktory ovlivňující úspěšný rozvoj klastrů
Shrnutí
6 Měření výkonnosti klastrů a klastrových iniciativ
6.1 Výkonnost klastrů a klastrových iniciativ
6.2 Modely a přístupy k měření a řízení výkonnosti klastrů a klastrových iniciativ
6.3 Vícerozměrné hodnocení výkonnosti klastrů a klastrových iniciativ
6.4 Využití benchmarkingu jako nástroje pro měření a řízení výkonnosti klastrů a klastrových iniciativ
6.5 Závěry a doporučení k hodnocení výkonnosti klastrů a klastrových iniciativ
Shrnutí
7 Případové studie vybraných klastrů z ČR a ze zahraničí
7.1 Kunststoff Cluster
7.2 Borg plast-net
7.3 Holzcluster Tirol
7.4 Pannon Mechatronikai Klaszter – PANEL
7.5 Plastikářský klastr
7.6 Klastr OMNIPACK – Klastr výrobců obalů
7.7 Envicrack – klastr obnovitelných zdrojů energie
7.8 EKOGEN
7.9 Klastr českých nábytkářů
Příloha 1: Evropské klastrové memorandum
Příloha 2: Ukázka hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku v klastru
Použitá literatura
Rejstřík

O Autorovi

Pavelková Drahomíra
Řadu let se zabývá problematikou podnikových financí se zaměřením na podnikovou výkonnost. Působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde přednáší a věnuje se vědecko výzkumné činnosti. Intenzivně spolupracuje s podnikovou praxí. Absolvovala zahraniční stáže v Japonsku, Velké Británii, Belgii, Portugalsku, USA, Finsku, Švédsku a Dánsku. Je řešitelkou nebo spoluřešitelkou řady výzkumných a vzdělávacích projektů. Výsledky své práce prezentovala na mnoha domácích i zahraničních konferencích (72 příspěvků) a v odborných časopisech (30 článků), je autorkou nebo spoluautorkou tří monografií a šesti kapitol v knize. Je členkou čtyř mezinárodních vědeckých společností a mezinárodní sítě zaměřené na problematiku měření výkonnosti klastrů. Je předsedkyní Redakční rady časopisu Journal of Competitiveness, členkou ediční rady časopisu Trendy managementu a ekonomiky a členkou odborné rady České asociace pro finanční řízení.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 349 
E-kniha 297 
Tištěná 219 
E-kniha 186 
Tištěná 999 
Tištěná 999 
Tištěná 1 059 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.