0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Klinická hypnóza

3., aktualizované a rozšířené vydání
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5267
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
458
Ihned ke stažení
i: 16156 n: 24779744r: 5267
Příručka zabývající se využitím hypnózy v lékařství je určena psychoterapeutům, psychologům, psychiatrům a lékařům všech klinických oborů. Vychází z autorovy klinické praxe, z jeho třicetiletých zkušeností při vedení výcvikových kurzů hypnózy pro lékaře a psychology a z rozsáhlého přehledu současné zahraniční literatury.
První část knihy obsahuje podrobné návody ke standardnímu i individualizovanému navozování hypnotického stavu a ověřování jeho hloubky. Druhá část uvádí zásady různých forem léčebného využití hypnózy. Třetí, nejobsáhlejší část je věnována praktickým hypnoterapeutickým postupům u konkrétních onemocnění v jednotlivých lékařských oborech – od psychiatrie přes interní medicínu a chirurgii až po stomatologii a využití hypnózy u dětí.

Z obsahu knihy Klinická hypnóza

Předmluva ke 3. Vydání

Úvod

A. Navozování hypnózy

1. Příprava na hypnózu
1.1 Zkoušky sugestibility¨
Význam zkoušek sugestibility
1.2 Prostředí pro hypnózu
1.3 Předběžné informace

2. Verbálně fixační uspávací technika
2.1 Dlouhá standardní forma
2.2 Improvizovaná forma
2.3 Ukončení hypnózy

3. Fantazijní techniky

4. Další faktory v technikách
4.1 Direktivnost - nedirektivnost
4.2 Relaxace - aktivizace
4.3 Vědeckost a magičnost
4.4Přerušovaná hypnotizace
4.5 Prohlubování hypnózy
4.6 Opakovaná hypnotizace
4.7 Kolektivní hypnotizace
4.8 Urychlování hypnotizace

5. Individualizované techniky a překonávání odporu

6. Sugesce ke zkoušení hloubky hypnózy
6.1 Jednoduché sugesce
6.2 Složitější sugesce pro hypnabilní osoby
6.3 Prožitky a reakce při sugescích

7. Hloubka hypnózy
7.1 Stupně hypnózy
7.2 Diagnostická škála
7.3 Hloubka hypnózy a léčebný účinek

8. Nácvik sugerování a hypnotizace
8.1 Popkyny pro formulování sugescí
8.2 Zvládnutí neúspěšné hypnotizace
8.3 Poznatky z nácviku hypnotizace

9. Hypnotizace dětí
9.1 Zvláštnosti dětské hypnózy
9.2 Stanfordská hypnotická škála pro děti
9.3 Ukázky dětských fantazijních technik
9.4 "Hypnózaa" u dětí do čtyř let
9.5 Závěrečné poznámky


B. Léčebné užití hypnózy

10. Prostá hypnóza, relaxace a spánek

11. Obecné terapeutické sugesce
11.1 Přímé sugesce
11.2 Obrazné sugesce

12. Specifické symptomatické sugesce

13. Hypnotická analgezie a anestezie
13.1 Možnosti vyvolání analgezie
13.2 Techniky sugerování analgezie
13.3 Zpětné informace o pociťování bolesti
13.4 Fyziologické reakce při analgezii
13.5 Chronické organicky podmíněné bolesti

14. Hypnotická abreakce a hypnoanalýza
14.1 Hypnotická abreakce
14.2 Hypnoanalýza

15. Nácvik v hypnóze

16. Autohypnóza a autostimulační manévr
16.1 Autohypnóza
16.2 Autostimulační manévr

17. Zásady pro podávání léčebných sugescí

18. Ericksonovská hypnoterapie

19. Hypnóza a komplexní psychoterapie
19.1 Hypnóza a terapeutický vztah
19.2 Metoda dvojí koleje

C. Hypnóza u různých onemocnění a poruch

20. Neurózy
20.1 Nespavost
20.2 Bolesti hlavy
20.3 Úzkost, strach a tréma
20.4 Deprese
20.5 Neurastenie
20.6 Nutkavá neuróza
20.7 Hypochondrie
20.8 Hysterie
Techniky rychlého odstranění symptomů
Poznámky k jednotlivým konverzním symptomům
Ukázka léčebného postupu
20.9 Mnohočetná osobnost
20.10 Posttraumatická stresová porucha

21. Závislost na alkoholu a jiných drogách
21.1 Základní léčebné postupy
21.2 Některé zkušenosti s léčbou
21.3 Kouření

22. Psychózy

23. Psychosomatické poruchy a vnitřní lékařství
23.1 Bronchiální astma
Poznámky k etiopatogenezi
Zaměření a techniky hypnoterapie
Výsledky
Fixační kašel a jiné
23.2 Kardiovaskulární poruchy
Hypertenzní choroba
Stenokardie a jiné potíže
23.3 Gastrointestinální poruchy
Achalázie
Vředová choroba žaludku a dvanáctníku
Colitis ulcerosa
Zácpa a průjem
Dráždivý tračník
Jiné poruchy trávicího ústrojí
23.4 Poruchy dalších systémů
23.5 Obezita, mentální anorexie a bulimie
Obezita
Mentální anorexie
Bulimie

24. Hypnóza v neurologii a ortopedii
24.1 Organické a funkční poruchy
24.2 Ovlivňování bolestí
24.3 Migréna
24.4 Spastická tortikolis
24.5 Grafospazmus, blefarospazmus a tik
24.6 Motivace při rehabilitaci

25 Kožní onemocnění
25.1 Bradavice
25.2 Kondylomy
25.3 Svědění
25.4 Ekzémy
25.5 Jiné

26. Hypnóza v chirurgii a anesteziologii
26.1 Důkazy o možnosti operací v hypnóze
26.2 Technika hypnózy pro chirurgickou operaci
26.3 Možnosti a meze hypnotické anestezie
26.4 Hypnóza v předoperačním a pooperačním období
26.5 Úrazy a krvácení
26.6 Popálení
26.7 Sluchové vnímání v průběhu narkózy

27. Hypnóza v porodnictví a gynekologii
27.1 Hypnóza a porod
Navození analgezie při porodu
Fobie z porodu
27.2 Těhotenské zvracení
27.3 Poruchy menstruace
27.4 Sterilita a antikoncepce
27.5 Zvětšení prsů

28. Hypnóza v zubním lékařství
28.1 Strach před zubním ošetřením
28.2 Hypnóza v průběhu zubního ošetření
Navozování analgezie
Odvedení pozornosti
Možnosti a meze
Příklady využití
28.3 Jiné stomatologické problémy

29. Další lékařské obory
29.1 Onkologie
29.2 Oční a ušní lékařství
29.3 Jiné

30. Hypnoterapie u dětí
30.1 Nevhodné návyky
Noční pomočování
Koktavost
Okusování nehtů
30.2 Učení a emoce
30.3 Somatické symptomy a bolest
30.4 Poruchy chování


D. Výzkum klinické hypnózy

31. Metodologie

32. Výsledky

Závěr

Literatura

Rejstřík jmenný

Rejstřík věcný

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 21.8MB | 2.52MB | 6.1MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Klinická hypnóza

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 21.8MB | 2.52MB | 6.1MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Klinická hypnóza

3., aktualizované a rozšířené vydání
Příručka zabývající se využitím hypnózy v lékařství je určena psychoterapeutům, psychologům, psychiatrům a lékařům všech klinických oborů. Vychází z autorovy klinické praxe, z jeho třicetiletých zkušeností při vedení výcvikových kurzů hypnózy pro lékaře a psychology a z rozsáhlého přehledu současné zahraniční literatury.
První část knihy obsahuje podrobné návody ke standardnímu i individualizovanému navozování hypnotického stavu a ověřování jeho hloubky. Druhá část uvádí zásady různých forem léčebného využití hypnózy. Třetí, nejobsáhlejší část je věnována praktickým hypnoterapeutickým postupům u konkrétních onemocnění v jednotlivých lékařských oborech – od psychiatrie přes interní medicínu a chirurgii až po stomatologii a využití hypnózy u dětí.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5267
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
458
Ihned ke stažení
i: 16156 n: 24779744r: 5267

Z obsahu knihy Klinická hypnóza

Předmluva ke 3. Vydání

Úvod

A. Navozování hypnózy

1. Příprava na hypnózu
1.1 Zkoušky sugestibility¨
Význam zkoušek sugestibility
1.2 Prostředí pro hypnózu
1.3 Předběžné informace

2. Verbálně fixační uspávací technika
2.1 Dlouhá standardní forma
2.2 Improvizovaná forma
2.3 Ukončení hypnózy

3. Fantazijní techniky

4. Další faktory v technikách
4.1 Direktivnost - nedirektivnost
4.2 Relaxace - aktivizace
4.3 Vědeckost a magičnost
4.4Přerušovaná hypnotizace
4.5 Prohlubování hypnózy
4.6 Opakovaná hypnotizace
4.7 Kolektivní hypnotizace
4.8 Urychlování hypnotizace

5. Individualizované techniky a překonávání odporu

6. Sugesce ke zkoušení hloubky hypnózy
6.1 Jednoduché sugesce
6.2 Složitější sugesce pro hypnabilní osoby
6.3 Prožitky a reakce při sugescích

7. Hloubka hypnózy
7.1 Stupně hypnózy
7.2 Diagnostická škála
7.3 Hloubka hypnózy a léčebný účinek

8. Nácvik sugerování a hypnotizace
8.1 Popkyny pro formulování sugescí
8.2 Zvládnutí neúspěšné hypnotizace
8.3 Poznatky z nácviku hypnotizace

9. Hypnotizace dětí
9.1 Zvláštnosti dětské hypnózy
9.2 Stanfordská hypnotická škála pro děti
9.3 Ukázky dětských fantazijních technik
9.4 "Hypnózaa" u dětí do čtyř let
9.5 Závěrečné poznámky


B. Léčebné užití hypnózy

10. Prostá hypnóza, relaxace a spánek

11. Obecné terapeutické sugesce
11.1 Přímé sugesce
11.2 Obrazné sugesce

12. Specifické symptomatické sugesce

13. Hypnotická analgezie a anestezie
13.1 Možnosti vyvolání analgezie
13.2 Techniky sugerování analgezie
13.3 Zpětné informace o pociťování bolesti
13.4 Fyziologické reakce při analgezii
13.5 Chronické organicky podmíněné bolesti

14. Hypnotická abreakce a hypnoanalýza
14.1 Hypnotická abreakce
14.2 Hypnoanalýza

15. Nácvik v hypnóze

16. Autohypnóza a autostimulační manévr
16.1 Autohypnóza
16.2 Autostimulační manévr

17. Zásady pro podávání léčebných sugescí

18. Ericksonovská hypnoterapie

19. Hypnóza a komplexní psychoterapie
19.1 Hypnóza a terapeutický vztah
19.2 Metoda dvojí koleje

C. Hypnóza u různých onemocnění a poruch

20. Neurózy
20.1 Nespavost
20.2 Bolesti hlavy
20.3 Úzkost, strach a tréma
20.4 Deprese
20.5 Neurastenie
20.6 Nutkavá neuróza
20.7 Hypochondrie
20.8 Hysterie
Techniky rychlého odstranění symptomů
Poznámky k jednotlivým konverzním symptomům
Ukázka léčebného postupu
20.9 Mnohočetná osobnost
20.10 Posttraumatická stresová porucha

21. Závislost na alkoholu a jiných drogách
21.1 Základní léčebné postupy
21.2 Některé zkušenosti s léčbou
21.3 Kouření

22. Psychózy

23. Psychosomatické poruchy a vnitřní lékařství
23.1 Bronchiální astma
Poznámky k etiopatogenezi
Zaměření a techniky hypnoterapie
Výsledky
Fixační kašel a jiné
23.2 Kardiovaskulární poruchy
Hypertenzní choroba
Stenokardie a jiné potíže
23.3 Gastrointestinální poruchy
Achalázie
Vředová choroba žaludku a dvanáctníku
Colitis ulcerosa
Zácpa a průjem
Dráždivý tračník
Jiné poruchy trávicího ústrojí
23.4 Poruchy dalších systémů
23.5 Obezita, mentální anorexie a bulimie
Obezita
Mentální anorexie
Bulimie

24. Hypnóza v neurologii a ortopedii
24.1 Organické a funkční poruchy
24.2 Ovlivňování bolestí
24.3 Migréna
24.4 Spastická tortikolis
24.5 Grafospazmus, blefarospazmus a tik
24.6 Motivace při rehabilitaci

25 Kožní onemocnění
25.1 Bradavice
25.2 Kondylomy
25.3 Svědění
25.4 Ekzémy
25.5 Jiné

26. Hypnóza v chirurgii a anesteziologii
26.1 Důkazy o možnosti operací v hypnóze
26.2 Technika hypnózy pro chirurgickou operaci
26.3 Možnosti a meze hypnotické anestezie
26.4 Hypnóza v předoperačním a pooperačním období
26.5 Úrazy a krvácení
26.6 Popálení
26.7 Sluchové vnímání v průběhu narkózy

27. Hypnóza v porodnictví a gynekologii
27.1 Hypnóza a porod
Navození analgezie při porodu
Fobie z porodu
27.2 Těhotenské zvracení
27.3 Poruchy menstruace
27.4 Sterilita a antikoncepce
27.5 Zvětšení prsů

28. Hypnóza v zubním lékařství
28.1 Strach před zubním ošetřením
28.2 Hypnóza v průběhu zubního ošetření
Navozování analgezie
Odvedení pozornosti
Možnosti a meze
Příklady využití
28.3 Jiné stomatologické problémy

29. Další lékařské obory
29.1 Onkologie
29.2 Oční a ušní lékařství
29.3 Jiné

30. Hypnoterapie u dětí
30.1 Nevhodné návyky
Noční pomočování
Koktavost
Okusování nehtů
30.2 Učení a emoce
30.3 Somatické symptomy a bolest
30.4 Poruchy chování


D. Výzkum klinické hypnózy

31. Metodologie

32. Výsledky

Závěr

Literatura

Rejstřík jmenný

Rejstřík věcný

O Autorovi

Kratochvíl Stanislav

Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., je vedoucím psychologem v psychiatrické léčebně v Kroměříži a emeritním profesorem klinické psychologie na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1969–1970 se aktivně účastnil jako výzkumný pracovník četných pokusů s hypnózou na renomovaných pracovištích v USA, na Stanfordské a Pensylvánské univerzitě. Je autorem řady odborných monografií, mj. Základy psychoterapie, Manželská a párová terapie, Skupinová psychoterapie v praxi, Příběhy terapeutických skupin a Klinická hypnóza. Je členem Americké společnosti pro klinickou hypnózu a předsedou sekce pro hypnózu České psychiatrické společnosti.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 459
E-kniha 312 -20 %
Tištěná 699
E-kniha 594
Tištěná 499
Tištěná 429
E-kniha 365
Tištěná 399
E-kniha 339
Tištěná 459
E-kniha 390

Novinky a akční nabídky knih

Vyberte témata, která vás zajímají:Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 


 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.