0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Komunikační dovednosti v praxi

2., doplněné a přepracované vydání

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  329 
Ihned ke stažení
i: 15830 n: 24780702r: 4991
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 4991
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

ePub
Aplikované formy komunikačních dovedností v konkrétních pracovních činnostech manažera jsou více a více součástí jeho práce. Uplatňují se při výběrových pohovorech, hodnoticích pohovorech, vedení pracovních porad, telefonování, písemné komunikaci v podobě různých zpráv apod. To vše jsou situace, v nichž se komunikuje a kde jsou stanovena určitá pravidla, která je třeba zvládnout. A právě proto přichází na trh nové, přepracované a doplněné vydání úspěšné knihy Komunikační dovednosti v praxi. Publikaci ocení nejen manažeři, podnikatelé a ekonomové, ale i studenti příslušných oborů. Vedle popisu základních funkcí a charakteristiky komunikace a komunikačních forem zachycuje problematiku osobnosti člověka, jeho Já v komunikačním kontextu, sociální vnímání a naslouchání. Nezapomíná však ani na praxi a věnuje kapitoly jak sebeprezentaci, vystupování před publikem, skupinové komunikaci a týmové práci, tak přijímacím a hodnoticím pohovorům a komunikačnímu výcviku.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Komunikační dovednosti v praxi

Předmluva ke druhému vydání knihy

Předmluva k prvnímu vydání knihy

1 Vymezení základních pojmů
1.1 Historické a perspektivní v komunikaci
1.2 Definice pojmu komunikace
1.3 Charakteristika komunikace
1.3.1 Funkce komunikace
1.3.2 Komunikace je proces
1.3.3 Součásti komunikačního procesu
1.3.4 Komunikace je dvousměrná aktivita
1.3.5 Intencionalita komunikace
1.3.6 Komunikace je symbolická, ale v představách lidí je názorná
1.3.7 Komunikace je srozumitelná
1.3.8 Komunikace je nepřetržitá
1.4 Druhy komunikace
1.5 Bariéry komunikace
1.5.1 Interní bariéry
1.5.2 Externí bariéry
1.6 Vybrané komunikační teorie
1.6.1 Transakční analýza
1.6.2 Pragmatická systémová Watzlawickova komunikační teorie
1.6.3 Rogersova teorie komunikace
1.6.4 Teorie neurolingvistického programování
1.6.5 Teorie TCI - tematicky centralizovaný interakční systém
Doporučená literatura

2 Osobnost člověka a jeho Já v komunikaci
Doporučená literatura

3 Sociální vnímání
3.1 Selektivnost vjemů
3.1.1 Poznávací a vztahová schémata
3.1.2 Přisuzování příčin
3.2 Postoje a přesvědčení
3.3 Přitažlivost a odpudivost
3.4 Řízení dojmu
3.5 Důvěryhodnost
3.6 Stereotypy
3.7 Chyby a nedostatky ve vnímání
3.7.1 "Haló efektt" a efekt posledního dojmu
3.7.2 Projekce
3.7.3 Sebeuspokojující proroctví
3.7.4 Mezikulturní nevnímavost
3.7.5 Efekt svatozáře
3.7.6 Centrismus
3.7.7 Chyba kontrastu
3.7.8 Desirabilita
3.7.9 Kategorizace
3.7.10 Favoritismus
3.7.11 Efekt sympatie, respektive antipatie
3.7.12 Sériový efekt
3.7.13 Efekt mírnosti
3.7.14 Chyba blízkosti
3.7.15 Předsudky
3.7.16 Předčasná generalizace a dialela
Doporučená literatura

4 Interpersonální vztahy
4.1 Evalvace a devalvace
4.2 Analýza a hodnocení vztahů
4.3 Vytváření a zlepšování vztahů, pacing
4.3.1 Metody vytváření vztahu
4.4 Asertivita
Doporučená literatura

5 Poslouchání a naslouchání
5.1 Způsoby poslouchání
5.1.1 Aktivní poslouchání
5.1.2 Kritické poslouchání
5.1.3 Reflektivní a empatické naslouchání
5.1.4 Poslouchání pro pobavení
5.1.5 Poslouchání pro informace
5.2 Porozumění a interpretační chyby
Doporučená literatura

6 Verbální a neverbální komunikování
6.1 Verbální komunikace
6.1.1 Jazykové prostředí
6.1.2 Jazykový styl
6.2 Paralingvistické aspekty verbálního projevu
6.2.1 Hlasitost verbálního projevu
6.2.2 Výška tónu řeči
6.2.3 Rychlost verbálního projevu
6.2.4 Objem řeči
6.2.5 Plynulost řeči, pomlky, frázování
6.2.6 Barva hlasu a emoční náboj
6.2.7 Kvalita řeči
6.2.8 Slovní vata
6.2.9 Chyby v řeči
6.3 Neverbální komunikace
6.3.1 Mimika
6.3.2 Gestika
6.3.3 Posturika
6.3.4 Kinezika
6.3.5 Pohledy
6.3.6 Proxemika
6.3.7 Osobní teritorium
6.3.8 Haptika
6.3.9 Chronemika
6.3.10 Neurovegetativní reakce
6.3.11 Rekvizitové prostředky a celkový image
6.3.12 Prostředí
6.3.13 Sdělování činy
Doporučená literatura

7 Komunikační prostředí firmy
7.1 Komunikační kanály v podniku
7.2 Komunikace s veřejností
7.3 Komunikace manažera
7.3.1 Řízení a styly jednání
7.3.2 Informování
7.3.3 Vysvětlování
7.3.4 Přikazování
7.3.5 Přesvědčování
7.3.6 Motivování
7.3.7 Kontrolování a monitorování
7.3.8 Kritizování a přijímání kritiky
7.3.9 Organizování a koordinování
7.3.10 Rozhodování
Doporučená literatura

8 Rozhovor
8.1 Příprava na interview
8.2 Vlastní průběh interview
8.3 Dialog jako specifická forma rozhovoru
8.4 Přijímací pohovory
8.4.1 Příprava manažera na přijímací pohovor
8.4.2 Vlastní pohovor
8.4.3 Aktivity manažera po pohovoru
8.4.4 Jak se ucházet o zaměstnání a jak se připravovat jako uchazeč
8.5 Hodnoticí pohovory
Doporučená literatura

9 Přesvědčování a vyjednávání
9.1 Přesvědčování
9.1.1 Věrohodnost a důvěryhodnost
9.1.2 Jak přesvědčovat
9.1.3 Racionální přesvědčování
9.1.4 Emocionální a motivační přesvědčování
9.1.5 Paradoxní způsoby ovlivňování
9.2 Vyjednávání
Doporučená literatura

10 Prezentace
10.1 Příprava prezentace
10.1.1 Rozhodnutí o účelu a tématu prezentace
10.1.2 Sbírání podkladů
10.1.3 Posouzení psychologické stránky prezentace
10.1.4 Nácvik prezentace
10.2 Vlastní provedení projevu
10.2.1 Organizování projevu
10.2.2 Spontánní prezentace bez přípravy
10.2.3 Přednes z psaného textu
10.2.4 Přednes zpaměti
10.2.5 Improvizovaný přednes
10.2.6 Neverbální a paralingvistické složky přednesu
10.2.7 Audiovizuální pomůcky
Doporučená literatura

11 Skupinová komunikace a týmová práce
11.1 Vývoj skupiny
11.1.1 Faktory ovlivňující skupinový vývoj
11.2 Struktura skupiny
11.2.1 Úloha rolí ve skupinové komunikaci
11.2.2 Skupinová koheze a skupinové myšlení
11.3 Spory ve skupinách a spory mezi skupinami
11.4 Pracovní týmy
11.4.1 Druhy týmů
11.4.2 Týmové role
11.4.3 Jak vytvářet efektivní tým
Doporučená literatura

12 Pracovní porady
12.1 Jak prezentovat návrhy ke změnám, aby byly přijaty
12.2 Roční valná hromada
Doporučená literatura

13 Problémová komunikace
13.1.1 Agresivita
13.1.2 Pasivita
13.1.3 Manipulační chování
13.1.4 Pesimismus
13.1.5 Užívání a zneužívání síly a moci
13.2 Kritika
13.3 Konflikty
13.4 Diskriminace, harasment a mobbing
13.5 Rasismus a xenofobie
13.6 Nezdravá komunikace
Doporučená literatura

14 Písemná forma komunikace
14.1 Psaní dopisů
14.1.1 Firemní dopisy
14.1.2 Osobní dopisy
14.2 Psaní obchodního návrhu
14.3 Psaní zpráv
14.3.1 Výroční zpráva
14.3.2 Negativní zpráva
14.3.3 Finanční zpráva
14.4 Obchodní návrh
14.5 Vývěsky a nástěnky
14.6 Inzerát
14.7 Podnikové noviny a časopisy
14.8 Použití grafických prvků v písemné komunikaci
14.8.1 Druhy grafických vyobrazení
Doporučená literatura

15 Telefonování
15.1 Faxování
15.2 Telefonické porady a konference
Doporučená literatura

16 Masmediální komunikace
16.1 Druhy médií
16.1.1 Noviny a časopisy
16.1.2 Rozhlas
16.1.3 Televize
16.1.4 Knihy
16.1.5 Film
16.1.6 Marketingová komunikace, reklama a public relation
16.1.7 Elektronická a telematická média
16.2 Jak jednat s médii
16.3 Novinářská etika
Doporučená literatura

17 Mezikulturní komunikace
17.1 Co je to kultura
17.1.1 Co tvoří kulturu, jaké jsou její součásti
17.1.2 Neverbální projevy v různých kulturách
17.1.3 Verbální komunikace
17.1.4 Chování a stylizované projevy v interakci
17.2 Jak se chovat v jiné kultuře
17.3 Jednání s hosty ze zahraničí
17.4 Řízení lidí v nadnárodních organizacích
17.4.1 Vliv národní kultury na firmy
17.4.2 Transformace poznatků a řízení v mezinárodních podmínkách
17.4.3 Personální strategie a kultura národa
Doporučená literatura

18 Komunikační audit a sociální výcvik
18.1 Komunikační audit
Doporučená literatura

Použitá literatura

Věcný rejstřík

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.26MB | 3.26MB | 0MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Komunikační dovednosti v praxi
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

ePub

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.26 MB | 3.26 MB | 0 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Komunikační dovednosti v praxi

2., doplněné a přepracované vydání

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  329 
Ihned ke stažení
i: 15830 n: 24780702r: 4991
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 4991
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Aplikované formy komunikačních dovedností v konkrétních pracovních činnostech manažera jsou více a více součástí jeho práce. Uplatňují se při výběrových pohovorech, hodnoticích pohovorech, vedení pracovních porad, telefonování, písemné komunikaci v podobě různých zpráv apod. To vše jsou situace, v nichž se komunikuje a kde jsou stanovena určitá pravidla, která je třeba zvládnout. A právě proto přichází na trh nové, přepracované a doplněné vydání úspěšné knihy Komunikační dovednosti v praxi. Publikaci ocení nejen manažeři, podnikatelé a ekonomové, ale i studenti příslušných oborů. Vedle popisu základních funkcí a charakteristiky komunikace a komunikačních forem zachycuje problematiku osobnosti člověka, jeho Já v komunikačním kontextu, sociální vnímání a naslouchání. Nezapomíná však ani na praxi a věnuje kapitoly jak sebeprezentaci, vystupování před publikem, skupinové komunikaci a týmové práci, tak přijímacím a hodnoticím pohovorům a komunikačnímu výcviku.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Komunikační dovednosti v praxi

Předmluva ke druhému vydání knihy

Předmluva k prvnímu vydání knihy

1 Vymezení základních pojmů
1.1 Historické a perspektivní v komunikaci
1.2 Definice pojmu komunikace
1.3 Charakteristika komunikace
1.3.1 Funkce komunikace
1.3.2 Komunikace je proces
1.3.3 Součásti komunikačního procesu
1.3.4 Komunikace je dvousměrná aktivita
1.3.5 Intencionalita komunikace
1.3.6 Komunikace je symbolická, ale v představách lidí je názorná
1.3.7 Komunikace je srozumitelná
1.3.8 Komunikace je nepřetržitá
1.4 Druhy komunikace
1.5 Bariéry komunikace
1.5.1 Interní bariéry
1.5.2 Externí bariéry
1.6 Vybrané komunikační teorie
1.6.1 Transakční analýza
1.6.2 Pragmatická systémová Watzlawickova komunikační teorie
1.6.3 Rogersova teorie komunikace
1.6.4 Teorie neurolingvistického programování
1.6.5 Teorie TCI - tematicky centralizovaný interakční systém
Doporučená literatura

2 Osobnost člověka a jeho Já v komunikaci
Doporučená literatura

3 Sociální vnímání
3.1 Selektivnost vjemů
3.1.1 Poznávací a vztahová schémata
3.1.2 Přisuzování příčin
3.2 Postoje a přesvědčení
3.3 Přitažlivost a odpudivost
3.4 Řízení dojmu
3.5 Důvěryhodnost
3.6 Stereotypy
3.7 Chyby a nedostatky ve vnímání
3.7.1 "Haló efektt" a efekt posledního dojmu
3.7.2 Projekce
3.7.3 Sebeuspokojující proroctví
3.7.4 Mezikulturní nevnímavost
3.7.5 Efekt svatozáře
3.7.6 Centrismus
3.7.7 Chyba kontrastu
3.7.8 Desirabilita
3.7.9 Kategorizace
3.7.10 Favoritismus
3.7.11 Efekt sympatie, respektive antipatie
3.7.12 Sériový efekt
3.7.13 Efekt mírnosti
3.7.14 Chyba blízkosti
3.7.15 Předsudky
3.7.16 Předčasná generalizace a dialela
Doporučená literatura

4 Interpersonální vztahy
4.1 Evalvace a devalvace
4.2 Analýza a hodnocení vztahů
4.3 Vytváření a zlepšování vztahů, pacing
4.3.1 Metody vytváření vztahu
4.4 Asertivita
Doporučená literatura

5 Poslouchání a naslouchání
5.1 Způsoby poslouchání
5.1.1 Aktivní poslouchání
5.1.2 Kritické poslouchání
5.1.3 Reflektivní a empatické naslouchání
5.1.4 Poslouchání pro pobavení
5.1.5 Poslouchání pro informace
5.2 Porozumění a interpretační chyby
Doporučená literatura

6 Verbální a neverbální komunikování
6.1 Verbální komunikace
6.1.1 Jazykové prostředí
6.1.2 Jazykový styl
6.2 Paralingvistické aspekty verbálního projevu
6.2.1 Hlasitost verbálního projevu
6.2.2 Výška tónu řeči
6.2.3 Rychlost verbálního projevu
6.2.4 Objem řeči
6.2.5 Plynulost řeči, pomlky, frázování
6.2.6 Barva hlasu a emoční náboj
6.2.7 Kvalita řeči
6.2.8 Slovní vata
6.2.9 Chyby v řeči
6.3 Neverbální komunikace
6.3.1 Mimika
6.3.2 Gestika
6.3.3 Posturika
6.3.4 Kinezika
6.3.5 Pohledy
6.3.6 Proxemika
6.3.7 Osobní teritorium
6.3.8 Haptika
6.3.9 Chronemika
6.3.10 Neurovegetativní reakce
6.3.11 Rekvizitové prostředky a celkový image
6.3.12 Prostředí
6.3.13 Sdělování činy
Doporučená literatura

7 Komunikační prostředí firmy
7.1 Komunikační kanály v podniku
7.2 Komunikace s veřejností
7.3 Komunikace manažera
7.3.1 Řízení a styly jednání
7.3.2 Informování
7.3.3 Vysvětlování
7.3.4 Přikazování
7.3.5 Přesvědčování
7.3.6 Motivování
7.3.7 Kontrolování a monitorování
7.3.8 Kritizování a přijímání kritiky
7.3.9 Organizování a koordinování
7.3.10 Rozhodování
Doporučená literatura

8 Rozhovor
8.1 Příprava na interview
8.2 Vlastní průběh interview
8.3 Dialog jako specifická forma rozhovoru
8.4 Přijímací pohovory
8.4.1 Příprava manažera na přijímací pohovor
8.4.2 Vlastní pohovor
8.4.3 Aktivity manažera po pohovoru
8.4.4 Jak se ucházet o zaměstnání a jak se připravovat jako uchazeč
8.5 Hodnoticí pohovory
Doporučená literatura

9 Přesvědčování a vyjednávání
9.1 Přesvědčování
9.1.1 Věrohodnost a důvěryhodnost
9.1.2 Jak přesvědčovat
9.1.3 Racionální přesvědčování
9.1.4 Emocionální a motivační přesvědčování
9.1.5 Paradoxní způsoby ovlivňování
9.2 Vyjednávání
Doporučená literatura

10 Prezentace
10.1 Příprava prezentace
10.1.1 Rozhodnutí o účelu a tématu prezentace
10.1.2 Sbírání podkladů
10.1.3 Posouzení psychologické stránky prezentace
10.1.4 Nácvik prezentace
10.2 Vlastní provedení projevu
10.2.1 Organizování projevu
10.2.2 Spontánní prezentace bez přípravy
10.2.3 Přednes z psaného textu
10.2.4 Přednes zpaměti
10.2.5 Improvizovaný přednes
10.2.6 Neverbální a paralingvistické složky přednesu
10.2.7 Audiovizuální pomůcky
Doporučená literatura

11 Skupinová komunikace a týmová práce
11.1 Vývoj skupiny
11.1.1 Faktory ovlivňující skupinový vývoj
11.2 Struktura skupiny
11.2.1 Úloha rolí ve skupinové komunikaci
11.2.2 Skupinová koheze a skupinové myšlení
11.3 Spory ve skupinách a spory mezi skupinami
11.4 Pracovní týmy
11.4.1 Druhy týmů
11.4.2 Týmové role
11.4.3 Jak vytvářet efektivní tým
Doporučená literatura

12 Pracovní porady
12.1 Jak prezentovat návrhy ke změnám, aby byly přijaty
12.2 Roční valná hromada
Doporučená literatura

13 Problémová komunikace
13.1.1 Agresivita
13.1.2 Pasivita
13.1.3 Manipulační chování
13.1.4 Pesimismus
13.1.5 Užívání a zneužívání síly a moci
13.2 Kritika
13.3 Konflikty
13.4 Diskriminace, harasment a mobbing
13.5 Rasismus a xenofobie
13.6 Nezdravá komunikace
Doporučená literatura

14 Písemná forma komunikace
14.1 Psaní dopisů
14.1.1 Firemní dopisy
14.1.2 Osobní dopisy
14.2 Psaní obchodního návrhu
14.3 Psaní zpráv
14.3.1 Výroční zpráva
14.3.2 Negativní zpráva
14.3.3 Finanční zpráva
14.4 Obchodní návrh
14.5 Vývěsky a nástěnky
14.6 Inzerát
14.7 Podnikové noviny a časopisy
14.8 Použití grafických prvků v písemné komunikaci
14.8.1 Druhy grafických vyobrazení
Doporučená literatura

15 Telefonování
15.1 Faxování
15.2 Telefonické porady a konference
Doporučená literatura

16 Masmediální komunikace
16.1 Druhy médií
16.1.1 Noviny a časopisy
16.1.2 Rozhlas
16.1.3 Televize
16.1.4 Knihy
16.1.5 Film
16.1.6 Marketingová komunikace, reklama a public relation
16.1.7 Elektronická a telematická média
16.2 Jak jednat s médii
16.3 Novinářská etika
Doporučená literatura

17 Mezikulturní komunikace
17.1 Co je to kultura
17.1.1 Co tvoří kulturu, jaké jsou její součásti
17.1.2 Neverbální projevy v různých kulturách
17.1.3 Verbální komunikace
17.1.4 Chování a stylizované projevy v interakci
17.2 Jak se chovat v jiné kultuře
17.3 Jednání s hosty ze zahraničí
17.4 Řízení lidí v nadnárodních organizacích
17.4.1 Vliv národní kultury na firmy
17.4.2 Transformace poznatků a řízení v mezinárodních podmínkách
17.4.3 Personální strategie a kultura národa
Doporučená literatura

18 Komunikační audit a sociální výcvik
18.1 Komunikační audit
Doporučená literatura

Použitá literatura

Věcný rejstřík

O Autorovi

Mikuláštík Milan
Doc. PhDr. Milan Mikulaštík, CSc. se věnoval problematice tvořivosti v pracovním procesu u manažerů i u jejich podřízených. Hledání možností, jak využít potenciál pracovníků, jak jej rozvíjet a jaké vytvářet podmínky v pracovním prostředí. Dále se zabýval interpersonální komunikací v řízení, což bylo i součástí přednáškové činnosti na fakultě a současně i v podnicích regionu. Oběma problematikám se věnoval i ve výzkumné činnosti.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 390 
E-kniha 351 
Tištěná 365 
E-kniha 329 
Tištěná 594 
E-kniha 535 
Tištěná 594 
E-kniha 535 
Tištěná 356 
E-kniha 320 
Tištěná 424 
E-kniha 382 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.