0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Krizová komunikace

a komunikace rizika
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5207
E-kniha
PDF
183 -20 %
Ihned ke stažení
i: 16085 n: 24768885r: 5207
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Psychologie mimořádných událostí je relativně mladou aplikační oblastí psychologie, která má jako svůj předmět zájmu člověka, skupiny a populace v situacích krizí, katastrof a hromadných neštěstí. Přinášíme vám proto jedinečnou publikaci, věnovanou všem odborníkům v oblasti pomáhajících profesí a zaměřenou právě na krizovou komunikaci. Renomovaný český autor, PhDr. Štěpán Vymětal zpracovává základní teoretická východiska krizové komunikace a postihuje hlavní trendy v jejich praktickém využití v oblasti krizového řízení. Usiluje o postižení hlavních psychologických modelů krizové komunikace, které dlouhodobě ovlivňují tvorbu praktických vodítek pro komunikaci v bezpečnostní oblasti. Přibližuje například teorii vnímání rizika, teorii negativní dominance, teorii mentálního ohlušení a teorii ovlivnění důvěry. Zaměřuje se na potřeby a reagování lidí zasažených mimořádnou událostí, přičemž zohledňuje aktuální trendy v této oblasti.

Z obsahu knihy Krizová komunikace

Úvod

1. Teoretická část
1.1 Vymezení pojmů
1.2 Vývoj krizové komunikace
1.2.1 Vývoj v posledních 30 letech
1.2.2 Aktuální trendy a nové výzvy v krizové komunikaci
1.3 Média v krizové komunikaci
1.3.1 Možnosti médií a jejich potřeby
1.3.2 Mediální spouštěče
1.3.3 Limity na straně médií
1.3.4 Výzkum mediálního působení
1.4 Teoretické modely krizové komunikace
1.4.1 Teorie vnímání rizika
1.4.2 Teorie negativní dominance
1.4.3 Teorie mentálního ohlušení
1.4.4 Teorie ovlivnění důvěry
1.4.5 Teorie sociální amplifikace rizika
1.4.6 Interaktivní model komunikace rizika
1.5 Multidimenzionální pojetí rizika
1.5.1 Riziko jako multidimenzionální pojem
1.5.2 Aspekty vnímání rizika
1.5.3 Aspekty postoje k riziku
1.5.4 Aspekty komunikace rizika
1.5.5 Aspekty řízení rizika
1.6 Potřeby a reakce lidí zasažených mimořádnou událostí
1.6.1 Lhostejnost, znepokojení, panika
1.6.2 Popření
1.6.3 Přílišné uklidňování
1.6.4 Bdělost, zvýšená bdělost, podezřívavost
1.6.5 Empatie, útrapy, smutek a deprese
1.6.6 Zloba a vztek
1.6.7 Vina
1.6.8 Odolnost
1.6.9 Emoce u profesionálů
1.7 Podstata a zásady psychosociální pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostíá
1.8 Komunikace s lidmi zasaženými mimořádnou událostí
1.8.1 Pravidlo optimální komunikace
1.8.2 Empatie, uznání a aktivní naslouchání
1.8.3 Možnosti svépomoci
1.8.4 Komunikační zlozvyky
1.8.5 Základní doporučení
1.8.6 Vhodné a nevhodné výroky
1.9 Interkulturní aspekty krizové komunikace
1.9.1 Severní Amerika, západní Evropa
1.9.2 Jižní Amerika
1.9.3 Jihovýchodní Asie, Japonsko, Čína
1.9.4 Západní Afrika
1.9.5 Židé
1.9.6 Muslimové
1.9.7 Hinduisté
1.9.8 Specifické křesťanské církve a hnutí působící v ČR
1.10 Stres a psychohygiena
1.10.1 Stresory
1.10.2 Stres a výkon
1.10.3 Syndrom vyhoření
1.10.4 Zvládání stresu
1.10.5 Ochrana (psychického) zdraví pracovníků

2. Praktické postupy v krizové komunikaci
2.1 Sdělení
2.2 Sdělující osoba (mluvčí)
2.3 Média
2.3.1 Prostředky krizové komunikace
2.3.2 Společná setkání s veřejností
2.3.3 Masové sdělovací prostředky
2.3.4 Úskalí v komunikaci s médii
2.3.5 Plán krizové komunikace a mapy sdělení
2.4 Zapojení komunity
2.5 Sedm kroků v krizové komunikaci s médii

3. Krizová komunikace ve vybraných oblastech
3.1 Specifika krizové komunikace v bezpečnostních sborech
3.1.1 Příklady bezpečnostních sborů v rezortu ministerstva vnitra
3.1.2 Krizové vyjednávání
3.2 Specifika krizové komunikace ve zdravotnictví
3.2.1 Kontext nových zdravotních a civilizačních rizik
3.2.2 Příprava na krizovou komunikaci u zdravotnické záchranné služby

Závěr

Příloha: 77 nejčastějších otázek, které novináři pokládají při mimořádné události

Příloha: Vodítka pro tvorbu letáku v přípravě na mimořádné události a pro jejich zvládání

Zkratky

Literatura

Příručka a vodítka pro krizovou komunikaci

Související webové odkazy

Věcný rejstřík

Jmenný rejstřík

O autorovi

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.2MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Krizová komunikace
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 1.2MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Krizová komunikace

a komunikace rizika
Psychologie mimořádných událostí je relativně mladou aplikační oblastí psychologie, která má jako svůj předmět zájmu člověka, skupiny a populace v situacích krizí, katastrof a hromadných neštěstí. Přinášíme vám proto jedinečnou publikaci, věnovanou všem odborníkům v oblasti pomáhajících profesí a zaměřenou právě na krizovou komunikaci. Renomovaný český autor, PhDr. Štěpán Vymětal zpracovává základní teoretická východiska krizové komunikace a postihuje hlavní trendy v jejich praktickém využití v oblasti krizového řízení. Usiluje o postižení hlavních psychologických modelů krizové komunikace, které dlouhodobě ovlivňují tvorbu praktických vodítek pro komunikaci v bezpečnostní oblasti. Přibližuje například teorii vnímání rizika, teorii negativní dominance, teorii mentálního ohlušení a teorii ovlivnění důvěry. Zaměřuje se na potřeby a reagování lidí zasažených mimořádnou událostí, přičemž zohledňuje aktuální trendy v této oblasti.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodánr: 5207
E-kniha
PDF
183 -20 %
Ihned ke stažení
i: 16085 n: 24768885r: 5207

Z obsahu knihy Krizová komunikace

Úvod

1. Teoretická část
1.1 Vymezení pojmů
1.2 Vývoj krizové komunikace
1.2.1 Vývoj v posledních 30 letech
1.2.2 Aktuální trendy a nové výzvy v krizové komunikaci
1.3 Média v krizové komunikaci
1.3.1 Možnosti médií a jejich potřeby
1.3.2 Mediální spouštěče
1.3.3 Limity na straně médií
1.3.4 Výzkum mediálního působení
1.4 Teoretické modely krizové komunikace
1.4.1 Teorie vnímání rizika
1.4.2 Teorie negativní dominance
1.4.3 Teorie mentálního ohlušení
1.4.4 Teorie ovlivnění důvěry
1.4.5 Teorie sociální amplifikace rizika
1.4.6 Interaktivní model komunikace rizika
1.5 Multidimenzionální pojetí rizika
1.5.1 Riziko jako multidimenzionální pojem
1.5.2 Aspekty vnímání rizika
1.5.3 Aspekty postoje k riziku
1.5.4 Aspekty komunikace rizika
1.5.5 Aspekty řízení rizika
1.6 Potřeby a reakce lidí zasažených mimořádnou událostí
1.6.1 Lhostejnost, znepokojení, panika
1.6.2 Popření
1.6.3 Přílišné uklidňování
1.6.4 Bdělost, zvýšená bdělost, podezřívavost
1.6.5 Empatie, útrapy, smutek a deprese
1.6.6 Zloba a vztek
1.6.7 Vina
1.6.8 Odolnost
1.6.9 Emoce u profesionálů
1.7 Podstata a zásady psychosociální pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostíá
1.8 Komunikace s lidmi zasaženými mimořádnou událostí
1.8.1 Pravidlo optimální komunikace
1.8.2 Empatie, uznání a aktivní naslouchání
1.8.3 Možnosti svépomoci
1.8.4 Komunikační zlozvyky
1.8.5 Základní doporučení
1.8.6 Vhodné a nevhodné výroky
1.9 Interkulturní aspekty krizové komunikace
1.9.1 Severní Amerika, západní Evropa
1.9.2 Jižní Amerika
1.9.3 Jihovýchodní Asie, Japonsko, Čína
1.9.4 Západní Afrika
1.9.5 Židé
1.9.6 Muslimové
1.9.7 Hinduisté
1.9.8 Specifické křesťanské církve a hnutí působící v ČR
1.10 Stres a psychohygiena
1.10.1 Stresory
1.10.2 Stres a výkon
1.10.3 Syndrom vyhoření
1.10.4 Zvládání stresu
1.10.5 Ochrana (psychického) zdraví pracovníků

2. Praktické postupy v krizové komunikaci
2.1 Sdělení
2.2 Sdělující osoba (mluvčí)
2.3 Média
2.3.1 Prostředky krizové komunikace
2.3.2 Společná setkání s veřejností
2.3.3 Masové sdělovací prostředky
2.3.4 Úskalí v komunikaci s médii
2.3.5 Plán krizové komunikace a mapy sdělení
2.4 Zapojení komunity
2.5 Sedm kroků v krizové komunikaci s médii

3. Krizová komunikace ve vybraných oblastech
3.1 Specifika krizové komunikace v bezpečnostních sborech
3.1.1 Příklady bezpečnostních sborů v rezortu ministerstva vnitra
3.1.2 Krizové vyjednávání
3.2 Specifika krizové komunikace ve zdravotnictví
3.2.1 Kontext nových zdravotních a civilizačních rizik
3.2.2 Příprava na krizovou komunikaci u zdravotnické záchranné služby

Závěr

Příloha: 77 nejčastějších otázek, které novináři pokládají při mimořádné události

Příloha: Vodítka pro tvorbu letáku v přípravě na mimořádné události a pro jejich zvládání

Zkratky

Literatura

Příručka a vodítka pro krizovou komunikaci

Související webové odkazy

Věcný rejstřík

Jmenný rejstřík

O autorovi

O Autorovi

Vymětal Štěpán

Psycholog se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení. Vede psychologické pracoviště Ministerstva vnitra, je koordinátorem posttraumatického intervenčního týmu Policie ČR. V oblastech přípravy pracovníků a řešení následků mimořádných událostí externě spolupracuje s ČSA a s Ministerstvem zahraničních věcí. Na katedře psychologie FF UK vyučuje předmět „Psychologie krizí a katastrof“. Spolupracuje s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT při přípravě studijních programů v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení a plánování. Je členem psychosociální pracovní skupiny Světové asociace pro urgentní medicínu a medicínu katastrof. Podílí se na různých mezinárodních projektech v oblasti bezpečnostního výzkumu. Má praktické zkušenosti s prací s lidmi zasaženými katastrofami a terorizmem.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 199
E-kniha 292 -20 %
Tištěná 149
E-kniha 224 -20 %
E-kniha 108 -20 %
Tištěná 279
E-kniha 190 -20 %

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace