0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Manažerské účetnictví a controlling

- 25 % z DMOC
Manažerské účetnictví a controlling
-25 %
Sleva končí za
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
314  236  -25 %
Ihned ke stažení
i: 19640 n: 24779881r: 7121
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 7121
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Kniha vznikla na základě mnohaletých zkušeností autora získaných při řešení mnoha ekonomických problémů v podnikové praxi a z výuky vnitropodnikového a manažerského účetnictví a controllingu. Popisuje základní přístupy k tvorbě vnitropodnikových informačních systémů a nevyhýbá se kritickému pohledu na současnou právní úpravu. Je tak velmi dobrým informačním zdrojem, kde čtenář na jednom místě nalezne informace, které by jinak musel čerpat z řady různých zdrojů. Proto ji lze doporučit jak běžným uživatelům, tak i odborníkům, kteří se danou oblastí zabývají profesionálně. Prospěje také studentům ekonomických oborů, protože správně koncipovat systém vnitropodnikového ekonomického řízení je naprostou nezbytností a čím dříve a lépe se jí člověk naučí, tím lépe bude zvládat tento celoživotní úkol.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Manažerské účetnictví a controlling

1 Manažerský přístup k účetnictví podniku
1.1 Finanční a vnitropodnikové účetnictví
1.2 Problém časové a věcné shody nákladů a výnosů a jeho řešení
1.3 Vliv na hospodářské ukazatele
1.4 Oceňování nerealizované produkce
1.5 Členění nákladů a výnosů
1.6 Členění hospodářského výsledku
1.7 Organizační dekompozice podniku
1.8 Ekonomická dekompozice podniku
1.9 Plánování a rozpočetnictví
1.10 Předběžná a výsledná kalkulace
1.11 Vnitropodnikové ceny
1.12 Odpovědnostně orientované účetnictví
1.13 Použití symbologramů pro účetní schémata
2 Typová řešení základního modelu podniku
2.1 Kritéria pro zavedení jedno- nebo dvouokruhového účetnictví
2.2 Charakteristika jednookruhové účetní soustavy
2.3 Účtování v jednookruhové účetní soustavě
2.4 Nedokončená výroba v jednookruhové soustavě
2.5 Charakteristika dvouokruhové účetní soustavy
2.6 Účtování v dvouokruhové účetní soustavě
2.7 Účtování příkladu ve dvouokruhové účetní soustavě
2.8 Změny v ocenění výrobků
2.9 Oceňování v předem stanovených nebo skutečných nákladech
2.10 Výroba více výrobků
2.11 Nedokončená výroba v dvouokruhové soustavě
2.12 Výkonově orientované účetnictví
3 Růst podniku a přibývání činností
3.1 Rozpad na další střediska
3.1.1 Středisko zásobování
3.1.2 Středisko autodopravy
3.1.3 Středisko výzkumu a vývoje
3.2 Stupňová výroba
3.3 Stupňová výroba ve více výrobních stupních
4 Komplexní řešení modelového příkladu
4.1 Charakteristika podniku - společnost Plastol
4.2 Organizační struktura
4.3 Ekonomická struktura
4.4 Plány, rozpočty a kalkulace podnikových činností
4.4.1 Plán prodeje a rozpočty zásob a práce
4.4.2 Rozpočet výroby, materiálu a zásob hotových výrobků
4.4.3 Rozpočet spotřeby přímé práce a mezd
4.4.4 Rozpočet výrobní režie
4.4.5 Kalkulace vnitropodnikové ceny výrobků
4.4.6 Rozpočty výrobních a režijních útvarů
4.4.7 Celkový roční rozpočet
4.4.8 Ostatní rozpočty
4.5 Účtování hospodářských středisek a jejich výsledky
4.5.1 Účtování nákladů a výnosů hospodářských středisek
4.5.2 Zavedení dvouokruhové účetní soustavy
4.5.3 Struktura vnitřního účetního okruhu
4.5.4 Schéma účtování
4.5.5 Příklad v jednookruhové účetní soustavě
5 Účtování stupňové výroby
5.1 Fázová a stupňová výroba
5.1.1 Kombinace fázové a stupňové výroby
5.2 Srovnání kalkulačních metod
5.2.1 Výsledná kalkulace
5.2.2 Kombinace stupňové a fázové výroby
5.2.3 Stupňová výroba s prodejem polotovarů
6 Zakázková výroba
6.1 Základní dokumentace v zakázkové výrobě
6.2 Základní postupy při řešení zakázkové výroby
6.3 Výpočet skutečných přirážek v zakázkové výrobě
6.3.1 Kalkulace přirážková a kalkulace sazbou za jednotku výkonu
6.4 Kombinace hromadné a zakázkové výroby
6.5 Software pro zakázkovou výrobu
6.5.1 Kritika současného stavu v podnicích
6.5.2 Poznámky k zakázkové výrobě - metody řešení jednotlivých zakázek
6.5.3 Evidence nákladů v zakázkové metodě
6.5.4 Výsledná kalkulace v zakázkové metodě
6.5.5 Negativní znaky zakázkové metody
6.6 Normová metoda evidence a kalkulace vlastních nákladů
7 Komplexní řešení modelového příkladu na zakázkovou výrobu
7.1 Charakteristika podniku – společnost Intex
7.2 Cenové kalkulace zakázek
7.3 Sborníkování zakázek
7.4 Převedení zakázek do finančního účetnictví
8 Odchylky nákladů
8.1.1 Odchylky jako nástroj řízení
8.2 Odchylky jednicových nákladů
8.2.1 Odchylky množstevní a cenové
8.2.2 Výpočet materiálových odchylek
8.2.3 Výpočet mzdových odchylek
8.2.4 Výpočet odchylek v tržbách
8.2.5 Účtování odchylek
8.3 Odchylky režijních nákladů
8.4 Určení průběhu režijních nákladů pomocí variátoru
8.5 Uplatnění rozdílových metod při kontrole hospodárnosti režijních nákladů
8.6 Odchylky režijních nákladů
9 Optimalizace sortimentu a citlivost parametrů
9.1 Základní schéma pro optimalizaci sortimentu
9.2 Citlivost parametrů
9.2.1.1 Citlivost parametru Q (produkce)
9.2.1.2 Citlivost parametru p (cena)
9.2.1.3 Citlivost parametru v (jednotkové VN)
9.2.1.4 Citlivost parametru F
10 Controlling v teorii
10.1 Vnější problémy controllingu
10.1.1 Česká účetní legislativa a controlling
10.1.1.1 Účtování zásob
10.1.1.2 Skutečná versus plánovaná cena
10.1.1.3 Oceňování výrobků
10.1.1.4 Zásoby a IAS
10.1.1.5 Zásadní rozdíly mezi ČÚS č. 15 - Zásoby a IAS č. 2 - Zásoby
10.1.1.6 Reforma účetnictví v devadesátých letech a harmonizace účetnictví
10.2 Vnitřní problémy controllingu
10.2.1 Současný stav vnitropodnikového řízení
10.2.2 Pojetí controllingu
10.2.2.1 Controlling – neurčitý pojem
10.2.2.2 Co může být považováno za controlling
10.2.2.3 Controlling v širším a užším pojetí
10.2.2.4 Marže jako základní veličina pro řízení
10.3 Nákladový controlling – jedna z větví controllingu
10.4 Odvození základního výpočetního modelu
10.4.1 Základní přístupy
10.4.2 Rozpad fixních nákladů na dvě úrovně
10.4.3 Přiřazování zisku
10.4.4 Procesy cenové tvorby
10.5 Zjednodušený příklad controllingu
11 Controlling v praxi
11.1 Cíle, úkoly a poslání nákladového controllingu v systému plánování
11.2 Kleinebeckelovo obecné schéma systému plánování a místo NC v tomto systému
11.3 Dopad nákladového controllingu do řízení podniku
11.4 Kleinebeckelovo schéma - sloupec nazvaný „Dílčí plány v podniku“
11.4.1 Dílčí plány
11.5 Kleinebeckelovo schéma - sloupec nazvaný „Nákladový controlling“
11.5.1 Zpřesnění názvosloví, zkratky a definice
11.5.2 Modifikace základního schématu pro odvození matematického modelu nákladového controllingu
11.5.3 Odvození matematického modelu nákladového controllingu
11.6 Variabilní náklady a zvláštní jednicové náklady
11.6.1 Definice variabilních nákladů a jejich dělení
11.6.1.1 Materiálová kalkulace
11.6.1.2 Mzdová kalkulace
11.7 Zvláštní jednicové náklady, teorie vztažných základen, výkonové náklady
11.7.1 Definice zvláštních jednicových nákladů
11.8 Vztažné základny obecně
11.8.1 Postup při stanovení vztažných základen
11.8.2 Využití vztažných základen
11.9 Fixní náklady I
11.10 Fixní náklady II
12 Rozvedení principů nákladového controllingu
12.1 Princip odpovědnostních okruhů
12.2 Princip místa a příčiny vzniku nákladů
12.3 Typy středisek a práce s nimi v nákladovém controllingu
12.4 Typy nákladových účtů a práce s nimi v nákladovém controllingu
12.5 Odsouhlasovací můstek
12.6 Druhá informační rovina controllingového výkaznictví
12.7 Strukturalizace účtů 5 a 6 třídy účtové osnovy dle české legislativy
12.7.1.1 Nákladové účty
12.7.1.2 Výnosové účty
12.7.1.3 Zatřídění účtů v konkrétním podniku
12.8 Metody oceňování a jejich dopad na nákladový controlling
12.8.1 Typy nákladových účtů a práce s nimi v nákladovém controllingu
12.8.2 Odsouhlasovací můstek
12.9 Strukturalizace organizačních a ekonomických oblastí podniku
12.9.1 Druhá rovina výkaznictví
12.9.2 Strukturalizace organizační ve vazbě na systém plánování
12.10 Controllingový výkaz
13 Proces cenové kalkulace
13.1.1.1 Výpočet fixních nákladů
13.1.1.2 Rozvržení normohodin
13.1.1.3 Rozvržení fixníxh nákladů II
13.1.1.4 Rozvržení hospodářského výsledku
13.1.1.5 Konečná kalkulace výkonu
14 Cenové kalkulace, čtyři úrovně cen
14.1 Čtyři úrovně cen
14.2 Analýza a tvorba PÚH
14.2.1 Analýza PÚH a fixních nákladů - plán a vyhodnocení
14.2.2 Analýza tvorby PÚH za výrobek a segment trhu, její využití při řízení podniku a cenových jednáních.
14.2.3 Postavení controllingových pracovišť v organizační struktuře podniku
14.2.3.1 Schéma postavení controllingového pracoviště
14.2.4 Zavedení systému nákladového controllingu v podniku
14.3 Práce controllera
14.3.1.1 Osoba controllera
14.4 Úloha controllera v podniku
14.5 Sestavení plánu
14.6 Řízení podniku na základě tvorby PÚH a čerpání fixních nákladů
14.6.1 Odchylkové řízení
14.6.2 Nástroje pro aplikaci nákladového controllingu
15 Komplexní řešení modelového controllingového příkladu
Příloha
Literatura
Seznam příkladů, obrázků, tabulek a grafů
Anotace

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 4.23MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
- 25 % z DMOC i
DMOC = Doporučená maloobchodní cena
Manažerské účetnictví a controlling
-25 %
Sleva končí za
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 4.23 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Manažerské účetnictví a controlling

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
314  236  -25 %
Ihned ke stažení
i: 19640 n: 24779881r: 7121
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 7121
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Kniha vznikla na základě mnohaletých zkušeností autora získaných při řešení mnoha ekonomických problémů v podnikové praxi a z výuky vnitropodnikového a manažerského účetnictví a controllingu. Popisuje základní přístupy k tvorbě vnitropodnikových informačních systémů a nevyhýbá se kritickému pohledu na současnou právní úpravu. Je tak velmi dobrým informačním zdrojem, kde čtenář na jednom místě nalezne informace, které by jinak musel čerpat z řady různých zdrojů. Proto ji lze doporučit jak běžným uživatelům, tak i odborníkům, kteří se danou oblastí zabývají profesionálně. Prospěje také studentům ekonomických oborů, protože správně koncipovat systém vnitropodnikového ekonomického řízení je naprostou nezbytností a čím dříve a lépe se jí člověk naučí, tím lépe bude zvládat tento celoživotní úkol.

Sleva 25 % končí za:

Z obsahu knihy Manažerské účetnictví a controlling

1 Manažerský přístup k účetnictví podniku
1.1 Finanční a vnitropodnikové účetnictví
1.2 Problém časové a věcné shody nákladů a výnosů a jeho řešení
1.3 Vliv na hospodářské ukazatele
1.4 Oceňování nerealizované produkce
1.5 Členění nákladů a výnosů
1.6 Členění hospodářského výsledku
1.7 Organizační dekompozice podniku
1.8 Ekonomická dekompozice podniku
1.9 Plánování a rozpočetnictví
1.10 Předběžná a výsledná kalkulace
1.11 Vnitropodnikové ceny
1.12 Odpovědnostně orientované účetnictví
1.13 Použití symbologramů pro účetní schémata
2 Typová řešení základního modelu podniku
2.1 Kritéria pro zavedení jedno- nebo dvouokruhového účetnictví
2.2 Charakteristika jednookruhové účetní soustavy
2.3 Účtování v jednookruhové účetní soustavě
2.4 Nedokončená výroba v jednookruhové soustavě
2.5 Charakteristika dvouokruhové účetní soustavy
2.6 Účtování v dvouokruhové účetní soustavě
2.7 Účtování příkladu ve dvouokruhové účetní soustavě
2.8 Změny v ocenění výrobků
2.9 Oceňování v předem stanovených nebo skutečných nákladech
2.10 Výroba více výrobků
2.11 Nedokončená výroba v dvouokruhové soustavě
2.12 Výkonově orientované účetnictví
3 Růst podniku a přibývání činností
3.1 Rozpad na další střediska
3.1.1 Středisko zásobování
3.1.2 Středisko autodopravy
3.1.3 Středisko výzkumu a vývoje
3.2 Stupňová výroba
3.3 Stupňová výroba ve více výrobních stupních
4 Komplexní řešení modelového příkladu
4.1 Charakteristika podniku - společnost Plastol
4.2 Organizační struktura
4.3 Ekonomická struktura
4.4 Plány, rozpočty a kalkulace podnikových činností
4.4.1 Plán prodeje a rozpočty zásob a práce
4.4.2 Rozpočet výroby, materiálu a zásob hotových výrobků
4.4.3 Rozpočet spotřeby přímé práce a mezd
4.4.4 Rozpočet výrobní režie
4.4.5 Kalkulace vnitropodnikové ceny výrobků
4.4.6 Rozpočty výrobních a režijních útvarů
4.4.7 Celkový roční rozpočet
4.4.8 Ostatní rozpočty
4.5 Účtování hospodářských středisek a jejich výsledky
4.5.1 Účtování nákladů a výnosů hospodářských středisek
4.5.2 Zavedení dvouokruhové účetní soustavy
4.5.3 Struktura vnitřního účetního okruhu
4.5.4 Schéma účtování
4.5.5 Příklad v jednookruhové účetní soustavě
5 Účtování stupňové výroby
5.1 Fázová a stupňová výroba
5.1.1 Kombinace fázové a stupňové výroby
5.2 Srovnání kalkulačních metod
5.2.1 Výsledná kalkulace
5.2.2 Kombinace stupňové a fázové výroby
5.2.3 Stupňová výroba s prodejem polotovarů
6 Zakázková výroba
6.1 Základní dokumentace v zakázkové výrobě
6.2 Základní postupy při řešení zakázkové výroby
6.3 Výpočet skutečných přirážek v zakázkové výrobě
6.3.1 Kalkulace přirážková a kalkulace sazbou za jednotku výkonu
6.4 Kombinace hromadné a zakázkové výroby
6.5 Software pro zakázkovou výrobu
6.5.1 Kritika současného stavu v podnicích
6.5.2 Poznámky k zakázkové výrobě - metody řešení jednotlivých zakázek
6.5.3 Evidence nákladů v zakázkové metodě
6.5.4 Výsledná kalkulace v zakázkové metodě
6.5.5 Negativní znaky zakázkové metody
6.6 Normová metoda evidence a kalkulace vlastních nákladů
7 Komplexní řešení modelového příkladu na zakázkovou výrobu
7.1 Charakteristika podniku – společnost Intex
7.2 Cenové kalkulace zakázek
7.3 Sborníkování zakázek
7.4 Převedení zakázek do finančního účetnictví
8 Odchylky nákladů
8.1.1 Odchylky jako nástroj řízení
8.2 Odchylky jednicových nákladů
8.2.1 Odchylky množstevní a cenové
8.2.2 Výpočet materiálových odchylek
8.2.3 Výpočet mzdových odchylek
8.2.4 Výpočet odchylek v tržbách
8.2.5 Účtování odchylek
8.3 Odchylky režijních nákladů
8.4 Určení průběhu režijních nákladů pomocí variátoru
8.5 Uplatnění rozdílových metod při kontrole hospodárnosti režijních nákladů
8.6 Odchylky režijních nákladů
9 Optimalizace sortimentu a citlivost parametrů
9.1 Základní schéma pro optimalizaci sortimentu
9.2 Citlivost parametrů
9.2.1.1 Citlivost parametru Q (produkce)
9.2.1.2 Citlivost parametru p (cena)
9.2.1.3 Citlivost parametru v (jednotkové VN)
9.2.1.4 Citlivost parametru F
10 Controlling v teorii
10.1 Vnější problémy controllingu
10.1.1 Česká účetní legislativa a controlling
10.1.1.1 Účtování zásob
10.1.1.2 Skutečná versus plánovaná cena
10.1.1.3 Oceňování výrobků
10.1.1.4 Zásoby a IAS
10.1.1.5 Zásadní rozdíly mezi ČÚS č. 15 - Zásoby a IAS č. 2 - Zásoby
10.1.1.6 Reforma účetnictví v devadesátých letech a harmonizace účetnictví
10.2 Vnitřní problémy controllingu
10.2.1 Současný stav vnitropodnikového řízení
10.2.2 Pojetí controllingu
10.2.2.1 Controlling – neurčitý pojem
10.2.2.2 Co může být považováno za controlling
10.2.2.3 Controlling v širším a užším pojetí
10.2.2.4 Marže jako základní veličina pro řízení
10.3 Nákladový controlling – jedna z větví controllingu
10.4 Odvození základního výpočetního modelu
10.4.1 Základní přístupy
10.4.2 Rozpad fixních nákladů na dvě úrovně
10.4.3 Přiřazování zisku
10.4.4 Procesy cenové tvorby
10.5 Zjednodušený příklad controllingu
11 Controlling v praxi
11.1 Cíle, úkoly a poslání nákladového controllingu v systému plánování
11.2 Kleinebeckelovo obecné schéma systému plánování a místo NC v tomto systému
11.3 Dopad nákladového controllingu do řízení podniku
11.4 Kleinebeckelovo schéma - sloupec nazvaný „Dílčí plány v podniku“
11.4.1 Dílčí plány
11.5 Kleinebeckelovo schéma - sloupec nazvaný „Nákladový controlling“
11.5.1 Zpřesnění názvosloví, zkratky a definice
11.5.2 Modifikace základního schématu pro odvození matematického modelu nákladového controllingu
11.5.3 Odvození matematického modelu nákladového controllingu
11.6 Variabilní náklady a zvláštní jednicové náklady
11.6.1 Definice variabilních nákladů a jejich dělení
11.6.1.1 Materiálová kalkulace
11.6.1.2 Mzdová kalkulace
11.7 Zvláštní jednicové náklady, teorie vztažných základen, výkonové náklady
11.7.1 Definice zvláštních jednicových nákladů
11.8 Vztažné základny obecně
11.8.1 Postup při stanovení vztažných základen
11.8.2 Využití vztažných základen
11.9 Fixní náklady I
11.10 Fixní náklady II
12 Rozvedení principů nákladového controllingu
12.1 Princip odpovědnostních okruhů
12.2 Princip místa a příčiny vzniku nákladů
12.3 Typy středisek a práce s nimi v nákladovém controllingu
12.4 Typy nákladových účtů a práce s nimi v nákladovém controllingu
12.5 Odsouhlasovací můstek
12.6 Druhá informační rovina controllingového výkaznictví
12.7 Strukturalizace účtů 5 a 6 třídy účtové osnovy dle české legislativy
12.7.1.1 Nákladové účty
12.7.1.2 Výnosové účty
12.7.1.3 Zatřídění účtů v konkrétním podniku
12.8 Metody oceňování a jejich dopad na nákladový controlling
12.8.1 Typy nákladových účtů a práce s nimi v nákladovém controllingu
12.8.2 Odsouhlasovací můstek
12.9 Strukturalizace organizačních a ekonomických oblastí podniku
12.9.1 Druhá rovina výkaznictví
12.9.2 Strukturalizace organizační ve vazbě na systém plánování
12.10 Controllingový výkaz
13 Proces cenové kalkulace
13.1.1.1 Výpočet fixních nákladů
13.1.1.2 Rozvržení normohodin
13.1.1.3 Rozvržení fixníxh nákladů II
13.1.1.4 Rozvržení hospodářského výsledku
13.1.1.5 Konečná kalkulace výkonu
14 Cenové kalkulace, čtyři úrovně cen
14.1 Čtyři úrovně cen
14.2 Analýza a tvorba PÚH
14.2.1 Analýza PÚH a fixních nákladů - plán a vyhodnocení
14.2.2 Analýza tvorby PÚH za výrobek a segment trhu, její využití při řízení podniku a cenových jednáních.
14.2.3 Postavení controllingových pracovišť v organizační struktuře podniku
14.2.3.1 Schéma postavení controllingového pracoviště
14.2.4 Zavedení systému nákladového controllingu v podniku
14.3 Práce controllera
14.3.1.1 Osoba controllera
14.4 Úloha controllera v podniku
14.5 Sestavení plánu
14.6 Řízení podniku na základě tvorby PÚH a čerpání fixních nákladů
14.6.1 Odchylkové řízení
14.6.2 Nástroje pro aplikaci nákladového controllingu
15 Komplexní řešení modelového controllingového příkladu
Příloha
Literatura
Seznam příkladů, obrázků, tabulek a grafů
Anotace

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 247  -25 %
E-kniha 210  -25 %
Tištěná 254  -25 %
E-kniha 216  -25 %
Tištěná 299  -49 %
E-kniha 376  -25 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.