0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Marketing v cestovním ruchu

Jak uspět v domácí i světové konkurenci

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6072
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

V praktické a čtivé publikaci se dozvíte, jak aplikovat marketing v jednotlivých sektorech cestovního ruchu: v cestovních kancelářích a agenturách, v ubytovacích, stravovacích a dopravních službách i v turistických destinacích. Od principů marketingu a podnikatelských koncepcí, zvláštností marketingu služeb a neziskových organizací autorka pokračuje k podrobnějšímu výkladu jednotlivých kroků marketingového řízení a jeho informačního zajištění marketingovým informačním systémem. Zvláštní pozornost věnuje různým podobám marketingového mixu a jednotlivým nástrojům rozšířeného klasického marketingového mixu v oblasti služeb cestovního ruchu, kterými jsou produkt, cena, distribuce a místo prodeje, marketingová komunikace, tvorba balíčků služeb, tvorba programů, spolupráce, procesy a především lidé, kteří se na tvorbě a distribuci služeb podílejí a ovlivňují je. Text obsahuje nejen nejnovější teoretické poznatky, ale je doplněn i mnoha příklady a případovými studiemi z če
ské a zahraniční praxe.
Kniha je určena studentům, učitelům, lektorům a pracovníkům, kteří se zabývají cestovním ruchem, pohostinstvím a využitím volného času.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Marketing v cestovním ruchu

O autorce 9
Úvod 11
První část
Volný čas, cestovní ruch, pohostinství a marketingové principy 13
1 Volný čas, cestovní ruch a pohostinství 15
1.1 Volný čas - předpoklad rozvoje cestovního ruchu 16
1.2 Vymezení pojmu a význam cestovního ruchu 18
1.3 Cestovní kanceláře a cestovní agentury 25
1.4 Hospitality 27
1.5 Doprava 31
1.6 Turistická informační centra 33
1.7 Průvodcovské služby 34
1.8 Další služby úzce související s cestovním ruchem 35
1.9 Destinace cestovního ruchu 37
Shrnutí kapitoly 39
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 40
Případová studie: Je prodloužení letních prázdnin vhodnou strategií růstu cestovního ruchu? 40
Poznámky 41
2 Marketing a marketingová koncepce 43
2.1 Tržní hospodářství a marketing 44
2.2 Marketingová koncepce aneb Marketingový směnný proces 46
2.3 Nabídka v odvětví cestovního ruchu 55
2.4 Formy trhu 57
2.5 Stručný přehled vývoje podnikatelských koncepcí 58
Shrnutí kapitoly 62
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 63
Případová studie: Jednotná prezentace země v zahraničí - logo
České republiky 63
Poznámky 65
3 Uplatnění marketingu v oblasti služeb a v neziskových organizacích 67
3.1 Služby a jejich klasifikace 68
3.2 Marketing neziskových organizací 76
Shrnutí kapitoly 78
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 79
Případová studie: Lázeňská péče v ČR v roce 2008 79
Poznámky 80
4 Marketingové řízení 81
4.1 Strategické řízení z marketingového pohledu 82
4.2 Marketingové řízení 92
4.3 Realizace marketingového plánu 107
4.4 Marketingová kontrola a zpětná vazba 109
Shrnutí kapitoly 112
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 113
Poznámky 114
5 Marketingové prostředí 117
5.1 Analýza prostředí 118
5.2 Makroprostředí 120
5.3 Mikroprostředí 128
5.4 Vnitřní prostředí firmy 132
Shrnutí kapitoly 132
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 133
Poznámky 133
6 Marketingový informační systém 135
6.1 Informační systémy 136
6.2 Marketingové databáze 147
6.3 Informační technologie v řízení podniku 148
Shrnutí kapitoly 149
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 149
Poznámky 150
7 Výběr cílových trhů 151
7.1 Trh 152
7.2 Cílový (cílený) marketing 154
Shrnutí kapitoly 162
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 163
Poznámky 163
8 Nákupní proces 165
8.1 Porozumění rozhodovacímu procesu zákazníků 166
8.2 Faktory ovlivňující chování spotřebitele 167
8.3 Typy nákupního chování spotřebitele 171
8.4 Nákupní proces spotřebitele 171
8.5 Porozumění nákupnímu chování společností 174
Shrnutí kapitoly 176
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 177
Případová studie: Kulturní rozdíly a jejich vliv na podniky cestovního
ruchu 177
Poznámky 178
Druhá část
Marketingové nástroje 179
9 Pojem marketingového mixu 181
9.1 Marketingový mix 182
Shrnutí 185
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 185
Případová studie: Ceny hotelových pokojů 185
Poznámky 186
10 Produkt 187
10.1 Definice produktu 188
10.2 Klasifikace produktů 189
10.3 Produkt a jeho jednotlivé vrstvy 190
10.4 Proces vývoje nového produktu 197
10.5 Životní cyklus produktu 201
Shrnutí kapitoly 203
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 204
Případová studie: Certifikát kulinářské turistiky má zatím osm restaurací 204
Poznámky 206
11 Distribuce a místo 207
11.1 Hodnotový řetězec 208
11.2 Podstata a cíle distribuce 208
11.3 Prodejní místo 217
Shrnutí kapitoly 217
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 218
Případová studie: Lidé a spolupráce v cestovním ruchu 218
Poznámky 220
12 Cena 221
12.1 Podstata a funkce ceny 222
12.2 Proces plánování cen 223
12.3 Přizpůsobování cen 229
12.4 Ceny služeb 232
12.5 Ceny v cestovním ruchu 232
Shrnutí kapitoly 235
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 236
Poznámky 236
13 Marketingová komunikace 237
13.1 Podstata a cíle marketingové komunikace 238
13.2 Reklama 244
13.3 Podpora prodeje 245
13.4 Práce s veřejností - public relations (PR) 249
13.5 Osobní prodej 254
13.6 Přímý marketing 254
13.7 Nové formy komunikace - kreativní publicita, události a zážitky 256
Shrnutí kapitoly 259
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 260
Případová studie: Turistická informační centra a osobní prodej 260
Poznámky 261
14 Rozšířený marketingový mix 263
14.1 Marketingový mix v oblasti služeb 264
14.2 Lidé 264
14.3 Balíčky služeb 266
14.4 Tvorba programů 268
14.5 Spolupráce 269
14.6 Procesy 271
Shrnutí kapitoly 272
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 273
Případová studie: Šinkansen vyjede z Prahy 273
Případová studie: Změna image je obtížná 275
Poznámky 277
Literatura 279
Rejstřík 284

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.

Titul Marketing v cestovním ruchu byl doprodán, nabízíme vám tématicky podobné tituly

Tištěná 1 947 
E-kniha 1 752 
Tištěná 297 
E-kniha 267 
Tištěná 297 
E-kniha 267 
Tištěná 254 
E-kniha 229 

Marketing v cestovním ruchu

Jak uspět v domácí i světové konkurenci

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6072
V praktické a čtivé publikaci se dozvíte, jak aplikovat marketing v jednotlivých sektorech cestovního ruchu: v cestovních kancelářích a agenturách, v ubytovacích, stravovacích a dopravních službách i v turistických destinacích. Od principů marketingu a podnikatelských koncepcí, zvláštností marketingu služeb a neziskových organizací autorka pokračuje k podrobnějšímu výkladu jednotlivých kroků marketingového řízení a jeho informačního zajištění marketingovým informačním systémem. Zvláštní pozornost věnuje různým podobám marketingového mixu a jednotlivým nástrojům rozšířeného klasického marketingového mixu v oblasti služeb cestovního ruchu, kterými jsou produkt, cena, distribuce a místo prodeje, marketingová komunikace, tvorba balíčků služeb, tvorba programů, spolupráce, procesy a především lidé, kteří se na tvorbě a distribuci služeb podílejí a ovlivňují je. Text obsahuje nejen nejnovější teoretické poznatky, ale je doplněn i mnoha příklady a případovými studiemi z če
ské a zahraniční praxe.
Kniha je určena studentům, učitelům, lektorům a pracovníkům, kteří se zabývají cestovním ruchem, pohostinstvím a využitím volného času.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Marketing v cestovním ruchu

O autorce 9
Úvod 11
První část
Volný čas, cestovní ruch, pohostinství a marketingové principy 13
1 Volný čas, cestovní ruch a pohostinství 15
1.1 Volný čas - předpoklad rozvoje cestovního ruchu 16
1.2 Vymezení pojmu a význam cestovního ruchu 18
1.3 Cestovní kanceláře a cestovní agentury 25
1.4 Hospitality 27
1.5 Doprava 31
1.6 Turistická informační centra 33
1.7 Průvodcovské služby 34
1.8 Další služby úzce související s cestovním ruchem 35
1.9 Destinace cestovního ruchu 37
Shrnutí kapitoly 39
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 40
Případová studie: Je prodloužení letních prázdnin vhodnou strategií růstu cestovního ruchu? 40
Poznámky 41
2 Marketing a marketingová koncepce 43
2.1 Tržní hospodářství a marketing 44
2.2 Marketingová koncepce aneb Marketingový směnný proces 46
2.3 Nabídka v odvětví cestovního ruchu 55
2.4 Formy trhu 57
2.5 Stručný přehled vývoje podnikatelských koncepcí 58
Shrnutí kapitoly 62
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 63
Případová studie: Jednotná prezentace země v zahraničí - logo
České republiky 63
Poznámky 65
3 Uplatnění marketingu v oblasti služeb a v neziskových organizacích 67
3.1 Služby a jejich klasifikace 68
3.2 Marketing neziskových organizací 76
Shrnutí kapitoly 78
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 79
Případová studie: Lázeňská péče v ČR v roce 2008 79
Poznámky 80
4 Marketingové řízení 81
4.1 Strategické řízení z marketingového pohledu 82
4.2 Marketingové řízení 92
4.3 Realizace marketingového plánu 107
4.4 Marketingová kontrola a zpětná vazba 109
Shrnutí kapitoly 112
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 113
Poznámky 114
5 Marketingové prostředí 117
5.1 Analýza prostředí 118
5.2 Makroprostředí 120
5.3 Mikroprostředí 128
5.4 Vnitřní prostředí firmy 132
Shrnutí kapitoly 132
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 133
Poznámky 133
6 Marketingový informační systém 135
6.1 Informační systémy 136
6.2 Marketingové databáze 147
6.3 Informační technologie v řízení podniku 148
Shrnutí kapitoly 149
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 149
Poznámky 150
7 Výběr cílových trhů 151
7.1 Trh 152
7.2 Cílový (cílený) marketing 154
Shrnutí kapitoly 162
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 163
Poznámky 163
8 Nákupní proces 165
8.1 Porozumění rozhodovacímu procesu zákazníků 166
8.2 Faktory ovlivňující chování spotřebitele 167
8.3 Typy nákupního chování spotřebitele 171
8.4 Nákupní proces spotřebitele 171
8.5 Porozumění nákupnímu chování společností 174
Shrnutí kapitoly 176
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 177
Případová studie: Kulturní rozdíly a jejich vliv na podniky cestovního
ruchu 177
Poznámky 178
Druhá část
Marketingové nástroje 179
9 Pojem marketingového mixu 181
9.1 Marketingový mix 182
Shrnutí 185
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 185
Případová studie: Ceny hotelových pokojů 185
Poznámky 186
10 Produkt 187
10.1 Definice produktu 188
10.2 Klasifikace produktů 189
10.3 Produkt a jeho jednotlivé vrstvy 190
10.4 Proces vývoje nového produktu 197
10.5 Životní cyklus produktu 201
Shrnutí kapitoly 203
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 204
Případová studie: Certifikát kulinářské turistiky má zatím osm restaurací 204
Poznámky 206
11 Distribuce a místo 207
11.1 Hodnotový řetězec 208
11.2 Podstata a cíle distribuce 208
11.3 Prodejní místo 217
Shrnutí kapitoly 217
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 218
Případová studie: Lidé a spolupráce v cestovním ruchu 218
Poznámky 220
12 Cena 221
12.1 Podstata a funkce ceny 222
12.2 Proces plánování cen 223
12.3 Přizpůsobování cen 229
12.4 Ceny služeb 232
12.5 Ceny v cestovním ruchu 232
Shrnutí kapitoly 235
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 236
Poznámky 236
13 Marketingová komunikace 237
13.1 Podstata a cíle marketingové komunikace 238
13.2 Reklama 244
13.3 Podpora prodeje 245
13.4 Práce s veřejností - public relations (PR) 249
13.5 Osobní prodej 254
13.6 Přímý marketing 254
13.7 Nové formy komunikace - kreativní publicita, události a zážitky 256
Shrnutí kapitoly 259
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 260
Případová studie: Turistická informační centra a osobní prodej 260
Poznámky 261
14 Rozšířený marketingový mix 263
14.1 Marketingový mix v oblasti služeb 264
14.2 Lidé 264
14.3 Balíčky služeb 266
14.4 Tvorba programů 268
14.5 Spolupráce 269
14.6 Procesy 271
Shrnutí kapitoly 272
Otázky a úkoly určené k upevnění a prověření znalostí 273
Případová studie: Šinkansen vyjede z Prahy 273
Případová studie: Změna image je obtížná 275
Poznámky 277
Literatura 279
Rejstřík 284

O Autorovi

Jakubíková Dagmar
Specializuje se na problematiku strategického marketingu a marketingových aplikací. Po ukončení vysokoškolského studia pracovala do roku 1990 v podnikové praxi. Poté působila na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde několik let zastávala funkci vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb. V roce 2000 se vrátila do praxe na pozici náměstka ředitele akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně a přednášela na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tři roky byla prorektorkou pro vědu a zahraniční vztahy na Vysoké škole hotelové v Praze. Je autorkou učebních textů a odborných článků z oblasti marketingu a marketingových aplikací, franchisingu, cestovního ruchu, podnikové kultury a etiky. Absolvovala zahraniční stáže a přednášela na univerzitách v Evropě, v Asii a v USA. Získala odbornou praxi v řízení změn v Kanadě.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 849 
Tištěná 220 
E-kniha 198 
Tištěná 900 
Tištěná 849 
E-kniha 206 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.