0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Mentální postižení

v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  329 
Ihned ke stažení
i: 18656 n: 24782577r: 6672
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6672
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace se věnuje oblasti specifik osobnosti žáků a klientů s mentálním postižením a diagnostice těchto oblastí. Vychází ze tří základních stratifikačních systémů, které se nově využívají v oblasti zdravotnictví (MKF – Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví), v oblasti sociálních služeb (SIS – Škála stanovení míry podpory) a pilotážně ve (speciálním) školství a poradenství (KaSPC – Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb). Čtenář získá přehled o osobnostní struktuře člověka s mentálním postižením a speciálněpedagogické podpoře pro žáky s mentálním postižením, což je nový fenomén v péči o osoby se zdravotním postižením. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Mentální postižení

Úvod – Kompatibilita textu publikace s klasifikacemi využívanými ve zdravotnictví, v sociální péči a ve školství (Milan Valenta)
Referenční rámec MKF
Referenční rámec SIS
Referenční rámec Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (část diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením)
I. část
1. Pojem inteligence (Martin Lečbych)
Vývoj testování inteligence
Faktorově analytické modely inteligence
Gardnerův multidimenzionální model inteligence
Sternbergova triarchická teorie inteligence
Kritika konceptu inteligence
Testování inteligence u osob s mentální retardací
2. Koncept mentálního postižení a terminologie (Milan Valenta)
Mentální postižení
Mentální retardace
MKN-10 (F70–F79)
DSM-IV
AAMR
Modely mentální retardace (Martin Lečbych)
Diagnostika mentální retardace
Diferenciální diagnostika dalších duševních poruch v souvislosti s mentální retardací
Některá specifika a problematické okruhy diagnostikování Romů
Marginálie k pojmům relevantním mentálnímu postižení
Etiologie mentální retardace (Milan Valenta, Oldřich Müller)
3. Právní úprava postavení osob s mentálním postižením (Jan Michalík)
Mezinárodní přístup k ochraně práv osob s mentálním postižením
Způsobilost k právním úkonům
Řízení o způsobilosti k právním úkonům
Princip ochrany a minimálního zásahu do ústavního práva osoby
Právní a faktické důsledky omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům
Zbavení způsobilosti k právním úkonům a volební právo
Opatrovník osoby omezené nebo zbavené způsobilosti k právním úkonům
Odpovědnost za škodu o osob s mentální retardací
Občan s mentální retardací v rodinněprávních vztazích
Občan s mentální retardací v trestněprávních vztazích
Mentální retardace a její vymezení pro účely trestního zákoníku
Ochrana osob s mentální retardací ve skutkové podstatě vybraných trestných činů
Občan s mentální retardací a poskytování zdravotní péče
Informovaný souhlas
Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče
Řízení o přípustnosti převzetí do ústavu zdravotnické péče
Řízení o přípustnosti držení v ústavu zdravotnické péče
4. Edukace, sociální služby a intervenční strategie pro osoby s mentálním postižením
Edukace osob s mentálním postižením (Milan Valenta)
Systém sociálních služeb (Jan Michalík)
Služby sociální péče do roku 2006
Základní principy organizace nového systému sociálních služeb
Druhy sociálních služeb
Příspěvek na péči
Standardy kvality sociálních služeb
Psychoterapeutické přístupy k osobám s mentální retardací (Martin Lečbych)
Adaptace rogeriánského přístupu – preterapie
Kognitivně-behaviorální terapie
Rodinná terapie
Další terapeutické přístupy ve speciálně pedagogické péči o osoby s mentálním postižením (Oldřich Müller)
Klasifikace a charakteristika terapií využitelných ve speciálněpedagogické péči o osoby s mentálním postižením
II. část
Domény osobnostní struktury osob s mentálním postižením, jejich diagnostikování a stanovení míry speciálněpedagogické podpory
5. Smyslová percepce (Petr Petráš)
Deskripce domény
Specifika u osob s mentálním postižením
Vizuální percepce
Deskripce subdomény
Specifika u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Sluchová percepce
Deskripce subdomény
Specifika u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
6. Motorika (Eva Stupňánková, Magda Navrátilová, Miroslav Procházka)
Hrubá motorika
Obecná charakteristika subdomény
Motorické schopnosti
Specifika u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Jemná motorika
Deskripce subdomény
Specifika u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Grafomotorika
Deskripce subdomény
Specifika u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Psychomotorika
Charakteristika subdomén
Specifika u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
7. Lateralita (Milan Valenta)
Deskripce domény
Specifi ka osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
8. Orientační funkce – orientace časem, místem, osobou (Martin Lečbych)
Charakteristika domény
Poruchy v rámci domény
Specifika u osob s mentálním postižením
Osoby s lehkou mentální retardací
Osoby se středně těžkou mentální retardací
Diagnostika a diferenciální diagnostika orientačních funkcí
Testové metody
Diferenciální diagnostika
Stanovení míry podpůrných opatření
9. Intelektové poznávací funkce (Miroslav Procházka, Jana Petrášová)
Obecná charakteristika domény
Rámcová specifika domény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika
Struktura intelektu
Charakteristika subdomény
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika
Stanovení míry podpůrných opatření
Myšlenkové operace
Charakteristika subdomény
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika
Stanovení míry podpůrných opatření
Organizace a plánování
Charakteristika subdomény
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika
Stanovení míry podpůrných opatření
Úsudek
Deskripce subdomény
Specifika subdomény u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Řešení problémů
Deskripce subdomény
Specifika subdomény u osob s mentálním postižením
Exekutivní funkce
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Kognitivní styl
Deskripce subdomény
Specifika subdomény u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
10. Pozornost (Miroslav Procházka)
Obecná charakteristika domény
Rámcová specifika domény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Udržení záměrné pozornosti
Charakteristika subdomény
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Přesouvání pozornosti
Charakteristika subdomény
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Rozdělení pozornosti
Charakteristika subdomény
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení stupně míry podpůrných opatření
11. Paměť (Pavel Svoboda)
Deskripce subdomény
Tradiční dělení paměti
Krátkodobá (pracovní) paměť
Střednědobá paměť
Dlouhodobá paměť
Specifika paměti u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Krátkodobá paměť
Střednědobá paměť
Dlouhodobá paměť
12. Fatické funkce (Olga Kulíšková)
Deskripce domény
Druhy komunikace
Poruchy fatických funkcí
Specifika fatických funkcí u klientů s mentálním postižením
Řeč osob s mentálním postižením
Diagnostika a diferenciální diagnostika
Silné a slabé stránky diagnostiky fatických funkcí u osob s mentálním postižením
Diagnostické prostředky
Stanovení míry podpůrných opatření
13. Emoce (Jana Petrášová)
Obecná charakteristika domény
Dělení emocí
Vývoj emocí
Emoce jako projev funkčního systému mozku
Emoce a poznávací procesy
Emoce a motivace
Emoční inteligence
Poruchy emocí podle kritéria intenzity a časového průběhu
Rámcová specifika u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
14. Adaptabilita a sociabilita (Alena Petrová)
Deskripce domény
Vývoj a determinace adaptability
Míra adaptability a její aspekty
Poruchy adaptace
Specifika domény – problematika adaptace v kontextu mentální retardace
Diagnostika domény
Testy inteligence a specifických schopností
Testy sociálních vztahů a testy emoční inteligence
Stanovení míry podpůrných opatření
15. Konace a aspirace (Martin Lečbych)
Charakteristika domény
Specifika poruch u osob s mentální retardací
Poruchy cíleného jednání
Aspirace
Diagnostika poruch volního jednání
16. Sebeobsluha (Petr Petráš)
Deskripce domény
Specifika u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Vývojové škály
Klinické metody
Diferenciální diagnostika
Stanovení míry podpůrných opatření
17. Rodinné prostředí (Božena Doleželová, Jan Michalík, Milan Valenta)
Charakteristika domény
Výchovně-socializační funkce rodiny
Styly výchovných interakcí
Dítě s mentálním postižením v rodině
Fáze šoku a popření
Fáze bezmocnosti
Fáze postupné adaptace a vyrovnávání se s problémem
Fáze smlouvání
Fáze smíření
Rodinná diagnostika
Obecné principy rodinné diagnostiky a výběr diagnostických metod
Diagnostické metody
Stanovení míry podpůrných opatření
18. Edukační schéma – dovednosti, vědomosti, návyky, zájmy (Jitka Jarmarová)
Charakteristika domény
Trivium
Charakteristika subdomény
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Rámcové vzdělávací programy
Diagnostické nástroje
Společenskovědní a přírodovědná oblast, oblast zdraví, práce a kultury
Charakteristika domény
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Zájmy
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Návyky
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Stanovení míry podpůrných opatření
19. Metodická kapitola k posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (Milan Valenta, Jan Michalík, Pavla Baslerová)
Standardizované (testové) diagnostické nástroje
Klinické diagnostické nástroje
Postup pro vyplnění kvantifi kátorů domén do sumační tabulky
Přehled nosných domén doporučovaných k otevření pro konkrétní poradenské situace SPC pro MP
Summary
Seznam použité literatury
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.70MB | 2.70MB | 2.04MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Mentální postižení

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.70 MB | 2.70 MB | 2.04 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Mentální postižení

v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  329 
Ihned ke stažení
i: 18656 n: 24782577r: 6672
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6672
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Publikace se věnuje oblasti specifik osobnosti žáků a klientů s mentálním postižením a diagnostice těchto oblastí. Vychází ze tří základních stratifikačních systémů, které se nově využívají v oblasti zdravotnictví (MKF – Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví), v oblasti sociálních služeb (SIS – Škála stanovení míry podpory) a pilotážně ve (speciálním) školství a poradenství (KaSPC – Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb). Čtenář získá přehled o osobnostní struktuře člověka s mentálním postižením a speciálněpedagogické podpoře pro žáky s mentálním postižením, což je nový fenomén v péči o osoby se zdravotním postižením. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Mentální postižení

Úvod – Kompatibilita textu publikace s klasifikacemi využívanými ve zdravotnictví, v sociální péči a ve školství (Milan Valenta)
Referenční rámec MKF
Referenční rámec SIS
Referenční rámec Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (část diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením)
I. část
1. Pojem inteligence (Martin Lečbych)
Vývoj testování inteligence
Faktorově analytické modely inteligence
Gardnerův multidimenzionální model inteligence
Sternbergova triarchická teorie inteligence
Kritika konceptu inteligence
Testování inteligence u osob s mentální retardací
2. Koncept mentálního postižení a terminologie (Milan Valenta)
Mentální postižení
Mentální retardace
MKN-10 (F70–F79)
DSM-IV
AAMR
Modely mentální retardace (Martin Lečbych)
Diagnostika mentální retardace
Diferenciální diagnostika dalších duševních poruch v souvislosti s mentální retardací
Některá specifika a problematické okruhy diagnostikování Romů
Marginálie k pojmům relevantním mentálnímu postižení
Etiologie mentální retardace (Milan Valenta, Oldřich Müller)
3. Právní úprava postavení osob s mentálním postižením (Jan Michalík)
Mezinárodní přístup k ochraně práv osob s mentálním postižením
Způsobilost k právním úkonům
Řízení o způsobilosti k právním úkonům
Princip ochrany a minimálního zásahu do ústavního práva osoby
Právní a faktické důsledky omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům
Zbavení způsobilosti k právním úkonům a volební právo
Opatrovník osoby omezené nebo zbavené způsobilosti k právním úkonům
Odpovědnost za škodu o osob s mentální retardací
Občan s mentální retardací v rodinněprávních vztazích
Občan s mentální retardací v trestněprávních vztazích
Mentální retardace a její vymezení pro účely trestního zákoníku
Ochrana osob s mentální retardací ve skutkové podstatě vybraných trestných činů
Občan s mentální retardací a poskytování zdravotní péče
Informovaný souhlas
Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče
Řízení o přípustnosti převzetí do ústavu zdravotnické péče
Řízení o přípustnosti držení v ústavu zdravotnické péče
4. Edukace, sociální služby a intervenční strategie pro osoby s mentálním postižením
Edukace osob s mentálním postižením (Milan Valenta)
Systém sociálních služeb (Jan Michalík)
Služby sociální péče do roku 2006
Základní principy organizace nového systému sociálních služeb
Druhy sociálních služeb
Příspěvek na péči
Standardy kvality sociálních služeb
Psychoterapeutické přístupy k osobám s mentální retardací (Martin Lečbych)
Adaptace rogeriánského přístupu – preterapie
Kognitivně-behaviorální terapie
Rodinná terapie
Další terapeutické přístupy ve speciálně pedagogické péči o osoby s mentálním postižením (Oldřich Müller)
Klasifikace a charakteristika terapií využitelných ve speciálněpedagogické péči o osoby s mentálním postižením
II. část
Domény osobnostní struktury osob s mentálním postižením, jejich diagnostikování a stanovení míry speciálněpedagogické podpory
5. Smyslová percepce (Petr Petráš)
Deskripce domény
Specifika u osob s mentálním postižením
Vizuální percepce
Deskripce subdomény
Specifika u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Sluchová percepce
Deskripce subdomény
Specifika u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
6. Motorika (Eva Stupňánková, Magda Navrátilová, Miroslav Procházka)
Hrubá motorika
Obecná charakteristika subdomény
Motorické schopnosti
Specifika u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Jemná motorika
Deskripce subdomény
Specifika u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Grafomotorika
Deskripce subdomény
Specifika u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Psychomotorika
Charakteristika subdomén
Specifika u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
7. Lateralita (Milan Valenta)
Deskripce domény
Specifi ka osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
8. Orientační funkce – orientace časem, místem, osobou (Martin Lečbych)
Charakteristika domény
Poruchy v rámci domény
Specifika u osob s mentálním postižením
Osoby s lehkou mentální retardací
Osoby se středně těžkou mentální retardací
Diagnostika a diferenciální diagnostika orientačních funkcí
Testové metody
Diferenciální diagnostika
Stanovení míry podpůrných opatření
9. Intelektové poznávací funkce (Miroslav Procházka, Jana Petrášová)
Obecná charakteristika domény
Rámcová specifika domény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika
Struktura intelektu
Charakteristika subdomény
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika
Stanovení míry podpůrných opatření
Myšlenkové operace
Charakteristika subdomény
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika
Stanovení míry podpůrných opatření
Organizace a plánování
Charakteristika subdomény
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika
Stanovení míry podpůrných opatření
Úsudek
Deskripce subdomény
Specifika subdomény u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Řešení problémů
Deskripce subdomény
Specifika subdomény u osob s mentálním postižením
Exekutivní funkce
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Kognitivní styl
Deskripce subdomény
Specifika subdomény u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
10. Pozornost (Miroslav Procházka)
Obecná charakteristika domény
Rámcová specifika domény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Udržení záměrné pozornosti
Charakteristika subdomény
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Přesouvání pozornosti
Charakteristika subdomény
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Rozdělení pozornosti
Charakteristika subdomény
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení stupně míry podpůrných opatření
11. Paměť (Pavel Svoboda)
Deskripce subdomény
Tradiční dělení paměti
Krátkodobá (pracovní) paměť
Střednědobá paměť
Dlouhodobá paměť
Specifika paměti u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Krátkodobá paměť
Střednědobá paměť
Dlouhodobá paměť
12. Fatické funkce (Olga Kulíšková)
Deskripce domény
Druhy komunikace
Poruchy fatických funkcí
Specifika fatických funkcí u klientů s mentálním postižením
Řeč osob s mentálním postižením
Diagnostika a diferenciální diagnostika
Silné a slabé stránky diagnostiky fatických funkcí u osob s mentálním postižením
Diagnostické prostředky
Stanovení míry podpůrných opatření
13. Emoce (Jana Petrášová)
Obecná charakteristika domény
Dělení emocí
Vývoj emocí
Emoce jako projev funkčního systému mozku
Emoce a poznávací procesy
Emoce a motivace
Emoční inteligence
Poruchy emocí podle kritéria intenzity a časového průběhu
Rámcová specifika u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
14. Adaptabilita a sociabilita (Alena Petrová)
Deskripce domény
Vývoj a determinace adaptability
Míra adaptability a její aspekty
Poruchy adaptace
Specifika domény – problematika adaptace v kontextu mentální retardace
Diagnostika domény
Testy inteligence a specifických schopností
Testy sociálních vztahů a testy emoční inteligence
Stanovení míry podpůrných opatření
15. Konace a aspirace (Martin Lečbych)
Charakteristika domény
Specifika poruch u osob s mentální retardací
Poruchy cíleného jednání
Aspirace
Diagnostika poruch volního jednání
16. Sebeobsluha (Petr Petráš)
Deskripce domény
Specifika u osob s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Vývojové škály
Klinické metody
Diferenciální diagnostika
Stanovení míry podpůrných opatření
17. Rodinné prostředí (Božena Doleželová, Jan Michalík, Milan Valenta)
Charakteristika domény
Výchovně-socializační funkce rodiny
Styly výchovných interakcí
Dítě s mentálním postižením v rodině
Fáze šoku a popření
Fáze bezmocnosti
Fáze postupné adaptace a vyrovnávání se s problémem
Fáze smlouvání
Fáze smíření
Rodinná diagnostika
Obecné principy rodinné diagnostiky a výběr diagnostických metod
Diagnostické metody
Stanovení míry podpůrných opatření
18. Edukační schéma – dovednosti, vědomosti, návyky, zájmy (Jitka Jarmarová)
Charakteristika domény
Trivium
Charakteristika subdomény
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Rámcové vzdělávací programy
Diagnostické nástroje
Společenskovědní a přírodovědná oblast, oblast zdraví, práce a kultury
Charakteristika domény
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Zájmy
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Diagnostické nástroje
Stanovení míry podpůrných opatření
Návyky
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením
Stanovení míry podpůrných opatření
19. Metodická kapitola k posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (Milan Valenta, Jan Michalík, Pavla Baslerová)
Standardizované (testové) diagnostické nástroje
Klinické diagnostické nástroje
Postup pro vyplnění kvantifi kátorů domén do sumační tabulky
Přehled nosných domén doporučovaných k otevření pro konkrétní poradenské situace SPC pro MP
Summary
Seznam použité literatury
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný

O Autorovi

Valenta Milan
Odborník v oblasti speciální pedagogiky – psychopedie a dramaterapie, vedoucí oddělení expresivních terapií a osobnostně-sociálního rozvoje Ústavu speciálněpedagogických studií UP v Olomouci, garant studia dramaterapie na pedagogické a filozofické fakultě UP v Olomouci. Autor tří desítek odborných publikací zaměřených na speciální pedagogiku a na dramaterapii a také řady učebnic pro zvláštní, základní a střední školy.
Lečbych Martin
Klinický psycholog, psychoterapeut a rodinný terapeut. Působí jako odborný asistent na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje psychoterapii, Rorschachovu metodu a vede supervizní semináře. Věnuje se výzkumu poznávání osobnosti prostřednictvím projektivních metod a výzkumu v oblasti mentální retardace. Pro vyhodnocení projektivních metod vytvořil taktéž specializovaný software. Pracoval v sociálních službách v oblasti integrace osob s mentálním a kombinovaným postižením. Působí v privátní ordinaci klinické psychologie a psychoterapie. Je předsedou České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody, členem redakční rady časopisu Československá psychologie

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 639  -20 %
E-kniha 543  -20 %
Tištěná 559  -20 %
E-kniha 475  -20 %
Tištěná 356 
E-kniha 320 
Tištěná 467 
Tištěná 424 
E-kniha 382 
Tištěná 152 
E-kniha 137 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.