0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Mikroekonomie

2., aktualizované vydání

Jurečka Václav a kolektiv
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  329 
Ihned ke stažení
i: 19018 n: 24786650r: 6833
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6833
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Druhé vydání Mikroekonomie je určeno všem zájemcům o mikroekonomickou větev ekonomie, která analyzuje chování ekonomických subjektů, ať již jsou jimi jednotlivci, domácnosti, podniky nebo vláda. Pro čtenáře odhodlaného seznámit se s ekonomickými - pro laika často skrytými - principy ekonomického života, je publikace velmi užitečnou pomůckou, která mu umožní zpřesnit jeho vlastní, na masmédiích nezávislou analýzu ekonomické scény.
Výklad je srozumitelný a přes náročnost prezentované problematiky přátelský vůči čtenáři. Text je doplněn grafickým aparátem, avšak jen v případě, že je pro čtenáře oporou, a nikoliv zbytečnou zátěží. Ve struktuře publikace jsou zastoupena témata prověřená hospodářskou historií a ekonomickou pedagogikou i ta, která dominují v dnešních diskusích o ekonomickém životě jak v naší zemi, tak i v Evropě a ve světě. Nechybí zde teoretická analýza chování spotřebitele a firmy, tržního mechanismu, trhu práce, kapitálu a přírodních zdrojů, externalit a veřejných statků, rozdělovacích procesů, ekonomické úlohy vlády ani ekonomická analýza politiky.
Samozřejmě, že publikace neopomíjí ani zkušenosti z finanční a ekonomické krize, která mění pohledy na způsob aplikace poznatků ekonomické vědy a na hospodářskou politiku, aniž však zneplatňuje jádro mikroekonomie, mohli bychom říci její „zlatý fond“, který je obsahem této knihy. Ukazuje se také, že právě krizové jevy v národní a světové ekonomice zvýrazňují potřebu poznání jejich „anatomie“, a k tomuto poznání může přispět i studium této publikace.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Mikroekonomie

Úvodní slovo recenzentů 11
O autorech 12
Předmluva 14
Část A Úvod do ekonomie
1. Seznámení s ekonomií 18
1.1 Smysl ekonomie 19
1.2 Ekonomie pozitivní a normativní 20
1.3 Vznik a vývoj ekonomie 21
1.4 K názvu našeho předmětu 23
1.5 Charakter ekonomických zákonů 23
1.6 Metody používané v ekonomii 24
1.7 Místo ekonomie v systému ekonomických věd 25
2. Potřeby a výroba 28
2.1 Potřeby a jejich uspokojování 28
2.1.1 Zájmy 28
2.2 Výrobky a služby 30
2.3 Výrobní faktory 30
2.4 Problém volby a náklady obětované příležitosti 33
2.5 Hranice produkčních možností firmy 34
2.6 Mezní míra transformace 38
2.7 Hranice produkčních možností ekonomiky 39
2.8 Dělba práce a specializace 42
2.9 Směna 43
2.10 Peníze 43
2.10.1 Funkce peněz 46
3. Poptávka, nabídka a tržní cena 47
3.1 Tři základní ekonomické problémy 47
3.1.1 Typy ekonomik 47
3.1.2 Selhání trhu 49
3.2 Trh a tržní mechanismus 49
3.3 Poptávka 52
3.3.1 Zákon poptávky 54
3.3.2 Faktory ovlivňující poptávku 55
3.3.3 Změna poptávky versus změna poptávaného množství 58
3.4 Nabídka 60
3.4.1 Zákon nabídky 62
3.4.2 Faktory ovlivňující nabídku 62
3.4.3 Změna nabízeného množství versus změna nabídky 64
3.5 Determinace tržní ceny 67
3.5.1 Tržní rovnováha 67
3.5.2 Rovnováha při změnách nabídky a poptávky 69
3.5.3 Teorém pavučiny 74
Část B Teorie poptávky - chování spotřebitele
4. Chování spotřebitele 80
4.1 Celkový a mezní užitek 80
4.2 Přebytek spotřebitele 83
4.3 Maximalizace užitku 85
4.4 Indiferenční analýza - preference, možnosti a optimum spotřebitele 87
4.4.1 Preference 87
4.4.2 Rozpočtové omezení 94
4.4.3 Optimum spotřebitele 97
4.5 Optimum spotřebitele při změně důchodu spotřebitele a při změně ceny 98
4.5.1 Vliv změny důchodu na optimum spotřebitele 98
4.5.2 Vliv změny ceny na optimum spotřebitele - odvození
individuální poptávkové křivky 99
5. Tržní poptávka a její elasticity 105
5.1 Cenová elasticita poptávky 105
5.1.1 Výpočet cenové elasticity poptávky 106
5.1.2 Cenově elastická, cenově neelastická a jednotkově elastická poptávka 107
5.1.3 Cenová elasticita, celkový příjem a mezní příjem 110
5.1.4 Faktory ovlivňující cenovou elasticitu poptávky 112
5.2 Důchodová elasticita poptávky 114
5.3 Křížová cenová elasticita poptávky 116
Část C Teorie nabídky - chování výrobce
6. Firma a její cíle 122
6.1 Firma 122
6.1.1 Období v ekonomii. Jak je chápat? 123
6.1.2 Cíle firmy 124
6.2 Produkce firmy a její produkční funkce 126
6.2.1 Kombinace a substituce výrobních faktorů jako ekonomický problém 127
6.2.2 Produkční funkce 129
7. Produkt firmy 131
7.1 Zákon klesajícího mezního produktu 132
7.2 Izokvantová analýza vztahů mezi produkčními vstupy a výstupy firmy 137
7.2.1 Křivka stejné produkce - izokvanta 137
7.2.2 Izokvantová mapa 140
7.2.3 Křivka stejných nákladů - izokosta 142
7.2.4 Hledání bodu optima 146
8. Náklady firmy 150
8.1 Náklady firmy 150
8.1.1 Náklady firmy v krátkém období 150
8.1.2 Náklady v dlouhém období 158
8.1.3 Explicitní a implicitní náklady 164
8.1.4 Soukromé, externí a společenské náklady 164
8.1.5 Transakční náklady 165
8.1.6 Utopené náklady 166
9. Příjmy a zisk firmy 168
9.1 Příjmy firmy 168
9.2 Zisk firmy 169
9.2.1 Případ jedné pekárny 172
Část D Firma v tržních strukturách
10. Typy tržních struktur 176
10.1 Konkurence 177
11. Firma v dokonalé konkurenci 180
11.1 Průměrný a mezní příjem firmy v dokonalé konkurenci 182
11.2 Rozhodnutí firmy o rozsahu produkce 184
11.3 Křivka nabídky firmy 185
11.4 Dokonale konkurenční firma s ekonomickým ziskem 187
11.5 Dokonale konkurenční firma s nulovým ekonomickým ziskem a rovnováha odvětví 188
11.6 Dokonale konkurenční firma s ekonomickou ztrátou 190
11.7 Dokonale konkurenční firma v "bodě uzavřeníí" 191
11.8 Dopřesnění nabídkové křivky firmy 195
12. Firma jako monopol 196
12.1 Bariéry vstupu do odvětví 196
12.2 Monopol jako odvětví 198
12.3 Monopolní firma jako "cenový tvůrcee" 200
12.4 Průměrný a mezní příjem monopolní firmy 201
12.5 Monopolní cena a monopolní zisk 204
12.6 Monopolní firma s normálním ziskem a s ekonomickou ztrátou 206
12.7 Neefektivnost plynoucí z monopolu 209
12.7.1 Ztráta mrtvé váhy 209
12.7.2 Dobývání či hledání renty 210
12.7.3 X-neefektivnost 211
12.8 Potřeba zaostření pohledu 212
12.9 Protimonopolní politika - ochrana hospodářské soutěže 212
12.10 Přirozený monopol 216
12.11 Smysl studia monopolu 219
13. Firma v oligopolní tržní struktuře 221
13.1 Oligopol 221
13.1.1 Komplikace: zalomení křivky poptávky 223
13.2 Čtyři cesty k cenové koordinaci 225
13.2.1 Kartel - smluvní oligopol 226
13.2.2 Cenové vůdcovství - oligopol s dominantní firmou 228
13.2.3 Paralelní tvorba cen 229
13.2.4 Barometrická tvorba cen 230
13.3 Oligopol a velké firmy 231
13.4 Teorie her 232
14. Firma v monopolistické konkurenci 237
14.1 Monopolisticky konkurenční firma s ekonomickým ziskem 239
14.2 Monopolisticky konkurenční firma s normálním ziskem 240
14.3 Monopolisticky konkurenční firma s ekonomickou ztrátou 241
14.4 Tržní nabídka a její elasticita 241
14.4.1 Cenová elasticita nabídky v různě dlouhých obdobích 243
Část E Trhy výrobních faktorů
15. Trh práce 246
15.1 Dokonale konkurenční trh práce 247
15.1.1 Nabídka na trhu práce 247
15.1.2 Poptávka na trhu práce 252
15.1.3 Rovnováha na trhu práce 257
15.2 Nedokonale konkurenční trh práce 258
15.2.1 Segmentace trhu práce 259
15.2.2 Vláda a trh práce 260
15.2.3 Odbory na trhu práce 261
15.2.4 Kolektivní vyjednávání 266
15.2.5 Rozdíly ve mzdách 268
15.2.6 Transferový výdělek a ekonomická renta 273
15.2.7 Monopson na trhu práce 274
16. Trh kapitálu 277
16.1 Formy kapitálu 277
16.2 Investování 279
16.3 Poptávka po kapitálu 281
16.4 Nabídka kapitálu 285
16.4.1 Úspory 285
16.4.2 Nabídka úspor - zapůjčitelných fondů 286
16.5 Trh kapitálu - zapůjčitelných fondů 287
16.5.1 Mezinárodní pohyby zapůjčitelných fondů - kapitálu 290
16.5.2 Kapitálový trh 292
16.6 Investiční rozhodování 293
16.6.1 Současná hodnota 293
16.6.2 Skladba portfolia 296
17. Trh přírodních zdrojů 299
17.1 Trh neobnovitelných zdrojů 299
17.2 K trhu obnovitelných přírodních zdrojů 304
17.3 Trh půdy 307
Část F Některé souvislosti působení tržního mechanismu
18. Tržní mechanismus a rozdělování důchodu 312
18.1 Příčiny vzniku nerovností v rozdělení důchodu a bohatství 312
18.2 Způsoby měření nerovností 313
18.2.1 Míra nerovnosti 313
18.2.2 Lorenzova křivka 314
18.2.3 Giniho koeficient 315
18.2.4 Míra chudoby 317
18.3 Úloha státu v přerozdělovacím mechanismu 317
18.3.1 Daně a nerovnost v důchodech 318
18.3.2 Transferové platby 318
18.4 Problém ekonomické rovnosti, spravedlnosti a hospodářské výkonnosti 318
19. Externality 322
19.1 Externality a problém efektivnosti 324
19.2 Cesty k řešení externalit 325
19.2.1 Soukromé přístupy k řešení externalit 326
19.2.2 Vládní přístupy k řešení externalit 328
20. Veřejné statky 331
20.1 Problém černého pasažéra 332
20.1.1 Financování veřejných statků 334
20.2 Optimální množství veřejného statku 335
21. Trh a mikroekonomická úloha vlády 338
21.1 Vytváření prostředí příznivého pro působení tržního systému 339
21.2 Náprava tržních selhání 341
21.3 Modifikace některých důsledků tržní regulace 342
21.3.1 Přerozdělování důchodu a bohatství 342
21.3.2 Ovlivňování alokace zdrojů s cílem změnit geografické složení národní produkce 343
21.3.3 Funkce vlády v některých dalších oblastech 343
22. Ekonomie politického trhu - teorie veřejné volby 346
22.1 Ekonomická analýza politiky 346
22.1.1 Ekonomie politického trhu 346
22.1.2 Subjekty politického trhu 347
22.1.3 Dobývání renty a korupce 348
22.2 Typy rozhodnutí 350
22.3 Mechanismy veřejné volby 352
22.3.1 Hlasovací paradox 352
22.3.2 Jánabráchismus 354
22.4 Teorém středního voliče 354
22.5 Politicko-ekonomické cykly a konkurence mezi politickými stranami 356
Použitá literatura 358
Summary 360
Rejstřík 361

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.97MB | 3.97MB | 10.99MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Mikroekonomie

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 3.97 MB | 3.97 MB | 10.99 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Mikroekonomie

2., aktualizované vydání

Jurečka Václav a kolektiv
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
365  329 
Ihned ke stažení
i: 19018 n: 24786650r: 6833
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6833
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Druhé vydání Mikroekonomie je určeno všem zájemcům o mikroekonomickou větev ekonomie, která analyzuje chování ekonomických subjektů, ať již jsou jimi jednotlivci, domácnosti, podniky nebo vláda. Pro čtenáře odhodlaného seznámit se s ekonomickými - pro laika často skrytými - principy ekonomického života, je publikace velmi užitečnou pomůckou, která mu umožní zpřesnit jeho vlastní, na masmédiích nezávislou analýzu ekonomické scény.
Výklad je srozumitelný a přes náročnost prezentované problematiky přátelský vůči čtenáři. Text je doplněn grafickým aparátem, avšak jen v případě, že je pro čtenáře oporou, a nikoliv zbytečnou zátěží. Ve struktuře publikace jsou zastoupena témata prověřená hospodářskou historií a ekonomickou pedagogikou i ta, která dominují v dnešních diskusích o ekonomickém životě jak v naší zemi, tak i v Evropě a ve světě. Nechybí zde teoretická analýza chování spotřebitele a firmy, tržního mechanismu, trhu práce, kapitálu a přírodních zdrojů, externalit a veřejných statků, rozdělovacích procesů, ekonomické úlohy vlády ani ekonomická analýza politiky.
Samozřejmě, že publikace neopomíjí ani zkušenosti z finanční a ekonomické krize, která mění pohledy na způsob aplikace poznatků ekonomické vědy a na hospodářskou politiku, aniž však zneplatňuje jádro mikroekonomie, mohli bychom říci její „zlatý fond“, který je obsahem této knihy. Ukazuje se také, že právě krizové jevy v národní a světové ekonomice zvýrazňují potřebu poznání jejich „anatomie“, a k tomuto poznání může přispět i studium této publikace.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Mikroekonomie

Úvodní slovo recenzentů 11
O autorech 12
Předmluva 14
Část A Úvod do ekonomie
1. Seznámení s ekonomií 18
1.1 Smysl ekonomie 19
1.2 Ekonomie pozitivní a normativní 20
1.3 Vznik a vývoj ekonomie 21
1.4 K názvu našeho předmětu 23
1.5 Charakter ekonomických zákonů 23
1.6 Metody používané v ekonomii 24
1.7 Místo ekonomie v systému ekonomických věd 25
2. Potřeby a výroba 28
2.1 Potřeby a jejich uspokojování 28
2.1.1 Zájmy 28
2.2 Výrobky a služby 30
2.3 Výrobní faktory 30
2.4 Problém volby a náklady obětované příležitosti 33
2.5 Hranice produkčních možností firmy 34
2.6 Mezní míra transformace 38
2.7 Hranice produkčních možností ekonomiky 39
2.8 Dělba práce a specializace 42
2.9 Směna 43
2.10 Peníze 43
2.10.1 Funkce peněz 46
3. Poptávka, nabídka a tržní cena 47
3.1 Tři základní ekonomické problémy 47
3.1.1 Typy ekonomik 47
3.1.2 Selhání trhu 49
3.2 Trh a tržní mechanismus 49
3.3 Poptávka 52
3.3.1 Zákon poptávky 54
3.3.2 Faktory ovlivňující poptávku 55
3.3.3 Změna poptávky versus změna poptávaného množství 58
3.4 Nabídka 60
3.4.1 Zákon nabídky 62
3.4.2 Faktory ovlivňující nabídku 62
3.4.3 Změna nabízeného množství versus změna nabídky 64
3.5 Determinace tržní ceny 67
3.5.1 Tržní rovnováha 67
3.5.2 Rovnováha při změnách nabídky a poptávky 69
3.5.3 Teorém pavučiny 74
Část B Teorie poptávky - chování spotřebitele
4. Chování spotřebitele 80
4.1 Celkový a mezní užitek 80
4.2 Přebytek spotřebitele 83
4.3 Maximalizace užitku 85
4.4 Indiferenční analýza - preference, možnosti a optimum spotřebitele 87
4.4.1 Preference 87
4.4.2 Rozpočtové omezení 94
4.4.3 Optimum spotřebitele 97
4.5 Optimum spotřebitele při změně důchodu spotřebitele a při změně ceny 98
4.5.1 Vliv změny důchodu na optimum spotřebitele 98
4.5.2 Vliv změny ceny na optimum spotřebitele - odvození
individuální poptávkové křivky 99
5. Tržní poptávka a její elasticity 105
5.1 Cenová elasticita poptávky 105
5.1.1 Výpočet cenové elasticity poptávky 106
5.1.2 Cenově elastická, cenově neelastická a jednotkově elastická poptávka 107
5.1.3 Cenová elasticita, celkový příjem a mezní příjem 110
5.1.4 Faktory ovlivňující cenovou elasticitu poptávky 112
5.2 Důchodová elasticita poptávky 114
5.3 Křížová cenová elasticita poptávky 116
Část C Teorie nabídky - chování výrobce
6. Firma a její cíle 122
6.1 Firma 122
6.1.1 Období v ekonomii. Jak je chápat? 123
6.1.2 Cíle firmy 124
6.2 Produkce firmy a její produkční funkce 126
6.2.1 Kombinace a substituce výrobních faktorů jako ekonomický problém 127
6.2.2 Produkční funkce 129
7. Produkt firmy 131
7.1 Zákon klesajícího mezního produktu 132
7.2 Izokvantová analýza vztahů mezi produkčními vstupy a výstupy firmy 137
7.2.1 Křivka stejné produkce - izokvanta 137
7.2.2 Izokvantová mapa 140
7.2.3 Křivka stejných nákladů - izokosta 142
7.2.4 Hledání bodu optima 146
8. Náklady firmy 150
8.1 Náklady firmy 150
8.1.1 Náklady firmy v krátkém období 150
8.1.2 Náklady v dlouhém období 158
8.1.3 Explicitní a implicitní náklady 164
8.1.4 Soukromé, externí a společenské náklady 164
8.1.5 Transakční náklady 165
8.1.6 Utopené náklady 166
9. Příjmy a zisk firmy 168
9.1 Příjmy firmy 168
9.2 Zisk firmy 169
9.2.1 Případ jedné pekárny 172
Část D Firma v tržních strukturách
10. Typy tržních struktur 176
10.1 Konkurence 177
11. Firma v dokonalé konkurenci 180
11.1 Průměrný a mezní příjem firmy v dokonalé konkurenci 182
11.2 Rozhodnutí firmy o rozsahu produkce 184
11.3 Křivka nabídky firmy 185
11.4 Dokonale konkurenční firma s ekonomickým ziskem 187
11.5 Dokonale konkurenční firma s nulovým ekonomickým ziskem a rovnováha odvětví 188
11.6 Dokonale konkurenční firma s ekonomickou ztrátou 190
11.7 Dokonale konkurenční firma v "bodě uzavřeníí" 191
11.8 Dopřesnění nabídkové křivky firmy 195
12. Firma jako monopol 196
12.1 Bariéry vstupu do odvětví 196
12.2 Monopol jako odvětví 198
12.3 Monopolní firma jako "cenový tvůrcee" 200
12.4 Průměrný a mezní příjem monopolní firmy 201
12.5 Monopolní cena a monopolní zisk 204
12.6 Monopolní firma s normálním ziskem a s ekonomickou ztrátou 206
12.7 Neefektivnost plynoucí z monopolu 209
12.7.1 Ztráta mrtvé váhy 209
12.7.2 Dobývání či hledání renty 210
12.7.3 X-neefektivnost 211
12.8 Potřeba zaostření pohledu 212
12.9 Protimonopolní politika - ochrana hospodářské soutěže 212
12.10 Přirozený monopol 216
12.11 Smysl studia monopolu 219
13. Firma v oligopolní tržní struktuře 221
13.1 Oligopol 221
13.1.1 Komplikace: zalomení křivky poptávky 223
13.2 Čtyři cesty k cenové koordinaci 225
13.2.1 Kartel - smluvní oligopol 226
13.2.2 Cenové vůdcovství - oligopol s dominantní firmou 228
13.2.3 Paralelní tvorba cen 229
13.2.4 Barometrická tvorba cen 230
13.3 Oligopol a velké firmy 231
13.4 Teorie her 232
14. Firma v monopolistické konkurenci 237
14.1 Monopolisticky konkurenční firma s ekonomickým ziskem 239
14.2 Monopolisticky konkurenční firma s normálním ziskem 240
14.3 Monopolisticky konkurenční firma s ekonomickou ztrátou 241
14.4 Tržní nabídka a její elasticita 241
14.4.1 Cenová elasticita nabídky v různě dlouhých obdobích 243
Část E Trhy výrobních faktorů
15. Trh práce 246
15.1 Dokonale konkurenční trh práce 247
15.1.1 Nabídka na trhu práce 247
15.1.2 Poptávka na trhu práce 252
15.1.3 Rovnováha na trhu práce 257
15.2 Nedokonale konkurenční trh práce 258
15.2.1 Segmentace trhu práce 259
15.2.2 Vláda a trh práce 260
15.2.3 Odbory na trhu práce 261
15.2.4 Kolektivní vyjednávání 266
15.2.5 Rozdíly ve mzdách 268
15.2.6 Transferový výdělek a ekonomická renta 273
15.2.7 Monopson na trhu práce 274
16. Trh kapitálu 277
16.1 Formy kapitálu 277
16.2 Investování 279
16.3 Poptávka po kapitálu 281
16.4 Nabídka kapitálu 285
16.4.1 Úspory 285
16.4.2 Nabídka úspor - zapůjčitelných fondů 286
16.5 Trh kapitálu - zapůjčitelných fondů 287
16.5.1 Mezinárodní pohyby zapůjčitelných fondů - kapitálu 290
16.5.2 Kapitálový trh 292
16.6 Investiční rozhodování 293
16.6.1 Současná hodnota 293
16.6.2 Skladba portfolia 296
17. Trh přírodních zdrojů 299
17.1 Trh neobnovitelných zdrojů 299
17.2 K trhu obnovitelných přírodních zdrojů 304
17.3 Trh půdy 307
Část F Některé souvislosti působení tržního mechanismu
18. Tržní mechanismus a rozdělování důchodu 312
18.1 Příčiny vzniku nerovností v rozdělení důchodu a bohatství 312
18.2 Způsoby měření nerovností 313
18.2.1 Míra nerovnosti 313
18.2.2 Lorenzova křivka 314
18.2.3 Giniho koeficient 315
18.2.4 Míra chudoby 317
18.3 Úloha státu v přerozdělovacím mechanismu 317
18.3.1 Daně a nerovnost v důchodech 318
18.3.2 Transferové platby 318
18.4 Problém ekonomické rovnosti, spravedlnosti a hospodářské výkonnosti 318
19. Externality 322
19.1 Externality a problém efektivnosti 324
19.2 Cesty k řešení externalit 325
19.2.1 Soukromé přístupy k řešení externalit 326
19.2.2 Vládní přístupy k řešení externalit 328
20. Veřejné statky 331
20.1 Problém černého pasažéra 332
20.1.1 Financování veřejných statků 334
20.2 Optimální množství veřejného statku 335
21. Trh a mikroekonomická úloha vlády 338
21.1 Vytváření prostředí příznivého pro působení tržního systému 339
21.2 Náprava tržních selhání 341
21.3 Modifikace některých důsledků tržní regulace 342
21.3.1 Přerozdělování důchodu a bohatství 342
21.3.2 Ovlivňování alokace zdrojů s cílem změnit geografické složení národní produkce 343
21.3.3 Funkce vlády v některých dalších oblastech 343
22. Ekonomie politického trhu - teorie veřejné volby 346
22.1 Ekonomická analýza politiky 346
22.1.1 Ekonomie politického trhu 346
22.1.2 Subjekty politického trhu 347
22.1.3 Dobývání renty a korupce 348
22.2 Typy rozhodnutí 350
22.3 Mechanismy veřejné volby 352
22.3.1 Hlasovací paradox 352
22.3.2 Jánabráchismus 354
22.4 Teorém středního voliče 354
22.5 Politicko-ekonomické cykly a konkurence mezi politickými stranami 356
Použitá literatura 358
Summary 360
Rejstřík 361

O Autorovi

Jurečka Václav
Studoval obor Politická ekonomie na Národohospodářské fakultě (dříve Fakultě politické ekonomie) Vysoké školy ekonomické v Praze (1967). Po čtrnáctiletém působení ve sféře vzdělávání dospělých (politická ekonomie, personalistika, andragogika) se stal docentem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava), kde působí do současné doby. Osmnáct let vedl katedru ekonomie na Ekonomické fakultě této univerzity. Dlouhodobě studoval ekonomické chování malých evropských zemí, v této oblasti obhájil kandidátskou a habilitační práci. V posledních letech se zaměřuje na vliv institucionálních faktorů na ekonomický rozvoj. V roce 1993 byl jmenován profesorem ekonomie. Vyučuje základní kurz mikroekonomie a makroekonomie, institucionální ekonomii a dějiny české ekonomie. Dlouhodobě je školitelem doktorandů a členem několika vědeckých rad a oborových rad pro doktorská studia.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 757 
E-kniha 681 
Tištěná 246 
Tištěná 302 
E-kniha 272 
Tištěná 302 
E-kniha 272 
Tištěná 339 
E-kniha 305 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.