0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Moderní psychologie

Hlavní obory a témata současné psychologické vědy
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
349
Pouze na objednávkui
Zašleme ihned po naskladnění  
Poslední aktualizace skladu 16.12.2017 15:18
i: 20593 n: 24746210r: 7608
E-kniha
PDF
297
Ihned ke stažení
i: 20594 n: 24787732r: 7608
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Tato praktická příručka shrnující základní poznatky psychologické vědy je určena především čtenářům, kteří ocení její aktuálnost, sdělnost, přehledné uspořádání a kompaktní rozsah. Její koncepce navazuje na populární zahraniční přehledové publikace, členění textu však vychází ze struktury obvyklé pro domácí vysokoškolské studium. Pro zpestření je publikace vybavena také "okénkyy" přinášejícími dodatečné informace a zajímavosti a celkem 120 ilustracemi, fotografiemi a grafy. Řada pojmů je uváděna v původní terminologii, což čtenáři usnadní získávání dalších informací v zahraniční literatuře, ve vyhledávačích či v odborných databázích. Knihu uvítají například studenti psychologie a příbuzných oborů, ale také odborníci hledající přehledný výtah z již přečtené literatury.

Z obsahu knihy Moderní psychologie

Předmluva
Jak číst tuto knihu
Úvod do psychologie

1. Hlavní psychologické směry 20. století
1.1 Úvod do vývoje psychologie
1.1.1 Vznik a vývoj vědecké psychologie
1.2 Strukturalismus
1.3 Funkcionalismus
1.4 Psychodynamické přístupy
1.5 Behaviorismus a neobehaviorismus
1.6 Gestaltismus a neogestaltismus
1.7 Fenomenologické a existenciální přístupy
1.7.1 Fenomenologie
1.7.2 Existenciální psychologie a daseinsanalýza
1.8 Humanistická psychologie
1.9 Kognitivní psychologie
1.10 Další směry
1.10.1 Systematické přístupy a eklekticismus
1.10.2 Rysové a faktorové přístupy
1.10.3 Sociálně-kognitivní psychologie
1.10.4 Pozitivní psychologie
1.10.5 Transpersonální psychologie
1.11 Soupis směrů a jejich představitelů
1.12 Česká psychologie v první polovině 20. století

2. Biologická psychologie
2.1 Úvod do problematiky
2.2 Základy genetiky
2.3 Endokrinní systém
2.4 Nervový systém
2.4.1 Buněčné komponenty (neurony a glie)
2.4.2 Centrální nervový systém
2.4.2.1 Mozek
2.4.2.2 Neuroplasticita a neurogeneze
2.4.3 Metody zkoumání struktury a činnosti mozku
2.4.4 Periferní nervový systém
2.4.4.1 Autonomní nervový systém
2.4.5 Reflexy
2.4.6 Senzorický systém
2.4.6.1 Zrak
2.4.6.2 Sluch
2.4.6.3 Poloha a pohyb
2.4.6.4 Chemoreceptory (čich a chuť)
2.4.6.5 Somatosenzorický systém (propriocepce a kožní čití)
2.4.6.6 Somatická bolest
2.5 Biologické rytmy
2.6 Základní anatomická terminologie

3. Obecná psychologie a psychologie osobnosti
3.1 Úvod do problematiky
3.2 Vědomí, bdělost a spánek
3.2.1 Vědomí, bdělost
3.2.2 Spánek
3.3 Pozornost a vnímání
3.3.1 Pozornost
3.3.2 Vnímání (percepce)
3.3.3 Reprezentace objektů, orientace v prostoru a organizace poznatků
3.4 Motivace
3.5 Emoce
3.5.1 Empatie a příbuzné stavy
3.5.2 Humor a smích
3.6 Stres a závislost
3.7 Temperament
3.8 Paměť a učení
3.9 Myšlení
3.9.1 Usuzování a rozhodování
3.9.2 Mentalizace a klamání
3.10 Inteligence
3.11 Jazyk a komunikace
3.12 Charakter a sebepojetí
3.12.1 Charakter
3.12.2 Sebepojet
3.12.2.1 Sebepojetí v kontextu sociálně-kognitivní teorie
3.12.3 Morálka a ctnost

4. sociální psychologie
4.1 Úvod do problematiky
4.2 Socializace
4.3 Sociální interakce a její souvislosti
4.3.1 Sociální kognice – atribuce, utváření dojmu a schémata
4.3.1.1 Atribuce
4.3.1.2 Utváření dojmu
4.3.1.3 Schémata
4.3.2 Osobní vztahy
4.3.3 Afiliace a atraktivita
4.3.4 Láska a partnerský vztah
4.3.5 Prosociální chování
4.3.6 Agrese
4.4 Postoje
4.5 Skupinové jevy a procesy
4.5.1 Základní charakteristiky skupinových jevů a procesů
4.5.2 Kolektivní chování a jeho dynamika
4.5.3 Poslušnost vůči autoritě, vzpoura, vliv situace na chování
4.5.3.1 Poslušnost vůči autoritě
4.5.3.2 Vzpoura
4.5.3.3 Vliv situace na chování
4.5.4 Konflikty a jejich řešení
4.5.5 Média, reklama a techniky vyvolání souhlasu (vyhovění)
4.5.5.1 Média
4.5.5.2 Reklama
4.5.5.3 Vyvolání souhlasu a vyhovění

5. Vývojová psychologie
5.1 Úvod do problematiky
5.2 Základní vývojové teorie
5.2.1 Neuromaturační teorie
5.2.2 Konstruktivistické teorie
5.2.3 Etologické a evoluční teorie
5.2.4 Teorie učení
5.2.5 Psychodynamické teorie
5.2.6 Teorie dynamických systémů
5.2.7 Soupis základních vývojových teorií a jejich představitelů
5.3 Základní vývojové etapy
5.3.1 Prenatální a perinatální období
5.3.2 Novorozenecké období
5.3.3 Kojenecké období
5.3.4 Batolecí věk
5.3.5 Předškolní věk
5.3.6 Školní věk
5.3.7 Dospívání
5.3.8 Dospělost
5.3.9 Stáří

6. Komparativní psychologie
6.1 Úvod do problematiky
6.2 Psychické procesy na subhumánní úrovni
6.2.1 Altruismus
6.2.2 Sociální chování
6.2.3 Emoce
6.2.4 Komunikace a jazyk
6.2.5 Vyšší psychické procesy a mentalizace
6.2.6 Inteligence

7. Diagnostika a léčba psychických poruch
7.1 Úvod do problematiky
7.1.1 Vznik moderní psychiatrie a klinické psychologie
7.2 Psychopatologie
7.2.1 Klasifikace duševních poruch a poruch chování podle manuálu MKN-10
7.3 Léčba psychických poruch
7.3.1 Psychiatrická péče
7.3.2 Farmakoterapie
7.3.3 Biologické metody
7.4 Klinická psychologie
7.4.1 Vnitřní konflikty a jejich zpracování
7.4.2 Vybrané psychoterapeutické směry
7.4.2.1 Psychoanalytická a psychodynamická terapie
7.4.2.2 Behaviorální terapie
7.4.2.3 Kognitivní terapie
7.4.2.4 Kognitivně-behaviorální terapie
7.4.2.5 Humanistické a existenciální terapeutické přístupy
7.4.2.6 Terapie ve skupině
7.4.2.7 Rodinná a systemická terapie, alternativní terapie
7.4.3 Psychodiagnostika

8. Psychologický výzkum
8.1 Úvod do problematiky
8.1.1 Typy výzkumů
8.2 Výzkumný projekt
8.2.1 Proměnné
8.2.1.1 Typy proměnných
8.2.1.2 Typy vztahů mezi proměnnými
8.2.1.3 Hodnoty proměnných
8.2.2 Výzkumný plán
8.2.2.1 Experiment, kvaziexperiment a neexperimentální výzkumné plány
8.2.2.2 Typy výzkumného plánu podle množství nezávisle proměnných
8.3 Získávání dat
8.3.1 Výběr vzorku
8.3.2 Metody získávání dat
8.3.2.1 Pozorování
8.3.2.2 Rozhovor, dotazník
8.3.2.3 Anamnéza
8.3.2.4 Analýza produktů
8.3.2.5 Psychologický test
8.3.2.6 Metaanalýza

Literatura
Obrazové podklady
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík

Tištěná kniha

Datum vydání: 25. 09. 2013
Katalogové číslo: 2344
ISBN: 978-80-247-4621-0
Formát / stran: 240×167, 216 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 17.15MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Moderní psychologie
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 25. 09. 2013
Katalogové číslo: 2344
ISBN: 978-80-247-4621-0
Formát / stran: 240×167, 216 stran
Edice: Psyché

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 17.15MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Moderní psychologie

Hlavní obory a témata současné psychologické vědy
Tato praktická příručka shrnující základní poznatky psychologické vědy je určena především čtenářům, kteří ocení její aktuálnost, sdělnost, přehledné uspořádání a kompaktní rozsah. Její koncepce navazuje na populární zahraniční přehledové publikace, členění textu však vychází ze struktury obvyklé pro domácí vysokoškolské studium. Pro zpestření je publikace vybavena také "okénkyy" přinášejícími dodatečné informace a zajímavosti a celkem 120 ilustracemi, fotografiemi a grafy. Řada pojmů je uváděna v původní terminologii, což čtenáři usnadní získávání dalších informací v zahraniční literatuře, ve vyhledávačích či v odborných databázích. Knihu uvítají například studenti psychologie a příbuzných oborů, ale také odborníci hledající přehledný výtah z již přečtené literatury.
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
349
Pouze na objednávkui
Zašleme ihned po naskladnění  
Poslední aktualizace skladu 16.12.2017 15:18
i: 20593 n: 24746210r: 7608
E-kniha
PDF
297
Ihned ke stažení
i: 20594 n: 24787732r: 7608

Z obsahu knihy Moderní psychologie

Předmluva
Jak číst tuto knihu
Úvod do psychologie

1. Hlavní psychologické směry 20. století
1.1 Úvod do vývoje psychologie
1.1.1 Vznik a vývoj vědecké psychologie
1.2 Strukturalismus
1.3 Funkcionalismus
1.4 Psychodynamické přístupy
1.5 Behaviorismus a neobehaviorismus
1.6 Gestaltismus a neogestaltismus
1.7 Fenomenologické a existenciální přístupy
1.7.1 Fenomenologie
1.7.2 Existenciální psychologie a daseinsanalýza
1.8 Humanistická psychologie
1.9 Kognitivní psychologie
1.10 Další směry
1.10.1 Systematické přístupy a eklekticismus
1.10.2 Rysové a faktorové přístupy
1.10.3 Sociálně-kognitivní psychologie
1.10.4 Pozitivní psychologie
1.10.5 Transpersonální psychologie
1.11 Soupis směrů a jejich představitelů
1.12 Česká psychologie v první polovině 20. století

2. Biologická psychologie
2.1 Úvod do problematiky
2.2 Základy genetiky
2.3 Endokrinní systém
2.4 Nervový systém
2.4.1 Buněčné komponenty (neurony a glie)
2.4.2 Centrální nervový systém
2.4.2.1 Mozek
2.4.2.2 Neuroplasticita a neurogeneze
2.4.3 Metody zkoumání struktury a činnosti mozku
2.4.4 Periferní nervový systém
2.4.4.1 Autonomní nervový systém
2.4.5 Reflexy
2.4.6 Senzorický systém
2.4.6.1 Zrak
2.4.6.2 Sluch
2.4.6.3 Poloha a pohyb
2.4.6.4 Chemoreceptory (čich a chuť)
2.4.6.5 Somatosenzorický systém (propriocepce a kožní čití)
2.4.6.6 Somatická bolest
2.5 Biologické rytmy
2.6 Základní anatomická terminologie

3. Obecná psychologie a psychologie osobnosti
3.1 Úvod do problematiky
3.2 Vědomí, bdělost a spánek
3.2.1 Vědomí, bdělost
3.2.2 Spánek
3.3 Pozornost a vnímání
3.3.1 Pozornost
3.3.2 Vnímání (percepce)
3.3.3 Reprezentace objektů, orientace v prostoru a organizace poznatků
3.4 Motivace
3.5 Emoce
3.5.1 Empatie a příbuzné stavy
3.5.2 Humor a smích
3.6 Stres a závislost
3.7 Temperament
3.8 Paměť a učení
3.9 Myšlení
3.9.1 Usuzování a rozhodování
3.9.2 Mentalizace a klamání
3.10 Inteligence
3.11 Jazyk a komunikace
3.12 Charakter a sebepojetí
3.12.1 Charakter
3.12.2 Sebepojet
3.12.2.1 Sebepojetí v kontextu sociálně-kognitivní teorie
3.12.3 Morálka a ctnost

4. sociální psychologie
4.1 Úvod do problematiky
4.2 Socializace
4.3 Sociální interakce a její souvislosti
4.3.1 Sociální kognice – atribuce, utváření dojmu a schémata
4.3.1.1 Atribuce
4.3.1.2 Utváření dojmu
4.3.1.3 Schémata
4.3.2 Osobní vztahy
4.3.3 Afiliace a atraktivita
4.3.4 Láska a partnerský vztah
4.3.5 Prosociální chování
4.3.6 Agrese
4.4 Postoje
4.5 Skupinové jevy a procesy
4.5.1 Základní charakteristiky skupinových jevů a procesů
4.5.2 Kolektivní chování a jeho dynamika
4.5.3 Poslušnost vůči autoritě, vzpoura, vliv situace na chování
4.5.3.1 Poslušnost vůči autoritě
4.5.3.2 Vzpoura
4.5.3.3 Vliv situace na chování
4.5.4 Konflikty a jejich řešení
4.5.5 Média, reklama a techniky vyvolání souhlasu (vyhovění)
4.5.5.1 Média
4.5.5.2 Reklama
4.5.5.3 Vyvolání souhlasu a vyhovění

5. Vývojová psychologie
5.1 Úvod do problematiky
5.2 Základní vývojové teorie
5.2.1 Neuromaturační teorie
5.2.2 Konstruktivistické teorie
5.2.3 Etologické a evoluční teorie
5.2.4 Teorie učení
5.2.5 Psychodynamické teorie
5.2.6 Teorie dynamických systémů
5.2.7 Soupis základních vývojových teorií a jejich představitelů
5.3 Základní vývojové etapy
5.3.1 Prenatální a perinatální období
5.3.2 Novorozenecké období
5.3.3 Kojenecké období
5.3.4 Batolecí věk
5.3.5 Předškolní věk
5.3.6 Školní věk
5.3.7 Dospívání
5.3.8 Dospělost
5.3.9 Stáří

6. Komparativní psychologie
6.1 Úvod do problematiky
6.2 Psychické procesy na subhumánní úrovni
6.2.1 Altruismus
6.2.2 Sociální chování
6.2.3 Emoce
6.2.4 Komunikace a jazyk
6.2.5 Vyšší psychické procesy a mentalizace
6.2.6 Inteligence

7. Diagnostika a léčba psychických poruch
7.1 Úvod do problematiky
7.1.1 Vznik moderní psychiatrie a klinické psychologie
7.2 Psychopatologie
7.2.1 Klasifikace duševních poruch a poruch chování podle manuálu MKN-10
7.3 Léčba psychických poruch
7.3.1 Psychiatrická péče
7.3.2 Farmakoterapie
7.3.3 Biologické metody
7.4 Klinická psychologie
7.4.1 Vnitřní konflikty a jejich zpracování
7.4.2 Vybrané psychoterapeutické směry
7.4.2.1 Psychoanalytická a psychodynamická terapie
7.4.2.2 Behaviorální terapie
7.4.2.3 Kognitivní terapie
7.4.2.4 Kognitivně-behaviorální terapie
7.4.2.5 Humanistické a existenciální terapeutické přístupy
7.4.2.6 Terapie ve skupině
7.4.2.7 Rodinná a systemická terapie, alternativní terapie
7.4.3 Psychodiagnostika

8. Psychologický výzkum
8.1 Úvod do problematiky
8.1.1 Typy výzkumů
8.2 Výzkumný projekt
8.2.1 Proměnné
8.2.1.1 Typy proměnných
8.2.1.2 Typy vztahů mezi proměnnými
8.2.1.3 Hodnoty proměnných
8.2.2 Výzkumný plán
8.2.2.1 Experiment, kvaziexperiment a neexperimentální výzkumné plány
8.2.2.2 Typy výzkumného plánu podle množství nezávisle proměnných
8.3 Získávání dat
8.3.1 Výběr vzorku
8.3.2 Metody získávání dat
8.3.2.1 Pozorování
8.3.2.2 Rozhovor, dotazník
8.3.2.3 Anamnéza
8.3.2.4 Analýza produktů
8.3.2.5 Psychologický test
8.3.2.6 Metaanalýza

Literatura
Obrazové podklady
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík

O Autorovi

Kučera Dalibor

Pedagog a výzkumný pracovník v oblasti obecné psychologie, pedagogické psychologie a psychometrie. Narodil se v Jihlavě, trvale pobývá v Praze a v Českých Budějovicích. Magisterský titul získal v oboru učitelství na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, doktorský v oboru obecná psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde rovněž získal titul PhDr. v oboru psychologie. Dlouhodobě se zabývá problematikou metrických přístupů v oblasti výzkumné diagnostiky, zejména z pohledu psycholingvistiky a expresivních projektivních metod. Působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na oddělení psychologie katedry pedagogiky a psychologie.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 339
E-kniha 288
Tištěná 149
E-kniha 127
Tištěná 459
E-kniha 390
Tištěná 229
E-kniha 195
Tištěná 355
E-kniha 302
Tištěná 299
E-kniha 424

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace