0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Moderní psychologie

Hlavní obory a témata současné psychologické vědy

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
297  267 
Ihned ke stažení
i: 20594 n: 24787732r: 7608
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 7608
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Tato praktická příručka shrnující základní poznatky psychologické vědy je určena především čtenářům, kteří ocení její aktuálnost, sdělnost, přehledné uspořádání a kompaktní rozsah. Její koncepce navazuje na populární zahraniční přehledové publikace, členění textu však vychází ze struktury obvyklé pro domácí vysokoškolské studium. Pro zpestření je publikace vybavena také "okénkyy" přinášejícími dodatečné informace a zajímavosti a celkem 120 ilustracemi, fotografiemi a grafy. Řada pojmů je uváděna v původní terminologii, což čtenáři usnadní získávání dalších informací v zahraniční literatuře, ve vyhledávačích či v odborných databázích. Knihu uvítají například studenti psychologie a příbuzných oborů, ale také odborníci hledající přehledný výtah z již přečtené literatury.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Moderní psychologie

Předmluva
Jak číst tuto knihu
Úvod do psychologie

1. Hlavní psychologické směry 20. století
1.1 Úvod do vývoje psychologie
1.1.1 Vznik a vývoj vědecké psychologie
1.2 Strukturalismus
1.3 Funkcionalismus
1.4 Psychodynamické přístupy
1.5 Behaviorismus a neobehaviorismus
1.6 Gestaltismus a neogestaltismus
1.7 Fenomenologické a existenciální přístupy
1.7.1 Fenomenologie
1.7.2 Existenciální psychologie a daseinsanalýza
1.8 Humanistická psychologie
1.9 Kognitivní psychologie
1.10 Další směry
1.10.1 Systematické přístupy a eklekticismus
1.10.2 Rysové a faktorové přístupy
1.10.3 Sociálně-kognitivní psychologie
1.10.4 Pozitivní psychologie
1.10.5 Transpersonální psychologie
1.11 Soupis směrů a jejich představitelů
1.12 Česká psychologie v první polovině 20. století

2. Biologická psychologie
2.1 Úvod do problematiky
2.2 Základy genetiky
2.3 Endokrinní systém
2.4 Nervový systém
2.4.1 Buněčné komponenty (neurony a glie)
2.4.2 Centrální nervový systém
2.4.2.1 Mozek
2.4.2.2 Neuroplasticita a neurogeneze
2.4.3 Metody zkoumání struktury a činnosti mozku
2.4.4 Periferní nervový systém
2.4.4.1 Autonomní nervový systém
2.4.5 Reflexy
2.4.6 Senzorický systém
2.4.6.1 Zrak
2.4.6.2 Sluch
2.4.6.3 Poloha a pohyb
2.4.6.4 Chemoreceptory (čich a chuť)
2.4.6.5 Somatosenzorický systém (propriocepce a kožní čití)
2.4.6.6 Somatická bolest
2.5 Biologické rytmy
2.6 Základní anatomická terminologie

3. Obecná psychologie a psychologie osobnosti
3.1 Úvod do problematiky
3.2 Vědomí, bdělost a spánek
3.2.1 Vědomí, bdělost
3.2.2 Spánek
3.3 Pozornost a vnímání
3.3.1 Pozornost
3.3.2 Vnímání (percepce)
3.3.3 Reprezentace objektů, orientace v prostoru a organizace poznatků
3.4 Motivace
3.5 Emoce
3.5.1 Empatie a příbuzné stavy
3.5.2 Humor a smích
3.6 Stres a závislost
3.7 Temperament
3.8 Paměť a učení
3.9 Myšlení
3.9.1 Usuzování a rozhodování
3.9.2 Mentalizace a klamání
3.10 Inteligence
3.11 Jazyk a komunikace
3.12 Charakter a sebepojetí
3.12.1 Charakter
3.12.2 Sebepojet
3.12.2.1 Sebepojetí v kontextu sociálně-kognitivní teorie
3.12.3 Morálka a ctnost

4. sociální psychologie
4.1 Úvod do problematiky
4.2 Socializace
4.3 Sociální interakce a její souvislosti
4.3.1 Sociální kognice – atribuce, utváření dojmu a schémata
4.3.1.1 Atribuce
4.3.1.2 Utváření dojmu
4.3.1.3 Schémata
4.3.2 Osobní vztahy
4.3.3 Afiliace a atraktivita
4.3.4 Láska a partnerský vztah
4.3.5 Prosociální chování
4.3.6 Agrese
4.4 Postoje
4.5 Skupinové jevy a procesy
4.5.1 Základní charakteristiky skupinových jevů a procesů
4.5.2 Kolektivní chování a jeho dynamika
4.5.3 Poslušnost vůči autoritě, vzpoura, vliv situace na chování
4.5.3.1 Poslušnost vůči autoritě
4.5.3.2 Vzpoura
4.5.3.3 Vliv situace na chování
4.5.4 Konflikty a jejich řešení
4.5.5 Média, reklama a techniky vyvolání souhlasu (vyhovění)
4.5.5.1 Média
4.5.5.2 Reklama
4.5.5.3 Vyvolání souhlasu a vyhovění

5. Vývojová psychologie
5.1 Úvod do problematiky
5.2 Základní vývojové teorie
5.2.1 Neuromaturační teorie
5.2.2 Konstruktivistické teorie
5.2.3 Etologické a evoluční teorie
5.2.4 Teorie učení
5.2.5 Psychodynamické teorie
5.2.6 Teorie dynamických systémů
5.2.7 Soupis základních vývojových teorií a jejich představitelů
5.3 Základní vývojové etapy
5.3.1 Prenatální a perinatální období
5.3.2 Novorozenecké období
5.3.3 Kojenecké období
5.3.4 Batolecí věk
5.3.5 Předškolní věk
5.3.6 Školní věk
5.3.7 Dospívání
5.3.8 Dospělost
5.3.9 Stáří

6. Komparativní psychologie
6.1 Úvod do problematiky
6.2 Psychické procesy na subhumánní úrovni
6.2.1 Altruismus
6.2.2 Sociální chování
6.2.3 Emoce
6.2.4 Komunikace a jazyk
6.2.5 Vyšší psychické procesy a mentalizace
6.2.6 Inteligence

7. Diagnostika a léčba psychických poruch
7.1 Úvod do problematiky
7.1.1 Vznik moderní psychiatrie a klinické psychologie
7.2 Psychopatologie
7.2.1 Klasifikace duševních poruch a poruch chování podle manuálu MKN-10
7.3 Léčba psychických poruch
7.3.1 Psychiatrická péče
7.3.2 Farmakoterapie
7.3.3 Biologické metody
7.4 Klinická psychologie
7.4.1 Vnitřní konflikty a jejich zpracování
7.4.2 Vybrané psychoterapeutické směry
7.4.2.1 Psychoanalytická a psychodynamická terapie
7.4.2.2 Behaviorální terapie
7.4.2.3 Kognitivní terapie
7.4.2.4 Kognitivně-behaviorální terapie
7.4.2.5 Humanistické a existenciální terapeutické přístupy
7.4.2.6 Terapie ve skupině
7.4.2.7 Rodinná a systemická terapie, alternativní terapie
7.4.3 Psychodiagnostika

8. Psychologický výzkum
8.1 Úvod do problematiky
8.1.1 Typy výzkumů
8.2 Výzkumný projekt
8.2.1 Proměnné
8.2.1.1 Typy proměnných
8.2.1.2 Typy vztahů mezi proměnnými
8.2.1.3 Hodnoty proměnných
8.2.2 Výzkumný plán
8.2.2.1 Experiment, kvaziexperiment a neexperimentální výzkumné plány
8.2.2.2 Typy výzkumného plánu podle množství nezávisle proměnných
8.3 Získávání dat
8.3.1 Výběr vzorku
8.3.2 Metody získávání dat
8.3.2.1 Pozorování
8.3.2.2 Rozhovor, dotazník
8.3.2.3 Anamnéza
8.3.2.4 Analýza produktů
8.3.2.5 Psychologický test
8.3.2.6 Metaanalýza

Literatura
Obrazové podklady
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 17.15MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Moderní psychologie
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 17.15 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Moderní psychologie

Hlavní obory a témata současné psychologické vědy

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
297  267 
Ihned ke stažení
i: 20594 n: 24787732r: 7608
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 7608
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Tato praktická příručka shrnující základní poznatky psychologické vědy je určena především čtenářům, kteří ocení její aktuálnost, sdělnost, přehledné uspořádání a kompaktní rozsah. Její koncepce navazuje na populární zahraniční přehledové publikace, členění textu však vychází ze struktury obvyklé pro domácí vysokoškolské studium. Pro zpestření je publikace vybavena také "okénkyy" přinášejícími dodatečné informace a zajímavosti a celkem 120 ilustracemi, fotografiemi a grafy. Řada pojmů je uváděna v původní terminologii, což čtenáři usnadní získávání dalších informací v zahraniční literatuře, ve vyhledávačích či v odborných databázích. Knihu uvítají například studenti psychologie a příbuzných oborů, ale také odborníci hledající přehledný výtah z již přečtené literatury.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Moderní psychologie

Předmluva
Jak číst tuto knihu
Úvod do psychologie

1. Hlavní psychologické směry 20. století
1.1 Úvod do vývoje psychologie
1.1.1 Vznik a vývoj vědecké psychologie
1.2 Strukturalismus
1.3 Funkcionalismus
1.4 Psychodynamické přístupy
1.5 Behaviorismus a neobehaviorismus
1.6 Gestaltismus a neogestaltismus
1.7 Fenomenologické a existenciální přístupy
1.7.1 Fenomenologie
1.7.2 Existenciální psychologie a daseinsanalýza
1.8 Humanistická psychologie
1.9 Kognitivní psychologie
1.10 Další směry
1.10.1 Systematické přístupy a eklekticismus
1.10.2 Rysové a faktorové přístupy
1.10.3 Sociálně-kognitivní psychologie
1.10.4 Pozitivní psychologie
1.10.5 Transpersonální psychologie
1.11 Soupis směrů a jejich představitelů
1.12 Česká psychologie v první polovině 20. století

2. Biologická psychologie
2.1 Úvod do problematiky
2.2 Základy genetiky
2.3 Endokrinní systém
2.4 Nervový systém
2.4.1 Buněčné komponenty (neurony a glie)
2.4.2 Centrální nervový systém
2.4.2.1 Mozek
2.4.2.2 Neuroplasticita a neurogeneze
2.4.3 Metody zkoumání struktury a činnosti mozku
2.4.4 Periferní nervový systém
2.4.4.1 Autonomní nervový systém
2.4.5 Reflexy
2.4.6 Senzorický systém
2.4.6.1 Zrak
2.4.6.2 Sluch
2.4.6.3 Poloha a pohyb
2.4.6.4 Chemoreceptory (čich a chuť)
2.4.6.5 Somatosenzorický systém (propriocepce a kožní čití)
2.4.6.6 Somatická bolest
2.5 Biologické rytmy
2.6 Základní anatomická terminologie

3. Obecná psychologie a psychologie osobnosti
3.1 Úvod do problematiky
3.2 Vědomí, bdělost a spánek
3.2.1 Vědomí, bdělost
3.2.2 Spánek
3.3 Pozornost a vnímání
3.3.1 Pozornost
3.3.2 Vnímání (percepce)
3.3.3 Reprezentace objektů, orientace v prostoru a organizace poznatků
3.4 Motivace
3.5 Emoce
3.5.1 Empatie a příbuzné stavy
3.5.2 Humor a smích
3.6 Stres a závislost
3.7 Temperament
3.8 Paměť a učení
3.9 Myšlení
3.9.1 Usuzování a rozhodování
3.9.2 Mentalizace a klamání
3.10 Inteligence
3.11 Jazyk a komunikace
3.12 Charakter a sebepojetí
3.12.1 Charakter
3.12.2 Sebepojet
3.12.2.1 Sebepojetí v kontextu sociálně-kognitivní teorie
3.12.3 Morálka a ctnost

4. sociální psychologie
4.1 Úvod do problematiky
4.2 Socializace
4.3 Sociální interakce a její souvislosti
4.3.1 Sociální kognice – atribuce, utváření dojmu a schémata
4.3.1.1 Atribuce
4.3.1.2 Utváření dojmu
4.3.1.3 Schémata
4.3.2 Osobní vztahy
4.3.3 Afiliace a atraktivita
4.3.4 Láska a partnerský vztah
4.3.5 Prosociální chování
4.3.6 Agrese
4.4 Postoje
4.5 Skupinové jevy a procesy
4.5.1 Základní charakteristiky skupinových jevů a procesů
4.5.2 Kolektivní chování a jeho dynamika
4.5.3 Poslušnost vůči autoritě, vzpoura, vliv situace na chování
4.5.3.1 Poslušnost vůči autoritě
4.5.3.2 Vzpoura
4.5.3.3 Vliv situace na chování
4.5.4 Konflikty a jejich řešení
4.5.5 Média, reklama a techniky vyvolání souhlasu (vyhovění)
4.5.5.1 Média
4.5.5.2 Reklama
4.5.5.3 Vyvolání souhlasu a vyhovění

5. Vývojová psychologie
5.1 Úvod do problematiky
5.2 Základní vývojové teorie
5.2.1 Neuromaturační teorie
5.2.2 Konstruktivistické teorie
5.2.3 Etologické a evoluční teorie
5.2.4 Teorie učení
5.2.5 Psychodynamické teorie
5.2.6 Teorie dynamických systémů
5.2.7 Soupis základních vývojových teorií a jejich představitelů
5.3 Základní vývojové etapy
5.3.1 Prenatální a perinatální období
5.3.2 Novorozenecké období
5.3.3 Kojenecké období
5.3.4 Batolecí věk
5.3.5 Předškolní věk
5.3.6 Školní věk
5.3.7 Dospívání
5.3.8 Dospělost
5.3.9 Stáří

6. Komparativní psychologie
6.1 Úvod do problematiky
6.2 Psychické procesy na subhumánní úrovni
6.2.1 Altruismus
6.2.2 Sociální chování
6.2.3 Emoce
6.2.4 Komunikace a jazyk
6.2.5 Vyšší psychické procesy a mentalizace
6.2.6 Inteligence

7. Diagnostika a léčba psychických poruch
7.1 Úvod do problematiky
7.1.1 Vznik moderní psychiatrie a klinické psychologie
7.2 Psychopatologie
7.2.1 Klasifikace duševních poruch a poruch chování podle manuálu MKN-10
7.3 Léčba psychických poruch
7.3.1 Psychiatrická péče
7.3.2 Farmakoterapie
7.3.3 Biologické metody
7.4 Klinická psychologie
7.4.1 Vnitřní konflikty a jejich zpracování
7.4.2 Vybrané psychoterapeutické směry
7.4.2.1 Psychoanalytická a psychodynamická terapie
7.4.2.2 Behaviorální terapie
7.4.2.3 Kognitivní terapie
7.4.2.4 Kognitivně-behaviorální terapie
7.4.2.5 Humanistické a existenciální terapeutické přístupy
7.4.2.6 Terapie ve skupině
7.4.2.7 Rodinná a systemická terapie, alternativní terapie
7.4.3 Psychodiagnostika

8. Psychologický výzkum
8.1 Úvod do problematiky
8.1.1 Typy výzkumů
8.2 Výzkumný projekt
8.2.1 Proměnné
8.2.1.1 Typy proměnných
8.2.1.2 Typy vztahů mezi proměnnými
8.2.1.3 Hodnoty proměnných
8.2.2 Výzkumný plán
8.2.2.1 Experiment, kvaziexperiment a neexperimentální výzkumné plány
8.2.2.2 Typy výzkumného plánu podle množství nezávisle proměnných
8.3 Získávání dat
8.3.1 Výběr vzorku
8.3.2 Metody získávání dat
8.3.2.1 Pozorování
8.3.2.2 Rozhovor, dotazník
8.3.2.3 Anamnéza
8.3.2.4 Analýza produktů
8.3.2.5 Psychologický test
8.3.2.6 Metaanalýza

Literatura
Obrazové podklady
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík

O Autorovi

Kučera Dalibor
Pedagog a výzkumný pracovník v oblasti obecné psychologie, pedagogické psychologie a psychometrie. Narodil se v Jihlavě, trvale pobývá v Praze a v Českých Budějovicích. Magisterský titul získal v oboru učitelství na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, doktorský v oboru obecná psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde rovněž získal titul PhDr. v oboru psychologie. Dlouhodobě se zabývá problematikou metrických přístupů v oblasti výzkumné diagnostiky, zejména z pohledu psycholingvistiky a expresivních projektivních metod. Působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na oddělení psychologie katedry pedagogiky a psychologie.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 390 
E-kniha 351 
Tištěná 365 
E-kniha 329 
Tištěná 373 
E-kniha 336 
Tištěná 356 
E-kniha 320 
Tištěná 467 
Tištěná 390 
E-kniha 351 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.