0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Mzdové účetnictví 2014

praktický průvodce
Vybíhal Václav a kolektiv
Tištěná kniha
Spirálová vazba
Titul doprodánr: 8097
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
382
Ihned ke stažení
i: 21522 n: 24789606r: 8097
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2014 v souladu s novelami zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací novelizovaných předpisů a se zapracováním všech legislativních změn. Předností knihy je přehledné a praktické zpracování odborné problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů. Kniha je určena pro mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, manažery, daňové poradce, auditory a je zároveň nepostradatelným metodickým a praktickým pomocníkem studentů.

Z obsahu knihy Mzdové účetnictví 2014

Předmluva 9
Seznam použitých zkratek 10
1. Role mzdových účetních ve firmě 11
2. Pracovní právo a zaměstnanost 19
2.1 Právní předpisy 19
2.2 Pracovněprávní vztahy 20
2.3 Vznik pracovního poměru 24
2.4 Změny pracovního poměru 30
2.5 Skončení pracovního poměru 33
2.6 Práce konané mimo pracovní poměr 43
2.7 Pracovní doba 44
2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 58
2.9 Překážky v práci 63
2.10 Zaměstnanost 70
3. Mzdová problematika 85
3.1 Právní předpisy 85
3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn 86
3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků 88
3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění 104
3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu 107
3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období 114
3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu a některých dalších organizacích a orgánech 115
3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2011 a 2012 120
4. Veřejné zdravotní pojištění 136
4.1 Právní předpisy 136
4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce 136
4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného 139
4.4 Povinnosti pojištěnců 143
4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu 146
4.6 Pojistné 149
5. Pojistné na sociální zabezpečení 165
5.1 Právní předpisy a charakteristika 165
5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období 165
5.3 Poplatníci pojistného 170
5.4 Vyměřovací základ 172
5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného 179
5.6 Sankční platby 180
5.7 Pojistné na důchodové spoření 183
6. Důchodové pojištění 187
6.1 Právní předpisy 187
6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění 187
6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP – evidenční listy důchodového pojištění) 192
6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů 194
6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP 205
6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění 209
6.7 Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k poživatelům důchodů 210
6.8 Odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance 211
6.9 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění 212
6.10 Dávky důchodového pojištění 215
6.11 Důchody po vstupu ČR do EU 243
7. Nemocenské pojištění 246
7.1 Právní předpisy a charakteristika 246
7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců 246
7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištění OSVČ 255
7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) 256
7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období 256
7.6 Vyloučené dny 260
7.7 Dávky nemocenského pojištění 260
7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění 270
7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění 272
7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti 272
7.11 Vyplácení dávek 274
8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 276
8.1 Příjmy ze závislé činnosti 277
8.2 Funkční požitky 279
8.3 Vymezení příjmů ze závislé činnosti 279
8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec 280
8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně 281
8.6 Příjmy od daně osvobozené 282
8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků 288
8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti 289
8.9 Nezdanitelná část základu daně 294
8.10 Slevy na dani 300
8.11 Ostatní slevy na dani 302
8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový bonus (§ 35c a 35d zákona) 304
8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění 309
9. Náhrady cestovních výdajů 313
9.1 Právní předpisy 313
9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní náhrady náležejí) 314
9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad 318
9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře 324
9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů 353
9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře 356
9.7 Paušalizace náhrad 364
9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů 366
10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím 368
10.1 Právní předpisy 368
10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci 369
10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev 371
10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění 371
10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 372
10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) 373
10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti 373
11. Státní sociální podpora 376
11.1 Právní předpisy 376
11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek 378
11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování 396
12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi 409
12.1 Právní předpisy 409
12.2 Pojmový aparát dávek 409
12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi 414
13. Státní sociální péče 419
13.1 Právní předpisy 419
13.2 Dávky pěstounské péče 419
13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 423
13.4 Příspěvek na péči 426
14. Přílohy 429

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 19.5MB | 8MB | 13.9MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Mzdové účetnictví 2014

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 19.5MB | 8MB | 13.9MB
Druh ochrany: Sociální ochrana

Mzdové účetnictví 2014

praktický průvodce
Vybíhal Václav a kolektiv
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2014 v souladu s novelami zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací novelizovaných předpisů a se zapracováním všech legislativních změn. Předností knihy je přehledné a praktické zpracování odborné problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů. Kniha je určena pro mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, manažery, daňové poradce, auditory a je zároveň nepostradatelným metodickým a praktickým pomocníkem studentů.
Tištěná kniha
Spirálová vazba
Titul doprodánr: 8097
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
382
Ihned ke stažení
i: 21522 n: 24789606r: 8097

Z obsahu knihy Mzdové účetnictví 2014

Předmluva 9
Seznam použitých zkratek 10
1. Role mzdových účetních ve firmě 11
2. Pracovní právo a zaměstnanost 19
2.1 Právní předpisy 19
2.2 Pracovněprávní vztahy 20
2.3 Vznik pracovního poměru 24
2.4 Změny pracovního poměru 30
2.5 Skončení pracovního poměru 33
2.6 Práce konané mimo pracovní poměr 43
2.7 Pracovní doba 44
2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 58
2.9 Překážky v práci 63
2.10 Zaměstnanost 70
3. Mzdová problematika 85
3.1 Právní předpisy 85
3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn 86
3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků 88
3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění 104
3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu 107
3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období 114
3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu a některých dalších organizacích a orgánech 115
3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2011 a 2012 120
4. Veřejné zdravotní pojištění 136
4.1 Právní předpisy 136
4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce 136
4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného 139
4.4 Povinnosti pojištěnců 143
4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu 146
4.6 Pojistné 149
5. Pojistné na sociální zabezpečení 165
5.1 Právní předpisy a charakteristika 165
5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období 165
5.3 Poplatníci pojistného 170
5.4 Vyměřovací základ 172
5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného 179
5.6 Sankční platby 180
5.7 Pojistné na důchodové spoření 183
6. Důchodové pojištění 187
6.1 Právní předpisy 187
6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění 187
6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP – evidenční listy důchodového pojištění) 192
6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů 194
6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP 205
6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění 209
6.7 Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k poživatelům důchodů 210
6.8 Odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance 211
6.9 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění 212
6.10 Dávky důchodového pojištění 215
6.11 Důchody po vstupu ČR do EU 243
7. Nemocenské pojištění 246
7.1 Právní předpisy a charakteristika 246
7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců 246
7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištění OSVČ 255
7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) 256
7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období 256
7.6 Vyloučené dny 260
7.7 Dávky nemocenského pojištění 260
7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění 270
7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění 272
7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti 272
7.11 Vyplácení dávek 274
8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 276
8.1 Příjmy ze závislé činnosti 277
8.2 Funkční požitky 279
8.3 Vymezení příjmů ze závislé činnosti 279
8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec 280
8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně 281
8.6 Příjmy od daně osvobozené 282
8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků 288
8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti 289
8.9 Nezdanitelná část základu daně 294
8.10 Slevy na dani 300
8.11 Ostatní slevy na dani 302
8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový bonus (§ 35c a 35d zákona) 304
8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění 309
9. Náhrady cestovních výdajů 313
9.1 Právní předpisy 313
9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní náhrady náležejí) 314
9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad 318
9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře 324
9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů 353
9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře 356
9.7 Paušalizace náhrad 364
9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů 366
10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím 368
10.1 Právní předpisy 368
10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci 369
10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev 371
10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění 371
10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 372
10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) 373
10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti 373
11. Státní sociální podpora 376
11.1 Právní předpisy 376
11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek 378
11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování 396
12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi 409
12.1 Právní předpisy 409
12.2 Pojmový aparát dávek 409
12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi 414
13. Státní sociální péče 419
13.1 Právní předpisy 419
13.2 Dávky pěstounské péče 419
13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 423
13.4 Příspěvek na péči 426
14. Přílohy 429

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 549
E-kniha 467
Tištěná 229

Novinky a akční nabídky knih

Přeji si být informován o novinkách


Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace

 
Síla hesla:
 

 

Fakturační adresa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace