0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Německá gramatika

jednoduše a prakticky

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  305 
Ihned ke stažení
i: 41937 n: 27142613r: 9079
Tištěná kniha
Šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  339 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 18. 06. 2024 11:25
i: 40242 n: 24758671r: 9079
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Chcete se konečně naučit německy nebo si některé gramatické jevy ujasnit a zopakovat? Tato kniha vám pomůže pochopit pravidla německé gramatiky jednoduše i zábavně!

 • 100 přehledných kapitol
 • Praktické uspořádání kapitol na dvoustranu: vlevo výklad, vpravo cvičení
 • Ve výkladu mnoho názorných příkladů
 • Pozornost věnovaná jevům, v nichž se často chybuje
 • Monotematická cvičení vhodná pro následnou konverzaci
 • Všechna cvičení s klíčem
 • Slovníček s vyznačenou slovní zásobou pro jazykovou úroveň B1
 • Užitečné mnemotechnické pomůcky
 • Skvělé tipy, zajímavé informace, vtipné obrázky
 • Za každou kapitolou souhrnný test
 • Vhodné pro školy, jazykové kurzy i samostudium

Přehledně a jasně! Jednoduše a prakticky!

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Německá gramatika

Obsah

Cvičení podle tematických oblastí .........................................................................................  8
Symboly používané v této učebnici .......................................................................................  9
O autorce ...............................................................................................................................10
Předmluva ..............................................................................................................................11

Část 1 Slovesa ............................................................................................................. 13
 1. Slovesa haben a sein – přítomný čas ............................................................................ 14
 2. Přítomný čas pravidelných sloves I ................................................................................ 16
 3. Přítomný čas pravidelných sloves II ............................................................................... 18
 4. Slovesa se změnou samohlásky ....................................................................................  20
 5. Slovesa werden, wissen, tun ..........................................................................................  22
 6. Odlučitelná slovesa .......................................................................................................... 24
 7. Slovesa s neodlučitelnou předponou ...........................................................................  26
 8. Zvratná slovesa ............................................................................................................... 28
 9. Modální slovesa können, wollen ....................................................................................  30
10. Modální slovesa müssen a dürfen .................................................................................  32
11. Modální slovesa sollen a mögen ....................................................................................  34
12. Imperativ (rozkazovací způsob) ................................................................................ 36
13. Minulé časy – préteritum ............................................................................................38
14. Minulé časy 2 – perfektum ......................................................................................... 40
15. Slovesa: haben, sein, werden – minulé časy ............................................................. 42
16. Nepravidelná slovesa 1 .................................................................................................... 44
17. Nepravidelná slovesa 2 ...................................................................................................  46
18. Nepravidelná slovesa 3 .................................................................................................... 48
19. Nepravidelná slovesa 4 ..................................................................................................  50
20. Nepravidelná slovesa 5 ..................................................................................................  52
21. Perfektum se sein – pravidelná slovesa ........................................................................  54
22. Perfektum se sein – nepravidelná slovesa ....................................................................  56
23. Perfektum se sein – zvláštnosti ...................................................................................... 58
24. Minulé časy modálních sloves .......................................................................................  60
25. Pasivum (průběhové s werden) ...................................................................................... 62
26. Pasivum (stavové se sein) .............................................................................................. 64
27. Pasivum s modálními slovesy ........................................................................................ 66
28. Konjunktiv préterita ........................................................................................................ 68
29. Plusquamperfektum ....................................................................................................... 70
30. Konjunktiv plusquamperfekta .......................................................................................  72
31. Budoucí čas .................................................................................................................. 74
32. Sein/haben + Infinitiv s zu ............................................................................................. 76
33. Partizip I a Partizip II ..................................................................................................... 78
34. Participiální konstrukce ................................................................................................  80
35. Participiální konstrukce s zu ..........................................................................................82
36. Rekce sloves ................................................................................................................ 84
37. Verbonominální vazby ...................................................................................................86
38. Konjunktivy ................................................................................................................... 88
Test 1 ................................................................................................................................... 90

Část 2 Substantiva / Adjektiva / Zájmena .........................................  91
39. Člen substantiv ............................................................................................................. 92
40. Člen substantiv podle tvaru I .......................................................................................  94
41. Člen substantiv podle tvaru II ....................................................................................... 96
42. Člen substantiv podle významu ................................................................................... 98
43. Plurál substantiv 1 ....................................................................................................... 100
44. Plurál substantiv 2 ........................................................................................................102
45. Skloňování substantiv s určitým členem ...................................................................  104
46. Skloňování substantiv s neurčitým členem ...............................................................  106
47. N-skloňování substantiv (maskulin) ...........................................................................  108
48. Skloňování adjektiv po určitém členu .......................................................................  110
49. Skloňování adjektiv po neurčitém členu ................................................................... .. 112
50. Skloňování adjektiv bez členu ....................................................................................  114
51. Stupňování adjektiv ......................................................................................................  116
52. Zpodstatnělá adjektiva .................................................................................................  118
53. Názvy zemí a obyvatel .................................................................................................  120
54. Užívání členu .................................................................................................................122
55. Substantiva používaná bez členu ...............................................................................  124
56. Osobní zájmena ............................................................................................................126
57. Přivlastňovací zájmena ................................................................................................ 128
58. Ukazovací zájmena ......................................................................................................130
59. Neurčitá zájmena .........................................................................................................132
60. Vztažná zájmena ......................................................................................................... 134
61. Neurčité zájmeno man ..................................................................................................136
62. Zájmeno es .................................................................................................................. 138
Test 2 ................................................................................................................................... 140

Část 3 Předložky ..............................................................................  141
63. Předložky se 3. pádem ................................................................................................. 142
64. Předložky se 4. pádem .................................................................................................144
65. Předložky se 3. a 4. pádem .......................................................................................... 146
66. Místní předložky ............................................................................................................148
67. Předložky s časovými údaji ..........................................................................................  150
68. Předložky se 2. pádem .................................................................................................. 152
Test 3 .................................................................................................................................... 154

Část 4 Číslovky / Příslovce / Modální částice / Zkratky ..................  155
69. Základní číslovky ..........................................................................................................  156
70. Řadové číslovky a data ................................................................................................  158
71. Čtení číslovek ................................................................................................................ 160
72. Příslovce .........................................................................................................................162
73. Zájmenná příslovce ....................................................................................................... 164
74. Příslovce místa a směru .........................................................................................  166
75. Modální částice ..............................................................................................................168
76. Zkratky .............................................................................................................................170
Test 4 ......................................................................................................................................172

Část 5 Věta hlavní / Věty vedlejší / Infinitiv / Interpunkce .............  173
77. Hlavní věta ..................................................................................................................... 174
78. Otázky ............................................................................................................................ 176
79. Spojky und, aber, oder, sondern, denn .......................................................................  178
80. Vícečlenné spojky ......................................................................................................... 180
81. Spojková příslovce ........................................................................................................182
82. Vedlejší věty – přehled ..................................................................................................184
83. Vztažné věty .................................................................................................................. 186
84. Věty se spojkou dass .................................................................................................... 188
85. Infinitiv s zu ....................................................................................................................190
86. Statt / ohne zu, časy v infinitivních konstrukcích ....................................................  192
87. Spojka damit, konstrukce um – zu .............................................................................  194
88. Spojky weil, da, zumal ..................................................................................................196
89. Časové věty ..................................................................................................................198
90. Spojky indem, obwohl, sodass, wie, als ......................................................................  200
91. Podmínkové věty .........................................................................................................  202
92. Přací, srovnávací a účinkové věty ..............................................................................  204
93. Interpunkce ................................................................................................................... 206
Test 5 ..................................................................................................................................... 208

Část 6 Negace / Tvoření slov / Výslovnost ......................................  209
94. Negace ........................................................................................................................... 210
95. Složená substantiva ...................................................................................................... 212
96. Tvoření adjektiv a příslovcí ........................................................................................... 214
97. Tvoření sloves ...............................................................................................................216
98. Tvoření slov – zápor ......................................................................................................  218
99. Výslovnost 1 .............................................................................................................. 220
100. Výslovnost 2 ............................................................................................................ 222
Test 6 ..............................................................................................................................224

Řešení .......................................................................................................................... 225
Výsledky testů ................................................................................................................257
Slovníček ....................................................................................................................... 259
Nepravidelná slovesa .................................................................................................... 305
Zdroje ..............................................................................................................................309

Tištěná kniha

Datum vydání: 26.05.2021
Katalogové číslo: 39506
ISBN: 978-80-247-5867-1
Formát / stran: 170×243, 312 stran
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 5.48MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Německá gramatika
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

Tištěná kniha

Datum vydání: 26.05.2021
Katalogové číslo: 39506
ISBN: 978-80-247-5867-1
Formát / stran: 170×243, 312 stran
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 5.48 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Německá gramatika

jednoduše a prakticky

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
339  305 
Ihned ke stažení
i: 41937 n: 27142613r: 9079
Tištěná kniha
Šitá vazba
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit v kamených knihkupectvích.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
399  339 
Sklademi

Poslední aktualizace skladu 18. 06. 2024 11:25
i: 40242 n: 24758671r: 9079
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma

Chcete se konečně naučit německy nebo si některé gramatické jevy ujasnit a zopakovat? Tato kniha vám pomůže pochopit pravidla německé gramatiky jednoduše i zábavně!

 • 100 přehledných kapitol
 • Praktické uspořádání kapitol na dvoustranu: vlevo výklad, vpravo cvičení
 • Ve výkladu mnoho názorných příkladů
 • Pozornost věnovaná jevům, v nichž se často chybuje
 • Monotematická cvičení vhodná pro následnou konverzaci
 • Všechna cvičení s klíčem
 • Slovníček s vyznačenou slovní zásobou pro jazykovou úroveň B1
 • Užitečné mnemotechnické pomůcky
 • Skvělé tipy, zajímavé informace, vtipné obrázky
 • Za každou kapitolou souhrnný test
 • Vhodné pro školy, jazykové kurzy i samostudium

Přehledně a jasně! Jednoduše a prakticky!

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Německá gramatika

Obsah

Cvičení podle tematických oblastí .........................................................................................  8
Symboly používané v této učebnici .......................................................................................  9
O autorce ...............................................................................................................................10
Předmluva ..............................................................................................................................11

Část 1 Slovesa ............................................................................................................. 13
 1. Slovesa haben a sein – přítomný čas ............................................................................ 14
 2. Přítomný čas pravidelných sloves I ................................................................................ 16
 3. Přítomný čas pravidelných sloves II ............................................................................... 18
 4. Slovesa se změnou samohlásky ....................................................................................  20
 5. Slovesa werden, wissen, tun ..........................................................................................  22
 6. Odlučitelná slovesa .......................................................................................................... 24
 7. Slovesa s neodlučitelnou předponou ...........................................................................  26
 8. Zvratná slovesa ............................................................................................................... 28
 9. Modální slovesa können, wollen ....................................................................................  30
10. Modální slovesa müssen a dürfen .................................................................................  32
11. Modální slovesa sollen a mögen ....................................................................................  34
12. Imperativ (rozkazovací způsob) ................................................................................ 36
13. Minulé časy – préteritum ............................................................................................38
14. Minulé časy 2 – perfektum ......................................................................................... 40
15. Slovesa: haben, sein, werden – minulé časy ............................................................. 42
16. Nepravidelná slovesa 1 .................................................................................................... 44
17. Nepravidelná slovesa 2 ...................................................................................................  46
18. Nepravidelná slovesa 3 .................................................................................................... 48
19. Nepravidelná slovesa 4 ..................................................................................................  50
20. Nepravidelná slovesa 5 ..................................................................................................  52
21. Perfektum se sein – pravidelná slovesa ........................................................................  54
22. Perfektum se sein – nepravidelná slovesa ....................................................................  56
23. Perfektum se sein – zvláštnosti ...................................................................................... 58
24. Minulé časy modálních sloves .......................................................................................  60
25. Pasivum (průběhové s werden) ...................................................................................... 62
26. Pasivum (stavové se sein) .............................................................................................. 64
27. Pasivum s modálními slovesy ........................................................................................ 66
28. Konjunktiv préterita ........................................................................................................ 68
29. Plusquamperfektum ....................................................................................................... 70
30. Konjunktiv plusquamperfekta .......................................................................................  72
31. Budoucí čas .................................................................................................................. 74
32. Sein/haben + Infinitiv s zu ............................................................................................. 76
33. Partizip I a Partizip II ..................................................................................................... 78
34. Participiální konstrukce ................................................................................................  80
35. Participiální konstrukce s zu ..........................................................................................82
36. Rekce sloves ................................................................................................................ 84
37. Verbonominální vazby ...................................................................................................86
38. Konjunktivy ................................................................................................................... 88
Test 1 ................................................................................................................................... 90

Část 2 Substantiva / Adjektiva / Zájmena .........................................  91
39. Člen substantiv ............................................................................................................. 92
40. Člen substantiv podle tvaru I .......................................................................................  94
41. Člen substantiv podle tvaru II ....................................................................................... 96
42. Člen substantiv podle významu ................................................................................... 98
43. Plurál substantiv 1 ....................................................................................................... 100
44. Plurál substantiv 2 ........................................................................................................102
45. Skloňování substantiv s určitým členem ...................................................................  104
46. Skloňování substantiv s neurčitým členem ...............................................................  106
47. N-skloňování substantiv (maskulin) ...........................................................................  108
48. Skloňování adjektiv po určitém členu .......................................................................  110
49. Skloňování adjektiv po neurčitém členu ................................................................... .. 112
50. Skloňování adjektiv bez členu ....................................................................................  114
51. Stupňování adjektiv ......................................................................................................  116
52. Zpodstatnělá adjektiva .................................................................................................  118
53. Názvy zemí a obyvatel .................................................................................................  120
54. Užívání členu .................................................................................................................122
55. Substantiva používaná bez členu ...............................................................................  124
56. Osobní zájmena ............................................................................................................126
57. Přivlastňovací zájmena ................................................................................................ 128
58. Ukazovací zájmena ......................................................................................................130
59. Neurčitá zájmena .........................................................................................................132
60. Vztažná zájmena ......................................................................................................... 134
61. Neurčité zájmeno man ..................................................................................................136
62. Zájmeno es .................................................................................................................. 138
Test 2 ................................................................................................................................... 140

Část 3 Předložky ..............................................................................  141
63. Předložky se 3. pádem ................................................................................................. 142
64. Předložky se 4. pádem .................................................................................................144
65. Předložky se 3. a 4. pádem .......................................................................................... 146
66. Místní předložky ............................................................................................................148
67. Předložky s časovými údaji ..........................................................................................  150
68. Předložky se 2. pádem .................................................................................................. 152
Test 3 .................................................................................................................................... 154

Část 4 Číslovky / Příslovce / Modální částice / Zkratky ..................  155
69. Základní číslovky ..........................................................................................................  156
70. Řadové číslovky a data ................................................................................................  158
71. Čtení číslovek ................................................................................................................ 160
72. Příslovce .........................................................................................................................162
73. Zájmenná příslovce ....................................................................................................... 164
74. Příslovce místa a směru .........................................................................................  166
75. Modální částice ..............................................................................................................168
76. Zkratky .............................................................................................................................170
Test 4 ......................................................................................................................................172

Část 5 Věta hlavní / Věty vedlejší / Infinitiv / Interpunkce .............  173
77. Hlavní věta ..................................................................................................................... 174
78. Otázky ............................................................................................................................ 176
79. Spojky und, aber, oder, sondern, denn .......................................................................  178
80. Vícečlenné spojky ......................................................................................................... 180
81. Spojková příslovce ........................................................................................................182
82. Vedlejší věty – přehled ..................................................................................................184
83. Vztažné věty .................................................................................................................. 186
84. Věty se spojkou dass .................................................................................................... 188
85. Infinitiv s zu ....................................................................................................................190
86. Statt / ohne zu, časy v infinitivních konstrukcích ....................................................  192
87. Spojka damit, konstrukce um – zu .............................................................................  194
88. Spojky weil, da, zumal ..................................................................................................196
89. Časové věty ..................................................................................................................198
90. Spojky indem, obwohl, sodass, wie, als ......................................................................  200
91. Podmínkové věty .........................................................................................................  202
92. Přací, srovnávací a účinkové věty ..............................................................................  204
93. Interpunkce ................................................................................................................... 206
Test 5 ..................................................................................................................................... 208

Část 6 Negace / Tvoření slov / Výslovnost ......................................  209
94. Negace ........................................................................................................................... 210
95. Složená substantiva ...................................................................................................... 212
96. Tvoření adjektiv a příslovcí ........................................................................................... 214
97. Tvoření sloves ...............................................................................................................216
98. Tvoření slov – zápor ......................................................................................................  218
99. Výslovnost 1 .............................................................................................................. 220
100. Výslovnost 2 ............................................................................................................ 222
Test 6 ..............................................................................................................................224

Řešení .......................................................................................................................... 225
Výsledky testů ................................................................................................................257
Slovníček ....................................................................................................................... 259
Nepravidelná slovesa .................................................................................................... 305
Zdroje ..............................................................................................................................309

O Autorovi

Michňová Iva
Vystudovala FF UK (obory překladatelství tlumočnictví – němčina; italština). Je autorkou učebnic němčiny s různým zaměřením. Přeložila více než šest desítek knih a řadu divadelních her. V současnosti vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 203 
E-kniha 183 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.