0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Nemocenské pojištění v praxi

zákon s výkladem k 1. 1. 2010

E-kniha
PDF
229 
Ihned ke stažení
i: 17376 n: 24777948r: 6049
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6049
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Druhé, aktualizované vydání přináší novely zákona o nemocenském pojištění k 1. 1. 2010. Spoluautor zákona vám na praktických příkladech vyloží všechna ustanovení, vysvětlí změny, upozorní na související ustanovení i na rozdíly od minulé právní úpravy a usnadní vám tak orientaci v nové právní úpravě. Nový zákon č. 186/2006 Sb. nabyl (po dvojím posunu) účinnosti dnem 1. 1. 2009 a obsahuje komplexní úpravu nemocenského pojištění, která byla dosud obsažena v řadě zákonů a vyhlášek.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Nemocenské pojištění v praxi

O autorovi
Předmluva
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Část první
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 – Rozsah působnosti
§ 2 – Účast na pojištění
§ 3 – Vymezení některých pojmů
§ 4 – Druhy dávek
Část druhá
ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ
Hlava I – Okruh pojištěných osob
§ 5
Hlava II – Účast zaměstnanců na pojištění
§ 6 – Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění
§ 7 – Pojištění při zaměstnání malého rozsahu
§ 8 – Souběh pojištění z více zaměstnání
§ 9 – Vynětí zaměstnanců z pojištění
§ 10 – Vznik, zánik a přerušení pojištění zaměstnanců
Hlava III – Účast osob samostatně výdělečně činných na pojištění
§ 11 – Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na pojištění
§ 12 – Pojištění při výkonu několika samostatných výdělečných činností
§ 13 – Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně činných
Část třetí
DÁVKY
Hlava I – Obecné podmínky nároku na dávky a jejich výplatu
§ 14 – 17
Hlava II – Denní vyměřovací základ
§ 18 – 22
Hlava III – Nemocenské
Díl 1 – Podmínky nároku na nemocenské
§ 23 – 25
Díl 2 – Podpůrčí doba u nemocenského
§ 26 – 28
Díl 3 – Výše nemocenského
§ 29 – 29a
§ 30 – 31
Hlava IV – Peněžitá pomoc v mateřství
Díl 1 – Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
§ 32
Díl 2 – Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství
§ 33 – Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství
§ 34 – Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství
§ 35 – Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech
§ 36 – Přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství
Díl 3 – Výše peněžité pomoci v mateřství
§ 37 – 37a
Díl 4 – Společné ustanovení o peněžité pomoci v mateřství
§ 38
Hlava V – Ošetřovné
Díl 1 – Podmínky nároku na ošetřovné
§ 39
Díl 2 – Podpůrčí doba u ošetřovného
§ 40 – 40a
Díl 3 – Výše ošetřovného
§ 41
Hlava VI – Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Díl 1 – Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
§ 42
Díl 2 – Podpůrčí doba u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
§ 43
Díl 3 – Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
§ 44
Hlava VII – Společná ustanovení o dávkách
Díl 1 – Nárok na dávky a na jejich výplatu
§ 45 – Nárok na dávku
§ 46 – Nárok na výplatu dávky
§ 47 – Vzdání se nároku na výplatu dávky
Díl 2 – Souběh nároků na výplatu dávek
§ 48
Díl 3 – Přechod nároku na dávky a jejich výplatu
§ 49 – 51
Díl 4 – Změna nároku na dávky a jejich výplatu
§ 52
Část čtvrtá
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ
Hlava I – Základní ustanovení
§ 53
§ 54 – Ošetřující lékař
Hlava II – Posuzování dočasné pracovní neschopnosti
Díl 1 – Základní pojmy
§ 55 – Dočasná pracovní neschopnost
§ 56 – Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti
Díl 2 – Posuzování dočasné pracovní neschopnosti
§ 57 – Vznik dočasné pracovní neschopnosti
§ 58 – Průběh dočasné pracovní neschopnosti
§ 59 – Ukončování dočasné pracovní neschopnosti
§ 60 – Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti
Díl 3 – Povinnosti a oprávnění lékařů
§ 61 – Povinnosti ošetřujícího lékaře
§ 62 – Povinnosti zařízení závodní preventivní péče
§ 63 – Oprávnění ošetřujících lékařů a zařízení závodní preventivní péče
Díl 4 – Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce
§ 64
Díl 5 – Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele
§ 65
Hlava III – Posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby
§ 66
Hlava IV – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
Díl 1 – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství
§ 67
Díl 2 – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování ošetřovného
§ 68 – Vznik a zánik potřeby ošetřování nebo péče
§ 69 – Povinnosti ošetřujícího lékaře
§ 70 – Povinnosti zdravotnického zařízení
§ 71 – Povinnosti pojištěnce
§ 72 – Oprávnění zaměstnavatele
Díl 3 – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
§ 73
Hlava V – Kontrola posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění
§ 74
§ 75
Hlava VI – Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
§ 76
Hlava VII – Součinnost zdravotnických zařízení a fyzických a právnických osob
§ 77
§ 78
Hlava VIII – Oprávnění orgánů nemocenského pojištění při porušování povinností lékařů při posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění
§ 79
§ 80
Část pátá
ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ
Hlava I – Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění
Díl 1 – Orgány nemocenského pojištění
§ 81
Díl 2 – Příslušnost orgánů nemocenského pojištění k provádění pojištění
§ 82 – Věcná příslušnost
§ 83 – Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení
Hlava II – Úkoly a oprávnění při provádění pojištění
Díl 1 – Úkoly a oprávnění orgánů nemocenského pojištění
§ 84 – Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení
§ 85 – Úkoly České správy sociálního zabezpečení
§ 86 – Úkoly služebních orgánů
§ 87 – Úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí
§ 88 – Odstraňování tvrdostí
Oprávnění orgánů nemocenského pojištění
§ 89 – 91
Díl 2 – Úkoly živnostenských úřadů
§ 91a
Díl 3 – Úkoly zaměstnavatelů v pojištění
Oddíl 1 – Rozdělení zaměstnavatelů a jejich příslušnost k plnění úkolů v pojištění
§ 92
Oddíl 2 – Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru zaměstnavatelů
§ 93 – 100
Oddíl 3 – Úkoly služebních útvarů
§ 101
Oddíl 4 – Úkoly věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence
§ 102
Díl 4 – Povinnosti pojištěnců
§ 103 – 104
Díl 5 – Povinnosti dalších subjektů
§ 105 – 107
Hlava III – Vyplácení dávek
Díl 1 – Příslušnost k výplatě dávek
§ 108
Díl 2 – Uplatňování nároku na výplatu dávek
§ 109
Díl 3 – Výplata dávek
§ 110 – Způsob výplaty dávek
§ 111 – Výplata dávek do ciziny
§ 112 – Výplata dávky zvláštnímu příjemci
Hlava IV – Sdělování údajů a informační systémy pojištění
Díl 1 – Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 113
Díl 2 – Sdělování údajů
Oddíl 1 – Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění
§ 114 – 115
Oddíl 2 – Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění a živnostenskými úřady
§ 115a
Oddíl 3 – Sdělování údajů orgány nemocenského pojištění ostatním subjektům
§ 116
Oddíl 4 – Sdělování údajů orgánům nemocenského pojištění ostatními subjekty
§ 117
Oddíl 5 – Sdělování údajů z jiných informačních systémů veřejné správy
§ 118
Oddíl 6 – Sdělování údajů do zahraničí
§ 119
Díl 3 – Informační systémy pojištění
§ 120 – 121
§ 122 – Registry pojištěnců
§ 123 – Registry zaměstnavatelů
Hlava V – Odpovědnost, sankce a správní delikty v pojištění
Díl 1 – Odpovědnost v pojištění a sankce
§ 124 – Odpovědnost za přeplatek
§ 125 – Krácení nebo odnětí nemocenského
§ 126 – Regresní náhrada
Díl 2 – Správní delikty
Oddíl 1 – Přestupky
§ 127 – 134
Oddíl 2 – Správní delikty právnických osob
§ 135 – 141
Oddíl 3 – Společná ustanovení
§ 142
Hlava VI – Řízení ve věcech pojištění
§ 143
§ 144 – Účastníci řízení
§ 145 – Zahájení řízení
§ 146 – Vysvětlení a čestné prohlášení
§ 147 – Lhůty pro vydání rozhodnutí
§ 148 – Přerušení řízení
§ 149 – Doručování
§ 150 – Rozklad
§ 151 – Odvolání a rozklad
§ 152 – Účinky odvolání a rozkladu
§ 153 – Zkrácené řízení
§ 154 – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování
§ 155 – Souhlas orgánu nemocenského pojištění
§ 156 – Řízení o odstranění tvrdosti
§ 157 – Náklady řízení
§ 158 – Soudní přezkum
§ 159 – Exekuce
Část šestá
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 160 – Sdělování údajů
§ 160a – Obstarávání údajů
§ 161 – Splnění oznamovací povinnosti
Podání
§ 162 – 163
§ 164 – Počítání času
§ 165 – Placení dluhu
§ 166 – Výnos z pořádkových pokut
§ 167 – Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
§ 167a – Tiskopisy
Část sedmá
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Hlava I – Přechodná ustanovení
§ 168 – 198
Hlava II – Závěrečná ustanovení
§ 199 – Zmocňovací ustanovení
§ 200 – Zrušovací ustanovení
§ 201 – Účinnost
Přechodná ustanovení podle zákona č. 302/2009 Sb.
Čl. II
Přechodná ustanovení podle zákona č. 362/2009 Sb.
Čl. XIV

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.3MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nemocenské pojištění v praxi
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.3 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština

Nemocenské pojištění v praxi

zákon s výkladem k 1. 1. 2010

E-kniha
PDF
229 
Ihned ke stažení
i: 17376 n: 24777948r: 6049
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6049
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Druhé, aktualizované vydání přináší novely zákona o nemocenském pojištění k 1. 1. 2010. Spoluautor zákona vám na praktických příkladech vyloží všechna ustanovení, vysvětlí změny, upozorní na související ustanovení i na rozdíly od minulé právní úpravy a usnadní vám tak orientaci v nové právní úpravě. Nový zákon č. 186/2006 Sb. nabyl (po dvojím posunu) účinnosti dnem 1. 1. 2009 a obsahuje komplexní úpravu nemocenského pojištění, která byla dosud obsažena v řadě zákonů a vyhlášek.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
800 Kč zdarma
Objednávka
nad 800 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 800 Kč 49 Kč 74 Kč 84 Kč
Dobírka + 15 Kč + 15 Kč + 15 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr je ZDARMA

Z obsahu knihy Nemocenské pojištění v praxi

O autorovi
Předmluva
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Část první
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 – Rozsah působnosti
§ 2 – Účast na pojištění
§ 3 – Vymezení některých pojmů
§ 4 – Druhy dávek
Část druhá
ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ
Hlava I – Okruh pojištěných osob
§ 5
Hlava II – Účast zaměstnanců na pojištění
§ 6 – Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění
§ 7 – Pojištění při zaměstnání malého rozsahu
§ 8 – Souběh pojištění z více zaměstnání
§ 9 – Vynětí zaměstnanců z pojištění
§ 10 – Vznik, zánik a přerušení pojištění zaměstnanců
Hlava III – Účast osob samostatně výdělečně činných na pojištění
§ 11 – Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na pojištění
§ 12 – Pojištění při výkonu několika samostatných výdělečných činností
§ 13 – Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně činných
Část třetí
DÁVKY
Hlava I – Obecné podmínky nároku na dávky a jejich výplatu
§ 14 – 17
Hlava II – Denní vyměřovací základ
§ 18 – 22
Hlava III – Nemocenské
Díl 1 – Podmínky nároku na nemocenské
§ 23 – 25
Díl 2 – Podpůrčí doba u nemocenského
§ 26 – 28
Díl 3 – Výše nemocenského
§ 29 – 29a
§ 30 – 31
Hlava IV – Peněžitá pomoc v mateřství
Díl 1 – Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
§ 32
Díl 2 – Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství
§ 33 – Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství
§ 34 – Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství
§ 35 – Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech
§ 36 – Přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství
Díl 3 – Výše peněžité pomoci v mateřství
§ 37 – 37a
Díl 4 – Společné ustanovení o peněžité pomoci v mateřství
§ 38
Hlava V – Ošetřovné
Díl 1 – Podmínky nároku na ošetřovné
§ 39
Díl 2 – Podpůrčí doba u ošetřovného
§ 40 – 40a
Díl 3 – Výše ošetřovného
§ 41
Hlava VI – Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Díl 1 – Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
§ 42
Díl 2 – Podpůrčí doba u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
§ 43
Díl 3 – Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
§ 44
Hlava VII – Společná ustanovení o dávkách
Díl 1 – Nárok na dávky a na jejich výplatu
§ 45 – Nárok na dávku
§ 46 – Nárok na výplatu dávky
§ 47 – Vzdání se nároku na výplatu dávky
Díl 2 – Souběh nároků na výplatu dávek
§ 48
Díl 3 – Přechod nároku na dávky a jejich výplatu
§ 49 – 51
Díl 4 – Změna nároku na dávky a jejich výplatu
§ 52
Část čtvrtá
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ
Hlava I – Základní ustanovení
§ 53
§ 54 – Ošetřující lékař
Hlava II – Posuzování dočasné pracovní neschopnosti
Díl 1 – Základní pojmy
§ 55 – Dočasná pracovní neschopnost
§ 56 – Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti
Díl 2 – Posuzování dočasné pracovní neschopnosti
§ 57 – Vznik dočasné pracovní neschopnosti
§ 58 – Průběh dočasné pracovní neschopnosti
§ 59 – Ukončování dočasné pracovní neschopnosti
§ 60 – Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti
Díl 3 – Povinnosti a oprávnění lékařů
§ 61 – Povinnosti ošetřujícího lékaře
§ 62 – Povinnosti zařízení závodní preventivní péče
§ 63 – Oprávnění ošetřujících lékařů a zařízení závodní preventivní péče
Díl 4 – Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce
§ 64
Díl 5 – Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele
§ 65
Hlava III – Posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby
§ 66
Hlava IV – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
Díl 1 – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství
§ 67
Díl 2 – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování ošetřovného
§ 68 – Vznik a zánik potřeby ošetřování nebo péče
§ 69 – Povinnosti ošetřujícího lékaře
§ 70 – Povinnosti zdravotnického zařízení
§ 71 – Povinnosti pojištěnce
§ 72 – Oprávnění zaměstnavatele
Díl 3 – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
§ 73
Hlava V – Kontrola posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění
§ 74
§ 75
Hlava VI – Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
§ 76
Hlava VII – Součinnost zdravotnických zařízení a fyzických a právnických osob
§ 77
§ 78
Hlava VIII – Oprávnění orgánů nemocenského pojištění při porušování povinností lékařů při posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění
§ 79
§ 80
Část pátá
ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ
Hlava I – Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění
Díl 1 – Orgány nemocenského pojištění
§ 81
Díl 2 – Příslušnost orgánů nemocenského pojištění k provádění pojištění
§ 82 – Věcná příslušnost
§ 83 – Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení
Hlava II – Úkoly a oprávnění při provádění pojištění
Díl 1 – Úkoly a oprávnění orgánů nemocenského pojištění
§ 84 – Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení
§ 85 – Úkoly České správy sociálního zabezpečení
§ 86 – Úkoly služebních orgánů
§ 87 – Úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí
§ 88 – Odstraňování tvrdostí
Oprávnění orgánů nemocenského pojištění
§ 89 – 91
Díl 2 – Úkoly živnostenských úřadů
§ 91a
Díl 3 – Úkoly zaměstnavatelů v pojištění
Oddíl 1 – Rozdělení zaměstnavatelů a jejich příslušnost k plnění úkolů v pojištění
§ 92
Oddíl 2 – Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru zaměstnavatelů
§ 93 – 100
Oddíl 3 – Úkoly služebních útvarů
§ 101
Oddíl 4 – Úkoly věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence
§ 102
Díl 4 – Povinnosti pojištěnců
§ 103 – 104
Díl 5 – Povinnosti dalších subjektů
§ 105 – 107
Hlava III – Vyplácení dávek
Díl 1 – Příslušnost k výplatě dávek
§ 108
Díl 2 – Uplatňování nároku na výplatu dávek
§ 109
Díl 3 – Výplata dávek
§ 110 – Způsob výplaty dávek
§ 111 – Výplata dávek do ciziny
§ 112 – Výplata dávky zvláštnímu příjemci
Hlava IV – Sdělování údajů a informační systémy pojištění
Díl 1 – Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 113
Díl 2 – Sdělování údajů
Oddíl 1 – Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění
§ 114 – 115
Oddíl 2 – Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění a živnostenskými úřady
§ 115a
Oddíl 3 – Sdělování údajů orgány nemocenského pojištění ostatním subjektům
§ 116
Oddíl 4 – Sdělování údajů orgánům nemocenského pojištění ostatními subjekty
§ 117
Oddíl 5 – Sdělování údajů z jiných informačních systémů veřejné správy
§ 118
Oddíl 6 – Sdělování údajů do zahraničí
§ 119
Díl 3 – Informační systémy pojištění
§ 120 – 121
§ 122 – Registry pojištěnců
§ 123 – Registry zaměstnavatelů
Hlava V – Odpovědnost, sankce a správní delikty v pojištění
Díl 1 – Odpovědnost v pojištění a sankce
§ 124 – Odpovědnost za přeplatek
§ 125 – Krácení nebo odnětí nemocenského
§ 126 – Regresní náhrada
Díl 2 – Správní delikty
Oddíl 1 – Přestupky
§ 127 – 134
Oddíl 2 – Správní delikty právnických osob
§ 135 – 141
Oddíl 3 – Společná ustanovení
§ 142
Hlava VI – Řízení ve věcech pojištění
§ 143
§ 144 – Účastníci řízení
§ 145 – Zahájení řízení
§ 146 – Vysvětlení a čestné prohlášení
§ 147 – Lhůty pro vydání rozhodnutí
§ 148 – Přerušení řízení
§ 149 – Doručování
§ 150 – Rozklad
§ 151 – Odvolání a rozklad
§ 152 – Účinky odvolání a rozkladu
§ 153 – Zkrácené řízení
§ 154 – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování
§ 155 – Souhlas orgánu nemocenského pojištění
§ 156 – Řízení o odstranění tvrdosti
§ 157 – Náklady řízení
§ 158 – Soudní přezkum
§ 159 – Exekuce
Část šestá
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 160 – Sdělování údajů
§ 160a – Obstarávání údajů
§ 161 – Splnění oznamovací povinnosti
Podání
§ 162 – 163
§ 164 – Počítání času
§ 165 – Placení dluhu
§ 166 – Výnos z pořádkových pokut
§ 167 – Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
§ 167a – Tiskopisy
Část sedmá
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Hlava I – Přechodná ustanovení
§ 168 – 198
Hlava II – Závěrečná ustanovení
§ 199 – Zmocňovací ustanovení
§ 200 – Zrušovací ustanovení
§ 201 – Účinnost
Přechodná ustanovení podle zákona č. 302/2009 Sb.
Čl. II
Přechodná ustanovení podle zákona č. 362/2009 Sb.
Čl. XIV

O Autorovi

Přib Jan
Je odborníkem na důchodové pojištění a další otázky sociálního zabezpečení. Od ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1973 pracuje v oblasti legisla tivy sociálního zabezpečení na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Je spoluautorem platného zákona o důchodovém pojištění i zákonů o sociálním zabezpečení z let 1975 a 1988 a podílí se na tvorbě dalších sociálních předpisů. Působí rovněž v komisi Legislativní rady vl ády pro pracovní právo a sociální věci jako její místopředseda. Přednáší pro odbornou veřejnost a své dlouholeté zkušenosti ze sociální oblasti využívá též při publikační činnosti. Publikuje v odborných časopisech, podílí se na přípravě učebních textů pro Právnick ou fakultu UK a je spoluautorem řady publikací z oblasti sociálního zabezpečení.

Hodnocení čtenářů

Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 375 
E-kniha 319 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.