0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Nemocenské pojištění v praxi

zákon s výkladem k 1. 1. 2010

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
229  206 
Ihned ke stažení
i: 17376 n: 24777948r: 6049
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6049
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Druhé, aktualizované vydání přináší novely zákona o nemocenském pojištění k 1. 1. 2010. Spoluautor zákona vám na praktických příkladech vyloží všechna ustanovení, vysvětlí změny, upozorní na související ustanovení i na rozdíly od minulé právní úpravy a usnadní vám tak orientaci v nové právní úpravě. Nový zákon č. 186/2006 Sb. nabyl (po dvojím posunu) účinnosti dnem 1. 1. 2009 a obsahuje komplexní úpravu nemocenského pojištění, která byla dosud obsažena v řadě zákonů a vyhlášek.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Nemocenské pojištění v praxi

O autorovi
Předmluva
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Část první
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 – Rozsah působnosti
§ 2 – Účast na pojištění
§ 3 – Vymezení některých pojmů
§ 4 – Druhy dávek
Část druhá
ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ
Hlava I – Okruh pojištěných osob
§ 5
Hlava II – Účast zaměstnanců na pojištění
§ 6 – Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění
§ 7 – Pojištění při zaměstnání malého rozsahu
§ 8 – Souběh pojištění z více zaměstnání
§ 9 – Vynětí zaměstnanců z pojištění
§ 10 – Vznik, zánik a přerušení pojištění zaměstnanců
Hlava III – Účast osob samostatně výdělečně činných na pojištění
§ 11 – Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na pojištění
§ 12 – Pojištění při výkonu několika samostatných výdělečných činností
§ 13 – Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně činných
Část třetí
DÁVKY
Hlava I – Obecné podmínky nároku na dávky a jejich výplatu
§ 14 – 17
Hlava II – Denní vyměřovací základ
§ 18 – 22
Hlava III – Nemocenské
Díl 1 – Podmínky nároku na nemocenské
§ 23 – 25
Díl 2 – Podpůrčí doba u nemocenského
§ 26 – 28
Díl 3 – Výše nemocenského
§ 29 – 29a
§ 30 – 31
Hlava IV – Peněžitá pomoc v mateřství
Díl 1 – Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
§ 32
Díl 2 – Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství
§ 33 – Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství
§ 34 – Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství
§ 35 – Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech
§ 36 – Přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství
Díl 3 – Výše peněžité pomoci v mateřství
§ 37 – 37a
Díl 4 – Společné ustanovení o peněžité pomoci v mateřství
§ 38
Hlava V – Ošetřovné
Díl 1 – Podmínky nároku na ošetřovné
§ 39
Díl 2 – Podpůrčí doba u ošetřovného
§ 40 – 40a
Díl 3 – Výše ošetřovného
§ 41
Hlava VI – Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Díl 1 – Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
§ 42
Díl 2 – Podpůrčí doba u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
§ 43
Díl 3 – Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
§ 44
Hlava VII – Společná ustanovení o dávkách
Díl 1 – Nárok na dávky a na jejich výplatu
§ 45 – Nárok na dávku
§ 46 – Nárok na výplatu dávky
§ 47 – Vzdání se nároku na výplatu dávky
Díl 2 – Souběh nároků na výplatu dávek
§ 48
Díl 3 – Přechod nároku na dávky a jejich výplatu
§ 49 – 51
Díl 4 – Změna nároku na dávky a jejich výplatu
§ 52
Část čtvrtá
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ
Hlava I – Základní ustanovení
§ 53
§ 54 – Ošetřující lékař
Hlava II – Posuzování dočasné pracovní neschopnosti
Díl 1 – Základní pojmy
§ 55 – Dočasná pracovní neschopnost
§ 56 – Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti
Díl 2 – Posuzování dočasné pracovní neschopnosti
§ 57 – Vznik dočasné pracovní neschopnosti
§ 58 – Průběh dočasné pracovní neschopnosti
§ 59 – Ukončování dočasné pracovní neschopnosti
§ 60 – Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti
Díl 3 – Povinnosti a oprávnění lékařů
§ 61 – Povinnosti ošetřujícího lékaře
§ 62 – Povinnosti zařízení závodní preventivní péče
§ 63 – Oprávnění ošetřujících lékařů a zařízení závodní preventivní péče
Díl 4 – Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce
§ 64
Díl 5 – Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele
§ 65
Hlava III – Posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby
§ 66
Hlava IV – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
Díl 1 – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství
§ 67
Díl 2 – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování ošetřovného
§ 68 – Vznik a zánik potřeby ošetřování nebo péče
§ 69 – Povinnosti ošetřujícího lékaře
§ 70 – Povinnosti zdravotnického zařízení
§ 71 – Povinnosti pojištěnce
§ 72 – Oprávnění zaměstnavatele
Díl 3 – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
§ 73
Hlava V – Kontrola posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění
§ 74
§ 75
Hlava VI – Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
§ 76
Hlava VII – Součinnost zdravotnických zařízení a fyzických a právnických osob
§ 77
§ 78
Hlava VIII – Oprávnění orgánů nemocenského pojištění při porušování povinností lékařů při posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění
§ 79
§ 80
Část pátá
ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ
Hlava I – Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění
Díl 1 – Orgány nemocenského pojištění
§ 81
Díl 2 – Příslušnost orgánů nemocenského pojištění k provádění pojištění
§ 82 – Věcná příslušnost
§ 83 – Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení
Hlava II – Úkoly a oprávnění při provádění pojištění
Díl 1 – Úkoly a oprávnění orgánů nemocenského pojištění
§ 84 – Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení
§ 85 – Úkoly České správy sociálního zabezpečení
§ 86 – Úkoly služebních orgánů
§ 87 – Úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí
§ 88 – Odstraňování tvrdostí
Oprávnění orgánů nemocenského pojištění
§ 89 – 91
Díl 2 – Úkoly živnostenských úřadů
§ 91a
Díl 3 – Úkoly zaměstnavatelů v pojištění
Oddíl 1 – Rozdělení zaměstnavatelů a jejich příslušnost k plnění úkolů v pojištění
§ 92
Oddíl 2 – Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru zaměstnavatelů
§ 93 – 100
Oddíl 3 – Úkoly služebních útvarů
§ 101
Oddíl 4 – Úkoly věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence
§ 102
Díl 4 – Povinnosti pojištěnců
§ 103 – 104
Díl 5 – Povinnosti dalších subjektů
§ 105 – 107
Hlava III – Vyplácení dávek
Díl 1 – Příslušnost k výplatě dávek
§ 108
Díl 2 – Uplatňování nároku na výplatu dávek
§ 109
Díl 3 – Výplata dávek
§ 110 – Způsob výplaty dávek
§ 111 – Výplata dávek do ciziny
§ 112 – Výplata dávky zvláštnímu příjemci
Hlava IV – Sdělování údajů a informační systémy pojištění
Díl 1 – Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 113
Díl 2 – Sdělování údajů
Oddíl 1 – Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění
§ 114 – 115
Oddíl 2 – Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění a živnostenskými úřady
§ 115a
Oddíl 3 – Sdělování údajů orgány nemocenského pojištění ostatním subjektům
§ 116
Oddíl 4 – Sdělování údajů orgánům nemocenského pojištění ostatními subjekty
§ 117
Oddíl 5 – Sdělování údajů z jiných informačních systémů veřejné správy
§ 118
Oddíl 6 – Sdělování údajů do zahraničí
§ 119
Díl 3 – Informační systémy pojištění
§ 120 – 121
§ 122 – Registry pojištěnců
§ 123 – Registry zaměstnavatelů
Hlava V – Odpovědnost, sankce a správní delikty v pojištění
Díl 1 – Odpovědnost v pojištění a sankce
§ 124 – Odpovědnost za přeplatek
§ 125 – Krácení nebo odnětí nemocenského
§ 126 – Regresní náhrada
Díl 2 – Správní delikty
Oddíl 1 – Přestupky
§ 127 – 134
Oddíl 2 – Správní delikty právnických osob
§ 135 – 141
Oddíl 3 – Společná ustanovení
§ 142
Hlava VI – Řízení ve věcech pojištění
§ 143
§ 144 – Účastníci řízení
§ 145 – Zahájení řízení
§ 146 – Vysvětlení a čestné prohlášení
§ 147 – Lhůty pro vydání rozhodnutí
§ 148 – Přerušení řízení
§ 149 – Doručování
§ 150 – Rozklad
§ 151 – Odvolání a rozklad
§ 152 – Účinky odvolání a rozkladu
§ 153 – Zkrácené řízení
§ 154 – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování
§ 155 – Souhlas orgánu nemocenského pojištění
§ 156 – Řízení o odstranění tvrdosti
§ 157 – Náklady řízení
§ 158 – Soudní přezkum
§ 159 – Exekuce
Část šestá
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 160 – Sdělování údajů
§ 160a – Obstarávání údajů
§ 161 – Splnění oznamovací povinnosti
Podání
§ 162 – 163
§ 164 – Počítání času
§ 165 – Placení dluhu
§ 166 – Výnos z pořádkových pokut
§ 167 – Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
§ 167a – Tiskopisy
Část sedmá
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Hlava I – Přechodná ustanovení
§ 168 – 198
Hlava II – Závěrečná ustanovení
§ 199 – Zmocňovací ustanovení
§ 200 – Zrušovací ustanovení
§ 201 – Účinnost
Přechodná ustanovení podle zákona č. 302/2009 Sb.
Čl. II
Přechodná ustanovení podle zákona č. 362/2009 Sb.
Čl. XIV

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.22MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Nemocenské pojištění v praxi
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.22 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Nemocenské pojištění v praxi

zákon s výkladem k 1. 1. 2010

E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
229  206 
Ihned ke stažení
i: 17376 n: 24777948r: 6049
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 6049
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Druhé, aktualizované vydání přináší novely zákona o nemocenském pojištění k 1. 1. 2010. Spoluautor zákona vám na praktických příkladech vyloží všechna ustanovení, vysvětlí změny, upozorní na související ustanovení i na rozdíly od minulé právní úpravy a usnadní vám tak orientaci v nové právní úpravě. Nový zákon č. 186/2006 Sb. nabyl (po dvojím posunu) účinnosti dnem 1. 1. 2009 a obsahuje komplexní úpravu nemocenského pojištění, která byla dosud obsažena v řadě zákonů a vyhlášek.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Nemocenské pojištění v praxi

O autorovi
Předmluva
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Část první
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 – Rozsah působnosti
§ 2 – Účast na pojištění
§ 3 – Vymezení některých pojmů
§ 4 – Druhy dávek
Část druhá
ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ
Hlava I – Okruh pojištěných osob
§ 5
Hlava II – Účast zaměstnanců na pojištění
§ 6 – Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění
§ 7 – Pojištění při zaměstnání malého rozsahu
§ 8 – Souběh pojištění z více zaměstnání
§ 9 – Vynětí zaměstnanců z pojištění
§ 10 – Vznik, zánik a přerušení pojištění zaměstnanců
Hlava III – Účast osob samostatně výdělečně činných na pojištění
§ 11 – Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na pojištění
§ 12 – Pojištění při výkonu několika samostatných výdělečných činností
§ 13 – Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně činných
Část třetí
DÁVKY
Hlava I – Obecné podmínky nároku na dávky a jejich výplatu
§ 14 – 17
Hlava II – Denní vyměřovací základ
§ 18 – 22
Hlava III – Nemocenské
Díl 1 – Podmínky nároku na nemocenské
§ 23 – 25
Díl 2 – Podpůrčí doba u nemocenského
§ 26 – 28
Díl 3 – Výše nemocenského
§ 29 – 29a
§ 30 – 31
Hlava IV – Peněžitá pomoc v mateřství
Díl 1 – Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
§ 32
Díl 2 – Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství
§ 33 – Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství
§ 34 – Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství
§ 35 – Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech
§ 36 – Přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství
Díl 3 – Výše peněžité pomoci v mateřství
§ 37 – 37a
Díl 4 – Společné ustanovení o peněžité pomoci v mateřství
§ 38
Hlava V – Ošetřovné
Díl 1 – Podmínky nároku na ošetřovné
§ 39
Díl 2 – Podpůrčí doba u ošetřovného
§ 40 – 40a
Díl 3 – Výše ošetřovného
§ 41
Hlava VI – Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Díl 1 – Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
§ 42
Díl 2 – Podpůrčí doba u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
§ 43
Díl 3 – Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
§ 44
Hlava VII – Společná ustanovení o dávkách
Díl 1 – Nárok na dávky a na jejich výplatu
§ 45 – Nárok na dávku
§ 46 – Nárok na výplatu dávky
§ 47 – Vzdání se nároku na výplatu dávky
Díl 2 – Souběh nároků na výplatu dávek
§ 48
Díl 3 – Přechod nároku na dávky a jejich výplatu
§ 49 – 51
Díl 4 – Změna nároku na dávky a jejich výplatu
§ 52
Část čtvrtá
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ
Hlava I – Základní ustanovení
§ 53
§ 54 – Ošetřující lékař
Hlava II – Posuzování dočasné pracovní neschopnosti
Díl 1 – Základní pojmy
§ 55 – Dočasná pracovní neschopnost
§ 56 – Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti
Díl 2 – Posuzování dočasné pracovní neschopnosti
§ 57 – Vznik dočasné pracovní neschopnosti
§ 58 – Průběh dočasné pracovní neschopnosti
§ 59 – Ukončování dočasné pracovní neschopnosti
§ 60 – Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti
Díl 3 – Povinnosti a oprávnění lékařů
§ 61 – Povinnosti ošetřujícího lékaře
§ 62 – Povinnosti zařízení závodní preventivní péče
§ 63 – Oprávnění ošetřujících lékařů a zařízení závodní preventivní péče
Díl 4 – Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce
§ 64
Díl 5 – Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele
§ 65
Hlava III – Posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby
§ 66
Hlava IV – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
Díl 1 – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství
§ 67
Díl 2 – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování ošetřovného
§ 68 – Vznik a zánik potřeby ošetřování nebo péče
§ 69 – Povinnosti ošetřujícího lékaře
§ 70 – Povinnosti zdravotnického zařízení
§ 71 – Povinnosti pojištěnce
§ 72 – Oprávnění zaměstnavatele
Díl 3 – Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
§ 73
Hlava V – Kontrola posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění
§ 74
§ 75
Hlava VI – Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
§ 76
Hlava VII – Součinnost zdravotnických zařízení a fyzických a právnických osob
§ 77
§ 78
Hlava VIII – Oprávnění orgánů nemocenského pojištění při porušování povinností lékařů při posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění
§ 79
§ 80
Část pátá
ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ
Hlava I – Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění
Díl 1 – Orgány nemocenského pojištění
§ 81
Díl 2 – Příslušnost orgánů nemocenského pojištění k provádění pojištění
§ 82 – Věcná příslušnost
§ 83 – Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení
Hlava II – Úkoly a oprávnění při provádění pojištění
Díl 1 – Úkoly a oprávnění orgánů nemocenského pojištění
§ 84 – Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení
§ 85 – Úkoly České správy sociálního zabezpečení
§ 86 – Úkoly služebních orgánů
§ 87 – Úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí
§ 88 – Odstraňování tvrdostí
Oprávnění orgánů nemocenského pojištění
§ 89 – 91
Díl 2 – Úkoly živnostenských úřadů
§ 91a
Díl 3 – Úkoly zaměstnavatelů v pojištění
Oddíl 1 – Rozdělení zaměstnavatelů a jejich příslušnost k plnění úkolů v pojištění
§ 92
Oddíl 2 – Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru zaměstnavatelů
§ 93 – 100
Oddíl 3 – Úkoly služebních útvarů
§ 101
Oddíl 4 – Úkoly věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence
§ 102
Díl 4 – Povinnosti pojištěnců
§ 103 – 104
Díl 5 – Povinnosti dalších subjektů
§ 105 – 107
Hlava III – Vyplácení dávek
Díl 1 – Příslušnost k výplatě dávek
§ 108
Díl 2 – Uplatňování nároku na výplatu dávek
§ 109
Díl 3 – Výplata dávek
§ 110 – Způsob výplaty dávek
§ 111 – Výplata dávek do ciziny
§ 112 – Výplata dávky zvláštnímu příjemci
Hlava IV – Sdělování údajů a informační systémy pojištění
Díl 1 – Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 113
Díl 2 – Sdělování údajů
Oddíl 1 – Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění
§ 114 – 115
Oddíl 2 – Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění a živnostenskými úřady
§ 115a
Oddíl 3 – Sdělování údajů orgány nemocenského pojištění ostatním subjektům
§ 116
Oddíl 4 – Sdělování údajů orgánům nemocenského pojištění ostatními subjekty
§ 117
Oddíl 5 – Sdělování údajů z jiných informačních systémů veřejné správy
§ 118
Oddíl 6 – Sdělování údajů do zahraničí
§ 119
Díl 3 – Informační systémy pojištění
§ 120 – 121
§ 122 – Registry pojištěnců
§ 123 – Registry zaměstnavatelů
Hlava V – Odpovědnost, sankce a správní delikty v pojištění
Díl 1 – Odpovědnost v pojištění a sankce
§ 124 – Odpovědnost za přeplatek
§ 125 – Krácení nebo odnětí nemocenského
§ 126 – Regresní náhrada
Díl 2 – Správní delikty
Oddíl 1 – Přestupky
§ 127 – 134
Oddíl 2 – Správní delikty právnických osob
§ 135 – 141
Oddíl 3 – Společná ustanovení
§ 142
Hlava VI – Řízení ve věcech pojištění
§ 143
§ 144 – Účastníci řízení
§ 145 – Zahájení řízení
§ 146 – Vysvětlení a čestné prohlášení
§ 147 – Lhůty pro vydání rozhodnutí
§ 148 – Přerušení řízení
§ 149 – Doručování
§ 150 – Rozklad
§ 151 – Odvolání a rozklad
§ 152 – Účinky odvolání a rozkladu
§ 153 – Zkrácené řízení
§ 154 – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování
§ 155 – Souhlas orgánu nemocenského pojištění
§ 156 – Řízení o odstranění tvrdosti
§ 157 – Náklady řízení
§ 158 – Soudní přezkum
§ 159 – Exekuce
Část šestá
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 160 – Sdělování údajů
§ 160a – Obstarávání údajů
§ 161 – Splnění oznamovací povinnosti
Podání
§ 162 – 163
§ 164 – Počítání času
§ 165 – Placení dluhu
§ 166 – Výnos z pořádkových pokut
§ 167 – Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
§ 167a – Tiskopisy
Část sedmá
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Hlava I – Přechodná ustanovení
§ 168 – 198
Hlava II – Závěrečná ustanovení
§ 199 – Zmocňovací ustanovení
§ 200 – Zrušovací ustanovení
§ 201 – Účinnost
Přechodná ustanovení podle zákona č. 302/2009 Sb.
Čl. II
Přechodná ustanovení podle zákona č. 362/2009 Sb.
Čl. XIV

O Autorovi

Přib Jan
Je odborníkem na důchodové a nemocenské pojištění a další otázky sociálního zabezpečení. Od ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1973 pracuje v oblasti legislativy sociálního zabezpečení na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Je spoluautorem platného zákona o důchodovém pojištění, zákona o nemocenském pojištění i předchozích zákonů o sociálním zabezpečení a podílí se na tvorbě dalších sociálních předpisů. Působí rovněž v komisi Legislativní rady vlády pro pracovní právo a sociální věci. Své dlouholeté zkušenosti ze sociální oblasti využívá též při publikační činnosti; publikuje zejména v odborných časopisech a je autorem nebo spoluautorem řady knih z oblasti sociálního zabezpečení.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 297 
E-kniha 267 
Tištěná 297 
E-kniha 267 
E-kniha 228 
E-kniha 228 
E-kniha 228 
E-kniha 228 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.