0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Neuropsychologie v psychiatrii

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3966
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
390  312  -20 %
Ihned ke stažení
i: 23543 n: 24769943r: 3966
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF
Ojedinělá souhrnná publikace klinické neuropsychologie předkládá psychiatrům, psychologům, studentům medicíny a psychologie nejnovější poznatky oboru. Pojednává o základech praktické, klinicky orientované neuropsychologie a vybraných psychiatrických poruch ve vztahu ke kognitivním potížím. Objasňuje základní terminologii, vazby mezi chováním a činnostmi mozku z pohledu psychiatrie. Ukazuje možnosti a cesty, jak se mohou závěry rozvíjet v klinické praxi i výzkumu. V praktické části se zabývá kognitivním deficitem u vybraných duševních poruch (adiktologie, schizofrenie, deprese, afektivní chování, poruchy příjmu potravy apod.). Cílem autorů je především uvést zájemce o neuropsychologii do praktických problémů s neuropsychologickým vyšetřením, s měřením kognitivního deficitu a dalšími základními oblastmi, které se musí vzít v úvahu při práci s lidmi, u nichž je poškozen mozek. Knihu, která spolu s titulem Neuropsychologie v neurologii tvoří souhrnné dílo oboru, sestavili vynikající čeští odborníci především z Psychiatrického centra Praha.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Neuropsychologie v psychiatrii

HLAVNÍ AUTOŘI KAPITOL

ÚVOD

1. ZÁKLADY KLINICKÉ NEUROPSYCHOLOGIE
(Marek Preiss)
1.1 Z historie neuropsychologie
1.2 Základní neuropsychologická terminologie
1.3 Chování
1.4 Pozornost
1.5 Měření kognitivního deficitu
1.5.1 Měření deficitu porovnáním s výkonem zdravých osob
1.5.2 Kvalitativní určování kognitivních deficitů
1.6 Měření klinicky signifikantní změny (od souborů k jednotlivcům)
1.6.1 Klinicky významná změna
1.6.2 Kritika, námitky, alternativy
1.6.3 Diskuze
1.6.4 Závěr
1.7 Cíle neuropsychologického vyšetření
1.8 Neuropsychologický nález
1.9 Ekologická validita
1.9.1 Definice ekologické validity
1.9.2 Problém multifunkčnosti psychologických testů
1.9.3 Kvalita vyšetření jako nespecifický způsob zlepšení ekologické validity
1.9.4 Příklady zkoumání ekologické validity
1.9.5 Ergoterapie – prostředník mezi běžným životem a testem
1.9.6 Pyramida zkoumání ekologické validity
1.9.7 K diskuzi o významu ekologické validity
1.9.8 Vydavatelé testů
1.9.9 Závěr
1.10 Odhad premorbidního stavu
1.11 Neuropsychologické testy
1.11.1 Screeningové a podrobné vyšetření
1.12 Vliv nácviku
1.13 Simulace
1.14 Stárnutí norem
1.15 Stárnutí
1.16 Neuropsychologické testy v ČR
1.17 Osobnost a psychosociální následky poškození mozku
1.18 Neuropsychologická rehabilitace
1.19 Modely fungování mozku a kognitivních funkcí
1.20 Začínáme s neuropsychologií v klinické psychologii
1.21 Doporučená a použitá literatura

2. VYBRANÉ KAPITOLY Z HISTORIE VÝZKUMU PAMĚTI A AMNESTICKÉ SYNDROMY
(Vladimír Línek)
2.1 Krátkodobá paměť versus dlouhodobá paměť
2.2 Hipokampální krajina
2.3 Sedmdesátá léta – nové koncepce paměti
2.4 Klinické studie osmdesátých let
2.5 Výzkum konsolidace
2.6 Frontální oblasti
2.6.1 Definice některých pojmů
2.6.2 Klinická část
2.7 Základní principy kognitivní terapie
2.8 Doporučená a použitá literatura

3. KOGNITIVNÍ DEFICITY ZPŮSOBENÉ UŽ ÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK
(Michal Miovský)
3.1 Kognitivní deficity způsobené užíváním alkoholu (Karel Nešpor)
3.1.1 Krátkodobé poruchy kognitivních funkcí vyvolané alkoholem
3.1.2 Dlouhodobější poruchy kognitivních funkcí vyvolané alkoholem
3.1.3 Kombinace alkoholového poškození kognitivních funkcí a poškození kognitivních funkcí jiné etiologie
3.1.4 Fetální alkoholový syndrom a ARND
3.2 Kognitivní deficity způsobené užíváním nikotinu (Pavel Kubů)
3.2.1 Nikotin při kompenzaci kognitivních deficitů různé etiologie
3.2.2 Vliv prenatální expozice kouření cigaret na kognitivní funkce dítěte
3.3 Kognitivní deficity způsobené užíváním stimulancií (Danica Klemplová)
3.3.1 Akutní intoxikace, dlouhodobé užívání stimulačních látek a jejich souvislost s kognitivními funkcemi
3.3.2 Účinky stimulancií na mozek
3.3.3 Kognitivní deficity u uživatelů stimulancií
3.4 Kognitivní deficity způsobené užíváním MDMA (Tomáš Páleníček)
3.5 Kognitivní deficity způsobené užíváním konopných drog (Lenka Miovská, Michal Miovský)
3.5.1 Účinky na mozek
3.5.2 Důsledky akutní intoxikace
3.5.3 Důsledky krátkodobého a dlouhodobého užívání marihuany
3.5.4 Metodologická omezení
3.6 Kognitivní deficity způsobené užíváním opioidů (Lenka Miovská, Michal Miovský)
3.6.1 Účinky na centrální nervový systém
3.6.2 Opioidy užívané pro zvládání bolesti
3.6.3 Kognitivní dysfunkce u uživatelů heroinu
3.7 Kognitivní deficity způsobené užíváním těkavých látek (Lenka Miovská, Michal Miovský)
3.7.1 Účinky na centrální nervový systém
3.7.2 Akutní intoxikace
3.7.3 Účinky krátkodobého a dlouhodobého užívání
3.8 Diagnostika kognitivních deficitů u uživatelů návykových látek
3.9 Možnosti prevence a léčby kognitivních deficitů způsobených návykovými látkami
3.10 Souhrn
3.11 Klíčová slova
3.12 Doporučená a použitá literatura

4. KOGNITIVNÍ DEFICIT U SCHIZOFRENIE
(Hana Kučerová, Zuzana Říhová)
4.1 Úvod
4.1.1. Vymezení pojmu schizofrenie
4.1.2 Kognitivní funkce u schizofrenie
4.2 Zahraniční a české neuropsychologické studie
4.3 Prevalance i incidence schizofrenie
4.4 Hlavní domény měřených kognitivních funkcí
4.4.1 Historická perspektiva pojmu kognitivní funkce u schizofrenie
4.4.2 Oblasti kognitivní dysfunkce u schizofrenie
4.4.3 Koreláty kognitivních funkcí
4.5 Kognitivní deficit a subtypy schizofrenie
4.6 Psychosociální důsledky kognitivního poškození
4.7 Měření kognitivních funkcí
4.7.1 Testové metody
4.8 Průběhy kognitivního deficitu
4.9 Zobrazovací metody u schizofrenie
4.10 Návrh vyšetření
4.11 Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu
4.12 Invalidita
4.13 Závěr
4.14 Souhrn
4.15 Klíčová slova
4.16 Doporučená a použitá literatura

5. KOGNITIVNÍ DEFICIT U DEPRESIVNÍ PORUCHY
(Marek Preiss, Hana Kučerová, Petra Navrátilová, Michal Černík)
5.1 Úvod
5.1.1 Unipolární depresivní porucha a kognitivní deficit: naznačené souvislosti
5.1.2 Historie zkoumání kognitivního výkonu u unipolární depresivní poruchy
5.2 Přehled výsledků zahraničních neuropsychologických studií
5.2.1 Výskyt kognitivního deficitu u unipolární deprese
5.2.2 Specifické versus globálně-difuzní poškození
5.2.3 Příčiny kognitivního deficitu
5.3 Prevalence
5.4 Hlavní domény měřených funkcí
5.5 Průběh
5.5.1 Předchází deprese kognitivnímu deficitu?
5.5.2 Klinické faktory ovlivňující kognitivní výkonnost depresivních pacientů
5.5.3 Kognitivní deficit v remisi
5.6 Výsledky zobrazovacích metod
5.7 Měření kognitivního deficitu u deprese
5.8 Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí u depresivní poruchy
5.9 Rehabilitace a psychoterapie pacientů s kognitivním deficitem
5.10 Invalidita
5.11 Závěr
5.12 Souhrn
5.13 Klíčová slova
5.14 Doporučená a použitá literatura

6. KOGNITIVNÍ FUNKCE U PORUCH PŘÍJMU POTRAVY
(Hana Papežová)
6.1 Úvod
6.2 Epidemiologie
6.3 České a zahraniční studie neuropsychologie PPP
6.4 Hlavní domény měřených kognitivních funkcí
6.4.1 Kognitivní flexibilita u AN – set-shifting
6.4.2 Specifické kognitivní poškození a hladiny estrogenů
6.4.3 Kognitivní dysfunkc, vnímání vlastního těla a disociace
6.4.4 Kognitivní dysfunkce a percepce bolesti
6.5 Neuropsychologické testy
6.6 Průběh kognitivního deficitu
6.7 Řízení příjmu potravy a výsledky zobrazovacích metod
6.8 Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí
6.9 Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu
6.10 Invalidita
6.11 Závěr
6.12 Souhrn
6.13 Klíčová slova
6.14 Přílohy
6.15 Doporučená a použitá literatura

7. MOŽNOSTI FARMAKOLOGICKÉHO OVLIVNĚNÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU U SCHIZOFRENIE
(Pavel Mohr)
7.1 Schizofrenie a kognice
7.2 Antipsychotika
7.2.1 Klasická (typická) antipsychotika
7.2.2 Antipsychotika druhé generace (atypické)
7.3 Farmakologické ovlivnění jednotlivých neurotransmiterových systémů
7.3.1 Dopamin
7.3.2 Serotonin
7.3.3 Noradrenalin
7.3.4 Acetylcholin
7.3.5 Glutamát
7.3.6 Ostatní farmakologické intervence
7.4 Závěr
7.5 Souhrn
7.6 Klíčová slova
7.7 Doporučená a použitá literatura

8. KOGNITIVNÍ EFEKT ANTIDEPRESIV
(Miloslav Kopeček)
8.1 Úvod
8.2 Antidepresiva ovlivňující monoaminergní neurotransmitery
8.3 Antidepresiva ovlivňující postsynaptické receptory
8.4 Antidepresiva ovlivňující buněčnou expresi a neuromodulaci
8.5 Zobrazovací metody u depresivní poruchy
8.6 Dělení antidepresiv
8.7 Metodická úskalí hodnocení vlivu antidepresiv na kognitivní funkce
8.7.1 Používané testy
8.8 Antidepresiva a kognitivní funkce zdravých dobrovolníků
8.9 Souhrnný efekt antidepresiv na bdělost
8.10 Antidepresiva a kognitivní funkce depresivních pacientů
8.11 Vliv elektrokonvulzivní terapie na kognici
8.12 Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace na kognici
8.13 Závěr
8.14 Souhrn
8.15 Klíčová slova
8.16 Doporučená a použitá literatura

9. ÚVOD DO PROBLEMATIKY NEUROPSYCHOLOGICKÉ REHABILITACE
(Mabel Rodriguez)
9.1 Úvod
9.2 Vymezení pojmů v neuropsychologické rehabilitaci
9.3 Praktická doporučení pro provádění neuropsychologické rehabilitace
9.4 Přístupy, strategie, modely
9.4.1 Základní teoretické a praktické přístupy
9.4.2 Kombinovaný model
9.4.3 Holistický model
9.4.4 Strategie
9.5 Efektivita kognitivní rehabilitace: meta-analýzy studií a doporučení pro klinickou praxi
9.6 Závěr
9.7 Klíčová slova
9.8 Doporučená a použitá slova

10. KOGNITIVNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ
(Pavla Perglová)
10.1 Je kognitivní rehabilitace efektivní metodou u pacientů se schizofrenií?
10.1.1 Pochybnosti
10.1.2 Některé studie sledující efekty kognitivní rehabilitace
10.2 Specifika kognitivní rehabilitace u pacientů se schizofrenií
10.3 Aktuální trendy v kognitivní rehabilitaci u schizofrenie ve světě
10.3.1 Některé zahraniční programy
10.4 Některé zkušenosti s kognitivní rehabilitací u pacientů se schizofrenií v České republice
10.4.1 Kognitivní rehabilitace v programu Student (občanské sdružení Baobab)
10.4.2 Kognitivní rehabilitace v denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov

10.5 Doporučená a použitá literatura

11. BUDOUCNOST NEUROPSYCHOLOGIE
(Petr Kulišťák)
11.1 Současný stav a výhledy do budoucna v naší neuropsychologii
11.2 Neuropsychologie v psychiatrii a neurologii
11.2.1 Metody (neuropsychologické techniky, testy apod.)
11.3 Vzdělávání
11.4 Význam zobrazovacích technik mozku pro neuropsychologii
11.5 Futurologický výhled
11.6 Doporučená a použitá literatura

PŘÍLOHY
PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ
Historie testu
Administrace
Hodnocení
Alternativní verze
Normy
Podnětová slova pro paměťový test učení
Doporučená a použitá literatura

LOGICKÁ PAMĚŤ
Logická paměť I
Logická paměť II
Záznamový arch
Normy
Alternativní verze
Povídka C – alternativní verze
Povídka D – alternativní verze
Doporučená a použitá literatura

VERBÁLNÍ FLUENCE
Historie testu
Administrace
Skórování
Záznamový arch
Normy
Doporučená a použitá literatura

KOGNITIVNÍ ODHAD JAKO EXEKUTIVNÍ FUNKCE
Úvod
Administrace
Normy
Doporučená a použitá literatura

TRAIL MAKING TEST
Historie testu
Administrace
Skórování
Záznamový arch
Normy
Doporučená literatura

ČÍSELNÝ ČTVEREC
Historie
Administrace
Normy
Doporučená a použitá literatura

TEST TVORBY RODOKMENU
Historie
Administrace
Normy
Doporučená a použitá literatura

REJSTŘÍK

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.25MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Neuropsychologie v psychiatrii
Prolistovat knihu

Ukázky z E-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Velikost: 2.25 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Neuropsychologie v psychiatrii

Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 3966
E-kniha
PDF
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
390  312  -20 %
Ihned ke stažení
i: 23543 n: 24769943r: 3966
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Ojedinělá souhrnná publikace klinické neuropsychologie předkládá psychiatrům, psychologům, studentům medicíny a psychologie nejnovější poznatky oboru. Pojednává o základech praktické, klinicky orientované neuropsychologie a vybraných psychiatrických poruch ve vztahu ke kognitivním potížím. Objasňuje základní terminologii, vazby mezi chováním a činnostmi mozku z pohledu psychiatrie. Ukazuje možnosti a cesty, jak se mohou závěry rozvíjet v klinické praxi i výzkumu. V praktické části se zabývá kognitivním deficitem u vybraných duševních poruch (adiktologie, schizofrenie, deprese, afektivní chování, poruchy příjmu potravy apod.). Cílem autorů je především uvést zájemce o neuropsychologii do praktických problémů s neuropsychologickým vyšetřením, s měřením kognitivního deficitu a dalšími základními oblastmi, které se musí vzít v úvahu při práci s lidmi, u nichž je poškozen mozek. Knihu, která spolu s titulem Neuropsychologie v neurologii tvoří souhrnné dílo oboru, sestavili vynikající čeští odborníci především z Psychiatrického centra Praha.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Neuropsychologie v psychiatrii

HLAVNÍ AUTOŘI KAPITOL

ÚVOD

1. ZÁKLADY KLINICKÉ NEUROPSYCHOLOGIE
(Marek Preiss)
1.1 Z historie neuropsychologie
1.2 Základní neuropsychologická terminologie
1.3 Chování
1.4 Pozornost
1.5 Měření kognitivního deficitu
1.5.1 Měření deficitu porovnáním s výkonem zdravých osob
1.5.2 Kvalitativní určování kognitivních deficitů
1.6 Měření klinicky signifikantní změny (od souborů k jednotlivcům)
1.6.1 Klinicky významná změna
1.6.2 Kritika, námitky, alternativy
1.6.3 Diskuze
1.6.4 Závěr
1.7 Cíle neuropsychologického vyšetření
1.8 Neuropsychologický nález
1.9 Ekologická validita
1.9.1 Definice ekologické validity
1.9.2 Problém multifunkčnosti psychologických testů
1.9.3 Kvalita vyšetření jako nespecifický způsob zlepšení ekologické validity
1.9.4 Příklady zkoumání ekologické validity
1.9.5 Ergoterapie – prostředník mezi běžným životem a testem
1.9.6 Pyramida zkoumání ekologické validity
1.9.7 K diskuzi o významu ekologické validity
1.9.8 Vydavatelé testů
1.9.9 Závěr
1.10 Odhad premorbidního stavu
1.11 Neuropsychologické testy
1.11.1 Screeningové a podrobné vyšetření
1.12 Vliv nácviku
1.13 Simulace
1.14 Stárnutí norem
1.15 Stárnutí
1.16 Neuropsychologické testy v ČR
1.17 Osobnost a psychosociální následky poškození mozku
1.18 Neuropsychologická rehabilitace
1.19 Modely fungování mozku a kognitivních funkcí
1.20 Začínáme s neuropsychologií v klinické psychologii
1.21 Doporučená a použitá literatura

2. VYBRANÉ KAPITOLY Z HISTORIE VÝZKUMU PAMĚTI A AMNESTICKÉ SYNDROMY
(Vladimír Línek)
2.1 Krátkodobá paměť versus dlouhodobá paměť
2.2 Hipokampální krajina
2.3 Sedmdesátá léta – nové koncepce paměti
2.4 Klinické studie osmdesátých let
2.5 Výzkum konsolidace
2.6 Frontální oblasti
2.6.1 Definice některých pojmů
2.6.2 Klinická část
2.7 Základní principy kognitivní terapie
2.8 Doporučená a použitá literatura

3. KOGNITIVNÍ DEFICITY ZPŮSOBENÉ UŽ ÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK
(Michal Miovský)
3.1 Kognitivní deficity způsobené užíváním alkoholu (Karel Nešpor)
3.1.1 Krátkodobé poruchy kognitivních funkcí vyvolané alkoholem
3.1.2 Dlouhodobější poruchy kognitivních funkcí vyvolané alkoholem
3.1.3 Kombinace alkoholového poškození kognitivních funkcí a poškození kognitivních funkcí jiné etiologie
3.1.4 Fetální alkoholový syndrom a ARND
3.2 Kognitivní deficity způsobené užíváním nikotinu (Pavel Kubů)
3.2.1 Nikotin při kompenzaci kognitivních deficitů různé etiologie
3.2.2 Vliv prenatální expozice kouření cigaret na kognitivní funkce dítěte
3.3 Kognitivní deficity způsobené užíváním stimulancií (Danica Klemplová)
3.3.1 Akutní intoxikace, dlouhodobé užívání stimulačních látek a jejich souvislost s kognitivními funkcemi
3.3.2 Účinky stimulancií na mozek
3.3.3 Kognitivní deficity u uživatelů stimulancií
3.4 Kognitivní deficity způsobené užíváním MDMA (Tomáš Páleníček)
3.5 Kognitivní deficity způsobené užíváním konopných drog (Lenka Miovská, Michal Miovský)
3.5.1 Účinky na mozek
3.5.2 Důsledky akutní intoxikace
3.5.3 Důsledky krátkodobého a dlouhodobého užívání marihuany
3.5.4 Metodologická omezení
3.6 Kognitivní deficity způsobené užíváním opioidů (Lenka Miovská, Michal Miovský)
3.6.1 Účinky na centrální nervový systém
3.6.2 Opioidy užívané pro zvládání bolesti
3.6.3 Kognitivní dysfunkce u uživatelů heroinu
3.7 Kognitivní deficity způsobené užíváním těkavých látek (Lenka Miovská, Michal Miovský)
3.7.1 Účinky na centrální nervový systém
3.7.2 Akutní intoxikace
3.7.3 Účinky krátkodobého a dlouhodobého užívání
3.8 Diagnostika kognitivních deficitů u uživatelů návykových látek
3.9 Možnosti prevence a léčby kognitivních deficitů způsobených návykovými látkami
3.10 Souhrn
3.11 Klíčová slova
3.12 Doporučená a použitá literatura

4. KOGNITIVNÍ DEFICIT U SCHIZOFRENIE
(Hana Kučerová, Zuzana Říhová)
4.1 Úvod
4.1.1. Vymezení pojmu schizofrenie
4.1.2 Kognitivní funkce u schizofrenie
4.2 Zahraniční a české neuropsychologické studie
4.3 Prevalance i incidence schizofrenie
4.4 Hlavní domény měřených kognitivních funkcí
4.4.1 Historická perspektiva pojmu kognitivní funkce u schizofrenie
4.4.2 Oblasti kognitivní dysfunkce u schizofrenie
4.4.3 Koreláty kognitivních funkcí
4.5 Kognitivní deficit a subtypy schizofrenie
4.6 Psychosociální důsledky kognitivního poškození
4.7 Měření kognitivních funkcí
4.7.1 Testové metody
4.8 Průběhy kognitivního deficitu
4.9 Zobrazovací metody u schizofrenie
4.10 Návrh vyšetření
4.11 Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu
4.12 Invalidita
4.13 Závěr
4.14 Souhrn
4.15 Klíčová slova
4.16 Doporučená a použitá literatura

5. KOGNITIVNÍ DEFICIT U DEPRESIVNÍ PORUCHY
(Marek Preiss, Hana Kučerová, Petra Navrátilová, Michal Černík)
5.1 Úvod
5.1.1 Unipolární depresivní porucha a kognitivní deficit: naznačené souvislosti
5.1.2 Historie zkoumání kognitivního výkonu u unipolární depresivní poruchy
5.2 Přehled výsledků zahraničních neuropsychologických studií
5.2.1 Výskyt kognitivního deficitu u unipolární deprese
5.2.2 Specifické versus globálně-difuzní poškození
5.2.3 Příčiny kognitivního deficitu
5.3 Prevalence
5.4 Hlavní domény měřených funkcí
5.5 Průběh
5.5.1 Předchází deprese kognitivnímu deficitu?
5.5.2 Klinické faktory ovlivňující kognitivní výkonnost depresivních pacientů
5.5.3 Kognitivní deficit v remisi
5.6 Výsledky zobrazovacích metod
5.7 Měření kognitivního deficitu u deprese
5.8 Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí u depresivní poruchy
5.9 Rehabilitace a psychoterapie pacientů s kognitivním deficitem
5.10 Invalidita
5.11 Závěr
5.12 Souhrn
5.13 Klíčová slova
5.14 Doporučená a použitá literatura

6. KOGNITIVNÍ FUNKCE U PORUCH PŘÍJMU POTRAVY
(Hana Papežová)
6.1 Úvod
6.2 Epidemiologie
6.3 České a zahraniční studie neuropsychologie PPP
6.4 Hlavní domény měřených kognitivních funkcí
6.4.1 Kognitivní flexibilita u AN – set-shifting
6.4.2 Specifické kognitivní poškození a hladiny estrogenů
6.4.3 Kognitivní dysfunkc, vnímání vlastního těla a disociace
6.4.4 Kognitivní dysfunkce a percepce bolesti
6.5 Neuropsychologické testy
6.6 Průběh kognitivního deficitu
6.7 Řízení příjmu potravy a výsledky zobrazovacích metod
6.8 Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí
6.9 Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu
6.10 Invalidita
6.11 Závěr
6.12 Souhrn
6.13 Klíčová slova
6.14 Přílohy
6.15 Doporučená a použitá literatura

7. MOŽNOSTI FARMAKOLOGICKÉHO OVLIVNĚNÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU U SCHIZOFRENIE
(Pavel Mohr)
7.1 Schizofrenie a kognice
7.2 Antipsychotika
7.2.1 Klasická (typická) antipsychotika
7.2.2 Antipsychotika druhé generace (atypické)
7.3 Farmakologické ovlivnění jednotlivých neurotransmiterových systémů
7.3.1 Dopamin
7.3.2 Serotonin
7.3.3 Noradrenalin
7.3.4 Acetylcholin
7.3.5 Glutamát
7.3.6 Ostatní farmakologické intervence
7.4 Závěr
7.5 Souhrn
7.6 Klíčová slova
7.7 Doporučená a použitá literatura

8. KOGNITIVNÍ EFEKT ANTIDEPRESIV
(Miloslav Kopeček)
8.1 Úvod
8.2 Antidepresiva ovlivňující monoaminergní neurotransmitery
8.3 Antidepresiva ovlivňující postsynaptické receptory
8.4 Antidepresiva ovlivňující buněčnou expresi a neuromodulaci
8.5 Zobrazovací metody u depresivní poruchy
8.6 Dělení antidepresiv
8.7 Metodická úskalí hodnocení vlivu antidepresiv na kognitivní funkce
8.7.1 Používané testy
8.8 Antidepresiva a kognitivní funkce zdravých dobrovolníků
8.9 Souhrnný efekt antidepresiv na bdělost
8.10 Antidepresiva a kognitivní funkce depresivních pacientů
8.11 Vliv elektrokonvulzivní terapie na kognici
8.12 Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace na kognici
8.13 Závěr
8.14 Souhrn
8.15 Klíčová slova
8.16 Doporučená a použitá literatura

9. ÚVOD DO PROBLEMATIKY NEUROPSYCHOLOGICKÉ REHABILITACE
(Mabel Rodriguez)
9.1 Úvod
9.2 Vymezení pojmů v neuropsychologické rehabilitaci
9.3 Praktická doporučení pro provádění neuropsychologické rehabilitace
9.4 Přístupy, strategie, modely
9.4.1 Základní teoretické a praktické přístupy
9.4.2 Kombinovaný model
9.4.3 Holistický model
9.4.4 Strategie
9.5 Efektivita kognitivní rehabilitace: meta-analýzy studií a doporučení pro klinickou praxi
9.6 Závěr
9.7 Klíčová slova
9.8 Doporučená a použitá slova

10. KOGNITIVNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ
(Pavla Perglová)
10.1 Je kognitivní rehabilitace efektivní metodou u pacientů se schizofrenií?
10.1.1 Pochybnosti
10.1.2 Některé studie sledující efekty kognitivní rehabilitace
10.2 Specifika kognitivní rehabilitace u pacientů se schizofrenií
10.3 Aktuální trendy v kognitivní rehabilitaci u schizofrenie ve světě
10.3.1 Některé zahraniční programy
10.4 Některé zkušenosti s kognitivní rehabilitací u pacientů se schizofrenií v České republice
10.4.1 Kognitivní rehabilitace v programu Student (občanské sdružení Baobab)
10.4.2 Kognitivní rehabilitace v denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov

10.5 Doporučená a použitá literatura

11. BUDOUCNOST NEUROPSYCHOLOGIE
(Petr Kulišťák)
11.1 Současný stav a výhledy do budoucna v naší neuropsychologii
11.2 Neuropsychologie v psychiatrii a neurologii
11.2.1 Metody (neuropsychologické techniky, testy apod.)
11.3 Vzdělávání
11.4 Význam zobrazovacích technik mozku pro neuropsychologii
11.5 Futurologický výhled
11.6 Doporučená a použitá literatura

PŘÍLOHY
PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ
Historie testu
Administrace
Hodnocení
Alternativní verze
Normy
Podnětová slova pro paměťový test učení
Doporučená a použitá literatura

LOGICKÁ PAMĚŤ
Logická paměť I
Logická paměť II
Záznamový arch
Normy
Alternativní verze
Povídka C – alternativní verze
Povídka D – alternativní verze
Doporučená a použitá literatura

VERBÁLNÍ FLUENCE
Historie testu
Administrace
Skórování
Záznamový arch
Normy
Doporučená a použitá literatura

KOGNITIVNÍ ODHAD JAKO EXEKUTIVNÍ FUNKCE
Úvod
Administrace
Normy
Doporučená a použitá literatura

TRAIL MAKING TEST
Historie testu
Administrace
Skórování
Záznamový arch
Normy
Doporučená literatura

ČÍSELNÝ ČTVEREC
Historie
Administrace
Normy
Doporučená a použitá literatura

TEST TVORBY RODOKMENU
Historie
Administrace
Normy
Doporučená a použitá literatura

REJSTŘÍK

O Autorovi

Preiss Marek
Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD., je klinický psycholog, pracuje v Národním ústavu duševního zdraví a na University of New York in Prague. Publikuje na různá psychologická témata. Zájem o transgenerační přenos (především traumatu) získal v Rafael Institutu při práci s přeživšími holocaust a díky spolupráci s prof. Ivanem Rektorem na transgeneračním přenosu traumatu u tří generací po holocaustu.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 1 019  -20 %
E-kniha 611  -20 %
E-kniha 242  -20 %
E-kniha 251  -20 %
E-kniha 203  -20 %
E-kniha 89  -20 %

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.