0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Nová společnost s ručením omezeným - aktualizované vydání

právo - účetnictví - daně

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
237  213 
Ihned ke stažení
i: 22890 n: 27190010r: 9034
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 9034
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Od začátku roku 2014 jsou společnosti s ručením omezeným upraveny zcela nově. V účinnost totiž vstoupily dva zásadní předpisy – nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nová úprava přináší do regulace společnosti s ručením omezeným řadu zásadních změn a zejména společníci, jednatelé a vedoucí pracovníci společností s ručením omezeným se s nimi musí vypořádat. Publikace vám představí stručně „novou“ společnost s ručením omezeným a upozorní vás na rozdíly oproti stávající úpravě. Zohledněny jsou přitom právní, daňové i účetní aspekty. Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost tak, aby publikace byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti. Součástí textu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizovaná verze publikace přitom zohledňuje judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému od posledního vydání této knihy došlo.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Nová společnost s ručením omezeným - aktualizované vydání

I. Obecně o společnosti s ručením omezeným
1. Obchodní korporace
2. Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným
3. Právní úprava
a) Stav do 31. 12. 2013
b) Stav od 1. 1. 2014
4. Co se společnostmi, které vznikly do 31. 12. 2013?
a) Společnosti, které se podřídí nové úpravě
b) Společnosti, které se nepodřídí nové úpravě
c) Povinná úprava společenské smlouvy
d) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně jednatele
5. Praktické využití
II. Založení a vznik společnosti, základní kapitál
1. Založení společnosti
a) Kdo může být společníkem?
b) Součinnost notáře
c) Zápis firmy po založení společnosti
d) Zapojení znalce
e) Jednání před vznikem společnosti
f ) Vnesení a správa vkladů
g) Získání oprávnění k podnikání
h) Náklady spojené se vznikem společnosti
2. Vklad a základní kapitál
a) Vklad společníka do základního kapitálu
b) Peněžitý vklad a jeho splácení
c) Nepeněžitý vklad a jeho vnesení do společnosti
d) Vklady při zvyšování základního kapitálu
e) Základní kapitál
f ) Zvyšování základního kapitálu
g) Snižování základního kapitálu
3. Účetnictví a daňové souvislosti vzniku společnosti
a) Zahajovací rozvaha
b) Účetní a daňové odpisování u nově vzniklé účetní jednotky
c) Odložená daň při vzniku společnosti
d) Daň z přidané hodnoty
4. Vznik společnosti
a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku
b) Zápis notářem
c) Lhůta pro podání návrhu
d) Přílohy
III. Společenská smlouva (zakladatelská listina)
1. Povinné náležitosti
a) Firma [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. a) ZOK]
b) Sídlo (§ 123 odst. 1 NOZ)
c) Předmět podnikání / předmět činnosti [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. b) ZOK]
d) Určení společníků [§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK]
e) Určení druhů podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK]
f ) Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK]
g) Výše základního kapitálu [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. f ) ZOK]
h) Jednatelé [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK]
i) Správce vkladů [§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK]
j) Údaje o nepeněžitém vkladu [§ 146 odst. 2 písm. d) ZOK]
2. Další možná ustanovení předvídaná zákonem
a) Změna společenské smlouvy (§ 147 odst. 1 ZOK)
b) Podíl na zisku (§ 161 ZOK)
c) Příplatková povinnost (§ 162 ZOK)
d) Určení postupu nakládání s uvolněným podílem (§ 214 ZOK)
e) Vypořádací podíl (§ 36 ZOK)
f ) Podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK)
g) Kmenový list (§ 137 ZOK)
h) Vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam)(§ 175 odst. 1 ZOK)
i) Zákaz rozdělení podílu (§ 43 ZOK)
j) Vyloučení přechodu podílu na dědice/právního nástupce (§ 42 ZOK)
k) Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (§ 9 ZOK)
l) Důvody pro zrušení společnosti soudem
3. Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá
4. Změny společenské smlouvy
IV. Postavení společníků
1. Podíl
a) Kolik podílů má jeden společník?
b) Výše podílu
c) Různé druhy podílů
d) Kmenový list
e) Zastavení podílu
f ) Ocenění podílu
2. Práva společníků
a) Právo na podíl na zisku, záloha na podíl na zisku
b) Právo na podíl na likvidačním zůstatku
c) Právo na informace
d) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě
e) Společnická žaloba
f ) Právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady
3. Povinnosti společníků
a) Povinnost loajality společníka
b) Vkladová povinnost
c) Příplatková povinnost
d) Povinnost odevzdat kmenový list
e) Ručení společníků
f ) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby při úpadku společnosti
4. Seznam společníků
a) Význam seznamu společníků
b) Forma a způsob vedení
c) Údaje zapisované do seznamu společníků
V. Změna společníků
1. Převod podílu
a) Obecně k převodu podílu
b) Převod na jiného společníka
c) Převod na třetí osobu
d) Smlouva o převodu podílu
e) Převod kmenového listu
f ) Daňové dopady převodu podílu – fyzická osoba
g) Daňové dopady převodu podílu – právnická osoba
2. Dohoda o ukončení účasti
3. Vystoupení společníka
4. Vyloučení společníka
5. Zrušení účasti společníka soudem
6. Dědění podílu
7. Zrušení účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením
8. Zrušení účasti společníka v souvislosti s exekucí
9. Uvolněný podíl a nakládání s ním
a) Převoditelnost podílu není vyloučena ani omezena
b) Převoditelnost podílu je vyloučena/omezena, zvláštní úprava ve společenské smlouvě
10. Účetní a daňové dopady uvolněného podílu
VI. Orgány společnosti
1. Valná hromada
a) Působnost valné hromady
b) Svolání valné hromady
c) Průběh valné hromady
d) Zápis z jednání valné hromady
e) Rozhodování mimo jednání valné hromady – rozhodování per rollam
2. Jednatel
a) Postavení jednatele
b) Předpoklady pro výkon funkce jednatele
c) Vznik a zánik funkce
d) Kompetence, obchodní vedení a jiné povinnosti jednatele
e) Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku
f ) Odpovědnost, smlouva o vypořádání újmy
g) Vydání prospěchu a ručení jednatele v případě úpadku
h) Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence
i) Smlouva o výkonu funkce a odměňování jednatele
j) Souběh funkcí
k) Daně a pojištění
3. Ostatní orgány
a) Dozorčí rada
b) Výbor pro audit
c) Další orgány
VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti
1. Zrušení
a) Dobrovolné zrušení
b) Nedobrovolné zrušení
c) Uplynutí doby
d) Dosažením účelu
2. Likvidace
a) Obecně k likvidaci
b) Kdy k likvidaci nedochází?
c) Vstup do likvidace
d) Likvidátor
e) Postup likvidace
f ) Věřitelé společnosti v likvidaci
g) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku
3. Zánik
Přehled zkratek
Vzor – Zakladatelská listina společnosti

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.35MB | 2.35MB | 1.29MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Nová společnost s ručením omezeným - aktualizované vydání

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.35 MB | 2.35 MB | 1.29 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Nová společnost s ručením omezeným - aktualizované vydání

právo - účetnictví - daně

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
237  213 
Ihned ke stažení
i: 22890 n: 27190010r: 9034
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 9034
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Od začátku roku 2014 jsou společnosti s ručením omezeným upraveny zcela nově. V účinnost totiž vstoupily dva zásadní předpisy – nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nová úprava přináší do regulace společnosti s ručením omezeným řadu zásadních změn a zejména společníci, jednatelé a vedoucí pracovníci společností s ručením omezeným se s nimi musí vypořádat. Publikace vám představí stručně „novou“ společnost s ručením omezeným a upozorní vás na rozdíly oproti stávající úpravě. Zohledněny jsou přitom právní, daňové i účetní aspekty. Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost tak, aby publikace byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti. Součástí textu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizovaná verze publikace přitom zohledňuje judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému od posledního vydání této knihy došlo.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Nová společnost s ručením omezeným - aktualizované vydání

I. Obecně o společnosti s ručením omezeným
1. Obchodní korporace
2. Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným
3. Právní úprava
a) Stav do 31. 12. 2013
b) Stav od 1. 1. 2014
4. Co se společnostmi, které vznikly do 31. 12. 2013?
a) Společnosti, které se podřídí nové úpravě
b) Společnosti, které se nepodřídí nové úpravě
c) Povinná úprava společenské smlouvy
d) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně jednatele
5. Praktické využití
II. Založení a vznik společnosti, základní kapitál
1. Založení společnosti
a) Kdo může být společníkem?
b) Součinnost notáře
c) Zápis firmy po založení společnosti
d) Zapojení znalce
e) Jednání před vznikem společnosti
f ) Vnesení a správa vkladů
g) Získání oprávnění k podnikání
h) Náklady spojené se vznikem společnosti
2. Vklad a základní kapitál
a) Vklad společníka do základního kapitálu
b) Peněžitý vklad a jeho splácení
c) Nepeněžitý vklad a jeho vnesení do společnosti
d) Vklady při zvyšování základního kapitálu
e) Základní kapitál
f ) Zvyšování základního kapitálu
g) Snižování základního kapitálu
3. Účetnictví a daňové souvislosti vzniku společnosti
a) Zahajovací rozvaha
b) Účetní a daňové odpisování u nově vzniklé účetní jednotky
c) Odložená daň při vzniku společnosti
d) Daň z přidané hodnoty
4. Vznik společnosti
a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku
b) Zápis notářem
c) Lhůta pro podání návrhu
d) Přílohy
III. Společenská smlouva (zakladatelská listina)
1. Povinné náležitosti
a) Firma [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. a) ZOK]
b) Sídlo (§ 123 odst. 1 NOZ)
c) Předmět podnikání / předmět činnosti [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. b) ZOK]
d) Určení společníků [§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK]
e) Určení druhů podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK]
f ) Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK]
g) Výše základního kapitálu [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. f ) ZOK]
h) Jednatelé [§ 123 odst. 1 NOZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK]
i) Správce vkladů [§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK]
j) Údaje o nepeněžitém vkladu [§ 146 odst. 2 písm. d) ZOK]
2. Další možná ustanovení předvídaná zákonem
a) Změna společenské smlouvy (§ 147 odst. 1 ZOK)
b) Podíl na zisku (§ 161 ZOK)
c) Příplatková povinnost (§ 162 ZOK)
d) Určení postupu nakládání s uvolněným podílem (§ 214 ZOK)
e) Vypořádací podíl (§ 36 ZOK)
f ) Podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK)
g) Kmenový list (§ 137 ZOK)
h) Vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam)(§ 175 odst. 1 ZOK)
i) Zákaz rozdělení podílu (§ 43 ZOK)
j) Vyloučení přechodu podílu na dědice/právního nástupce (§ 42 ZOK)
k) Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (§ 9 ZOK)
l) Důvody pro zrušení společnosti soudem
3. Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá
4. Změny společenské smlouvy
IV. Postavení společníků
1. Podíl
a) Kolik podílů má jeden společník?
b) Výše podílu
c) Různé druhy podílů
d) Kmenový list
e) Zastavení podílu
f ) Ocenění podílu
2. Práva společníků
a) Právo na podíl na zisku, záloha na podíl na zisku
b) Právo na podíl na likvidačním zůstatku
c) Právo na informace
d) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě
e) Společnická žaloba
f ) Právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady
3. Povinnosti společníků
a) Povinnost loajality společníka
b) Vkladová povinnost
c) Příplatková povinnost
d) Povinnost odevzdat kmenový list
e) Ručení společníků
f ) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby při úpadku společnosti
4. Seznam společníků
a) Význam seznamu společníků
b) Forma a způsob vedení
c) Údaje zapisované do seznamu společníků
V. Změna společníků
1. Převod podílu
a) Obecně k převodu podílu
b) Převod na jiného společníka
c) Převod na třetí osobu
d) Smlouva o převodu podílu
e) Převod kmenového listu
f ) Daňové dopady převodu podílu – fyzická osoba
g) Daňové dopady převodu podílu – právnická osoba
2. Dohoda o ukončení účasti
3. Vystoupení společníka
4. Vyloučení společníka
5. Zrušení účasti společníka soudem
6. Dědění podílu
7. Zrušení účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením
8. Zrušení účasti společníka v souvislosti s exekucí
9. Uvolněný podíl a nakládání s ním
a) Převoditelnost podílu není vyloučena ani omezena
b) Převoditelnost podílu je vyloučena/omezena, zvláštní úprava ve společenské smlouvě
10. Účetní a daňové dopady uvolněného podílu
VI. Orgány společnosti
1. Valná hromada
a) Působnost valné hromady
b) Svolání valné hromady
c) Průběh valné hromady
d) Zápis z jednání valné hromady
e) Rozhodování mimo jednání valné hromady – rozhodování per rollam
2. Jednatel
a) Postavení jednatele
b) Předpoklady pro výkon funkce jednatele
c) Vznik a zánik funkce
d) Kompetence, obchodní vedení a jiné povinnosti jednatele
e) Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku
f ) Odpovědnost, smlouva o vypořádání újmy
g) Vydání prospěchu a ručení jednatele v případě úpadku
h) Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence
i) Smlouva o výkonu funkce a odměňování jednatele
j) Souběh funkcí
k) Daně a pojištění
3. Ostatní orgány
a) Dozorčí rada
b) Výbor pro audit
c) Další orgány
VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti
1. Zrušení
a) Dobrovolné zrušení
b) Nedobrovolné zrušení
c) Uplynutí doby
d) Dosažením účelu
2. Likvidace
a) Obecně k likvidaci
b) Kdy k likvidaci nedochází?
c) Vstup do likvidace
d) Likvidátor
e) Postup likvidace
f ) Věřitelé společnosti v likvidaci
g) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku
3. Zánik
Přehled zkratek
Vzor – Zakladatelská listina společnosti

O Autorovi

Josková Lucie
Lucie Josková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Právnické fakulty Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově. Působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se především na právo obchodních společností a problematiku svěřenských fondů; je autorkou řady odborných textů z tohoto oboru.
Šafránek Jan
jJe advokát. Již několik let se vedle práva obchodních společností zaměřuje zejména na komplexní projekty přeměn společností a na koncernové právo. Je žádaným lektorem seminářů pro odborno u i laickou veřejnost; pravidelně se autorsky podílí na řadě specializovaných publikací. Je partnerem pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře bnt | attorneys-at-law.
Čouková Pěva
Je zakladatelkou vzdělávacího portálu www.ucetni-portal.cz. Absolvovala první zkoušky daňových poradců v ČR, je auditorkou, členkou Výboru pro veřejný sektor KA ČR, Výboru pro účetní výka znictví KA ČR, Sekce účetnictví KDP ČR, Sekce neziskové organizace KDP ČR, a současně i zkušební komisařkou pro kvalifikační zkoušku žadatelů o povolání daňového poradce. Působí také ve společnosti Os wald a.s.
Pravda Pavel
Studoval právo na Karlově univerzitě v Praze. V rámci studia absolvoval jednoroční studijní pobyt na Univerzitě v Passau. Zde bylo středem jeho zájmů obchodní právo, právo společností a e vropské právo. Následujících sedm let působil v mezinárodní advokátní kanceláři v Praze na pozici advokátního koncipienta, advokáta a následně vedoucího týmu právníků. V současné době působí Pavel Pra vda v mezinárodní advokátní kanceláři bnt – pravda & partner, v.o.s., kde se kromě obchodního práva a práva společností soustředí na průmyslová a autorská práva se zaměřením na informační technologie , leasing a MM&A.
Pravdová Markéta
Markéta Pravdová je advokátka a daňová poradkyně, a také zakládající partnerka advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law. Advokátní praxi vykonává od roku 2002. K jejím hlavním odborným specializacím patří obchodní právo, věnuje se zejména oblasti pracovního práva, finančního práva a daní. Pravidelně přednáší a je autorkou řady odborných publikací.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

Tištěná 169 
E-kniha 152 
Tištěná 149 
E-kniha 229 
Tištěná 127 
E-kniha 114 
E-kniha 344 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.