0 Ks
0 Ks
0 Ks
0
Nákupní košík je prázdný.

K pokladně

Nový občanský zákoník

Vlastnictví a věcná práva

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
195  176 
Ihned ke stažení
i: 21544 n: 24791388r: 8105
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 8105
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Pochopte nové pojetí věci, vlastnictví, bytového spoluvlastnictví, právo stavby či zcela novou úpravu správy cizího majetku.

Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník

Úvod
Kapitola 1  Pojem věci, členění věcí, věcná práva
i.  Věci a jejich rozdělení
Rozdělení věcí
Věci hmotné a nehmotné, ovladatelné přírodní síly
Věci nemovité a movité
Věci zastupitelné
Zuživatelná věc
Hromadná věc
Obchodní závod, rodinný závod
Pobočka a odštěpný závod
Obchodní tajemství
Součást věci
Příslušenství
Cenné papíry
Zastupitelné cenné papíry
Forma cenného papíru
Emise cenného papíru
Vydání cenného papíru
Stejnopisy
Kupón a talón
Hromadná listina
Zaknihované cenné papíry
Evidence zaknihovaných cenných papírů
Přeměna zaknihovaných a listinných papírů
ii.  Věcná práva
Veřejný seznam
Věcná práva zapsaná ve veřejném seznamu
Nesoulad zapsaného a skutečného stavu
Kapitola 2  Držba
i.  Co je to držba
Výklad pojmosloví „faktické ovládání“ a „vůle držet“
ii.  Kdo může být držitelem
iii.  Co lze držet
iv.  Okamžik a způsob nabytí držby
v.  Aspekty držby
Řádná držba
Poctivá a nepoctivá držba
Kdy se poctivý držitel stává nepoctivým
(Ne)poctivá držba a nároky držitele vlastnického práva
Pravá držba
Ochrana pravé, poctivé a řádné držby
vi.  Ochrana držby
Ohrožení držitele pozemku prováděním nebo odstraňování stavby
Lhůty pro podání (posesorní) žaloby na ochranu nebo uchování držby
vii.  Zánik držby
Kapitola 3   Vlastnictví, nabytí vlastnictví, vydržení, převod vlastnictví
i.  Co lze vlastnit
ii.  Práva a povinnosti (zákazy) vlastníka
Závažné rušení práva nad míru přiměřenou poměrům
iii.  Ochrana vlastnického práva – vlastnické žaloby
Reivindikační žaloba
Co lze žalobou požadovat
Rozhodnutí soudu
Negatorní žaloba
Formulace nároku v žalobě
Rozhodnutí soudu
Ochrana domnělého vlastníka a publiciánská žaloba
iv.  Přírůstky
Přírůstky movité věci
Umělé přírůstky
Zpracování
Smísení
Stavba
Přestavek
v.  Vydržení
Kdo nemůže vydržet vlastnické právo
Mimořádné vydržení
vi.  Nabytí vlastnického práva převodem
Převod vlastnictví k movité věci
Nabytí nemovitých věcí
vii.   Nabytí vlastnického práva od neoprávněného (od nevlastníka)
Kapitola 4  Omezení vlastnického práva
i.  Ochrana sousedských práv
ii.   Vstup na cizí pozemek a vydání movitých věcí na cizích pozemcích
iii.  Plody ze stromů a keřů, přesahující větve a kořeny
iv.  Stromy u společné hranice pozemků
v.  Opora pozemků
vi.  Voda, sníh a led
vii.  Stavba na sousedním pozemku
viii.   Vstup na sousední pozemek, užívání sousedního pozemku a prostoru nad nebo pod ním
ix.  Vyvlastnění a omezení vlastnického práva
Kapitola 5  Nezbytná cesta, rozhrady
i.  Nezbytná cesta
ii.  Rozhrada
Kapitola 6  Přivlastnění
Kapitola 7  Nález
i.  Panství nad věcí
ii.  Povinnost nálezce
iii.  Postup při nálezu
iv.  Správa nalezené věci
v.  Věci skryté
Kapitola 8   Spoluvlastnictví, správa společné věci
i.  Pojem spoluvlastnictví
ii.  Ochrana spoluvlastnictví
iii.  Vznik spoluvlastnictví
iv.  Spoluvlastnický podíl
v.  Správa společné věci
vi.  Správce společné věci
vii.   Oddělení ze spoluvlastnictví, zrušení spoluvlastnictví
viii.  Ochrana třetích osob při rozdělování společné věci
ix.  Odklad zrušení spoluvlastnictví
x.  Přídatné spoluvlastnictví
xi.  Správa věci v přídatném spoluvlastnictví
Kapitola 9  Byty a jejich spoluvlastnictví
i.  Vznik jednotky
Prohlášení
Výstavba domu s jednotkami
ii.  Práva a povinnosti vlastníka jednotky
iii.  Převod jednotky
iv.  Správa domu a pozemku
Správce
Správa domu společenstvím vlastníků jednotek
Založení a fungování společenství vlastníků jednotek
Orgány společenství vlastníků jednotek, hlasování v nich
Zrušení společenství vlastníků
v.  Zrušení bytového spoluvlastnictví
vi.  Společná ustanovení pro správu domu a SVJ
Kapitola 10  Právo stavby
i.  Pojem práva stavby
ii.  Doba trvání práva stavby
iii.  Vznik a zánik práva stavby
Kapitola 11  Služebnosti a věcná břemena
i.  Služebnosti
ii.  Pozemkové služebnosti
Služebnost inženýrské sítě
Opora cizí stavby
Služebnost okapu a právo na svod dešťové vody
Právo na vodu
Služebnost rozlivu
Služebnost stezky, průhonu a cesty
Právo pastvy
iii.  Užívací právo
iv.  Požívací právo
v.  Služebnost bytu
vi.  Zánik služebností
vii.  Reálná břemena
Kapitola 12  Zástavní právo
i.  Vznik zástavního práva
Způsobilost pohledávky být zajištěna zástavním právem
Způsobilý předmět zástavního práva
Právní skutečnost požadovaná ke vzniku zástavního práva
Zástavní smlouva
Vznik zástavního práva na základě dalších skutečností
Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci
Zákonné zástavní právo
ii.  Druhy zástav
Movitá věc
Nemovitá věc
Věc hromadná
Podíl v korporaci
Cenný papír
Pohledávka
iii.  Rozsah zástavního práva
iv.  Práva a povinnosti ze zástavního práva
v.  Výkon zástavního práva
vi.   Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích
vii.  Zánik zástavního práva
Kapitola 13  Zadržovací právo
Kapitola 14  Správa cizího majetku
i.  Prostá a plná správa cizího majetku
ii.  Práva a povinnosti správce vůči beneficientovi
iii.  Práva a povinnosti správce vůči třetím stranám
iv.  Inventář, jistota a pojištění
v.  Společná správa
vi.  Obezřetné investice
vii.  Skončení správy
viii.  Svěřenský fond
Založení svěřenského fondu
Svěřenský správce
Obmyšlený

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.79MB | 2.79MB | 0.70MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Nakladatel: Grada

Poškozené knihy


Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení.

Více informací o poškozených knihách naleznete zde.
Nový občanský zákoník

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Velikost: 2.79 MB | 2.79 MB | 0.70 MB
Druh ochrany: Sociální ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladatel: Grada

Nový občanský zákoník

Vlastnictví a věcná práva

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
i
Doporučená maloobchodní cena (DMOC) za kterou je možné knihu běžně zakoupit u obchodních partnerů.

Zvýrazněná cena je naše aktuální prodejní cena.
195  176 
Ihned ke stažení
i: 21544 n: 24791388r: 8105
Tištěná kniha
Brožovaná vazba
Titul doprodán
r: 8105
Zakoupením knihy získáváte nárok na dárek = knihy zdarma
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Pochopte nové pojetí věci, vlastnictví, bytového spoluvlastnictví, právo stavby či zcela novou úpravu správy cizího majetku.
Proč nakupovat u nás?
99 %
titulů skladem
Ukázky
u většiny knih
Doprava nad
700 Kč zdarma
Objednávka
nad 700 Kč ZDARMA ZDARMA ZDARMA
do 700 Kč 49 Kč 85 Kč 99 Kč
Dobírka + 30 Kč + 30 Kč + 30 Kč


Ceny jsou uvedené včetně balného a DPH

Osobní odběr na pobočce v Praze a Brně je zdarma.

Z obsahu knihy Nový občanský zákoník

Úvod
Kapitola 1  Pojem věci, členění věcí, věcná práva
i.  Věci a jejich rozdělení
Rozdělení věcí
Věci hmotné a nehmotné, ovladatelné přírodní síly
Věci nemovité a movité
Věci zastupitelné
Zuživatelná věc
Hromadná věc
Obchodní závod, rodinný závod
Pobočka a odštěpný závod
Obchodní tajemství
Součást věci
Příslušenství
Cenné papíry
Zastupitelné cenné papíry
Forma cenného papíru
Emise cenného papíru
Vydání cenného papíru
Stejnopisy
Kupón a talón
Hromadná listina
Zaknihované cenné papíry
Evidence zaknihovaných cenných papírů
Přeměna zaknihovaných a listinných papírů
ii.  Věcná práva
Veřejný seznam
Věcná práva zapsaná ve veřejném seznamu
Nesoulad zapsaného a skutečného stavu
Kapitola 2  Držba
i.  Co je to držba
Výklad pojmosloví „faktické ovládání“ a „vůle držet“
ii.  Kdo může být držitelem
iii.  Co lze držet
iv.  Okamžik a způsob nabytí držby
v.  Aspekty držby
Řádná držba
Poctivá a nepoctivá držba
Kdy se poctivý držitel stává nepoctivým
(Ne)poctivá držba a nároky držitele vlastnického práva
Pravá držba
Ochrana pravé, poctivé a řádné držby
vi.  Ochrana držby
Ohrožení držitele pozemku prováděním nebo odstraňování stavby
Lhůty pro podání (posesorní) žaloby na ochranu nebo uchování držby
vii.  Zánik držby
Kapitola 3   Vlastnictví, nabytí vlastnictví, vydržení, převod vlastnictví
i.  Co lze vlastnit
ii.  Práva a povinnosti (zákazy) vlastníka
Závažné rušení práva nad míru přiměřenou poměrům
iii.  Ochrana vlastnického práva – vlastnické žaloby
Reivindikační žaloba
Co lze žalobou požadovat
Rozhodnutí soudu
Negatorní žaloba
Formulace nároku v žalobě
Rozhodnutí soudu
Ochrana domnělého vlastníka a publiciánská žaloba
iv.  Přírůstky
Přírůstky movité věci
Umělé přírůstky
Zpracování
Smísení
Stavba
Přestavek
v.  Vydržení
Kdo nemůže vydržet vlastnické právo
Mimořádné vydržení
vi.  Nabytí vlastnického práva převodem
Převod vlastnictví k movité věci
Nabytí nemovitých věcí
vii.   Nabytí vlastnického práva od neoprávněného (od nevlastníka)
Kapitola 4  Omezení vlastnického práva
i.  Ochrana sousedských práv
ii.   Vstup na cizí pozemek a vydání movitých věcí na cizích pozemcích
iii.  Plody ze stromů a keřů, přesahující větve a kořeny
iv.  Stromy u společné hranice pozemků
v.  Opora pozemků
vi.  Voda, sníh a led
vii.  Stavba na sousedním pozemku
viii.   Vstup na sousední pozemek, užívání sousedního pozemku a prostoru nad nebo pod ním
ix.  Vyvlastnění a omezení vlastnického práva
Kapitola 5  Nezbytná cesta, rozhrady
i.  Nezbytná cesta
ii.  Rozhrada
Kapitola 6  Přivlastnění
Kapitola 7  Nález
i.  Panství nad věcí
ii.  Povinnost nálezce
iii.  Postup při nálezu
iv.  Správa nalezené věci
v.  Věci skryté
Kapitola 8   Spoluvlastnictví, správa společné věci
i.  Pojem spoluvlastnictví
ii.  Ochrana spoluvlastnictví
iii.  Vznik spoluvlastnictví
iv.  Spoluvlastnický podíl
v.  Správa společné věci
vi.  Správce společné věci
vii.   Oddělení ze spoluvlastnictví, zrušení spoluvlastnictví
viii.  Ochrana třetích osob při rozdělování společné věci
ix.  Odklad zrušení spoluvlastnictví
x.  Přídatné spoluvlastnictví
xi.  Správa věci v přídatném spoluvlastnictví
Kapitola 9  Byty a jejich spoluvlastnictví
i.  Vznik jednotky
Prohlášení
Výstavba domu s jednotkami
ii.  Práva a povinnosti vlastníka jednotky
iii.  Převod jednotky
iv.  Správa domu a pozemku
Správce
Správa domu společenstvím vlastníků jednotek
Založení a fungování společenství vlastníků jednotek
Orgány společenství vlastníků jednotek, hlasování v nich
Zrušení společenství vlastníků
v.  Zrušení bytového spoluvlastnictví
vi.  Společná ustanovení pro správu domu a SVJ
Kapitola 10  Právo stavby
i.  Pojem práva stavby
ii.  Doba trvání práva stavby
iii.  Vznik a zánik práva stavby
Kapitola 11  Služebnosti a věcná břemena
i.  Služebnosti
ii.  Pozemkové služebnosti
Služebnost inženýrské sítě
Opora cizí stavby
Služebnost okapu a právo na svod dešťové vody
Právo na vodu
Služebnost rozlivu
Služebnost stezky, průhonu a cesty
Právo pastvy
iii.  Užívací právo
iv.  Požívací právo
v.  Služebnost bytu
vi.  Zánik služebností
vii.  Reálná břemena
Kapitola 12  Zástavní právo
i.  Vznik zástavního práva
Způsobilost pohledávky být zajištěna zástavním právem
Způsobilý předmět zástavního práva
Právní skutečnost požadovaná ke vzniku zástavního práva
Zástavní smlouva
Vznik zástavního práva na základě dalších skutečností
Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci
Zákonné zástavní právo
ii.  Druhy zástav
Movitá věc
Nemovitá věc
Věc hromadná
Podíl v korporaci
Cenný papír
Pohledávka
iii.  Rozsah zástavního práva
iv.  Práva a povinnosti ze zástavního práva
v.  Výkon zástavního práva
vi.   Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích
vii.  Zánik zástavního práva
Kapitola 13  Zadržovací právo
Kapitola 14  Správa cizího majetku
i.  Prostá a plná správa cizího majetku
ii.  Práva a povinnosti správce vůči beneficientovi
iii.  Práva a povinnosti správce vůči třetím stranám
iv.  Inventář, jistota a pojištění
v.  Společná správa
vi.  Obezřetné investice
vii.  Skončení správy
viii.  Svěřenský fond
Založení svěřenského fondu
Svěřenský správce
Obmyšlený

O Autorovi

Novotný Petr
Většinu svého profesního života se zabývá obchodním a finančním právem. Více než dvacet let je činný jako vedoucí partner advokátní kanceláře Rödl & Partner v České republice. Vedle toho působí též na katedře finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, učebnic i článků.
Kedroňová Kristina
Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. S advokátní kanceláří Rödl & Partner aktivně spolupracuje od roku 2013 na pozici spolupracující advokát. Zaměřuje se především na obč anské a obchodní právo. Je autorkou několika odborných článků na téma zaměřené na rekodifikaci soukromého práva.
Štrosová Ilona
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále postgraduální studium práva na univerzitě v německém Pasově. V současné době je advokátkou spolupracující s kanceláří Rödl & Partner, kde se vě nuje především obchodnímu právu. Zároveň je studentkou postgraduálního studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru finančního práva a finanční vědy. Pravidelně se věnuje publikační činnosti
Štýsová Monika
Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roce 2001. V kanceláři Rödl & Partner působí jako advokátka od roku 2008. Zaměřuje se především na občanské, obchodní a farmaceutické právo. Je autorkou nebo spoluautorkou řady vědeckých i populárně naučných článků. Věnuje se i přednáškové činnosti.

Hodnocení čtenářů

Neověřené recenze: Knihu ještě nikdo nehodnotil. Přihlašte se do svého účtu a buďte první!

Zobrazit všechny recenze Přihlásit

Čtenáři, kteří si koupili tuto knihu, si dále koupili

E-kniha 229 
Tištěná 169 
E-kniha 152 
Tištěná 149 
E-kniha 229 
Tištěná 297 
E-kniha 267 
Tištěná 297 
E-kniha 267 

Přihlášení k newsletteru

Vyberte si prosím obory, které vás zajímají a my vám budeme zasílat informace o knihách přizpůsobené vašemu zájmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Pole zanechte prosím prázdné

Přihlásit

Přihlásit přes sociální sítě:

Registrace 

 

 
Síla hesla:
 

 
 

Fakturační adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.